حکم اعدام افسانه نوروزي به دستور رئيس قوه قضاييه به حال تعليق در آمد

راديو فردا - يكشنبه 11 آبان 1382  2 نوامبر 2003

به گزارش خبرگزاري آلمان، امروز آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، طي نامه اي به دادگاه مربوطه، حكم اعدام افسانه نوروزي را به حالت تعليق در آورد. پس از انتشار خبر نجات موقت افسانه نوروزي از مجازات اعدام، چند تن از زنان نماينده در مجلس شوراي اسلامي از اين اقدام رئيس قوه قضاييه ابراز رضايت كردند.

جميله كديور، ضمن تشكر و قدرداني از رئيس قوه قضاييه كه دستور به توقف حكم را صادر كرد، گفت توجه ايشان به افكار عمومي و انتظارات جامعه زنان قابل تقدير است، اما انتظار مي رفت اين دستور كمي زودتر صادر مي شد و چه بسا اگر چنين مي شد، ما هزينه اي را به اين گزافي در مجامع بين المللي متحمل نمي شديم. عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر اين پرونده به نتيجه اي كه انتظار مي رود نرسد، بايد براي زناني كه در آينده در شرايطي مشابه قرار مي گيرند، اما از ترس حمايت قانون سكوت مي كنند ونيز براي نارسايي قانون اظهار تاسف كرد.

فاطمه راكعي ديگر نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس ضمن تشكر از رئيس قوه قضاييه افزود: حكم اعدام افسانه نوروزي در حال حاضر به دليل وجود شبهاتي در پرونده به تعويق افتاده است. وي با اشاره به لزوم تشكيل هيات تحقيق و تفحص، راجع به پرونده افسانه نوروزي در مجلس اظهار داشت فراكسيون زنان مجلس نسبت به اين مساله نمي تواند بي تفاوت باشد، بنابراين خواستار تشكيل كميته اي جهت انجام تحقيقات بيشتر بر روي اين پرونده است.

افسانه نوروزي كه شش سال پيش رئيس حفاظت اطلاعات جزيره كيش را با چاقو به قتل رساند، در دفاعياتش گفته است: فرد ياد شده را كه هيچگاه نامش اعلام نشد، در دفاع از خود كشته است. افسانه نوروزي در حال حاضر در بندر عباس زنداني است.

دختر افسانه نوروزي پس از قطعي شدن حكم اعدام مادر خود در نامه اي به رئيس قوه قضاييه نوشت: جناب آقاي شاهرودي من دختر 15 ساله افسانه نوروزي هستم و از زندگي جز غصه و دربه دري چيزي عايد من و برادرانم نشده است. ديگر در اين جامعه جايي براي زندگي من نيست. زماني كه مادرم را در پشت ميله هاي زندان مي بينم، كابوس يك بار ديدنش در سال برايم كافي است. من بعد از يك سال دوباره به سختي توانستم مادرم را ببينم و او را بشناسم. دختر افسانه نوروزي به آيت الله شاهرودي نوشت: چشم اميد من به شما است. زيرا شما تنها اميد من هستيد و تنها و تنها بعد ازخدا شما مي توانيد جلوي حكم اعدام مادرم را بگيريد و دوباره پرونده را بررسي كنيد.

قاضي پرونده افسانه نوروزي پيرامون حكم اعدام صادر شده، استدلال كرده است كه احتمالا متهم قبلا با مقتول رابطه داشته است، اما كيفيت آن روشن نيست. در حكم صادره از طرف قاضي پرونده اينگونه آمده است كه اكثر ضربه ها در حالي كه جسد به پشت افتاده بوده و حالت تدافعي نداشته وارد شده. حكم صادر شده به استناد اطلاعات افسانه در مراحل اوليه بازجويي صادر شده است، اما افسانه نوروزي طي مراحل بعدي بازجويي در دفاع از خود مطرح كرده است كه در بندر عباس در جريان بازجويي مرا تحت فشار قرار داده، به من تلقين كردند كه اين حرفها را بزنم.

به گفته وكيل افسانه نوروزي عمل قتل توسط افسانه نوروزي مشروع بوده و كارشناساني كه مسئول رسيدگي به پرونده افسانه نوروزي بودند، همگي مشروع بودن دفاع او را مورد تاييد قرار دادند و در همه جوامع نيز بحث صيانت و دفاع، امري پذيرفته شده است. پرونده افسانه نوروزي پس از طي مراحل مختلف با تاييد حكم قصاص به دايره اجراي احكام ارسال شد، اما به دليل اعتراض افكار عمومي به حكم صادره، اجراي حكم به تعويق افتاد.