احداث چهار پارک زنانه در تهران

بي بي سي دوشنبه 17 نوامبر

شهرداری تهران چهار پارک ويژه بانوان ايجاد می کند تا زنان بتوانند بدون نياز به حفظ حجاب به ورزش و تفريح بپردازند.

علی محمد مختاری، رييس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران روز دوشنبه هفدهم نوامبر اين خبر را اعلام کرد.

به گفته اين مقام شهرداری تهران، ساخت اين چهار پارک از اوايل ژانويه 2004 آغاز می شود و پيش بينی شده که پارکها تا مارس 2005 آماده بهره برداری شوند.

آقای مختاری هدف از تاسيس اين پارک ها را برقرار کردن امکان ورزش برای زنان بر شمرده و گفته محروم کردن زنان از فعاليت های ورزشی و جسمانی می تواند منجر به بروز اختلالات فيزيکی در ميان آنها شود.

پيش از اين زنان در برخی پارکها به ورزش صبح گاهی می پرداختند و اگرچه در حين ورزش حجاب اسلامی را نيز رعايت می کردند اما اين کار مورد اعتراض گروه های مذهبی تندرو قرار می گرفت.

برنامه های ورزش صبح گاهی در پارک های تهران (هم برای زنان و هم برای مردان) از چند سال قبل آغاز شده بود.