بولتن خبري ايران نبرد(1112) یکشنبه 27 آذر 1390(18 دسامبر 2011)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات بهار عربی

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

 

رويدادهاي عراق، خروج نیروهای نظامی آمریکا و خواست ایالتی شدن استاتهای صلاح الدین و دیالی

 

متن کامل بيانيه سياسي علاوي و اعلام انصراف از شوراي ملي سياستهاي عالي

تلويزيون الشرقيه نيوز   پنجشنبه 14 مهر 1390(6 اكتبر 2011)

به‌رغم اين‌که انتخابات ما را در رتبه اول قرار داده بود، اما موانعي که بر سر راه تشکيل دولت توسط العراقيه با تشريک مساعي اراده هاي سياسي داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي مشخصي وجود داشت، ديگر روشن شده بود که در اين‌جا نيازي به تکرار نيست که اين خواسته‌ها را چه کساني نمايندگي مي‌کنند. ما از حق خودمان بر سر تشکيل دولت به‌خاطر منافع کشور که در سياه‌ترين شرايط از نظرمان دور نبود کوتاه آمديم و اين مسأله با توافق بر سر يک شراکت واقعي در اداره کشور و در رأس آن اتخاذ تصميم سياسي و استراتژيکي صورت گرفته بود. همان توافقي که بر سر ميز آقاي مسعود بارزاني امضا شد و در نشستهاي بغداد ادامه يافت که حاصل اين توافقات در 9 محور بسيار مهم در موضوع شراکت واقعي سرجمع شده بود. بعد از نزديک به گذشت يکسال از اين توافقنامه هنوز اين شراکت وجود ندارد و شانه خالي کردن از آن خصوصيتي است که هر بار در مواضع رهبري دولت قانون و عملکردهاي آن بارز مي‌شود. هنوز انحصار‌طلبي در تصميم‌گيري در اداره حاکميت حاکم است که علامت سؤال بزرگي در برابر واقعيت دمکراسي و پلوراليسم سياسي و آزادي بيان و انتقال مسالمت‌آميز قدرت و آينده سياسي عراق قرار مي‌دهد. اين سياستهاي بي‌حساب و کتاب در يک محيط فساد شديد و عميق که به‌جان يک کشور فلج زده که صرفاً از درآمد نفت و نه بخشهاي ديگر تغذيه مي‌شود، عراق را خداي ناکرده به سمت يک پرتگاه خطرناکي هدايت مي‌کند. امنيت در يک وضعيت خطرناکي قرار دارد و اوضاع بي‌ثبات است، اقتصاد افت دارد و بيکاري همه جا را فراگرفته و فقر در حال گسترش است و خدمات يا ناچيز است و يا اصلاً وجود ندارد. فساد مالي و اداري تبديل به يک اصل و نه استثنا شده است. روابط بين‌المللي و منطقه‌اي عراق متشنج و نا روشن است درحالي‌که هيچ طرح و برنامه‌اي درازمدت و واقعي وجود ندارد. بلکه فقط مسائل با سياست وصله و پينه و سريع حل‌وفصل مي‌شوند. همه اينها، عراق را در يک وضعيت ضعيفي قرار داده است که کشورهاي دور و نزديک را تحريک به دخالت در وضعيت داخلي آن مي‌نمايد به‌طوري‌که ديگر شهروندان عراقي از آن بيزاري مي‌جويند و باعث افزايش شرايط خطرناکي در عراق مي‌گردد.

 با توجه به آن‌چه که گفته شد، و آن‌که مدعي شراکت است، از روح شراکت واقعي و دست کشيدن آن از قراردادها و توافقنامه‌ها و فقدان حسن‌نيت و به‌خاطر احترام به منافع عاليه عراق و با فهم تمايل مراجع ديني محترم، يک بار ديگر آن‌چه را که چندماه پيش اعلام کردم، اعلام مي‌کنم که من مخالف اين هستم که در رياست شوراي سياستهاي استراتژيک و يا عضو آن باشم، به‌رغم اين‌که اين شورا از جمله حقوق انتخاباتي و اصل شراکت ملي مي‌باشد، علاوه بر اين‌که اذعان به آن با استناد به توافقات سياسي صورت گرفته و اين دولت کنوني را سرکار آورده است. من نمي‌پذيرم که در کشورم، مردم شريفمان هنوز از آثار زشت فرقه‌گرايي سياسي و گروهي و ارعاب و دستگيريهاي خود بخودي و قوانين خبرچين مخفي و تروريسم و ريشه کني بدنام و هم‌چنين از افزايش گرسنگي و فقر و فقدان امنيت و خدمات و انحصار‌طلبي در تصميم‌گيري سياسي رنج ببرنند. علاوه بر آنها و از آن‌جا که ما نمي‌خواهيم شاهدان دروغيني براي درد ورنجي که مردم شريف مي‌کشند، باشيم، از اين‌رو از اتحاد ملي و ليست کردي و بقيه فراکسيونها به‌ويژه دولت قانون مي‌خواهيم که براي تحقق تمامي موضوعات شراکت در تعادل ملي و از بين بردن طائفه گري سياسي تلاش کنند و براي شراکت در تصميم‌گيريهاي استراتژيکي و تصويب آيين نامه شوراي وزيران و اجراي سند اصلاح سياسي و اجراي شراکت واقعي در موضوع امنيتي و نظامي و لغو قوانين سياسي شده مثل ريشه کني و تروريسم و خبرچين مخفي تلاش کنند.

 در عين حال من از تعهداتم در قبال عراق و مردم شريف عراق دست‌بردار نيستم تا اين‌که براي او سرفرازي و رفاه را محقق کنم و به‌کار خودم در صف العراقيه و جنبش وفاق ملي عراق اين جنبش مبارز که از سال 1975 عليه ديکتاتوري به مبارزه برخاست، ادامه خواهم داد و در تماس با مردم از طريق مجلس محترم نمايندگان و رياست آن خواهم بود و هم‌چنين در ميان مردم قيام کننده در ميدانهاي بيان مسالمت‌آميز خواهم بود و نيز به مخالفت خود با روند ذلت و ننگ که عراق دچار آن شده و براي ايجاد يک دولت ملي و دولت عدالت و مساوات و قانون و آزادي ها و دولت مردمي ادامه خواهم داد.

 

ائتلاف كردستان بر ضرورت تشكيل شوراي ملي سياستهاي استراتژيك تاكيد نمود

تلويزيون العراقيه جمعه 15 مهر 1390(7 اكتبر 2011)

ائتلاف كردستان بر ضرورت تشكيل شوراي ملي سياستهاي استراتژيك تاكيد نمود به اين اعتبار كه همه نيروها در آن نماينده دارند و اين فقط استحقاق العراقيه نبوده است. مويد الطيب سخنگوي ائتلاف كردستان, تعجب خود از انصراف رئيس ليست العراقيه از منصب رياست شوراي ملي را ابراز داشت بهرغم اينكه ميداند وي اين موضوع را قبلا هم اعلام كرده بود. وي از همه جريانات سياسي خواست دنبال تشكيل شوراي ملي سياستها باشند و از آن كوتاه نيايند به اين اعتبار كه اين شورا بر اساس توافق هاي سياسي بدست آمده بود و تشكيل آن يك امر ضروري است.

 

نماينده ويژه جديد سازمان ملل وارد بغداد شد

خبرگزاري فرانسه شنبه 16 مهر 1390(8 اكتبر 2011)

هيأت سازمان ملل گفت، مارتين کوبلر نماينده ويژه جديد سازمان ملل در عراق، سفير سابق آلمان در بغداد، روز شنبه براي به‌دست گرفتن اين موضع، (به بغداد) پرواز کرد.

کوبلر 58ساله يک مقام ارشد در وزارت امورخارجه آلمان است که تجربه کمک به کشورهاي درگير داشته و به‌عنوان سفير آلمان در عراق خدمت کرده است.

وي که معاون رئيس هيأت سازمان ملل در افغانستان بود، در ماه اوت کانديد اين موضع در عراق براي جايگزيني اد ملکرت ازهلند گرديد، کسي که رياست يونامي، هيأت سازمان ملل در اين کشور را از ژوئيه 2009 به‌عهده داشت.

 

پيامدهاي انصراف علاوي از شوراي ملي سياستهاي استراتژيك

تلويزيون البغدايه   شنبه 16 مهر 1390(8 اكتبر 2011)

حامد المطلك نماينده مجلس از ليست العراقيه، كانديد كردن پنج نفر بجاي اياد علاوي براي سمت رئيس شوراي سياستها را تكذيب كرد.

تلويزيون العراقيه   شنبه 16 مهر 1390(8 اكتبر 2011)

ليست العراقيه در يك كنفرانس مطبوعاتي با اشاره به اينكه چه بسا علاوي از تصميم اخير خود برگردد اعلام كرد اين شورا را بعنوان استحقاق خود در جهت تثبيت مفهوم وحدت ملي ميداند

سلمان الجميلي: ليست العراقيه معتقد است كه اين شورا يك ضرورت ملي است و اين بخشي از مجموعه توافق هاي مشاركت ملي بوده است در نتيجه وقتي اين مجموعه توافق ها اجرا شود ليست العراقيه بر اينكه دكتر ايادعلاوي رئيس اين شورا باشد اصرار دارد

طلال الزوبعي: تمايل اياد علاوي همان تمايل ليست العراقيه است در نتيجه يك اتفاق نظر در ليست العراقيه وجود دارد كه اياد علاوي اين منصب را بر عهده بگيرد و اياد علاوي هم به اين تمايل پاسخ داده است و رئيس اين شورا خواهد بود.

 

مارتين کوبلرنماينده جديد ويژه دبيرکل سازمان ملل براي عراق

سايت يونامي يكشنبه 17 مهر 1390(9 اكتبر 2011)

مارتين کوبلر نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور عراق و رئيس هيأت همياري سازمان ملل براي عراق (يونامي)، امروز وارد مرکز فرماندهي اين هيأت در بغداد شد تا به وظايف خود بپرازد.

کوبلر هنگام ورودش به بغداد گفت، مفتخرم که اين جا باشم براي ارائه خدمات و مساعدت به عراق و مردمش، در زماني که اين کشور در حال گذار از مراحل خطير به سمت کشوري صلح‌آميز و آباد مي‌باشد.

من بسيار مشتاقم در عراق از نزديک با دولت، مجلس نمايندگان، مؤسسات کشوري، و جامعه مدني عراق، همراه با خانواده ملل ‌متحد همکاري کنم تا تعهدات خود را در حمايت از عراق و احقاق آرزوهاي مردم براي آينده‌يي بهتر را برآورده کنيم.

وي اضافه نمود، به‌خاطر اعتمادي که دبيرکل به من جهت خدمت در اين مسئوليت به‌عنوان رئيس يونامي‌کرده است عميقاً مفتخرم.

آقاي کوبلر رئيس دفتر جاشکا فيشر، وزير خارجه سابق آلمان از سال 1998 تا سال 2000 بوده است.

کوبلر از سال 1997 تا سال 1998، نايب‌رئيس گروه کاري امور بالکان در وزارت‌خارجه بوده و قبل از آن نماينده آلمان در جريکو واقع در کرانه غربي در منطقه خودگردان فلسطين بود.

 

جنبش وفاق مسئوليت انفجارهاي بغداد را متوجه فرماندهان نظامي و امنيتي مرتبط با فرمانده كل قوا دانست

خبرگزاري نينا   چهارشنبه 20 مهر 1390(12 اكتبر 2011)

جنبش وفاق ملي برياست دكتر اياد علاوي فرماندهان نظامي و امنيتي مرتبط با فرمانده كل قوا را مسئول انفجارهايي كه صبح امروز در بغداد بوقوع پيوست دانست. هادي والي الظالمي سخنگوي جنبش وفاق در بيانيه مطبوعاتي اعلام كرد: تروريست هاي جنايتكار و قاتلين، روزانه جان بسياري از مردم بي گناه و صبور را ميگيرند و وحشت و ويراني و درد را در صحنه ميهن مجروح مي كارند ، و امروز دشمنان، دستان گناهكارشان را به خون پاكي كه بر زمين عراق مقاوم ريخت آلوده كردند و در انفجارهاي زبونانه چندين شهيد و مجروج برجاي گذاشتند.

جنبش وفاق در بيانيه اش از شوراي وزيران و پارلمان خواست تا به مسئوليت ملي و قانوني خود براي استيضاح فرمانده كل قوا و فرماندهان عمليات استان ها و از جمله فرمانده عمليات بغداد در مورد دلايل فروپاشي مداوم و وخامت وضعيت امنيتي و حتي نا تواني در حفاظت از نهاد هاي امنيتي و جانهاي مردم بيگناه و بزرگوار عراق عمل نمايند. امروز صبح مناطق متعددي در بغداد شاهد انفجار خودروهاي انفجاري و بسته هاي انفجاري و حملات مسلحانه بود كه منجر به دهها كشته و مجروح شد.

 

مقتدي صدر به باقي ماندن نيروهاي آمريکايي در عراق رضايت داد

ايلنا چهارشنبه 20 مهر 1390(12 اكتبر 2011)

مقتدي صدر رهبر جريان صدر با باقي‌ماندن نيروهاي آموزشي آمريکايي به‌طور مشروط موافقت کرد. به گزارش ايلنا به‌نقل از براثا، صدر با وجود آن‌که سه‌شنبه با باقي‌ماندن هرگونه نيروي نظامي آمريکايي در عراق پس از پايان سال جاري مخالفت کرد، اما ناگهان باقي ماندن نيروهاي آموزشي آمريکايي را مشروط به امضاي توافق‌نامه جديد و نيز دادن غرامت به عراقي به علت پيامدهاي اشغال اين کشور توسط آمريکا پيش از امضاي توافق‌نامه کرد.

 

تلگراف سري و فوري نخستوزيري عراق در مورد همكاري با تروريستها

روزنامه الدستور   جمعه 22 مهر 1390(14 اكتبر 2011)

روزنامه الدستور به يك تلگراف سري و فوري صادره از دفتر نخست وزيري - مركز عمليات ملي، با مديريت حسين محمد الاسدي. دست پيدا كرد. اين تلگراف به دفتر فرماندهي كل نيروهاي مسلح، سازمان اطلاعات، وزارت كشور، مديريت كل عمليات، فرماندهي عمليات بغداد و مشاور امنيت ملي ارسال شده است. متن مكالمه: از سوي دولت عراق تضمينهايي براي عدم دستگيري شخص نامبرده (محمد عباس جواد هاشم الطباطبايي) از رهبران آنچه كه (عصائب اهل الحق) ناميده ميشود، در رابطه با كيسهاي گذشته كه از ايران به عراق ميآيد داده شده است. براي اطلاع و اتخاذ اقدامات مورد نياز. . . . گروه عصائب اهل الحق يك طرح پيشنهادي براي حل بحران كركوك ارائه كرده است.

 

كمال كركوكي: كشور كردستان را اعلام خواهيم كرد.

روزنامه الصباح الجديد (ليبرال- مستقل) دوشنبه 25 مهر 1390(17 اكتبر 2011)

كمال كركوكي رئيس پارلمان اقليم كردستان روز گذشته پيش بيني كرد در صورت عدم التزام فراكسيونهاي سياسي به قانون اساسي عراق و تضمين زندگي در عراق فدراليسم و دمكراتيك، رهبران اقليم به اعلام كشور كردي روي خواهند آورد. وي از فراكسيونهاي سياسي خواستار انجام توافقات در رابطه با فدراليسم شد. كمال كركوكي در خلال كنفرانس مطبوعاتي كه در اربيل برگزار كرد گفت: درصورت عدم التزام به قانون اساسي عراق، كردها حرف خودشان را در رابطه با اعلام كشور كردي خواهند گفت.

 

تظاهرات مردم خانقين در اعتراض به تصميم مالكي

تلويزيون بغداد  دوشنبه 25 مهر 1390(17 اكتبر 2011)

صدها تن از مردم كرد شهرستان خانقين در شمال شرقي بغداد در اعتراض به تصميم نخست وزير نوري المالكي منبي بر پايين كشيدن پرچم كردستان از روي ساختمانهاي رسمي در اين شهرستان دست به تظاهرات زدند. اين يك پديده جديدي از تشنج بين احزاب كردستاني و احزاب حاكم در بغداد است. در اين تظاهرات كه توسط احزاب كردي و سازمانهاي غير دولتي سازماندهي شده بود و زنان و دانش آموزان نيز شركت كرده بودند. تظاهركنندگان پرچمهاي منطقه كردستان عراق را برافراشتند. . . يك شهركننده: همه اين مسائل ناشي از حمايت قوي ايران از دولت بغداد است. مالكي تصميم گرفته است كه از برافراشته شدن پرچم كرد جلوگيري شود ولي مانع افراشته شدن پرچم ايران در وسط بغداد نمي شود. مالكي تلاش مي كند كه شهرهاي كردي را به كشتن بدهد او با ايران توافق مي كند كه آب رودخانه الوند را قطع كنند و امروز نيز تلاش مي كند كه پرچم كردستان را پايين بكشد.

 

وزارت دفاع آمريکا: آمريکا منافع استراتژيکي مهمي در عراق دارد

تلويزيون الشرقيه نيوز پنجشنبه 28 مهر 1390(20 اكتبر 2011)

وزارت دفاع آمريکا تأکيد کرد که آمريکا منافع استراتژيکي مهمي در عراق وجود دارد که مهمترين آنها مقابله با تهديدات ايراني در منطقه مي‌باشد.

