پيام دبير كل سازمان ملل به مناسبت روز جهاني حذف خشونت عليه زنان:  سالانه 700 هزار نفر در جهان براي سوء استفاده جنسي قاچاق مي‌‏شوند 

دوشنبه 3 آذر 1382– 24 نوامبر 2003

دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز جهاني حذف خشونت عليه زنان 25 نوامبر 2003 برابر با 4 آذر ماه 1382 با اعلام اين حقيقت تلخ كه سالانه حدود 700 هزار انسان كه عمدتا زنان و دختران هستند، در جهان براي سوء استفاده‌‏هاي جنسي قاچاق مي‌‏شوند، از كليه كشورهايي كه تاكنون به پروتكل اختياري كنفوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازماندهي شده، فرامرزي ملحق نشده‌‏اند خواست تا هر چه سريعتر آن را امضا كنند.

به گزارش سرويس اجتماعي ايلنا، كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل متحد در پيام خود گفت: از رقم مذكور تعداد زيادي مورد خشونت قرار گرفته و حقوق بشر آنها نيز نقض مي‌‏شود.

شايان ذكر است؛ پروتكل مذكور قاچاق انسان به ويژه زنان و كودكان را از ماه دسامبر 2003 (آذر ماه سال جاري) منع و ممنوع خواهد كرد.

دبير كل در پيام خود افزود: اعمال انواع خشونت كهنه و جديد عليه زنان نه تنها چالش فوري فراروي همگان است، بلكه اين خشونت‌‏ها ابعاد مرگبار يعني آلودگي به بيماري ايدز و ويروس HIV نيز به همراه دارد.

كوفي عنان در ادامه مي‌‏افزايد: خشونت، سوء استفاده و ايجاد رعب باعث مي‌‏شود تا زنان نتوانند از خود در مقابل ويروس HIV محافظت كنند.

دبير كل در پيام خود اعلام كرد: تاكنون 174 كشور جهان به كنفوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق شده‌‏اند و 57 كشور جهان نيز پروتكل اختياري كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جنايات سازماندهي شده فرامرزي را امضا كرده‌‏اند. پايان پيام