بولتن خبري ايران نبرد(1091) سه شنبه 11 خرداد 1389 (1 ژوئن 2010)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

 

سلطانيه: غني‌سازي را متوقف نمي‌كنيم

سايت تابناك 1/3/89:

نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد: ايران غني‌سازي اورانيوم را متوقف نخواهد كرد. علي‌اكبر صالحي نيز كه با شبكه خبر گفت‌وگو مي‌كرد، درباره زمان و مكان گفت‌وگوي دبير شوراي‌عالي امنيت ملي ايران با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: تا‌كنون زمان و مكان اين مذاكره قطعي نشده است اما احتمال دارد در تركيه باشد.

مي‌توانيم بسازيم، مطمئن باشيد

صالحي گفت: ما مي‌توانيم ميله‌هاي سوخت را بسازيم اما چون تجهيزات هسته‌اي به ايمني بسيار بالايي نياز دارد ممكن است كمي طول بكشد. او ادامه داد: مردم مطمئن باشند كه ما مي‌توانيم سوخت و ميله‌هاي سوختي توليد كنيم. رئيس سازمان انرژي اتمي در عين حال گفت: ترجيح مي‌دهيم سوخت را از خارج وارد كنيم.

با اين درخواست مخالفيم

علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم‌چنين در گفت‌وگويي با روزنامه النهار لبنان تأكيد كرد: ايران در مورد برنامه هسته‌اي خود سازش نمي‌كند و هرگز غني‌سازي‌ اورانيوم را متوقف نخواهد كرد.

او گفت: ما با درخواست شوراي امنيت مبني بر تعليق غني‌سازي‌ اورانيوم خود مخالفيم. سلطانيه در ادامه تصميم شوراي امنيت درباره ايران را اشتباه تاريخي خواند و از سازمان مللمتحد خواست كه فورا از چنين تصميم‌هايي عقب‌نشيني كند، چرا كه رجوع به شوراي امنيت همواره بي‌فايده بوده است.

 

لايحه قانوني آمريكا, شركاي نفتي ايران را هدف قرار ميدهد

وال استريت ژورنال سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 مه 2010)

به قلم اسپنسر سوارتز و استيو استك لو (SPENCER SWARTZ , STEVE STECKLOW)-

كميتهيي از مجلس نمايندگان طرحي را پيشنهاد كرده است كه پنتاگون را از خريد سوخت از آن دسته كمپانيهاي منع مي كند كه با بخش صنعتي ايران تجارت ميكنند. اين موضعي است كه بسيار فاصله دارد تا به يك قانون در آيد و اين تأييدي بر ادامة نارضايتي قانونگذاران از تلاشهاي بينالمللي براي اعمال تحريمهاي سخت عليه ايران مي باشد.

يك خلبان نيروي هوايي در يك تمرين سوختگيري در پايگاه هارلبرت (Hurlburt) در ژانويه شركت مي كند. پنتاگون بزرگترين مصرفكنندة نفت در جهان ميباشد.

ترميم طرح مربوط به هزينة دفاعي كه تحت حمايت هر دو حزب جمهوريخواه و هم دمكراتها مي باشد و با حمايت كامل در كميتة نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان به تصويب رسيد, براي برخي از كمپانيهاي نفتي اروپايي كه با پنتاگون در معامله هستند, درصورت خريدن نفت ايران, برايشان ميلياردها دلار هزينه خواهد داشت.

اين امر هم چنين تحريمهاي آمريكا عليه تهران را به شدت افزايش خواهد داد. طبق مرور كپي كه در دست وال استريت ژورنال است, وزير دفاع بعيد است كه وارد هر گونه قراردادي با هر ارگاني شود كه در فعاليتهاي تجاري با بخش انرژي ايران مشغول است.

تصويب اين مصوبه هم چنين بازتابي از افزايش نوميدي در بخشهاي از كنگره به خاطر ناكاميهاي ديپلماسي در مهارسازي برنامة هستهيي ايران ميباشد.

چهارشنبه گذشته, يك روز بعد از توافق آمريكا و روسيه و چين پيرامون ليست جديدي از تحريمها عليه ايران, اين طرح در اين كميته به تصويب رسيد. علت اين تحريم را عدم پايبندي ايران به قطعنامة شوراي امنيت سازمان ملل دانستند كه از ايران خواسته شده بود تا به برنامة غني سازي اورانيوم توقف بزند.

تحريمهاي سازمان ملل, تجارت تسليحات با ايران و برخي از سرمايهگذاريهاي معيني را منع مي كند. اما مانند تحريمهاي موجود سازمان ملل و آمريكا, از كمپانيهاي بينالمللي نميخواهند كه از معامله با بخش انرژي ايران خودداري كنند. نيمي از در آمد ايران از طريق نفت تهيه مي شود.

طبق برآوردهاي كنگره, پنتاگون بزرگترين مصرف كنندة نفت در جهان است كه در حدود 400,000 بشكه را درتحركات پراكنده در پرواز هواپيماها يا تحركات خودروها در روز مي سوزاند.

اين طرح از سوي هاوارد باك Buck مككيون (McKeon), يك جمهوريخواه از ايالت كاليفرنيا و ايك اسكلتون (Ike Sekelton) دمكرات از ايالت ميسوري, مطرح گرديده است. قرار است كه اين مصوبه آخر اين هفته توسط تمامي اعضاي كنگره به رأي گذاشته مي شود.

اين مصوبه حتي اگر در مجلس نمايندگان تصويب گردد, بديهي است كه با مخالفت شديد در سنا و پنتاگون مواجه خواهد شد و پنتاگون مجبور خواهد شد كه گزينة ديگري را پيدا كند. مقامات نفتي ايران هم چنين اخيراً گفتهاند كه هر حركتي از سوي آمريكا, براي هدف قرار دادن صادرات آن, به عنوان يك عمل جنگي به حساب خواهد آمد و اين دليل ديگري است كه پنتاگون و كاخ سفيد به احتمال زياد نسبت به مصوبه مجلس نمايندگان خشنود به نظر نخواهند آمد.

يك دستيار آقاي مككيون ( McKeon ) گفت اين مصوبه به وزير دفاع آمريكا اين حق را مي دهد كه اگر فكر ميكند براي پنتاگون خيلي سنگين است تا جايگزيني براي تهيه كننده سوخت بيابد, مصوبه را باطل كند. اين دستيار همچنين گفت كه در اين نقطه هيچ پشتيبان ديگري در سنا براي مصوبه مشابهي وجود ندارد.

بنابر اطلاعات وب سايت USAspending. gov كه وب سايت دفتر مديريت و بودجه است و قراردادهاي فدرال را دنبال مي كند, در سالهاي اخير كمپانيهاي اروپايي رويال داچ شل PLC و بريتيش پتروليوم PLC پيمانكاران اصلي تامين كننده سوخت پنتاگون بوده اند. اين وب سايت تخمين مي زند, از سال 2000 كمپاني انگليسي هلندي شل با پنتاگون قراردادهايي را به ارزش 8. 8 ميليارد دلار و كمپاني بي پي PLC كنتراتهايي را به ارزش كل حدودا 7. 2 ميليارد دلار در دوره 2000 تا 2009 امضا كرده است و انتظار مي رود كنتراتهايي را به ارزش 838 ميليون دلار در سال جاري با پنتاگون داشته باشد.

اين دو كمپاني نفتي, همچنين نفت خام از ايران خريده اند. هفته گذشته وال استريت ژورنال بنا بر پرونده هاي حمل و نقل, گزارش داد, بعضي از كمپانيها منجمله شل برخي از خريدهايشان از ايران را تغيير شكل داده اند, با اين وجود آنها بطور كامل قانوني باقيمانده اند.

سخنگوي كمپاني شل براي اظهار نظر بر سر اين اصلاحيه در دسترس نبود. يك سخنگوي بي پي از اظهار نظر خودداري كرد. همچنين پنتاگون نيز از اظهار نظر خودداري كرد.

اخيرا مجلس نمايندگان و سنا در حال مصالحه در رابطه با يك لايحه قانوني هستند كه تحريمات موجود آمريكا بر عليه ايران بر سر برنامه اتمي اش را از طريق مجازات كمپانيهايي كه به ايران بنزين ارسال مي كنند. گسترش خواهد داد.

اين كشور در حدود 40 درصد كل بنزين مورد نياز را به خاطر ظرفيت محدود پالايشش وارد مي كند. اين لايحه موجب مخالفتهايي از سوي برخي گروههاي تجاري آمريكا و كمپاني هاي خارجي شده است كه مي گويند, اين لايحه تلاش دارد تا قانون آمريكا را فراتر از مرزهايش اعمال كند.

برخي از كمپانيهاي نفتي كه در آمريكا عمل مي كنند منجمله شل با ترس از اينكه اين تحريمها رخ دهد ميگويند, آنها فرستادن بنزين به ايران را متوقف كرده اند.

ولي خريد نفت خام ايران - كه يك تجارت سودمند تر از فروش بنزين به ايران است- كماكان ادامه دارد.

مدتهاي مديدي است كه كمپاني هاي آمريكايي از انجام كارهاي تجاري با ايران منع شده اند. آمريكا معتقد است كه ايران تلاش مي كند تسليحات اتمي بسازد, ايران اين را انكار مي كند.

 

كنگره امريكا تحريم ايران را تصويب كرد

خبرگزاري فرانسه جمعه 7 خرداد 1389 (28 مه 2010)

نمايندگان كنگره امريكا روز جمعه به ممنوعيت كمپاني هايي كه با بخش انرژي ايران روابط تجاري دارند ويا به تهران تكنولوژي سلاحهاي حساس ازطريق مقاطعه كاران نظامي امريكايي مي رسانند راي داد.

نماينده دمكرات رون كلاين Democratic Representative Ron Klein, نويسنده اين لايجه گفت: زمان آن ميباشد كه يك انتخاب ساده را ارائه كنيم: كمپاني ها ميتوانند

 

آژانس: ایران برنامه تولید سوخت ۲۰ درصدی را گسترش داده است

بی بی سی دوشنبه 10 خرداد 1389 (31 مه 2010)

آژانس می گوید ایران همکاری های لازم را برای تایید صلح آمیز بودن فعالیتهایش نداشته است

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود گفته است ایران تجهیزات بیشتری برای تولید اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده است.

در این گزارش محرمانه ۹ صفحه ای که روز دوشنبه توسط شبکه های خبری و سایت های اینترنتی منتشر شد آمده است آژانس بین المللی همچنان نگران ماهیت برنامه اتمی ایران و فعالیت های احتمالی گذشته و یا حال موسسات نظامی این کشور برای تولید کلاهک اتمی است.

آژانس گفته است: "شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی ابعاد این فعالیت ها ممکن است پس از سال ۲۰۰۴ نیز ادامه یافته باشد."

این گزارش افزوده آژانس همچنان به بررسی غیرنظامی بودن برنامه های اتمی ایران ادامه می دهد، اما ایران برای تایید صلح آمیز بودن فعالیت های اش "همکاری های لازم" را نداشته است.

این در حالیست که علی اصغر سلطانیه نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری های ایرنا و ایسنا گفته است این گزارش صلح آمیز بودن برنامه های اتمی ایران را "تایید" کرده است.

بر اساس گزارش یاد شده ایران همچنین تا ۷ آوریل ۵.۷ کیلوگرم اورانیم غنی شده با غلظت ۱۹.۷ درصدی تولید و در سیلندر کوچکی ذخیره کرده است.

احتمال می رود میزان کل اورانیم ۱۹.۷ درصدی تولید شده در تاسیسات این کشور تاکنون از این رقم بیشتر شده باشد.

ایران برای مصارف پزشکی در رآکتور تحقیقاتی تهران نیاز به اورانیم غنی شده ۲۰ درصدی دارد.

در فوریه گذشته دولت ایران اعلام کرد در صدد تولید اورانیم با غنای بالاتر است.

به گزارش آژانس، ایران مجموعه دومی به آبشار سانتریفوژ خود افزوده اما هنوز آن را عملیاتی نکرده است.

ایران، ترکیه و برزیل اخیرا تفاهم نامه ای را در تهران امضا کردند که براساس آن موافقت شده است ایران حدود نیمی از اورانیوم غنی شده خود (۱۲۰۰ کیلوگرم) با غلظت پایین را به ترکیه بفرستد و در ازای آن سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند.

با این وجود آمریکا و متحدان غربی این کشور معتقدند که این توافقنامه به نگرانی ها در مورد برنامه اتمی ایران پاسخ نمی دهد و پیش نویس وضع تحریم های تازه علیه برنامه هسته ای ایران را تنظیم کرده اند.

احتمال می رود گزارش اخیر آژانس فشارهای این کشورها علیه ایران را افزایش دهد.

ایران اتهام کشورهای غربی مبنی بر تلاش برای دستیابی به توانایی نظامی هسته ای را رد می کند.

 

رويدادهاي عراق و نيروهاي موثر در عراق

 

بيانيه العراقيه در مورد بازشماري دستي آراء

سايت العراقيه چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389 (19 مه 2010)

شمارش دستي آراء شهربغداد كه به درخواست ائتلاف دولت قانون برگزار شد به گفته كميساريا عالي مستقل انتخابات هيچ تغيير قابل ذكري در نتايج انتخابات ايجاد نكرد, اين بازشماري مبالغ زيادي را بر دولت تحميل كرد كه مي توانست تغيير ات نه چندان كمي در جهت بهبود وضعيت تلخي كه مردم در همه زمينه ها از ان رنج مي برند ايجاد كند, بايد به اين وضعيت مشكلات مردم در طول مدتي كه بازشماري ادامه داشت و قبل از آن واعتراضات غير واقعي عليه نتايج اوليه انتخابات را افزود, فراكسيون العراقيه تلاشهاي كميسرها و كاركنان و ناظراني كه در شمارش آراء شركت و بر آن نظارت داشتند را ارج مي نهد و ضروري مي بيند كه بر ملاحظات زير تاكيد كرده و علاوه بر آن بر اساس وقايع و داده هاي شمارش آراء بر حق قانونيش تاكيد نمايد.

1-         العراقيه همچنان در معرض حملات سازمان يافته و تصميمات مستبدانه اي قرار دارد كه در جريان سياسي كردن حذف تعدادي از كانديداهايش و محروم كردن العراقيه از آراء انتخاباتي كه كانديداهايش بدست آورده بود از آن ضرر ديد. فراكسيون العراقيه بر حق ثابتش در مورد آراء كانديداهاي حذف شده اش تاكيد دارد چرا كه اين آراء بيانگر آراء راي دهندگان است كه ناديده گرفتن آن به هيچوجه مجاز نيست, اولا به دليل اينكه حق مكتسبه العراقيه است, ثانيا از كميسارياي عالي مستقل انتخابات مي خواهد اين موضوع را بدليل اهميت بسيار زيادش با نهايت جديت مد نظر قرار بدهد

2-         بازشماري آراء موارد بيشتري از ضرر و ظلمي كه بر فراكسيون العراقيه روا شده است را فاش كرد:

از يكسو دهها هزار راي اضافي كه العراقيه بر اثر بازشماري آراء بدست آورده است و اين فراكسيون را براي كسب حداقل يك كرسي بيشتر شايسته مي كند ناديده گرفته شد, واز سوي ديگر احكام غير قانوني و غير واقعي و نامشروع هيئت حسابرسي و عدالت العراقيه را از تعدادي از آرايش به دلايل واهي از جمله حذف يكي از كانديداهايش با اين ادعا كه در دوران رژيم سابق منصب وزارت داشته است را محروم كرد, در حاليكه اساس اين فرد هيچوقت كارمند دولت نبوده است.

3-سهل انگاري در احتساب آراي راي دهندگان در تعداد زيادي از صندوق هاي كاملا ناشناخته امري كه تاكيد مجددي است بر بر عدم روشني و شفافيت تماميت محاسبه آراء در استان بغداد و تعداد ديگري از استانهاي كشور

4-تغيير مجموع آرايي كه هر كانديد بدست آورده است امري كه باعث ايجاد هرج و مرج در حذف كانديداهايي شده است كه قبلا از سوي كميساريا برنده شدنشان در انتخابات را اعلام كرده بودند.

بنابر آنچه كه در بالا آمد و ساير موارد تخلفات و اشكالاتي كه از اول تا الان در انتخابات وجود داشته است و براي اينكه اين تخلفات كه اعتبار انتخابات و دمكراسي را از بين مي برد تكرار نشود العراقيه ضروري مي بيند كه:

الف-تجديد نظر در قانون انتخابات بصورت عام و اينكه اين امر اولين وظيفه پارلمان آينده قرار داده شود.

ب_ به تعليق در آوردن فعاليت هيئت حسابرسي و عدالت تا زمانيكه يك هيئت قانوني و قضايي مستقل و غير سياسي براي بررسي موضوعاتي كه براي آن تشكيل شده است ايجاد گردد.

ج: دعوت از همه جريانات براي اينكه منافع عمومي مردم و كشور و ضرورت تسريع در تشكيل دولت بر اساس حقوق انتخاباتي و دمكراتيك و قانوني را نصب العين خودشان قرار بدهند

فراكسيون العراقيه

 

معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق: احمد چلبي و علي اللامي مزدور ايران هستند

تلويزيون الشرقيه چهارشنبه 29 ارديبهشت 1389 (19 مه 2010)

ژنرال رالف بيكر معاون فرمانده نيروهاي آمريكايي: ما مي دانيم كه برخي گروههاي شبه نظامي شيعي و گروههاي ويژه آموزش هاي مختلفي از ايران دريافت مي كنند و به لحاظ لجستيكي از سوي ايران تأمين مي شوند.

 ما مي دانيم گروه اليوم الموعود از سوي ايران پشتيباني و حمايت مي شود, كما اينكه گروه عصائب اهل حق نيز از سوي ايران پشتيباني و حمايت مي شوند. ما همچنين مي دانيم كه گروههاي ديگري مثل كتائب حزب الله از سوي ايران پشتيباني مي شوند و از ايران دستور مي گيرند و به لحاظ آموزشي از سوي ايران تأمين مي شوند. ما مي دانيم كه آنها از گروههايي مثل كتائب حزب الله استفاده مي كنند تا بر روي شهروند عراقي براي پيش بردن خط ايران در عراق تأثير بگذارند. ما مي دانيم كه اللامي و چلبي از نزديك با ايران كار مي كنند و شما مي بينيد كه تلاش مي كنند تا بر روي روند سياسي در عراق از طريق ريشه كني كساني كه با نظام سابق ارتباط داشته اند, تأثير بگذارند. ما همچنين مي بينيم كه چگونه ايرانيان با پر كردن بازارهاي عراق با اجناس ايراني به قيمت ارزانتر از قيمتي كه در عراق بفروش مي رسد, عراقيان را از كار بيكار مي كنند و بر روي اقتصاد عراق تأثير مي گذارند. ما همچنين مي دانيم كه ايرانيان نفت عراق را نيز مي خواهند. در اين شكي نيست كه ايرانيان تلاش مي كنند تا در عراق نفوذ و دخالت كنند. ايرانيان همچنان به تلاش خود براي دخالت نظامي در عراق و ايجاد ناامني و بي ثباتي سياسي و اقتصادي ادامه مي دهند. ما مي گوييم كه شيوه هاي نظامي كه آنها طي سالهاي گذشته در عراق بكار برده اند غير مؤثر بوده است. دخالت و تأثير نظامي ايراني در عراق نه فقط عليه نيروهاي آمريكايي بوده بلكه نيروهاي عراقي و شهروندان عراقي را نيز هدف قرار داده است. من براي اين موضوع چند مثال مي آورم. ما مي دانيم كه بغداد بطور مستمر شاهد تهاجمات موشكي است. تنها كشوري كه اين نوع موشك ها را توليد مي كند ايران است.

نوشتاري: الشرقيه تا كنون نتواسته از احمد چلبي پاسخي در مورد اتهامات نسبت داده شده به وي دريافت كند.