جرج ليتل سخنگوي وزير دفاع آمريکا گفت تمايل آمريکا براي ابقاي مربيان در اين کشور براي بعد از سال 2011 از يک جنبه به‌خاطر خطري است که از سوي کشور ايران همسايه وجود دارد. اين سخنگو تأکيد کرد که صرف‌نظر از حضور مسأله نيروهاي آمريکايي در عراق، واشنگتن به‌صورتي قوي با دولت عراق کار خواهد نمود چرا که هم‌چنان شديداً از دخالت ايران نه تنها در امور داخلي عراق بلکه ديگر کشورها در منطقه احساس نگراني مي‌کند.

 

گزارشي از تظاهرات در ميدان تحرير بغداد

تلويزيون الرافدين   جمعه 29 مهر 1390(21 اكتبر 2011)

تعداد زيادي از عراقيان در ميدان تحرير در مركز بغداد دست به تظاهرات زده و خواستار اجازه ندادن به هيچ بهانه اي به بقاي نيروهاي اشغالگر در عراق در پايان امسال شدند. تظاهرات كنندگان تاكيد كردند، با ظلمي كه طي سالهاي گذشته به مردم عراق شده و همچنين ادامه درد ورنجشان براي هر عراقي غيرتمند مشكل است كه با وجود نظامي خارجي در خاكش موافقت كند. زيرا كه همين حضور باعث انهدام كشور و از هم پاشاندن بافت اجتماعي اشان شده است.

تظاهر كنندگان دولت ناقص و غير قانوني را مسئول فساد اداري و مالي دانستند كه در خيلي از نهادها و اداره جات دولتي گسترش يافته در حاليكه تعداد فقرا و بيكاران و طيف هاي محروم از ساده ترين نيازهاي زندگي شرافتمندانه، رو به افزايش است.

تظاهركنندگان نمايندگان مجلس را مورد انتقاد قرار دادند كه اغلب شان بجاي دنبال كردن كارهاي وزارت خانه هاي خدماتي و درد و رنج مردم، براي اداي فريضه حج رفته اند. تظاهركنندگان در تظاهرات خود در ميدان تحرير دخالت هاي افسارگسيخته ايران در عراق را رد كردند.

شعار ها: ايران اخراج اخراج بغداد بماني آزاد(ايران بره بره بغداد تبقي حره)

تظاهركنندگان يك نسخه از قانون اساسي فعلي را به آتش كشيدند و خواستار انحلال مجلس شدند زيرا كه نتوانسته است خواسته هاي مردم عراق را بر آورده كند. آنها همچنين خواستار از بين بردن فساد گسترش يافته در كشور شدند.

شعارها: ما اين قانون اساسي را به آتش مي كشيم و خواستار انحلال مجلس هستيم و اگر درست اجرا نشود دادگاه تشكيل مي دهيم اين مجلس باطل است، 173نفر جنايت كار و فاسد به حج رفته اند. ما درميدان تحرير تحصن خواهيم كرد و خواستار انحلال مجلس خواهيم شد.

تظاهركنندگان در شعارهاي خود بر مسالمت آميز بودن تظاهرات تاكيد كردند آنها تهديد كردند كه اگر دولت ناقص و غير قانوني خواسته هايشان را بر آورده نكند درمرحله بعدي آنرا شدت خواهند بخشيد

شعار: امروز مسالمت آميز است و فردا مسلحانه خواهد شد

يكي از تظاهرات كنندگان دكلمه اي عليه نخست وزير غير قانوني نوري المالكي و سران روند سياسي فعلي خواند:

وقتي كه مردم بر مي خيزند          اي نوري

و شورش مي كنند                       اي نوري

ما تعرض نكرديم او از حد خود فرا تر رفته است

تو دروغ گو هستي                      اي نوري

قولهاي تو دروغ است                    اي نوري

مزدورانت براي ما اهميتي ندارند اي نوري

خواستار اعدامت هستيم              اي نوري.

 

در تظاهرات ميدان تحرير بغداد رويداد بي سابقه وجود داشت و آن سوزاندن جزوه قانون اساسي بود

تلويزيون الرشيد   جمعه 29 مهر 1390(21 اكتبر 2011)

تظاهر كنندگان ميدان تحرير دولت را دعوت كردند تا با فساد مالي و اداري با كنار گذاشتن افراد ناسالم از نهادهاي دولتي مبارزه كند

گزارشگر ماجد حميد: با تنوع شركت كنندگان در تظاهرات ميدان تحرير خواسته هاي آنها نيز مختلف است هم خواسته هاي شخصي و هم خواسته هاي عمومي دارند و ديگري براي تبريك گفتن آمده است

امروز يك چيز بي سابقه وجود داشت و آن سوزاندن جزوه قانون اساسي در اعتراض به بعضي چيزها كه در آن آمده بودكه سياسيون به عنوان رخت آويز، اختلافاتشان را به آن آويزان ميكنند.

يك تظاهر كننده: مردم تصميم گرفتند كه انشاء الله اعتصاب خواهند كرد و پارلمان را منحل ميكنند و مجددا انتخابات برگزار ميكنند و شوراي انتقالي تشكيل ميدهند براي حاكميتي كه به مردم عراق خدمت كند و اين قانون اساسي را لغو ميكنيم و آنرا ميسوزانيم اين براي عراقيان فايده ندارد و عراقيان از آن فايده نبردند، اين چيزي نبود كه ما به آن راي داديم يك چيز ديگري به ما نشان دادند و بعد اين را آوردند و به مردم كلك زدند و اين ترور مردم عراق به حساب ميايد و مردم عراق انشاء الله براي اعتصابات تصميم خواهند گرفت.

گزارشگر ماجد حميد: و برخي از تظاهر كنندگان اشاره ميكنند كه جمعه آينده اعتصاب بزرگي خواهد بود تمايلي براي تغيير شيوه تظاهرات ، واميدي براي پاسخگويي به خواستههاست.

 

فراخوان ها در ليست العراقيه براي خروج از دولت

روزنامه العرب اليوم   جمعه 29 مهر 1390(21 اكتبر 2011)

بعد از شكست شراكت بين ليستهاي العراقيه و دولت قانون تجمع العراقيه در استان ديالي بر ضرورت ايجاد راه حلي براي بحران سياسي كه عراق شاهد آن است تاكيد كرد.

 در بيانيه اي در اين رابطه آمده است بحران ناشي از فقدان يك دولت با مشاركت حقيقي و متوازن و مستقل از دخالتهاي ايران همه اجزاي پيكر اجتماعي واقتصادي و سياسي ما را فلج كرده است و اگر بسرعت معالجه نشود بيرون كشيدن از اين دولت و اجراي انتخابات زودرس تنها گزينه خواهد بود.

بر كسي پوشيده نيست كه عراق بر سر يك دو راهي خطرناك قرار گرفته است. دوراهي سقوط در پرتگاه فساد و ناامني و طائفه گرايي و يا نجات از وضعيت كنوني با همت مردم و نيروهاي ملي.

بيانيه به انحصار در آوردن قدرت نظامي و امنيتي از سوي ليستي كه تحت رياست نخست وزير قرار دارد بدون اينكه مسئوليتي در مقابل خرابي وضعيت امنيتي و از دست رفتن جان مردم بر عهده بگيرد را مورد انتقاد قرار داد.

بيانيه اضافه مي كند كه دولت عراق فاقد مشروعيت است و همانگونه كه بسياري از پارلمانترها تأكيد كرده اند ماندن در چنين دولتي در خدمت مردم عراق نيست.

 

مجلس نمايندگان اعلام كرد ضرب الاجل پايان سال كه دولت مالكي براي پايان دادن به پرونده قرارگاه اشرف تعيين كرده است، نيازمند بازبيني است

 تلويزيون الرافدين   شنبه 30 مهر 1390(22 اكتبر 2011)

مجلس نمايندگان فعلي اعلام كرد كه ضرب الاجل پايان سال كه دولت مالكي براي پايان دادن به پرونده قرارگاه اشرف تعيين كرده است، نيازمند بازبيني است. تعدادي از نمايندگان فعلي مجلس گفتند راه حلي كه همه را راضي كند، راه حلي است كه سازمان ملل و اتحاديه اروپا ارائه داده اند. آنها تاكيد كردند كه دست زدن به عمل نظامي و انتقامجويانه عليه ساكنان قرارگاه، باعث منتفي شدن هرگونه راه حل انساندوستانه مي شود بخصوص كه آنها بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي حفاظت شده هستند. اين نمايندگان خواستار درايت و پرهيز از تصميم گيري عجولانه در باره قرارگاه اشرف شدند و نسبت به وقوع بحران سياسي جديدي در عراق هشدار دادند.

 

کلينتون نسبت به مداخله در عراق به ايران هشدار مي‌دهد

خبرگزاري فرانسه   يكشنبه اول آبان 1390(23 اكتبر 2011)

پس از تصميم خارج کردن تمام نيروهاي آمريکايي از عراق جنگ‌زده تا پايان سال، وزير خارجه آمريکا هيلاري کلينتون روز شنبه به‌طور ضمني به ايران هشدار داد که در عراق مداخله ننمايد.

کلينتون، طي سفري به تاجيکستان، اظهارات رئيس‌جمهور باراک اوباما مبني بر اين‌که آمريکا با وجود خروج کامل نظامي به‌کار با عراق ادامه خواهد داد را تکرار نمود، ولي از کشورهاي همسايه خواست سازنده باشند

کلينتون با اشاره به ايران، دشمن اصلي آمريکا افزود، آمريکا به حضور در منطقه‌يي که بايد براي ادامه مسير به سمت دموکراسي از مداخله خارجي خلاص شود ادامه خواهد داد

نخست وزير نوري مالکي گفت، اين خروج روابط بغداد با واشنگتن را تغيير خواهد داد، ولي او تأکيد نمود که اين خروج تاريخي روي امنيت کشور وي تأثيري نخواهد گذاشت و اين‌که آموزش نظامي آمريکا در آينده در معاملات تسليحاتي ادغام خواهد شد.

 

هيات هماهنگي ائتلاف العراقيه نشست نوبه اي خود را برگزار و مسائل مختلفي را مورد بحث قرار داد

تلويزيون بغداد  شنبه 30 مهر 1390(22 اكتبر 2011)

هيات هماهنگي ائتلاف العراقيه نشست نوبه اي خود را برگزار كرد و طي آن موضوعات و پرونده هاي سياسي مهمي را مورد بحث قرار داد كه در بين اين مسائل تاكيد بر اصل شراكت در اداره كشور و سرعت بخشيدن به تعيين تكليف پرونده هاي امنيتي مي باشد.

گزارش: ائتلاف العراقيه در نشست هيات هماهنگي خود مجدداً بر اجراي مواد توافقنامه اربيل و محقق كردن اصل شراكت ملي در تصميم گيريهاي سياسي و امنيتي مورد تاكيد قرار داد و تك روي در حاكميت توسط هر طرف و يا حزب سياسي كه باشد را رد كرد زيرا كه اينكار كشور را وارد يك تنگناي سياسي مي كند. اضافه بر اين كنار گذاشتن و حذف استادان دانشگاهها كه علي اديب وزير آموزش عالي و پژوهش هاي علمي انجام مي دهد مورد بحث قرار گرفته است.

 

بيانيه العراقيه پيرامون خروج نيروهاي آمريكايي و پيام اوباما

سايت دكتر اياد علاوي يكشنبه اول آبان 1390(23 اكتبر 2011)

خانم ميسون دملوجي سخنگوي رسمي فراكسيون العراقي اظهار داشت:. . . فراكسيون العراقيه ضمن استقبال از اجراي تصميم مجلس نمايندگان و سران فراكسيونهاي سياسي در عقب نشيني ارتش امريكا توسط ايالات متحده، به برخي كشورهايي كه ميخواهند از به وجود آمدن خلاء ناشي از اين عقب نشيني، در گسترش نفوذ و دخالت آنهادر امور داخلي عراق، بر خلاف عرف ديپلماتيك و اصول حسن همجواري و در نبود دستگاههاي امنيتي و نظامي و اطلاعاتي متكامل، استفاده كنند، هشدار ميدهد.

دملوجي گفت فراكسيون العراقيه، مرحله آينده را مملو از چالشها و خطرات در دو پهنه‌ي سياسي و امنيتي تلقي مي كند. مسئوليت برگردن مردم عراق و شركا در عمل سياسي كه در وحدت و دوش به دوش و با كنار گذاشتن اختلافات بايد عراق را از فاجعه‌ و تباهي بيشتر كنار بكشند. همچنين فراكسيون العراقيه مسئوليت تأسيس دستگاههاي امنيتي بر پايه‌هاي تعادل سياسي و ملي براي حفاظت از حاكميت عراق و سلامت مردم آن را، برعهده حكومت ميداند.

 

کلينتون: ايران درمورد خروج نيروهاي آمريکايي از عراق دچار اشتباه محاسبه نشود

راديو فردا دوشنبه 2 آبان 1390(24 اكتبر 2011)

هيلاري کلينتون، وزير خارجه آمريکا به ايران هشدار داد از اوضاع عراق و در زماني که نيروهاي آمريکايي از اين کشور خارج مي‌شوند، بهره‌برداري نکند. هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا در گفتگو با شبکه تلويزيوني ان بي‌سي نيوز گفت: هيچ کسي نبايد در مورد عزم و تعهد آمريکا براي حمايت از دموکراسي عراق دچار اشتباه محاسباتي شود.

وزير خارجه آمريکا گفت: ما هزينه‌ زيادي براي دادن اين فرصت به عراقي‌ها پرداخت کرده‌ايم.

خانم کلينتون افزود هيچ کس نمي‌تواند در همکاري و کمک آمريکا در عراق ترديدکند، از جمله کشور همسايه‌اش ايران.

هيلاري کلينتون در ادامه گفت: اگر ايران همه منطقه و حضور ما در بسياري از کشورهاي اين منطقه را در نظر نگيرد، دچار خطاي محاسباتي فاحشي شده است.

 

نجيفي: خروج امريكا باعث بهوجود آمدن خلائي مي شود كه بايد از طرف عراقيان پر شود و نه هيچ طرف ديگر

تلويزيون الشرقيه نيوز دوشنبه 2 آبان 1390(24 اكتبر 2011)

اسامه النجيفي رئيس مجلس عراق گفت كه خروج امريكا از عراق باعث بوجود آمدن خلائي مي شود كه بايد از طرف عراقيان پر شود و نه هيچ طرف ديگر. النجيفي در يك كنفرانس مطبوعاتي در بغداد گفت كه مسئوليت بسيار بزرگي است و كشور نيازمند تفاهمات سياسي و روابطي متعادل با كشورهاي همسايه براي تضمين ثباتش مي باشد. همچنين رئيس مجلس در مورد درخواست برخي از نمايندگان براي برگزاري جلسه اضطراري مجلس براي بحث و گفتگو بودجه سال 2012 و خروج نيروهاي امريكايي، خواهان برگزاري جلسه اضطراري مجلس در تاريخ سوم نوامبر شد.

 

صالح المطلك گفت كه نوري مالكي فرمان پايان كار ستاد حسابرسي و عدالت و سلب اختياراتش را داده بود

تلويزيون الشرقيه نيوز يكشنبه اول آبان 1390(23 اكتبر 2011)

صالح المطلك معاون نخست وزير گفت كه نخست وزير نوري مالكي فرمان پايان كار ستاد حسابرسي و عدالت و لغو اختياراتش را داده است. وي اضافه كرد سياسي كردن اين موضوع عراق را از افراد با صلاحيتي كه نيازمند آنان است محروم كرده است. مطلك در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت كه يك توافق سياسي بين رهبران فراكسيون هاي سياسي صورت گرفت مبني بر اينكه ستاد حسابرسي و عدالت در شرايط كنوني كارش را انجام ندهد مگر با تشكيل ستاد حسابرسي و عدالت جديد.

 

كانديد شدن يك زن براي سمت وزير دفاع در عراق جنجال بپا كرد

 تلويزيون العربيه دوشنبه 2 آبان 1390(24 اكتبر 2011)

با مطرح شدن نام خانم عتاب الدوري نماينده مجلس از ائتلاف العراقيه بعنوان كانديد براي وزير دفاع، فرماندهان امنيتي و رهبران سياسي عراق جنجال و مخالفت شديدي از خود نشان دادند. در صورتيكه اين وزارت خانه به يك زن واگذار شود، فرماندهان نظامي نسبت به فروپاشي دستگاه امنيتي هشدار دادند. ولي ائتلاف دولت قانون بر اين عقيده است كه اين كانديداتوري كارت فشاري بيشتر نيست.

طارق ماهر گزارشگر العربيه از بغداد: دررسانه ها و بدون اينكه رسماً اعلام شود كانديداي خانم نماينده مجلس عتاب الدوري براي سمت وزير دفاع منتشر شده است، اين سمتي است كه بيش از يك سال است خالي مانده است. خشم فرماندهان نظامي نسبت به سرانجام كانديد شدن يك زن براي سمتي كه نزديك به هشتاد سال است توسط مردان اداره مي شود و پاي زنان به آنجا نرسيده است، به هشدار تبديل شد.

خالد العلواني نماينده مجلس از العراقيه: در قانون اساسي هيچ مانعي براي برعهده گرفتن اين سمت توسط يك زن نيامده است ولي بايستي كارآيي داشته باشد.

