زنان بانه نيز خودسوزي را انتخاب کردند
صباح سليمي، زنان ايران، 1 آذر :
از سال گذشته ميزان خودسوزي زنان به خصوص زنان جوان در شهر بانه افزايش يافته است به گونه اي که اين امر براي مردم به صورت يک مساله عادي در آمده است. اطلاعات به دست آمده حاکي از آناست حداقل سه زن براثر خود سوزي در يک سال گذشته جان سپرده اند.
همچنين در ماه گذشته يک دانش آموز 11 ساله خودسوزي کرده و مرده است و يک زن جوان نيز با خوردن داروي مرگ موش به زندگي خود خاتمه داده است.
شهرستان بانه در منطقه اي كوهستاني وجنگلي در غرب استان كردستان واقع شده است. بر طبق آمار سال۱۳۷۵ جمعيت بانه۱۰۵۶۰۶ نفر بوده است.
طبق اطلاعات مندرج در وب سايت بانه مردم بانه از تيره كرد ونژاد آريا هستند، زبان آنها كردي سوراني مي باشد. مردم بانه مسلمان واهل سنت وجماعت و پيرو مذهب شافعي هستند.