 

دستاوردهاي مالكي در پايان حكومتش

روزنامه بغداد (وابسته به العراقيه) پنجشنبه 30 ارديبهشت 1389 (20 مه 2010)

امروز پنجشنبه 20/15/2010 پايان حكومت مالكي ميباشد دولت مالكي بعد از 4 سال پر از شكست و كشتار و خونريزي و آشوب و نابودي تمامي خدمات بعلاوه نابودي امنيت بوده است.

كارنامه مالكي:

چهار مليون و دويست هزار نفر مهاجر در داخل و خارج عراق.

سه مليون و چهار صد هزار كودك يتيم.

دومليون سيصد هزار شهيد.

يك مليون و دويست هزار بيوه .

سيصد و پنجاه هزار معلول.

صد و شصت هزار مفقود و يا ربوده شده.

صدو چهل و پنج هزار طلاق داده.

 

مراسم خاكسپاري عضو پارلمان ترور شده در شمال عراق

خبرگزاري فرانسه سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 مه 2010)

آماده سازيهاي مراسم خاكسپاري يك عضو پارلمان عراق متعلق به ليست نخست وزير سابق اياد علاوي كه بيرون خانهاش ترور شد, شروع شده است, همكاران وي دولت را به قصور و اهمالكاري در رابطه با كشته شدن وي متهم ميكنند....

اسامه النجيفي رئيس جريان الحدبا كه عضو پارلمان ترور شده, متعلق به گروه او بود در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه گفت ما از دولت, قبل از انتخابات خواهان حفاظت از كانديداهايمان شديم ولي دولت اين مساله را نپذيرفت .

او اضافه كرد قصور و اهمالكاري از جانب دولت اين وضعيت را پيش آورده است. ما دولت را به بي مبالاتي و اهمال كاري متهم ميكنيم و تروريستها اين جنايت را انجام دادهاند.

اوسامه النجيفي رئيس جريان الحدبا گفت دو نفر در رابطه با اين قتل دستگير شدهاند ولي نيروهاي امنيتي گفتند فقط يك نفر دستگير شده است.

 

پنتاگون: فرمانده آمريكا در عراق براي منصب جديد كانديد شد

خبرگزاري فرانسه دوشنبه 3 خرداد 1389 (24 مه 2010)

روز دوشنبه پنتاگون گفت, ژنرال ري اوديرنو, فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق بعد از اينكه نقش اساسي در جنگ عراق ايفا كرده, در پاييز كنارگيري مي كند تا يك منصب جديدي را بعهده بگيرد.

برايان ويتمن سخنگوي پنتاگون گفت, رئيس جمهور باراك اوباما, اوديرنو را براي بعهده گرفتن فرماندهي نيروهاي مشترك آمريكا كانديد كرده, و سپهبد لويد آستين (Lloyd Austin) را بعنوان جانشين او در عراق پيشنهاد كرده.

اوديرنو در نقش جديد خود, فرماندهي مسئول آموزش و تامين نيروها براي فرماندهان منطقهيي ارتش را بعهده دارد.  اوديرنو طي بيانيهيي از بغداد گفت: من از پيشرفتي كه ما در عراق داشتيم مفتخرم و هر روزي را كه فرصت داشتم تا با مردان و زنان جوان نيروهاي مسلح كشورمان كار كنم, دوره خوبي را گذارندم.

او گفت: من نسبت به ماموريتمان در بغداد متعهد باقي مي مانم.

اوديرنو قبل از بعهده گرفتن فرماندهي تمام نيروهاي آمريكا در عراق در ماه سپتامبر, بعنوان جانشين ژنرال ديويد پترائوس, بعنوان فرمانده سپاه سوم ارتش خدمت كرده است و عمليات روزانه در عراق را اداره ميكرد, و اكنون رئيس فرماندهي مركزي است.

پترائوس و اوديرنو هر دو بعنوان مغز متفكر پشت بسيج نيروهاي آمريكا در عراق در سال 2007 در نظر گرفته ميشوند, كه ارتش متعقد است جريان جنگ را تغيير داد و موجب كاهش خشونت فرقهيي گرديد.

آنتوني, پسر اوديرنو, بعنوان افسر در عراق خدمت كرده و يك دست خود را طي حملهيي در نزديك فرودگاه بغداد در سال 2004 از دست داده است. اين ژنرال 4 ستاره گفته است كه اين حادثه او را دوبله متعهد كرده كه از شكست آمريكا در عراق جلوگيري نمايد.

اوديرنو در روزهاي اوليه در اين منصب در سال گذشته بشدت براي آهنگ حركت كندتر كاهش نيروهاي آمريكا استدلال ميكرد و مقامات وزات دفاع گفتند, او رئيس جمهور را براي اتخاذ رويكردي محتاطانه نسبت به طرح خروج متقاعد كرد. مقامات پنتاگون گفتند, اوديرنو احتمالا حدود سپتامبر [عراق را] ترك مي كند, هنگاميكه نيروهاي آمريكا قرار است از 92000 به50000 نفر كاهش يابند..

سخنگوي ليست العراقيه, اظهارات نوري مالكي را به سخره گرفت- تلويزيون الشرقيه 3/3/89: سخنگوي ليست العراقيه اظهارات نوري المالكي مبني بر اينكه مي تواند برخي اعضاي العراقيه را به ائتلاف خودش ملحق كند را به سخره گرفت. اين سخنگو گفت چنين آرزوهايي واقعا خواب هاي پنبه دانه است و ليست العراقيه متحد و يكپارچه مي باشد و كساني كه چنين خيال هايي را در سر مي پرورانند قبل از هر چيز بايد مطمئن شوند كه ليستهاي خودشان از هم فرو نمي پاشد. اين سخنگو گفت در نزد ليست العراقيه و بعضي اعضاي آن اسناد و نوارهاي صوتي از ارتباطاتي كه برخي اعضاي دولت قانون با اعضاي ليست العراقيه برقرار كرده اند, وجود دارد كه در آنها امتيازاتي همراه با تهديدات در مقابل پيوستن آنها به ائتلاف دولت قانون مطرح كرده اند. اين سخنگو خاطر نشان مي كند ميانجيگراني كه در اين موضوع دلالي كرده اند بزودي در برابر افكار عمومي افشاء خواهند شد بنحوي كه يأس و نااميدي آنها از اين دلالي و كساني كه آنها را فرستاده بودند, بر ملا خواهد شد و اين نوارهاي صوتي در اختيار مردم عراق قرار داده خواهد شد تا اينكه در جريان بخشي از آنچه كه در پشت پرده مي گذرد قرار گيرند.

 

پنتاگون: شمار سربازان آمريكايي در افغانستان بيشتر از عراق هستند

خبرگزاري فرانسه دوشنبه 3 خرداد 1389 (24 مه 2010)

به‌گفته پنتاگون در روز دوشنبه، براي اولين‌بار شمار نيروهاي آمريكا كه در افغانستان مستقر هستند به بيش از تعدادشان در عراق رسيده است. حدود 94هزار سرباز آمريكايي اكنون در افغانستان هستند و اين در حاليست كه در عراق تنها 92هزار باقي مانده‌اند.

سرهنگ دوم اليزابت رابينز به خبرگزاري فرانسه گفت اين تعداد در عراق رو به كاهش هستند. آخرين سرشماري نيرو منعكس كننده اولويتهاي آمريكا در دوران رياست جمهوري باراك اوباما مي‌باشد. اوباما در زمان كانديداتوري خود جنگ عراق را زير ضرب برد و آن را انحرافي و تضعيف تلاش به رهبري آمريكا در افغانستان خواند.

اوباما دستور داده كه خروج تمام نيروهاي رزمي آمريكا تا ماه سپتامبر صورت گيرد و كل نيروها به 50هزار نفر برسند. بنا به توافق بين آمريكا و عراق تمامي نيروهاي آمريكا تا پايان 2011 از عراق بيرون خواهند كشيد.

رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا هفته گذشته گفت كاهش نيروهاي آمريكا در عراق به قوت خود باقيست و به دليل خشونتهاي اخير يا به‌خاطر تأخير در تشكيل دولت به تأخير هم نيفتاده است.

گيتس قرار است روز دوشنبه گفتگوهايي را در پنتاگون با ژنرال رِي اوديرنو فرمانده آمريكا در عراق برگزار كند

 

صالح مطلك: اظهارات مسعود بارزاني حرف وجدان است

راديو نوا سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 مه 2010)

اظهارات مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان در مورد ائتلاف العراقيه حرف وجدان است.

رئيس فراكسيون گفتگوي ملي روشن ساخت كه مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان از روي وجدان اين صحبت را كرده كه ائتلاف عراقيه حق دارد حكومت آينده را تشكيل دهد.. وي همچنين افزود كه اين اظهارات، نگرانيِ رئيس اقليم كردستان در مورد پايبندبودن عراقيان به پايه‌هاي دمكراسي است.

صالح مطلگ به اين نيز اشاره كرد كه برخي جريانات قصد دارند كه به پروسه دمكراسي ضربه بزنند. اما اگر اين بار نيز قصد دارند پروسه دمكراسي را مختل كنند مشخص است كه قصد ندارند كه حق تشكيل حكومت را به فراكسيون برنده در انتخابات بدهند.

 

بيانيه دادگاه فدرال

تلويزيون العراقيه پنجشنبه 6 خرداد 1389 (27 مه 2010)

دادگاه عالي فدرال صبح امروز نتايج انتخابات كه توسط كميسارياي عالي انتخابات براي آن فرستاده شده بود را بررسي كرد. دادگاه فدرال در بيانيه اي گفت كه برخي امور قانوني وجود دارد كه نيازمند توضيح كميساريا مي باشد گذشته از اين دو شكايت وجود دارد كه به كميته قضايي دادگاه تمييز داده شده ولي بررسي نشده است اين بيانيه مي افزايد كه نتايج انتخابات آماده تاييد نمي باشد و كميساريا را براي پاسخ دادن در جريان گذاشته شده است.

قاسم العبودي سخنگوي رسمي كميساريا گفت سقف زماني وجود ندارد كه دادگاه فدرال را ملزم كند كه نتايج را طي آن زمانبندي بپذيرد وي تاكيد نمود كه كميساريا به همه سوالات دادگاه پاسخ داده است.

قاسم العبودي: سقف زماني وجود ندارد كه دادگاه فدرال به آن ملزم باشد و چنين زمانبندي در ماده 93قانون كه حول اختيارات دادگاه فدرال و از جمله تاييد نتايج انتخابات است نيامده است كه دادگاه را ملزم به رعايت آن كند ولي كميساريا به همه سوالاتي كه دادگاه خواسته است پاسخ داده است.

 

العراقيه: قبول شكايت مطلك وحذف ريشه كني از وي

روزنامه الزمان عراق يكشنبه 9 خرداد 1389 (30 مه 2010)

هئيت 7 نفره تمييز شكايت ابراهيم مطلك نماينده از ليست العراقيه را پذيرفت و او را از ريشه كني حذف نمود.

عاليه نصيف از رهبران ليست العراقيه روز گذشته به الزمان گفت: هئيت تمييز شكايت 12 نفر از ليست العراقيه كه جزء 52 نفري بودند كه قبلا توسط ستاد حسابرسي وعدالت شامل ريشه كني شده بودند و دربين آنها ابراهيم مطلك عضو پيروز نيز وجود داشت، پذيرفت.

وي افزود: ستاد حسابرسي وعدالت به كميسارياي عالي انتخابات ابلاغ كرد كه مطلك از ريشه كني حذف شود.

 

اعتراض عمار حكيم به مالكي

تلويزيون الحره يكشنبه 9 خرداد 1389 (30 مه 2010)

عمار الحكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق گفت اين معقول نيست كه بعد از گذشت سه ماه نه دولتي و نه پارلماني شكل گرفته باشد و هر گامي كه بر مي داريم شكايت اين و يا آن طرف ما را به نقطه صفر باز مي گرداند. الحكيم سؤال مي كند اين نيروها كه به تصميمات كميساريا و دادگاه فدرال فدرال شكايت مي كنند از اين شكايت ها چه مي خواهند؟ الحكيم از همه خواست تا منافع شخصي را كناري گذاشته و به منافع بالاتر توجه كنند:

عمار الحكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق: هر گامي كه بر مي داريم شكايتي از اين و يا آن طرف مي آيد تا ما را به نقطه صفر برگردانند. اي نيروهايي كه نسبت به تصميمات كميساريا و دادگاه فدرال شكايت مي كنيد, از اين شكايت ها چه مي خواهيد؟ و چند بار مي خواهيد شكايت كنيد؟ و تا كي اين داستان شكايت ها بايد ادامه پيدا كند؟ بايد يك جايي توقف زد و بايد كه به حقيقت گردن گذاشت و خواست و اراده مردم با گرايشات را محترم شمرد. مردم عراق را نمي توان در كساني كه به ما رأي داده اند خلاصه نمود. برخي از مردم عراق به ما رأي داده اند و برخي ديگر به غير از ما رأي داده اند ولي آن ديگر نيز عراقي است. بايد از رأي مردم حراست نمود و از حق آنها دفاع نمود همانطور كه از حق كساني كه به ما رأي داده اند دفاع مي كنيم.

 

رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 

هفته پاياني كنفرانس هسته يي سازمان ملل به ايران چشم دوخته است

خبرگزاري فرانسه سه شنبه 4 خرداد 1389 (25 مه 2010)

كنفرانس مهم سازمان ملل بر سر جنگ با گسترش سلاح هستهيي هفته پاياني خود را روز دوشنبه آغاز كرد و چشمها روي تلاشهاي ايران براي اجتناب از تحريمهاي جديد سازمان ملل عليه برنامه هستهيي آن دوخته شده است.

ايران به عنوان يك مورد آزمايشي براي پيمان منع تكثير با 189 كشور عضو تلقي ميشود. چرا كه مدعي است كه كار هستهيي آن صلح آميز است, ولي تحت 3 دور تحريمهاي سازمان ملل قرار دارد تا آن را به متوقف كردن برنامه هستهيياش وادار سازد چرا كه بيم آن ميرود كه در پي بمب است.

كنفرانس پيمان منع تكثير, 3 هفته پس از افتتاح آن در 3 مه, همچنان براي ايجاد پيش نويس بيانيه پاياني تلاش ميكند...

قرار است اين كنفرانس روز دوشنبه پيش نويس بيانيه پاياني را تكميل كند و آخرين دور جلسه كامل را روز سهشنبه شروع كند. اين جلسه روز جمعه پايان مييابد.

ايران در تلاش براي اجتناب از تحريمهاي جديد, هفته گذشته در دقيقه آخر براي تبادل سوخت هستهيي با برزيل و تركيه به توافق رسيد.

ايران روز دوشنبه در وين ديدبان هستهيي, آژانس بينالمللي انرژي اتمي را رسماً نسبت به اين توافق مطلع كرد...

ولي دولتهاي غربي ميگويند ايران همچنان به نگرانيهاي بينالمللي راجع به برنامه هستهيي خود رسيدگي نميكند.

يك ديپلمات غربي روز دوشنبه گفت كه اين توافق اورانيوم يك نقص كليدي فني دارد چرا كه زمان كافي براي توليد سوخت اختصاص نميدهد.

اين ديپلمات به خبرنگاران گفت, گرفتن اين سوخت در يك سال غير ممكن است. براي گرفتن آن دست كم يك سال و نيم نياز است.

او گفت اين شايد به اين معنا باشد كه ايران بعد از يك سال اورانيوم غني شده سطح پايين خود را پس بگيرد (و سپس صبر كند تا 6 ماه بعد سوخت برسد... [سه نقطه از منبع] يك كلكي اينجا وجود دارد).

واشنگتن با توزيع [پيش نويس] قطعنامه جديد تحريمها در شوراي امنيت سازمان ملل پيش روي كرده است.

مسائل ايران بر اين كنفرانس حاكم بوده است, گر چه اقدامات رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما در راستاي خلع سلاح, مانند توافق جديد تسليحات استراتژيك با روسيه, به واشنگتن اعتبار بيشتري داد....

آمريكا و حريري در مورد صلح خاور ميانه, تسليحات حزب الله, و ايران گفتگو مي كنند- خبرگزاري فرانسه 3/3/89: - مقامات آمريكايي گفتند, روز دوشنبه مقامات ارشد آمريكا با نخست وزير لبنان سعد حريري در مورد صلح اعراب و اسرائيل, برنامه هستهيي ايران, ارسال غير قانوني سلاح از سوي سوريه به حزب الله لبنان گفتگو كردند.

جفري فلتمن (Jeffrey Feltman) معاون وزارت خارجه در امور خاور نزديك, نزديك به يك ساعت با حريري ملاقات كرد. حريري بعد از آن به كاخ سفيد رفت تا با رئيس جمهور آمريكا باراك اوباما گفتگو كند.

يك مقام ارشد از وزارت خارجه به شرط ناشناس ماندن صحبت مي كرد به خبرنگاران گفت كه, فلتمن و حريري در مورد اهميت راي دادن به قطعنامه جديد تحريمات شوراي امينت سازمان ملل برعليه ايران, گفتگو كردند.

بنظر مي رسد چون لبنان اعضاي حزب الله (كه طرفدار ايران هستند) را در دولت خود دارد, يكي از 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود كه با تحريمات جديد بر عليه ايران مخالفت كند.

يك مقام ارشد آمريكايي گفت, فلتمن با حريري در مورد ادعاي اين كه سوريه دارد موشك به حزب الله ارسال مي كند و قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل را نقض مي نمايد, گفتگو كرد.

 

كنفرانس هسته يي سازمان ملل در آخرين دقايق پيشنويس بيانيه را دريافت ميكند

خبرگزاري فرانسه جمعه 7 خرداد 1389 (28 مه 2010)

كنفرانس يكماهه هسته يي سازمان ملل, روز پنجشنبه در دقايق نهايي در 24 ساعت آخر, يك سند نهايي پيش نويس جديد را براي حل بنبستي كه براي دهه ها حركت پيمان عدم گسترش را متوقف ارائه داد.

رئيس اين كنفرانس كه از فليپين مي باشد, اين پيش نويس را به جلسه بازبيني پيمان عدم گسترش, با شركت كامل 189 كشور در مركز سازمان ملل در نيويورك ارائه داد.

او گفت: اين سندي كه در مقابل شما است بهترين چيزي است كه مي توان ارائه داد.

يك مقام غربي هشياري داد كه: هيچ چيزي به توافق نمي رسيد مگر اينكه بر سر همه چيز توافق وجود داشته باشد. اما او و ديگران ابراز اطمينان كردند كه اين كنفرانس در مسير جمعبندي مثبتي قرار دارد.

علي اصغر سلطانيه, سفير ايران به خبرنگاران گفت كه ايران نمي تواند با اين متن موافق باشد مگر اينكه تاريخ سال 2025 براي حذف تمام تسليحات هستهيي تعيين شود.

به رغم اينكه ايران از قطعنامه هاي سازمان ملل براي اثبات اينكه فعاليت هستهيي مدني آن پوشي براي توليد بمب نيست سرپيچي كرده, ولي از ايران در اين بخش از پيش نويس نامي برده نشده است.

 

نتايج انتخابات جمهوري چك

خبرگزاري فرانسه شنبه 8 خرداد 1389 (29 مه 2010)

بعد از شمارش بيش از 99 درصد آرا انتخابات جمهوري چك در روز شنبه, نشان مي دهد كه سوسيال دمكراتهاي چپ در انتخابات به پيروزي رسيدند, ولي احتمال بيشتري وجود دارد كه ائتلاف راست ميانه در دور بعدي, حكومت را در دست داشته باشند.

بعد از شمارش 99. 99 در صد آراي مراكز راي گيري نتايج بصورت زير است:

-           سوسيال دمكراتها Social Democrats - CSSD 22. 1 در صدر آرا

-           دمكراتهاي كشوري ( مدني ) با گرايش راست Civic Democrats -ODS 20. 2 در صدر آرا

-           حزب راست گراي TOP 16. 7 در صد آرا

-           حزب ميانه رو روابط عمومي Public Affairs 10. 9 در صد آرا

ميچل كليما Michal Klima يك تحليلگر سياسي از دانشگاه متروپوليتن پراگ در تلويزيون چك گفت اين يك پيروزي چشم گير براي سوسيال دمكراتها است.