 

تظاهرات در عراق

رسانه هاي عربي جمعه 6 آبان 1390(28 اكتبر 2011)

روز جمعه تظاهرات در ميدان تحرير بغداد، فلوجه و صلاح‌الدين برگزار شد. در ميدان تحرير بغداد تظاهر‌کنندگان شعار سرنگوني نظام را سر دادند. تظاهر‌کنندگان موج دستگيريهاي اخير را محکوم کرده و خواستار آزادي زندانيان شدند و در صلاح‌الدين تظاهر‌کنندگان از اعلام تشکيل ايالت حمايت کردند. نيروهاي دولت از برگزاري تظاهرات در موصل جلوگيري کردند و در بغداد فيلمهاي تيم تلويزيون بغداد را مصادره کردند.

تلويزيون الشرقيه:امروز عراق شاهد تظاهرات و تجمعاتي در تعدادي از شهرهايش بود. تظاهر کنندکان در ميدان تحرير واقع در قلب شهر بغداد با سر دادن شعارهايي خواستار آزادي زندانيان جديدي شدند که به دهها هزار زنداني موجود در زندانهاي دولتي اضافه مي‌شدند. تظاهر‌کنندگان در ميدان تحرير هم‌چنين شعارهايي سر مي‌دادند که در آنها خواستار حسابرسي از کساني شدند که در پشت موج دستگيرها قرار دارند که نگراني زيادي را در بين مردم باعث شده است.

تلويزيون الرافدين:دهها عراقي در ميدان تحرير در بغداد دست به تظاهرات‌ زده و خواستار سرنگوني دولت مالکي شدند. آنها نسبت به موج دستگيريهايي که نيروهاي دولتي به بهانه وابستگي به حزب بعث و ارتش سابق عراق عليه مردم در پيش گرفته‌اند، اعتراض کردند. تظاهر‌کنندگان از دولت ناقص خواستند که زندانيان را فوراً آزاد کند. آنها تأکيد کردند که طرفهايي در پشت اين موج دستگيريها هستند که هدفشان افسران ارتش سابق عراق و استادان دانشگاهها مي‌باشند آنها از انسانهاي شريف عراق خواست که در مقابل اين بسيج که آن را ظالمانه توصيف کردند بايستند.

تلويزيون صلاحالدين:بخشهاي استان صلاح‌الدين در حال حاضر شاهد تظاهراتهاي بسيار بزرگي در حمايت از اعلان تشکيل ايالت صلاح‌الدين مي‌باشد.

تلويزيون الشرقيه:مقامات امنيتي از تجمع گروههايي از جوانان که خودشان را براي تظاهرات در موصل در اعتراض به موج دستگيريها که بيش از هزار زن و مرد را تاکنون شامل شده جلوگيري به‌عمل آوردند.

تلويزيون بغداد:تيم تلويزيون بغداد که براي رساندن صداي تظاهر‌کنندگان عازم ميدان تحرير در بغداد بود که در حضور نيروهاي ارتش، مورد حمله لباس شخصيها قرار گرفت و نوارهاي ضبط شده را مصادره کردند. ولي نيروهاي ارتش حاضر در صحنه هيچ اقدامي نکردند اين نقض قانون آزادي مطبوعات و دسترسي به خبر مي‌باشد.

 

انفجار در عراق 32 كشته بر جاي گذاشت

خبرگزاري فرانسه جمعه 6 آبان 1390(28 اكتبر 2011)

در انفجار دو بمب کنار جاده‌يي که بغداد را پنجشنبه‌ شب لرزاند حداقل 32نفر کشته و 71نفر مجروح شده‌اند. بعد از اين‌که اوباما اعلام کرد خروج کامل نيرو را تا آخر سال عملي مي‌کند اين مرگبار ترين واقعه مي‌باشد.

 

بارزاني گفت در صورتي كه مردم كرد تصميم به اعلان استقلال بگيرند ، وي به اين تصميم ملتزم خواهد بود

تلويزيون السومريه شنبه 7 آبان 1390(29 اكتبر 2011)

مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان گفت در صورتي كه مردم كرد تصميم به اعلان استقلال بگيرند ، وي به اين تصميم ملتزم خواهد بود و آماده جنگيدن براي عملي كردن اين تصميم در صورت نياز مي باشد. بارزاني در يك گفتگوي تلويزيوني گفت بخش زيادي از خواسته تظاهر كنندگان در استان سليمانيه عادلانه بود و امروز وظيفه مهم سر و سامان دادن به وضعيت كردها مي باشد. بارزاني از كردهاي ايران و تركيه خواست تا خشونت را كنار بگذارند و به شيوه هاي مسالمت آميز براي بدست آوردن حقوق خود روي بياورند. بارزاني تاكيد كرد كه كردهاي عراق به كردهاي سوريه تمامي انواع حمايت را به منظور احقاق حقوقشان تقديم خواهند نمود ولي بدون اينكه به خشونت روي بياورند. وي همزمان خاطر نشان كرد كه اپوزيسيون سوريه تا كنون هيچگونه آمادگي براي به رسميت شناختن حقوق كردها در سوريه از خود نشان نداده است. امروز مسعود بارزاني در رأس يك هيأت عالي رتبه كردي به منظور بحث بر سر برخي موضوعات با مقامات ايراني وارد تهران شد.

 

 

معاون رئيس شوراي استان الانبار: وضعيت الانبار بحراني است

تلويزيون بابليه   شنبه 7 آبان 1390(29 اكتبر 2011)

استاندار الانبار قاسم الفهداوي گفت وزارت کشور متعهد شده که دستگيرشدگان استان را طي 48ساعت آزاد سازد. وي خاطرنشان ساخت که شهرهاي استان شاهد تحصن و خشم شديدي عليه دولت مي‌باشد.

از طرف ديگر خبرنگار بابليه به‌نقل از معاون رئيس شوراي شهر الانبار سعدون الشعلان گفت که اوضاع در الانبار بعد از حملات دستگيري و انتقال دستگيرشدگان به بغداد بحراني شده است. شوراي شهر يک جلسه اضطراري تشکيل داده تا واکنش مناسب را در قبال اين حملات غيرقانوني دولت مرکزي عليه الانبار و مسأله دستگير‌شدگان داشته باشد.

 

نخست وزير عراق: 615تن دريک پاکسازي ضد بعثي دستگير شدند

خبرگزاري آسوشيتدپرس شنبه 7 آبان 1390(29 اكتبر 2011)

روز شنبه نخست‌وزير عراق گفت، در يک پاکسازي امنيتي که با هدف قرار دادن اعضاي حزب بعث پيشين حاکم صورت گرفت، 615تن بازداشت شدند.

دستگيري در اين ابعاد به نظر هشداري‌ست به اعراب سني که استفاده از کلمه بعثيها توسط دولت تحت سلطه شيعي عراق را، شيوه‌اي براي برخورد با سياستمداران، افسران ارتش، و ساير اعضاي برجسته جامعه سني مي‌دانند. سنيها مي‌گويند که بغداد برخي مواقع سرکوب بعثيها را به‌عنوان ابزاري براي اعمال فشار سياسي استفاده مي‌کند.

اين دستگيريها همزمان با فشار براي خودمختاري توسط يک استان اکثراً سني در شمال مرکزي عراق صورت مي‌گيرد که، موضوع اختلاف اخير بين جناحهاي سياسي سني و دولت بغداد مي‌باشد.

نوري مالکي نخست‌وزير، ابعاد اين تجسس را، در اظهاراتي که روز شنبه از تلويزيون دولتي عراقيه پخش شد، ابراز داشت، وي درخلال آن از بازداشتهاي صورت گرفته دفاع کرد.

وي گفت مقامات دليلي بر اين اعتقاد داشته‌اند که افراد بازداشت شده تهديدي براي امنيت مي‌باشند، اما وي توضيحات بيشتري نداد. بسياري از سني‌هايي که به‌طور بي‌تناسبي به‌عنوان رهبري حزب وانمود شده بودند، احساس مي‌کنند که اين حملات عليه بعثي ها، شيوه در پرده‌ايست که سنيها را مورد تعقيب قرار دهند.

سنيها به اين سياست به‌عنوان شيوه‌اي که براي به حاشيه راندن آنها از تصميم‌گيريهاي سياسي و ممانعت از حتي به‌دست گرفتن قدرت توسط آنهاست، انتقاد کرده‌اند.

نخست‌وزير هم‌چنين از مقامات استان صلاح‌الدين که در منطقه‌يي اساساً سني در شمال بغداد، براي فشار آوردن براي ايجاد يک منطقه خودمختار رأي‌گيري کرده بودند، انتقاد کرد.

قانون اساسي به استانها اجازه مي‌دهد که منطقه خود مختار تأسيس کنند اما نيازمند حلقات آيين‌نامه‌اي متعددي مي‌باشند که غيرمحتمل است که رأي‌گيري صلاح‌الدين، چيزي بيش از يک اعتراض نمايشي باشد. مالکي گفت حزب بعث تلاش مي‌کند که از استان صلاح‌الدين به‌عنوان يک بهشت امن استفاده کند.

 

استان صلاح‌الدين اظهارت دولت مبني بر رد کردن درخواست تشکيل ايالت را غيرقانوني برشمرد

تلويزيون الشرقيه نيوز  يكشنبه 8 آبان 1390(30 اكتبر 2011)

استان صلاح‌الدين اظهارت دولت مبني بر رد کردن درخواست تشکيل ايالت را مورد انتقاد قرار داد و آن را غيرقانوني برشمرد و اين در حالي است که تأکيد کرد که تصميم به تشکيل ايالت تصميمي غيرقابل برگشت مي‌باشد. ملاجياد رئيس شوراي استان صلاح‌الدين گفت که اين اظهارات دولت تعجب‌آور آست و شايد هم به نوعي شتاب‌زده باشد چرا که قانون به هر استان حق تشکيل ايالت را مي‌دهد. وي روشن ساخت که استان صلاح‌الدين اميدوار بود که دولت در ماده‌هاي قانوني مخالفت نکند و از حقوق مردم حفاظت نمايد تا اين‌که خواستار تشکيل ايالت نشوند. ملاجياد متهم کردن استان صلاح‌الدين به اين‌که پناهگاه تروريزم است و اعلام ايالت در آن يک امر طائفي است را مورد انتقاد قرار داد و اين اظهارات را غيرقانوني و بدون دليل برشمرد.

 

استاندار صلاح الدين: دولت مرکزي موافقت خواهد کرد، مگر نتيجه همه‌پرسي بر خلاف آن باشد

تلويزيون البابليه يكشنبه 8 آبان 1390(30 اكتبر 2011)

احمد عبدالله، استاندار صلاح‌الدين گفت که دولت مرکزي با تصميم (ايالت شدن صلاح الدين) موافقت خواهد کرد، مگر اين‌که نتيجه همه‌پرسي در رابطه با اعلام ايالت بر خلاف آن باشد. او در کنفرانسي به رؤساي ادارات و شيوخ عشاير توضيح داد که استان صلاح‌الدين با دولت مرکزي خواهد بود وليکن قيمت اظهارات آتشين و مشکلاتش را مي‌پردازد. وي اضافه کرد که شوراي استان به جلسات خود با هدف تشکيل کميته‌هاي خاص ساختار ايالت ادامه خواهد داد. عبدالله توضيح داد که ايالت استان صلاح‌الدين طائفي و جدائي طلبانه نيست، ولي استان مي‌خواهد از ظلم رهائي پيدا کند و مي‌خواهد مسائلش را با تلاش شهروندانش بدون حذف کردن يا کنار گذاشتن حل نمايد.

 

عمر الجبوري: قانون اساسي عراق روشن ساخته که حق هر استاني يا چند استان است که تشکيل ايالت بدهند

تلويزيون البغداديه يكشنبه 8 آبان 1390(30 اكتبر 2011)

عمر الجبوري گزارشگر کميسيون قانون در مجلس طي تماس تلفني با تلويزيون البغداديه گفت که قانون اساسي عراق روشن ساخته که عراق تشکيل شده از استانها و ايالتها، و اين حق هر استاني يا چند استان است که تشکيل ايالت بدهند و اين از طريق درخواست همه‌پرسي توسط دوسوم اعضا شوراي استان باشد يا اين‌که از جانب 10 نماينده مجلس از هر استان خواسته بشود. ضمن اين‌که خواسته استان صلاح‌الدين با قانون اساسي همخواني دارد و نخست‌وزير بايد از کميساريا بخواهد همه‌پرسي را طي دو ماه در استان اجرا کند.

 

 صدها تن از مردم بخش دجله شمال شهر سامرا در حمايت از برقراري ايالت صلاح‌الدين دست به تظاهرات زدند

 تلويزيون بغداد   دوشنبه 9 آبان 1390(31 اكتبر 2011)

صدها تن از مردم بخش دجله شمال شهر سامرا در حمايت از برقراري ايالت صلاح‌الدين دست به تظاهرات زدند تظاهر‌کنندگان با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارها از اين طرح که حکومت صلاح‌الدين ارائه نموده استقبال کردند و همبستگي خودشان را با اين طرح که قانون اساسي تضمين کرده اعلام داشتند هم‌چنين از دولت مرکزي خواستند که هدف قرار دادن استان و دستگيري اهالي اين استان از افسران ارتش سابق با عنوان اجتثاث و افراد ذيصلاح علمي تحت عناوين مختلف را متوقف کند.

 

حيدر الملا شوراي وزيران موظف است که درخواست تشکيل اقليم را خلال 15روز به کميساريا ارسال کند

روزنامه المشرق دوشنبه 9 آبان 1390(31 اكتبر 2011)

ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي روز يکشنبه اظهارات نوري مالکي در رابطه با تشکيل اقليمها را به عدم فهم وي، از قانون اساسي دانست و افزود که شوراي وزيران ملزم است که درخواست استان صلاح‌الدين براي تشکيل اقليم را خلال 15روز براي همه‌پرسي مردم به کميسارياي عالي انتخابات احاله بدهد.

حيدر الملا نماينده پارلمان از ليست العراقيه اظهارات نخست‌وزير در مورد مکانيزم تشکيل ايالات را حاکي از بي اطلاعي از قانون اساسي دانست.

 

اخبار كوتاه تحولات اعلان تشكيل ايالت صلاح الدين

تلويزيون الشرقيه نيوز   سه شنبه 10 آبان 1390(اول نوامبر 2011)

نوري المالكي: بر سر وحدت عراق سازش نمي كنيم و بايد همه براي جشن خروج نيروهاي بيگانه آماده شوند.

نوري المالكي: تمامي استانهاي كشور ايده تجزيه و فدراليه را در اين شرايط رد مي كنند چرا كه ممكن است باب تفرقه و جنگ داخلي را باز كند.

شوراي استان صلاح الدين: اين شوراي امروز رسما درخواست تشكيل ايالت را به هيأت دولت تحويل داد.

سخنگوي شوراي عشاير صلاح الدين: هيچكس نمي تواند مانع تظاهرات اهالي صلاح الدين كه قانون آنرا تضمين نموده، شود.

شوراي استان صلاح الدين: شنيده ايم كه يك نيروي نظامي قصد دارد مانع تظاهرات مردم استان شود.

شوراي استان صلاح الدين كميته اي براي پي گيري موضوع تشكيل ايالت تشكيل داد.

تلويزيون بغداد   دوشنبه 9 آبان 1390(31 اكتبر 2011)

در شهر تكريت مركز استان صلاح الدين تظاهرات اعتراضي برگزار شد. تظاهركنندگان از طريق پلاكاردهايي تصميم شوراي استان مبني بر اينكه اين استان يك ايالت اداري است تاكيد مي كردند. تظاهركنندگان با شعارهاي خود بر حق قانوني هر استاني در عراق براي تبديل به ايالت اداري در چهارچوب عراق يكپارچه را مورد تاكيد قرار دادند آنها گفتند برعكس آنچه برخي مي گويند، اين اعلام شروعي براي تقسيم كشور نيست. . . تعدادي از شخصيتها و شيوخ و نمايندگان جوامع غير دولتي در اين تظاهرات شركت داشتند و از اين اعلام حمايت كردند.

 

بزرگترين استان اهل تسنن عراق، استقلال خود را اعلام کرد

خبرگزاري فارس  سه شنبه 10 آبان 1390(اول نوامبر 2011)

محمد ظهير عضو شوراي استانداري استان الانبار در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در بغداد اعلام کرد: لحظاتي پيش جلسه‌ اعضاي شوراي استانداري و استانداري الانبار به‌ پايان رسيد و اکثريت آرا به‌ استقلال اداري و اقتصادي اين استان از دولت مرکزي بغداد رأي مثبت دادند.

 

شيوخ عشاير ديالي و صلاح الدين و انبار و نينوي بر تشكيل ايالت تاكيد كردند

تلويزيون البغداديه چهارشنبه 11 آبان 1390(2 نوامبر 2011)

امروز يك كنفرانس بزرگ در مقر مجلس نمايندگان به رياست اسامه النجيفي و با شركت تعدادي از نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي برخي از استانها از جمله صلاح الدين، انبار، ديالي و موصل و شيوخ عشاير براي بحث در باره تشكيل ايالت ها برگزار شد. تعدادي از شيوخ استان صلاح الدين و انبار و ديالي و نينوي در اين كنفرانس گفتند كه محافل مردمي و يا سياسي چه با تشكيل ايالت موافق باشند يا با آن مخالفت كنند آنها براي تشكيل ايالت اصرار دارند. اين نمايندگان گفتند كه دلايل قانوني و سياسي و اقتصادي واجتماعي وخدماتي براي اعلام تشكيل ايالت صلاح الدين را دارند و طي سه ماه اين طرح بررسي شده است.

