آمار خودکشي زنها در استان گلستان

زنان ايران، 27 آبان 82:

از هر هزار زني که سال گذشته در استان گلستان مرده اند، 16 نفر آنها خودکشي کرده اند.

يکي از مقامات بهداشتي اين استان ضمن اعلام اين خبر گفته است: بسياري از اين خودکشي ها به شکل خودسوزي بوده است و بيشتري آمار خودکشي به شهرهاي بندرگز، آق قلا و مينودشت مربوط مي شده است.

رييس مرکز بهداشت گلستان گفت: اين استان از نظر رفتار پر خشونت عليه زنان مقام دوم را در کشور دارد.

وي همچنين افزود: با وجود اجراي طرحهاي تنظيم خانواده، هنوز زاد و ولد بي رويه در اين استان کنترل نشده است و 33 درصد حاملگي ها نا خواسته است