 

اسرائيل برنامه جديد ممنوعيت تسليحات اتمي در خاورميانه را رد كرد

اسوشيتدپرس يكشنبه 9 خرداد 1389 (30 مه 2010)

ايران بطور گستردهاي مظنون به تلاش براي ساختن تسليحات اتمي است.

اسرائيل ايران را تندخو ترين و سبعترين تهديد خود ميداند, اين مساله به دليل برنامه اتمي ايران, موشكهاي بالستيك آن كه توانائي هدف قراردادن كشور يهودي را داراست و به دليل تكرار مواضع احمدينژاد مبني بر نابودي اسرائيل ميباشد.. ...

بعد از راي روز جمعه [ بيانيه نهائي كنفرانس ان پي تي در سازمان ملل ] ژنرال جيمز جونز مشاور امنيت ملي امريكا گفت صلح خاور ميانه و پايبندي كامل توسط تمامي كشورهاي اين منطقه به كنترل تسليحاتي و تعهدات منع تكثير و عدم اشاعه تسليحات هستهاي از جانب آنها ضرورت مقدماتي و اوليه براي يك خاورميانه عاري از اتمي ميباشد. بنظر ميرسد هدف اين صحبت, قبول اين خواستهها از جانب ايران ميباشد كه عضو معاهده ان پي تي هست.. .. ژنرال جيمز جونز مشاور امنيت ملي امريكا گفت ايران بزرگترين تهديد براي منع تكثير و عدم اشاعه تسليحات هستهاي در منطقه خاورميانه هست.

 

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه اول خرداد

بی بی سی

آرمان با تیتر "پلمب چهارصد و ده خانه هرمی"، ابتکار با "حمله مشترک وزارت اطلاعات و ناجا به شرکت های هرمی" همین خبر را منتشر کرده اند، ایران نوشته "تیر خلاص هرمی ها با انهدام چهارصد شرکت" و "پایان افسانه شرکت های هرمی" عنوان اصلی تهران امروزاست.

کیهان از "عملیات ضربتی وزارت اطلاعات و ناجا" به عنوان انهدام همزمان چهارصد و ده شرکت هرمی خبر داده است و جام جم هم در تیتر نخست خود از " انهدام چهارصد و ده دفتر شرکت های اهرمی" نوشته است.

"دولت دست به دامان بانک مرکزی نشود" عنوان اصلی پول است، "چاره فقط افزایش سرمایه بانک هاست" در صدر اخبار جهان صنعت آمده، دنیای اقتصاد روزنامه اقتصادی دیگر از "خانه تکانی در قلب اقتصاد آمریکا" خبر داده و "پرونده های ده ها میلیارد تومانی در سازمان بازرسی" تیتر اول مردم سالاری است.

"چه کسی گفته دشمن مات شده" به نقل از نایب رییس مجلس تیتر اول آفتاب یزد است، خراسان از "نامه هشدار آمیز ترکیه و برزیل به شورای امنیت درباره تشدید تحریم ایران" خبر داده، روزنامه جمهوری اسلامی در عنوان اول خود نوشته "ایران غنی سازی را ادامه می دهد" و رسالت در تیتر اول خود نوشته "افشای سند معامله غیرقانونی اتمی آمریکا و اسرائیل".

در حالی که روزنامه های امروز با چاپ عکس هائی از مادران سه کوهنورد آمریکائی زندانی در ایران نشان داده اند که آن ها فرزندان خود را در آغوش گرفته و در تهران پذیرائی شده اند تهران امروز در مقاله اصلی خود نوشته با اشاره به ماجرای کلوتیلد رییس معلم فرانسوی و احتمال جاسوس بودن وی نوشته هیچ‌كس در هیچ كجای دنیا برای جاسوسی از كشوری دیگر ویزای جاسوسی نمی‌گیرد، این ابتدایی‌ترین درس دنیای جاسوسی است كه جاسوس‌ها، جاسوس نیستند.

به نوشته این روزنامه ساخت هویت‌های جعلی برای عوامل اطلاعاتی و جاسوسی جزو اصول اساسی این دنیا محسوب می‌شود. چنان که سازمان سیا در آغاز دهه 80 میلادی صدها شغل و عنوان فعالان زیرمجموعه خود را تغییر داد و در عوض به ساخت مشاغل جدید برای عوامل خود روی آورد. هیچ وقت هیچ‌كس از این افراد كه معمولا برای انجام عملیات‌های خاصی به نقاط دیگر اعزام می‌شوند مداركی دال بر حضور رسمی در سیستم‌های جاسوسی و اطلاعاتی نه همراه می‌برد و نه به همراه دارد.

تهران امروز با اشاره به هر کس به عنوان جاسوس دستگیر می شود معمولا بلافاصله با تكذیب كشورها مواجه می‌شوند كه آنها اصلا جاسوس نیستند بلكه توریست، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه، پزشك، معلم، ورزشكار، شهروند عادی یا چیزی شبیه به این هستند و بازداشت آنها مثلا درست نیست یا غیرقانونی است.

روزنامه جمهوری اسلامی تندترین مخالف بیانیه هسته ای تهران امروز در سرمقاله خود با عنوان آمریکا چه می خواهد نوشته با توجه به خواسته‌های غیرقانونی آمریكا، دل بستن به تبادل سوخت در خاك تركیه با تكیه بر آنچه در بیانیه تهران آمده برخلاف هوشمندی سیاسی است. علاوه بر اشكالات متعددی كه به بیانیه تهران در مورد عدم همزمانی مبادله و مقدار آن وارد است، اصولا تركیه مكان مناسبی برای تبادل نیست.

این روزنامه با تاکید بر این که دولت تركیه قابل اعتماد است احتمال داده با توجه به حضور ناتو در این كشور، قدرتی كه نظامیان لائیك دارند، وسلطه و نفوذ آمریكا بر تركیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریكا بتواند هر طور كه اراده كند در این زمینه عمل نماید.

روزنامه جمهوری اسلامی در عین حال تاکید کرده ایران 20 سال قبل با خرید 40 كیلو سوخت با غنای 20 درصد توانست رآكتور تهران را تا امروز تغذیه كند و هنوز استفاده از آن ادامه دارد. اكنون كه مسئولان كشور اعلام كرده‌اند با حضور و نظارت نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موفق به غنی سازی 20 درصدی شده‌اند طبعا نیازی به وارد كردن سوخت 20 درصدی از خارج نداریم و می‌توانیم موضوع مبادله را اصولا منتفی بدانیم.

کیهان در سرمقاله خود با این مقدمه که بیانیه تهران برای طرف غربی حقیقتا غافلگیر كننده بود نوشته بیانیه دقیقا زمانی در تهران امضا شد كه طرف های غربی خود را برای گرفتن قیافه حق به جانب در مقابل تركیه و برزیل و گفتن این جمله كه دیدید گفتیم با ایران نمی شود به نتیجه رسید آماده كرده بودند. حتی پیش از نشست تهران هم معلوم بود كه غربی ها باور نمی كردند در ایران اتفاق غیر منتظره ای رخ بدهد.

این روزنامه ادعا کرده که رئیس جمهور روسیه هفته گذشته در مسكو به لولا داسیلوا گفت در تهران شانسی بیش از 30 درصد ندارد و چند روز قبل از او هم هیلاری كلینتون گفته بود امكان ندارد كه تلاش های تركیه و برزیل به نتیجه ای برسد. وقتی همه این پیش بینی ها نادرست از آب درآمد واضح بود كه غربی ها دچار سرگیجه شده اند. در واقع، بیانیه تهران همه مبانی اقدام آمریكا علیه ایران را فرو ریخت.

سرمقاله کیهان مبانی شکست آمریکا را در این دانسته که آمریكایی ها همواره تاكید می كردند برنامه هسته ای ایران یك تهدید است اما بیانیه تهران نشان داد ایران یك برنامه تجاری كاملا شفاف را تعقیب می كند. و آمریكایی ها می گفتند در مورد ایران اجماع وجود دارد اما بلافاصله پس از امضای بیانیه تهران معلوم شد همه آن سیستم اجماعی كه آمریكایی ها ساخته بودند و هدف آن به قول خودشان فرستادن پیام یكپارچه جامعه بین المللی به ایران بود، تا چه حد شكننده است. و بالاخره آمریكایی ها همواره می گفتند یافته شدن هرگونه راه حل برای مسائل مهم جهانی از جمله مسئله ایران بدون مشاركت آنها ممكن نیست. بیانیه تهران نشان داد كه اتفاقا آمریكا بخشی از مشكل است نه بخشی از راه حل.

امیر محبیان در سرمقاله رسالت با ابراز خوش بینی نسبت به سیاست های اوباما نوشته آشوب های پس از انتخابات سال گذشته به این سیاست ها آسیب زد و اوباما بر اساس تحلیل غلطی که در ادامه برداشت های غلط دولت بوش از وضعیت داخلی ایران بود؛ تمامی نتایج مثبت اقدامات پیشین خودرا در قماری کوته اندیشانه باخت. به عبارتی؛ دریچه ای هر چند کوچک که برای حل معضلات سی ساله روابط میان دو کشور گشوده شده بود بدلیل اشتباه تحلیلی اوباما و مشورت های غلط به او بسته شد.

نویسنده این مقاله نوشته با وجود این بیانیه تهران را علامتی هوشمندانه؛ دقیق وظریف از سوی ایران به جهان غرب مبنی برمیل به تعامل است.البته تعاملی کهبر ستونهایی از واقعیت گرایی و احترام دو جانبه بنا شده است. علامتی مثبت از سوی ایران بوده و میتواندگشاینده دریچه ای باشد که با اشتباه اوباما بسته شد.

در پایان سرمقاله رسالت آمده نسبت به شخص احمدی نژاد و دولت او هر نگاهی می توان داشت؛ ولی نمی توان منکر شد که احمدی نژاد روحیه و نیز تمایلی استثنایی برای انجام کارهای بزرگ دارد؛بیانیه تهران بذرهای کاری بزرگ را با ظرافت درون خود نهان دارد؛ آیا جهان این پیام را در خواهد یافت؟

ایران روزنامه دولت که دو ماه پیش در خبر اول خود از قانونی شدن شرکت های هرمی نوشته بود در شماره امروز خود در تائید عملیات وزارت اطلاعات و ناجا نوشته سال‌ها پیش غده سرطانی گلدكوئیست به تازگی در جامعه ما شكل گرفته بود و یك برخورد حساب شده و منسجم توأم با اطلاع‌رسانی درست و دقیق، می‌توانست به مثابه همان جراحی محدود برای برداشتن غده سرطانی باشد؛ اما كار به جایی رسید كه اینک دو میلیون نفر عضو این شركت‌ها شدند.

به نوشته این روزنامه در این‌كه فعالیت شركت‌های هرمی، حتی با معیارهای اقتصاد سرمایه‌داری نیز قابل توجیه نیست و به همین دلیل بسیاری از كشورها مانع فعالیت این شركت‌ها می‌شوند، در این‌كه شركت‌های هرمی فساد اقتصادی، كلاهبرداری، از بین بردن انگیزه كار و تلاش مثبت و روحیه زیاده‌خواهی را در جوانان تشدید می‌كنند، هیچكس تردیدی ندارد.

علیرضا کدیور در سرمقاله دنیای اقتصاد با این شروع که بورس تهران دما سنج اقتصاد ایران نیست نوشته بورس تهران به واسطه چند عامل، تاكنون نسبت به این سقوط معنادار و احتمالا مدت‌دار واكنش نشان نداده است. در این میان نخستین عامل به خوش‌بینی نسبت به بهبود قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو در سال‌جاری (با توجه به گذشت تنها دو ماه از سال كاری) بازمی‌گردد. از سوی دیگر نزدیكی به فصل مجامع و انتظار برای دریافت سود نقدی، تا حد زیادی بار منفی روانی ناشی از سقوط قیمت‌های جهانی را تعدیل كرده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرده به نظر می‌رسد تداوم تقویت ارزش برابری دلار آمریكا نسبت به سایر ارزها و سقوط یا حتی ثبات قیمت‌های جهانی در سطح فعلی می‌تواند پس از گذر از فصل مجامع و تقسیم سود نقدی (با توجه به كاهش ارزش ذاتی شركت) روزهای متفاوتی را برای بورس تهران رقم زند. روزهایی كه تاثیرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نیز به تدریج خود را نشان خواهد داد.

رضا طهماسبی در گزارش روزنامه پول از میزگرد تخصصی همایش پولی و ارزی کشور نوشته این میزگرد بیشتر از آنچه تصور می‌شد، انتقادی بود و البته سرشار از پیام‌های صریح که ازسوی تکنوکرات‌هایی همچون طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، پرویز عقیلی و یحیی آل‌اسحاق صادرشد.

در گزارش پول از این همایش آمده پانل تخصصی دومین روز همایش پولی و بانكی در مورد تامین مالی تولید بود بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید که سخنران اصلی این پانل، رییس اتاق بازرگانی باشد. او را نیز از سیاست‌های یک‌جانبه بانک مرکزی در زمان مظاهری انتقاد کرد گر چه سیاست‌های انقباضی رییس كل پیشین بانك مركزی طهماسب مظاهری را برای كنترل تورم مفید خواند

به نوشته این روزنامه طهماسب مظاهری، رییس كل پیشین بانك مركزی نیز با اذعان به اینكه سیاست‌ سه‌قفله كردن بانك مركزی عوارضی داشته اما از این سیاست دفاع كرد و آن را مانع از سقوط اقتصاد به ورطه تورم بالای ناشی از افزایش نقدینگی و پایه پولی دانست. مظاهری در سخنانش گفت: ما به سرعت سمت سقوط می‌رفتیم و باید ترمز می‌كردیم. شاید این ترمز شدید برای اقتصاد ما عوارضی داشت اما نگذاشت سقوط كنیم.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه ۲ خرداد

بی بی سی

"میلیون‌ها ایرانی در معرض گرد ‌و غبارهای تازه" خبری است که جام جم نقل کرده، دنیای اقتصاد از "دعوت از ایرانیان مقیم خارج" خبر داده، تیتر اول ابتکار "علی لاریجانی، رییس بی رقیب" است و رسالت به نقل از جوادلاریجانی نوشته "کودتاگران صلاحیت بازگشت به قدرت را ندارند."

" آمریکا تحریم شرکت های روسی را لغو کرد" عنوان اصلی مردم سالاریاست، کیهان به نقل از یک گزارش اطلاعاتی فرانسه در صدر اخبار خود نوشته "ایران در خاورمیانه غرب را پشت سر گذاشته است."

خراسان از قول رییس مجلس نوشته "بیانیه تهران باید به طور کامل اجرا شود"، روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از رییس مجلس خبرگان نوشته "ایران با جنگ روانی از حق هسته ای خود نمی گذرد"، تهران امروز از "تحرک بی سابقه ترکیه در پرونده هسته ای" خبر داده و آفتاب یزد از زبان رییس قوه مقننه نوشته تحرکات کشورهای حوزه خلیج فارس را پی گیری می کنیم".

"نعمت نفت را کفران کرده‌ایم" به نقل از اکبر ترکان تیتر اول روزنامه پول است، جهان صنعت از سخن خوش بینانه وزیر اقتصاد نقل کرده که "ریسک سرمایه گذاری در ایران صفر است"، ابرار نوشته "اعضاى هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعى در هفته جارى انتخاب مى شوند" و ایران از "پیش بینی زلزله در ایران یک هفته قبل از وقوع" خبر داده است.

در سالگرد دوم خرداد مردم سالاری در سرمقاله خود این روز را نمادی از بازتاب اراده و خواست تاریخی مردم ایران در جهت نیل به آزادی، قانونگرایی و اصلا ح طلبی خوانده و نوشته مرور زمان نشان خواهد داد دوم خرداد هیچگاه کمرنگ یا فراموش نخواهد شد چرا که دومین روز از خرداد ماه 1376 مقطع آغاز مطالبه بسیاری از آرمان هایی بود که پیش از آن، کمتر مجال بروزش پیدا می شد.

به نوشته این روزنامه آزادی نسبی رسانه ها و احزاب و تشکل های مدنی، پررنگ شدن دیدگاه تحلیلی و منتقدانه، تقویت نقش روشنگری نخبگان، افزایش آگاهی عمومی نسبت به آنچه در حاکمیت می گذرد، توسعه حضور مردم در عرصه تعیین سرنوشت از جنبه های کمی و کیفی- از جمله استقرار شوراها به عنوان اصل برزمین مانده قانون اساسی- و گام برداشتن در مسیر تنش زدایی و بهبود مناسبات بین المللی کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از جمله پیامدهای دوم خرداد 1376 است.

در ادامه سرمقاله مردم سالاری آمده نقش دوم خرداد در تاریخ معاصر ایران بی بدیل است که حتی اگر عده ای سعی در کمرنگ جلوه دادن آن داشته باشند نه تنها موفق نخواهند شد، بلکه مخالفان اصلاحات، همواره سایه سنگینش را بر خود احساس خواهند کرد.

رسالت روزنامه مخالف اصلاحات که تیتر اول خود را به گفته های جوادلاریجانی داده که خواستار آن شده که سران اصلاحات از ساختار قدرت کشور حذف شوند در سرمقاله خود با تحلیل شرایط امروز نوشته اکنون مقطع سرنوشت سازی برای جریان اصلاحات است و محمد خاتمی در این مقطع مسئولیت تاریخی برعهده دارد. وی تلاش دارد در نقش چتر نجات جریان اصلاح طلبی در ایران ظاهر شود.

این روزنامه هوادار دولت خاتمی را متهم کرده که نگاهش همواره رو به بالا بوده است در حالی که او باید نیم نگاهی به پایین بیندازد. نامه نگاری های وی با مقامات عالی رتبه نظام بدون در نظر گرفتن افکار عمومی بی ثمر است. مواضع وی باید برای مردم باور پذیر شود تا زمینه برای فهم صداقت وی مهیا شود. خاتمی در دو راهی تصمیم گیری قرار دارد، یا همراهی با موسوی و خروج بر نظام و یا خروج از توهماتی که در چند ماه گذشته باعث شد حماسه با شکوه ملت ایران در22 خرداد به کام همه تلخ شود.

نویسنده سرمقاله رسالت با این فرض که دوم خرداد حماسه ای بود که توسط تندروها به بیراهه کشیده شد نوشته دوم خرداد سرمایه ای برای هزینه کردن ندارد. هیچ عقلانیت سیاسی نمی پذیرد که حداقل موجودی فعلی نیز پای توهمات و تندروی های موسوی تلف شود.

حسام‌الدین كاوه در سرمقاله تهران امروز نوشته انتشار خبر ارسال نامه رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر تركیه به سران 26 كشور جهان به‌منظور كسب حمایت‌ این كشورها از تلاش‌های تركیه و برزیل - به منظور كمك به مناقشه تهران و غرب در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فرصتی مهم برای یك تعامل مشترك و همگرا برای حل این مناقشه ایجاد كرده است.

به نظر این روزنامه ورود و حضور فعالانه تركیه، اولا نشان از اراده دیپلماسی ایران برای افزایش وزن نقش‌آفرینی كشورهای مستقل و بی‌طرف در مناقشات موجود دارد و ثانیا نشانگر حقانیت و صداقت ایران است. در جریان مذاكرات طولانی و كشدار ایران و گروه وین، غرب لجوجانه در پی تحمیل درخواست‌های نامقبول و غیرعقلانی خویش بر تهران بود اما هنگامی كه ایران درباره مسائل فی‌مابین به گفت‌وگو و رایزنی با كشورهای بی‌طرف پرداخت، استحكام استدلال‌های دستگاه دیپلماسی كشور و صداقت و حقانیت ایران، به مثابه امری انكارناپذیر، توجه و همدلی دولت‌های غیرمغرض را به دست آورد.