 

شوراي عشاير انبار براي تغيير استان به ايالت کميته نظرسنجي تشکيل داد

تلويزيون البغداديه چهارشنبه 11 آبان 1390(2 نوامبر 2011)

شوراي استان الانبار اعلام کرد که کميته‌يي تشکيل داده است که در رابطه با ايالت شدن انبار از مردم نظرسنجي کند. اين شوراي اعلام کرد که ده تن از اعضاي شوراي خواستار اعلام ايالت انبار شده‌اند.

 

سياستمداران تلاش مي‌کنند مالکي را براي آزاد کردن بعثيهاي دستگير شده قانع بکنند

روزنامه الدستور عراق   چهارشنبه 11 آبان 1390(2 نوامبر 2011)

يک منبع بلندپايه سياسي فاش ساخت که سياستمداران برجسته عراقي تلاش مي‌کنند، مالکي را براي آزادکردن بعثي‌هايي که اخيراً دستگير شده‌اند قانع بکنند. اين منبع که نخواست نامش فاش شود گفت: سياستمداران با طرفهاي ذي نفوذ در دولت قانون و از نزديکان مالکي براي قانع کردن وي، براي آزادي کساني که اخيراً دستگير شده‌اند گفتگو مي‌کنند.

 

شوراي استان استانهاي نجف و كربلاء در اجلاس بزرگ شوراي استانهاي ميسان، بصره ، ذيقار و المثني براي تشكيل ايالت جنوب، شركت خواهند نمود

تلويزيون الشرقيه نيوز   پنجشنبه 12 آبان 1390(3 نوامبر 2011)

شوراي استان استانهاي نجف و كربلاء اعلام كردند كه در اجلاس بزرگ شوراي استانهاي ميسان، بصره ، ذيقار و المثني جهت بحث در مورد اقدامات قانوني متعلق به تشكيل ايالت جنوب ، شركت خواهند نمود. برخي اعضاي شوراهاي استانهاي نجف و كربلا گفتند كه در آماده سازي هاي جاري براي برگزاري اجلاس گسترده شوراي استانهاي جنوبي بصره، ميسان، ذيقار و المثني به منظور اطلاع از اينكه آيا اين دو استان مي توانند به ايالت جنوب در صورت تشكيل بپيوندند، شركت دارند.

 

دولت محلي صلاح الدين موافقت خود با به عقب انداختن بحث اعلان ايالت با نخست وزير به بعد از تعطيلات عيد قربان را اعلام كرد

تلويزيون الشرقيه نيوز پنجشنبه 12 آبان 1390(3 نوامبر 2011)

امروز پنجشنبه دولت محلي صلاح الدين موافقت خود با به عقب انداختن بحث با نخست وزير در مورد تصميم اين استان جهت اعلان ايالت به بعد از تعطيلات عيد قربان را اعلام كرد و اين در حالي است كه دو قوه مجريه و قانونگذاري استان بر تصميم استان مبني بر تشكيل ايالت مصر مي باشند و از اين تصميم عقب نشيني نخواهند كرد.

معاون اول استاندار صلاح الدين در يك موضع گيري مطبوعاتي گفت كه امروز استاندار صلاح الدين با نماينده ويژه نوري المالكي ديدار كرد و روشن ساخت كه نماينده ويژه حامل پيام خطي المالكي براي استاندار بود كه در آن از استاندار صلاح الدين خواسته بود تا با وي در مورد دلائل تصميم شوراي استان صلاح الدين و يافتن راه كارهاي مناسب براي آن گفتگو كند. وي خاطر نشان كرد كه طرفين بر سر بررسي نامه و رفتن به بغداد براي بعد از تعطيلات عيد قربان توافق كردند.

 

طارق الهاشمي گفت وحدت عراق با تشکيل ايالت تهديد نمي‌شود بلکه با تبعيض و بي‌عدالتي تهديد مي‌شود

تلويزيون بغداد شنبه 14 آبان 1390(5 نوامبر 2011)

طارق الهاشمي معاون رئيس‌جمهور گفت آن‌چه که وحدت عراق را تهديد مي‌کند تنها تبديل يک استان به ايالت نيست بله تبعيض بين عراقيان و گسترش فساد و مديريت نادرست است. الهاشمي گفت تبديل يک استان به ايالت اصلي است که ماده 119 قانون اساسي از آن حمايت مي‌کند و کسي نمي‌تواند تمايل ساکنان استانهايي که در همه‌پرسي اين گزينه را انتخاب مي‌کنند را رد کند و همه بايد به قانون اساسي ملتزم باشند. الهاشمي گفت آن‌چه که وحدت عراق را تهديد مي‌کند بي‌ثباتي ناشي از تبعيض بين عراقيان و گسترش ظلم و فساد و مديريت نادرست مي‌باشد و آنهايي که دنبال وحدت عراق هستند بايد عمل کنند.

 

صدها نفر از اهالي شهرستان بيجي در تائيد تصميم شوراي استان صلاح الدين براي اعلام ايالت تظاهرات كردند

 تلويزيون البابليه جمعه 13 آبان 1390(4 نوامبر 2011)

جمعه ظهر صدها نفر از اهالي شهرستان بيجي در تائيد تصميم شوراي استان صلاح الدين براي اعلام ايالت تظاهرات كردند كه در آن قائم مقام بيجي عبدالعوض و رئيس شوراي شهرستان محمد الجبوري و اعضاي شورا و تعدادي از شيوخ و وجهاي عشاير شهرستان در آن شركت داشتند.

رئيس شوراي شهرستان بيجي گفت كه تأئيد مردمي گسترده تصميم شوراي استان براي ايالت شدن بدليل پيامدهاي رنجها و مشكلات اهالي در تمامي زمينه ها و وخامت وضعيت خدماتي و پائين بودن سطح زندگي اهالي بيجي است

قابل ذكر است كه تظاهر كننندگان در شعارهايي كه ميدادند و در پلاكاردهايي كه حمل ميكردند براي توقف دستگيريهاي خودسرانه اي كه با تكيه به احكام قضايي انجام نشده فراخوان دادند وخواهان آزاد كردن بازداشتي ها و پايان دادن به اقدامات ريشه كني و لغو قانون آن شدند.

 

نجات فرماندار موصل از تلاش براي ترور

راديو سوا   پنجشنبه 19 آبان 1390(10 نوامبر 2011)

سپيده دم روز چهارشنبه حسين علي حاجم فرماندار موصل، در حاليكه افراد مسلحي كه لباس سياه بر تن داشتند به منزل او در روستاي الفضيله در ناحيه القياره در جنوب موصل تهاجم كردند، از اين ترور جان سالم بدر برد.

حاجم در گفتگو با راديو سوا گفت: از عدم انجام هرگونه اقداماتي توسط پليس القياره، بعد از وقوع حادثه متاسفم.

او خاطر نشان كرد كه در خلال ايام گذشته تعدادي از سياستمداران و مسئولين دولتي در استان نينوا توسط گروههاي مسلح از جمله استاندار نينوا مورد تهاجم قرار گرفته اند.

 

استانداري صلاح الدين: اعلان ايالت صلاح الدين به يك خواست توده اي تبديل شده است

تلويزيون السومريه شنبه 21 آبان 1390(12 نوامبر 2011)

استانداري صلاح الدين اعلام كرد كه اعلان ايالت صلاح الدين به يك خواست توده اي تبديل شده و لغو خواسته در دست استانداري نيست. علي عبدالرحمن مشاور مطبوعاتي استانداري صلاح الدين در گفتگو با السومريه نيوز گفت كه استاندار احمد عبدالله عبد به نوري المالكي نخست وزير تاكيد كرد كه تشكيل ايالت صلاح الدين از زاويه اقتصادي و اداري در استان به يك خواسته توده اي تبديل شده است. عبدالرحمن گفت كه اهالي صلاح الدين براي رسيدن به اهدافشان آماده فدا و قرباني مي باشند و همه استان براي دست يابي به حقوق قانوني خود متحد و هم صدا هستند.

 

مقداري از نيروهاي آمريکا به‌عنوان مربي در عراق باقي خواهند ماند

نيويورک تايمز چهارشنبه 25 آبان 1390 (16 نوامبر 2011)

ژنرال مارتين دمپسي، رئيس ستاد مشترک به کميته سنا روز سه‌شنبه گفت، آمريکا در 10 پايگاه به‌عنوان مربي نظامي حتي بعد از ضرب‌الاجل پاياني که تمامي نيروها از عراق خارج شوند باقي خواهند ماند.

وي گفت، نيروها در زمينه ضدتروريسم به عراقيها آموزش، و در مورد کار با تانکهاي آمريکاي و جتهاي جنگنده اف 16 تعليم خواهند داد. ژنرال دمپسي به کميته نيروهاي مسلح سنا گفت، پش‌بيني مي‌شود مربيان اساساً در پايگاهها مستقر شوند، بنابراين قرار نيست اصلاً در سراسر کشور تحرکي داشته باشند.

وي در مورد تعداد نيروها اشاره نکرد، هر چند مقامات نظامي بعداً گفتند که بيش از 200 پرسنل نظامي در اين کشور باقي نخواهند ماند. در مجموع، حدود 16000 (شانزده‌هزار) پرسنل وزارت خارجه، شامل تعداد بيشتر از پيمانکاران آمريکا به‌عنوان گاردهاي امنيتي در اين کشور مي‌مانند. در حال حاضر، نزديک به 24000 (بيست‌و چهار هزار) نيروي آمريکايي در عراق هستند. در برخي مقاطع در استماع که بحث بالا گرفت، ژنرال دمپسي و لئون پانتا وزير دفاع تلاش کردند با انتقادي که از سوي هيأت جمهوريخواه مطرح شده بود، مبني بر اين‌که دولت اوباما عراق را رها کرده مقابله کنند، ليکن اين دو تلاش کردند حرف را به کرسي بنشانند حتي نيروهايي که باقي مي‌مانند، نقش آنها محدود مي‌باشد.

سناتور جان مک کين، جمهوريخواه از ايالت آريزونا که در انتخابات 2008 رقيب اوباما بود، به سختي با تأييدي که آقاي پانتا و ژنرال دمپسي از پرزيدنت به‌عمل آورده خشنود مي‌باشد. وي مکرراً از آنها پرسيد چرا دولت نتوانسته براي باقي ماندن برخي از نيروهاي آمريکا بعد از 8سال جنگ به توافقي برسد، و دعاوي استدلال دولت را به سؤال مي‌کشيد که نيروهاي آمريکا نمي‌توانند بمانند به اين علت که عراقيها از اعطاي مصونيت در تحت تعقيب قرار نگرفتن نيروها در دادگاههاي عراق امتناع ورزيدند. آقاي مک‌کين با ريشخند به آقاي پانتا گفت، حقيقت اين است که اين دولت به بيرون کشيدن کامل نيروها از عراق متعهد بوده است. آقاي پانتا فرياد زد که سناتور جان مک‌کين اين حرف صحت ندارد. بعد از چندين بگو مگو آقاي مک‌کين در مقابل پاسخ داد، آقاي وزير اين عين چيزي است که رخ داده من آن‌جا بودم و شما نبوديد. اين دو حرفهايشان تمامي نداشت.

آقاي پانتا گفت، اين به موضوع مذاکرات با کشور مستقلي، با حق حاکميت مربوط مي‌باشد. اين درباره ما نيست که به آنها بگوييم براي خود چه کاري بکنند، يا چه کاري بايد بکنند. آقاي مک‌کين پاسخ داد، که اين به نياز ما هم ربط دارد.

هر دو گفتند آمريکا براي حفظ تعادل در برابر ايران، يک حضور نظامي کاملي در منطقه حفظ خواهد کرد.

 

النجيفي حمايت خود را از فدراليزم اعلام كرد

الشرق الاوسط بين المللي چهارشنبه 25 آبان 1390 (16 نوامبر 2011)

يك روز بعد از برگزاري كنفرانس بزرگ شوراي استانها و استانداران كه استانهاي وسط و جنوب آن را تحريم كرده بودند اسامه النجيفي رئيس پارلمان عراق به شهر تكريت زادگاه صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق رفت و حمايت خود را از فدراليزم در چارچوب قانون اساسي اعلام كرد.

النجيفي گفت: شوراي وزيران اين حق را ندارد كه به تشكيل ايالت صلاح الدين اعتراض كند. . . . وي خاطر نشان ساخت شوراي وزيران اين تصميم را بايد به كميسارياي مستقل عالي انتخابات براي برنامه ريزي جهت همه پرسي در خلال سه ماه احاله بدهد.

محمد الخالدي گزارشگر پارلمان و از رهبران ليست العراقيه در اظهاراتي به الشرق الاوسط گفت: ليست العراقيه بويژه تجمع عراقيون به رهبري اسامه النجيفي طرفدار حاكميت غير متمركز و با اختيارات گسترده براي استانها ميباشد، زيرا كه اين امرعدالت و انصاف را بين تمامي اقشار مردم محقق ميكند. و كليه بهانه ها را براي بحراني كردن اوضاع و بالا بردن سقف خواسته ها از بين ميبرد.

شعلان الكريم عضو پارلمان از استان صلاح الدين در سخنرانيش با حضور النجيفي گفت: استان صلاح الدين از تشكيل ايالت براي حفظ شرف مردم استان هرگز كوتاه نخواهد آمد.

مطشر السامرايي نماينده پارلمان از صلاح الدين گفت: اين استان هيچ چيز ملموسي از آنچه كه دولت در رابطه با شراكت ملي صحبت ميكند دريافت نكرده است. وي خاطر نشان ساخت دولت مركزي به استان صلاح الدين بودجه كاملش را نميدهد و اين استان را از ورود شركتهاي سرمايه گذاري محروم كرده است.

 

 

الهاشمي به النجيفي درتأئيد ايالت صلاح الدين پيوست و از ائتلافهاي سياسي براي نشست دعوت كرد

روزنامه الشرق الأوسط   شنبه 28 آبان 1390(19 نوامبر 2011)

يكي از رهبران مشهور ليست العراقيه و معاون رئيس جمهور طارق الهاشمي به تأئيد كنندگان خواسته ايالت صلاح الدين پيوست. و اين امر يك روز قبل از پايان مهلتي كه به نخست وزير نوري المالكي براي جواب دادن به درخواستي كه شوراي استان به هيئت وزيران دراوايل ماه كنوني داده بود اتفاق افتاد.

الهاشمي طي حضورش درمحل اجتماع سياسي جنبش تجديد كه ديروز در بغداد تشكيل شد و وي رياستش را بهعهده داشت گفت: هيچكدام از دستگاههاي حكومتي نمي توانند ماده 117 قانون اساسي را كه به تشكيل ايالت تأكيد كرده تعديل كنند. الهاشمي هيأت دولت را دعوت به عدم مانع تراشي دربرابر خواسته اقليم صلاح الدين نمود. واز ائتلافهاي سياسي معترض به ماده قانون اساسي خواست كه اين ماده را كه خود نوشته اند تعديل كند.

دعوت الهاشمي براي تشكيل جلسه ائتلافهاي سياسي، يك روز بعد از دعوت مشابهي كه رهبر مجلس اعلاي اسلامي عمار الحكيم طي جشني كه به مناسبت بزرگداشت بيست و نهمين سال تأسيس مجلس اعلاي اسلامي در مقرش در بغداد برگزار شد مي آيد.

 

آمريکا نسبت به توافقهاي نفتي در کردستان عراق هشدار داد

خبرگزاري فرانسه چهارشنبه 2 آذر 1390(23 نوامبر 2011)

روز سه‌شنبه ايالات متحده به شرکتهاي آمريکايي، از جمله شرکت بزرگ نفتي اکسان موبايل، که بر خلاف ميل بغداد قراردادي را با کردستان عراق امضاء کرده است، نسبت به خطرات قانوني چنين معاملاتي هشدار داد. ويکتوريا نولند، سخنگوي وزارت‌خارجه آمريکا گفت، ايالات متحده تمامي شرکتهايمان، از جمله اکسان موبايل، را آگاه کرده است که قبل از وجود يک توافق ملي [در عراق] مبني بر اين‌که چگونه درآمد نفت تقسيم شود. قراردادهايي که با هر طرفي در عراق امضاء مي‌کنند با ريسک هاي قانوني و سياسي قابل توجهي مواجه خواهند بود.

 

اياد علاوي با مسعود بارزاني در اربيل ديدار كرد

تلويزيون الشرقيه نيوز  پنجشنبه 3 آذر 1390(24 نوامبر 2011)

در اربيل اياد علاوي رئيس ليست العراقيه با مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان ديدار و در مورد پيامدهاي اوضاع سياسي و امنيتي عراق بعد از مرحله خروج نيروهاي آمريكايي گفتگو نمود.  در بيانيه رياست منطقه كردستان آمده است كه طرفين همچنين تحولاتي كه منطقه شاهد آن است و بازتابهاي آن بر اوضاع عراق را مورد بحث قرار دادند.

