گزیده هایی از نوشته های مهدی سامع

 

حمید اشرف نویسنده جزوه حماسه سیاهکل نیست

مهدی سامع

به طور قطع باید گفت که صاحبکار اصلی صنعت جدید جعل و تحریف تاریخ یکی از مهم ترین جریانهای انقلابی ایران معاصر، یکی از نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی است (از متن)

ادامه مطلب

========================

 

یک استعفا* و چند توضیح

مهدی سامع

با انتشار متن استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم که اینجانب هم اولین بار از طریق رسانه ها از آن اطلاع پیدا کردم، کوشش کردم تا از متن منتشر شده دریابم که انتقاد اصلی و یا مساله گرهی این جدایی کدام موضوع است و بنابراین وقتی برای بار دوم شروع به خواندن متن استعفا کردم، تیتر نامه برایم سوال برانگیز شد. در بار اول اساساً به تیتر توجهی نکرده بودم و بیشتر به دنبال علت این اقدام بودم. ادامه مطلب

 

پیرامون جعلیات ساواکی و ساوامایی

 (معتمد مصداقی)

مهدی سامع

 

کلاهبرداری یک فرد پلید به نام سازمان ما

 

 

 

آخرین دیدار با فرمانده  حمید

مهدی سامع

========================

 

در چهلمین سالگرد شهادت فدایی شهید رفیق کبیر حمید اشرف

انتشار مجدد یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

با مقدمه و توضیحات (ویرایش دوم): مهدی سامع

انتشارات نبرد خلق

بهمن 1394

 

========================

 

بیژن، مارکسیستی خلاق، رهبری دموکرات و مستقل

آنچه امروز از بیژن جزنی می توان آموخت

مهدی سامع

کلیک کنید