تهران امروز اظهار نظر کرده که واكنش‌های شتابزده آمریكا و برخی از كشورهای غربی، در پی امضای توافق‌نامه تهران، حاكی از آن بود كه واشنگتن از ورود و حضور كشورهای مستقل در این مناقشه، هراسی دارد.

تهران امروز با این خبر که شمقدری راهی فرانسه می شود نوشته معاون سینمائی وزارت ارشاد در ملاقات با ژیل ژاکوب از مراودات سینمایی ایران و فرانسه و دنیا می گوید ، وضعیت جعفر پناهی تشریح می شود ، اتفاقات نشست رسانه ای فیلم کیارستمی مشکوک خوانده می شود، ژاکوب به جای پناهی عذر خواهی می‌کند، اینها جزئیات دیدار شمقدری و ژاکوب است .

به نوشته این گزارش مخاطب هم شاید کمی گیج شده ولی انگار کن شصت و سوم باید در تاریخ سینمای ایران ثبت شود چون که شمقدری با انتقاد از موضع جشنواره کن درباره پناهی اخبار جدیدی هم از وضعیت این کارگردان می دهد: پناهی با پول و حمایت ایران فیلمساز شد و در حالی که کارمند صدا و سیماست و باید در محل کار خود حاضر شود این آزادی را به او داده اند که بدون حضور در محل کار خود آزادانه فیلم خود را بسازد . وی می‌توانست بازهم برای ساخت فیلم بعدی خود از راه قانونی عمل کند. اما معلوم نیست بودجه این فیلم از کجا تامین شده که نگران آن هم نبوده و مخفیانه به ساخت فیلم پرداخته است.

در ادامه گزارش تهران امروز آمده مدیر جشنواره کن در دیدار با شمقدری گفته ژست ما سمبلیک بود. عملکرد جشنواره کن سیاسی نبوده بلکه در مورد پناهی عملکردی صرفا انسانی است. البته همه می‌توانند اشتباه کنند و فستیوال کن نیز می تواند مرتکب اشتباه شود. ما به استقلال کشورها احترام می گذاریم.

کیهان گزارشی دارد که نشان می دهد معاون سینمائی وزارت ارشاد نامه ای برای مدیر جشنواره فرستاده و با گلایه از اظهارات جنجالی درباره پرونده پناهی اظهار امیدواری کرده که با تلاش هایی كه وزارت ارشاد داشته مراحل دادرسی پرونده آقای پناهی به پایان رسیده و امید زیادی است كه به زودی آزاد شود.

به گزارش کهیان شمقدری، با اشاره به این كه دور جدیدی برای سینمای ایران آغاز شده نوشته سینماگران ایرانی می توانند در چارچوب آزادی و قانون به فعالیت های خود بپردازند، و در عین حال تاكید می كنم نباید بگذاریم اخبار دروغ و فریب كاری برخی ها مانع همكاری ما در آینده شود.

کیهان خود بر گزارش خبرنگارش افزوده در نشست مطبوعاتی فیلم كیارستمی در جشنواره كن، سناریویی از قبل طراحی شده برای فضاسازی سیاسی علیه نظام به اجرا درآمد در حالی که کیارستمی احتمال آزادی پناهی را مطرح کرد اما گفته های یک خبرنگار زن مجلس را جنجال کشاند و ژولیت پینوش گریه کرد و در نتیجه به جای پرداختن به فیلم كیارستمی موضوع دستگیری آقای جعفر پناهی مطرح شد كه این امر، دلخوری و غافلگیری كیارستمی را نیز به همراه داشت.

ایران روزنامه دولت در گزارش اصلی خود نوشتهش دیگر نگران ریشترهای زلزله‌نباشید چرا كه دانشمندان كشورمان این بار توانستند به دانش فنی دست یابند كه قدرت تشخیص وقوع زلزله را حتی تا یك‌هفته قبل از وقوع می‌دهد.این دانش فنی كه در دنیا منحصر به فرد است می‌تواند جلوی بسیاری از خسارات زلزله‌ای در كشور زلزله‌خیز ما را بگیرد.

به گزارش این روزنامه زلزله به‌دلیل لطمات فراوان روحی، روانی، مالی و جانی حتی اگر قابل تشخیص باشد به هیچ عنوان مطلوب نیست اما به هر ترتیب اعلام این خبر خوش از سوی معاون وزیر مسكن می‌تواند جان هزاران نفر را نجات بدهد که گفت ایران به دانش فنی تشخیص زلزله یك هفته قبل از وقوع دست یافت.

محمود فاطمی عقدا در گفت‌وگو با روزنامه ایران با استناد به ادعای رئیس مركز تحقیقات ساختمان و مسكن گفته این تکنولوژی در دنیا منحصر به فرد است و هنوز هیچ كشوری به آن دست نیافته و در حال حاضر شش استان زلزله‌خیز كشور از جمله اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، استان مركزی و كرمان به این دستگاه مجهز شده اند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشته گمانه‌زنی‌های متعدد و مختلف نهادهای رسمی در مورد تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها، اذهان عمومی را مضطرب كرده است، بنابر این لازم است تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط هرچه زودتر با حل كردن اختلافات محاسباتی خود، عدد واحدی را به عنوان تورم پیش بینی شده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم اعلام كنندتا زمینه اطمینان خاطر برای عموم جامعه فراهم شود. پرسش از میزان یارانه نقدی پرداختی به مشمولان همچنان از جمله سئوالاتی است كه هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است

این روزنامه پرسیده نوع حمایت دولت از صنایع تولیدی و تبدیلی، خصوصا صنایع انرژی بر در قبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی كه مواد اولیه استراتژیك این واحدها به حساب می‌آیند، چگونه خواهد بود؟

در پایان سرمقاله جمهوری اسلامی آمده دولت و بانك مركزی چه تغییراتی را در سیاستهای ارزی خود اعمال خواهند كرد تا مزایای نسبی تولیدات و صنایع ایران كه باوجود برخورداری از انرژی ارزان قیمت به علت ا دامه اجرای سیاستهای گلخانه‌ای در مورد ریال، به شدت كم رنگ شده، بیش از این تضعیف نشود.

محمدصادق جنان‌صفت در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته اهمیت خبر كاهش رشد اقتصادی ایران در سال 1387 نسبت به سال پیش از آن و افتادن آن به مرز نیم درصد در میان بحث‌های سیاسی داخلی و خارجی گم شد. در حالی که عدد یاد شده با توجه به رشد 5/1 درصدی جمعیت در این سال به معنای كاهش درآمد سرانه شهروندان ایرانی است. در حالی كه در سال 1387 درآمد حاصل از صادرات نفت رقم هنگفتی بوده و به ركورد تاریخی دست یافته است.

به نوشته این اقتصاددان سرمایه‌گذاری خارجی به معنای واقعی و آنچه كه در كشورهای نوظهور صنعتی در دهه‌های گذشته اتفاق افتاد و كره جنوبی، مالزی، سنگاپور و ... از نمونه‌های كامیاب آن هستند، نیازمند اصلاحات اقتصادی همراه با مدارا با سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه‌های مختلف است. اصلاحات ساختاری باید واقعی باشد و بازار پول، كالا، ارز و كار را طی كند. آیا در حال حاضر بازارهای یادشده در ایران از سازگاری برخوردارند؟

سرمقاله دنیای اقتصاد سرانجام پرسیده در حالی كه سرمایه‌گذاران داخلی در موضوع خصوصی‌سازی با ناملایمات و رفتارهای غیرمداراجویانه مواجه هستند، آیا سرمایه‌گذار خارجی حاضر است به ایران بیاید؟ در حالی كه سرمایه‌گذاران داخلی در موضوع تسهیلات بانكی با سختگیری‌ها و محدودیت‌ها مواجه هستند و مداراجویی دیده نمی‌شود، نباید انتظار داشت كه سرمایه‌گذاران خارجی با میل و اشتیاق به ایران بیایند.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه سوم خرداد

بی بی سی

آرمان در تیتر اول خود از "مخالفت با فعالیت های اقتصادی سپاه" از زبان دبیر مجمع تشخیص مصلحت خبر داده، "صف‌آرایی برای مبارزه با سوسک‌های اقتصاد" تیتر اول پول است که به نقل از معاون اول رییس جمهور آمده، آفتاب یزد همین گزارش را با "قاچاقچیان سوک های بازار اقتصاد" منعکس کرده و جهان صنعت در گزارش اصلی خود نوشته "عقب ماندگی ما از بهره وری پائین است".

ایران از زبان رییس جمهور نوشته "انتظار داریم روسیه قاطع در كنار ایران بایستد"، تهران امروز از "آغاز مرحله جدید طرح امنیت اجتماعی" خبر داده، رسالت به نقل از رییس مجلس نوشته "امریکا فتنه گری کند همکاری با آژانس بازنگری می شود" و جام جم همین خبر را با عنوان "آمریکا ماجراجوئی کند توافق تهران را کنار می گذاریم" منعکس کرده است.

کیهان از "تجلیل مجلس از رسانه های افشاکننده جریان فتنه"، روزنامه جمهوری اسلامی از "گزارش تکان دهنده الجزیره از پیامدهای محاصره غزه" نوشته، مردم سالاری تیتر اول خود را به گزارشی از "کارشکنی جدید روس ها علیه ایران" اختصاص داده و خراسان در صدر اخبار خود نوشته "ایران به باشگاه جهانی ذخیره کنندگان گاز پیوست".

دنیای اقتصاد در تیتر اصلی خود پرسیده "یورو به سوی فروپاشی می رود".

کوروش شرفشاهی در سرمقاله مردم سالاری نوشته بیست و پنج سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد، در حالی که بنابر اعتراف نماینده مردم خرمشهر در مجلس تنها 30 درصد خرمشهر به شهر می ماند و 70 درصد ویرانه است و این سوال مطرح می شود که چرا؟ در حالی که انتظار می رود با گذشت زمان مشکلا ت کاهش یابد اما ملاحظه می شود که تنها وعده ها افزایش داشته. خرمشهر امروز به کودک یتیمی می ماند که گریه کن زیاد دارد اما از نان بده خبری نیست و چنین به نظر می رسد که این اسطوره مقاومت و ایستادگی به ابزار تبلیغاتی تبدیل شده است.

به نوشته این روزنامه در سال اول ریاست جمهوریش محمود احمدی نژاد گفته بود چرا با این پشتوانه عظیم مردمی و با این قدرت اکنون در حل مساله ساده ای مثل تامین آب و فاضلا ب یک شهر مرزی که گردن همه ماحق دارد 17 سال است درمانده شده ایم. اما از آن تاریخ 4 سال گذشت و باز هم در خرداد سال 88 و تنها 20 روز مانده به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، احمدی نژاد وعده اجرای طرح ها و پروژه هایی را برای حل مشکلا ت داد و گفت بنده شخصا امروز در جمع شما تصمیم گرفته ام که به عنوان فرماندار یا معاون فرماندار در خدمت شما باشم تا شخصا پیگیر امور برای اجرایی شدن هر چه سریعتر آن باشم.

مردم سالاری نوشته اکنون سوال اینجاست که خرمشهر در چه وضعی قرار گرفته و چرا هنوز مشکلات آب آشامیدنی، فاضلا ب، ورزشگاه، برق، گاز، اشتغال، کشاورزی، صنایع و بسیاری موارد دیگر آن حل نشده است؟ به راستی چرا درآمدهای حاصل از فروش نفت را که می بایست صرف زیرساخت ها شود هزینه می کنیم ولی برای تامین هزینه های بازسازی خرمشهر با کمال شرمندگی اعلا م می کنیم که نداریم.

جام جم که دیروز خبر از نگرانی شدید مردم و شکایت پدر سردار جهان آرا قهرمان جنگ از وضعیت شهر خرمشهر داده بود و گلایه هائی که به رییس مجلس منتقل شد، امروز خبر داده لبان تشنه شهرهای استان خوزستان پس از سال‌ها انتظار با آب شرب سالمتر می شود و با حضور رئیس‌جمهور، طرح غدیر به عنوان بزرگ‌ترین طرح آبرسانی كشور در خرمشهر پس از سال‌ها انتظار جهت كسب اعتبارات لازم به منظور نهایی شدن به بهره‌برداری می رسد.

اما همین گزارش نشان می دهد که از طرح غدیر که 13 هزارمیلیارد ریال هزینه اجرای آن بوده قرار است 21 شهر و 1200 روستا درخوزستان را از آب شرب سالم و پایدار برخوردار كند فقط 24 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.

رسالت در سرمقاله خود نوشته فتح خرمشهر ضربه نهایی به گرانیگاه ارتش صدام بود که منجر به تغییر توازن در جنگ شد. این فتح و پیروزی آن قدر بزرگ بود که صدام مجبور شد در نهایت ذلت، درخواست آتش بس در جنگ کند.

نویسنده بدون اشاره به این که جنگ ایران و عراق بعد از آزادی خرمشهر هم سال ها ادامه داشت و در برخی مقاطع آن ارتش عراق موفق به پیروزی هائی شد نوشته روز فتح خرمشهر روز افول قدرت و شمارش معکوس برای مرگ سیاسی او بود.

سرمقاله رسالت سپس حوادث تابستان سال گذشته را که در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت فتنه سال 1388 خوانده و نوشته در این ماجرا مجددا صحنه تقابل اندیشه های سکولار با تفکرات جهادی و انقلابی رخ داد. اگر هدف صدام از تحمیل جنگ به ایران اسلامی براندازی بود این بار این وظیفه را سران فتنه به عهده گرفتند.

کیهان در سرمقاله خود نوشته بگذار سران فتنه با اغیار و نامحرمان پالوده بخورند و بگویند "ماه خرداد، ماه مردم است". معلوم است كه خرداد ماه ملت ایران است اما اگر خیال می كنید "با آمریكا و انگلیس بستن" و بلند كردن تابلوی دموكراسی و لیبرالیسم اسلامی! یعنی پایان كار جمهوری اسلامی. فتنه ای كه شما سامان دادید در برابر فتنه 59 و 60 هیچ نبود. خود را فریب دادید و آسان خرج بیگانگان شدید و هزینه ای سنگین روی دست آنها گذاشتید كه لااقل تا ربع قرن برای مستكبران قابل جبران نیست.

کیهان ادعاهای خود را به گفته های هانس اولریش كلوزه مستند کرده که وی را هماهنگ كننده همكاری های آلمان و آمریكا در وزارت خارجه آلمان خوانده . به نوشته این مقاله که مآخذ آن ارائه نشده آقای كلوزه چند روز پیش در كنفرانسی به نام چالش فرا آتلانتیك در مواجهه با بلندپروازی هسته ای ایران گفته راه حل كوتاه مدت در رابطه با ایران، وجود ندارد و این چالش در 25 سال آینده در دستور كار ما قرار خواهد داشت.

این روزنامه بر همین اساس نتیجه گرفته فتح خرمشهر، انقلاب را برای 25 سال بیمه كرد و فتح الفتوح ملت در سال 88، نظام را تا 25 سال آینده تضمین خواهد كرد.

مردم سالاری در مقاله ای نوشته پس از بدقولی های مکرر روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر، تحویل ندادن سیستم های ضد موشکی اس 300 سه بار رای به قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل در حالی که ایران انتظار داشت روسها از حق وتوی خود استفاده کنند اکنون نوبت به کارشکنی در مسیر عضویت ایران در سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای رسیده است.

این روزنامه از قول یک منبع دیپلماتیک روس نوشته سازمان همکاری شانگهای درخواست عضویت ایران در این سازمان را تا زمانی که تحریم های سازمان ملل علیه این کشور اعمال شده اند، نخواهد پذیرفت. در حالی که ایران در سال 2008 خواستار عضویت در سازمان همکاری شانگهای و تشکیل یک بلوک امنیتی و دفاعی به رهبری پکن و مسکو که نقطه متقابل ناتو شده بود.

به نوشته مردم سالاری سازمان همکاری شانگهای رسما پاسخی به درخواست ایران نداده است، اما خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یک منبع روس گزارش داد که تحریم ها مانعی بر سر انجام این کار هستند و کشوری که می خواهد عضو سازمان همکاری شانگهای شود نمی تواند در معرض تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته باشد

محمدصادق الحسینی در سرمقاله دنیای اقتصاد با اشاره به گفته های هفته گذشته معاون بانک مرکزی که رشد اقتصادی سال 87 را معادل نیم درصد اعلام کرده بود نوشته هر چند رشد اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، چندین بار نرخ‌هایی نزدیک به این را تجربه کرده است، اما آنچه این نرخ رشد را قابل ‌تامل می‌نماید، حجم درآمدهای نفتی در سال 1387 است که بیش از 81 میلیارد دلار بود که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

به نوشته این اقتصاددان اتفاق مهم دیگری که افتاده و نادرتر از نرخ رشد نیم درصدی است، کاهش 4 درصدی مصرف بخش خصوصی (با احتساب نرخ رشد جمعیت) در سال 87 است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، مصرف بخش خصوصی مقاوم‌ترین جزء از اجزای درآمد ملی در برابر کاهش است. به این معنا که مردم مصرف خود را به سختی کاهش می‌دهند و در صورت کاهش درآمدها سعی در تبدیل پس‌اندازهای خود به مصرف کرده و عملا اقتصاد، توان چندانی در کاهش مصرف از خود نشان نمی‌دهد، مگر در وضعیت‌های منحصر به فرد.

به نوشته سرمقاله دنیای اقتصاد باید پرسید که آیا این نرخ رشد فقط در سال 87 در این سطح قرار داشته یا در سال‌های پس از آن نیز این روند نزولی ادامه دارد؟ به‌عبارت دیگر، آیا این نرخ ب‌صورت موقت و بر مبنای یک حادثه و شوک اقتصادی در سال 87 ایجاد شده یا ریشه‌دار بوده و نشان از وجود معضلی در اقتصاد دارد که پس از سال 87 نیز همچنان پابرجا است و رشدهای اقتصادی سال‌های بعدی را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؟

روزنامه پول گزارشی دارد درباره یک همایش که نشان می دهد در آن معاون اول رییس جمهور سعید مرتضوی دادستان سابق تهران را درختی پرثمر خواند که به زعم وی گاهی از سوی ابلهان سنگ بر آن نواخته می‌شود.

به گفته معاون اول رییس جمهور مرتضوی همان‌طور که ایشان در دادگاه مطبوعات و دادستانی تهران کارهایی انجام داده، امروز نوبت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده که یکی از مخرب‌های بخش اقتصاد کشور است و باید ریشه قاچاقچیان را از بیخ و بن قطع کند.

گزارش پول نشان می دهد سعید مرتضوی در مقابل تحسین های معاون اول گفته است ستاد حق هیچ عملیات اجرائی ندارد و فقط هماهنگی می کند و امور اجرائی به دست گمرک و نیروی انتظامی است.

بخشی از گزارش این روزنامه نشان می دهد که رحیمی معاون اول رییس جمهور از خود از اهالی قروه کردستان است گفت: "قاچاق یک لفظ ترکی است قاچ فعل امر است به معنی بدو؛ قاچاق هم یعنی در حال فرار در زبان ترکی به سوسک می‌گویند قاچماق؛ و کسی که فرار بکند را قاچاق می‌گویند. قاچاقچیان، سوسک‌های بازار ایران هستند؛ اینها موجوداتی هستند."

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ سه شنبه ۴ خرداد

بی بی سی

"کشور نباید کمیته امدادی اداره شود" به نقل از علی لاریجانی تیتر اول آرمان است، آفتاب یزد با توجه رای گیری فراکسیون اصولگرایان برای معرفی هیات رییسه آینده مجلس این پرسش را مطرح کرده که "چرا باهنر حذف شد؟" و مردم سالاری در همین ارتباط از قول محمد کوثری در تیتر اول اش نوشته "مواضع برخی اصولگرایان شفاف نبود".