 

بررسي موضوع درخواست اعلان ايالت ديالي

تلويزيون الشرقيه نيوز پنجشنبه 3 آذر 1390(24 نوامبر 2011)

شوراي استان ديالي اعلام كرد كه در حال بررسي موضوع درخواست اعلان ايالت ديالي مي باشد. شوراي استان ديالي تاكيد كرد كه اين گزينه به نفع همه در استان ديالي مي باشد.

طلال جمعه الجبوري معاون رئيس شوراي استان ديالي گفت شوراي استان ديالي بارها از دولت مركزي خواسته است تا به ميزان ظلم و محروميت زيادي كه بر سر قشر بزرگي از مردم ديالي و در تمامي زمينه ها وارد آمده توجه كند ولي جوابي نگرفت.  وي تشكيل ايالت را يك خواسته قانوني و توده اي براي رها شدن از ظلم و ستم و تبعيض برشمرد و اين علاوه بر اين است كه به گفته وي اعلام ايالت به نفع ساختن دولتي متمدن و پيشرفته و ارتقاء سطح عملكرد آن مي باشد. الجبوري اضافه كرد كه در جريان فعاليتها و ديدارهاي زيادي كه شوراي استان انجام مي دهد، روشن شده كه بسياري از اهالي ديالي معني ايالت و مثبتات آن را فهم مي كنند و جامعه ديالي تماما بر اين باور است كه موضوع ايالت نيازهاي خدماتي آنها را بر طرف و آرزوهايشان را برآورده مي سازد.

 

رئيس‌جمهور عراق مي‌گويد هنوز اين کشور به آمريکاييها نياز دارد

خبرگزاري آسوشيتدپرس   شنبه 5 آذر 1390(26 نوامبر 2011)

رئيس‌جمهور عراق مي‌گويد، در دفاع از حريم هوايي و دريايي کشورش با کمبود شديد مواجه است و اين‌که فرماندهان ارتش عراق خواهان کمک آموزشي ارتش آمريکا مي‌باشند. جلال طالباني طي مصاحبه با تلويزيون دولتي عراق که روز جمعه پخش گرديد گفت، او گزارشات بيشماري از افسران ارشد ارتش عراق خوانده است که همگي مي‌گويند اين کشور نياز به نوعي از حضور آمريکا دارد.

 

دو تن از مراجع ديني به دولت مالکي دولت ناقص و غيرقانوني تهاجم کردند

تلويزيون الرافدين شنبه 5 آذر 1390(26 نوامبر 2011)

دو تن از مراجع ديني در شهر نجف، به‌دليل عدم وجود خدمات و انتشار فساد و به هدر دادن اموال عمومي تهاجم سختي به دولت ناقص و غيرقانوني مالکي کردند. اين دو مرجع از دولت ناقص خواستند که بحرانهاي متراکم شده که عراق از وجود آن رنج مي‌برد را کاهش بدهد و تلاشها را براي خدمات رساني ضروري در اسرع وقت ممکن متمرکز کند. آنها افزودند که صبر مردم عراق در مقابل اين عملکردهاي دولت رو به سرآمدن است.

 

جلال طالباني از تشكيل ايالت صلاح الدين حمايت كرد

تلويزيون البغداديه دو شنبه 7 آذر 1390(28 نوامبر 2011)

جلال طالباني ابراز اميدواري كرد كه ايالت صلاح الدين دومين ايالت بعد از كردستان در عراق باشد. وي به هيات استان صلاح الدين تعهد داد كه از خواسته آنها مبني بر تشكيل ايالت حمايت كند.

سبهان ملا جياد معاون شوراي استان صلاح الدين گفت هياتي كه به بغداد رفته بود با طالباني رئيس جمهور ديدار كردند و دليل و شرايط درخواست تشكيل ايالت را براي وي توضيح داده اند وتاكيد مي كند كه طالباني از تشكيل ايالت حمايت زيادي كرده و متعهد شده است كه براي تشويق نخست وزير نوري المالكي براي احاله درخواست تشكيل ايالت به كميسارياي عالي مستقل انتخابات تلاش مي كند زيرا كه يك درخواست قانوني مي باشد.

 

انفجار انتحاري و تلاش براي ترور شخص النجيفي

تلويزيون البابليه   دو شنبه 7 آذر 1390(28 نوامبر 2011)

عايد الحلمي مشاور رئيس مجلس نمايندگان گفت که انفجاري که در داخل منطقه سبز اتفاق افتاد تلاشي براي ترور النجيفي بود او روشن ساخت که ستون النجيفي آماده حرکت و خروج از دفترش شده بود و خودرويي که شخص انتحاري آن را رانندگي مي‌کرد از همان نوع و رنگ خودروهايي بود که رئيس مجلس از آنها استفاده مي‌کند حلمي اضافه نمود که انتحاري تلاش کرد به ستون النجيفي بپيوندد ولي نگهبانان منطقه سبز مانع او شدند مسأله‌اي که او را ناچار کرد مسيرش را تغيير بدهد و با جدول پياده روي بلند برخورد کند و خودرو منفجر شود.

 

اخبار مربوط اعلام ايالت صلاحالدين

سه شنبه 8 آذر 1390(29 نوامبر 2011)

تلويزيون الشرقيه نيوز  علاوي در گفتگو با هيأتي از شوراي استان صلاح الدين گفت از حقوق قانوني خودتان و آنچه مردم شما تصميم گرفته كوتاه نياييد و بر حمايت خودش از خواست و اراده مردم در مورد آنچه الان و در آينده تصميم مي گيرند و انتخاب مي كنند ، تاكيد ورزيد. اعضاي اين هيأت اقدامات عملي خودشان براي اعلام ايالت صلاح الدين را شرح دادند.

تلويزيون البغداديه سبهان ملا جياد معاون شوراي استان صلاح الدين گفت هياتي كه به بغداد رفته بود با طالباني رئيس جمهور ديدار كردند و دليل و شرايط درخواست تشكيل ايالت را براي وي توضيح داده اند وتاكيد مي كند كه طالباني از تشكيل ايالت حمايت زيادي كرده و متعهد شده است كه براي تشويق نخست وزير نوري المالكي براي احاله درخواست تشكيل ايالت به كميسارياي عالي مستقل انتخابات تلاش مي كند زيرا كه يك درخواست قانوني مي باشد.

تلويزيون الشرقيه نيوز طارق الهاشمي: رفتن به سمت ايجاد نظام فدراليته امري قانوني مي باشد.

تلويزيون كميسيون عشاير در شوراي استان انبار پيام سرگشاده اي به شيوخ و مردم استان فرستاد و برضرورت افزايش ديدارها با نمايندگان و طيف هاي مختلف تاكيد كرد تا اينكه به يك موضع متحد در باره اعلام ايالت انبار دست يابند.

 

واشنگتن شش ميليارد دلار سال آينده در عراق هزينه خواهد نمود

تلويزيون الشرقيه نيوز يكشنبه 6 آذر 1390(27 نوامبر 2011

جيمز جفري سفير آمريکا در عراق اعلام کرد که به‌رغم اين‌که سربازان آمريکايي خروج خود از عراق را در نهايت سال جاري تکميل خواهند نمود، واشنگتن شش ميليارد دلار سال آينده در عراق هزينه خواهد نمود. جفري در مقر سفارت آمريکا به خبرنگاران گفت برنامه‌هايي هست که دولت آمريکا در کادر بودجه‌يي بالغ بر بيش از شش ميليارد دلار آنها را اجرا خواهد نمود که شامل برنامه پناهندگان و ديگر مسائل امنيتي و غيرامنيتي مي‌شود.

 

گفتكو با حيدر الملا بعد از كنفرانس قاسم عطاء در مورد انفجار پارلمان

تلويزيون الشرقيه نيوز جمعه 11 آذر 1390(2 دسامبر 2011)

مجري: چرا گفته مي‌شد كه هدف از انفجار پارلمان النجيفي رئيس پارلمان بوده در صورتي كه واقعيت امر مي‌گويد كه هدف نوري المالكي نخست وزير بوده و حداقل اين را عمليات بغداد مي‌گويد؟

حيدر الملا سخنگوي العراقيه از امان: با تأسف بسيار گزارشي كه توسط فرماندهي عمليات بغداد ارائه شد را شنيديم. داستاني براي ما گفت كه نمي‌دانيم چه كسي مي‌خواهد آن را باور كند. امروز همه مي‌دانند كه اين حادثه تروريستي در يكي از دربهاي پارلمان عراق و مشخصا در زمان خروج رئيس پارلمان صورت گرفته است. امروز داستاني از فرماندهي عمليات بغداد مي‌شنويم كه مي‌گويد و پيام وي روشن است وقتي مي‌گويد عاملين از اهالي انبار و هدف نيز نخست وزير بوده است. واقعيت اين است كه تمامي‌خودروهاي طرف ها و اعضاء و شخصيتهايي كه وارد پارلمان مي‌شوند از جمله خودروهاي اسامه النجيفي به دليل مقدس بودن پارلمان مورد بازرسي قرار مي‌گيرند و تنها خودرويي كه از بازرسي مستثني مي‌شود خودروي نخست وزير است. اگر هدف نخست وزير بوده چرا خودروي بمب گذاري به يكي از دربهاي پارلمان آورده مي‌شود. در اساس پارلمان ميزبان نخست وزير نبوده است و اگر هدف نخست وزير بوده چرا اين خودرو به دبيرخانه نخست وزيري و يا قصر نخست وزير نرفته است و دليل آن ساده است. امروزر آقاي نوري المالكي در قصري زندگي مي‌كند كه تار سيدن به آن بايد از 10 نقطه ايست و بازرسي عبور كرد و در نتيجه چنين داستاني نگراني ها و انگيزه هايي كه در پشت هدف قرارگرفتن پارلمان عراق و رئيس آن وجود داشته را به ما نشان مي‌دهد. . . لذا به صراحت مي‌گويم نتايج فرماندهي عمليات بغداد را به رسميت نمي‌شناسيم و نمي‌پذيريم و در نتيجه به قضاوت كميته تشكيل شده از سوي تمامي‌فراكسيونهاي سياسي در داخل استناد خواهيم كرد و مردم عراق را از طريق تحقيقات حرفه اي و عادلانه و نه از طريق تحقيقات سياسي شده مثل بيانيه امروز فرماندهي عمليات بغداد در جريان جزئيات اين حادثه جنايتكارانه قرار خواهيم داد.

 

در سلسله انفجارهاي امروز 22نفر كشته و 29نفر مجروح شدند

تلويزيون العراقيه   پنجشنبه 10 آذر 1390(اول دسامبر 2011)

صبح امروز بر اثر منفجر شدن خودرو انفجاري در شهر خالص در شمال بعقوبه 10 تن از شهروندان كشته و 25 نفر ديگر مجروح شدند. يك منبع امنيتي گفت اين خودرو در نزديكي بازار ميوه و سبزي فروشي در حاشيه شهر خالص قرار داده شده بود كه بر اثر انفجار آن 10تن كشته و 25 نفر مجروح شدند كه اكثر آنان از فروشندگان ميوه و سبزي بودند.

          همچنين در استان ديالي صبح امروز در روستاي جَبَل در جنوب بعقوبه افراد مسلح به يك خانه حمله نموده و پس از تخريب و منفجر كردن آن, 7 تن از اعضاي خانواده را كشته و 4 نفر ديگر را مجروح كردند.

          در بغداد نيز بر اثر منفجر شدن يك خودرو انفجاري 5 تن از شهروندان كشته شدند اين خودرو در نزديكي مقبره مَلَكي در منطقه اعظميه منفجر شد و موجب وارد آمدن خسارت زيادي به ساختمانها و خودروهاي نزديك به محل حادثه گرديد.

          وزير محيط زيست سركون صلبوه(از اقليت مسيحي-م) از يك سوء قصد به وسيله بسته انفجاري كه اكيپ تردد وي را در منطقه تاجي در شمال بغداد هدف قرار داده بود, نجات يافت. در اين سوءقصد يكي از اعضاي حفاظت وي مجروح و به تعدادي از خودروهاي اكيپ خسارت وارد آمد .

 

بايدن نسبت به قربانيان جنگ عراق اداي احترام كرد

خبرگزاري فرانسه جمعه 11 آذر 1390(2 دسامبر 2011)

بايدن به قربانيان جنگ عراق، از جمله 4486 نيروي کشته شده آمريکا و بيش از 30هزار مجروح اداي احترام کرد. او گفت براي عراقيها، بهاي اين جنگ حتي بيشتر از اين بود. صدها هزار نفر از شهروندان شما جان خودشان را از دست دادند. بر اساس گزارش خبرنگاران بايدن سپس به اربيل پرواز نمود و با مسعود بارزاني ملاقات کرد.

 

11 استان خواستار اختيارات بيشتري شدند

روزنامه الزمان عراق يكشنبه 13 آذر 1390(4 دسامبر 2011)

مجدداُ استانها خواستار افزايش اختيارات شان در بستن قراردادهاي مربوط به پروزه ها وحمل و نقل در بودجه و دادن حقوق قانوني در پروژه هاي سرمايه گذاري بر اساس جمعيت كل استان شدند.

كنفرانسي در استان بصره با شركت 11 استان برگزار شد خلف عبدالصمد استاندار بصره در بيانيه مطبوعاتي گفت: هدف از اين كنفرانس گفتگو در مورد موانع مربوط به مكانيزمهاي تصويب شده و اختياراتي كه در مركز محدود شده است و

برخي مسائلي كه استانها خواستارآن هستند از جمله اختيارات بستن قراردادهاي پروژه هايي كه بودجه آنها 250 ميليارد ديناراست، ميباشد. . . در اين كنفرانس، استانهاي بصره و واسط و ميسان و ذي قار و المثني و الديوانيه و بابل و كربلا و نجف و الانبار و الموصل شركت داشتند.

 

بايدن 9 درخواست را به المالکي ارائه کرد: آسمان عراق، 1800 مربي برخوردار ازمصونيت و 3هزار سرباز

روزنامه المستقبل(ارگان تجمع آينده ملي - ظافر) يكشنبه 13 آذر 1390(4 دسامبر 2011)

معاون رئيس‌جمهور آمريکا جوزف بايدن ديروز (پنجشنبه) عراق را ترک کرد درحالي‌که مجموعه‌اي از درخواستها داشت که مقامات عراقي به او اطلاع دادند که طي روزهاي آينده آن را بررسي خواهند کرد. بر اساس گزارشات مطبوعاتي واشنگتن خواستار موافقتنامه‌اي با بغداد است که بر اساس آن کنترل بر آسمان عراق را به‌دست بياورد و تعداد مربيان آمريکايي در عراق از 800نفر که قبلاً مورد توافق قرارگرفته بود، به 1800نفر با برخورداري از مصونيت قانوني افزايش بابد، و علاوه براين 3000 سرباز براي حفاظت هيأتهاي آمريکائي. با تغيير موقعيت منطقه‌يي پايتخت بغداد در نظر گرفته شود، و اجازه خارج کردن يکي ازفرماندهان حزب‌الله لبنان موسي دقدوق از بازداشتگاه کنوني او درساختمان سفارت آمريکا در بغداد به بازداشتگاه ديگري درخاک آمريکا نيز به آمريکا داده شود. . .

اطلاعات به‌دست آمده از بغداد حاکي است: واشنگتن قصد دارد 17هزار کارمند عيرنظامي را در عراق براي خدمت درسفارتخانه‌اش و18 کنسولگري که واشنگتن مي‌خواهد در تمام استانهاي عراق دائر نمايد نگهدارد (در حال حاضر 2کنسولگري در اربيل و بصره وجود دارد)، امروزهم‌چنان 13800 سرباز آمريکايي و 7 پايگاه نظامي در عراق وجود دارد که بايد قبل از پايان سال به عراقيان تحويل دهد. همان منابع فاش مي‌کنند: نکته دوم در دستور کارهاي بايدن خطرناکتر از نکته اول است، وي از دولت عراق خواستار دادن آسمان عراق به ايالات متحده براي حفاظت از آن شد.

 

اخبار به بحران ايالتي شدن استانها

تلويزيون الشرقيه نيوز يكشنبه 13 آذر 1390(4 دسامبر 2011)

شوراي رياست جمهوري از نخستوزيري خواستار پايبندي به اجراي قانون در خصوص احاله درخواست شوراي صلاح الدين به كميسارياي انتخابات جهت اجراي همه پرسي عمومي تبديل استان به ايالت شد.

طارق الهاشمي: مخالفت نخست وزير با احاله اين درخواست به كميساريا در تعارض با قانون اساسي و ناديده گرفتن قانون شماره 13 سال 2008 مي باشد. در قانون اساسي اشتباهات و كمبودهاي زيادي وجود دارد ولي تا زماني كه تعديل شود، قانون اساسي دولت خواهد بود.

طارق الهاشمي: به رغم قانوني بودن تصميم تشكيل ايالت صلاح الدين دولت آن را ناديده گرفته است.

تلويزيون الشرقيه نيوز يكشنبه 13 آذر 1390(4 دسامبر 2011)

شخصيتهاي استان ديالي تاكيد كردند كه تشكيل ايالت بهترين راه براي خلاصي از ظلم و ستم و حذف عليه استانهاي عراق مي‌باشد. آنها روشن ساختند كه گسترش فساد در كشور و حذف و تك روي در قدرت و تكيه به نظام مركزي علت درخواست تشكيل ايالتها مي‌باشد.

يكي از اعضاي العراقيه در ديالي: شهروندان ما در اين استانها اعم از استانهاي جنوبي و مياني و استان صلاح الدين و يا انبار و ديالي خواستار تشكيل ايالت در شرايط فعلي هستند.

