پناهندگى يك زن افغانى و كوشنده حقوق زنان در آلمان

داود خدابخش – راديو آلمان - پنج شنبه 6 آذر 1382– 27 نوامبر 2003

خانم توخى شش ماه تمام تلاش كرده بود در افغانستان يك مركز آموزش زنان بسازد، يعنى همان كارى كه وى در پاكستان انجام داده بود۰ ولى با تحريم و ابراز نفرت مانع از اين كار او گشتند۰ خانم توخى مى گويد: “حتى نادر مردانى كه با اين ايده ها موافق هستند، ترس دارند۰ وضعيت براى زنان همچنان مانند زمان طالبان است۰ در مقام هاى تعيين كننده تنها چهره ها عوض شده اند”۰ توخى معتقد است: “ابرقدرت آمريكا زنان را به امان خود رها كرده است۰”

 

خانم «زرمينه توخى» به مدت ۱۲ سال دوران تبعيدش در پاكستان براى احقاق حقوق و آموزش زنان افغانى مبارزه كرد۰ خانم توخى در سال ۲۰۰۱ عضو هيئت نمايندگان سازمان هاى غيردولتى بود كه در شهر بادهونف در آلمان در يك نشست مشورتى پيرامون ساختار يك نظام مدنى دمكراتيك شركت داشت۰ همزمان با اين نشست ديپلمات ها در قصر پترزبرگ بن در حال مذاكره پيرامون تشكيل دولت موقت در كابل بودند۰

بايد گفت، از آن شور و هيجان آنروزها اثرى نمانده است۰ تابستان امسال خانم زرمينه توخى كه يك كوشنده حقوق زنان و حقوق بشر است به آلمان گريخت و در اين كشور تقاضاى پناهندگى كرد۰

خانم توخى شش ماه تمام تلاش كرده بود در افغانستان يك مركز آموزش زنان بسازد، يعنى همان كارى كه وى در پاكستان انجام داده بود۰ ولى با تحريم و ابراز نفرت مانع از اين كار او گشتند۰ خانم توخى مى گويد: “حتى نادر مردانى كه با اين ايده ها موافق هستند، ترس دارند۰ وضعيت براى زنان همچنان مانند زمان طالبان است۰ در مقام هاى تعيين كننده تنها چهره ها عوض شده اند”۰ توخى معتقد است: “ابرقدرت آمريكا زنان را به امان خود رها كرده است۰”

اين معلم ۳۳ ساله خود تجربه كرده كه رها كردن زنان به حال خود به چه معناست۰ وى در كابل بايستى خيلى زود مى فهميد كه طرح وى براى ساختن يك مركز آموزش زنان حامى نخواهد يافت۰ ولى وقتى وى در شهر هرات چنين تلاشى كرد، آنجا بود كه وى ناگزير به فرار از كشور شد۰ خانم توخى كه امروز در نزديكى شهر برمن در آلمان زندگى مى كند، مى گويد: “من ديگر تهديدات را نمى توانستم ناديده بگيرم”۰ او از هر طرف مى شنيد كه مى گويند، دارد زياده روى مى كند و اگر دست از اين كار نكشد، جانش به خطر خواهد افتاد۰ در هرات رئيس اداره آموزش شهر به او اتهام زده بود كه به دين مسيحيت گرويده است؛ و اين براى اين زن مسلمان شديداً خطرناك بود۰ به گفته خانم توخى، زنى كه ازدواج نكرده و به غلط به او اتهام بى دينى مى زنند،  از هيج جا انتظار هيچ حمايتى نبايد داشت۰ 

«زرمينه» در اين مورد تنها نيست۰ ديگر اعضاى زنى كه آنزمان در اجلاس هيئت هاى نمايندگى در بادهونف شركت كردند، نيز در اين ميان در كشورهاى اروپايى تقاضاى پناهندگى كرده اند۰

بايد اشاره كرد كه اين نوع تهديدها چيز جديدى نيستند۰ وقتى خانم توخى در سال ۱۹۹۸ در پاكستان مركز آموزش زنان افغان را در اسلام آباد ايجاد كرد، وى برخلاف مقاومت افراطيون اسلامگراى طالبان عمل كرد۰ در حاليكه به وى سنگ مى انداختند، تلاش مى كرده والدين بچه ها را قانع كند تا اجازه دهند فرزندانشان به مدرسه بروند۰ «زرمينه» در عرض چهار سال تعداد ۳۰ پرورشگاه جوانان براى آوارگان افغانى را در اسلام آباد سرپرستى و هماهنگى مى كرده است۰

اين كوشنده حقوق زنان مى گويد: “اگر مى خواستم، مى توانستم سال ها پيش به اروپا بيايم۰ ولى در پاكستان به من نياز بود”۰ زمانى كه پس از پايان جنگ در افغانستان فشار بر آوارگان افغانى افزايش يافت تا پاكستان را ترك كنند، براى توخى بازگشت به كشورش ديگر مسجل بود۰ وى بسيارى از همكارانش را نيز تشويق كرد كه به افغانستان بازگردند۰ وى در پايان مى گويد: “امروز بزرگترين شكست من اين است كه بار ديگر ترك ديار كردم”۰