"دور جدید لابی های شبه دولتی" تیتر اول جهان صنعت است، "بازگشت بهمنی با تهدید و هشدار" عنوان نخست پول است و ایران به نقل از معاون معاونت بودجه ریاست جمهوری در تیتر اولش نوشته " اعلام حقوق جدید کارمندان 2 روز دیگر".

خراسان خبرداده "نامه رسمی ایران درباره بیانیه تهران با حضور نمایندگان ترکیه و برزیل به آژانس تحویل داده شد"، همشهری در همین باره از قول نماینده دایم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته"ایران اثبات کرد به وعده اش عمل می کند"، تهران امروز هم در تیتر اولش "وضعیت جنگی در شبه جزیره کره" را جای داده است.

جمهوری اسلامی از "ابراز نگرانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از عدم رعایت حجاب و شیوع بدحجابی در کشور" خبر داده، جام جم از قول آیت الله خامنه ای نوشته" دشمنان ملت ایران قطعا شکست خواهند خورد" ، کیهان نیز از همین منبع نوشته"دشمنان امروز نظام حامیان دیروز صدام هستند" و رسالت دریکی از عناوین اول خود این موضوع را برجسته کرده که "آمریکا در برابر دو گزینه؛ همکاری هسته ای یا انزوای جهانی".

کیهان در سرمقاله امروز خود با انتقاد از موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی نوشته این روزها ماجرای "وقف دانشگاه آزاد اسلامی" كه هیئت موسس این دانشگاه بر آن اصرار می ورزد به چالشی تبدیل شده است كه ظاهراً میان هیئت مؤسس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان است، اما چالش واقعی را باید میان هیئت مؤسس دانشگاه از یكسو و نظام و مردم از سوی دیگر تلقی كرد.

حسین شریعتمداری در توضیح این موضوع نوشته دانشگاه آزاد اسلامی یك نهاد ملی است و تمامی اموال و دارایی های آن مطابق اساسنامه - قبلی و كنونی- متعلق به بیت المال بوده و در فهرست اموال عمومی جای دارد. از این روی، تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد نه فقط كمترین توجیه قانونی و منطقی ندارد، بلكه به لحاظ شرعی نیز- بر فرض استناد به فتوای برخی از مراجع عظام - با آنچه هیئت مؤسس دانشگاه در پی آن است، مغایرت جدی و فاصله ای پر نشدنی دارد.

مدیرمسئول کیهان که در این مقاله در قامت طرفداری از شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمده همچنین نوشته هیئت موسس ادعا می كند كه بعد از وقف كردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق تولیت این موقوفه را نیز برعهده خواهند داشت! و می توانند به روال قبلی اموال كلان و مدیریت دانشگاه را در اختیار خویش داشته باشند. این دقیقاً همان "اشتباه عمدی"! و قانون شكنی آشكاری است كه هیئت موسس به زعم خود در پی تحمیل آن به مردم و نظام است! چرا كه حق تولیت واقف فقط هنگامی است كه اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا كه اموال و دارایی های آن متعلق به بیت المال است بر فرض تبدیل آن به موقوفه، حق تولیت منحصراً در اختیار حاكم شرع و در كشور ما، "ولی فقیه" است.

رسالت در خبری که در صفحه نخست از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمار و ارقامی درباره رسانه های دشمن را برجسته کرده و به نقل از او نوشته هم اکنون3 هزار شبکه تلویزیونی و45 هزار شبکه فارسی زبان و فضای مجازی علیه کشور فعالند تا تفکر امام و اندیشه بسیجی را که حماسه فتح خرمشهر را رقم زد بی رمق نشان دهند.

به نوشته این روزنامه سید محمد حسینی همچنین گفته نهم دی ماه سال گذشته و حماسه مردم در خنثی سازی جریان فتنه، پیروزی بزرگی بودو باید آن را تداوم حماسه سوم خرداد نامید. مردم انقلابی کشورمان در جریان فتنه سال گذشته در جبهه جنگ نرم به پیروزی رسیدند؛ همانگونه که در سوم خرداد در رویارویی با دشمن تا دندان مسلح، سربلند و سرافراز شدند.

به گزارش این روزنامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز هم در جنگ با دشمن هستیم گفت خصومت و دشمنی دشمنان همواره با ما هست اما این تهدیدات در مقابل اراده این ملت خدایی راه به جایی نمی برد.

مسعود نیلی در سرمقاله پول نوشته ایران شاید تنها كشوری باشد كه برنامه 5ساله برای توسعه دارد. 60 سال یا كمتر و بیشتر است كه اقتصاد ما درگیر تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه است واین رویه به سنتی لاینفك برای كشور ما تبدیل شده است و طبیعی به نظر می‌رسد که اگر امسال برنامه نداشته باشیم، نباید منتظراتفاق خاصی باشیم. همان‌طور که درسال 1373 به مدت یك سال تدوین قانون برنامه دوم به تاخیرافتاد وهیچ اتفاقی دراقتصاد كشور رخ نداد امسال هم قانون برنامه پنجم توسعه به آخر رسیده و به طور قطع اقتصاد ایران امسال برنامه نخواهد داشت.

نویسنده این مقاله آورده برنامه نویسی در كشور ما هنوز پارادایم فكری مشخصی شكل نگرفته و پس از 30سال وقوع انقلاب هنوز نمی‌دانیم چه می‌خواهیم. 30 سال پیش، نظام برنامه‌ریزی ما با چالش‌هایی مواجه بود در مورد اینکه برنامه نوشتن مغایر با مشیت خداوندی است و پس از سه دهه چالش وتجزیه و تحلیل، هنوز هم تحلیل‌های برخی سیاسیون ما برهمین اساس استوار است.

این اقتصاد دان در ادامه این مقاله نوشته درسیاست‌های كلی برنامه پنجم تاكید شده است كه باید رشد اقتصادی ایران حداقل، 8درصد باشد. این درحالی است كه رشد اقتصادی سال 1387 ایران نیم ‌درصد بوده است بنابراین پرسش این است كه چگونه می‌خواهیم متوسط رشد اقتصادی را 6‌درصد اضافه كنیم؟ چگونه می‌شود رشداقتصادی را به عدد 8 رساند؟ یا در مورد خیلی شاخص‌های دیگر برنامه كه دولت باید مشخص كند كه چگونه می‌خواهد به این اهداف دست یابد. انتظاراین است كه برنامه به صراحت اعلام كند كه مثلا با ركود بخش مسكن چه خواهد كرد یا رقابت ‌پذیری صنعت چگونه پیش خواهد رفت؟

نویسنده سرمقاله پول در پایان یادآور شده تدوین برنامه فرآیندی است زمان‌بر كه چیزی حدود دوسال همه كارشناسان را درگیرخود می‌كند. این فرآیند بسیار هزینه براست كه چند هزار نفر را درگیرخود می‌كند وبعدها به راحتی كنارگذاشته می‌شود.به نظرمن تازمانی كه ما به سمت تدوین یك چارچوب نظری برای اداره كشور هم ‌گرایی نكنیم، برنامه برای اداره كشور،كاركرد چندانی ندارد.

خراسان اظهارات رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره آمار کشته شدگان در حوادث رانندگی کشور را برجسته کرده و از قول او نوشته 265 هزار نفر در تصادفات رانندگی طی 10 سال گذشته کشته شده اند.

به گزارش این روزنامه سردار اسکندر مومنی گفته اوج این کشته‌ها در سال 84 بود که 27 هزار و 760 نفر در تصادفات جان باختند. در سال 88 نیز بالغ بر 22هزار و 974 نفر و در سال 87، نیز 23 هزار و 362نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند. این در حالی است که در سال 77 حدود 14هزار و 981 نفر در تصادفات جان باخته بودند.

سردار مومنی با ارایه این آمارها اما گفته اوج تصادفات رانندگی در کشور در سال 85 بود که 923 هزار و 999 فقره تصادف روی داد. کلا از آغاز به کار دولت نهم روند نزولی کشته‌های رانندگی بر تصادفات شروع شده و در سال 88 این روند کاهش ادامه داشته است.

آرمان در مقاله ای به قلم حسین علایی ماجرای ارسال بیانیه تهران درباره تبادل سوخت به آژانس انرژی اتمی را درکنار تلاش های آمریکا برای تحریم های بیشتر ایران قرار داده و نوشته به نظر می‌رسد که آمریکا و کشورهای 1+5 به دنبال مسائلی فراتر از خروج اورانیوم غنی شده در ایران هستند، آنها به دنبال متوقف کردن فرآیند غنی سازی در ایران هستند. در این راستا برخلاف انتظار که پس از بیانیه تهران موضوع تحریم‌های جدید و قطعنامه جدید علیه ایران منتفی شود، شاهدیم که همچنان آمریکا و کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند تا اجماعی را برای صدور قطعنامه جدید و تحریم‌های هوشمند به وجود آورند.

نویسنده این مقاله در ادامه آورده بر این اساس به نظر می‌رسد که در این مرحله بسیار جدی است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از صدور قطعنامه تحریمی جدید انجام دهند و از سوی دیگر چارچوبی را به جهان اعلام کند که بر اساس آن بتوان مذاکرات جدیدی را با کشورهای اروپایی یا کشورهای 1+5 آغاز و راهی جدید در مسیر هسته‌ای کشور باز کرد. با این وجود به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره به دنبال گفت و گو در چارچوب بیانیه تهران نیستند بلکه مذاکره بر اساس قطعنامه‌های سابق شورای امنیت را خواهان هستند.

نویسنده سرمقاله آرمان همچنین تاکید کرده در هر حال اکنون فضا برای آمریکا و اروپا در مقایسه با دو هفته گذشته پیچیده تر شده و باید تلاش‌های دیپلماتیک به صورت جدی تر از سوی ایران و ترکیه و برزیل صورت گیرد تا بتوانند چند کشور دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت را به جبهه تهران- برزیلیا و آنکارا اضافه کنند تا احتمال صدور قطعنامه کاهش پیدا ‌کند. اما در شرایط فعلی یک مصاف جدید میان ایران و گروه 1+5 از نظر سیاسی در حال وقوع است و اگر ایران بتواند از صدور قطعنامه جدید جلوگیری به عمل آورد این یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب خواهد شد.

جمهوری اسلامی با انتشار گفت و گوی کوتاهی از الیاس نادران اظهارات این نماینده اصولگرا درباره رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی را منتشر کرده و به نقل از او نوشته آقای رحیمی دوستانی دارند كه به دلیل همان اتهامات آقای رحیمی، یا در زندان هستند، یا محكومیت گرفتند یا بازداشت موقتند.

به نوشته این روزنامه این نماینده مجلس با توجه به اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهور که گفته بود اگر جرمم اثبات شود خودم دستم را قطع می‌كنم نیز گفته" به نظر من لازم نیست آقای رحیمی خودش دست خود را قطع كند بلكه نظام اسلامی تكلیف دارد تا مطابق احكام شرع با او برخورد كند،و اگر جرائم او اثبات شد برخورد لازم را انجام میدهد. لبته آقای رحیمی اگر از روی صداقت حرف می‌زند یک ضمانت محضری بدهد تا بعدها بتوان به آن استناد كرد.

نادران همچنین گفته من خیلی به این حرف‌ها اعتماد ندارم و تقاضای من این است كه ایشان مثل بقیه شهروندان كشور كه به دادگاه احضار می‌شوند و مثل نمایندگان مجلسی كه به دادستانی كاركنان دولت می‌روند و به اتهامات خود پاسخ می‌دهند به دادگاه بروند و آقای رئیس ‌جمهور اجازه دهند،به پرونده معاون اول ایشان همچون یك شهروند عادی در مسیر طبیعی رسیدگی شود.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ چهارشنبه ۵ خرداد

بی بی سی

"محرومیت بدهکاران بزرگ از خدمات بانکی" تیتر اول ایران است، رسالت از قول رییس سازمان انرژی اتمی ایران خبرداده که "50 تن اورانیوم ما در فرانسه مانده است" و کیهان در تیتر نخست خود نوشته "جاسوسان پنتاگون موظف به حمایت از جریان فتنه شدند".

"بخش خصوصی سیستم بانکی را به چالش کشید" عنوان برجسته جهان صنعت است، "چراغ سبز برای حضور بانک های خارجی" تیتر اول دنیای اقتصاد است، پول از "پیوند سنت و مدرنیته در بازار پول" خبرداده و در روتیتر این خبر نوشته "سیستم بانکی پس از 30 سال برات را بصورت کارت بانک زنده کرد".

جمهوری اسلامی در تیتر اول اش نوشته"آمریکا عملیات نظامی سری خود را گسترش داده است"، "خودرو حریم خصوصی محسوب نمی شود" به نقل از مقامات پلیس کشور از عناوین برجسته ی جام جم است و خراسان تیتر اول خود را به این گفته مقامات آمریکایی اختصاص داده که" تا هفته آینده پاسخ رسمی درباره نامه ایران به آژانس را ارایه می کنیم".

"تلاش برای حضور اصلاح طلبان در هیات رییسه" اشاره آفتاب یزد به رایزنی ها برای انتخابات هیات رییسه مجلس هشتم است، "برخورد با تجمع غیرقانونی در 22 خرداد" به نقل از فرمانده انتظامی تهران هم تیتر اول ابتکار است .

"مسئولان مشکل گرانی و بیکاری را رفع کنند" نقل قولی از آیت الله نوری همدانی تیتر اول مردمسالاری است، همشهری در یکی از عناوین نخست اش از "اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران" خبر داده و "موضع جدید آمریکا در برابر بیانیه تهران" نیز تیتر اول تهران امروز است.

تهران امروز در سرمقاله امروز خود تصویب لایحه دولت در مجلس برای تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی را دستمایه قرار داده و نوشته اگر چه مصوبه روز گذشته مجلس تنها مقداری بیش از گذشته راه را بر ورود سرمایه‌های خارجی به فعالیت‌های بانكی كشور می‌گشاید و می‌توان آن‌را حداكثر چراغ سبز ایران به بانك‌های خارجی به شمار آورد اما با این وجود همین مصوبه را می‌توان به عنوان نمادی از اراده تصمیم‌گیران عرصه اقتصادی ایران برای تغییر در سیاست‌های پنج سال گذشته دانست.

رسول رضایی در این مقاله با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر گستراندن فرش قرمز به زیر پای سرمایه داران ایرانی خارج از کشور نوشته مجموعه این فعل و انفعالات نشاندهنده دوری دولت فعلی از نگاه بدبینانه به سرمایه‌گذاران خارجی و پی بردن به این واقعیت است كه تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در كشور یكی از راه‌های ایجاد اشتغال و رونق دادن به اقتصاد ایران است. به خصوص اینكه اواخر اردیبهشت ماه مقامات بانك مركزی در كنفرانس بانكی و مالی از رشد نزدیك به صفر درصدی نیم در صد -اقتصاد كشور در سال گذشته خبر دادند و همزمان برخی مراكز اقتصادی داخلی و خارجی هم پیش بینی كرده‌اند در سال جاری رشد اقتصادی ایران در سال 89 در حد همان سال 88 باقی خواهد ماند.

نویسنده این مقاله در ادامه تاکید کرده هر چند هنوز دولت اعتقاد دارد كه اوضاع اقتصادی كشور خوب است و اقتصاد ایران از بحران جهانی اقتصاد تاثیر منفی زیادی نمی‌پذیرد اما اگر از گفتار روزانه مقامات دولت بگذریم، اما در عمل رفتاری را از خود بروز می‌دهد كه حاكی ازتشابه نگرانی‌های دولتمردان با كارشناسان اقتصادی از تشدید ركود تورمی در كشور است.

تهران امروز در پایان سرمقاله خود خاطرنشان کرده در واقع تحركات پی در پی دولت برای جذب سرمایه خارجی‌ها یا ایرانیان سرمایه دار خارج از كشور به عنوان تغییر نگاه دولت به مقوله اقتصاد تعبیر می‌شود و البته در این میان مجلس هم به هوشمندی از لایحه دولت استقبال كرده است و در نخستین گام برخی محدودیت‌ها را برای جذب بانك‌های خارجی به داخل كشور حذف كرد. اكنون می‌توان گفت پس از یكدوره مواجهه شعاری با مسائل اقتصادی، رویكردهای واقع بینانه به تدریج در حال جایگزینی است با این امید كه چنین تغییر رویكردی به حلال بخشی از مشكلات پیش روی اقتصاد ایران منجر شود.

قدرت الله علیخانی در سرمقاله امروز مردمسالاری انتقاد اخیر محمود احمدی نژاد از روسیه برای همراهی با کشورهای غربی در بحث هسته ای ایران و این گفته وی که "ما از یک کشوردوست و همسایه انتظار داریم به طور قاطع از ما دفاع کند" را مورد توجه قرار داده و در این باره مواردی از عملکردهای تاریخی روسیه در قبال ایران و تلاش این کشور برای تجزیه ایران را یادآور شده است.

این عضو کمسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با ملامت رییس دولت دراین باره نوشته این رفتارهای خصمانه البته برای نگاه های ژرف بین چیز جدیدی نیست; چنان که در آن روزهایی که آقای احمدی نژاد- شاید- به اتکای همین همراهی چین و روسیه قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت را کاغذ پاره می دانست، اهل نظر بر این امر واقف بودند که در دنیای امروز، چنان نیست که بتوان با شور و هیجان یکسره به تاریخ یا تمام قواعد حاکم بر فضای کنونی بین المللی (خواه عادلانه و خواه ناعادلانه) بی تفاوت بود.

نویسنده سرمقاله مردمسالاری در ادامه نوشته اگر، صرف نگاه تاریخی دقیق به گذشته و تحلیلی جامع و فارغ از هیجان های عمومی از تحولا ت جدید، از سوی دولت و در قبال تحولات روشن و تاثیرگذار جهانی وجود داشت، قبل از آن که برخی به "تحویل" 1200 کیلواورانیوم به ترکیه، نام تبادل سوخت بگذارند و آن را مانعی برای تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت تلقی کنند، نیز می شد حدس زد که این بیانیه، مشکلی را حل نمی کند و آن وقت نیازی هم به نگرانی برای توضیح رفتار روسیه برای مردم ایران نبود.

قدرت الله علیخانی همچنین یادآور شده وقتی روسیه; این چنین در رکاب آمریکا قرار می گیرد، نمی شود انتظار چندانی از کارآمدی ترکیه عضو ناتو و همپیمان با آمریکا داشت و براین اساس، تن به قبول شرایطی داد که در زمان اصلا ح طلبان و حتی در پایان دوران ریاست البرادعی، با شرایط مناسب تری به ایران ارایه شد اما هر بار یا به تهمت های واهی و با تعبیر "عبور از خط قرمز" یا دلایل دیگر مورد بی اعتنایی قرار گرفت.

خراسان در خبری از نوشته هیئت وزیران به منظور پرداخت مطالبات تا پایان سال 1388 کارکنان آموزش و پرورش در استان های کشور با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر واگذاری سهام دولت در بانک ها و بیمه های دولتی به این وزارت خانه ، موافقت کرد.

به نوشته این روزنامه هیئت وزیران این تصمیم را بر اساس پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده شانزدهم اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ماده نهم قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز تنفیذ شده، اتخاذ کرده است. بر اساس ماده شانزدهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت می‌تواند به سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند.

به گزارش این روزنامه واگذاری این سهام به آموزش و پرورش که معادل 14 هزار و 800 میلیارد ریال خواهد بود پس از تصویب هیئت عالی واگذاری و با رعایت سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود، تا مطالبات کارکنان آموزش و پرورش تا پایان سال 88 از جمله مطالبات معوق و مربوط به فوق العاده مناطق محروم، بدون آنکه در بودجه و اعتبارات سال 89 آموزش و پرورش کسری ایجاد کند پرداخت شود.

اسحاق جهانگیری در سرمقاله امروز پول با اشاره به علاقه مردم برای مقایسه سایر کشورها با ایران برای تشخیص رشد و موفقیت های کشور و با بکار گرفتن مقایسه کره جنوبی با ایران در زمینه شاخص های اقتصادی ، ورزشی و فرهنگی و اشاره به برخی موفقیت های کره جنوبی نوشته مگر کره‌ای‌ها چه کردند که ما نتوانستیم انجام دهیم؟ مگر آنها چه منابعی داشتند که ما نداشتیم و آنها از چه نیرویی برخوردار بودند که در نیروی انسانی ما نیست. در ایران خیلی بیشتر از یک قرن است که قصد داریم کشوری توسعه یافته شویم اما در مقایسه با دیگر کشورها که خیلی دیرتر از ما برای توسعه و پیشرفت برنامه نوشتند، عقب ماندیم و به آرزوی خود نرسیدیم.

وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی این موضوع را به عدم اجرای صیحیح برنامه چهارم توسعه در کشور و تنظیم برنامه پنجم توسعه از سوی دولت کنونی ربط داده و نوشته همین دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که نه شکل برنامه دارد و نه می‌توان توسعه را از آن طلب کرد. این لایحه در غیاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده است و انصافا نمی‌توان نام برنامه را بر آن نهاد.

نویسنده این مقاله پول در ادامه با اشاره به این موضوع تاکید کرده شاید به همین دلیل است که کارشناسان زمانی که بحث برنامه پنجم به میان می‌آید ترجیح می‌دهند وارد نقد محتوای آن نشوند به این دلیل که شرایط محیطی آن را مهیا نمی‌بینند واگر هم کسانی پیدا می‌شوند که تا حدودی با محتوای برنامه آشنایی پیدا کرده‌اند، از امتناع برنامه سخن می‌گویند و اینکه دولت به مرحله امتناع توسعه رسیده است و دیگر لازم نیست برای توسعه، برنامه‌های پنج ساله را راهبرد قرار دهیم.

اسحاق جهانگیری در پایان سرمقاله پول با بیان این که برنامه یك عامل سنجش عملكرد دولت در یك دوره زمانی است نوشته شاید اگر به تجربه بودجه‌های سنواتی و عملكرد دولت‌های نهم و دهم توجه شود بتوانیم بگوییم گذران سال، بدون برنامه آن هم توسط دولتی که اعتقادی به برنامه ندارد چندان توفیری نخواهد داشت اما سخن من این است که سرنوشت كشور را نمی‌توان به عملكرد یك دولت گره زد. سند چشم‌انداز برای قاب كردن و آویختن به دیوار تهیه نشده بلكه به دلیل احساس مسئولیت در برابر مردم و نسل آینده بوده است که آن را تهیه و تدوین کرده‌اند. ما چشم‌انداز را نوشتیم كه به سوی توسعه سریع‌تر و با برنامه‌تر حركت كنیم نه آنكه فاقد برنامه شویم و ندانیم كجا هستیم و به كجا می‌خواهیم برویم.

آفتاب یزد اظهارات رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره واکنش های بین المللی به بیانیه تهران را منعکس کرده و از قول وی نوشته سازمان كنفرانس اسلامی در كنفرانسی كه اخیرا در تاجیكستان برگزار شد در اطلاعیه‌ای از بیانیه تهران حمایت كرد. به احتمال قوی جنبش غیرمتعهدها نیز در اجلاس شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی كه در آینده نزدیک برگزار می‌شود، بیانیه‌ای در حمایت از بیانیه تهران صادر كند.

به گزارش این روزنامه آقای صالحی با انتقاد از همراهی اخیر روسیه با غرب درباره واکنش آمریکا نیز گفته‌ایــــن كـشـــور روال منطقی‌تری در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد عقلای آمریكا آرام آرام فرمان سیاست خارجی این كشور را در دست گرفته‌اند.اما برخی در آمریكا با تاثیرپذیری از صهیونیسم بین‌الملل به دنبال آشفتگی و حل نشدن موضوعات بین‌المللی هستند با این حال هم اكنون فضای آمریكا به واسطه این عقلا در رفع اتخاذ واكنش‌های مسئله‌دار بهتر شده است.

به نوشته آفتاب یزد وی همچنین درباره توافق تهران بین سه کشور برزیل ، ترکیه و ایران برای تبادل سوخت هسته ای با غرب گفته‌ ما برای اینكه بهانه به دست غربی‌ها ندهیم پیشنهاد مبادله سوخت را پذیرفتیم و فقط از آنها تضمین عینی خواستیم. ‌اما از آنها تجربه خوبی نداریم، هم اکنون 50‌ تن اورانیوم ما در فرانسه مانده است كه هنوز به ما پس نداده‌اند و آمریكا حدود 26 سال پیش پول سوخت رآكتور تهران را از ما دریافت كرده اما هنوز سوخت را تحویل نداده است؛ در این شرایط چه تضمینی وجود دارد كه آنها سوخت 5/3 ما را بگیرند و 20 درصد تحویل دهند؟

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۶ خرداد

بی بی سی

بیشتر روزنامه های صبح امروز تهران تیتر اول خود را به "انتقاد محمود احمدی نژاد از دولت روسیه" اختصاص داده اند اما در کنار این موضوع، روزنامه ها به موضوعات دیگری نیز پرداخته اند.

"باهنر از صدر به زیر آمد" تیتر برجسته تهران امروز است که این روزنامه با قرمز کردن واژه "صدر" اشاره به جایگزینی شهاب الدین صدر به جای باهنر در هیات رییسه مجلس دارد، "مدیریت اتفاقات سال گذشته کمتر از فتح خرمشهر نبود" نقل قولی از فرمانده کل سپاه است که در صفحه نخست ابتکار جای دارد و آرمان به نقل از رییس کل دیوان محاسبات کشور نوشته" خیلی بد است که فقط پول نفت را بخوریم".

انتقاد مصطفی کواکبیان به تجلیل مجلس از سایت اهانت کننده به بیت آیت الله خمینی با عنوان "اگر مجلس در راس بود" تیتر اول مردمسالاری است، "امنیت جنوب شرق کشور، جدا از امنیت تهران نیست" نقل قولی از یحیی رحیم صفوی مشاور رهبری یکی از عناوین همشهری است و آفتاب یزد با اشاره به انتخابات هیات رییسه مجلس تیتر نخست اش را به "زنگ خطر اقلیت برای جناح راست" اختصاص داده است.

"ضوابط استخدام جدید به جای بازنشستگان" یکی از عناوین ایران است، کیهان هشدار نصرلله به اسراییل را برگزیده و نوشته" شلیک کنید، همه جا را ویران می کنیم" و رسالت این گفته آیت الله مکارم شیرازی را برجسته کرده که" باید محکم در برابر خواسته های نامشروع غرب بایستیم".

"10 میلیون ایرانی به طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند" به نقل از از رییس پلیس مواد مخدر کشور یکی از عناوین اول خراسان است، جام جم خبر داده "سکه 300 هزار تومان شد" و جمهوری اسلامی در تیتر اول خود از قول آیت الله واعظ طبسی نوشته که " سیاست بازی را کنار بگذاریم".

"عقب نشینی از تحریم بنزینی ایران" از عناوین اول دنیای اقتصاد است، پول از "دستور رییس جمهور برای تثبیت نرخ ارز در تسهیلات بانکی" خبر داده و جهان صنعت نیز در یکی از تیترهای برجسته اش نوشته"ایران واردات کالا از انگلیس را متوقف کرد".

جهان صنعت در یادداشتی مشخص نبودن ساز و کار حساب ذخیره ارزی را مورد توجه قرار داده و نوشته با وجود روند کاهشی بهای نفت طی روزهای اخیر، دولت همچنان به نسبت بودجه مصوب 89 با مازاد درآمد ارزی روبه‌رو بوده، این در شرایطی است که حساب ذخیره ارزی بلاتکلیف و مشخص نیست منابع مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

خاطره وطن خواه در این مقاله این موضوع را به پایان برنامه چهارم توسعه و عدم تصویب برنامه جدید ربط داده و نوشته با پایان برنامه چهارم توسعه و عدم تمدید این قانون برای سال‌جاری، خلاء قانونی برای برخی از مواد برنامه چهارم وجود دارد که از جمله آنها حساب ذخیره ارزی است. بر‌اساس ماده یک قانون برنامه چهارم دولت مکلف است که مازاد درآمد ارزی را به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز کند. اما با پایان عمر برنامه چهارم مشخص نیست که اکنون مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

نویسنده این مقاله در جهان صنعت به اشاره نکته ی دیگری بر غیر قانونی بودن این مساله اشاره کرده و آورده با توجه به اینکه دولت در بودجه سال‌جاری براساس لایحه برنامه پنجم توسعه‌ترتیب تاسیس صندوق توسعه ملی را برای واریز مازاد درآمد ارزی پیش‌بینی کرد‌اما مجلس هنگام تصویب قانون بودجه این ماده را حذف کرد. به این ترتیب آخرین استناد برای قانونی بودن عملکرد دولت بر حساب ذخیره ارزی نیز عملا خارج از دایره قانون است.

محمد صادق جنان صفت در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد با اشاره به آمارهایی که نشریات مختلف درباره سرمایه داران کشورهای خود و جهان منتشر می کنند، به انتشار آمار 30 میلیاردر ایرانی توسط یکی از سایت های اینترنتی داخلی موضع گیری های نسبت به این موضوع پرداخته است.

او در این باره نوشته واقعیت این است كه در دهه‌های پیشین به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان‌های سیاسی غالب و جمعیت‌ها و شخصیت‌هایی كه می‌توان آنها را در زمره چپگرایان نامید، فضای تبلیغاتی سهمگینی علیه صاحبان سرمایه ایجاد كردند و با ایجاد القائات منفی در ذهنیت شهروندان، تولیدكنندگان ثروت از مقبولیت دور شدند. این فضای تبلیغاتی كه هنوز در برخی رسانه‌ها و توسط برخی جریان‌های سیاسی كم‌و‌بیش دنبال می‌شود، موجب شده است تولیدكنندگان ثروت و درآمد احساس خوبی از اینكه به شهروندان معرفی شوند، نداشته باشند.

نویسنده این مقاله به دنبال طرح این موضوع ادامه داده ساختار توزیع قدرت در ایران میان نهاد دولت و نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها و بخش خصوصی به‌گونه‌ای است كه سهم دولت‌ها همواره بیشتر و اصولا غیرقابل مقایسه با سهم نهادهای مدنی بوده است.این وضعیت موجب شده است، كارآفرینان و متقاضیان سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه در ایران بدون تعامل با دولت نتوانند یا به سختی بتوانند فعالیت مستقل داشته باشند. در چنین وضعیتی، اتصال تولیدكنندگان ثروت به منابع عمومی یك راه ناگزیر شده است.

سرمقاله نویس دنیای اقتصاد با بیان این که افرادی كه نام آنها تحت عنوان میلیاردرها آمده است عمدتا كسانی‌اند كه به جریان درآمد متصل‌اند تا اینكه ثروت به معنای یاد شده را واقعا داشته باشند همچنین نوشته كاش روزی برسد تولید ثروت و درآمد جامعه به ویژه از سوی كارآفرینان برای شهروندان ایرانی نیز یك فضیلت باشد و كسانی كه بدون قانون‌شكنی و بدون پیوند با منابع عمومی جامعه توانسته و می‌توانند كارآمدی نشان داده و ثروتمند شوند، در جامعه مورد احترام باشند. در این صورت و در شرایطی كه این افراد از هر جهت احساس خوبی داشته باشند، معرفی آنها از راه‌هایی مثل میزان مالیاتی كه پرداخت می‌كنند از سوی نهادهای قانونی و رسمی یك اتفاق بزرگ خواهد بود كه می‌تواند یك نقطه عطف باشد.

خراسان با انتشار گزارشی درباره افزایش مواد مخدر در کشور آمارهای رییس پلیس مواد مخدر کشور در این باره را برجسته کرده و از قول وی نوشته با وجود این که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند اما ۱۰ میلیون ایرانی به طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند.

به گزارش این روزنامه سردار حسین آبادی در این باره گفته جذاب بودن بازار مواد مخدر موجب شده که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار معتاد در کشور وجود داشته باشند این در حالی است که ۴۰ درصد از تولیدات مواد مخدر افغانستان به ایران وارد می شود که یک سوم از این میزان کشف و یک دوم از این مواد از کشور عبور و بخشی نیز در کشور مصرف می شود.

به نوشته این روزنامه وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از مواد کم خطر به پرخطر گفته بحث ورود مواد مخدر جدید از ۲ سال پیش به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار گرفته به طوری که ۸۰ درصد از کشفیات مواد مخدر در سال گذشته هروئین فشرده شده یا کراک بوده است و تبدیل هروئین به هروئین فشرده شده (کراک) که سرشار از اکستازی و مورفین است زنگ خطری برای جامعه است.

محمد نهاوندیان طی مقاله ای در جمهوری اسلامی با دستمایه قرار دادن نگرانی های کارشناسان اقتصادی کشور از وضعیت اقتصاد ایران نوشته بی تردید اقتصاد ایران در حال حاضر با مشكلاتی مواجه شده كه برخی از فعالان بخش خصوصی را با نگرانی روبه رو كرده است. این درست است كه باید همیشه امیدوار بود و امید به آینده بهترین سرمایه برای حركت است. اما امیدواری با دغدغه داشتن نتاقضی ندارد.

رییس اتاق بازرگانی در ادامه نوشته هم اكنون و در آستانه اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه در سطح سیاست گذاری و در سطح عمومی جامعه باید نسبت به مسائل اصلی اقتصاد كشور با نگاه بلند مدت تاكید كرد. این تاكید باید در این مسیر باشد كه نخست مسائل اصلی را حل كرد و از آنها غافل نشد. دوم این كه باید راه حل‌های بلند مدت را به راه حل‌های كوتاه مدت ترجیح داد. در مرحله سوم باید پیشرفت اقتصادی كشور را مبتنی بر افزایش پایه تولیدی قرار داد نه مبتنی بر روش‌های صدقه‌ای.. از سویی دیگر نحوه حضور اقتصاد ایران را در اقتصاد بین‌المللی باید سامان داد.

نویسنده این مقاله همچنین تاکید کرده این موضوع ملزوماتی دارد. حضور ایران در جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی،بایست‌هایی داردكه آنها را باید به صراحت اعلام كرد. گفتنی است حق پیشرفت اقتصادی و حق حضور در اقتصاد جهانی هم یك حق مسلم برای ایران است. این حق مسلم ایران راباید در كنار حقوق مسلم دیگر آن مورد تاكید و توجه قرار داد.

در پایان این مقاله جمهوری اسلامی نیز آمده در یك جمع بندی كلی باید گفت كه نگرانی فاكتور بدی نیست؛ اگر همراه با امیدواری و تدبیر باشد. می‌توان با تدبیر امید را بر نگرانی فائق كرد اما اگر از فرصت‌ها استفاده نكنیم باید نگران بود كه سرمایه‌های عظیم انسانی، طبیعی و تاریخی ایران به نحو بهینه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

تهران امروز در سرمقاله امروز خود به انتقاد روز گذشته محمود احمدی نژاد از دولتمردان روسیه و رفتارهای این کشور در بحث هسته ای ایران پرداخته و نوشته طرح چنین موضوعی از سوی احمدی‌نژاد و خطاب مستقیم ایشان نسبت به رئیس‌جمهور روسیه گرچه به زبان گلایه مطرح شد اما به دلیل واكنش ارشد‌ترین دیپلمات كشور به رفتار دیپلماتیك یك همسایه مهم و صاحب نقش و قدرت در مناسبت‌های جهانی، یك بار دیگر این سوال را مطرح كرد كه مسكو و تهران در تعاملات دو سویه حمایت از حقوق یكدیگر در چه نقطه‌ای قرار دارند؟

حسن وزینی در این مقاله با اشاره عدم پایبندی به قرار داد نیروگاه بوشهر از سوی روسها و رفتارهای دیگر این کشور در چند سال اخیرنوشته از زمانی كه روس‌ها با صدور قعطنامه‌های شورای امنیت علیه ایران همراهی كرده‌اند، بی‌اعتمادی تاریخی و سنتی ایرانی‌ها به آن كشور بازتولید شده و در‌پی همراهی این كشور با مقدمات قطعنامه چهارم، چنان به اوج رسیده است كه احمدی‌نژاد كه از حامیان روابط استراتژیك با روسیه محسوب می‌شود، توجیه این مسئله را امری دشوار اعلام كند.

نویسنده این مقاله تهران امروزبا اشاره به این که به نظر می‌آید هشدار و گلایه نسبت به عملكرد هسته‌ای مسكو رفتاری قابل انتظار و از موضع اقتدار و عزت محسوب می‌شود ادامه داده نگاهی به روابط دو طرف نشان می‌دهد كه طرف روسی سهم خود از این سفره را مدام گسترده‌تر می‌خواهد. به عبارت دیگر بیش از آنچه ظرفیت دیپلماسی این كشور اقتضا می‌كند و هزینه‌هایی كه در قبال مواضع كلان خود نسبت به روابط با ایران می‌پردازد، سهم می‌خواهد. در این شرایط آن چه فراتر از اظهارنظر می‌طلبد این است كه دستگاه دیپلماسی تراز‌نامه‌ای در قبال اهداف استراتژیك و تاكتیكی روس‌ها ارائه كند.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه ۸ خرداد

بی بی سی

"کشور به آرایش سیاسی تازه ای نیاز دارد" نقل قولی از رییس صدا و سیما تیتر اول جام جم است، مردمسالاری هم این قسمت از گفته های عزت الله ضرغامی را در تیتر اول خود برجسته کرده که "ما پارازیت می فرستیم آنها هم پارازیت می فرستند" و جمهوری اسلامی به نقل از آیت الله امامی کاشانی نوشته که " حجاب و عفاف باید ابتدا در وزارتخانه ها و ادارات رعایت شود".

"بازرسی ماموران از دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد" تیتر اول ایران است ، رسالت "شکاف در اردوگاه غرب در مورد برنامه هسته ای ایران" را در صفحه نخست اش برجسته کرده و همشهری در یکی از عناوین اول خود "رایزنی مقامات امنیتی و دیپلماتیک ایران و روسیه" را مورد توجه قرار داده است.

"احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند" به نقل از محمود احمدی نژاد تیتر اول آفتاب یزد است، ابتکار از قول وزیر اطلاعات نوشته " ضد انقلاب جدید از دوران سازندگی آغاز شد" و تهران امروز هم در تیتر نخست اش به "بازرسی قضایی از دانشگاه آزاد" پرداخته است.

"اقتصاد ایران پس از یارانه هدفمند" تیتر نخست دنیای اقتصاد است، پول از"واگذاری و انحلال 400 شرکت بنیاد مستعضعفان" خبرداده و جهان صنعت با روتیتر "پیامدهای یک افتتاح 30 هزار میلیاردی" تیتر اولش را به "پروژه هایی که یک شبه تعریف می شوند" اختصاص داده است.

جهان صنعت در سرمقاله امروز خود به ثمرات رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخته و سررشته کلام را این گونه به دست داده که معالجات مربوط به تورم باعث تشدید رکود می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که کنترل تقاضا بر سیاست تقویت عرضه تاثیر می‌گذارد. در شرایط اقتصاد ما، تسلط بنگاه‌های دولتی و تصلب تولید در این بنگاه‌ها نیز بر انتخاب سیاست کنترل تقاضا، تاثیر مضاعف گذاشته به طوری که تلاش بی وقفه دولت در دو سال اخیر برای فعال کردن طرف عرضه به قصد پاسخگویی به تقاضاهای ارضا نشده به وسیله تزریق درآمدهای نفتی نیز به نتیجه مطلوبی نرسیده ‌است.

مریم باستانی در این مقاله نوشته تحقیقات نشان میدهد که رکود تولید در شرایط عادی، عوارض خود را به صورت بیکاری گسترده نشان می‌دهد و این اتفاقی است که امروز شاهد آن هستیم. تورم لجام‌گسیخته با حضور رکود تولید، حاصل طبیعی شرایط یادشده است. در چنین شرایطی طبعا هرگونه واردات برای تقویت طرف عرضه اگرچه تورم را تخفیف می‌دهد ولی با تضعیف بیشتر، تولید داخلی و بیکاری را تشدید می‌کند که این اتفاق هم در اقتصاد ایران افتاده است.

نویسنده سرمقاله جهان صنعت با ربط این موضوع به اقدامات اخیر دولت در جهت افزایش سرمایه بانک ها و سیاست های دولت در این راستا به انتقاد پرداخته و نوشته اگر مجموعه سیاست‌هایی که در چند سال گذشته به کار گرفته شده نتیجه می‌داد که امروز نیاز به تکرار آنها نبود. دولت یک روز با سیاست بنگاه‌های کوچک و زودبازده وارد عمل شد اما نتیجه‌ای که حاصل شده انحرافی 40 درصدی در خروج منابع دولتی و 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اینک برنامه دیگر دولت طرح افزایش سرمایه بانک‌ها و تحریک تقاضای جدید است؛‌ تجربه‌ای که یک‌بار شکست‌خورده و نه تنها به رشد تولید منجر نشد بلکه به نام تولید و به کام رانت‌جویان تمام شد.

پول در یکی از مطالب برجسته امروزش با بازانتشار آمارهای ارایه شده توسط عادل آذر رییس فعلی مرکز آمار ایران درباره تولید، خط فقر و تورم در کشورکه پیش از انتصاب اش مطرح کرده بود، از قول وی نوشته به جای اینکه نفت كه یك دارایی بین‌نسلی است، فروخته شود و درآمد آن برای ایجاد ارزش افزوده، تولید و ثروت استفاده شود، این درآمد صرف هزینه‌های جاری شده است. به همین دلیل 78‌درصد رشد تولید ناخالص داخلی، حاصل فروش منابع داخلی به ویژه نفت و فقط 22‌ درصد مربوط به منابع دیگر به ویژه علم و دانش است و این فاجعه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر است.

به نوشته این روزنامه عادل آذر همچنین پیش از انتصاب اش گفته بود در سال 1387 بودجه عمرانی، 24 هزار‌میلیارد تومان بود. حال آنكه به دلیل مدیریت نادرست و عدم كارایی، قسمت زیادی از این بودجه ضایع می‌شود. اینها بزرگ‌ترین آسیب‌هایی است كه اقتصاد كشور را تهدید می‌كنند. امروزه به دلیل مشكل بیكاری، ‌تورم و نیز نبود كنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی كه در كشور وجود دارد، بیش از 10‌میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30‌میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند.

پول البته جدای بازانتشار این آمارها از قول رییس مرکز آمار ایران، در سرمقاله امروز خود به قلم مهرداد خدیر نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته البته این گفته ها مربوط به قبل از تصدی مرکز آمار و تنها در مقام استاد دانشگاه تربیت مدرس بوده است و برگرفته از جلد اول مجموعه مشاهیر اقتصاد ایران. با این حال اما بار دیگر موضوع خط فقر که در چند سال گذشته هیچ مقام رسمی حاضر به پرداختن به آن نبود را به محافل اقتصادی و اجرایی می‌کشاند.

دنیای اقتصاد در سرمقاله اش مدت هاست که بنگاه های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. این شکایت‌ها از هنگامی ‌فراگیر شد که بانک مرکزی‌، به منظور مهار تورمی‌که روز به روز شدت می‌یافت و به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به تدابیر سخت انقباضی روی آورد و به گفته رییس وقت بانک مرکزی‌، صندوق‌های ‌این بانک را سه قفله کرد. سیاست مذکور البته کارساز افتاد و نرخ تورم رو به کاهش گذاشت؛ اما از آن جا که‌این سیاست انقباضی شدید‌، عملا فراگیر و چشم بسته بود‌و در عین حال با سیاست‌های مالی هماهنگ و تدابیر و الزامات مقتضی‌همراه نبود‌، توفیق نسبی آن در مهار تورم‌، به بهای تحمیل رکودی گسترده بر اقتصاد کشور به دست آمد.

دکتر فرخ قبادی در این مقاله ‌یکی از مشکلات جدید‌ ناشی از چنین سیاست هایی در دولت را به دشوار شدن و تاخیرهای طولانی در وصول مطالبات بنگاه‌ها و همچنین پرداخت بدهی‌ها‌، تامین مواد اولیه و حتی پرداخت‌های جاری بنگاه‌ها ربط داده و نوشته در ماه‌های اخیر‌، بنگاه‌های تولیدی برای وصول مطالبات خود‌، ناگزیر از توسل به شیوه‌هایی شده‌اند که گرچه در گذشته نیز کاملا ناشناخته نبوده‌، اما هرگز شدت و دامنه کنونی را نداشته است. یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی که در شمال کشور فعالیت می‌کند‌، هر از گاه نماینده‌ای را به تهران می‌فرستد و به جای طلب خود تعدادی خودرو (معمولا وانت) دریافت می‌کند.‌

این اقتصاد دان همچنین در ادامه این مقاله آورده بر اساس گزارشات جراید‌، فعالان بازار خرما به شرکت‌هایی که تابستان گذشته به آنها جعبه و کارتن فروخته‌اند‌، پیشنهاد دریافت خرمای بسته‌بندی شده را به جای مطالبات‌شان می‌کنند. برخی شرکت‌های تولید کننده کنسرو‌، به طلبکاران خود (‌معمولا تامین‌کنندگان مواد اولیه‌) رب گوجه‌فرنگی یا کنسرو سبزیجات و کمپوت میوه تحویل می‌دهند.

نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد با اشاره به مشکلات و تاثیرات بدی که این نوع معاملات بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت از سیاست های اقتصادی دولت در این باره انتقاد کرده و در پایان نوشته در دورانی که در اقتصادهای پیشرفته‌، رد و بدل شدن اسکناس و حتی چک بانکی‌، به گونه‌ای روزافزون جای خود را به تسویه حساب بر اساس قراردادهای مطمئن و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و کارآمد بانکداری الکترونیکی داده است‌،‌این شیوه باستانی تسویه حساب‌، قاعدتا دلیلی جز ضعف سیاست‌های پولی و بانکی ما نمی‌تواند داشته باشد‌، درست همان طور که نرخ‌های بهره نجومی‌در بازار آزاد‌، نشانه‌ای از همین ضعف و ناکارآمدی است.

آرمان در مقاله ای به قلم ابراهیم متقی واکنش وزیر خارجه آمریکا در رابطه با بیانه ی تهران و مواضع دولت آمریکا در این باره را شتابزده خوانده و نوشته به لحاظ قواعد عمومی لازم بود که بیانیه تهران به تصویب گروه چهار برسد، این گروه شامل آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این مجموعه که به گروه وین معروف است نقش حمایت‌کننده یا نقش عدم حمایتی را در برابر بیانیه تهران خواهند داشت. بر این اساس نیازی به واکنش شتاب زده آمریکا نبوده و باید این واکنش را به عنوان اقدامی تلقی کرد که سایر اعضای شورای امنیت از آن استقبال به عمل نخواهند آورد.

نویسنده در ادامه این مقاله نوشته در واقع پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت به طور قطع مراحل پر فراز و نشیبی را در پیش خواهد داشت و مهمتر از این، امکان موفقیت آن بسیار محدود خواهد بود. ارزیابی تمام تحلیلگران این بود که طرح تحریم ایران تحت تاثیر بیانیه تهران قرار خواهد گرفت اما اقدام آمریکا شتاب زده و سریع بود؛ البته دلایل دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد.

ابراهیم متقی با طرح این موضوع که واکنش وزیر خارجه آمریکا در مقابل بیانیه تهران تحت تاثیر سیاست های اسراییل و یک ابتکار امنیتی بوده است ادامه داده که اسرائیلی‌ها بعد از بیانیه تهران مواضع خود را این گونه تنظیم کردند که در فضای موجود میزان تولید اورانیوم غنی شده ایران بیش از 1200 کیلو است و ارسال این میزان اورانیوم به ترکیه به هیچ عنوان نمی تواند نشانه راستی آزمایی فعالیت‌های هسته ای ایران باشد. بر این اساس اقدام کلینتون را باید در قالب سیاست فشار مجموعه‌های اسرائیل محور در وزارت امور خارجه آمریکا و حوزه سیاست خارجی آمریکا تحلیل کرد.

آفتاب یزد اظهارات رییس کمسیون فرهنگی مجلس هشتم درباره حوادث پس از انتخابات را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته جوانان ما باید بدانند از روزی كه مشروعیت در این كشور پدید آمد و ‌ما صاحب مجلس شدیم و قرار شد مردم رای دهند، نمایندگان چطور انتخاب شدند و ‌انگلیسی‌ها چطور در ایران مجلس درست می‌كردند و اصلا آزادی در ایران كجا وجود ‌داشت.‌‌

به گزارش این روزنامه غلامعلی حدادعادل در ادامه با مقایسه شرایط کنونی با پیش از انقلاب با طرح این پرسش كه چطور آن زمان كه این همه زندانی سیاسی بود كسی ‌دلسوزی نمی‌كرد؟ گفته اتفاقات سال 88 مانند كهریزك را كه ما به آن راضی نبودیم، قابل ‌مقایسه با شكنجه‌های قبل انقلاب نیست، چقدر جای تاسف است، عده‌ای خود را ‌انقلابی می‌دانند و بعضی از آقایانی كه امروز رهبری جنبش را برعهده گرفته‌اند و با ‌مطالعه روزنامه‌ها در آن زمان هیچ سابقه انقلابی از آنها ندیده‌ایم، امروز می‌گویند فردی ‌پیش ما آمده كه می‌گوید در زندان‌ها با نوامیس مردم فلان كارها صورت می‌گیرد و این خبر ‌را قبل از این‌كه اثبات شود در اختیار خبرگزاری اسرائیلی یا آمریكایی قرار می‌دهد.‌‌

تهران امروز در مقاله ای به تغییر و تحولات اخیر هیات رییسه مجلس بویژه کنار گذاشتن محمدرضا باهنر از نایب رییسی توسط اصولگرایان حامی دولت پرداخته و نوشته باهنر كه در مجلس هفتم به عنوان نماینده حامی دولت شناخته می شد از اواخر مجلس هفتم روابطش با دولت محدود تر شد و از آغاز كار مجلس هشتم رسما از جرگه حامیان دولت خارج شد و اوضاع به گونه ای پیش رفت كه حامیان دولت از باهنر گلایه های زیادی به دل گرفتند. اوج برخورد باهنر و دولت زمانی بود كه در جلسه رای اعتماد به كابینه دهم نام باهنر به عنوان جدی ترین مخالف كابینه مطرح شد.این مخالفت عزم جدی فراكسیون انقلاب اسلامی را جزم كرد تا اختیارات باهنر را محدود كرده و از قدرتش بكاهند.

این روزنامه در ادامه مقاله خود به تبعات پس از این اتفاق در میان اصولگرایان پرداخته و نوشته نایب رئیس نشدن باهنر شاید در نگاه اول برای حامیان دولت اتفاق مطلوبی تلقی شود اما این اتفاق ممكن است برای حامیان دولت در بلند مدت تبعات غیرمنتظره ای داشته باشد. چرا كه در یكسال آینده باهنر فارغ از محافظه كاری ها و ملاحظاتی كه هر پست و مقامی به دنبال می آورد این امكان را دارد تا در مقام یك فرد با سابقه تشکیلاتی از قدرت و نفوذ خود برای افزایش استقلال مجلس و تقویت رویکرد انتقادی ان استفاده کند.

تهران امروز با این توضیحات نوشته که حضور باهنر در صحن علنی می تواند به تقسیم وظیفه‌ای جدید در مجلس منجر شود. در شرایطی كه علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس به تنظیم مناسبات دو قوه می پردازد، باهنر می تواند همراه و همسو با رئیس مجلس در صحن علنی فعال شده و نقش مكملی را در بین خود نمایندگان عهده دار شود. كاری كه قبلا در هیات رئیسه امكان انجامش را نداشت. در شرایطی كه اصولگرایان منتقد فراكسیون منسجمی ندارند بعید هم نیست باهنر تصمیم بگیرد فراكسیون پیشرفت و عدالت را به فراكسیون اصولگرایان منتقد تبدیل كند و قطب مقابل فراكسیون انقلاب اسلامی(حامیان دولت) را شكل دهد.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه ۹ خرداد

بی بی سی

"شروع سرد طرح خروج از تهران" تیتر اول تهران امروز است، همشهری در یکی از عناوین خود خبر داده که "قرارداد گازی ایران و پاکستان نهایی شد" ، مردمسالاری با روتیتر "سخنان احمدی نژاد صدای اصولگرایان را هم درآورد " در تیتر نخست خود نوشته" احزاب نباشند، دولت غرق می شود".

"انفجار دکل چاه نفت نفت شهر" تیتر برجسته آفتاب یزد است، ابتکار از "مناقشه آمریکا و برزیل درباره توافق تهران" خبر داده ، "سپاه رقیب بخش خصوصی نشود" نقل قولی از علی لاریجانی تیتر اول آرمان است و جمهوری اسلامی به نقل از همین منبع نوشته" فضا برای حضور همه جریانات فکری و سیاسی در کشور باید فراهم شود".

"بازار خرید و فروش کلیه تا 15 میلیون تومان" یکی از عناوین اول جام جم است، خراسان نوشته که "آتش سوزی در چاه نفت نفت شهر سه کشته و 12 مجروح برجای گذاشت" و ایران از "افزایش بهای برق پرمصرف های تجاری و خانگی از 15 تیرماه" خبرداده است.

"189 کشور رژیم صهیونیستی را محکوم کردند" تیتر اول کیهان است و رسالت هم در عنوان اول اش این بخش از گفته های رییس مجلس را پر رنگ کرده است که" بیانیه های اخیر سران فتنه به معنای دفاع از تروریست هاست" .

"پشتیبانی بانکی از رونق مسکن" تیتر نخست دنیای اقتصاد است، "سیاست های تازه واردات به روایت وزیر صنایع" یکی از عناوین برجسته پول است و جهان صنعت هم این بخش از گفته های علی لاریجانی را به یکی از تیترهای نخست اش تبدیل کرده که" اجرای هدفمند کردن یارانه ها پرمناقشه است".

جهان صنعت در یادداشت کوتاهی نوشته دیروز رییس قوه مقننه که به تازگی و برای بار سوم به ریاست مجلس برگزیده شده است در نشستی خبری در پاسخ به سوالی پیرامون نرخ تورم پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت؛ مقوله فوق یک بحث کاملا جدید است و رقم مورد سوال را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

محمدحسین مهرزاد با طرح این موضوع و اشاره به این که علی لاریجانی برای هر جمله اش برنامه دارد و بی حساب و کتاب حرف نمی زند، اضافه کرده دو فرضیه در برابر این جمله رییس مجلس مطرح می‌شود. ابتدا آنکه وی به حدود رقم تورم دست یافته اما به دلیل آنچه تورم انتظاری می‌خوانند از بیان آن سر باز می‌زند دوم آنکه رییس دستگاه قانون‌گذاری کشور از نرخ تورم قانونی که خود بر تصویب آن نظارت داشته خبر ندارد.

نویسنده این یادداشت جهان صنعت در ادامه نیز نوشته فرض اول را به گمان اینکه مسوولان قرار نیست به مردم دروغ بگویند رد می‌کنیم اگرچه این‌گونه بود لاریجانی هم مثل دولتی‌ها همین بهانه تورم انتظاری را می‌آورد.اما اگر بخواهیم فرض دوم را راست بپنداریم با کمال تاسف باید به ایشان بگوییم کاش آن زمان که دست دولت را در زمان و نحوه اجرای این قانون باز گذاشتید کمی به این مقوله که جدید می‌خوانیدش فکر می‌کردید تا امروز در برابر ذهن پرسوال مردم سرتان را به علامت نمی‌دانم، تکان نمی‌دادید.

دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به پیامدهای پنهان و نادیده قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخته و با اشاره به ابراز نگرانی ها در باره آثار تورمی این طرح برای مصرف کننده گان و بنگاه های صنعتی که تاکنون در این باره از سوی کارشناسان و تحلیل گران مطرح شده است نوشته اکنون نوبت به شهرداری‌ها رسیده است. شهرداری‌های کشور که عموما از طریق فروش تراکم و مجوز ساخت و ساز هزینه‌های خود را تامین می‌کنند، نگرانند که حذف یارانه‌ها باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هایشان خواهد شد.

علی دادپی درادامه افزوده حذف یارانه‌های انرژی و کالاهای مختلف باعث خواهد شد تا شهرداری‌های کشور حداقل در کوتاه مدت با افزایش شدید هزینه ارائه خدمات شهری مواجه شوند. اما‌آیا خواهند توانست ‌این افزایش هزینه‌ها را تامین کنند؟ از آنجا که درآمدهای شهرداری در شکل فعلی تابع حجم فعالیت‌های بخش مسکن است، در شرایط رکود در بخش مسکن پاسخ‌این سوال منفی است...در بهترین حالت، حجم فعالیت‌های بخش مسکن در حد فعلی ثابت خواهد ماند و درآمد شهرداری‌ها در حد فعلی حفظ خواهد شد. در نتیجه شهرداری‌های کشور با کسری بودجه‌ای مواجه خواهند شد که در تاریخ فعالیت‌شان اگر بی‌نظیر نباشد کم نظیر خواهد بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان یادآور شده حجم قابل توجهی از‌این کسری بودجه باید از طریق طراحی و معرفی ابزارهای مالیاتی مانند مالیات شهری بر فروش کالا و خدمات یا عوارض جدید نوسازی تامین شود. درباره تاثیر چنین تحولاتی بر بخش بازرگانی در کشور تنها می‌توان حدس زد؛ با‌این حال تردیدی نیست که بنگاه‌های بخش تولید و خدمات‌این مالیات‌ها را افزایش مستقیم هزینه‌های خود خواهند دانست. در شرایطی که قیمت انرژی و سایر عوامل تولید برای ‌این بخش‌ها افزایش می‌یابد، قابل درک است که مالیات‌های جدید باعث خوشحالی فعالان ‌این بخش‌ها نخواهد شد.

محمد مهدی راسخ در سرمقاله امروز پول با اشاره به غلبه سیاست بر اقتصاد درتمام سال‌های گذشته بویژه پس از انقلاب اسلامی و دولتی کردن فعالیت های اقتصادی نوشته بنابراین بی‌معنی نیست اگر بگوییم که حرکت اقتصاد ایران در تمام سال‌های مورد اشاره عمیقاً از رفتار دولت و بخش‌های دولتی متأثر بوده و دولت عملاً نقش اصلی و محوری را در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملی ایفا کرده است.
نویسنده این مقاله با مقدمه و بیان این که دیپلماسی اقتصادی کشور همواره تحت تاثیراوضاع سیاسی داخلی بوده است اضافه کرده یكی از مفاهیم اساسی دیپلماسی اقتصادی، محوریت اقتصاد در روابط خارجی است تا از این طریق منافع دو كشور در زمینه اقتصادی افزایش یابد و كشورهای منطقه به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود و افزایش مبادلات با كشورهای دیگر به حفظ امنیت مرزها و امنیت داخلی كشورها اهمیت بدهند. از این رو، دیپلماسی اقتصادی و توجه به بهبود روابط اقتصادی ازاواخردهه 70 به این سو که کشور در مدار توسعه قرار گرفت توانست امنیت داخلی و امنیت مرزهای بین ایران و كشورهای همسایه مانند تركیه و پاكستان را افزایش دهد.

نویسنده سرمقاله پول در پایان با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای در رابطه با لزوم توسعه صادرات در سال جاری خاطر نشان کرده اکنون که سیاسیون بیشتر ازهمیشه برطبل قطع رابطه با کشورها می‌کوبند وخواستار استفاده از ابزار اقتصاد برای اهداف سیاسی هستند، بد نیست یادآوری کنیم که خوب است از این ابزار برای بازارگشایی و توسعه صادرات استفاده شود نه برای قطع رابطه و محدویت‌های تجاری. اگر معنی دیپلماسی اقتصادی درفضای سیاسی کشور به شکل صحیح تعبیر شود، می‌توان به اجرای آنچه رهبری در مورد توسعه صادرات مطرح کردند، امیدوار بود."

کیهان درخبری اظهارات فرمانده بسیج درباره تغییر شیوه های عضوگیری این نهاد را برجسته کرده و از قول وی نوشته هركدام از سازمان های بسیج اقشار در حال تدوین ویژگی های بخش خود هستند و نحوه جدید عضوگیری در اقشار مختلف بسیج به زودی ابلاغ می شود.

به گزارش این روزنامه سرتیپ محمدرضا نقدی در توضیحات بیشتر در این باره گفته معیارهایی كه برای بسیج مورد توجه بوده است، میزان اطلاعات و آموزش های نظامی، میزان فعالیت و وقت گذاری های هم سان در تمام اقشار بوده است كه این موارد متناسب با اقشار مختلف تغییر كرده است.

به نوشته کیهان فرمانده سازمان بسیج مستضعفین در ادامه درخصوص زمان ابلاغ دستورالعمل جدید عضوگیری بسیجی فعال نیز گفته در حال حاضر هركدام از سازمان های بسیج اقشار در حال تدوین ویژگی های قشر خود هستند و بخشی از آنها حاصل شده كه در ماه های نیمه اول سال جاری به هر قشری جداگانه ابلاغ خواهد شد.

آرمان در مقاله ای به قلم داوود هرمیداس باوند رویکرد جدید روسیه و چین در موضوع پرونده هسته ای ایران پرداخته و نوشته مهمترین و تاثیرگذارترین کشورها در پرونده هسته‌ای، پنج عضو دائم شورای امنیت هستند و چنان که پیداست موضع مشترکی در قبال این موضوع دارند. در این بین این تنها چین است که دو قدم به جلو و یک قدم به عقب برمی‌دارد. گاهی از ادامه مذاکرات دفاع کرده و گاهی نیز با قطعنامه‌ای که در پیش است، مخالفت نمی‌کند. البته احتمال دارد که موضع شدید روسیه در موضع چین بی تاثیر نباشد.

نویسنده این مقاله در ادامه با اشاره به این که ایران به چین و روسیه نیم نگاهی دارد وهر دوی این کشورها به دنبال استفاده اقتصادی و منافع خود از این موضوع هستند نوشته چندی پیش لاوروف نگاه جدیدی را مطرح کرد که روسیه تنها به دنبال منافع خود نیست، بلکه به دنبال منافع جامعه جهانی و حفظ آن نیز هست. می‌شود گفت که روسیه به فکر منافع ملی خودش است نه منافع ایران یا آمریکا. اگر توجه کنیم متوجه می‌شویم که تغییراتی به نفع روسیه در حال وقوع است. از جمله آمریکا تحریم سه شرکت بزرگ روسی را برداشت و در مورد سپر دفاع موشکی منافع روس‌ها را لحاظ کرد. در مورد مسئله گرجستان هم غرب سیاست سکوت را پیشه کرده است.

داود هرمیداس باوند با ارایه این توضیحات در پایان یادآور شده که دربیانیه تهران ذکر شده است که 1200 کیلو گرم اورانیوم 5/3 درصد غنی شده ایران به امانت تحویل ترکیه داده می‌شود تا مذاکرات با سه کشور روسیه‌، فرانسه و آمریکا انجام شود. ایران می‌گوید مذاکره در قالب دو بسته پیشنهادی ایران باشد. البته آمریکایی‌ها آمدند و با پیش نویس قطعنامه‌ای که به دنبال تصویب آن هستند، مقداری جلوی تاثیر مثبت بیانیه را گرفتند. تصویب قطعنامه جدید علیه ایران نیاز به 9 رای دارد تا تصویب شود. در این میان کشورهایی مثل برزیل و ترکیه رای نمی دهند. به نظر می‌رسد ایران بجای مذاکره با روسیه و چین باید مستقیما با طرف‌های اصلی در پرونده هسته‌ای مذاکره کند.

تهران امروز در مقاله ای با اشاره به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره این که احزاب حق دخالت در امور کشور را ندارند و واکنش های احزاب و تشکل های مختلف بویژه طیف های اصولگرایان در این باره نوشته بی‌گمان صرف وجود یك تشكل یا حزب سیاسی، دلیلی بر امتیازخواهی آن از مدیران قوه مجریه نیست، اما بررسی كارنامه و عملكرد مدیران دستگاه‌های اجرایی از رئیس‌جمهور گرفته تا پایین‌ترین رده مدیریت اجرایی، هیچ‌گونه منع قانونی ندارد. ارائه پیشنهاد و طرح نظرات احزاب و تشكل‌های سیاسی در زمینه چگونگی پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های قوه مجریه نیز نمی‌تواند منع قانونی داشته باشد، چنانكه تاكنون نیز نداشته است.

حسام الدین کاوه در ادامه این مقاله با اشاره به این که احمدی‌نژاد خود از موسسان و بنیانگذاران جمعیت ایثارگران بوده اضافه کرده تشكل سیاسی كه در چارچوب اصولگرایی طی چند سال اخیر فعال بوده و اتفاقا در تحولات بسیاری نیز تاثیرات خاص خود را داشته است. قطعا تشكل نامبرده دارای ایده‌ها و نظرات خاصی در زمینه مدیریت قوه مجریه بوده است و قطعا در پی تاثیرگذاری بر افكار عمومی از طریق انتخاب فرد یا افرادی بوده است كه حامل تفكرات چنین تشكلی بوده‌اند. اینك نمی‌توان تشكل نامبرده یا هر حزب و تشكل سیاسی دیگری را به اتهام دخالت در امور كشور از حق ابراز نظر، نقد، ارائه پیشنهاد در زمینه مدیریت قوه مجریه و حتی درخواست تصویب قوانین یا لغو برخی از قوانین، مورد بازخواست قرار داد.

نویسنده مقاله سپس نوشته انكار نمی‌توان كرد كه چنین فعالیت‌هایی، بخشی از فعالیت در حوزه عمومی سیاست و سیاسی است كه می‌تواند دخالت در امور كشور تلقی و توصیف شود، شگفت اینكه معلوم نیست به‌زعم رئیس‌جمهوری آیا احزاب و گروه‌های سیاسی همچنان می‌باید از حق فعالیت و كنش‌گری در عرصه سیاسی به بهانه آنكه دخالت در امور كشور به شمار می‌رود، محروم بمانند؟

سرمقاله نویس تهران امروز در پایان با اشاره به این که سمت گیری احمدی نژاد بیشتر متوجه چهره ها و اشخاص است نوشته نقطه عزیمت آقای احمدی‌نژاد، كسب همراهی و همسویی جریان‌های اصولگرا بوده است، اما به نظر می‌رسد كه در چشم‌اندازهای دوردست، وی آینده كنش‌های سیاسی خود را فارغ از حمایت جریان‌های اصولگرا دنبال و پیگیری می‌كند. آیا احمدی‌نژاد از جمعیت ایثارگران و طیف اصولگرا فاصله خواهد گرفت؟آیا اصولگرایان اظهارات اخیر احمدی‌نژاد را به فراموشی خواهند سپرد؟ باید منتظر ماند.

مردمسالاری نیز با انتشار گزارشی درباره اظهارات اخیر رییس جمهور درباره احزاب نوشته اگر بخواهیم نظام سیاسی پیشرفته ای داشته باشیم، حتما باید مردم سالار باشد و اگر بخواهیم نظام مردم سالاری داشته باشیم، بدون برگزاری انتخابات امکان پذیر نیست و اگر بخواهیم انتخابات پرشور و گسترده ای برگزار کنیم، بدون رقابت فشرده ممکن نخواهد بود و هر گونه رقابتی در انتخابات، بدون وجود گروه های سیاسی و احزاب، بی مفهوم خواهد بود.

این روزنامه در ادامه افزوده پس احزاب، هسته اصلی رقابت و رقابت، هسته اصلی انتخابات و انتخابات، هسته اصلی مردم سالاری و مردم سالاری، هسته اصلی نظام سیاسی پیشرفته است. نتیجه این که احزاب، هسته اصلی یک نظام مدرن و پیشرفته هستند.

مردمسالاری با این مقدمه اظهارات پرویز سروری از نمایندگان اصولگرای مجلس در این باره را برجسته کرده و نوشته احزاب، جمعیت ها و گروه ها می توانند در کشور نقش بازوی پرتوانی را ایفا کنندو اگر نقش احزاب از بین برود، دولت ممکن است در ورطه اشکالا ت خود غرق شود.

به گزارش این روزنامه این عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به این که باید مشخص شود منظور رییس جمهور از دخالت احزاب چیست، افزوده ما معتقدیم احزاب، گروه ها و جمعیت ها با نقد منصفانه می توانند راه را برای همه مسوولین و دولت هموار کنند و مسوولین از خوف وجود ناظرین که دائما آن را تحت کنترل دارند و به عنوان یک منتقد مشفق، هم نقد می کنند و هم راهکارهای مناسب را ارائه می دهند؛ به وظایف خود خوب عمل می کنند.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه ۱۰ خرداد

بی بی سی

"انتقادات صریح احمدی نژاد از لاریجانی، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت" تیتر اول ابتکار است، مردم سالاری همین خبر را با "انتقاد احمدی نژاد از مجلس مجمع تشخیص و دیوان محاسبات منعکس کرده، آرمان نوشته "ناگفته های احمدی نژاد و خبر از زبان رییس مجلس نوشته "عده ای دعوا راه می اندازند تا میداندار باشند".

خراسان در عنوان اصلی خود از قول رییس دولت ترکیه نوشته "غربی ها قول تحویل ۱۰ ماهه اورانیوم را داده بودند، اکنون از ۲ سال صحبت می کنند"، روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده "محاصره غزه در حال شکسته شدن" و ایران از قول مقامات دولتی در صدر اخبار خود نوشته "ژاپن ضلغ چهارم مبادله هسته ای".

"افزایش نگران کننده دختران سیگاری" گزارش اصلی جام جم است، "برخورد ضربتی پلیس با توزیع کنندگان مواد مخدر" خبر اول کیهان است ، آفتاب یزد از زبان یک نماینده مجلس پرسیده "چرا چهل میلیون زیر خط فقر" و رسالت از قول محمد یزدی نوشته "جریان سبز قصد براندازی داشت".

پول از زبان یک اقتصاددان نوشته "به صندوق بتن‌آرمه‌ای هم نفوذ می‌کنند"، جهان صنعت روزنامه دیگر اقتصادی از قول وزیر مسکن نوشته " انشاله قیمت ها افزایش نمی یابد" و دنیای اقتصاد از تغییر در ثبت معاملات مسکن" نوشته است.

افشار سلیمانی در مقاله ای در آرمان به یادآورده که در جنگ ایران و عراق، روسیه در کنار دولت صدام بود و اضافه کرده پس از فروپاشی شوروی، روسیه با وجود آن که در تبلیغات و در مذاکرات دیپلماتیک خود را هماهنگ و همسو با ایران نشان می‌داد، همواره از ایران به عنوان کارت بازی بهره گرفته است.

نویسنده مقاله ضمن اشاره به بدعهدی های مسکو با ایران نوشته از اینکه صبر فزاینده تهران در مقابل رفتارهای غیر‌اصولی مسکو بالاخره به سرآمد باید قدری نسبت به افق جدیدی که در عرصه دیپلماسی کشور امیدوار شد. البته ایجاد تعادل در سیاست خارجی براساس مولفه‌های موثر داخلی وخارجی ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. اینک که در برابر روسها از صبر زیادی پرهیز شده است، مناسب است که نسبت به دیگر بازیگران مطرح نیز از صبر کم و سخن غیر دیپلماتیک پرهیز شود تا تعادل حاصل شود.

مقاله آرمان اظهار عقیده کرده همه کشورها به دنبال منافع خود هستند و ایران نیز باید در پی همین باشد. نه غرب و نه شرق منافع ایران را تامین نخواهند کرد اما باید در جهان متکثر امروزی که همه به یکدیگر نیاز متقابل دارند ما نیز روابط منطقی متکی بر بنیانهای اصولی در جهت تامین منافع ملی کشورمان با کشورهای سیستم و زیر‌سیستم داشته باشیم.

حسام الدین واعظ زاده در روزنامه خبر نوشته عذر روسیه برای همراهی با آمریکا در تحریمها علیه ایران، عین همراهی با " جامعه بین المللی" نیست. روسیه مدتهاست که خود مولد مفاهیم نو و جدیدی در سیاستها و جریانهای بین المللی نبوده و براحتی آنچه غرب تولید کرده را فقط تکرار کرده است. پذیرش بدون قید وشرط مفاهیم مبهمی چون " جنگ علیه تروریسم" "جامعه بین المللی"، فقط روند آمریکایی شدن سیاست خارجی روسیه را تسریع کرده است.

نویسنده به رییس جمهور روسیه توصیه کرده از اشتباه تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا برحذر باشد که سیاست دنباله روی از آمریکا در دو جنگ عراق و افغانستان را برگزید و نه تنها موجبات بی اعتباری این دولت در داخل کشورش شد بلکه در اروپا و کشورهای اسلامی هم بریتانیا را زمین گیر و ناکام کرد.

مقاله خبر ابراز امیدواری کرده که پیام انتقاد آمیز ایران برای روسیه در واقع حامل پیامی برای تصمیمات و رفتار دوگانه چین نیزباشد و نشان دهد وسوسه ورود روسیه به بازیی که دیگران طراح آن و هدایتگر آن هستند منافع روسیه را تامین نمی کند.

آفتاب یزد سخنان یک نماینده مجلس را در صدر اخبار خود آورده که خواستار آن شده که دولت در خصوص آمار بالای ‌افرادی‌‌كه زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند، پاسخگو باشد.‌‌‌

‌نصرالله ترابی به نوشته این روزنامه در سایت اینترنتی اقلیت مجلس گفته ‌‌‌میلیون نفر از جمعیت كشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند که این بیانگر وجود بحران در معیشت و‌‌زندگی ‌اجتماعی مردم است.‌

حمیدرضا طهماسبی‌پور در سرمقاله جهان صنعت با اشاره به آمار سازمان جهانی گردشگری و یونسکو که نشان می دهد ایران بین 183 کشور از نظر جذب گردشگر رتبه 137 را دارد نوشته تنها سال به سال و به مناسبت روز گردشگری به یاد توسعه گردشگری و توریسم می ‌افتیم و تنها جملات زیبایی را به سخن می‌آوریم بیش از 800 میلیارد دلار گردش مالی سالانه صنعت گردشگری در جهان وجود داشته ، سهم ما کمتر از 1/0 درصد این میزان است.

نویسنده سپس یک روستایی خلاق در منطقه بوانات اشاره کرده و نوشته ‌ای کاش رفتار عباس برزگر یا همان روستایی که به 24 کشور جهان سفر کرده و 18 هزار گردشگر را به این منطقه دورافتاده ایران کشانده را در سیاست‌های گردشگری ایران لحاظ می‌کردیم و جایگاه گردشگری را ارتقا می‌دادیم.

در پایان سرمقاله جهان صنعت آمده مسوولانی که با خواندن این خطوط دلخور می‌شوند چه حسی ایجاد می‌شود که یک روستایی درد گردشگری را بهتر شناخته و با دست خالی کاری کرده اما آن ها حتی به اندازه این روستایی ایجاد فرصت نکرده‌اند.

مهدی‌تقوی در سرمقاله آرمان نوشته نگهداری از حساب ذخیره ارزی به عهده دولت است به طوری كه عملا این حساب در بانك مركزی نگهداری می‌شود و بانك مركزی نیز یكی از اركان دولت محسوب می‌شود. به همین دلیل در مواقعی كه دولت نیاز به پول دارد از بانك مركزی دریافت می‌كند.

به نوشته این کارشناس بااین شرایط اگر اسم این حساب تغییر كند هیچ اتفاقی در عمل رخ نمی‌دهد. هیچ فرقی نمی‌كند كه این "حساب ذخیره ارزی" یا "صندوق توسعه ملی" باشد.اگر صندوق توسعه ملی بتواند جلوی برداشت‌های دولت را بگیرد و دولت نتواند از موجودی آن استفاده كند مسلما می‌‌تواند به توسعه ملی نیز كمك كند اما اگر این گونه نباشد پس به هیچ دردی نخواهد خورد.

ایران روزنامه دولت در گزارش اصلی خود نوشته مطالبه عمومی برای تعیین تكلیف دانشگاه آزاد به دنبال كشف اسناد محرمانه دولتی و نفتی در دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد، فعالان سیاسی و محافل دانشگاهی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر دستگاه قضایی به این مسئله و تعیین تكلیف مدیریت این دانشگاه شدند.

این روزنامه از قول یك كارشناس مسائل حقوقی نوشته با اشراف كنونی مسئولان قوه قضائیه به اسناد كشف شده در دانشگاه آزاد، باید مهدی هاشمی رئیس دفتر هیأت امنای این دانشگاه كه اكنون در خارج از كشور به سر می‌برد، از سوی پلیس اینترپل دستگیر و به كشور بازگردانده شود. محافل دانشگاهی همچنین خواستار تعیین تكلیف فوری عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد شدند.

روزنامه دولت از قول فردی با عنوان قائم مقام تشکیلات تحکیم وحدت نوشته ادعای دانشگاه آزاد مبنی بر ورود افراد لباس شخصی به دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد با هدف جنجال و فرار از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت و تبعیت نکردن مسئولان دانشگاه آزاد به اساسنامه جدید، جرم بزرگی است.

همزمان با حملات روزنامه های دولتی به دانشگاه آزاد و مدیر آن به نوشته روزنامه فرهیختگان عبدالله جاسبی رییس این دانشگاه در یک مراسم دانشگاهی گفته این موسسه یکی از پاک ترین نهادهای اجرائی و سال هاست زیر ذره بین است و اگر کوچک ترین عمل خلافی وجود داشت تا الان اعلام شده بود.

ابتکار در سرمقاله خود به انتقاد از گروه های سیاسی پرداخته و در مورد اصلاح طلبان نوشته آثار عقب نشینی و خداحافظی این جریان از تمام آنچه تا دیروز به آن شهرت یافته بود مشهود گردید دیگر از مبارزه و ستیز با آمریکا خبری نبود و شعار تعامل و گفتگو جای شعارهای تقابل را گرفت. دیگر از جنگ فقر و غنا خبری نبود و در حوزه آزادی‌های مدنی هم از آن سخت گیری‌های انقلابی هیچ اثری نبود،برخی راه افراط را به آنجا رساندند که در نشریات خود با خرسندی از پایان کار انقلاب و سرآمدن دوران آرمانگرایی و گذشت عصر امام خمینی سخن راندند.

به نوشته محمدعلی وکیلی در ابتکار اکنون آنان که پیروز میدان سیاست اند خود را وفادارتر از وارثان نسبی و تاریخی خط امام به آرمانها می‌دانند و با فهمی حداکثری منتقد حداقلی را به مخالف حداکثری تبدیل می‌کنند.

به نظر نویسنده مقاله مسابقه آنالیزورهای جدید برای اثبات خیانت یاران دیروز شگفت انگیز و حیرت آور است شنیدن تحلیل بعضی از این کارشناسان نوظهور شنونده را قانع می‌کند که با خط کش گوینده مصداقی برای خط امام و انقلابی بودن در ساحت سیاسی ایران به جز خود گوینده پیدا نخواهد شد با این وصف آیا جوانها همچنان امیدوار به آینده می مانند و طوفان یاس آنان را از دامن نظام و انقلاب خارج نمی کند و آیا سرنوشت مدعیان امروز مشابه مدعیان دیروز نخواهد شد.