يكي از شيوخ ديالي: ما شيوخ عشاير ديالي از دولت مركزي مي‌خواهيم تا به استان ديالي اختيارات ضروري را بدهد تا اينكه مسأله كمبود خدمات حل شود.

 

حمايت حارث الضاري از ايالت شدن استان الانبار

روزنامه المدي (فرهنگي نزديك به طالباني) دوشنبه 14 آذر 1390(5 دسامبر 2011)

روزنامه هوال از منابع خبري خود نقل كرد كه يك هيئت بلندپايه عراقي در عمان پايتخت اردن، با حارث الضاري رئيس هيئت علماي مسلمين عراق ديدار كرد. مذاكرات اين هيئت با الضاري روي اوضاع سياسي و امنيتي كشور بطورعام و استان الانبار بطور خاص متمركز بود. اين منابع افزودند: الضاري عليرغم مخالفت علني اش با تشكيل ايالت در رسانه هاي عمومي، موافقت اصولي خودش، براي تشكيل ايالت الانبار را به اين هيئت ابلاغ كرد.

 

جريان امل الرافدين بيرون کشيدن خود از ائتلاف دولت قانون در شوراي استان را اعلام کرد

تلويزيون العراقيه   دوشنبه 14 آذر 1390(5 دسامبر 2011)

در کربلا جريان أمل الرافدين در اعتراض به سياستهاي دولت مرکزي در قبال استانها، بيرون کشيدن خود از ائتلاف دولت قانون در شوراي استان را اعلام کرد. عباس حميد الموسوي رئيس اين جريان گفت علت اين امر دخالت حکومت مرکزي در اختيارات شوراي استان است که همين امر موجب بهم ريختن کار حکومت محلي مي‌شود. اين جريان توضيح دادکه از اين به بعد موضع‌گيريهاي جريان به‌صورت مستقل و بدون مشورت با دولت قانون صورت مي‌‌گيرد.

 

علاوي: شبه نظاميان ايراني در عراق و سپاه قدس خطرناکتر از سلاح هسته‌اي ايران هستند

سايت سومريه نيوز   سه شنبه 15 آذر 1390(6 دسامبر 2011)

اياد علاوي رهبر ليست العراقيه امروز دوشنبه شبه نظاميان وابسته به ايران و سپاه قدس را براي عراق خطرناکتر از سلاح هسته‌يي ايران دانست و نگرانيش را از اين‌که از عراق و يا کشور ديگري جنگ عليه ايران آغاز شود ابراز کرد. علاوي در گفتگو با تلويزيون السومريه که سه‌شنبه شب (فردا) در برنامه جدل عراقي ارائه خواهد شد، گفت از نظر من سلاحي خطرناکتر از سلاح هسته‌يي ايران وجود دارد و گفت اين سلاح همان شبه نظاميان و سپاه قدس است که در مناطق مختلف عراق و ايران فعاليت دارد . علاوينگرانيش را از اين‌که جنگي عليه ايران از عراق و يا دولت ديگري آغاز شود ابراز کرد و گفت: روندهاي ديگري وجود دارد که مي‌توان از طريق آن با ايران به تفاهم رسيد .

اتهاماتي از سوي ايالات متحده آمريکا و بعضي از نيروهاي سياسي عراقي متوجه ايران است که در امور داخلي عراق دخالت مي‌کند، و علاوه بر آن از طريق حمايت از برخي از شبه نظاميان مسلح و حتي سازمان القاعده در اکثر حملات و انفجارهايي که عراق شاهد بوده است دست دارد. هم‌چنين رهبران محلي و نيروهاي بيداري، ايران را به حمايت و تأمين اسلحه براي گروههاي مسلح در عراق، و تسهيل در ورود سلاح و دست داشتن در بسياري از اعمال خشونت‌آميز متهم مي‌کنند، و به پيدا کردن سلاح و مهمات ساخت ايران از سوي ارگانهاي امنيتي عراقي طي چهارسال گذشته اشاره مي‌کنند، بدون اين‌که مورد توجه دو دولت ايران و عراق که هرگونه دخالتي را تکذيب مي‌کنند قرار بگيرد.

 

معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق تأكيد نمود كه عراق قدرت كافي براي دفاع از حريم هوايي خود و جلوگيري از تجاوزات خارجي را ندارد

تلويزيون الحره چهارشنبه 16 آذر 1390(7 دسامبر 2011)

معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق ژنرال فرانك هلميك كه از بغداد از طريق تلويزيون مدار بسته براي خبرنگاران در پنتاگون صحبت ميكرد، تأكيد نمود كه عراق قدرت كافي براي دفاع از حريم هوايي خود و جلوگيري از تجاوزات خارجي را ندارد. وي در پاسخ به سوالي از جانب الحره روشن ساخت كه نيروي هوايي عراق نيازمند روند كامل باز سازي و تأمين تجهيزاتي است كه آنرا قادر ميكند هرگونه تحرك نظامي در فضاي عراق را ديدباني كند. هلميك اين نقص و كمبود نيروي هوايي عراق را يك شكاف بزرگ توصيف نمود كه دولت عراق را نگران ميسازد. وي اذعان كرد كه اطلاعاتي در رابطه با مكانيسمي كه طرف عراقي براي برخورد با اين موضوع در پيش خواهد گرفت ندارد. وي خاطر نشان ساخت كه برخي كارشناسان نظامي آمريكايي اخيرا صحبت از اين كرده اند كه نيروي هوايي اسرائيل در صورت تصميم حمله به ايران، شايد به استفاده از آسمان عراق روي آورد.

 

بوکانن: دولت عراق بايد نسبت به حضورشبه نظاميان مورد حمايت ايران هوشيار باشد

تلويزيون العربيه جمعه 18 آذر 1390(9 دسامبر 2011)

جفري بوکانن سخنگوي نيروهاي آمريکايي در عراق گفت خطر برگشت القاعده هنوز امنيت عراق را تهديد مي‌کند. وي هم‌چنين نسبت به تهديدات ناشي از وجود احزاب و شبه نظاميان مورد حمايت ايران هشدار داد و تأکيد نمود که عراق کماکان يک منطقه تهديد است.

بوکانن: به‌رغم اين‌که القاعده ديگر مثل گذشته نيست ولي هنوز در عراق تهديد محسوب مي‌شود. به‌رغم تلاشهاي دولت عراق در مبارزه با آن ولي القاعده خودش را تجديد سازماندهي مي‌کند و قوي‌تر از قبل وارد مي‌شود لذا بنظرم هنوز امنيت عراق را تهديد مي‌کند. فکر مي‌کنم که طرفهاي خارجي مثل ايران هستند که از اين نيروها حمايت مي‌کنند و دولت عراق بايد نسبت به آن هوشيار باشد و سپس مانع دخالت ايران در خاکش بشود

 

بودجه سال 2012 عراق بالغ بر 117 تريليون دينار(100 ميليارد دلار) است

تلويزيون العراقيه جمعه 18 آذر 1390(9 دسامبر 2011)

ميزان بودجه سال 2012 دولت فدرالي 117 تريليون دينار ميباشد كه حدودا 22 درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزايش داشته است و به ميزان 15 تريليون دينار آن از بودجه در گردش سال گذشته ميباشد. از اين ميزان بودجه 37 تريليون دينار براي سرمايه گذاري و 80 تريليون دينار بودجه امور استخدامي ميباشد.

 

کردها بايد تصميم بگيرند بمانند با بروند

خبرگزاري فرانسه جمعه 18 آذر 1390(9 دسامبر 2011)

وزير نفت بغداد طي مصاحبه‌يي که روز جمعه منتشر گرديد گفت، منطقه خودمختار کردستان عراق بايد تصميم بگيرد که آيا مايل است بخشي از اين کشور باقي بماند يا اين‌که کشور مستقل خودش را تشکيل دهد. . . عبدالکريم اللعيبي، وزير نفت عراق به سايت عراق اويل فروم گفت: اين بستگي به منطقه کردستان دارد تا تصميم بگيرد آيا يک تصميم استراتژيکي براي بخشي از عراق باقي ماندن گرفته است، يا به فکر تشکيل دولت مستقل خودش است.

او گفت: اين قابل‌قبول نيست. . . که کردها قراردادهايي امضاء کنند که هر قطعه از منطقه کردستان عراق را بدون شرکت ساکنان 15 استان ديگر در تصميم‌گيري، اعطا نمايند.

 

قيمت نجومي جنگ عراق

خبرگزاري فرانسه يكشنبه 20 آذر 1390(11 دسامبر 2011)

هشت سال جنگ در عراق، از دهها هزار کشته و مجروح تا هزينه صدها‌ ميليارد دلار، قيمت نجومي داشته و اين هزينه هم‌چنان رو به افزايش است.

هزينه انساني

بنا‌ به گفته نتا کرافورد پرفسور دانشگاه بوستون، از هنگام حمله آمريکا در مارس 2003، دست‌کم 126000 شهروند عراقي در جنگ کشته شده‌اند. علاوه بر اين، 20000 سرباز و پليس عراقي و هم‌چنين بيش از 19000 شورشي کشته شده‌اند. گروه انگليسي شمارش اجساد عراق تعداد کشته‌هاي ثبت شده در ميان شهروندان عراقي بر اثر خشونت را 104035 تا 113680 عدد برآورد کرده است.

در مورد ائتلاف تحت هدايت آمريکا، پنتاگون مي‌گويد که آمريکا 4408 نيرو از دست داده، که 3480تن از آنها در نبرد کشته شدند. اين حمله نسبت به آمار تلفات ساير کشورهاي عضو ائتلاف مهاجم بسا بالاتر است. به گفته وزارت دفاع، انگليس با 179 کشته در رتبه بعدي قرار دارد. قريب به 32000 سرباز آمريکايي نيز مجروح شدند.

سازمان ملل برآورد مي‌کند که 1.57 ميليون عراقي بر اثر جنگ پناهنده شدند. آنها مجبور شدند به کشورهاي همسايه پناه ببرند يا خانواده‌هايشان را به ساير بخشهاي کشور جابجا کنند. . .

هزينه مالي

پنتاگون از سال 2003 نزديک به 770ميليارد دلار خرج عمليات در عراق کرد. اين مبلغ، که به‌عنوان عمليات احتياطي خارجي دسته‌بندي شده، جدايي از بودجه اصلي دفاع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بودجه اصلي دفاع ميزاني از مخارج تأمين جنگ عراق را هم شامل شده است. بانک جهاني برآورد مي‌کند که توليد ناخالص ملي عراق در سال 2003 به ميزان 41 درصد کاهش يافت. بنا‌ به گفته دفتر بودجه کنگره، پيش‌بيني مي‌شود که جنگ و بازسازي عراق از سال 2003 تا 2012 براي ماليات دهندگان آمريکايي به قيمت 256 ميليون دلار در روز تمام شده است.

 

ليست العراقيه اعلام كرد كه دعوت اياد علاوي براي آشتي با هيچ پاسخي از سوي نوري المالكي روبرو نشده است

تلويزيون الشرقيه نيوز يكشنبه 20 آذر 1390(11 دسامبر 2011)

ليست العراقيه اعلام كرد كه دعوت اياد علاوي براي آشتي با هيچ پاسخي از سوي نوري المالكي رئيس دولت قانون روبرو نشده است. ميسون الدملوجي سخنگوي ليست العراقيه در يك موضع گيري مطبوعاتي گفت كه اياد علاوي رئيس ليست العراقيه به آشتي با تمامي احزاب و فراكسيونها مشتاق بوده و هست و دعوت وي از نوري المالكي براي آشتي مهمترين علامت حسن نيست مي باشد. وي تاكيد كرد كه العراقيه تا كنون هيچ پاسخي به دعوت علاوي دريافت نكرده كه اين بيانگر وجود آشفتگي در مواضع و نيات است. الدملوجي تاكيد كرد كه ليست العراقيه بزرگترين فراكسيون متحد و يكپارچه مي باشد و روند تحولات شكست تمامي تلاشها براي از بين بردن اين وحدت را اثبات كرد. وي افزود كه محبوبيت ليست العراقيه روز به روز افزايش پيدا مي كند و پايگاه اجتماعي آن به مرور زمان نيروهاي اجتماعي و ملي بيشتري را در خواهد گرفت.

 

استان صلاح الدين شاهد يك تجمع عشايري در تائيد ايالت بود

تلويزيون الرشيد شنبه 19 آذر 1390(10 دسامبر 2011)

استان صلاح الدين شاهد يك تجمع عشايري در تائيد ايالت بود شركت كنندگان درتجمع نخست وزير را دعوت كردند كه از استان ديدار كند تا نسبت به نيازها و خواسته هاي آنها اشراف پيدا كند

گزارش: اصرار زياد براي ايالت صلاح الدين اين بار در يك تجمع عشايري بزرگ انجام شد تا صدايشان را به دولت مركزي برسانند كه در صورتي كه خواسته ايالت را رد كند آنها به دادگاه فدرال پناه خواهند برد و اگر دادگاه نيز با آنها منصفانه برخورد نكند آنها انتخابهاي ديگري دارند كه از جمله آنها جامعه كشورهاي عربي و هيأت سازمان ملل است تا نسبت به آن تصميم بگيرند و طبق آنچه كه به گفته آنها قانون براي آنها نوشته است

شعلان كرديم نماينده مجلس از العراقيه: هدف از اين تجمع بطور واقعي براي اهالي شهرستان تكريت و اطراف آن با تمام عشاير و شيوخ و وجهاء و استادان دانشگاهها و روشنفكران اين است كه به ريزترين جزئيات خواسته ايالت صلاح الدين و برپايي ايالت آگاه شوند و تمام مشكلاتيكه بر استان گذشته توضيح داده شد از سال 2003 و قبل از سال 2003

 

حضور واحدهای اعزامی ارتش آمریکا در عراق رسما خاتمه یافته است

بی بی سی پنجشنبه 24 آذر 1390(15 دسامبر 2011)

روز پنجشنبه، ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر)، در مراسمی در بغداد که لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، نیز در آن شرکت داشت، حضور نظامی آمریکا در عراق را پس از حدود نه سال رسما به پایان رسید.

آخرین واحدهای عملیاتی ارتش آمریکا تابستان سال جاری خاک عراق را ترک کردند و نظامیان باقی مانده عمدتا مسئول جمع آوری تجهیزات و بستن پایگاه های نظامی آمریکایی بوده اند.

در آغاز این مراسم رسمی پایان حضور نظامی آمریکا در عراق، پرچم واحدهای اعزامی ارتش آمریکا با تشریفات نظامی پائین آورده و جمع شد.

لئون پانه‌تا در سخنانی در این مراسم از نظامیان آمریکایی که از زمان جنگ با عراق در آوریل سال ۲۰۰۳ در این کشور خدمت کرده اند قدردانی به عمل آورد.

وزیر دفاع آمریکا گفت "نمی توان کلماتی را یافت که بتواند بیانگر فداکاری نظامیان آمریکایی در طول این مدت باشد."

آقای پانه‌تا با اشاره به نظامیان آمریکایی که در طول نه سال جنگ در عراق جان خود را از دست داده و یا زخمی شده اند، گفت: "شاید جهانیان به آنچه که ما در این مراسم می گوییم توجه چندانی نکنند و آن را به فراموشی بسپرند، اما هرگز آنچه را که آنان کرده اند فراموش نمی کند."

وزیر دفاع آمریکا گفت که نظامیانی که در طول حدود این نه سال در عراق خدمت کرده اند باید بدانند که فداکاری آنان به مردم عراق کمک کرده است تا بر استبداد غلبه کنند.

لئون پانه‌تا اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را خاطر نشان کرد که گفته است ایالات متحده همچنان "حضور دیپلماتیک نیرومندی در عراق" خواهد داشت.

'نگاه به آینده'

جیمز جفری، سفیر آمریکا در بغداد نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که ضمن یادآوری "فداکاری های آمریکاییان" در طول جنگ عراق گفت که "باید به آینده عراق به عنوان یک کشور مستقل نگاه کرد که برخوردار از حق حاکمیت، امن و متکی به ملت عراق است."

 

پانه‌تا: نمی توان کلماتی را یافت که بیانگر فداکاری نظامیان آمریکایی در این مدت باشد

آقای جفری افزود: "همزمان با پیشرفت برنامه های هیات نمایندگی آمریکا در عراق، همه ما باید همواره دین خود نسبت به کسانی را به خاطر داشته باشیم که در طول سال های گذشته، با از خود گذشتگی در این کشور خدمت کرده اند."

اگرچه مراسم روز پنجشنبه به مناسبت پایان ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق برگزار شده است، اما خروج تمامی نیروهای آمریکایی از خاک عراق تا چند روز دیگر تکمیل نخواهد شد.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق به معنی پایان حضور عملیاتی ارتش آمریکا در عراق است اما همچنان تعدادی نظامی آمریکایی در دو پایگاه در عراق مستقر خواهند بود و عمدتا به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ادامه خواهند داد.

در سال ۲۰۰۷ و پس از تصمیم جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا به افزایش واحدهای ارتش این کشور در عراق، شمار نظامیان آمریکایی در این کشور به حدود یکصد و هفتاد هزار نفر می رسید که در حدود پانصد پایگاه بودند.

در طول حدود نه سال جنگ در عراق، ارتش آمریکا چهارهزار و پانصد تن از نفرات خود را از دست داد و شمار نظامیان آمریکایی که در این سال ها در عراق زخمی شدند به بیش از سی و دو هزار نفر می رسد.

اکثر تلفاتی که به نیروهای آمریکایی در عراق وارد آمد حاضل عملیات گروه های مسلح شورشی در این کشور بود که پس از سقوط صدام حسین فعالیت خود را آغاز کرده بودند.

با وجود خاتمه ماموریت نظامی آمریکاییان در عراق، دولت های هر دو کشور بر ادامه روابط نزدیک و همکاری دو جانبه تاکید نهاده اند.

سفارت ایالات متحده در عراق، که با حدود پانزده هزار کارمند دیپلماتیک، محافظان و ماموران امنیتی بزرگترین سفارتخانه در جهان محسوب می شود، مسئولیت حفظ و گسترش این روابط را برعهده خواهد داشت.

 

فالح الفياض: مالكي با آمريكا قراردادي در مورد همكاري اطلاعاتي و امنيتي منعقد خواهد نمود

تلويزيون الشرقيه نيوز دوشنبه 21 آذر 1390(12 دسامبر 2011)

فالح الفياض مشاور امنيت ملي عراق فاش كرد كه نوري المالكي نخست وزير عراق با آمريكا قراردادي در مورد همكاري اطلاعاتي و امنيتي منعقد خواهد نمود. الفياض در يك موضع گيري مطبوعاتي گفت كه عراق با آمريكا قراردادي در زمينه امنيت و مبارزه با تروريزم منعقد خواهد كرد كه همكاري بين دو كشور در زمينه امنيتي و اطلاعاتي در زمينه مبارزه با تروريزم از زاويه تبادل اطلاعات و ديگر موضوعات را شامل خواهد شد. وي گفت كه طرفين براي مبارزه با تروريزم بصورت نهايي طبق توافقنامه منعقد شده تلاش خواهند نمود. وي جزئيات بيشتري ارائه نكرد.

 

ظافر العاني: ديالي هرگز و علي الاطلاق به يك حياط خلوت ايراني تبديل نخواهد شد. ابداً، ابداً، ابداً، ابداً

تلويزيون بغداد  شنبه 19 آذر 1390(10 دسامبر 2011)

من به برادران سياسي ام در ديالي انتقاد جدي دارم. آنهايي كه چنين نيرويي از جوانان در چنين ابعاد بزرگي دارند ولي تعادل سياسي در ديالي نمي چرخد و اين برايشان عيب است.

با اين سخنان بود كه ظافر العاني از رهبران العراقيه كنفرانس جوانان جمعيت مستقبل در ديالي را افتتاح كرد. سخناني كه با استقبال شديدي از سوي جمعيت حاضر كه بدنبال تغيير هستندمواجه شد.

ظافر العاني: تغيير آتي در ديالي و در كل عراق در انتظار دشمن است كه اينرا ديده و انشاالله خواهد ديد.

گزارش: وي افزود كه امكان ندارد طرف ديگري به جز اهالي ديالي بر اين استان هژموني پيدا كند و امكان ندارد كه تحت سلطه طرح و برنامه هاي خارجي قرار گيرد.

ظافر العاني: ديالي هرگز و علي الاطلاق به يك حياط خلوت ايراني تبديل نخواهد شد. ابداً، ابداً، ابداً، ابداً

گزارش: اين كنفرانس كه به تعداد زياد شركت كننده جوانان ديالي اش برجسته بود اولين بار در نوع خودش بود، اما بعد از درد و رنج هاي سالهاي طولاني تشكيل شد. ولي امروز آنها را جهت تحقق خواسته هايشان براي تغيير و اصلاح مصر مي بينيم.

 

اعلام ديالي به عنوان ايالت توسط شوراي استان

تلويزيون ديالي دوشنبه 21 آذر 1390(12 دسامبر 2011)

شوراي استان ديالي استان ديالي را به عنوان ايالت ديالي اعلام كرد.

 

اعلام ايالت ديالي و پيامدهاي آن

سه شنبه 22 آذر 1390(13 دسامبر 2011)

 

تلويزيون الشرقيه نيوز طالباني و طارق الهاشمي كشته شدن دو تن از تظاهر كنندگان در مقداديه را محكوم نمودند.

تلويزيون الشرقيه نيوز سليم الجبوري رئيس كميسيون پارلماني حقوق بشر و عضو مجلس عراق از استان ديالي: آنچه امروز اتفاق افتاد در حقيقت خصوصي سازي قانون و اقدام به بستن دهانها و اعمال همه گونه فشار بر مردم است تا خواسته خود بر اساس قانون را نتوانند بر زبان بياورند. آنچه مايه تعجب است اين كه حكم دستگيري زياد الدلوي نيم ساعت بعد از اعلام درخواست تشكيل ايالت صادر ميشود به اين بهانه كه وي در رابطه با يك پرونده تروريستي متهم ميباشد. همه ميدانند كه اين پرونده و اتهام يك پرونده ساختگي است و هدف از آن اعمال فشار بر اعضاي شوراي استان ديالي ميباشد.

تلويزيون الشرقيه نيوز زياد الدلوي شوراي استان ديالي: درخواست ديالي براي اعلام تشكيل يك ايالت اقتصادي و اداري در كادر عراق متحد و يكپارچه، از حمايت اكثريت اعضاي شوراي استان و همچنين بسياري از اقشار جامعه ديالي از جمله شيوخ عشائر و اهالي استان برخودار ميباشد كه خواستار تسريع اعلام اين موضوع شده بودند.

تلويزيون الرشيد دكتر عبدالله الجبوري نماينده پارلمان از العراقيه: اين درخواست اعضاي شوراي استان بود و مطمئنا از جانب اهالي ديالي و پارلمانترهاي حاضر حمايت ميشود.

تلويزيون البغداديه ايمان عبدالوهاب عضوشوراي استان ديالي: قرار ديدار ما با نخست وزير در 21 همين ماه خواهد بود. پليس كارهاي تحريك آميزي كرده بود كه با عكس العمل مردم مواجه شده است و ديگر اتفاقي نيفتاده است.

تلويزيون ديالي فرمانده عمليات ديالي از تظاهر كنندگان دعوت ميكند كه امنيت را حفظ كنند و از بستن راهها دوري گزينند و به منافع شهروندان آسيب نرسانند.

استاندار ديالي دستگاههاي امنيتي را توجيه كرد كه نقش خودشان در حفظ امنيت و حفاظت از شهروندان را ايفا نمايند

روزنامه المستقبل ظافر العاني يكي از رهبران ليست العراقيه، اعلام ايالت از جانب استان ديالي را يك پيام مهم از جانب اهالي اين استان به رئيس جمهور آمريكا باراك اوبا كه روز گذشته با مالكي ديدار نمود، توصيف كرد. روز گذشته ظافر العاني طي اظهارات خود به روزنامه المستقبل افزود: اهالي ديالي از سياستهاي تبعيض آميزي كه مالكي در پيش گرفته جان به لب شده اند، پيش از اين نيز استانهاي صلاح الدين وانبار و بصره و استانهايي كه احساس ميكنند يك استبداد جديد و يك حاكميت مركزي مبتني بر پايه هاي تصفيه فرقه گرايانه بوجود آمده، همين پيام را فرستاده بودند. وي پرسيد اين بار پاسخ مالكي به ايالت شدن ديالي چه خواهد بود آيا اين امر براي پناه دادن به بعثي ها و تروريستهاست؟ اگر مالكي اين گفته خود را تكرار كند خود را در دشمني با خواسته ملي و مردمي قرار داده است. وي خاطر نشان ساخت استان ديالي دخالتهاي رذيلانه و فرقه گرايانه زيادي را از جانب دولت مالكي متحمل شده است. دولتي كه چشمان خود را بر دخالتهاي رژيم ايران بسته است. بطوريكه اين استان بايد بهاي همجواري خود با ايران را بپردازد. طبيعي است وقتي كه ديالي مي بيند دولت توان حفظ امنيت آنرا ندارد بلكه با دستگيريهاي هرچه بيشتر و ريشه كني، عملا دخالتهاي ايران را تسهيل ميكند، براي حفظ كرامت اهالي استان به هرچه آنرا ياري رساند پناه ميبرد. ظافر العاني اظهارات خود را چنين پايان داد اين اقدام استان ديالي بر مبناي قانون اساسي است در نتيجه به نمايندگان ارائه خواهد شد تا به آن رأي دهند.

همچنين يك نماينده از ليست العراقيه اعلام تشكيل ايالت از جانب استان ديالي را گامي در جهت درست دانست. نماينده مجلس رعد الدهلكي روز گذشته دوشنبه گفت: تصميم شوراي استان ديالي مبني بر اعلام تشكيل ايالت ديالي، گامي در جهت درست مي‌باشد و ما با هر استاني كه اعلام تشكيل ايالت كند موافقيم بويژه با ايالت ديالي چرا كه اين استان بابت كنار گذاشته شدن و حذفي كه از جانب دولت مركزي در حقش صورت گرفته و همچنين بابت اينكه دولت صلاحيتهايش را قصب كرده است، متحمل درد ورنجهاي زيادي گرديده است.

خبرگزاري نينا  حسن جهاد پارلمانتر از اتحاد كردي اعلام ايالت ديالي را يك اقدام قانوني و مطابق قانون اساسي دانست و ابراز اميدواري كرد كه دولت مركزي موضع منفي مشابه موضعي كه در رابطه با اعلام اقليم صلاح الدين اتخاذ كرد نگيرد.

 

بيانيه و کنفرانس اعلام موضع العراقيه در قبال اعلام ايالت ديالي

تلويزيون الشرقيه نيوز چهارشنبه 23 آذر 1390(14 دسامبر 2011)

در ابتدا بيانيه العراقيه درباره اعلام ايالت ديالي توسط حيدر الملا سخنگوي ليست العراقيه قرائت شد و سپس سؤال و جواب با صالح المطلک انجام شد:

حيدر الملا: منطقه و بهمراه آن عراق، سخت‌ترين مرحله تحولات و بادهاي تغيير را از سر مي‌گذارند که اگر وضعيت اداره عراق را بهبود نداده و درون خانه را مرتب نکنيم، پيامدهاي خطيري براي عراق و مردم محبوبمان خواهد داشت. اما به جاي اين‌که نخست‌وزير به اين تلاشهاي ملي فراکسيونهاي سياسي پاسخ دهد، ارگانهاي امنيتي دست به سلسله اي از دستگيريهاي خودسرانه و کور و تجاوزات فاحش حقوق بشر مردم عراق در تمامي استانها زده‌اند. . .

سؤال از دکتر صالح المطلک: روز گذشته شوراي استان ديالي اعلام ايالت کرد. مي‌خواستم نظرات شما را در رابطه با اين گرايش را جويا شوم؟

صالح المطلک: ما نمي‌توانيم در برابر اراده و خواست خلقها بايستيم. اگر اهالي ديالي خواستار آن هستندکه ايالت تشکيل دهند، قانون اساسي اين حق را براي آنها تضمين کرده است و هيچ يک از ما چنين حقي ندارد که در برابر اين گرايش و خواسته بايستد. اقداماتي که بر عليه مردم ما در ديالي انجام گرفت واقعاً عجيب است. اين کارها حاکي از وجود يک حاکميت مؤمن به گرايشات دموکراتيک و يک ساختار دموکراتيک در کشور نيست. موج دستگيريهايي که به اعضاي شوراي استان نيز رسيد و رؤساي برخي کيانات سياسي را در برگرفت و هم‌چنين تجاوزاتي که بر سر آنها آمد و تهديدهايي که در معرض آن قرار دارند و سرازير شدن شهروندان مسلح در خيابانها، به‌شدت براي ما عجيب است. گويي که ما در عراقي که آرزويش را داشتيم زندگي نمي‌کنيم! عراقي که آرزو داريم در وضعيتي غير از آن‌چه هم‌اکنون در آن قرار دارد باشد. از اين‌رو من از ارگانهاي امنيتي مي‌خواهم که با بي طرفي و به‌صورت حرفه اي عمل کنند و نه اين‌که دنبال سياسي کردن اين واقعه باشند. ما به برادرانمان در ديالي مي‌گوييم و الآن از آنها مي‌خواهيم صبر و استقامت داشته باشند و اي کاش کسي بينشان نباشد که صفوفشان را پراکنده کند. اين طرحي که وارد جامعه بشوند و صفوف آن را پاره کنند. به آنها مي‌گوييم خدا بزرگ است و سختي نيست که در پس آن گشايشي نباشد. والفرج قادم باذن الله.

 

ظافر العاني: اعلام تشكيل ايالت پيامي است به اوباما

خبرگزاري نينا  چهارشنبه 23 آذر 1390(14 دسامبر 2011)

ظافر العاني از رهبران ليست العراقيه اعلام تبديل برخي از استان ها به ايالت از سوي تعدادي از شوراهاي استان و اخرين مورد آن ديالي را يك پيام مردمي به رئيس جمهور آمريكا اوباما مبني بر اينكه همپيمانانش در عراق را نمي پذيرند دانست. ظافر العاني گفتهيچ بهانه اي در برابر آقاي مالكي باقي نمانده است كه بعضي از استان ها را وقتي اعلام تشكيل ايالت مي كنند متهم كند كه به بعثي ها پناه مي دهند، چرا كه درخواست ها براي تشكيل ايالت امروز زياد است و از جمله بصره، كربلا، ديالي، الانبار و نينوا هم در راه است، لذا بايد سياست هاي سركوبگرانه در قبال استان ها را تغيير داد.

العاني افزود، اوباما بايد درك كند كه دمكراسي كه براي عراق مي خواست در عمل ايجاد نشده است، بلكه كسانيكه در قدرت هستند بر اساس اصل اعمال قدرت و استبداد عمل مي كنند. ظافر العاني گفت: استان ها امروز به اين باور رسيده اند كه مركز فراز جديدي از ديكتاتوري ايجاد كرده است، و يك فرد و يك حزب در عراق بدون مشورت با ديگران حكومت مي كند، لذا مي خواهند به هر شكل از اين وضعيت نجات پيداكند، و بنابراين به تشكيل ايالت معتقدند.

 

مصاحبه سي. ان. ان با صالح المطلک و توني بلينکن مشاور امنيتي بايدن

تلويزيون سي ان ان   چهارشنبه 23 آذر 1390(14 دسامبر 2011)

مجري: معاون نخست‌وزير عراق نه تنها وي را يک ديکتاتور مي‌نامد، بلکه متهم مي‌کند که عراق را به جانب شقه و آشوب پيش مي‌برد و رئيس‌جمهور اوباما را فريب مي‌دهد، اين مصاحبه نگراني بسياري از مردم از جمله نگراني خود من را در مورد آينده عراق بيان مي‌کند ، با توجه به اين‌که نيروهاي آمريکايي در پايان ماه عراق را ترک مي‌کنند، در اين قسمت گزارشگر ما آروا ديمن از بغداد با ماست که اين مصاحبه را بامعاون نخست‌وزير عراق انجام داده است، که تا همين جا تنش بسياري ايجاد کرده است.

س: چرا وي به اين ميزان نظري به‌شدت منفي در مورد نوري مالکي دارد؟

گزارشگر سي. ان. ان از بغداد، آروا ديمن: دليل آن بسيار ساده است صالح المطلک يکي از معاونين نوري مالکي است که سني است و احساس مي‌کند که وي مطلقاً هيچ قدرتي ندارد، وي مي‌گويد مالکي قدرت را قبضه کرده و يک دولت مشارکت را رد مي‌کند، به سخنان وي که امروز با وي مصاحبه شد گوش دهيد:

گزارشگر سي. ان. ان آروا ديمن در بغداد: به نظر شما آمريکا چه نوع عراقي باقي مي‌گذارد؟

صالح المطلک: آمريکا عراق را بدون تقريباً هيچ زيرساختي ترک مي‌کند، پروسه سياسي درجهت بسيار بسيار غلطي است، به سمت ديکتاتوري مي‌رود، يک نمايش تک حزبي است، و نمايش يک فرد است، بله مالکي ديکتاتورترين فردي است که ما درتاريخمان ديده‌ايم.

گزارشگر: ايران تا چه ميزاني بر روي عراق اکنون نفوذ دارد؟ و چه ميزان نفوذ و کنترل بر روي اعمال مالکي دارد؟

صالح المطلک: بدون نفوذ ايران، ترکيب کنوني دولت هم نبود، تمام مجموعه دولت، از رئيس‌جمهور تا نخست‌وزير تصميم ايران بود، ايران مي‌خواهد که عراق پايگاهي براي گسترش آن باشد.

گزارشگر سي ان ان: اوباما رئيس‌جمهور آمريکا، نوري مالکي نخست‌وزير عراق را به‌عنوان رهبر يک کشور دموکراتيک معرفي نمود و همچين گفت که اين دولت کنوني فراگيرترين دولتي است که تاکنون وجود داشته است، واکنش شما نسبت به اين گفته چه بود؟

صالح المطلک: من زماني که سخنراني اوباما را در اين کنفرانس مطبوعاتي شنيدم، به واقع شوکه شدم، زيرا که از عراق هيچ چيزي نمي‌دانند، نمي‌دانند در عراق چه مي‌گذرد، يا اين‌که نمي‌خواهند واقعيت را در عراق بپذيرند، شکست در عراق را بپذيرند، مالکي در عراق يک بازي بين ايران و آمريکا را پيش مي‌برد، و روزي خواهد بود که آمريکاييان تشخيص خواهند داد که توسط مالکي براي مدتي فريب خورده‌اند و به‌خاطر آن تأسف خواهند خورد.

مجري: توني بلينکن مشاور ارشد امنيت ملي جو بايدن معاون رئيس‌جمهور آمريکا که معمولاً در مرکز موضوعات قراردارد، همان‌طور که در تصويري که از کاخ سفيد مشاهد مي‌کنيد در ملاقات معاون رئيس‌جمهور با رئيس‌جمهور عراق حضور دارد.

مجري: درحالي که جنگ در عراق در اين ماه به اتمام مي‌رسد، و آمريکا ميزبان نخست‌وزير عراق است، براي بسياري زمان حساب پس دادن مي‌باشد. در اين قسمت برنامه توني بلينکن از کاخ سفيد مهمان ماست. . . واکنش شما به سخنان معاون نخست‌وزير، صالح المطلک که مي‌گويد رئيس‌جمهور آمريکا عراق را به دست يک ديکتاتور سپرده است، چيست؟

توني بلينکن: من معاون نخست‌وزير را به خوبي مي‌شناسم. به نظر من اين يک انعکاس، يک واقعيت مهم است. طي چند سال گذشته سياست در عراق رشد کرده است. اين راه اصلي کارهاست و نه خشونت، اين يک قدم بزرگ به جلو است. لذا شما مي‌توانيد سخنان بسيار شديدي را از معاون نخست‌وزير و ديگر مخالفان سياسي نخست‌وزير بشنويد. آنها اکنون مي‌توانند اين حرفها را بزنند و در روند سياسي دخالت کنند. در حال حاضر نه تنها يک نخست‌وزير قوي در عراق داريم، بلکه يک سخنگوي بسيار قوي شوراي نمايندگان مجلس که از حزب ديگر است نيز داريم. يک رئيس‌جمهور کرد داريم. ما يک دولت منتخب داريم که همه جوامع را گردهم آورده است. به‌رغم تنشهايي که از خلال سخنان معاون نخست‌وزير شنيده مي‌شود، مهمترين واقعه‌اين است که عراقيها از اهرم روند سياسي براي حل اختلافات خود استفاده مي‌کنند.

 

صالح مطلك در ديدار با كوبلر: مشخص كردن زمان بستن كمپ اشرف و انتقال اجباري ساكنان بيدفاع آن در داخل عراق پروژه ايران براي حذف فيزيكي آنان است

 تلويزيون البابليه   پنجشنبه 24 آذر 1390(15 دسامبر 2011)

معاون نخست وزير دكتر صالح المطلك تأكيد كردكه مشخص كردن زمان بستن كمپ اشرف و انتقال اجباري ساكنان بيدفاع آن در داخل عراق يك پروژه ايراني براي حذف فيزيكي آنان است. المطلك در ديدار با نماينده دبيركل سازمان ملل در عراق مارتين كوبلر خواستار پيدا كردن راه حلي براي موضوع قرارگاه اشرف كه متناسب با موازين بينالمللي و ارزشهاي رفتاري در فضاي مورد قبول عراقيان باشد، تأكيد كرد. المطلك مواضع مثبت نمايندگي سازمان ملل در عراق نسبت به موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر و آزاديها را ستود.

 

استاندار ديالي خواستار طرد نفوذيها و قانونشکنان از ميان ارگانهاي امنيتي شد

تلويزيون الشرقيه نيوز جمعه 25 آذر 1390(16 دسامبر 2011)

عبدالناصر المهداوي استاندار ديالي با صدور بيانيه‌يي خواستار طرد نفوذيها و قانونشکنان از ميان ارگانهاي امنيتي شد و از اهالي ديالي خواستار خويشتن‌داري و کشيده نشدن به سمت فرقه‌گرايان شد. اين درخواست استاندار ديالي بعد از اين صورت مي‌گيرد که نيروهاي امنيتي در ديالي متهم مي‌باشند که به افراد مسلح اجازه يورش به مقر شوراي استان و بهم ريختن وسائل آن را داده و مانع کار اعضاي شوراي استان و پرسنل آن شده‌اند.

 

شوراي عشاير ديالي نسبت به وضعيت کنوني استان هشدار داد

تلويزيون بغداد   جمعه 25 آذر 1390(16 دسامبر 2011)

شوراي عشاير ديالي: اگر نيروهاي امنيتي عراق نمي‌توانند از دموکراسي و نمايندگان مردم حفاظت کنند ما عشاير حفاظت نمايندگانمان در مقابل تروريزم شبه نظاميان غيرقانوني را برعهده مي‌گيريم.

شوراي عشاير ديالي: حمله به خانه عضو شوراي استان توسط شبه نظاميان باعث مي‌شود که همبستگي ملي خدشه‌دار بشود و عشاير ديالي دست بسته نخواهند ماند.

 

چند خبر درباره تحولات بعد از اعلام ايالت ديالي

تلويزيون بغداد   جمعه 25 آذر 1390(16 دسامبر 2011)

کميسيون امنيت و دفاع مجلس از نيروهاي امنيتي در استان ديالي خواست که در برخورد با وضعيت امنيتي استان حرفه‌اي و بي‌طرفانه عمل کنند و نبايد به عناصر مسلح اجازه داده شود که در خيابانهاي استان گسترش يابند...

حسن جهاد نماينده مجلس از فراکسيون کردي: ما ديروز به استان ديالي رفتيم و هدفمان آرام کردن وضعيت استان بود و اين‌که يک تصوير واقعي از وضعيت آن‌جا داشته باشيم. ما به دستور رياست مجلس رفتيم و وضعيت را ديديم و با گروهي از شيوخ عشاير استان ديالي ديدار کرديم هم‌چنين تعدادي از تظاهر‌کنندگان را ديديم و وضعيت را به مجلس منتقل کرديم.... شبه نظاميان مسلح امروز به مقر شوراي استان ديالي يورش برده و آن‌جا را بهم زدند و محتويات آن را دزديدند. اينکار در حضور پليس انجام شد زيرا که نيروهاي پليس تماشاچي صحنه بودند. زياد الدلوي عضو شوراي استان از ائتلاف کردستاني گفت از زمان اعلام ايالت مستقل اداري و اقتصادي استان، شبه نظاميان و عناصر مسلح به خيابانها آمده‌اند. وي گفت گسترش عناصر مسلح زندگي سياسي و زندگي شهروندان در استان را بحالت فلج درآورده است. وي گفت شبه نظاميان و عناصر مسلح در چندين منطقه در استان ديالي گسترش يافته‌اند و امروز خودشان را به مقر شوراي استان رساندند. الدلوي افزود که شبه نظاميان مسلح در مقداديه و بعقوبه و مناطق ديگر در استان و در نزديکي شوراي شهر گسترش يافته‌اند و نيروهاي امنيتي عناصر مسلح و شبه نظاميان را همراهي مي‌کنند بدون اين‌که دست به هرگونه اقدام عليه آنها بزند.

 

تجمع عشاير ديالي حمايت کامل خود از تصميم شوراي استان ديالي را اعلام کرد

تلويزيون الشرقيه نيوز  جمعه 25 آذر 1390(16 دسامبر 2011)

تجمع عشاير ديالي حمايت کامل خود از تصميم شوراي استان ديالي مبني بر اعلان ايالت مستقل اداري و اقتصادي را اعلام کرد و نسبت به خطرات عقب‌نشيني از اين تصميم به اين اعتبار که منعکس‌کننده نظرات اکثريت قاطع مردم ديالي است، تأکيد ورزيد.

 

سران العراقيه بازتابهاي حوادث ديالي و دستگيريهاي سراسر عراق را مورد بحث قرار دادند

تلويزيون الشرقيه نيوز   جمعه 25 آذر 1390(16 دسامبر 2011)

اجلاس مهم سران العراقيه: سران العراقيه بازتابهاي حوادث ديالي و دستگيريهاي خودسرانه در سراسر عراق را مورد بحث قرار دادند.

 

فراخوان العراقیه به اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای مداخله فوری در عراق

همبستگی ملی   یک‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۰ / ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱

العراقیه ائتلاف برنده انتخابات عراق در اعتراض به دیکتاتوری نوری مالکی شرکت در پارلمان را به حالت تعلیق درآورد

تلویزیون الشرقیه ۲۵ آذر، گزارش داد ، العراقیه، ائتلاف برنده انتخابات عراق ، در پایان سه جلسه به ریاست ایاد علاوی رهبر العراقیه و با حضور تمامی اعضای فراکسیونِ پارلمانی و وزارتی تصمیم گرفت تا حضور پارلمانترهای خود در جلسات پارلمان عراق را در اعتراض به کشتار و سیاست حذف و تحقیر و زیر پا گذاشتنِ قانونِ اساسی توسط دولت نوری مالکی به حالت تعلیق درآورد.

میسون الدملوجی، سخنگوی رسمی العراقیه گفت؛ تصمیم تعلیق شرکت در پارلمان، تصمیم اولیه است و در پی آن گامهای دیگری نیز برداشته خواهد شد. یکی از گامها خروج از دولت مالکی است. وی افزود: العراقیه از اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد می خواهد تا قبل از اینکه اوضاعِ حساسِ عراق از این بدتر شود، دخالت نماید.

 

رهبران العراقیه، حضور نمایندگانشان در جلسه پارلمان را به حالت تعلیق درآوردند

همبستگی ملی   یک‌شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۰ / ۱۸ دسامبر ۲۰۱۱

تلویزیون بغداد ۲۶آذر، گزارش داد:رهبران العراقیه ائتلاف برنده انتخابات عراق برای بحت در باره وضعیت کشور، عصر روز جمعه با حضور رهبران و اعضای هیات مذاکره کننده خود، اجلاسی در منزل طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور برگزارکردند و تصمیم گرفتند تا تحقق این شروط حضور نمایندگان العراقیه در جلسه پارلمان را به حالت تعلیق در آوردند:

 

-به رسمیت شناختن حق شان در شراکت در تصمیم گیریهای امنیتی و سیاسی

- اجرای توافقات امضا شده،

-احاله درخواستهای استانهای بصره و صلاح الدین و دیالی برای تبدیل به ایالت به کمیساریای عالی انتخابات جهت اجرای همه پرسی.

- جمع آوری عناصر مسلح که در استان دیالی گسترش یافته اند،

در نشست رهبران العراقیه بر لزوم التزام دولت به قانون اساسی و احترام به توافقاتی که فراکسیونهای سیاسی امضا  کرده اند  و همچنین فعال کردن مشارکت واقعی در تصمیم گیریهای سیاسی و امنیتی تاکید شده است.

العراقیه همچنین  اعلام کرد که حوادث دیالی نشانه خطرناکی است زیرا که دولت به خلق بحران عادت کرده است و العراقیه از طریق مواضع قاطعی که خواهد گرفت به این بحرانها پایان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری عراقی نینا، سلیم عبدالله الجبوری رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق گفت :رهبران العراقیه تصمیم گرفتند به دلیل ادامه سیاست در حاشیه قرار دادن و تکروی در قدرت از سوی دولت شرکت در جلسات پارلمان را به حالت تعلیق در بیاورند، و تعلیق شرکت در جلسات پارلمان تا زمان تغییر سیاستهای دولت و محقق شدن شراکت واقعی ادامه خواهد یافت.

 

سربازان آمریکایی خاک عراق را ترک کردند

بی بی سی  یکشنبه 18 دسامبر 2011 - 27 آذر 1390

سربازان آمریکایی در اولین ساعات روز یکشنبه، ۱۸ دسامبر با عبور از مرز عراق، وارد کویت شدند

آخرین گروه از سربازان آمریکایی با خروج از عراق، به جنگی ۹ ساله که منجر به سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهوری سابق این کشور شد، پایان داده‌اند.

سربازان آمریکایی در اولین ساعات روز یکشنبه، ۱۸ دسامبر با عبور از مرز عراق، وارد کویت شدند.

جنگ عراق با حملات هوایی ایالات متحده به آن کشور در شامگاه ۲۰ مارس سال ۲۰۰۳ شروع شد.

در اوج حضور نیروهای آمریکایی در عراق، ۱۷۰ هزار سرباز در پانصد پایگاه نظامی در سراسر این کشور حضور داشتند.

خبرنگاران می گویند اگرچه اکثر عراقی ها از خروج این سربازان شادمان هستند، اما بسیاری نیز نگران امنیت داخلی و ثبات سیاسی کشور هستند.

در بغداد، شهری که اکثر ساکنانش از جنگ خسارت دیده اند، هیچگونه جشن و پایکوبی دیده نمی شود.

مردم عراق دیدگاهها و نظرات مختلفی نسبت به خروج سربازان آمریکایی دارند. در پارک روبروی کمربند سبز بغداد، کودکان مشغول بازی هستند اما نسلی از بغدادی‌ها هستند که غیر از جنگ چیز دیگری نمی شناسند، نسلی که تنها می تواند به آینده امید ببندد و امیدوار باشد که پس از چهل سال، طلسم تلخ جنگ در این کشور شکسته شود.

ماموریت رزمی نیروهای آمریکایی در عراق در سال ۲۰۱۰ پایان یافت و آنها کنترل امور امنیتی را از مدتها پیش به نیروهای عراقی واگذار کرده بودند.

روز پنجشنبه، ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر)، در مراسمی در بغداد که لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، نیز در آن شرکت داشت، حضور نظامی آمریکا در عراق پس از حدود نه سال رسما به پایان رسید.

از زمان آغاز جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نزدیک به ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی در عراق کشته شده‌اند. در این مدت دهها هزار عراقی نیز جان خود را از دست داده اند.

خروج نیروهای آمریکایی از عراق به معنی پایان حضور عملیاتی ارتش آمریکا در عراق است اما همچنان تعدادی نظامی آمریکایی در دو پایگاه در عراق مستقر خواهند بود که خدمات آموزشی و مشاوره ارائه خواهند داد.

 

جنگ عراق

          آغاز جنگ: ۱۹ مارس ۲۰۰۳

          جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا در یک سخنرانی در ماه مه ۲۰۰۳ اعلام کرد که آمریکا درجنگ عراق پیروز شده است.

          بیش از یکصد هزار عراقی در این نه سال جان خود را از دست دادند

          نزدیک به ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی و ۱۷۹ نظامی بریتانیایی در جنگ عراق کشته شدند

          هزینه جنگ عراق برای آمریکا نزدیک به یک تریلیون دلار بوده است

 

 

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفته است که نیروهای آمریکایی، با سربلندی عراق را ترک می کنند.

او گفته است که کشورش پس از خارج کردن نیروهایش از عراق، همچنان شریکی قوی برای این کشور خواهد بود.

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته است که ارتش آمریکا پس از خروج کامل از عراق همچنان به انجام ماموریت های آموزشی و پشتیبانی در این کشور ادامه خواهد داد و حضور دیپلماتیک قوی در عراق خواهد داشت.

نیروهای بریتانیایی هم ماه مه امسال عراق را ترک کردند. ماموریت هشت ساله نظامیان بریتانیایی در این کشور در ۲۲ مه ۲۰۱۱ به پایان رسید.

بیشترین تعداد نیروهای بریتانیایی در عراق حدود ۴۶ هزار نفر بوده است.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، هم شنبه، ۱۷ دسامبر رسما به ماموریت هفت ساله خود برای آموزش ارتش عراق پایان داد.

ناتو پس از آنکه نتوانست با دولت عراق بر سر شرایط ادامه این ماموریت به توافق برسد، پایان آن را اعلام کرد.

 

بحران سیاسی در عراق در پی اعتراض سکولارها به دولت

بی بی سی شنبه 17 دسامبر 2011 - 26 آذر 1390

ائتلاف سکولار العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق که دومین ائتلاف بزرگ مجلس این کشور است، در اعتراض به عملکرد دولت از حضور در مجلس سر باز زد.

ائتلاف العراقیه می گوید که دولت نوری مالکی، نخست وزیر شیعه عراق، در تصمیم گیری ها انحصاری عمل می کند.

تنها دو روز پس از پایان رسمی حضور رزمی آمریکا، اقدام سکولارهای مجلس عراق این کشور را در بحرانی سیاسی فرو برده است.

العراقیه حدود یک چهارم از مجموع ۳۲۵ کرسی مجلس عراق را در اختیار دارد.

این ائتلاف در بیانیه خود نوشته است که اعضای آن تا اطلاع بعدی از حضور در پارلمان خودداری خواهند کرد.

اعضای این ائتلاف برای حل بحران خواهان مذاکره با دولت در موضع برابر شده اند.

ائتلاف العراقیه در انتخابات پارلمانی موفق شد اکثر آرای اقلیت سنی عراق را به خود اختصاص دهد.

اقدام اعتراضی این ائتلاف یادآور اختلافات قومی و مذهبی در عراق و طبیعت شکننده تقسیم قدرت در این کشور است.

یکی از اعتراضات العراقیه این است که آقای مالکی عمدا در پر کردن پست های حساس کابینه، مانند وزارت خانه های دفاع و امنیت تعلل می کند.

این پست ها حدود یک سال است که به دلیل اختلافات سیاسی خالی مانده است.

العراقیه در ائتلاف با آقای مالکی پست های مهمی چون ریاست مجلس، معاونت رئیس جمهور و چند کرسی کابینه را به دست آورده بود.