متن سخنرانی زینت میرهاشمی

در گردهمآیی بزرگ مقاومت ایران در روز شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ 

خانمها، آقایان

درود بر شما که طی 4 دهه گذشته در جنبش مقاومت ایران تلاش کردید و با مبارزه خود مقاومت را پیش بردید.

امروز در شهرهای بزرگ و در روستاهای ایران، دستاورد تلاش، مبارزه و مقاومت چند نسل به بار نشسته و اکثریت قاطع مردم ایران با مبارزه خود به جمهوری اسلامی نه می گویند. در صف اول این مبارزه کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران، کشاورزان، جوانان و به ویژه زنان قرار دارند.

شعارهای مردم به پا خواسته نشان می دهد که دیگر به هیچوجه تحمل تحقیر و ظلم و بی عدالتی را ندارند. واقعیت این است که رویارویی مردم ایران با رژیم حاکم از دی ماه سال ۱۳۹۶ وارد مرحله جدید شده است. مردم برای تغییر رژیم حاکم و مشارکت در سرنوشت خودشان بیش از هر زمان باورمند به خود شده اند. 

با قاطعیت می توان گفت که مردم تغییر را نه در طیف حکومت و یا به وسیله لشکرکشی کشورهای خارجی، بلکه از طریق مبارزه و مقاومت خودشان می خواهند. کسانی که به بهانه های مختلف ، مردم را از سوریه ای شدن می ترسانند، واقعیتهای پیکار زنان و مردان ایران زمین را یا ناآگاهانه نادیده می گیرند و یا در حفظ وضع موجود منافع مشخص دارند.

نتیجه حفظ وضع موجود و طولانی شدن عمر رژیم ولایت فقیه، سقوط زندگی مردم، ظلم و ستمگری و نابودی محیط زیست، بی آبی، خشکسالی، فقر و فلاکت نه فقط برای مردم ایران بلکه برای مردم خاورمیانه خواهد بود.

مردم محروم و ستمدیده ایران با مبارزه روزمره و با خیزشهای خود پیام شان را با قاطعیت به تمام جهان رسانده اند. مردم تهیدست و غارت شده برای برانداختن نظام جهل و جنایت حاکم بر کشور ما هزینه های جانی کلانی پرداخته اند.

در سالگرد ۳۰ خرداد، روز شهدا و زندانیان یاد همه شهدای راه آزادی که با فدای جانشان بذر مقاومت و پایداری را کاشتند و آبیاری کردند، گرامی بداریم.

تصور روزی که یاد و خاطره شهدای جنبش خلق را در ایران بدون استبداد مذهبی و رژِم ولایت فقیه گرامی داریم چه زیبا و با شکوه است.

ما سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به عنوان یکی از اجزای مقاومت ایران  آرزومندیم که سال آینده این گردهمایی را در ایرانی آباد آزاد و دموکراتیک برگزار کنیم. همان طور که خانم مریم رجوی گفتند پیروزی می آید می آید می آید!

 

«ما بی شمارانیم و برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه متحد و متشکل می شویم»

«مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی»

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۱، دوشنبه اول مرداد ۱۳۹۷ – ۲۳ ژوییه ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول