بولتن خبري ايران نبرد(1084) چهارشنبه 21 بهمن 1388(10 فوريه 2010)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

 

واکنش رژيم  به تصويب تحريم بنزين ايران در سناي آمريکا

خبرگزاري ايرنا جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

داووس- "رامين مهمان پرست" سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، تصويب تحريم بنزين ايران در سناي آمريکا را "ادامه سياست هاي اشتباه دولت هاي قبلي آمريکا" اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به داووس سوييس، محل برگزاري چهلمين اجلاس مجمع جهاني اقتصاد، مهمان پرست که به همراه منوچهر متکي، وزير امور خارجه در اين همايش حضور يافته است در واکنش به تصويب اين تحريم ها اعلام کرد ما بارها اعلام کرده ايم که تحريم هايي که آمريکا در طول 31 سال و پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عليه مردم کشور ما وضع کرده، نتيجه اي جز عزم و اراده جدي تر ملت ما براي تاکيد بر استقلال و خودکفايي در رسيدن به قله هاي پرافتخار فناوري هاي پيشرفته به دنبال نداشته است.

سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري ايران خاطر نشان کرد چنانچه دولت آمريکا هر گونه مصوبات مجلس آن کشور را در خصوص افزايش فشار به مردم ايران به مرحله اجرا گذارد، مردم ايران حاضر به دست کشيدن از حقوق اساسي خود نبوده و اين روش ها را در اعتماد سازي بين دو کشور موثر نمي دانند و آن را تاکيدي بر ادامه سياست هاي اشتباه دولت هاي قبلي در آمريکا تلقي مي کنند.

 

آمائو:  آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كماكان در مورد توافق غني‌سازي، در حال گفتگو با ايران است

خبرگزاري فرانسه جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

سوئيس، داوُس -  يوكيو آمائو رئيس ديدبان اتمي ملل‌متحد روز جمعه گفت آژانس او كماكان تلاش مي‌كند يك توافق غني‌سازي اورانيوم را با ايران مذاكره كند و اين در شرايطي است كه هشدارهاي جديدي از طرف غرب به اين كشور اسلامي در ارتباط با برنامه اتمي داده شده است.

مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در داوُس به خبرنگاران گفت پيشنهاد ما روي ميز است و گفتگو ادامه دارد.

يوكيو آمائو كه در نوامبر اين سِمت را از محمد البرادعي تحويل گرفت گفت مشغول نوشتن اولين گزارش خود از وضعيت متابعت ايران با خواستهاي ملل‌متحد مي‌باشد تا به جلسه حكام اين آژانس در ماه مارس ارائه كند. اما وي نپذيرفت كه راجع به ديالوگي كه در جريان است صحبت كند و اينكه آيا همكاري ايران بهبود يافته يا خير.

 

سناي آمريكا صريحا راي به تحريمات جديدي عليه ايران داد

خبرگزاري فرانسه جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

روز پنجشنبه, سناي آمريكا با هدف قرار دادن عطش ايران به واردات بنزين, به تحريمات جديد و سختي عليه اين كشور راي داد, تا از اين طريق, تهران را مجبور سازند كه در برابر فشارهاي جهاني, براي منجمد كردن برنامه مظنون اتمي خود, سر فرود آورد.

   اين اقدام, كه از طريق راي شفاهي به تصويب رسيد, اكنون بايد با لايحه مشابهي در مجلس نمايندگان درآميخته شود, تا به يك اقدام مشترك, كه هر دو طرف با آن موافق باشند, منجر شده و به تصويب برسد , و بعد براي پرزيدنت اوباما ارسال گردد.

 

كليدِ گفتگو با ايران:  پي‌گرفتنِ ارتباط با اپوزيسيون

واشنگتن پست: شنبه 10 بهمن 1388(30 ژانويه 2010)

سرمقاله - پرزيدنت اوباما سال گذشته وعده داد كه اگر ايران به پيشنهاداتِ تعامل در سطوح عالي با آمريكا و مذاكرات در مورد برنامه اتمي، پاسخ نداد، وي درصدد  برمي‌آيد تا تحريمهاي فلج‌كننده‌يي عليه رژيم ايران اعمال شوند.

اما تهران پاسخي نداد و دولت اوباما همانطور كه اعلام كرده بود، در ماه جاري در تلاشهاي تازه و فعالِ ديپلوماتيك شركت كرده است تا توافق، روي يك قطعنامه‌جديد توسط شوراي امنيت ملل‌متحد را بدست آورد. به‌لحاظ بيرون نتيجه گفتگوهاي او تاكنون با چين و روسيه كه نقش كليدي در چنين قطعنامه‌يي دارند، تاكنون در بهترين حالت؛ ضدونقيض بوده و بطور خاص، چين، بطور علني سرسختي و كله‌شقي، نشان داده است.

بااينحال، مقامات دولت به ابراز خوشبيني ادامه داده‌اند كه؛ خواهند توانست تحريمهاي جديدي را اِعمال كنند. ما اميدواريم كه چنين باشد. با اينوجود، هرگونه اقدامِ جديد كه تصويب شود ماهها طول مي‌كشد تا به اجرا درآيد. ايران نيز نسبت به 3 دور قطعنامه‌هاي شوراي  امنيت، بي‌اعتنايي كرده است.

در اين ميان دولت اوباما از يك سؤالِ بزرگتر، طفره رفته است و آن. اينكه؛ با توجه به اپوزيسيونِ بيسابقه و بطور فزاينده‌يي راديكال؛ كه اين رژيم از طرف مردم ايران موجه شده؛ آيا سياست دو مسيريِ آقاي اوباما نياز به بازبيني دارد يا خير.

خيلي از كارشناسان در بيرونِ دولت اوباما و بسياري در كنگره، فكر مي‌كنند كه اين سياست، نياز به بازبيني پيدا كرده است. به گفته اين كارشناسان؛ باندِ تندرويي كه حولِ علي خامنه‌اي رهبر عالي ظهور يافته اساساً از عناصري تشكيل شده كه با توافق با غرب مخالف بوده و مشروعيت خود را از دست داده است.

بهترين راه كه ايران نتواند ظرفيتِ كسب سلاح اتمي پيدا كند؛ در يك پيروزيِ اپوزيسيون قرار دارد و متعاقب آن، استراتژي دولت اوباما بايد به اين هدف باشد كه جنبش سبزِ خودانگيخته را تقويت كند نه اينكه به معامله با رژيم خامنه‌اي بپردازد.

آقاي اوباما با اعتباري كه دارد به صراحت و با قوتِ فزاينده‌يي عليه سركوب رژيم عليه اپوزيسيون صحبت كرده و بسياري از تحريمها را كه اين دولت، دنبال مي‌كند اكنون روي سپاه پاسداران متمركز هستند كه هم حامي برنانمه اتمي است و هم ستون فقراتِ حمايتِ باقيمانده براي آقاي خامنه‌اي مي‌باشد.

اما مشاوران پرزيدنت اوباما گفتند او همچنان يك سياستِ با مركزيت رژيم(sticking to a regime-centered ) را دنبال مي‌كند.. آنها استدلال مي‌كنند كه پيشنهاد اوباما براي تعامل و به‌رسميت شناختنِ جمهوري اسلامي، كمك كرد تا اين بحران سياسيِ داخلي ايجاد گردد. بنابراين؛ پيشنهادات بيشتر براي معامله با ايران، بازهم فشارِ بيشتري براي اين رژيم ايجاد خواهد كرد.

فقط، مشكلِ اين استراتژي اين است كه؛ اين دولت روي كم‌احتمال‌ترين سناريو براي موفقيت با رژيمِ فعلي تكيه كرده، بجاي اينكه؛ سناريوي موفق‌تري داشته باشد. كه همان پيروزي اپوزيسيون است. با چنين وضعيتي؛ ممكن است دولت آمريكا وادار شود گامهايي براي تضعيفِ جنبش بردارد و مذاكرات بيشتري با دولت انجام بدهد در حاليكه عدم انجام چنين كاري؛ ممكن است توازن قدرت را به نفع اپوزيسيون برهم زند.

كار ديگر اين است كه؛ حمايت بيشتري براي پخشِ مستقل برنامه‌هاي راديو تلويزيوني به داخل كشور باشد و هم‌چنين كمك به گروههايي شود كه مي‌توانند كمك كنند اپوزيسيون از ديوار سانسور اينترنتي رژيم خلاص شود.

صحبت خود آقاي اوباما هم ممكن است بسيار مؤثر باشد و با قوت بيشتري به صحبت بپردازد و اكثراً روي حق ايرانيها بر آزادي بيان و تجمع تأكيد ورزد. و از عدالت براي كساني كه كشته شده يا به زندان انداخته شده‌اند حمايت كند.

اين رژيم نسبت به يك دورِ ديگر از تحريمها بي‌توجهي نشان داده، شايد كه دلايلي هم دارد. اما درعينحال ترور و پريشانگوييِ خود، راجع به اين امكان كه آمريكا يك انقلاب مخملي را مورد حمايت قرار ردهد را پنهان نكرده است.

 اگر هدف از تحريمها اين است كه اين رژيم تنبيه گردد و آن را مجبور به عقب‌نشيني و دادن امتياز بكند؛ بنابراين چرا كه كاري شروع نشود كه او بيش از هر چيزِ ديگر از آن هراسان است.

 

تايلند ميگويد ايران مقصد تسليحات كره شمالي بوده است

بلومبرگ جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

طبق يك گزارش محرمانه توسط دولت تايلند به شوراي امنيت سازمان ملل, ايران مقصد 40 تن تسليحات از كره شمالي بوده است كه در 12 دسامبر در بانكوك ضبط شد.

يك نسخه از اين گزارش, به دست ديپلماتهايي   كه دولتشان در شوراي امنيت كرسي دارند افتاده است, طبق اين گزارش مقصد اين محموله فرودگاه مهرآباد در تهران بوده است...

مقامات تايلندي هواپيماي باري ايليوشين II-76 ساخت روسيه را به دنبال دريافت سرنخهايي از جانب چندين آژانس مختلف اطلاعاتي توقيف كردند. اين گزارش ميگويد كه اين محموله 49 موشك, يك موشك انداز, 3 صندوق ماسور و تعدادي آر.پي.جي را شامل ميشود...به گفته ديپلماتها كه به شرط ناشناس ماندن صحبت ميكردند, اين كميته شوراي امنيت در حال بررسي گزارش دولت تايلند است و نامههايي را تهيه كرده است كه به كره شمالي و ساير دولتهاي مربوطه براي درخواست اطلاعات بيشتر ارسال خواهد كرد. آنها گفتند كه نامهها شايد به ايران و گرجستان ارسال شوند, كه در گزارش تايلند به عنوان پايگاه خدمه پرواز ليست شدهاند...

موسسه تحليل سياست خارجي مستقر در آمريكا امسال در گزارشي گفت كه كره شمالي سالانه حدود 1.5 ميليارد دلار از فروش موشك به دست ميآورد, كه عمدتاً از طريق فرودگاهها در چين به ايران فروخته ميشوند...».

 

رئيس هسته يي سازمان ملل به توافق با ايران اميدوار است

آسوشيتدپرس: جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

« رئيس جديد آژانس هستهيي سازمان ملل روز جمعه گفت كه او اميدار است  توافقي در مورد  پيشنهاد بينالمللي براي صدور عمده موادي كه ايران براي توليد سلاح به آن نياز خواهد داشت بدست آيد.

يوكيا آمانو, كه برنامه هستهيي ايران را ”مسئله شماره يك“ براي آژانس بينالمللي انرژي اتمي ناميد, گفت كه او به عنوان يك ميانجي در اين پيشنهاد عمل ميكند, و كار اسبق خود محمد البرادعي را دنبال خواهد كرد.

آمانو به جزئيات گفتگوها با ايران در مورد  اين طرح, كه اين كشور بايد طبق آن فوراً عمده ذخاير اورانيوم غنيشده خود را به خارج منتقل كند, و سپس يك سال براي بازگشت آن به شكل استوانههاي سوخت براي راكتور تحقيقات تهران خود صبر نمانيد, اشاره نكرد...

ديپلماتها در وين, كه مركز آژانس بينالمللي انرژي اتمي در آنجا قرار دارد, هفته گذشته گفتند كه ايران اكنون به آژانس گفته است كه خواهان يك طرح جايگزين بدون جدول زماني فشرده براي انتقال عمده اورانيوم غنيشده خود ميباشد.

آمانو خطاب به هيأتي در جلسه اقتصاد جهاني در داووس گفت كه هيچ توافقي بر سر برنامه سوخت براي راكتور تهران وجود ندارد.او گفت, ”من اميدوار هستم اين توافق صورت گيرد, و من به كار به عنوان يك ميانجي ادامه خواهم داد.“

آمانو گفت كه به دنبال كشف اينكه فعاليتهاي مخفي بيش از 20 سال مطابق آن چه بايد به آژانس بينالمللي انرژي اتمي اعلام نشده بود, اعتماد جامعه جهاني به برنامه هستهيي ايران را  از بين رفته برده است.

او گفت, موافقت ايران با اين پيشنهاد اورانيوم ”به افزايش اعتماد كمك خواهد كرد.“

 

غرب در فشار براي تحريم, بر بانك مركزي ايران نظر افكنده است

نيويورك تايمز  سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

ديپلماتها گفتند,آمريكا و سه قدرت اروپايي اميدوارند تا بانك مركزي ايران و شركتهايي را كه در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران مي باشند را در دور جديد تحريمات سازمان ملل بر روي برنامه اتمي ايران در ليست سياه قرار دهند.

قدرتهاي غربي براي چهارمين دور اقدامات سازمان ملل بر عليه ايران, به دليل خودداري از متوقف كردن فعاليتهاي غني سازي اورانيوم كه توسط پنج قطعنامه شوراي امنيت درخواست شده است, فراخوان داده اند.…

ديپلماتهاي غربي به رويتر گفتند كه مقامات در وزارت خارجه آمريكا يادداشتي را توزيع كرده اند كه جزئيات تحريمات احتمالي جديد را به مقامات ارشد وزارت خارجه در لندن, پاريس و برلين شرح مي دهد.

ديپلماتها كه به شرط ناشناس ماندن صحبت مي كردند گفتند, مقامات از چهار قدرت غربي به زودي كنفرانسي را احتمالا در اواخر اين هفته برگزار خواهند كرد تا تلاش كنند بر روي يك پيشنهاد تحريمات, براي ارائه به مسكو  و پكن توافق كنند.…

ديپلماتها در نيويورك گفتند چهار قدرت غربي خواهان ارائه بستهيي از تحريمات بلندپروازنهيي هستند كه امكان دادن آن به روسيه و چين كه داراي روابط اقتصادي سودمندي با ايران هستند را داشته باشد چرا كه در مذاكرات متعاقب, اين بسته رقيق خواهد شد.آنها گفتند كه پيشنهاد محرمانه آمريكا, كه بعنوان سند پيش نويسي كه مورد بازبيني قرار خواهد گرفت توصيف شده است, پهنه هاي عمومي را پوشانده است كه تحريمات وسيعتر مي تواند روي آنها اعمال شود- شامل گسترش ممنوعيتهاي موجود مسافرتي و منجمد كردن داراييها به ديگر اشخاص و كمپانيهاي ايراني.

هدف قرار دادن بخش انرژي ايران؟

تعدادي از ديپلماتها به رويتر گفتند كه قدرتهاي غربي خواهان هدف قرار دادن بانك مركزي ايران مي باشند كه آنها مي گويند يك بازيگر كليدي در تامين مالي كارخانجات اتمي و موشكي ايران و دور زدن تحريمات سازمان ملل بوده است.

اين مشخص نيست كه آيا ديگر بانكها نيز مورد هدف قرار مي گيرند يا خير. يك ديپلمات گفت كه آنها به پنج بانك از بزرگترين بانكهاي ايران نظر افكنده اند.دو قطعنامه تحريمات گذشته كه در مارس 2007 و مارس 2007 بتصويب رسيده بود بانك سپه ايران را درليست سياه قرار داده و كشورها را ترغيب كرده بود تا بر روي فعاليتهاي تمامي موسسات مالي ايراني, بالاتر از همه بانك ملي و صادرات, مراقبت اعمال نمايند.

ديپلماتها گفتند, بخش انرژي ايران نيز مي تواند يك هدف باشد, اگرچه آنها شك دارند كه روسيه و چين چنين اقداماتي را مورد حمايت قرار دهند.

يك ديپلمات گفت, ” فرانسه قويترين فشار را براي تحريمات بخش انرژي وارد مي آورد.” ” آنها مي گويند كه درآمد بخش انرژي به حمايت از كارخانجات موشكي و اتمي ايران كمك مي كند.”…

ديپلماتها گفتند, انگليس و آمريكا مخالفتي با تحريمات بخش انرژي ندارند اگرچه آنها خواهان يك اجماع سريع در ميان پنج عضو دائم شوراي امنيت و آلمان ميباشند.

يك ديپلمات گفت, ”اگر آنها براي بخش انرژي تلاش كنند, روسيه و چين با آن مخالفت خواهند كرد,” ” اگر آنها خواهان بدست آوردن سريع يك قطعنامه شوراي امنيت باشند و  بخواهند حمايت روسيه و چين را بدست آورند نمي توانند بخش انرژي را مورد هدف قرار دهند.”…

ديپلماتها گفتند, يك پهنه كه هر چهار قدرت غربي در توافق كامل بر روي آن مي باشند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران است.

يك ديپلمات گفت, ”ما همه طرفدار در ليست قرار دادن اعضاي كليدي سپاه پاسداران و نهادهاي تحت كنترل آن هستيم.”

 

ایران غنی سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد را آغاز کرده است

بی بی سی سه شنبه 20 بهمن 1388(9 فوريه 2010)

ایران غنی سازی اورانیوم تا بیست درصد را در تاسیسات نطنز آغاز کرده است.

روز سه شنبه، 20 بهمن (9 فوریه)، به نقل از علی اکبر صالحی گزارش شد که به دستور محمود احمدی نژاد، عملیات غنی سازی اورانیوم با خلوص کم به منظور دستیابی به اورانیوم با خلوص 20 درصد در زنجیره جداگانه ای در تاسیسات غنی سازی نطنز زیر نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده است.

روز گذشته آقای صالحی گفته بود که اگر غرب راهی برای تامین نیاز رآکتور تهران به سوخت مورد نیاز ارائه دهد، ممکن است تولید اورانیوم با خلوص 20 درصد در داخل ایران ضروری نباشد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - آقای صالحی در مورد آغاز تولید اورانیوم 20 درصدی گفته است که زنجیره جداگانه مورد استفاده در این فرآیند، که اس - 8 نامگذاری شده، از پیش وجود داشت اما اصلاحاتی در آن صورت گرفته است و افزود که این زنجیره "بیشتر جنبه آزمایشگاهی دارد."

مشخص نیست که آیا منظور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از این گفته تولید اورانیوم 20 درصدی در مقیاس آزمایشگاهی است یا وی به کاربرد خدمات رآکتور تهران در آزمایشگاه های پزشکی اشاره دارد.

در عین حال، خبرگزاری ایلنا به نقل از آقای صالحی گفته است که آغاز غنی سازی تا 20 درصد پیشتر به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده بود و براساس پروتکل، بازرسان آژانس باید در زمان ترزیق اورانیوم 3.5 درصد حضور داشته باشند.

خبر آغاز این عملیات پیشتر توسط دو شبکه تلویزیونی عرب زبان و انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه در سازمان انرژی اتمی ایران انتشار یافته بود.

با انتشار این خبر، ظاهرا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است تا با استفاده از سانتریفوژهای نصب شده در نطنز بخشی از اورانیوم با خلوص 3.5 درصد را که پیش از این تولید کرده بود به اورانیوم با خلوص بالاتر تبدیل کند.

دو روز پیش، به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش شد که محمود احمدی نژاد دستور تولید اورانیوم 20 درصدی را صادر کرده است.

انتشار خبر دستور آقای احمدی نژاد به سازمان انرژی اتمی تنها چند روز پس از اظهارات او در روز 2 فوریه انتشار یافت که در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مبادله اورانیوم با غلظت 3.5 درصد با اورانیوم 20 درصدی قابل قبول است و کشورهای غربی را به جنجال سازی بی مورد در این زمینه متهم ساخت.

ظاهرا احمدی نژاد ظرف چند روز مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده است

براساس پیشنهاد آژانس، که در گفتگوهای بین نمایندگان کشورهای عضو گروه 1+5 و ایران در ژنو و وین در سپتامبر و اکتبر سال گذشته به دست آمد، قرار شد جمهوری اسلامی بخش عمده ای از ذخیره اورانیوم خلوص کم خود را با اورانیوم 20 در صدی برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران مبادله کند.

طبق این طرح، اورانیوم 3.5 درصدی تولیدی در ایران به روسیه ارسال می شد و پس از تغلیظ در آن کشور، برای تبدیل به میله های سوخت مورد استفاده در رآکتور تهران به فرانسه انتقال می یافت.

در حالیکه میله های سوخت رآکتور تهران کاربردی دیگری ندارد، این پیشنهاد باعث می شد تا با خروج بخش عمده اورانیوم غنی شده داخلی، نگرانی حارجیان نسبت به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تولید اورانیوم با خلوص مناسب ساخت بمب اتمی دست کم برای مدتی از میان برود.

افزایش فشار

اگرچه پس از جلسه ماه اکتبر در وین و دریافت جزئیات پیشنهاد آژانس، کشورهای گروه 1+5 به سرعت موافقت خود را با این طرح اعلام داشتند، اما مقامات جمهوری اسلامی اشکالات متفاوتی را بر این طرح وارد کردند هر چند از رد آن نیز خودداری ورزیده اند.

اظهارات تلویزیونی آقای احمدی نژاد باعث گمانه زنی در مورد عملی شدن طرح مبادله اورانیوم شد و استقبال محتاطانه برخی از کشورهای عضو گروه 1+5، از جمله آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه را به دنبال آورد هرچند برخی دیگر از این کشورها این سخنان را ترفند دیگری از سوی ایران برای طفره رفتن از اجرای این پیشنهاد قلمداد کردند و خواستار اقدام عملی این کشور در اجرای پیشنهاد آژانس شدند.

در روزهای بعد، این اظهارات واکنش هایی را از سوی برخی مقامات و محافل حکومتی در جمهوری اسلامی در پی آورد و از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس، در سخنانی که از رادیو و تلویزیون دولتی هم پخش شد، با متهم ساختن غرب به فریبکاری، تلویحا سخنان محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داد.

همچنین، روزنامه کیهان، که از آن به عنوان یک رسانه وابسته به مراکز قدرت در حکومت ایران نام برده می شود، مبادله اورانیوم غنی شده را محکوم کرد که از سوی برخی ناظران، به عنوان مخالفت مراکز اصلی تصمیم گیری در جمهوری اسلامی با سخنان محمود احمدی نژاد تعبیر شد.

مقامات ایرانی ظاهرا در نظر دارند تصمیم به تولید اورانیوم 20 درصدی در داخل را به عنوان واکنشی اعتراض آمیز به غیرقابل قبول بودن دست کم بخشی از طرح پیشنهادی آژانس بین المللی قلمداد کنند اما ممکن است این اقدام با واکنش تند بین المللی مواجه شود.

به گفته کارشناسان، ایران در حال حاضر از فناوری لازم برای تبدیل اورانیوم 20 درصدی به میله های سوخت نیروگاه تحقیقاتی تهران، که در دهه 1960 توسط ایالات متحده احداث شد، برخوردار نیست و در نتیجه، تولید اورانیوم با این درجه از خلوص اقدامی شک برانگیز محسوب خواهد شد.

مخالفان برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی می توانند این نظر را مطرح کنند که حکومت ایران احتمالا در نظر دارد با افزایش خلوص ذخیره اورانیوم خود به بهانه های مختلف، به اورانیوم با خلوص بسیار بالا و مناسب برای استفاده در بمب اتمی دست یابد و جهان را در برابر عمل انجام شده قرار دهد.

به همین دلیل، تصمیم ایران به غنی سازی اورانیوم تا حد 20 درصد باعث خواهد شد تا کشورهای غربی بر تصویب قطعنامه جدیدی از سوی شورای امنیت حاوی تحریم های اقتصادی سنگین تر علیه جمهوری اسلامی پافشاری کنند.

این کشورها تاکید داشته اند که چنین تحریم هایی باید مشخصا نهادها و مقامات دولتی را هدف قرار دهد و حتی الامکان بر مردم عادی ایران، که در حال حاضر برای کسب آزادی های سیاسی و مدنی درگیر یک جنبش اعتراضی نیز هستند، فشار وارد نکند.

قطع ارتباط بین المللی با بانک مرکزی ایران و معامله با افراد و نهادهای وابسته به نهادهای حکومتی و نظامی این کشور از جمله اقداماتی است که گفته می شود مورد بررسی قرار گرفته است.

در حالیکه تا کنون دو کشور چین و روسیه با تاکید بر ادامه گفتگو به منظور حل بحران هسته ای ایران، از تشدید تحریم ها حمایت نکرده اند، تصمیم ایران به تولید اورانیوم با خلوص بالا می تواند بر مواضع این دو کشور تاثیرگذار باشد.

توضیح مقامات ایرانی، واکنش روسیه و چین

در همانحال، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، بدون اشاره به آغاز احتمالی تولید اورانیوم 20 درصدی در نطنز، چنین اقدامی را مغایر بررسی پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی ندانست.

سخنان متکی با مواضع برخی مقام های دولتی تفاوت داشته است

روز سه شنبه، آقای مهمانپرست که در نشست خبری هفتگی خود شرکت داشت، در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات متفاوت مقامات جمهوری اسلامی پیرامون مبادله اورانیوم گفت که "از همه راه های ممکن برای تامین سوخت رآکتور تهران اقدام می کنیم."

اظهارات آقای مهمانپرست در واکنش به سخنان منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، انتشار می یابد که در حاشیه کنفرانسی در مونیخ، آلمان، از آمادگی ایران برای "عملیاتی کردن" پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده سخن گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که اظهارات منوچهر متکی با انظرهای متفاوتی که در داخل ابراز می شود منافاتی ندارد و افزود "آقای متکی نیز در تمام مذاکرات مواضع کشور را اعلام می کند" و عدم هماهنگی بین مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد و تاکید ورزید که "جز هماهنگی چیزی نمی بینم."

آقای مهمانپرست گفت که هدف اصلی این است که نیاز رآکتور تهران به سوخت تامین شود و افزود که اگر آژانس سوخت رآکتور تهران را تامین کند، ممکن است این اقدام باعث تجدید نظر جمهوری اسلامی در برنامه غنی سازی تا 20 درصد شود.

در نشست خبری روز سه شنبه، آقای مهمانپرست در واکنش به اعلام نظر مقامات فرانسوی و آمریکایی در زمینه لزوم وضع تحریم های بین المللی شدیدتری علیه ایران گفت که چنین اقدایم اشتباه است و افزود "این اقدامات در جهت خارج شدن از بن بست نیست و برای خودشان مشکلاتی و برای شرکت های خود محدودیت هایی ایجاد می کنند."

وی تاکید کرد که وضع تحریم های جدید باعث تغییر سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی نمی شود و اینگونه اقدامات را "ناشی از نداشتن شناخت کافی از مردم و مسئولان کشور" توصیف کرد.

آقای مهمانپرست در این نشست خبری ابراز امیدواری کرد که مردم در راهپیمایی 22 بهمن "به صورت یکپارچه" شرکت کنند و حمایت خود را از هدف های جمهوری اسلامی اعلام دارند.

هنوز مقامات غربی نسبت به خبر آغاز تولید اورانیوم 20 درصدی واکنشی نشان نداده اند اما گزارش هایی از اظهار نظر مقامات چینی و روسی انتشار یافته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است که با توجه به تحولات اخیر، لازم است تلاش های بین المللی بیشتری برای حل و فصل این بحران از طریق گفتگو صورت گیرد.

همزمان، نیکلای پاتروشف، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، گفته است که آغاز تولید اورانیوم 20 درصدی "تردیدهایی را در مورد برنامه های اتمی ایران" پدید می آورد و از دولت این کشور خواسته است نگرانی جامعه بین المللی در مورد اهداف برنامه های هسته ای این کشور را مرتفع سازد.

 

اي.بي.بي و ساير شركتهاي سوئيسي تجارت با ايران را متوقف كردند

خبرگزاري رويتر يكشنبه 11 بهمن 1388(31 ژانويه 2010)

گروه مهندسي سوئيس اِي.بي.بي (ABB AG ) از پذيرفتن سفارشات جديد از ايران خودداري كرده است. به گفته يك سخنگو در روز يكشنبه كه گزارش يك روزنامه را تأييد كرد؛ هدف اين شركت سوئيسي اين است كه عمليات در ايران را متوقف سازد.

ولفرام ايبرهارد (Wolfram Eberhard ) گفت مدت زياديست كه ما سفارشات جديد را ديگر نمي‌پذيريم. وي افزود كه اين كمپاني بيش از 12 ماه است كه اينكار را شروع كرده است. ايبرهارد گفت ما كنتراتهاي سابق را داريم به پايان مي‌رسانيم. او گفت اين كمپاني از 100 نفر كارمندي كه داشته در حال حاضر 30 نفر كارمند در ايران دارد و اضافه كرد كه بسيااري از اين كنتراتها در زمينه‌هاي زيرساختي بوده كه با مشكلات مالي مواجه شده‌اند. وي گفت تاريخ دقيقي كه بگويد اين معاملات به پايان مي‌رسد در دست ندارد. …

سال گذشته نيز بانكهاي كرديت سوئيس(Credit Suisse) و لويدز تي.اس.بي(Lloyds TSB ) هر كدام بخاطر معاملات با ايران، صدها ميليون دلار جريمه شدند…

كمپاني ريتر(Rieter ) كه قطعات دستگاههاي بافندگي را توليد مي‌كند نيز اعلام كرده است از پذيرفتن كنتراتهاي جديد خودداري كرده است.  سخنگوي اين شركت پيتر گرادِل(Peter Graedel ) گفت ما قطعات يدك را در حال حاضر تحويل مي‌دهيم اما ديگر قرارداد جديدي بسته نشده است.

علاوه بر اينها به گزارش سونتاگ روزنامه سوئيسي، گروه مهندسي سولزر(Sulzer ) از سال 2009 معاملاتش با ايران را كاهش داده است.اين روزنامه گزارش داده بود كه كمپاني سيمان‌سازي هولكام(Holcim ) نسبت به اعزام كاركنانش به ايران نگران شده و سهام خود از يك كمپاني محلي را بيرون كشيده است. در اين گزارش به نقل از پيتر گايسل(Peter Gysel) سخنگوي اين شركت آمده است كه ما خودمان در ايران فعال نيستيم و تنها به‌عنوان سرمايه‌گذاران در امر مالي شركت داريم».

 

رويدادهاي عراق و نيروهاي موثر در عراق

 

گزارشي از سفر بارزاني به آمريكا

تلويزيون العراقيه جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

گزارشگر: بارزاني گفت كه نقشه سياسي عراق در اين انتخابات شاهد تغيير بسياري خواهد بود و فراكسيون  وي تنها با فراكسيوني همپيمان خواهد شد كه  به قانون اساسي ملتزم باشد و همه پرسي در شهر كركوك را تأييد نمايد.

مسعود بارزاني: ”اصل ما در مرحله آينده ائتلاف با هر كسي است كه به قانون اساسي التزام داشته باشد و به ساكنان كركوك حق رأي گيري براي پيوستن به منطقه (كردستان) را بدهد. همچنين ما در رابطه با ايده اداره مشترك در اين شهر انعطاف نشان مي‌دهيم”.

گزارشگر: از سوي ديگر بارزاني گفت كه با رئيس جمهور باراك اوباما درباره مشكلات بلاتكليف بين دولتهاي بغداد و كردستان گفتگو كرده است. وي بر اصرار رئيس جمهور اوباما و تشويق او براي پيدا كردن راه حلي براي مشكلات بلاتكليف قبل از انتخابات پارلماني آينده تأكيد كرد..

 

ديدار  طالباني و اياد السامرائي

تلويزيون العراقيه جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

رئيس جمهور جلال طالباني و رئيس مجلس نمايندگان اياد السامرائي آخرين تحولات صحنه سياسي عراق و درگيريهاي سياسي را مورد بحث قرار دادند. در بيانيه رياست جمهوري آمده است كه طالباني و السامرائي در رابطه با نحوه حل مشكلات جاري با تكيه به قانون اساسي به عنوان ضامن واقعي حقوق مردم و اجراي قانون با روح عدالت جويانه و واقعگرايانه تأكيد كردند. همچنين در رابطه با كشمكشهاي سياسي بين نيروها و فراكسيونهاي مختلف تبادل نظر كردند. طرفين همچنين بر ضرورت اجراي رقابت انتخاباتي آينده بر زمينه‌اي مناسب و متمدنانه و در يك فضاي دموكراتيك و آزاد تأكيد كردند.

 

ليست بلندي با بيش ازبيست شخصيت عراقي به‌نوبت به واشنگتن خواهند رفت

تلويزيون بغداد ( وابسته به حزب اسلامي عراق): جمعه 9 بهمن 1388(29 ژانويه 2010)

29 ژانويه 2010 - يك منبع سياسي مطلع گفت ليست بلندي با بيش ازبيست شخصيت عراقي به دعوت كاخ سفيد طي پروسه قبل از انتخابات به نوبت به واشنگتن خواهند رفت تا اينكه دولت آمريكا با هر شخصيت بصورت جداگانه ديدار كند و با آنها گفتگو نمايد, گفته شده است كه واشنگتن  مي خواهد از خلال اين ديدارها  نسبت به آينده اين كشور كه مملو از مشكلات است به اشراف برسد.

گزارش: از زمانيكه ستاد حسابرسي و عدالت بيش از 500كانديدا را از شركت در  انتخابات آينده محروم كرد, صحنه سياسي عراق وارد تونل تاريكي شد. اما بخصوص بعد از ديدار معاون رئيس جمهور آمريكا جوزف بايدن ازعراق نشانه هايي از گشايش در خودش را افق نشان مي داد. آمدن معاون رئيس جمهور آمريكا به بغداد با عكس العمل هاي مختلفي از طرف محافل سياسي  مواجه شد. برخي نگراني داشتند كه كشور وارد يك درگيري سياسي بشود كه چه بسا بر روي كل روند سياسي تاثير داشته باشد اما برخي اين سفر را طبق توافقنامه امنيتي در كادر مسئوليت  آمريكا قلمداد كردند و برخي ديگر آنرا دخالت در امور عراق قلمداد كردند. 

برخي از رسانه ها قبل از ديدار بايدن از بغداد گفته بودند كه آمريكاييها و انگليسي ها به سياستمداران عراقي و در پيشاپيش آنها عبدالمهدي معاون رئيس جمهور و مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان  كه به واشنگتن رفته اند, ابلاغ كرده اند كه آمريكاييها اجازه نخواهند داد كه تصميمات حسابرسي و عدالت مانع پيشرفت روند سياسي بشود زيرا كه خيلي ها را از شركت در روند سياسي محروم كرده است.منابع اروپايي گفتند كه خواسته هاي آمريكا و انگليس به حد تهديد تشديد شده است و آنها گفته اند كه حمايت خود را از هر سياسي و يا حزب و يا طرفي كه در فعال كردن تصميمات ستاد حسابرسي و عدالت شركت داشته باشد پس خواهد گرفت.

سفير انگليس به سفراي اروپايي در بغداد  ابلاغ كرد كه از آنها خواسته مي شود براي جلوگيري از اجراي تصميمات حذف  فشار بياورند و از آلمانيها و فرانسويان بطور مشخص خواسته است كه از موضع آمريكا و انگليس حمايت كنند.در همين اثناء  منابع سياسي مطلع گفتند كه ليستي طولاني كه چه بسا بيست شخصيت سياسي عراقي را در بر بگيرد بصورت نوبتي به دعوت كاخ سفيد طي پروسه قبل از انتخابات در واشنگتن خواهند بود تا اينكه هرشخصيت بصورت جداگانه با آمريكا ديدار و گفتگو كنند.گفته مي شود آمريكا از خلال اين گفتگوها مي خواهد قبل از اينكه طرح عملي عقب نشيني اش را به اجرا در بياورد, نسبت به آينده اين كشور كه مملو از مشكلات است به اشراف برسد.

اين منابع گفتند كه آمريكا عقيده داشته و دارد كه انتخابات آينده, پارلمان ودولتي را تشكيل خواهد داد كه بر روي كشورهاي منطقه گشايش بيشتري خواهند داشت و چه بسا يك نظام سياسي ايجاد شود كه در آن شركت گسترده وجود داشته باشد  و آمريكا تمايل دارد كه اين انتخابات  از شركت گسترده برخوردار باشد و بصورت سالم و شفاف برگزار شود و همه اجزاي سياسي را دربر بگيرد ولي اين تمايل با مشكلاتي مواجه خواهد بود  كه بايستي با اين مشكلات با گفتگو برخورد كرد و واشنگتن اين گفتگوها را با شخصيت هاي عراقي در بغداد و يا در واشنگتن انجام مي دهد».

 

كريستوفر هيل فاش كرد كه دولت فعلي با سازمان ملل به پيشنهاداتي رسيده اند

تلويزيون الرافدين  شنبه 10 بهمن 1388(30 ژانويه 2010)

كريستوفر هيل سفير آمريكا درعراق فاش كرد كه دولت فعلي با سازمان ملل براي حل مسئله آنهايي كه مشمول تصميمات ستاد حسابرسي و عدالت شده و از شركت در انتخابات حذف شده اند به پيشنهاداتي رسيده اند. هيل مدعي شد كه اين پيشنهادات از طرف دولت فعلي و سازمان ملل براي حل اين مشكل مي باشد و نمي توان آنرا آمريكايي توصيف كرد.

 

بارزاني از واشنگتن : صالح المطلك دست در خون نداشته است

روزنامه العالم: شنبه 10 بهمن 1388(30 ژانويه 2010)

مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان گفت مانع از شركت اعضاء سابق حزب منحل بعث در انتخابات آينده پارلمان در ماه مارس نخواهد شد .مشروط بر اينكه در كشتار عراقيان دست نداشته باشند ، بارزاني فاش كرد كه سياستمداران كرد در هيچ يك از مراحل حذف كانديداها مورد مشورت قرار نگرفته اند .

بارزاني چهارشنبه شب در انستيتو بروكينگز آمريكا در واشنگتن سخنراني كرد و فلاح مصطفي رئيس اداره روابط خارجي دولت كردستان ترجمه سخنان او را كه به زبان كردي ايران شد بر عهده داشت .

بارزاني بعد از اين سخنراني  براي دومين بار طي ديدار سه روزه اش از آمريكا با جو بايدن معاون رئيس جمهور آمريكا ديدار كرد .رئيس منطقه كردستان در جريان سخنراني براي رسانه ها و پزوهشگران و متخصصين گفت ” ما خبر حذف كانديداها را مثل شما از طريق رسانه ها مطلع شديم اين موضوع نه تنها به صالح المطلك نماينده پارلماني كه هيئت حسابرسي و عدالت خواستار حذف او شده است بلكه به ايجاد معيارهاي عادلانه براي همه كانديداها بر مي گردد “.

بارزاني افزود ”در رابطه با صالح المطلك من نشينده ام كه او در كشتار عراقيان دست داشته باشد ..از نظر من تا وقتي كه كانديداها به پايبندي به قانون اساسي و روند سياسي تاكيد مي كنند كانديد شدنشان هيچ ضرري ندارد و من شخصا هيچ مشكلي با آنها ندارم “ .بارزاني به نقش ايران در حذف كانديداها اشاره كرد و گفت ”هر يك از كشورهاي همسايه در عراق طرح هاي خودشان را دارند ، بخصوص ايران ”بارزاني افزود”ايران كشور مهمي است و تلاش مي كند كه نقش بزرگتري در منطقه داشته باشد وي اين به آمريكا و اروپا بر مي گردد كه اين اجازه را به او بدهند . بارزاني در مورد انتخاباتي كه قرار است روز 7 مارس برگزارشود گفت ” اين انتخابات تغييراتي در نقشه سياسي عراق ايجاد خواهد كرد ولي هيچ يك از فراكسيونهايي شركت كننده نخواهند توانست اكثريت كرسي هاي پارلمان را بدست بياورند ، امري كه ضرورت مذاكره را براي ايجاد ائتلاف ها و تشكيل دولت آينده ايجاب مي كند “ بارزاني گفت نكته مهم انجام انتخاباتي شفاف ، سالم و با مشاركت زياد مردم است.

 

شيخ عراقي بر سر تصفيه انتخاباتي تهديد به تحريم مي كند

آسوشيتدپرس: شنبه 10 بهمن 1388(30 ژانويه 2010)

« يك شيخ سرشناس عراقي و متحد آمريكا در حال ارزيابي است كه در اعتراض به تصفيه انتخاباتي صدها كانديدا توسط دولت كه مظنون به داشتن ارتباط با رژيم صدام حسين بودهاند,  آيا سني ها را ترغيب به تحريم بنمايد يا خير.چنين فراخواني توسط احمد ابوريشه اميدهاي دولت اوباما را كه انتخابات پارلماني 7 مارس باعث ايجاد مصالحه قوي تر بين اكثريت شيعي و اقليت سني عراق كه خواهان قدرت سياسي بيشتر مي باشند را بر باد خواهد داد.

اينكار همچنين باعث متوقف كردن ساعت در سياست عراق خواهد شد - استفاده از همان تاكتيك اعتراضي كه سني ها در انتخابات پارلماني 2005 استفاده كردند كه براي آنها اندكي قانونگذار در پارلمان باقي گذاشت و صدايشان را در مناظرات كليدي تضعيف كرد.

احمد ابوريشه در يك مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس اذعان كرد كه يك تحريم مي تواند عراق را وارد يك اغتشاش كند. ولي اين رهبر شوراي بيداري گفت كه ليست سياه كانديداها احتمالا باعث شركت اندكي در راي دهندگان انبار خواهد شد استاني كه اكثر مردمش سني است و بيشتر صحراي غربي عراق را مي پوشاند.

ابوريشه اينهفته در يك مصاحبه در مقر گسترده اش در خارج رمادي در حدود 70 مايلي(115 كيلومتري) غرب بغداد گفت, ”اگر اين تصميمات پابرجا بمانند , آنها اهميتي به انتخابات نخواهند داد و شايد آن را رد كنند.”

او اضافه كرد, ” من بعدا راجع به تشويق مردم براي راي دادن يا ندادن تصميم خواهم گرفت.”

ابوريشه شوراي بيداري انبار را رهبري مي كند, يك نيروي شبه نظامي قبيلهيي سني كه در سال 2006 به جنگ تحت رهبري آمريكا به شورشيان ملحق شده است. انبار مكان تولد قيام بر عليه القاعده بود كه بعنوان يك نقطه عطف حياتي جنگ تلقي مي شود.…ابوريشه ادعا كرد كه اكثريت وسيع سني ها ترسي را منعكس مي كنند كه اين ليست سياه تلاش دولت براي تضعيف سني هاست كه زماني تحت حاكميت صدام عراق را كنترل مي كردند و از هنگام خلع او در سال 2003 بطور سياسي احساس در حاشيه قرار گرفتن را داشته اند. مقامات آمريكايي مي گويند حداكثر 60 درصد كانديداهاي محروم شده سني هستند.…سخنگوي دولت عراق علي الدباغ , تهديد تحريم را بعنوان يك مسئله بي اهميت رد كرد.

الدباغ گفت, ” بسياري ديگر كه به تحريم انتخابات گذشته فراخوان دادند منجر به هيچ چيز نشد و حتي زيان كردند.” ”تحريم كردن نه يك پروژه ملي خواهد ساخت و نه به آن كمك خواهد كرد.”…

اطلاعات آمريكا نشان مي دهد كه نزديك به يك سوم كشور را سني ها تشكيل مي دهند.

سرهنگ دوم بازنشسته ارتش نيتان فرير (Nathan Freier) و يك عضو ارشد در مركز مطالعات استراتژيك و بين المللي در واشنگتن  اين را (تحريم) براي دولت عراق و امنيت سني ها براي راي دادن بطور حياتي با اهميت خواند.

در حاشيه قرار دادن بيشتر سني ها كه روزي شورشي بودند مي تواند منجر به خشونت گردد. او گفت به دنبال آن اين امر مي تواند منجر به ضربه متقابل توسط افراطگراهاي شيعي گردد- كه مي تواند خونريزي فرقهيي را كه روزي عراق را فراگرفته بود برگرداند.فرير مشاور سابق ژنرال ريموند اديرنو فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق گفت, ”دولت عراق مجبور به رسيدن قدري توافق با سني ها است.”…

ابوريشه گفت از 456 نفري كه محروم شده اند 7 تن از اعضاي شوراي بيداري است كه او رئيس آن است. 70 نفر ديگر كانديداهاي ائتلاف سياسي اتحاد وحدت عراق است كه ابوريشه به همراه وزير كشور جواد بولاني آن را هدايت مي كنند.شيخ اين ادعاها را كه تصفيه انتخاباتي بعثي هاي مظنون را مورد هدف قرار داده است رد كرد.

ابوريشه گفت, ” فكر نمي كنم كه هيچ هوادار صدام حسين هنوز در دولت باشد يا تلاش كند به قدرت برسد. آنها مطمئنند كه دوباره بقدرت نمي رسند چرا كه حزب بعث قانوني نيست.”

او در سيخي كه به دولت زد گفت, رهبران عراقي ”معتقدند آنها  فقط حق دارند عراق را كنترل كنند و ما هيچ حقي نداريم كه در آن شركت كنيم. وقتيكه وضعيت در عراق خراب شده بود آنها حتي نمي توانستند از خودشان حفاظت كنند. بنابراين نيروهاي آمريكايي از آنها حفاظت مي كردند.”

ابوريشه و نخست وزير نوري مالكي متحدين سابقي بودند كه در نظر داشتند يك ائتلاف سياسي را در پائيز گذشته شكل دهند تا اينكه ابوريشه با اين ادعا كه با او بعنوان يك شريك متساوي برخورد نمي شود بيرون كشيد.

 

مصاحبه بارزاني با انستيتوي بروكينگ

كرديش گلوبل: يكشنبه 11 بهمن 1388(31 ژانويه 2010)

 كنت پولاك (Kenneth Pollack) مدير سياست خاورميانه مركز سابان (Saban Center for Middle East Policy) با مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان در واشينگتن دي سي مصاحبه كرد. …

سؤال:  …ما همگي در مورد حركت هاي اخير براي اقدام منع حدود 500 سياستمدار عراقي, بخاطر وابستگي آنها به حزب بعث شنيده ايم. اين به ميزان زيادي در اينجا در آمريكا مطرح است, و من علاقمندم شما در مورد اينكه چه ميگذرد و اينكه به چه ميزان ما بايد نگران آن باشيم توضيح دهيد؟

جواب: ... قبل از اينكه من عراق را ترك كنم با آقاي مالكي مكالمه تلفني داشتم. ديدگاه ما اين است كه آنهايي كه مرتكب جنايت عليه مردم عراق نشده اند, آنهايي كه در عمليات انفال يا  عملياتهاي عليه مردم بيگناه عراق شركت نكرده اند, و به آنهائيكه تعهد خود را به قانون اساسي عراق نشان دادهاند, بايد فرصت شركت در اين پروسه سياسي و انتخابات آتي داده شود...».

سؤال: آقاي پرزيدنت, من مايلم توجه شما را كمي به منطقه وسيعتر جلب كنم. … همانطوريكه من قبلا اشاره كردم شما تجارب زيادي در رابطه با همسايگان عراق داريد, و ما آمريكايي ها بطور مشخص با يكي از همسايگان عراق  روابط دشواري داريم, و آن ايران است. و امروز آمريكا بار ديگر در حال مقابله با ايران است و تلاش مي كند حساب كند كه چه سياستي را بايد اتخاذ نمايد. كنجكاو هستم كه آيا شما هيچ مشورت مدبرانهيي براي ما در مورد اينكه چگونه در باره ايران فكر كنيم داريد, و بنظر شما آمريكا در رابطه با سياست هاي جديد در مورد ايران چه فكري بايد كند.

جواب: اين سؤال دشواري است. من خودم را در موضعي نمي بينم كه قادر باشم به آمريكا مشورت بدهم, زيرا همه, اين  شرايط را به همان شكلي كه ما مي بينيم, مشاهده مي كنند. اما ايران مطمئنا كشور مهمي در منطقه است. ايران بدنبال نقش بزرگي است. آنوقت, اين به آمريكا, اروپا و جامعه بين المللي بستگي دارد كه آيا آنها مايل به دادن آن نقش براي ايفا كردن به ايران هستند. هر خشونتي كه در آنجا اتفاق بيفتد, بطور معمول روي شرايط ما نيز تاثير ميگذارد. بنابراين, ما اميدواريم به جاي استفاده از خشونت يا نيروي نظامي, از اقدامات صلح آميز و گفتگو براي رسيدن به يك راه حل استفاده شود. ما در منطقه كردستان در موقعيتي نيستيم كه بخشي از اين نبرد باشيم. …

قسمت سؤال از طرف حضار:

سؤال: مجله ”نيشن Nation ” : آيا شما تصميم رد صلاحيت صالح مطلك براي انتخابات آتي را محكوم ميكنيد, يا اينكه از آن حمايت مي كنيد؟ آيا شما هيچ نقشي از طرف ايران را در اين مورد مي بينيد؟

جواب: جواب من اين است كه ما دركردستان فرهنگ تلافي جويي و انتقامگيري نداريم. همزمان ما مشكل فرقهگرايي در كردستان نداريم. مانند شما, من در روزنامه خواندم كه او رد صلاحيت شده است, در مورد اين تصميم با من مشورت نشده است. من نشنيده ام كه مطلك در كشتار مردم عراق شركت كرده باشد. درصورتيكه او تعهد خود به قانون اساسي عراق  را نشان دهد, در صورتيكه او در انتخابات آتي شركت كند, من هيچ مخالفتي ندارم. بصورت عام صحبت كنم, تمام همسايگان عراق يك دستور كاري در عراق دارند. احتمالا دستور كار ايران وسيعتر است. مطمئنا هركدام از اين كشورها مايلند كساني بخشي از پروسه اين انتخابات باشند و مايلند برخي خارج از اين پروسه باشند.

 

رضوان كليدار گفت كه قانون احزاب بايد در پارلمان تصويب مي‌شد

تلويزيون العراقيه  دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

كليدار نماينده مجلس (از ليست العراقيه) گفت كه قانون احزاب بايد در پارلمان تصويب مي‌شد تا به نزاعهاي موجود در ميان فراكسيونهاي سياسي در رابطه با تأمين مالي احزاب و منابع آن و سازمان دادن كار رفتار انتخاباتي پايان دهد. الكليدار در يك موضعگيري مطبوعاتي گفت كه فراكسيونهاي پارلماني بايد   عملكرد احزاب و تشكيل آن را در ابتداي دوره پارلماني كه پايان يافت را مشخص مي‌كرد. وي گفت كه علت تبادل اتهام بين احزاب به خاطر عدم وجود قانوني است كه اين موضوع را كه روند سياسي در عراق را زير سؤال مي‌برد پايان دهد.

محمود عثمان نماينده مجلس از ائتلاف كردستاني خواستار كنار گذاشتن هرجريان سياسي از انتخابات شد كه دريافت كمك مالي آنان از خارج اثبات شده باشد. عثمان در يك موضعگيري موضعگيري مطبوعاتي گفت كه هر جريان سياسي كه ثابت شود از كشوري تأمين مالي شده است بايد از انتخابات كنار گذاشته شود. وي خاطر نشان كرد كه عدم وجود ضوابط و مكانيزمهايي براي كنترل انتخابات باعث خلل و مشكلي مي‌شود كه روند سياسي در عراق به گفته او با آن مواجه است.

 

كريستوفر هيل تصميمات ريشه كني بعث را مورد انتقاد قرار داد

تلويزيون الرافدين  دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

كريستوفر هيل سفير اشغالگر آمريكايي در عراق تصميمات ريشه كني بعث را مورد انتقاد قرار داد و گفت اينكار دهها هزار نفر را  از حقوق شان درفعاليت هاي سياسي ا محروم كرده است. هيل نسبت به  تاثيرات منفي حذف بيش از 500نفر از شركت در انتخابات, برروي انتخابات آينده ابراز نگراني كرد اما نسبت به توان دادگاه تمييزي براي اين بحران ابراز اطمينان نمود.  هيل اضافه نمود كه ريشه كني بعث كه پل برمرسفير كشورش در عراق درشروع اشغال اين كشور اتخاذ كرده يك اشتباهي بوده كه واشنگتن مرتكب شده و كسي نمي تواند آنرا انكار كند و اين موضوع به هرج ومرج و بي ثباتي منجر شده است.در همين رابطه سفير اشغالگر گفت نقش ايران در عراق هنوز منبع نگراني دايم براي واشنگتن مي باشد.

 

درخواست اياد السامرائي از كميسارياي مستقل انتخابات

تلويزيون الرافدين  دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

« اياد السامرائي رئيس مجلس فعلي از باصطلاح كميسارياي انتخابات خواست كه در رابطه با اتخاذ اقداماتش حول كساني كه از شركت در انتخابات حذف شده اند درنگ كند تا اينكه همه پرونده هايشان تدقيق شود و از جدي بودن دلايل حذف اطمينان حاصل شود. منابع پارلماني گفتند نامه اي كه السامرائي به كميساريا نوشته است الزام آور است. اين درحالي است كه كميسارياي انتخابات اعلام كرده است كه يكشنبه آينده زمان شروع تبليغات انتخاباتي جريان هاي سياسي است. اين كميساريا تصميم گرفت كه ممنوعيت شركت يكي از جريان ها و 13كانديد مستقل را لغو كند و جريان تجمع مستقبل از شركت در  انتخابات حذف شده است.

 

فراكسيون العراقيه : در صورت ادامه اقدامات ستاد حسابرسي, انتخابات را تحريم خواهد كرد

تلويزيون البابليه:دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

« العراقيه در روشن ترين و متعهد ترين بيانيه خود , اعلام كرد كه در صورت ادامه اقدامات ستاد حسابرسي و عدالت مبني بر حذف برخي جريانات و شخصيتهاي سياسي  از جمله  دكتر صالح المطلك رئيس جبهه گفتگوي ملي , شركت در انتخابات آينده را تحريم خواهد كرد. فراكسيون العراقيه در بيانيه خود بعد از  اجلاس شب گذشته   اعلام كرد كه  اين فراكسيون اقدامات حسابرسي و عدالت  را كه ”اصلاً وجود ندارد” به حساب مي آورد چرا كه در اساس اين ستاد به اعتراف رؤساي سه قوه فاقد مشروعيت و پايه قانوني است. اين فراكسيون بر پايبندي خود به كانديداهايش و اينكه اسامي جديدي ارائه نخواهد كرد تاكيد نمود و به استفاده از تمامي گزينه ها بدون استثناء از جمله تحريم انتخابات  در صورت ادامه اقدامات ستاد حسابرسي و عدالت  متعهد شد. اين بيانيه خاطر نشان كرد كه فراكسيون العراقيه گفتگوها و ارتباطات خود با  ساير نيروهاي سياسي به منظور رسيدن به يك راه كار سياسي براي جلوگيري از فروپاشي و عقيم گذاشتن تجريه دمكراتيك در عراق را ادامه مي دهد. العراقيه در بيانيه خود سلامت و مشروعيت انتخابات پارلماني را درصورت عدم لغو ممنوعيت برخي جريانات و شخصيتهاي سياسي و ملي از شركت در انتخابات, مورد شك و ترديد قرار داد.

 

اياد علاوي گفت از سازمان ملل  و آمريكا خواسته است كه براي فضاي سالم انتخاباتي دخالت كنند

تلويزيون العربيه:دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

اياد علاوي رئيس ليست العراقيه به العربيه گفت درخواستش براي دخالت سازمان ملل  و آمريكا دعوتي براي دخالت درامور داخلي عراق كه رقباي انتخاباتيش آنرا تفسير كرده اند نيست و اين خواسته در كادر وجود عراق در قيموميت بند هفتم محسوب مي شود.

اياد علاوي: من سازمان ملل و شوراي امنيت و كشورهاي عضو شوراي امنيت وهمچنين رهبراني كه اخيراً با آنها ديدار كردم, از آنها خواستم كه به آمريكا فشار بياورند تا اينكه اقدامات درستي براي فراهم كردن فضاي متناسب با بند هفتم اتخاذ كند. برخي مي گويند كه اين دخالت در امور عراق است ولي بند هفتم هنوز بقوت خودش باقي است و دولت درخارج كردن عراق از قيموميت اين بند شكست خورده است.  و  اين دولت است كه توافقنامه امنيتي با آمريكا بسته است و نه ما  و ما اعتراض هايي به آن داشتيم, ولي امريكا از طريق پيام هاي روشني تضمين داد  كه ما سالم بودن و آزادي انتخابات را تضمين مي كنيم و فضاي سالمي براي آن فراهم خواهيم كرد لذا با توجه به اين موضوع,  ما از شوراي امنيت و سازمان ملل مي خواهيم كه براي محقق شدن اين فضا اقدامات لازم را اتخاذ كنند.

درتحول جديدي در ليست العراقيه, ميسون الدملوجي سخنگوي اين ليست گفت اين ليست آماده است كه بدون معرفي كردن افراد جايگزين كساني كه حذف شده اند وارد انتخابات بشود.

الدملوجي: بله, ما با اعتراض خيلي روشني وارد مي شويم,  با جاي خالي وارد مي شويم ولي اين موضعي است كه درتاريخ براي ما ثبت خواهد شد. ما كانديدهايي كه به جرمي چه در گذشته و يا حال متهم نشده اند را رها نمي كنيم. و اصرار خواهيم داشت كه تصميم اين ستاد غير قانوني است و حق خودمان را در تعقيب قانوني هر كسي كه به ليست ملي العراقيه تعرض كرده است را حفظ مي كنيم.

 

بهاء الاعرجي حول نامه اياد السامرائي به كميساريا

تلويزيون البغداديه  سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

مجري: آيا رئيس مجلس نمايندگان بلحاظ قانوني مي تواند از كميساريا بخواهد كه در اقداماتش درنگ كند؟

بهاء الاعرجي رئيس كميسيون قانوني درمجلس نمايندگان: اقدامات ستاد حسابرسي و عدالت قانون و اقدامات خاص خودش را دارد. گذشته از درستي و يا نادرستي تصميمات اين ستاد, ولي مجلس به يك هيات تمييزي راي داده است كه تصميمات اين ستاد را تدقيق ميكند. اضافه بر اين كميته و يا هيات قضايي ديگري در كميساريا نيز وجود دارد و لذا اعتراض به اين مسائل از طريق اين دو هيات قضايي و تمييزي صورت مي گيرد و تصميم گيري ميكند حتي اگر تصميمش مخالف حسابرسي و عدالت باشد, ولي اينكه رئيس مجلس بيايد و خواستار درنگ بشود اين پريدن از  روي قانون است. ما در دولت نهادينه هستيم و مي خواهيم كه قانون بصورت واقعي و درست اجرا شود. بنظرم برخي از تصميم گيريها در دادگاه تمييز وتو خواهد شد زيرا كه اشكالات زيادي دارد ولي بايد روند قانوني را درپيش بگيريم و حتي مجلس نمايندگان نيز نمي تواند اين اقدامات را متوقف كند مگر اينكه قانون اصلاح شود. اين قانون را نيز نمي توان اصلاح كرد زيرا قانون اساسي در مواد خودش تصريح كرده است كه درهيچ وضعيتي اجازه نمي دهد كه بعث صدامي برگردد. لذا نبايد موضوع را شخصي كنيم. ما حول تصميم گيريهاي ستاد حسابرسي و عدالت حول برخي از شخصيت ها  اعتراض داريم,  ولي اينكه نامه اي از رئيس مجلس براي درنگ در اين رابطه داده شود بلحاظ قانوني پذيرفته نيست و كميساريا و حسابرسي و عدالت نبايد از اينگونه نامه ها حتي اگر از طرف رئيس مجلس باشد پيروي كنند.

مجري: موضوع كساني كه حذف شده اند بعد از تشكيل هيات تمييزي به كجا مي رسد؟

الاعرجي: بنظر من هيات تمييز از دو روز پيش تشكيل شده است و نامه داده است كه بايستي تا پايان امروز همه اطلاعات اوليه توسط ستاد حسابرسي و عدالت به آن داده شود و بنظرم طي اين هفته تصميم گيري خواهد كرد. موضوع بايد قضايي باشد و نبايد بر اساس تمايل باشد. در موضوع ريشه كني بعث  دو گانگي وجود دارد, خيلي از بعثي هاي صدامي در حال حاضر در موسسه هاي دولتي بخصوص در نهادهاي امنيتي و نظامي حضور دارند, اضافه بر اين در پرونده هاي كانديداها اشتباهات زيادي وجود دارد ولي بايد به دستگاه قضايي روي بياوريم و اين دستگاه قضايي است كه قضاوت مي كند و در نتيجه وقتي كه اقاي رئيس مجلس نامه درنگ مي دهد اين نامه همه صدامي ها را شامل مي شود و اقدامات مربوط به آنها متوقف مي شود و اين كار بلحاظ قانوني قابل قبول نيست.

مجري: پس راه حل قانوني است  و سياسي نيست؟

الاعرجي: بله من دارم بلحاظ قانوني صحبت مي كنم ولي حكم دادگاه تمييز  لازم الاجراست.  بنظرم دردادگاه تمييز حذف برخي از برادران لغو خواهد شد  زيرا كه در آن اشتباهاتي وجود دارد».

 

پرونده هاي صالح المطلك و ظافر العاني به موجب نامه رياست پارلمان به هيأت تمييز

تلويزيون البابليه سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

ناظرين سياسي احتمال مي دهند كه  ظرف 24 ساعت آينده  كميسيون پارلماني حسابرسي و عدالت به منظور تعيين تكليف پرونده هاي صالح المطلك و ظافر العاني به موجب نامه رياست پارلمان به هيأت تمييز در خصوص حذف شدگان تشكيل جلسه دهد. رشيد العزاوي احتمال داد كه اين كميسيون ظرف 4 تا 5 روز در اين رابطه تصميم گيري كند و نسبت به احتمال لغو ممنوعيت صالح المطلك از شركت در انتخابات با توجه به وجود شهاداتي به نفع صالح المطلك وجود دارد ابراز خوش بيني كرد. العزاوي گفت اين شهادتها با قدرت تمام از مشاركت صالح المطلك در انتخابات حمايت مي كند كه از جمله آنها  شركت وي در انتخابات اول و تدوين قانون اساسي است چرا  بين شركت تا عدم شركت تفاوت زيادي وجود دارد.

 

ديدار اوباما و جوبايدن  با طارق الهاشمي

خبرگزاري فرانسه  سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

كاخ سفيد گفت روز دوشنبه باراك اوباما و جو بايدن هر دو با طارقالهاشمي معاون رئيس جمهور عراق ملاقات كردند و در رابطه با اهميت انتخابات پارلماني عراق در ماه مارس گفتگو كردند. بياينه كاخ سفيد گفت هشت روز بعد از ديدار جو بايدن از بغداد اين سه رهبر ” تحولات سياسي و اقتصادي و اهميت شفاف بودن انتخابات با شركت گسترده و مساله آوارگان عراقي ” را مورد گفتگو قرار دادند. اين بيانيه گفت ملاقات بين بايدن و هاشمي هماهنگ شده بود ”ولي باراك اوباما به ملاقات آنها پيوست”. روز سهشنبه بعداز ظهر قرار است طارق هاشمي با وزير خارجه امريكا هيلاري كلينتون ديدار كند.

 

چاپ 26 ميليون برگه رأي براي رأي دهندگان

تلويزيون الشرقيه سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

يك سازمان مدني نسبت به تصميم كميساريا مبني بر چاپ 26 ميليون برگه رأي براي رأي دهندگان در شرايطي كه سرشماري وزارت دارايي نشان مي دهد كه تعداد واجدين شرايط نزديك به 18 ميليون و هفتصد هزار نفر است, ابراز شگفتي كرد. ديدبان حقوق و آزادي هاي قانوني امروز با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه ممكن است از چاپ بيش از 7 ميليون برگه رأي اضافي  براي تقلب در نتايج انتخابات از طريق جابجا كردن آنها با برگه هاي ديگر سوء استفاده شود بويژه اينكه نسبت مشاركت در انتخابات در بهترين حالت آن معمولا از 40تا 60 درصد تجاوز نمي كند و اين علاوه بر اين است كه چنين كاري هدر دادن اموال عمومي مي باشد كه ممكن است  آن راشيوه اي دركادر فساد مالي واداري دسته بندي نمود.

 

طالباني و علاوي اوضاع سياسي كشور را مورد بحث قرار مي دهند

روزنامه الصباح سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

جلال طالباني رئيس جمهور با دكتر اياد علاوي رئيس جنبش ملي عراق ديشب در جريان ديدارشان در دفتر رئيس جمهور به تبادل نظر در رابطه روند سياسي جاري در كشور و آينده مردم عراق پرداختند و بنا بر بيانيه دفتر رياست جمهوري كه الصباح نسخه اي از آنرا دريافت كرد دكتر اياد علاوي مواضع ملي رئيس جمهور را ستود و بر نياز عراق و عراقيان به چنين مواضعي براي تحكيم وحدت ملي واقعي و آشتي ملي و گسترش روح برادري در بين همه اقشار مردم عراق تاكيد كرد . رئيس جمهور طالباني بعد از اين ديدار در يك اظهار نظر مطبوعاتي مشترك گفت : در جريان اين ديدار ضرورت برگزاري انتخابات آزاد با تضمين مشاركت همه عراقيان مورد تاكيد قرار گرفت و افزود بايد و اينكه بايد به مردم عراق اجازه داد تا خودشان نمايندگانشان را در پارلمان مشخص كنند .

از سوي ديگر دكتر اياد علاوي گفت كه با رئيس جمهور طالباني در رابطه با مردم عراق و آينده كشور و ثبات آن گفتگو كرده است و تاكيد كرد  كه طرفين بر سر مورد موضوعات مورد بحث اتفاق نظر داشتند .

دكتر علاوي افزود در اين ديدار”تمايل زياد رئيس جمهور را بر ضروت برگزاري يك انتخابات سالم و واقعي و منطقي احساس كرديم“ علاوي گفت طالباني با صراحت نظرش را در مورد موضوع حذف بعضي از كانديداهاي انتخابات ابراز كرد كه نظر يك فرد مشتاق به عراق و عراقيان و سلامت مردم عراق بود و اين چيزي است كه ما از جناب رئيس جمهور انتظار داشتيم“

 

تصميم دادگاه استيناف, بر خلاف اراده دولت مركزي بود

تلويزيون بي.بي.سي پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

بكي اندرسون, مجري برنامه كانكت: يك دادگاه استيناف در عراق, ممنوعيت شركت صدها تن از كانديداها در انتخابات پارلماني ماه آينده را به حالت تعليق درآورد... آنها شامل سني ها و شيعي ها مي شدند كه گفته مي شود اغلب آنها, رقباي فراكسيون سياسي نخست وزير نوري مالكي هستند... آّيا اين حكم, يك انتخابات آرام را تضمين مي كند, يا اينكه بر بحران مي افزايد... چرا در وحله اول, دولت از تصميم ممنوع كردن اين كانديداها حمايت كرد؟

   فواز گرگز, استاد دانشكده اقتصاد لندن: اساسا, ايده مورد نظر اين است كه هر كسي, هر ارتباطي با رژيم سابق صدام حسين داشته, نبايد در پروسه سياسي شركت كند. اين جنجال خاص, از زماني شروع شد كه نيروها به رهبري آمريكا, عراق را اشغال كردند و در اثر برخي اقدامات, خسارات زيادي وارد شده است. زيرا در دوران صدام حسين, ميليونها عراقي بخشي از اين رژيم بودند. برخي از آنها به اين رژيم اعتقاد داشتند و برخي هم بخاطر منافع فردي. به همين دليل است كه تصميم دادگاه استيناف كه امروز اتخاذ شد, بسيار مهم است. مهم است زيرا, تنشهاي فرقه اي ميان دولت به رهبري شيعيان, و اقليت سني را خنثي مي كند, مهم است... زيرا براي اپوزيسيون, بجاي استفاده از خشونت عليه دولت, يك آلترناتيو مهيا مي كند...

مجري: اين تصميم, چه تاثيري بر روي انتخابات آتي خواهد داشت؟

 فواز گرگز: متاسفانه فكر نمي كنم كه زياد تاثير داشته باشد. من فكر نمي كنم كه انتخابات, يك غرور جاوديي براي حل مشكلات عميق عراق, ايجاد كند. همانطور كه مي دانيد, عراق يكي از خطرناك ترين كشورها در جهان است.... يك اختلاف عميق فرقه اي و سياسي در آنجا وجود دارد. حمله و اشغال عراق توسط نيروها به رهبري آمريكا, يك سيستم فرقه اي را در آنجا بنا نهاد... دادگاه استيناف, در اساس, تصميم مقامات دولتي را باطل كرد, به همين دليل من فكر مي كنم, اگر سيستم قضايي, مستقل تر عمل كند, اگر زمينه اي براي بيان اپوزيسيون ايجاد كند, مي تواند بطور واقعي, راهي براي خروج از محيط مرگبار در عراق باز كند. در اينصورت, جامعه سني, بجاي اتكا به قهر براي تقابل با دولت مركزي,  مي بيند كه كانوني وجود دارد كه به آنها مي گويد, بياييد به ما مراجعه كنيد, ما قضاوتي مستقل و عادلانه خواهيم كرد. ».

 

تلويزيون: نخست وزير در رابطه با نزاع بر سر ليست سياه كانديداها, خواهان جلسه پارلمان شد

خبرگزاري فرانسه پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

تلويزيون دولتي گفت,  نخست وزير عراق از پارلمان دعوت كرد تا روز يكشنبه براي مناظره در مورد آنچه دولت او بدان برچسب يك تصميم ”غيرقانوني” براي اعاده حيثيت كانديداهاي كه متهم به ارتباط با صدام حسين سرنگون شده مي زند, تشكيل جلسه دهد. …

اين تلويزيون گفت, اياد سامرايي سخنگوي مجلس بنا به درخواست نخست وزير نوري مالكي از نمايندگان مجلس خواست تا در جلسه اضطراري ” براي مطالعه تصميم 7 قاضي” گردهم بيايند. 

كميسيون انتخابات روز چهارشنبه اعلام كرد كه قضات حكم دادند كه حدود 500 كانديد ممنوع شده از انتخابات عمومي 7 مارس عراق مي توانند در آن شركت كنند. بيانيه علي دباغ, سخنگوي دولت اين حكم را ”غيرقانوني” و ”برخلاف قانون اساسي” خواند

 

بيانيه صادره از سوي ائتلاف (حكيم)

تلويزيون العراقيه پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

ائتلاف عراق حكم هيأت تمييز ويژه حذف شدگان از انتخابات را غير قانوني توصيف كرد. بيانيه صادره از سوي ائتلاف پس از تشكيل جلسه شب گذشته آمده است كه دادگاه تمييز برپايه‌هاي سياسي تشكيل شده و غير قانوني است. بيانيه مي‌افزايد: كميسارياي مستقل انتخابات نسبت به تصميمات دادگاه تمييز ملزم نيست.

 

با بازگشت دكتر صالح المطلك به انتخابات شادي و لبخند  بر چهره مردم عراق نقش بست

تلويزيون البابليه پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

دكتر صالح المطلك دبيركل جنبش ملي عراق: ... از مردم جنوب تا شمال عراق كه در كنار ما ايستادند و براي خروج از اين محنت بزرگي كه براي ما پيش آمد, صبر پيشه كردند و  تحمل كردند و رنج بردند  از شما بسيار سپاسگذارم كما اينكه از البابليه  نيز سپاسگذارم كه عليرغم آنچه كه از آن گفتند ولي موضعي اصيل طي اين مدت اتخاذ كرد, موضعي اصولي و اصيل اتخاذ كرد و تحت هيچ فشاري و وسوسه اي از موضع خودش كوتاه نيامد,  از شما هم سپاسگزارم.

 گزارش : با بازگشت دكتر صالح المطلك به انتخابات شادي و لبخند  بر چهره مردم عراق نقش بست و آرزوها بار ديگر به قلب هايشان بازگشت و بازگشت تمامي مردان ملي كه  منادي حق براي احياء عراق و كاشتن برادري و محبت در بين مردم هستند را تمني كردند...

ندي مرسومي خبرنگار البابليه بغداد: شب تاريك با رسيدن صبح مي رود... اللله اكبر الله اكبر كه با جهاد تمامي شرارت ها و بدي ها تمام مي شود.».

 

بهاءالاعرجي: اين تصميم  سياسي است

تلويزيون العراقيه پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

سؤال: شما در كميسيون پارلماني تصميم هيأت تمييز را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بهاء الاعرجي، رئيس كميسيون قانوني مجلس نمايندگان: اين هيأت … براي تدقيق تصميمات ستاد حسابرسي و عدالت در رابطه با كانديداها و تأييد آن تشكيل شده است. متوجه شديم كه اين هيأت از مسئوليتهاي اخصش خارج شده است و به كميساريا ابلاغ كرده است كه به شاكيان تا زمان صدور حكم اجازه شركت در انتخابات را بدهد. اين در حقيقت فراتر رفتن از مسئوليتش است. مسئوليتش فقط قبول يا رد تصميم حسابرسي و عدالت است.

سؤال: چه دلايلي باعث شده است؟

جواب: اول خلافها را مي‌گويم بعد علتها را. موضوع ديگر و مهمتر اين است كه در قانون اساسي آمده است كه كانديدا  نبايد مشمول ريشه كني بعث شود. ديروز هيأت به آنان اجازه داده است كه در انتخابات شركت كنند. بعد از انتخابات آنها ديگر كانديدا نيستند و نماينده يا برنده هستند و قانون ديگر شامل حال وي نمي‌شود. اين آشكارا برخلاف  قانون اساسي است. مسأله سوم من تمامي تصميمات تمييز را مطالعه كردم تا كنون چنين موردي نداشتيم كه تصميمي                   گرفته شود و هيأت تمييز تصميم مشخصي را به تعويق بيندازد. يا  قبول مي‌كرد يا رد مي‌كرد. من به صراحت مي‌گويم كه اين تصميم  سياسي است و در  توافق بين نماينده حزب بعث در آمريكا و جوبايدن و طارق الهاشمي صورت گرفته است. بنابراين هيأت بايد طارق الهاشمي را مشمول ريشه‌كني كند براي اين بعث را ترويج كرده است. ما در كميسيون قانوني به كميسارياي عالي مستقل انتخابات ابلاغ كرديم كه چنين تصميمي را اجرا نكند و اگر اجرا كند كميساريا مسئول خواهد بود و به دادگاه كشانده خواهد شد.

سؤال: يعني علت سياسي بوده است؟

جواب: علت سياسي است و تصميم در آمريكا بين نماينده حزب بعث در آنجا و جوبايدن و طارق الهاشمي اتخاذ شده است. … بنابراين ستاد حسابرسي و عدالت بايد دست به كار شده و طارق الهاشمي را بايد مشمول قانون ”ريشه كني” نمايد چون حزب بعث را ترويج كرده و بيشتر از آن، آنرا مجبور به ورود به انتخابات كرده است.…

اگر هيأت تمييز برخي را رد مي‌كرد يا قبول مي‌كرد ما هيچ اعتراضي نمي‌داشتيم اما اعتراض ما به اين است كه به تعويق انداخت و كميساريا را مجبور به مشاركت در انتخابات كرده كه اين پريدن از قانون اساسي است. هدف آن كارشكني در انتخابات است. اين فضايي كه ديروز وجود داشته اولاً بر روي روند سياسي و ثانياً براي ورود اراده خارجي بر اراده عراقي براي تغيير نتايج انتخابات تأثير خواهد گذاشت.

سؤال: آيا اين موضوع باعث خواهد شد كه روند انتخابات نسبت به قبل از تصميم هيأت تمييز، بحراني تر شود؟

جواب: قطعاً قطعاً قطعاً. تأثير خواهد گذاشت. در اين تصميم خلافهاي قانوني وجود دارد و سازمانهاي جامعه مدني به ويژه سازمانهاي قانوني و ارگانهاي بين‌المللي را بر آن مي‌دارد كه بگويند كه اين  انتخابات برخلاف قانون است و انتخابات باطل است. مسأله ديگر سازنده انتخابات كه مردم عراق  هستند اكثريت آنان قرباني بعث هستند وقتي بعثيها را ببيند كه با آنان در روند انتخابات شريك هستند در چنين انتخاباتي حضور نخواهند يافت. اگر اين مسأله رخ دهد اقداماتي در جهت باطل كردن انتخابات صورت خواهد گرفت. تكرار مي‌كنم كه از موضع كميسيون قانوني و با زبان قانون به كميساريا مي‌گويم كه چنين تصميمي را قبول نكند و هر تصميم از سوي كميساريا برخلاف اين را اعضاي كميساريا را به دادگاه خواهيم كشاند.

سؤال: چه اقداماتي اتخاذ مي‌كنيد؟

جواب: كميساريا  بايد به دادگاه ابلاغ كند كه اين تصميم را قبول نمي‌كند براي اين كه  مسئوليت آن از كميساريا  نبايد تجاوز كند. موضوع دوم اين است كه دادگاه تمييز وقت زيادي دارد و اين تصميمات را بررسي كند. اگر برخي از تصميمات وتو شود محترم شمرده خواهد شد اما بايد بگويم كه دادگاه تمييز از ابتدا تشكيل دستگاه قضايي در عراق تا امروز  نداشتيم كه حكمي به تعويق انداخته شود.

 

اظهارات شوراي عالي قضائيه عراق

تلويزيون الشرقيه پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

شوراي عالي قضائيه عراق كه بالاترين ارگان قضايي در عراق مي باشد اعلام كرد كه تعيين تكليف شكايت هاي ارائه شده به هيأت تمييز از سوي كانديداهاي حذف شده , قبل از هر چيز نياز به بررسي قانوني بودن طرفي دارد كه تصميم به حذف اين كانديداها گرفته است , كما اينكه نياز دارد تا اسناد و مداركي كه اين ستاد بر اساس آنها استناد مي كند را تدقيق نمايد و اين در حالي است كه بايد اسناد و مدارك معترضين به اين تصميم نيز مورد بررسي قرار گيرد. در بيانيه شوراي عالي قضايي عراق كه در رسانه ها منتشر شده آمده است كه هيأت تمييز هفت نفره براي اين كار به وقتي نيازي دارد  كه در اساس با موعد شروع بسيج انتخاباتي همخواني ندارد, بويژه اينكه احتمال بستن جاده ها بخاطر مراسم اربعين نيز وجود دارد كه اين مراسم با شروع بسيج انتخاباتي به اتمام مي رسد.

 

رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 

استراتژي جديد پنتاگون براي جنگ هاي آينده

تلويزيون سي ان ان   دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

پنتاگون قرار است استراتژي جديد خود را براي جنگهاي آينده مشخص نمايد. جزييات اين استراتژي تا چند ساعت ديگر اعلام خواهد شد. ولي كپي پيشنويس آن ناظر بر اين است كه پنتاگون تمركز خود را از روي جنگهاي متعارف روي جنگهاي مركب در شرايط مختلف، شامل تهديدهاي موشكي در فضا قرار خواهد داد.

اوباما قرار است از كنگره درخواست 33 ميليارد دلار  و 30 هزار نيروي ديگر براي افغانستان در سال جاري بكند. درخواست بودجه اوباما در سال 2011 شامل 159 ميليارد دلار ديگر براي جنگ عراق و افغانستان خواهد بود. جمع مخارج هر دو جنگ از سال 2001 تاكنون به يك تريليارد دلار رسيده است.».

 

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه ۱۰ بهمن

بی بی سی شنبه 10 بهمن 1388(30 ژانويه 2010)

"پایان مشاجره بزرگ" عنوان اصلی تهران امروز است، "وساطت میان آیت الله ها" تیتر اول بهار، خراساناز قول احمد خاتمی نوشته "هاشمی رفسنجانی و یزدی پذیرفتند که مشاجرات ادامه پیدا نکند"، "واکنش مهدی کروبی به شعارهای ساختارشکن" گزارش اصلی مردم سالاری است.

"ازدواج های اینترنتی حرکت روی لبه تیغ" گزارش اصلی جام جم است، ایران به نقل از محمود احمدی نژاد نوشته "تشییع جنازه نظام لیبرالیستی در22 بهمن امسال" و اعتماد در تیتر یک خود از "چهره هایی که به مناظره تلویزیون دعوت نشدند" خبر داده است.

"دیدار محققان پژوهشگاه رویان با رهبر" تیتر اول ابرار است، "ورشکستگی بانک ها: شایعه یا واقعیت" عنوان اصلی ابتکار است، "ماموریت‌ جدید بانك ‌مركزی: راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان" در صدر اخبار افتاب یزد آمده، جهان صنعت "تصویب ممنع صادرات و واردات به ایران" را با اهمیت دیده، دنیای اقتصاداز "واكنش ایران به تحریم بنزینی" نوشته و جوان از "صد شهرام جزایری که بانک ها را بلعیده اند" خبر داده است.

"محکومیت یازده نفر از متهمان حوادث اخیر به اعدام" تیتر اول آرمان است، "ترحم به مفسدان فی الارض پایمال کردن حق مردم است" به نقل از احمد جنتی عنوان اصلی کیهان و "بوی تحمیل از نامه های علنی به رهبری به مشام می رسد" گزارش اصلی رسالت.

"توطئه كنفرانس لندن برای به قدرت رساندن طالبان در افغانستان" تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامیاست.

به نظر سرمقاله مردم سالاری با شرایط ویژه ای که کشور با آن مواجه است مهم ترین بحث همگرایی دولت و مردم ونقش نخبگان است که این روزها از صورت یک مقوله دانشگاهی به گستره افکار عمومی دامن کشیده است و به قول «ژان ژاک روسو» افکار عمومی قانون اکثریت، با خاستگاه قوانین و اراده عموم است.

به نوشته این روزنامه وقتی به سوال یا ابهامی که در ذهن اکثریت مطرح است پاسخ اقناعی داده نشود، هر کس پاسخی برای آن می یابد این پاسخ ها با کانال های ارتباطی جمعی و میان فردی و امروزه شبکه های اجتماعی مجازی در معرض قضاوت دیگران قرار می گیرد.

جواد سادات‌ رضوی در سرمقاله تهران امروز نوشته از پس بیانیه ها و اظهارات تازه آقایان موسوی و كروبی كه رویكردی نسبتا – نه كاملا- مصالحه‌جویانه به خود گرفته‌اند دو گروه آشكارا خشمگین شده‌اند یكی ضدانقلاب خارجی و یكی افراطی داخلی و همین گواهی است بر درستی بازگشت آنها و درستی این موضوع كه ادامه این راه توسط این آقایان می‌تواند بسیاری از مسائل پیش آمده را برطرف سازد و عملا به جداسازی «معترض» و «معاند» بپردازد.

نویسنده این روزنامه یاد آور شده که با نخستین بازتاب سخنان كروبی در سایت‌ها و رسانه‌ها، واكنش‌ها نسبت به آن آغاز شد و موج نسبتا گسترده‌ای از حمله‌ها را به وجود آورد. اكثر سایت‌ها و رسانه‌های ضدانقلاب كه از موضع جدید كروبی شوكه شده بودند شروع به موضوع‌گیری تند كردند و اقدام او را «عقب‌نشینی»، «انفعال»، «ترس»، «سهم‌خواهی»، «آدم‌فروشی»، «سازش»، «عقبگرد»، «ساخت و پاخت با حكومت» و نظایر اینها ارزیابی كردند و نتوانستند عصبانیت خود را پنهان سازند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با اشاره به نزدیکی سالگرد انقلاب اسلامی نوشته بر طبل جنگ كوبیدن و این و آن را به نفاق و ضدیت با ولایت فقیه و وابستگی به قدرت های خارجی نسبت دادن نه تنها هیچ گرهی از مسائل پیچیده كنونی باز نخواهد كرد بلكه هر روز گره هائی بر آنچه موجود است خواهد افزود.

به نوشته این مقاله این هنر نیست كه هر روز یك جماعت را بر مخالفان بیافزائیم هنر اینست كه هر روز و هر لحظه بر علاقمندان به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اضافه كنیم . این سخن بیش از همه متوجه علمای دین است كه قبل از دیگران و بیش از دیگران مخاطب آیات و روایات و مخاطب توصیه ها و هشدارها هستند و در مرحله بعد همه اصحاب فكر و قلم و سخن و فعالان سیاسی مخاطبان این سخن هستند و هیچیك از آنها نباید خود را خارج از دایره شمول این مبحث بدانند.

رسالت در سرمقاله خود اقرار کرده که لابد در جائی خطائی صورت گرفته شده بود که درهمزمان با سی سالگی انقلاب اسلامی صدای مخالفان در خیابان های شهرهای کشور شنیده شد و خون هائی بر زمین ریخت.

به نوشته سردبیر رسالت مشکل این است که جماعتی می گویند با اینها که همه چیز را به آتش کشیده اند و به هیچ چیز رحم نمی کنند و خدا و امام زمان را منکرند، بنشینید و مناظره کنید! آنها نیک می دانند که این حرف ها همه بی ربط است و وقتی اعتراض می کنیم چرا حرف بی ربط می زنید، با زبان بی زبانی می گویند ما نمی خواهیم قدرت را واگذار کنیم. مردم عوام هستند، میزان رای ملت نیست و حق ندارید قدرت را از ما بگیرید.

ابتکار در سرمقاله خود نوشته در هفته های گذشته،شاهد فروکش کردن تب اختلافات بودیم و دود سفید از دودکش گروههای سیاسی خارج می شد. مجموعه فعل و انفعالات حکایت از برگشت آرامش به عرصه عمومی داشت; در این بین اذعان تلویحی آقایان موسوی و کروبی در به رسمیت شناختن دولت دکتر احمدی نژاد، نقش کلیدی در فروکش کردن آتش اختلافات داشت.

به نوشته این روزنامه به هر حال در آستانه سی ویکمین سالگرد برگزاری جشن بزرگ انقلاب، همه علاقمندان امیدوار بودند که رفتار مسئولانه گروههای سیاسی،زمینه برای رهایی از منازعات فرسایشی هفت ماهه گذشته را فراهم آورده است.

وکیلی در مقاله ابتکار نوشته در کمال ناباوری شاهد اتفاقی بودیم که اگر مهار نشود، چونان آتشفشانی،شعله های آن دامن همگان راخواهد گرفت.آن اتفاق صحبت های چندمین بار آیت آیت الله یزدی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی بود; سخنانی که اگر چه تازگی نداشت اما به دو دلیل حساسیت دوچندان یافته است،اول اینکه در شرایطی این صحبت ها مجددا بیان شد که همگان چشم به فروکش کردن دامن اختلافات دوخته بودند،دوم واکنش بی سابقه آقای هاشمی بر حساسیت موضع بیش از پیش افزود.

محمود صدری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته پیروز اصلی گردهمایی لندن درباره آینده افغانستان، ایران بود كه نمایند‌ه‌ای به اجلاس نفرستاد، اما خواسته‌های اصلی‌اش در دستور مذاكرات قرار گرفت.

به نوشته این مقاله خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان از مدت‌ها پیش مطرح بود اما هیچ‌كس آن را موضوع اصلی به شمار نمی‌آورد. حتی در دو ماه اخیر آمریكا و انگلستان، قوای نظامی خود را در افغانستان بازآرایی كرده و به شمار آنان افزوده‌اند. دولت افغانستان نیز هنوز خواستار ادامه حضور نظامیان بین‌المللی در این كشور تا زمان استقرار كامل دولت و بازگشت امنیت به افغانستان است.

سردبیر دنیای اقتصاد سخنان دیوید میلیاند وزیر خارجه بریتانیا را با اهمیت دیده که گفته ایران به خاطر مشابهت‌های فرهنگی، دینی و زبانی با افغانستان، كشوری با نفوذ به شمار می‌رود و تحولات افغانستان در چهار دهه گذشته، عمیقا با منافع و مواضع تهران و اسلام‌آباد گره خورده است. دو كشور در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، پایگاه و پناهگاه اصلی جنگجویان و آوارگان افغانی بودند.

رویا خالقی در ابتدای صفحه مصاحبه اعتماد از قول هادی نژاد حسینان وزیر سابق جهاد و معاون پیشین وزارت نفت نوشته با این شرایطی که صنعت نفت ایران دارد، رسیدن به جایگاه اول منطقه پیشکش، خدا کند از جرگه کشورهای نفت خیز خارج نشویم.

به نوشته این روزنامه نژاد حسینیان گفته بررسی عملکرد پنج سال گذشته در چگونگی برخورد با چالش ها و مشکلات، آینده روشنی را برای صنعت نفت و گاز کشور نشان نمی دهد. در مورد گاز، به رغم داشتن مقام دوم مخازن گاز دنیا، تولید گاز داخل کشور کافی نیست لذا دولت در تامین نیازهای گازی داخل کشور ناتوان است.

روزنامه های هوادار دولت نقل کرده اند که محمود احمدی نژاد در پایان دیدار فیلمی از فیلم های جشنواره فجر از ساختن فیلم هایی مانند به رنگ ارغوان حمایت كرد و اظهار داشت: ما همواره از ساختن این گونه فیلم ها حمایت كرده ایم و به طور كلی هیچ فیلمی بدون كمك دولت ساخته نمی شود.

کیهان نوشته گرچه روسای جمهور سابق نیز گاهی از حق شخصی خود گذشته اند، اما مساله ای كه آقای احمدی نژاد به آن باید توجه كنند «حق نظام» جمهوری اسلامی است كه قابل معامله نمی باشد.

به نوشته این روزنامه چگونه رئیس جمهور، فیلمی را كه تصویری سیاه از سربازان گمنام و بی ادعای امام زمان را ارائه می دهد و همه ارزشهای نهفته در سیستم اطلاعاتی ما را مخدوش می كند، «فیلم قوی و خوب از نوع انتقادی» دانسته اند! ثانیاً، لازم است مرز میان انتقاد و تخریب و مرز میان انصاف و غرض ورزی نیز درك شود تا چنین اظهارنظرهایی كه با سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی مغایر است، صورت نگیرد.

نویسنده کیهان ادعا کرده که ممکن است این نگاه فرهنگی احمدی نژاد كه جنسی متفاوت با رویكردهای انقلابی رئیس جمهور دارد در نگرش نامطلوب مشایی «رئیس كمیسیون فرهنگی دولت» باشد و ابراز امیدواری کرده که او متوجه چنین تناقض و تعارضی بشوند و ارزشهای انقلابی ای كه در عملكرد سیاست خارجی ایشان نمود داشته و دارد را به حیطه های فرهنگی و سیاست نکشاند.

آرمان در مقاله ای نوشته میدان سیاسی کشور هرچند هیچگاه ازعوارض ناشی از اطلاع‌رسانی تاکتیکی «جعل و تحریف» تهی نبوده‌است ولی به یقین در هیچ زمانی به اندازه «امروز» در خطر این بلیه اطلاع‌رسانی قرار نداشته‌است و آنچه این مخاطره را افزون نموده آن جاست که تیغه این لبه چهره‌ها و شخصیتهای موثر را تا حدودی در برگرفته است.

به نظر این روزنامه بر همه ارکان نظام و ساختار رسانه‌ای کشور فرض واجب است که در اطلاع‌رسانی اخبار نهایت دقت و امانتداری را لحاظ و از تفسیر و انتقال «نقل قولی» به خصوص از جلسات خصوصی پرهیز نمایند و سکوت در قبال برخی جعل‌ها و تحریف‌های خبری را فرض بر «صحت» نپندارند که شان مراجع فراترازپاسخ و یا حتی تکذیب برخی اخباری است که کسی به صحت آن ها اعتقاد ندارد.

هما شیرزاد در گزارشی تحلیلی در اعتماد نوشته اگر بخواهیم علی لاریجانی را نماینده یکی از طیف های مهم اصولگرا در نظر بگیریم و همزمان بگوییم محمود احمدی نژاد نیز نمایندگی طیف دیگری از جریان اصولگرایی را برعهده دارد، شاید هیچ اتفاقی به اندازه وقایع پس از 22 خرداد 88 نمی توانست تفاوت زاویه دید این دو را در برخورد با مسائل آشکار کند.

نویسنده گزارش اعتماد اشاره کرده که لاریجانی در حالی که همه منتظر بودند برای انتخابات ریاست جمهوری دهم خیز برداشته و خود را همچون سال 84 برای ماراتنی دیگر در این عرصه آماده رقابت کند به یکباره ترجیح داد صاحب یکی از صندلی های سبز بهارستان شده و از آنجا نیز به کرسی ریاست پارلمان دست یابد تا اگر لازم شد در مصاف با احمدی نژاد نه در قامت یک مرئوس بلکه در قامت یک همتا قد علم کند؛ یکی در قوه مقننه و دیگری در قوه مجریه.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه 12 بهمن

بی بی سی دوشنبه 12 بهمن 1388(اول فوريه 2010)

"اختلاف بر سر خوشه بندی ها" عنوان اصلی آرمان است، آفتاب یزد پرسیده "تجدید نظر در خوشه بندی ها؟" مردم سالاریاز قول وزیر اقتصاد نوشته "خوشه بندی ملاک عمل نیست"، جهان صنعت خبر داده "تعیین نرخ جدید برق روی میز دولت" و بهار با تیتر "رفاه در حسرت تامین اجتماعی است" به تحولات در سازمان رفاه بازنشستگان و تامین اجتماعی پرداخته است.

"جنگ سایبر شدت می گیرد" گزارش اصلی ابتکار است، ابرار از زبان فرمانده نیروی انتظامی از "دستگیری هفتاد در صد کسانی که تصاویرشان از اغتشاشات منتشر شده بود" خبر داده، ایران از زبان رییس دولت نوشته "مقابله قاطع با رانت خواران".

رسالت از زبان آیت الله لاریجانی نوشته "کوتاه نخواهیم آمد"، تهران امروز از قول همین مقام نوشته "برخلاف قوانین عمل نخواهیم کرد" و کیهان از بیانیه نمایندگان مجلس با این تیتر خبر داده "خواص مرز خود را با فتنه گران و بیگانگان مشخص کنند".

"آغاز جشن های دهه فجر" عنوان اصلی روزنامه های جام جم، جمهوری اسلامی و اطلاعات است.

ابتکار عنوان اصلی خود را به حملات سایبری که این اواخر در اینترنت صورت می گیرد اختصاص داده و نوشته در نا آرامي هاي پس از انتخابات و البته درهيجانات پيش از آن فضاي مجازي يکي از فرصت هايي بود براي استفاده تبليغاتي گروه هاي مختلف. اين موضوع اما در حوادث پس از انتخابات در حد استفاده تبليغاتي باقي نماند که عملا نبردهايي براي از کار انداختن حريف در اين فضا در گرفت.

به نوشته این روزنامه حمله به سايت ها و وبلاگ هاي حريف و از کار انداختن آن ها و خارج کردن پايگاه هاي اطلاع رساني داخلي و خارجي از دسترس کاربران اينترنتي از جمله اين موارد است که مراجع خاصي در کشور به اين موضوع پرداخته اند.

ابتکار نهادهايي که در تعريف وظايف خود دفاع از مرزهاي کشور و نظام را دارند عامل این حملات دیده و نوشته اين نهادها با گسترش حوزه دفاعي خود به فضاي مجازي تلاش مي کنند که اين وظيفه خود را با استفاده از فضاي سايبر نيز عملي کنند.

کیهان در سرمقاله امروز خود برای چند دهمین بار جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی را مرده خوانده و نوشته برای سران این جریان تنها کاری که باقی مانده به نوعی بین خود و ضد انقلاب فاصله گذاری کنند که گریبان خود را از تبعات اقدامات خود و زحمت هائی که برای نظام بعد از انتخابات به وجود آوردند برهانند.

به نظر نویسنده این مقاله نظام به آساني قادر به برخورد با اين جريانات خواهد بود اما اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه نداي آشتي كه اين روزها از گوشه و كنار شنيده مي شود يا بيانيه هايي كه در راه خواهد بود، هدفي جز نجات دادن سران فتنه از هزينه هاي محتومي كه لاجرم بايد بپردازند ندارد. اين حق مسلم مردم است كه خواهان محاكمه و مجازات سران فتنه هستند.

در پایان مقاله کیهان آمده نهايتا اين دو علامت نشان مي دهد كه نوعي اجماع داخلي و خارجي در اين مورد وجود دارد كه فتنه سبز جوانمرگ شده است. حاميان خارجي اش اكنون به داد و فرياد كردن روي آورده اند تا شايد به عدد فريب خوردگان چند نفري اضافه شود و بانيان داخلي هم در به در به دنبال راهي مي گردند كه از مهلكه بگريزند. سوال اين است: صورت اين جنازه مرده را تا كي به رنگ و لعاب بزك مي توان كرد؟

این مضمون در سال های اخیر بارها درباره جنبش اصلاح طلبی نوشته شده و در هفت ماه گذشت جنبش سبز نیز چنین توصیف شده است.

آفتاب یزد نوشته بعد از گذشت چند روز ازحادثه هواپيمايي تابان، واكنش‌ها نسبت به اين حادثه همچون ‌ساير حادثه‌هاي هوايي بر روي عامل انساني به عنوان تنها گزينه پيش روي مسئولان ‌سازمان هواپيمايي كشوري نشان داد كه در مواجهه با حوادث هواپيمايي همچنان مسئولان ‌علاقه‌مند هستند تا برروي خطاي انساني به جاي مديريت بحران تكيه كنند.

به نوشته این روزنامه به استدلال كارشناسان امر، هيچ‌گاه تحريم‌های خارجی ‌موجب عقب ماندگي صنعت هوائی نشده است و با ابزارها و تخصص‌هاي موجود مي‌توان اين ‌تحريم‌ها را مديريت كرد چيزي كه در اين صنعت به آن توجه نمي‌شود.

گزارش آفتاب یزد نتیجه می گیرد که اين دو چالش همچون ‌كلاف سر درگم موجب می شوند مسئولان سازمان هواپيمايي كشوري هيچ‌‌گاه به دليل اصلي ‌وقوع حوادث هوايي پي نبرند و هيچ‌گاه ازسوانح حادث شده قبلي درس نگيرند به گونه‌اي كه ‌در دو هفته گذشته، بيش از سه سانحه هوايي بزرگ در سكوت خبري خاص سازمان ‌هواپيمايي پشت سر گذاشته شده است.

آرمان نوشته رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد خوشه‌های اول و دوم یارانه دریافت می‌کنند و خوشه سوم یارانه دریافت نمی‌کند و با این گفته اعتراض‌ها نسبت به شیوه خوشه‌بندی این مرکز شروع شد. اما این تصور وجود داشت که احیانا ساکنان شهرهایی همچون تهران، گرگان و اردبیل خوشه سومی شده‌اند و افراد کم درآمد در روستا‌ها و شهرهای کوچکتر خوشه اولی هستند و بیش از همه یارانه دریافت خواهند کرد.

به نوشته این روزنامه خبرهای جدیدی منتشر شده که اساسا نشان می‌دهد که خوشه‌بندی خانوارها به صورتی که مرکز آمار ایران (وابسته به نهاد ریاست جمهوری) انجام داده است فاقد هر گونه دقت و بدون پشتوانه کارشناسی است. البته این عدم دقت دور از ذهن نیست.

بهار در سرمقاله خود نوشته بحث هدفمند کردن یارانه ها در ایران آرزوی اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان تمامی مکاتب معتقددند سیستم یارانه ای و سویسید اختلالاتی در بازار ایجاد می کند و نابسامانی هائی در پی می آورد.

به نوشته این مقاله دولت ها در سی سال گذشته هیچ وقت حاضر نشده اند الگوی اقتصادی خاصی را بپذیریند و بر مبنای آن سیاسیت های خود را ساماندهی کنند همین مساله باعث شد که دولت سعی کند درامدهای نفتی را به طور مستقیم در جامعه توزیع کند و می بینم که این سیاست در بخش تولید و صنعت مشکلات زیادی به بار آورده است.

صابر شیبانی در سرمقاله بهار تاکید کرده گرچه دولت مصمم است یارانه ها را در یک برنامه زمانی حذف کند اما باز هم قضیه حذف یارانه ها به طور جدی مطرح نیست.

زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ايران به صدا درآمده است عنوان سرمقاله دنیای اقتصاد است کهمحمدصادق الحسینی در آن به بررسی گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 1388 پرداخته و از جمله نشان داده که آمارها نشان مي‌دهد که جواز تاسیس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومین سال متوالی منفی است. به طوری که در سال 86 جواز تاسیس واحدهای صنعتی منفی 3/11 درصد کاهش یافته بود و در سال 87 نیز ‌اين شاخص به صورت بی‌سابقه‌اي با رشد منفی 7/45 درصد روبه‌رو شده است.

به نوشته این اقتصاددانتولید و صادرات نفت نیز چه در سال 87 و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است. هرچند که رشد منفی‌اين شاخص کوچک بوده است اما‌ اين رشد منفی خصوصا برای تولید مي‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نامناسب کشور در گسترش و سرمایه‌گذاری کردن در میادین نفتی و به طور کلی عدم توجه به سرمایه‌گذاری در اين بخش در سال‌های گذشته باشد که خطرناک است.

نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد نتیجه گرفتهوضعیت اقتصاد ‌ايران بر مبنای آمارهای بانک مرکزی کشور وضعیت مطلوب و مناسبی نیست. ‌اين وضعیت نامناسب هنگامي ‌بیش از پیش خود را نشان مي‌دهد که بدانیم رشد اقتصادی کشور برای سال 1387 معادل 4/8 درصد هدف‌گذاری شده بود که بنابر آمارهای رسمی، تنها رشدی 3/2 درصد به دست آمده که خود به تنهایی نشان مي‌دهد که زنگ‌ها برای اقتصاد ‌ايران به صدا در آمده است.

جهان صنعت در سرمقاله خود به عذرخواهی مدیرعامل تویوتا از مردم جهان اشاره کرده که بابت اشکالی بوده است که در مدل تازه خودروهای ساخت این کارخانه وجود دارد.

به نوشته این مقاله این موضوع ما را به این فکر فرو برد اگر این موضوع اینچنین مهم است چرا در ایران سال‌هاست که انواع سوانح و اتفاقات در خودروهای تولید داخل و خارج می‌افتد اما هیچ واکنشی تاکنون از سوی دولت و خودروسازان داخلی دیده نشده است؟ یا اینکه مدیرعامل تویوتا و دولت‌های دیگر بیش از حد به مصرف‌کننده احترام می‌گذارند یا اینکه ما هیچ از حقوق خود نمی‌دانیم؟

سرمقاله جهان صنعت به طعنه نوشته ما چیزی از حقوق مصرف‌کننده ایرانی در بخش خودرو ندیده‌ایم و می‌ترسیم با این‌گونه برخوردهای غلط اجنبی‌ها مردم بد عادت شوند و خدای ناکرده بخواهند که حقوقشان رعایت شود.

روزنامه تهران امروز که دو هفته قبل نشریه نزدیک به آیت الله مصباح یزدی نوشته بود که آرم این روزنامه شبیه به زنی است که پاهایش را روی پاهای خود انداخته امروز توضیحی دارد به قلم مدیر مسوول روزنامه که در آن نوشته شده که این لوگو توسط استادان گرافیک چگونه تعیین شد.

مدیر مسوول تهران امروز در نوشته خود به جلسه ای با محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اشاره کرده که وی گفته چون اين شائبه‌ايجاد شده بهتر است اصلاحاتي در آن صورت گيرد تا اين موضوع رفع شود.

به نوشته این مقاله با وجود این که مدیر مسوول این روزنامه توضیح داده که لوگوي يك روزنامه به‌عنوان نماد آن، چيزي نيست كه بشود به اين راحتي آن را عوض كرد ولی به احترام آقاي دكتر محمدعلي رامين نويسنده و متفكر (نه معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد) و به احترام اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات اصلاحات لازم را در لوگو صورت خواهيم داد. پس به‌زودي لوگوي تهران‌امروز را همراه با حس‌غم‌انگيزي اصلاح خواهيم کرد.

گفتنی است که به دنبال ایراد نشریه پرتو سخن چاپ قم ، چند تن از کارشناسان نشان داده بودند که آرم همان نشریه نیز در صورتی که گردانده شود می توان صورت و اندام زنی باشد.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ سه شنبه 13 آبان

بی بی سی سه شنبه 13 بهمن 1388(2 فوريه 2010)

"22 بهمن امسال پیام های جدیدی برای بشریت دارد" عنوان اول ابرار است که از زبان محمود احمدی نژاد نقل شده، رسالت همین گزارش را با عنوان "ملت نومیدی بر اردوی دشمن حاکم می کند" نقل کرده، آفتاب یزد از قول محمد خاتمی نوشته "معتقدیم ذات حکومت اسلامی مبتنی بر مردم است" وبهار از همین مقام نوشته "چهره ها به مردم پشت نکرده اند".

"عقب نشینی نمی کنم" از زبان آیت الله یزدی تیتر اول ابتکار است، اعتماد از همین مقام نقل کرده "وظیفه نداریم سکوت کنیم"و "اعتراف فتنه گران: به آخر خط رسیده ایم" تیتر کیهان است.

"خوشه بندی یارانه ها اصلاح می شود" گزارش اصلی جام جم است، دنیای اقتصاد در عنوان اول خود به "اوضاع تولید پس از یارانه ها" پرداخته، مردم سالاری و جهان صنعت در صدر اخبار خود پرسیده اند "توقف توپولف ها منوط به نظر روسیه؟" و آرمان "خواب ده ساله سهام عدالت" را بررسی کرده است.

"بهره برداري از صدها طرح عمراني و صنعتي در نخستين روز از دهه فجر" تیتر اصلی روزنامه جمهوری اسلامی است و "روز باشکوه پایتخت" گزارش اصلی تهران امروز درباره تونل توحید است.

داوود هرمیداس باوند در مقاله ای در آرمان تحولات تازه در روابط ایران و آمریکا را بررسی کرده و نوشته با آمدن اوباما تلاش می‌شد روابط با ایران از طریق گفت و گوهای دوجانبه و پیگیری مسیر دیپلماسی مسائل مختلف به ویژه تکنولوژی هسته‌ای دنبال شود. این استراتژی با توجه به عکس العمل‌هایی به تدریج به پیگیری جمعی از سوی گروه 1+5 نزدیک شد. رئیس جمهور آمریکا با رویکرد تاکیدی خود بر دیپلماسی از چند جانب تحت فشار گرفت.

این استاد دانشگاه با بررسی منابع مختلف فشار به رییس جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده که همواره چه در قطعنامه‌های شورای امنیت و چه در رویکرد آمریکا در مورد ایران ضمن تاکید بر احتمال اعمال تحریم‌های سنگین تر، تصریح می‌شود که باب مذاکره همواره باز است. پس رویکرد آمریکا در برابر ایران و اظهار نظرها در این مورد تغییری نکرده است.

کیهان در سرمقاله خود درباره آمادگی هواداران جنبش سبز برای حضور در مراسم سالگرد انقلاب نوشته بر مبناي اطلاعات موجود كانون فتنه اكنون تلاش مي كند به هر نحو ممكن خود را از زير بار له كننده حماسه 9 دي بيرون بكشند و لذا به دنبال آن است تا بتواند روش هايي براي اخلال در تظاهرات بزرگ 22 بهمن بيابد.

این روزنامه هوادار دولت بدون ذکر منبع خود نوشته اطلاعات نشان مي دهد البته تلاش اين كانون بيش از آنكه ناشي از احساس توانايي براي شكل دهي به يك حركت جديد باشد ناشي از اين است كه اين افراد احساس مي كنند اگر در 22 بهمن حماسه اي بزرگ تر از 9 دي خلق شود آن وقت ديگر همه چيز تمام خواهد شد.

کارها، نه اهداف

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب از مسوولان دولتی خواسته اين حس را در قاطبه مردم ايجاد كنند كه آنچه از سوي دولت تدارك ديده شده در چارچوب منافع ملي و آسايش و آرامش آحاد جامعه است. در چنين حالتي است كه مي توان انتظار داشت عزمي عمومي و قدرتمند براي كمك به تحقق اهداف عاليه ترسيم شده در ميان مردم ايجاد گردد.

به نوشته این روزنامه نقطه مقابل اين رفتار كوبيدن بر طبل اهداف است كه ناگزير انسان را به ورطه شعارزدگي مي كشاند چرا كه اين توقع ايجاد مي شود كه جاي خالي ارتباطي مبتني بر اعتماد صداقت و شفافيت را بين مردم و حاكميت بزرگنمايي اهداف پر كند كه همان شعارزدگي است.

سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اضافه کرده به نظر مي رسد حال كه به دلائل و علل متعدد شاهد همزماني طرح چند مقوله حساس و مهم هستيم شايسته است متوليان بررسي و اجراي اين برنامه ها و قوانين با محرم دانستن مردم زواياي مختلف و بعضا نامشخص اين برنامه ها، از جمله هدفمندسازي يارانه ها، بودجه سال 89 و برنامه پنجم را براي مردم تشريح و تبيين كنند تا رفع نگرانيها شود.

سيدجواد سيدپور در سرمقاله تهران امروز نقل کرده که پيش‌تر از اين، روزي خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها آمد و گفت: «خبري نداري عليه شهرداري باشد؟» با تعجب گفتم: «چرا؟» گفت: «به ما گفته‌اند براي هر خبري كه عليه شهردار و شهرداري بياوري پاداش خوبي مي‌دهند.» اما چرا بايد فضا به‌گونه‌اي بشود كه عده‌اي كام‌شان را از تلخي ديگران شيرين كنند؟ چرا عده‌اي براي فرو افتادن ديوارهاي تونل توحيد لحظه‌شماري مي‌كردند؟‌ مگر تونل توحيد جاي چه كسي را تنگ مي‌كرد؟

نویسنده این مقاله پرسیده مگر نه اين است كه هر روز تاخير در اين پروژه بزرگ هزينه‌هايي به شهر و شهروندان آن تحميل مي‌كرد، پس چرا زود راه افتادن آن براي برخي باعث تشويش شده بود و از جمله تصادف ساده را جوری منعکس کرده اند انگار فاجعه‌اي در حد خارج شدن قطار تهران – مشهد از ريل يا سقوط هواپيماي توپولف هواپيمايي تابان رخ داده است.

جام جم در گزارش اصلی خود نوشته خوشه بندی ها اصلاح می شود و اضافه کرده با روشن شدن اشكالات خوشه‌بندي مردم در دريافت يارانه، هم دولت و هم مجلس به اين سو رفته‌اند كه يا خوشه‌بندي‌ها را اصلاح كنند و يا دامنه پوششي آن را به تمام افراد جامعه افزايش دهند.

به گزارش خبرنگار جام جم در حالي‌كه بيشتر افرادي كه سال گذشته اطلاعات اقتصادي خود و خانوار تحت پوششان را به ستادهاي تعيين شده از سوي مركز آمار ايران اعلام كرده بودند، از خوشه‌بندي خانوار خود مطلع شده‌اند، اعتراضات زيادي نسبت به خوشه‌بندي‌ها صورت گرفته است بيشتر شهروندان مي‌خواهند بدانند بر چه اساسي و با در نظر گرفتن كدام ملاك در خوشه‌خاصي قرار دارند.

كدام چشم‌انداز عنوان سرمقاله دنیای اقتصادست که در آن صادق جنان صفت نوشته اين بيشتر به يك افسانه شبيه است كه شركت‌هاي پيمانكاري فعال در صنعت برق، 5 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و اين طلب از 3 سال پيش روندي فزاينده گرفته است. اما اين حرفي است كه روزگذشته يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس قانونگذاري ايران بر زبان آورده و صحت آن را تاييد كرده است.

به نوشته این اقتصاددان جداي از اينكه اين موضوع چگونه شروع شده، چه فرجامي خواهد داشت، شركت‌هاي پيمانكاري براي دريافت طلب خود چه كرده وچه پاسخ‌هايي شنيده‌اند و... مساله مهم، وفاي به عهد است كه به نظر مي‌رسد در اين موضوع خاص ناديده گرفته شده است.

در پایان مقاله دنیای اقتصاد آمده نوع تعامل دولت با شركاي اقتصادي خود، تصويري ناراحت كننده از مشكلات در سطوح كلان و مياني كسب و كار در ايران را در برابر ديدگان قرار مي‌دهد. براي اينكه حال و روز كسب و كار ايرانيان از ناخوشي فعلي بيرون ‌آيد و تصوير روشني از آينده ترسيم شود، راهي جز اعتمادسازي نيست.

آرمان در عنوان اصلی خود خبر داده که میوه سهام عدالت ده سال دیگر می رسد و در متن گزارشی از قول رئیس سازمان خصوصی نوشته سهام شرکت‌های واگذار شده تا 10 سال در وثیقه خواهد ماند و 43 میلیون نفری که سهام عدالت می‌گیرند، نمی‌توانند در یک روز سهام خود را در بورس عرضه کنند.

آرمان نوشته با استناد به گفته‌های سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی می‌توان به این نتیجه رسید که سهام عدالت که ابزاری برای مهرورزی دولت به مردم بود 10 سال دیگر شکل واقعی به خود خواهد گرفت و افرادی که در مرحله اول سودی دریافت کرده‌اند در سال 95 می‌توانند برگه سهام عدالت خود را به فروش برسانند.

جهان صنعت به گفته های روز گذشته رييس سازمان هواپيمايي کشوري پرداخته که با تاکيد بر اينکه اين سازمان هيچ ضعف و قصوري در بروز سوانح هوايي اخير نداشته است گفته ايرادهائی که در موتور هواپيماهاي توپولوف 154 مشاهده شد به کارخانه سازنده آن (روسيه) گزارش شده و ادامه پرواز اين نوع هواپيما در کشور به اعلام نظر اين کارخانه بستگي دارد.

روزنامه نگاران ایرانی در روزهای گذشته از وزارت راه پرسیده بودند چرا با وجود این که هواپیمائی روسیه تمامی توپولف های خود را از دور حذف کرده و به هواپیماهای غربی متوسل شده ایران همچنان به اجازه توپولف ها ادامه می دهد.

این مقام دولتی به نوشته جهان صنعت تصريح کرده قبلا اين ضعف در موتور هواپيماهاي توپولوف را مشاهده نکرده بوديم و در سانحه قزوين به اين نتيجه رسيده ايم.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ چهارشنبه ۱۴ بهمن

بی بی سی چهارشنبه 14 بهمن 1388(3 فوريه 2010)

"پرونده قضات کهریزک در حال رسیدگی" تیتر اول بهار است و جهان صنعت در گزارش اصلی خود سئوال کرده "رشد اقتصاد ایران: هشت یا نیم در صد".

"پيشرفت‌هاي سه دهه نتيجه آزادي است" به نقل از رهبر جمهوری اسلامی تیتر اول روزنامه ایراناست، از همین گزارش ابرار و ابتکار نوشته اند "برخی حوادث تلخ ماه های اخیر بر اثر غفلت بعضی افراد به وجود آمد"، کیهان نوشته "غفلت در مسائل سیاسی گاه به مثابه خیانت است" و جام جم نوشته "غفلت سیاسی گاهی نتایج خیانت بار دارد".

رسالت از سخنان آیت الله خامنه ای این جمله را در صدر عنوان های خود قرار داده "می توان ایران را به رتبه اول عملی جهان رساند" و روزنامه جمهوری اسلامی نوشته "ایران را باید با برنامه از اسارت عملی خارج و به رتبه اول عملی جهان رساند".

آفتاب یزد در گزارش اصلی خود از قول نماينده زنجان و طارم نوشته "عدول از قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيامدهاي سنگين دارد"، دنیای اقتصاد "سمت و سوی پول در آمار" را موضوع اول خود قرار داده و جوانخبر از " عبور یارانه ها از محدوده خوشه بندی" داده است.

"پرونده فرزندان هاشمی در دادسرا" عنوان اصلی آرمان و تهران امروز است.

مردم سالاری از زبان آیت الله مکارم شیرازی نوشته "به جاي حاتم بخشي به بعضي بازيگران به مناطق محروم کمک کنيد".

عباس عبدی در مقاله ای با عنوان عدم تحمل احزاب در بهار نوشته دو جزء جامعه ما دچار پس افتادگی شدید نسبت به اجزای دیگر شده است یکی سیاست و ساختار سیاسی و دیگری جزء شخصیت است که بیشتر به دلیل پس افتادگی ساختار سیاسی با محیط انطباق نیافت و در ساختار کاملا عقب مانده و توسعه نیافته سیاسی امکان بروز شخصیتی متناسب با محیط از فرد و اعضای جامعه گرفته شد.

این جامعه شناس با اشاره به روزهای سقوط رژیم پادشاهی نوشته در ایران سال 56 بهبود اوضاع اقتصادی سبب گشایشی در اوضاع سیاسی نشد افزایش اقتدار شاه به سبب بهبود وضع اقتصادی به بسته تر شدن فضا و ساختار سیاسی انجامید و حتی دو حزب فرمایشی هم تحمل نشدند.

در انتهای مقاله بهار تاکید شده در آن زمان ساختار سیاسی به قدری متصلب و انعطاف ناپذیر بود که راه را بر شیوه های دیگر مبارزه سیاسی مسدود کرده بود، انقلاب مسیری بود که ساختار سیاسی گذشته به عنوان تنها راه مقدور برای خروج از آن اوضاع باز گذاشت.

آرمان با اشاره به این که امروز ضرب الاجل ایران برای تبادل سوخت تمام شده پیش بینی کرده خبر خوشی که رییس جمهور می خواهد در روز 22 بهمن به مردم بدهد ارتباط مستقیم با همین امر دارد، یعنی تولید داخلی سوخت هسته‌ای تا مرز 20 درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران.

نویسنده سرمقاله آرمان با تاکید بر این که سوخت نیروگاه تهران نباید اصلا مطرح می شد چرا که در واقع صلح آمیز محسوب شده و هیچ مشکلی به لحاظ حقوق بین الملل ندارد نوشته به هر حال تلاش دو سویه ایران برای تامین سوخت راکتور تهران حداقل از یک سو تضمین شده است و آن تکیه به توانمندی دانشمندان هسته‌ای کشورمان است.

جهان صنعت در سرمقاله خود نوشته طی دو هفته گذشته دو نهاد معتبر اقتصادی بین‌المللی به روال سال‌های قبل، چشم‌اندازی از اقتصاد جهان ارایه کردند تا سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم بگیرند کجا سرمایه‌گذاری کنند.

به نوشته این روزنامه بانک جهانی اخیرا، رشد یک درصدی برای سال آینده ایران پیش‌بینی کرد. به فاصله کمتر از 10 روز صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی ایران را یک درصد اعلام کرد و سرانجام واحد اطلاعات اکونومیست این رقم را نیم درصد اعلام کرد. در چنین شرایطی معاون رییس‌جمهور رشد اقتصادی و هدف‌گذاری دولت در سال آینده را هشت درصد عنوان می‌کند.

جهان صنعت نوشته وقتی نیم‌نگاهی به عملکرد دولت درسال مالی جاری بیندازیم معلوم می شود با رشد اقتصاد 3/2 درصد نمی‌توان پرش هشت درصدی انجام داد؟ حالا باید پرسید آقای ممبینی براساس کدام ملاک چنین ادعایی می‌کند؟ آیا چنین قله‌ای استهزا کردن آمارها و پیش‌بینی‌ها نیست؟ این خوشبینی‌ها بلندپروازی‌هایی است که طی چهار سال تکرار شد و هرگز به نتیجه نرسید.

محمد عدلي در سرمقاله تهران امروز نوشته قوه مجريه بايد بپذيرد در آستانه اجراي طرحي كه از آن به عنوان جراحي اقتصاد ياد مي‌شود بايد انسجام بيشتري از خود نشان دهد. در شرايطي كه قرار است آزادسازي قيمت‌ها از ابتداي سال 89 آغاز شود، توقع زيادي نيست كه در روزهاي باقي مانده تا پايان سال 88 مردم به تدريج در جريان چگونگي اجرا و جايگاه خود در اين طرح قرار بگيرند.

به نوشته این مقاله البته هرازگاهي توسط يكي از مسئولان دولتي اطلاع رسانی مي‌شود. اما ابراز نگراني مردم موجب مي‌شود ساير مسئولان به تكذيب سخنان مطرح شده بپردازند و موضعي متناقض با آنچه در ابتدا گفته شده، بگيرند؛ اتفاقي كه در اعلام خوشه‌ها توسط رئيس مركز آمار ايران رخ داد و پس از آن وزير اقتصاد و معاون او به نوعي به تكذيب سخنان او پرداختند.

فرخ قبادی در سرمقاله دنیای اقتصاد اگر قیمت بنزین‌، گازوئیل‌، برق‌، گاز‌، نان و کالاهای دیگری که قرار است یارانه آن‌ها هدفمند شود‌، افزایش یابد‌، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هم افزایش مي‌یابد که به معنای تورم است. تقسیم تمام یا بخشی از ‌اين درآمد اضافه شده دولت در میان گروه‌هايی از جامعه‌، درآمد آن‌ها را بالا مي‌برد‌، اما از نرخ تورم نمي‌کاهد.

این اقتصاددان با تاکید بر این که قدرت خرید ریال در بازار داخلی‌، در پایان سال آينده 25 درصد کمتر از قدرت خرید آن در آغاز سال خواهد بود پرسیده آيا هیچ‌کس‌ اندیشیده است که چنانچه ما همچنان نرخ دلار را کم و بیش ثابت نگه‌داریم‌، در طول سال آينده چه بر سر تولید‌کنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور خواهد آمد؟

به نوشته سرمقاله دنیای اقتصاد اگر گزارش‌هاي نشریات و شنیده‌ها و دیده‌ها حتی نزدیک به حقیقت هم باشد و تعداد روزافزونی از تولیدکنندگان داخلی‌، به دلیل ارزان‌تر تمام شدن تولید در کشورهايی نظیر چین‌، هم اکنون تولیدات خود را دربست «برون سپاری» مي‌کنند‌، در سال آينده ‌اين قبیل اقدامات چه دامنه‌اي خواهد یافت؟

حمید رضا شکوهی در مردم سالاری نوشته سرگرداني مردم در مورد هدفمند کردن يارانه ها اکنون با سرگرداني مردم در مورد خوشه بندي ها همراه شده و ايجاد ارتباط بين هدفمند کردن يارانه ها و خوشه بندي ها در ذهن مردم، به معمايي لا ينحل تبديل شده است. زماني محمود احمدي نژاد در سفر انتخاباتی به اصفهان نويد هر ايراني ماهانه 120 هزار تومان را داد اما به مرور زمان اين گمانه زني به ماهانه 25 و 20 هزار تومان براي هر فرد کاهش يافت.

به نوشته این مقاله اين پرسش ذهن مردم را به خود مشغول کرد که چگونه هر ايراني قرار است ماهانه 20 هزار تومان دريافت کند اما في المثل قيمت برق 21برابر شود و قيمت گاز و آب هم افزايش زيادي را تجربه کند و آن گاه چگونه اين يارانه اندک مشکلا ت ناشي از آن افزايش قيمت ها را جبران کند؟

ابتکار در سرمقاله خود نوشته خوشه بندي یا بر اساس برابری خواهد بود یا عادلانه و یا بر اساس نیازها و توضیح داده که چنین پیداست که دولت در نقدي کردن يارانه ها و خوشه بندي ها در پي بکارگيري اصل نياز است. چنین مبنايي نمي تواند براي تقسيم يارانه ها صحيح باشد چرا که در اين حالت دولت نقش عياري را به خود خواهد گرفت که حقي را از ثروتمدان به اجبار گرفته و به نيازمندان مي دهد.

به نوشته این روزنامه دولت بايد توجه داشته باشد که مبناي تسهيم نياز به گونه اي پيش نرود که اين تسهيم تبديل به عملي عيارانه شود. همان عیاران که بر اين باور بودند که مي بايست از اغنيا به اجبار يا دزدي مالهايشان گرفت و به فقرا داد تا عدالت برقرار شود. از اين منظر فقر فقرا معلول خود خواهي و شايد دزدي ثروتمندان است.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه 15 بهمن

بی بی سی پنجشنبه 15 بهمن 1388(4 فوريه 2010)

مردم خوشه بندی ها را کنار بگذارند" به نقل از محمود احمدی نژاد عنوان اصلی روزنامه آرمان است، ابتکار در یکی از تیترهای اصلی نوشته "رهبر انقلاب دکترای افتخاری را نپذیرفتند" و آفتاب یزد در عنوان اولش "هشدار نسبت به نبود شادی و نشاط در جامعه" را از قول یک نماینده اصولگرا برجسته کرده است.

"درعرصه سیاست، غفلت گاه همان نتایج خیانت را دارد" به نقل از آیت الله خامنه ای تیتر یک اعتماداست، مردمسالاری عنوان اصلی اش را به ابلاغ "قانون دسترسی آزاد به اطلاعات" از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده و بهار "نکاتی از نامه خاتمی به رهبری" را در عنوان اصلی اش دارد.

"مواضع جدید هسته ای ایران" عنوان اصلی تهران امروز است، جمهوری اسلامی در تیتر یک خود به "رونمایی از دستاوردهای فضایی کشور" پرداخته و همشهری در یکی از عناوین اصلی اش به نقل از رییس جمهور از "آمادگی ایران برای معاوضه سوخت هسته ای" خبر داده است.

"انقلاب اسلامی نظم سیاسی دنیا را برهم ریخت" از قول یک نماینده حامی دولت یکی از عنوان های اصلی رسالت است، ، "کاوشگر 3 با موجودات زنده به فضا رفت" تیتر یک کیهان است، خراسان هم "بار سنگین زندگی 160 هزار خانوار بدسرپرست بر دوش زنان نان آور" را برجسته کرده است.

"سیمرغ بلورین به رنگ ارغوان در آمد" تیتر برجسته جام جم است، "یارانه ها به همه تعلق می گیرد" تیتر یک دنیای اقتصاد است، جهان صنعت هم نوشته "موج جدید بیکاری در راه است".

آفتاب یزد در مقاله ای به اهمیت وظیفه مسئولان در برابر مردم پرداخته و نوشته عدم رعايت حال ‌lردم در بعضي دستگاه‌هاي اداري و عدم حفظ حيثيت و آبرو و شخصيتي است كه بعضا ناديده گرفته ‌مي‌شود. اگر نتوانيم به اين خواسته‌ها جوابگو باشيم، به اين مـردم بـا بصيـرت و آگاه و متدين ايران اسلامي ‌كه وظيفه خود را در تمام مقاطع تاريخ به نحو احسن انجام داده‌اند جفا كرده‌ايم و بالاتر از آن به خودمان جفا ‌كرده‌ايم.‌

سلمان خدادادی نماینده اصولگرای مجلس در ادامه این مقاله تاکید کرده حالا كه مجلس در حال بررسي بودجه‌سال 89 و تنظيم برنامه 5 ساله پنجم مي‌باشد، بايد دقت كند در آستانه ‌‌اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آسيبي به قشر آسيب‌پذير جامعه وارد نشود. عدالت براي توسعه در ‌مناطق محروم مدنظر باشد و بيكاري و تورم مهار گردد. امروزه وجود بيكاري كه ريشه‌بسياري از ‌ناهنجاري‌هاي اجتماعي است و همه‌خانواده‌ها را گرفتار نموده آن هم در بين اقشار تحصيل‌كرده يك واقعيتي ‌است كه بايد آن را پذيرفت و براي آن چاره انديشيد.

این نماینده حامی دولت در این مقاله انتقادی خود همچنین اشاره کرده که ‌سفر دولت به مناطق مختلف كشور، حركت مبارك و ميموني است كه حقيقتا تصميمات خـوبـي در آن گـرفـتـه ‌مـي‌شـود ولـي مـتـاسفانه تصميمات، خيلي كند به مرحله اجرا درمي‌آيد. دولت بايد با كار كارشناسي تصميم بگيرد و مصوب كند؛ تا وقتي موضوعي مصوب شد آن مصوبات عملي شود كه اگر خلاف اين باشد شيريني ‌سفرها در كام مردم تلخ مي‌شود. متاسفانه بعضا اين‌گونه است كه بعضي از اين مصوبات با بهانه‌هاي مختلف با ‌گذشت قريب به 4 سال عملي نشده‌اند.‌اجرا نشدن تعهدات باعث دلسردي مردمي خواهد شد كـه امـروزه بـزرگ‌تـرين پشتوانه نظام به حساب مي‌آيند.

ابتکار در سرمقاله امروز خود به اظهار نظرهای عوامانه و دفاع بد از سه موضوع "ولایت فقیه"، "مردمسالاری" و "قانون" در جمهوری اسلامی و با تکیه بر این مساله که "دفاع بد از يک حقيقت، خطرناک تر از حمله کردن خوب به آن است"، به بررسی آن پرداخته است.

نویسنده این مقاله درباره "دفاع بد از ولایت فقیه" نوشته برخي مدافعان ضعيف اصل ولايت مطلقه فقيه، اين اصل را در حد استبداد شاهان قاجار معرفي مي کنند و بدون تبيين جنبه هاي راهگشاي ولايت براي عبور از بن بست ها و بحران ها، سعي مي کنند که ولي فقيه را چهره اي فرا قانوني، معرفي کنند که قدرت نامحدودي دارد و بدون توجه به موازين حکومت، مي تواند هر وقت اراده کرد زن مردم را طلاق دهد، از حساب مردم در بانک ها پول بردارد و اموال اين و آن را مصادره کرده، قانون و قانون گذار را سرجايش بنشاند و پاسخگوي هيچکس نباشد.

ابتکار در ادامه تاکید کرده مخالفان اصل ولايت مطلقه فقيه نيز با زيرکي از رواج اين مطالب استقبال مي کنند و با کمک متدولوژي هاي نو، ولايت مطلقه فقيه عادل را معادل حکومت مطلقه شاه ظالم معرفي مي کنند. براي رفع اين مشکل بايد سردمداران علمي و فکري دولت اسلامي بر مفهومي واحد از ولايت فقيه توافق کنند و سند معتبري را در اين مورد منتشر کنند، تا هر کس با بينش اجتهادي خود چيزي ننويسد و خطابه اي نخواند.

اعتماد در گزارشی از شکایت قضایی برعلیه دو تن از نمایندگان حامی دولت در مجلس خبر داده و نوشته محمدکريم عابدي و حميد رسايي دو چهره حامي محمود احمدي نژاد در مجلس به خاطر موضع گيري هايشان عليه مقامات نظام با شکايت روبه رو شده اند.

بنا بر این گزارش هر چند هنوز طرف اعلام شکايت از رسايي و عابدي مشخص نيست و جمعي از نمايندگان که البته در جرگه حاميان احمدي نژاد در مجلس قرار مي گيرند، طرح شکايت از اين دو نماينده را برنامه ريزي شده از سوي سران فتنه مي دانند اما آنچه در اين ميان قابل توجه و بررسي است حملات و موضع گيري تند و تيز رسايي و عابدي عليه سران اصلاحات و مشخصاً اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس مجلس خبرگان است.

اعتماد در این باره از قول زهره الهیان یکی دیگر از نمایندگان حامی دولت در مجلس درباره شاکی این شکایت ها نوشته پس از آنکه در وقايع انتخابات نمايندگان نقش مهمي را در مقابله با معارضين نظام ايفا کردند، همچنين در ريشه يابي جريان فتنه مواضع اصولي خود را در رسانه ها اعلام کردند، جرياني در حال شکايت از نمايندگان است؛ با اين هدف که دست نمايندگان را در ابراز مواضع اصولي ببندد و اقتدار مجلس را کاهش دهد. در حالي که اين اقتدار بزرگ ترين اهرمي است که در مقابل جريان برانداز و خائن به اهداف و آرمان هاي امام ايستاده است.

مردمسالاری در سرمقاله اش نرخ بیکاری در کشور را به نبض اقتصادی کشور تشبیه کرده و نوشته نوسان نرخ بيکاري در کشور همچون نبض يک انسان در بدنه جامعه نشان از سلامتي اقتصاد و ريتم منظم شاخص ها و سياست هاي اقتصادي کشور دارد به طوري که با تغيير هر يک از شاخص هاي اقتصادي، نرخ بيکاري نيز دستخوش تغييرات مي شود.

نویسنده این مقاله در عین حالی که خواستار توجه جدی مسولان به این نبض اقتصادی شده، در ادامه افزوده اصرار دولت به دفاع از واردات به کشور و بالا نگه داشتن سطح تجارت جهاني ايران در بازارهاي بين المللي يکي از سياست هايي است که مستقيما روي شاخص نرخ بيکاري تاثيرگذار است.

مردمسالاری از خواستار توجه و کنترل جدی مسولان بر مساله واردات شده و نوشته همه روزه اخباري از واردات کالاهاي کشاورزي، صنعتي و غيره به گوش مي رسد. سنگ قبر، واگن هاي بي کيفيت، گردو، انواع ميوه، کفش، منسوجات، سازه هاي صنعتي، سنگ هاي زينتي، مصالح ساختماني، گوشت و ده ها قلم کالاي ديگر جزو کالاهايي است که همه روزه از مبادي اصلي کشور به کشور وارد مي شود و اولين تاثير سو خود را روي تعطيلي واحدهاي توليدي و بالا بردن نرخ بيکاري در کشور مي گذارد.

آرمان در مقاله ای به تحولات اخیر در پرونده هسته ای ایران و همراهی چین و روسیه با آمریکا پرداخته و نوشته سیاست ایالات متحده در مورد بحث پرونده هسته‌ای ایران تقریبا نسبت به قبل تفاوت چندانی نکرده است و از یک مبنای مشخص و ثابتی پیروی می‌کند و علی‌رغم خوشبینی‌هایی که بعضی‌ها در این‌مورد داشتند که با تغییر رئیس جمهور در آمریکا شاهد تغییرات در رویکرد این کشور به مسائل ایران خواهیم بود اما روند کلی خلاف این مسئله را نشان داد.

دکتر اردشیر سنایی در این مقاله نوشته فقط لحن مقامات ایالات متحده نسبت به این مسئله تغییر کرده است و این مسئله منتهی شد به این که آمریکا مذاکراتی را با ایران در پیش خواهد گرفت و باب گفت و گو و دیپلماسی باز خواهد شد اما طبیعی بود که جمهوری اسلامی نتواند نظر ایالات متحده را در خصوص مسئله هسته‌ای آن‌چنان که آن‌ها می‌خواهند تامین کند. بنابراین ایالات متحده پس از طی این فرآیند به همان مسیر قابل انتظار رفت و بحث گسترش تحریم‌ها با اجماع جهانی علیه ایران و همراه کردن کشورهای چین و روسیه به ویژه چین در این قضیه و همه این موارد قطعات یک پازل بود که یکی پس از دیگری طی شد و در دو بعد نمایان گشت.

نویسنده این مقاله در پایان نتیجه گرفته دیگر خیلی نمی شود بر روی روسیه و چین حساب باز کرد البته این مسئله طبیعی است چرا که نمی توان از کشور دیگری انتظار داشت منافع ملی ما را تامین کند. به هر حال باید بتوانیم نسخه‌ای را در نظر بگیریم تا در این شرایط واقعا موفق بشویم.

جام جم در گزارشی از طرح جدید نیروی انتظامی برای مقابله با تکدی گری در شهرتهران خبر داده و نوشته جمع‌آوري هر متكدي شهر تهران بالغ بر 130 تا 600 هزار تومان براي شهرداري هزينه دارد و اين در حالي است كه بالغ بر 70 درصد اين متكديان از شهرهاي ديگر به پايتخت آمده‌اند و همين مساله باعث شده است پليس تهران بزرگ به فكر چاره‌اي تازه براي ساماندهي متكديان بيفتد؛ چاره‌اي كه به نظر نمي‌رسد چندان منطقي باشد.

جام جم در این گزارش با اشاره به این که روساي پليس‌هاي تخصصي، مديركل بهزيستي استان تهران، رياست خدمات اجتماعي و رفاهي شهرداري و كارشناسان بخش‌هاي ديگر در تهیه این طرح نقش داشته اند، افزوده طرحي كه اين گروه از كارشناسان به آن رسيده‌اند، طرحي است كه براساس آن پليس اجازه خواهد داشت، متكدياني را كه تاكنون چند بار دستگير و جمع‌آوري شده‌اند به زادگاهشان بازگرداند، اما اين طرح فقط در صورتي اجرايي مي‌شود كه استانداري و مقامات قضايي، آن را تصويب كنند.

این روزنامه از قول معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در این باره نوشته در صورت تصويب استاندار و با هماهنگي مقامات قضايي صالح، متكديان و افراد ولگردي كه بدون شغل و محل سكونت مشخص در سطح شهر رها هستند و تاكنون چند بار سابقه جمع‌آوري يا دستگيري داشته‌اند، با ساز و كار تعريف‌شده‌اي به شهرهاي زادگاه خود عودت مي‌شوند تا مردم تهران به خاطر سرريز معضلات ديگر شهرها، هزينه‌اضافي پرداخت نكنند.

دنیای اقتصاد موضوع خوشه بندی مردم در راستای قانون هدفمند کردن یارانه را مورد توجه قرار داده و با توجه به عدم قطعیت نحوه خوشه بندی ها نوشته با توجه به اطلاعیه اخیر کارگروه تعیین شده برای‌اين هدف، مشخص گردیده که تکلیف نحوه خوشه‌بندی هنوز قطعی نیست و در مورد کیفیت انجام کار هنوز غور و بررسی صورت مي‌گیرد.

علی سرزعیم در این مقاله تاکید کرده نکته اولی که باید توجه داشت ‌اين است که در ‌اين رابطه دو خطاي مشابه؛ دو خطایی که در آزمون فرض آماری وجود دارد، مي‌تواند رخ دهد. خطای اول‌اين است که خانواده‌اي فقیر در زمره خانواده‌اي با درآمد متوسط یا خانواده‌اي با درآمد متوسط در زمره خانواده‌اي با درآمد بالا در نظر گرفته شوند. خطای دوم ‌اين است که خانواده‌اي با درآمد متوسط در زمره خانواده‌های فقیر گنجانده شود یا خانواده‌اي با درآمد بالا در زمره خانواده‌اي با درآمد متوسط قلمداد شود.

نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد در ادامه افزوده نکته دومي‌که‌اين روزها مطرح گردیده، خطاهایی است که ممکن است در اثر دسته‌بندی بر اساس صرف درآمد صورت گیرد. تئوری‌های اقتصادی به ما مي‌گویند که اصولا در مسیر رشد همگرایی میان نقاط مختلف بین کشوری و همچنین درون کشوری رخ مي‌دهد؛ اما در عین حال روشن است که درآمد یا ثروت افراد متفاوت است؛ اما هزینه‌های افراد مختلف در نقاط مختلف کشور یکی نیست. در واقع حداقل سبد مصرفی لازم برای زنده ماندن و زندگی کردن در نقاط مختلف جهان متفاوت است.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه ۱۷ بهمن

بی بی سی شنبه 17 بهمن 1388(6 فوريه 2010)

"نه کوهنورد زیر برف یخ زدند" تیتر اول آرمان است و کیهان خبر داده "تروریست ها درکربلا و کراچی عزاداران را به خاک و خون کشیدند".

"دلیل غیبت ناطق نوری از جلسات جامعه روحانیت مبارز" عنوان اصلی آفتاب یزد است و "شکاف در روحانیت" تیتر یک بهار و "برخی شعارهای ۹ دی را ندهید تا در مملکت وحدت ایجاد شود" عنوان اولمردم سالاری است.

"جنگ لفظی چین و آمریکا بالا گرفت" در صدر اخبار ابتکار آمده، "اختلاف ۳۸۰ میلیارد تومانی لاینحل ماند" گزارش اصلی جهان صنعت است و"واکنش ایران به موشک های پاتریوت آمریکا در خلیج فارس" دراعتماد آمده است.

روزنامه ایران از "خروج تدریجی توپولف از ناوگان هوائی" خبر داده و جام جم همین خبر را با تیتر حذف تدریجی توپولف" منعکس کرده است.

"تعدیل نفتی بودجه ۸۹ " گزارش اصلی تهران امروز است، خراسان اظهارات سخنگوی سخنگوی وزارت خارجه را درباره "سخنان رییس جمهور برای مبادله سوخت هسته ای"با اهمیت دیده و روزنامه جمهوری اسلامی از "دعوت ائمه جمعه از مردم برای حضور گسترده راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن" خبر داده است.

کیهان آن بخش از سخنان محمود احمدی نژاد را در گفت وگوی تلویزیونی سه شنبه گذشته در اول سرمقاله خود نقل کرده که به موضوع تبادل سوخت هسته ای اختصاص داشت و به نوشته این مقاله به گونه ای بود كه می توانست سوء برداشت مبنی بر عقب نشینی جمهوری اسلامی از اصول قبلاً اعلام شده را در پی داشته باشد و از این روی استقبال همراه با ابهام و تردید محافل غربی و طرف های آسیایی را به دنبال داشت.

«بعضی از كشورها واقعاً همكاری با ایران را پذیرفته اند كه این موجب ناراحتی بعضی ها همچون انگلیس و رژیم صهیونیستی شد و گفتند كه اگر تقابل به تعامل تبدیل شود، كار تمام است» احمدی نژاد با اشاره به روند گفت وگوهای چند ماه اخیر ایران با آژانس درباره تبادل اورانیوم غنی شده زیر 4درصد با اورانیوم غنی شده 20درصدی كه مورد نیاز رآكتور تهران است گفت؛ «اخیراً دوباره پیغام هایی از سوی این كشورها داده شده كه گفتند بیایید بنشینید.

حسین شریعتمداری به تشریح این سخنان پرداخته و نوشته تاكید آقای احمدی نژاد بر خصومت آمریكا مخصوصاً به این علت ضروری بود كه این روزها شایعات بی اساسی مبنی بر تمایل یكی از افراد نزدیك به رئیس جمهور محترم برای تعامل با آمریكا، وجود دارد. و قرینه هایی نظیر رویكرد ایشان به عرصه های سیاسی و فرهنگی مورد قبول آمریكا و ناهمخوان با مبانی ارزشی انقلاب، به گوش می رسد و گاه به چشم می خورد!

نتیجه گیری مدیر کیهان این است که رئیس جمهور انقلابی و مردمی، مبادا خدای نخواسته، در كنار حضرتعالی كسانی یافت شوند كه به جسم در میان شما و به دل در حلقه دیگران باشد.
رهبر تصمیم گیرنده هسته ای است

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با این احتمال که تبادل اورانیوم از آن رو لازم آمده که سوخت رآكتور تهران نزدیک است و برای مصارف پزشكی مشغول فعالیت می باشد نوشته در سال 1371 دولت جمهوری اسلامی سوخت مورد نیاز رآكتور تهران را به قیمت 5 میلیون دلار خریداری كرد كه تاكنون از آن استفاده می كند. این نیاز را می توان با خرید مجدد سوخت برطرف نمود بدون آنكه نیازی به تبادل اورانیوم باشد.

سرمقاله این روزنامه بدون نام بردن از احمدی نژاد تاکید دارد که نكته اساسی و مهمی كه در این ماجرا وجود دارد و غربی ها به ویژه كشورهای عضو گروه 1 +5 باید به آن توجه نمایند اینست كه موضوع هسته ای از سیاست های كلی و مهم خارجی است كه تصمیم گیری درباره آن منحصرا در اختیار رهبر است و نظر ایشان درباره تبادل اورانیوم همانست كه قبلا اعلام كرده اند و هیچ تغییری در آن پدید نیامده است . اظهارات دیگران حتی اگر صریح نیز باشد در این مساله تعیین كننده نیست و نمی تواند موضع نظام جمهوری اسلامی تلقی شود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته غربی هااین روزها براساس برداشت توهم آلودی كه دارند و تصور می كنند جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی كرده است درصدد تهیه پیش نویس یك طرح جدید تحریم نیز برآمده اند تا به خیال خود با استفاده از ضعف ایران درصدد دریافت امتیازات بیشتری برآیند! آمریكا و همدستانش از این واقعیت غافل هستند كه جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار است .
خبری هست؟ 
دكتر امید ملكی در سرمقاله تهران امروز با اشاره به ابراز اطمینان احمدی نژاد برای این که كشورها پنج به اضافه یک می‌خواهند این تقابل را به تعامل تبدیل كنند نوشته این اظهارات بی‌سابقه است كه رئیس‌جمهور از تغییر رویكرد غربی‌ها آن هم از تقابل به تعامل سخن بگوید. می‌توان تصور كرد كه ایشان به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از اخباری با خبرند كه به‌هر دلیل مصلحت را بر آن دیده‌اند كه از انتشار آن در رسانه‌ها خودداری کنند.

تهران امروز نوشته آن عده از كارشناسان كه قائل به كارآمدی رویكرد تعامل نسبت به تقابل بودند طبیعی است همچنان بر سر مواضع خود بمانند و آن عده نیز كه با هر نرمشی مخالف بودند قاعدتا با استناد به اخبار نباید تغییری در تحلیل‌های‌شان به وجود آمده باشد.

رسالت درباره پیشرفت های فضائی نوشته امروز در باره ایران، تعابیری همچون قدرت منطقه ای و یا ابرقدرت منطقه ای به کار می رود که همه این موارد نشان میدهد نظام اسلامی به برکت پایبندی به اصول، تلاش دانشمندان و پژوهشگران جوان خود و تاکید بر ظرفیتهای بومی و اسلامی جامعه ایران حرکت رو به جلو داشته است.

به نوشته سرمقاله رسالت سرعت بی حد و حصر پیشرفتهای علمی در محیط پیرامونی باعث شده اغلب کشورها با در نظر گرفتن مزیتهای نسبی خود در ساحتهای مختلف تولید علم به سیاستگذاری بپردازند. سخن آخر اما اینکه خودباوری علمی، شناخت و پذیرش تمام ابعاد وجودی یک ملت است که در اتصال تاریخی با اعتماد به نفس ملی می تواند زمینه پیشرفت و جبران تمام عقب ماندگی های علمی گذشته را فراهم کند و کشور را از اسارت علمی برهاند.

چینی‌ها را رصد كنید عنوان مقاله دنیای اقتصاد به امضای محمود صدری است که در آن آمده چین، بار دیگر با طرح آمریكا برای تشدید تحریم‌های ایران مخالفت كرد. این مخالفت، فضای فعالیت بین‌المللی ایران را فراخ‌تر و فضای بازی بین‌المللی ایالات متحده را تنگ‌تر می‌كند.

به نوشته این مقاله چین در دو دهه اخیر و در پی رویگردانی از اقتصاد دولتی، توانسته است اقتصاد خود را «تنها از نظر حجم تولید» به اقتصاد كشورهای غربی و ژاپن نزدیك كند. این حجم تولید كه چین را در رتبه دوم یا سوم اقتصاد جهانی قرار داده، این كشور را به برابری‌طلبی سیاسی با رقیبان بین‌المللی ترغیب كرده است؛ اما هنوز ابزار سیاسی و دیپلماتیك لازم برای این كار مهیا نشده است.

دنیای اقتصاد اضافه کرده رویكرد سیاست خارجی چین، ماهیتی دوگانه دارد. یعنی اینكه هم رگه‌های آمریكایی ستیزی دارد و هم اینكه همكاری با آمریكا و متحدانش را ایجاب می‌كند. چینی‌ها امیدوارند با موضع‌گیری مستقل در برابر آمریكا، این كشور را به قبول جایگاه بین‌المللی شایسته برای خود وادار كنند.

مردم سالاری نوشته علی اکبر جوانفکر با انتقاد از یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان در شش ماه پیش، آن را نادیده گرفتن اصول اخلاق حرفه ای از سوی مدیر مسوول یک رسانه ارتباط جمعی با سابقه دانسته است.

به نوشته این روزنامه مشاور مطبوعاتی رییس دولت درباره مدیر کیهان نوشته او از موضع مدعی دفاع از ولایت، اسفندیار رحیم مشایی ، معاون رییس جمهور را به مهره کودتای مخملی، یک عامل وابسته به خارج و تلاش برای عبور از ارزش های اسلامی و انقلابی و زیرپا نهادن قوانین مسلم جمهوری اسلامی ایران متهم کرد و به طور حیرت انگیزی رئیس جمهور را به دلیل انتصاب آقای رحیم مشایی به سمت معاون اول خود مورد عتاب و سرزنش قرار داده و مدعی شده که رییس جمهور از ابتدا این انتصاب را "بدون کمترین توجیه منطقی و دلیل عقلانی" انجام داده است.

استدلال جوانفکر به نوشته مردم سالاری این است که رهبر"پس از کناره گیری آقای رحیم مشایی از معاون اولی رئیس جمهور، طی سخنانی فرمودند; در این موضوع نباید به کسی بیهوده تهمت زد و او را به خاطر یک امر، از همه آن چیزهایی که صلاحیت او محسوب می شود، نفی کرد".

مردم سالاری در سرمقاله خود نوشته آزادی مطبوعات هیچ معنایی جز رهایی از مداخله دولت ندارد و صد البته باید پاسخگوی گفتار و رفتار خود در چار چوب قانون و در محضر هیات منصفه قانونی و نماینده اقشار مختلف صنفی و فکری جامعه باشد، چرا که مطبوعات و رسانه های مستقل و آزاد، نظارت عامه را تضمین می کند و به همین اعتبار و کارکرد آن را رکن چهارم دموکراسی نامیده اند.

این مقاله افزوده یک صاحب نظر اجتماعی و سیاسی در اهمیت مطبوعات آزاد برای حفظ آزادی و استقلال و مسدود کردن راه باز گشت استبداد و دیکتاتوری و تامین وحدت جامعه می گوید: «اگر مخیر شوم که بین حکومتی بدون مطبوعات و مطبوعاتی بدون حکومت یکی را انتخاب کنم، لحظه ای در گزینش دومی شک نمی کنم.» در شرایط امروز جامعه ما نیز مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل می توانند وحدت ملی را باز گردانند و راهگشای مسائل پیش آمده باشند.

آفتاب یزد گزارش داده در حالی كه آخرین نرخ بیكاری اعلام شده، عدد 1/11 درصد در پائیز 88 را نشان ‌می دهد، پیش بینی‌ها از افزایش این نرخ به 15 درصد تا سال 92 حکایت دارد و آن زمانی است که متولدین ‌دهه 60 به بازار كار وارد می شوند.

این گزارش می گوید بررسی روند بیكاری در كشور، در ده سال نشان می دهد یک میلیون و 184 هزار نفر مرد بیكار که به معنای بیکاری 5/8 درصد از ‌افراد جامعه در سال 75 بود، ده سال بعد به 2 میلیون و ‌145‌ هزار نفر مرد بیکار با نرخ بیكاری 8/10 درصد رسید در حالی که 23/23 در صد زنان نیز در این سال بیكار بوده اند.

گزارش آفتاب یزد در بررسی روند نرخ بیكاری در سالهای گذشته حاکی از نگرانی مركز آمار از ورود متولدین دهه 60 به بازار كار است با این تاکید که جمعیت 9 ‌میلیون نفری آنـان بـاعـث شود در سالهای آینده یک میلیون و 900 هزار نفر بیكار جدید وارد صحنه شوند که در سالهای اخیر ‌بی سابقه است. با این افزایش تعداد شاغلین از 25 میلیون نفر فعلی به 27 میلیون و ‌700‌ هزار نفر در سال 92، پیش بینی می شود.

شبنم كهن‌چی در گزارشی در اعتماد نوشته صبح روز جمعه سرویس پیام كوتاه با اختلالات گسترده‌ای روبه‌رو شد. اما روابط عمومی شركت ارتباطات سیار وجود هر‌گونه اختلال در شبكه پیام كوتاه در هفته گذشته را رد كرد. از آنجا كه جمعه، روز تعطیلی رسمی است، متاسفانه هیچ جوابی برای دلیل بروز این اختلال از سوی مقامات مسئول به دست نیامد اما روابط عمومی شركت ارتباطات سیار وعده داد در صورتی كه این اختلال ناشی از مشكلات فنی باشد روز شنبه دلیل آن بررسی و اعلام خواهد شد.

به نوشته این روزنامه وزرای ارتباطات تا به‌ حال بارها برای توضیح درباره اختلال در شبكه تلفن همراه به مجلس فراخوانده شدند. با توجه به اینكه شبكه تلفن همراه كشور طی چند سال اخیر گسترش پیدا كرده و بر تعداد مشتركان آن افزوده شده، برخی معتقدند وجود اختلالات گاه و بیگاه با این تعداد مشترك و نیز با توسعه روز‌به روز شبكه امری طبیعی است.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه ۱۸ بهمن

بی بی سی یکشنبه 18 بهمن 1388(7 فوريه 2010)

"پذیرش پیشنهاد آژانس" عنوان اصلی بهار است، "توافق هسته ای در مونیخ" تیتر ابتکار، مردم سالاریبه نقل از علی لاریجانی در گزارش اول خود نوشته "می خواهند با کلاهبرداری سیاسی مواد غنی سازی شده ایران را بگیرند" و آفتاب یزد از "هشدار نسبت به کلاهبرداری سیاسی غرب" خبر داده است.

آرمان از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته "مردم مطمئن باشند تحت کنترل نیستند"، اعتماد از زبان همین مقام نوشته "من و رادان در کهریزک نقشی نداشتیم" و رسالت از عسگراولادی نقل کرده "مقامات قضائی به خواست های مردم در ۹ دی پاسخ دهند".

"نوسازی مركز و جنوب پایتخت با وام ارزان" تیتر اول ایران روزنامه دولت است، جام جم از "ذخیره سازی بی سابقه کالا" خبر داده، پول نوشته "حقوق کارمندان دولت افزایش نمییابد"، " ثبت نام جدید برای اعزام زایران به عتبات عالیات آغاز شد" گزارش اصلی ابرار است و "تولید انبوه موشک های ضد مرکاوا و آپاچی" عنوان اول کیهان.

علی بیگدلی در آرمان نوشته در شرایط کنونی این گمانه زنی تقویت شده است که ایران طرح مبادله اورانیوم را خواهد پذیرفت؛ به نظر میرسد که تنها راه و نزدیک ترین راه برای برون رفت از بن بست هستهای فعلی پذیرش طرح مبادله است و روسها تاحدود زیادی با این طرح موافقت دارند.

نویسنده سرمقاله آرمان از قول تحلیلگران نوشته نمیتوان از عقب نشینی ایران یا طرفهای مقابل در صورت نهایی شدن این طرح سخن گفت چراکه همان طور که تهران ابتدا با خروج اورانیوم از خاک خود موافقت نکرد، طرفهای غربی نیز با پیشنهاد ایران مبنی بر مبادله همزمان سوخت و اورانیوم در داخل خاک کشورمان موافقت نکردند.

در ادامه مقاله آرمان آمده به نظر میرسد که دیپلماسی آمریکا در منطقه در حال تغییر است، سفرهای مکرر سعد حریری به کشورهای مختلف منطقه و دیپلماسی او در رفتار با این کشورها تاحدودی اهرمهای قدرت ایران در منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و سرانجام در دست بررسی بودن آشتی میان حماس و فتح در فلسطین، همگی میتواند تبعاتی برای ایران داشته باشد.

ابتکار نوشته به نظر می رسد موضوع هسته ای ایران و طرح تبادل اورانیوم وارد فاز جدیدی شده است، چنانکه وزیر خارجه ایران که از دیروز در مونیخ به سر می برد، پس از دیدار با همتای روس خود به خبرنگاران اعلام کرد که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فرمول تعویض اورانیوم غنای پایین با اورانیوم 20 در صد در خارج از کشور توافق کرده اند و فقط باید جزئیات آن، یعنی زمان، محل و مقدار را هماهنگ کرد.

این روزنامه که گفته های منوچهر متکی را در صدر گزارش های خود آورده با استناد به گزارش خبرگزاری نووستی نوشته مهم این است که هر دو طرف فرمول تبادل سوخت را به رسمیت می شناسند»، جزئیات باقی مانده را سه مسئله کلیدی نامید که اجازه می دهند صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تضمین شود.

رسالت دو روز بعد از آن که روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی به انتقاد از گفته های احمدی نژاد درباره توافق های هسته ای پرداختند در سرمقاله امروز خود ضمن تجلیل از شجاعت و جسارت رییس جمهور در دستیابی به استقلال علمی از سخنان وی درباره مناقشات هسته ای ابراز تاسف کرده است .

به نوشته این روزنامه احمدی نژاد سخنانی گفته که دشمنان آن را نوعی عقب نشینی تلقی کردند و این تلقی به نوعی در موضع گیری سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا واتاب داشت. به نظر می رسد این نوع چانه زنی ها در مورد پیشرفت ایران در یک رشته علمی، شایسته دولت و ملت ایران نیست .

سردبیر رسالت نوشته هرگونه دل بستن به وعده های دشمن، بازگشت به نقطه صفر در مذاکرات هسته ای است. دولت نباید از یک سوراخ ده بار گزیده شود . صداقت و راست آزمایی غربیها در دولت اصلاحات انجام شده است ، دولت دهم نباید راه طی شده پیشین را دوباره تجربه کند.

در صدر گزارش های خبری روزنامه پول آمده: مدیر كل تقسیمات كشوری وزارت كشور اعلام كرد كه در چهار سال گذشته هیچ طرحی مبنی بر استانشدن لارستان از سوی وزارت كشور دریافت نشده و اساسا در این مدت استانشدن هیچ نقطهای از كشور در دستور كار نبوده است.

به نوشته این روزنامه این مقام وزارت کشور این اظهارات را در پی بروز برخی تنشها در شهرستان لار که به دنبال انتشار اخباری درباره تقسیمات جدید كشوری به وقوع پیوست، مطرح کرد. معترضان خواستار بازگرداندن بخشهای بیرم، اوز و گراش به این شهرستان شده بودند.

روزنامه پول بر این گفته ها افزوده مسئول در وزارت کشور درحالی استان شدن هیچ نقطهای در کشور را نمی پذیرد که همین تازگی اعلام شد که تشکیل استان البرز به مرکزیت شهرستان کرج در هیات دولت به تصویب رسیده است.

جام جم که گزارش اصلی خود را به ذخیره سازی بی سابقه کالا داده در آن نوشته در حالی كه نگرانیهای كارشناسی از اثرات تورمی هدفمند كردن یارانهها در آستانه اجرایی شدن آن افزایش یافته است خبر میرسد وزارت بازرگانی بیسابقهترین ذخیرهسازی كالا را برای مقابله با اثرات تورم روانی این طرح انجام داده است.

به گزارش خبرنگار جام جم با حذف یارانهها در برخی بخشها، این نگرانی در برخی آحاد جامعه درباره كمبود برخی كالاهای اساسی پدید میآید و این امر ممكن است به طور روانی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها شود.

جام جم افزوده از سوی دیگر حذف برخی یارانههایی كه به تولیدكنندگان تعلق می گرفت به ویژه در بخش انرژی ممكن است باعث كاهش تولید و موجب كمبود كالا در بازار شود. حال اگر به این معادلات اقتصادی سودجویی از طریق احتكار كالا از سوی برخی افراد اضافه شود، ممكن است بازار كالاهای اساسی سكته قیمتی تورمی را شاهد باشیم.

آفتاب یزد نامه یک نماینده مجلس را چاپ کرده که تجربه خود را از سفری به کره بازگفته و نشان داده که بر خلاف گفته مقامات دولتی که مشتریان صف کشیده اند کمتر کسی برای سرمایه گذاری در کشور آماده است.

به نوشته عزتالله یوسفیان ملا عضو كمیسیون برنامه و بودجه در شرایط فعلی، فقط سرمایه گذارهای "لمپن" هستند كه آماده میباشند سریع قراردادی را ببندند و كار را شروع كنند. اما قاطبه سرمایه گذاران قابل توجه، متاسفانه در حال حاضر تحت تاثیر القائات قرار گرفتهاند. در این خصوص یكسری كارها باید در جهت ایجاد روشنگری انجام شود.

در این نامه آمده واقعـاً نمـیدانـم درحال حاضر بعضی از سرمایهگذاران چینی خیلی مشتاق هستند كه در ایران سرمایه گذاری كنند ولی باید رفت و از وزیر راه پرسید؛ كه اینها چه بر سر ما آوردهاند. در واقع كسانی می آیند برای سرمایهگذاری صف بكشند كه در حد ایران نیستند و فقط میخواهند در این اوضاع چیزی گیرشان بیاید. آقایان، اسامی شركتهایی كه در صف ایستادهاند را بدهند، تا ما بدانیم كه چه شركتهای معتبری در جهان، در ایـن صف هستند و خوشحال شویم.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه ۱۹ بهمن

بی بی سی دوشنبه 19 بهمن 1388(8 فوريه 2010)

روزنامه جمهوری اسلامی از زبان نمایندگان مجلس در تیتر اول خود نوشته "مسولان فریب پیشنهاد دروغین آمریکا و غرب در معاوضه سوخت هسته ای ای را نخورند"، "دستور آغاز غنی سازی بیست در صدی اورانیوم" تیتر آفتاب یزد است، "دستور غنی سازی بیست در صد صادر شد" عنوان ایران وپول "آغاز غنی سازی بیست در صدی اورانیوم" را در صدر گزارش های خود آورده است.

خراسان از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته "دستور رئيس جمهور برای غني سازي20 درصد منافاتي با آمادگي ايران براي معاوضه سوخت ندارد"، "غنی سازی بیست در صدی را آغاز کنید" گزارش اصلیرسالت است و "آغاز غنی سازی بیست درصدی و لیزری" عنوان اول جوان است.

"خوشه بندی نیامده رفت" تیتر جام جماست، "خداحافظ خوشه" عنوان اصلی تهران امروز و دنیایاقتصادگزارش داده "خوشه‌بندي كنار گذاشته شد".

"جزئیات ترور خاتمی" تیتر آرمان و ابتکار است که گفته های یک سردار سپاه را منعکس کرده اند.

"دعوت از مردم برای شرکت در مراسم 22 بهمن" گزارش اصلی ابرار است و "موافقان و مخالفان کنترل پیامک و ئی میل در مجلس" عنوان اول اعتماد.

"انتقاد از مشابه سازي تاريخي در صدا و سيما" تیتر اول مردم سالاریاست و بهار همین خبر را با تیتر "حذف جلوه رافت امام از رسانه ملی" منعکس کرده است.

"اسرائیل در سراشیبی تند نابودی است" عنوانی است که کیهان از گفته های آیت اله خامنه ای برای صفحه اول خود برگزیده است.

در حالی که بیشتر روزنامه های امروز نامه حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را منعکس کرده اند که از رییس سازمان صدا و سیما به خاطر پخش گزینشی فیلم هائی درباره سخنان آیت الله خمنی اعتراض کرده است روزنامه کیهان در حمایت از صدا و سیما به شدت به حسن خمینی حمله برده و نوشته نشان نزدیکی به آیت الله روابط خانوادگی نیست بلکه پیروی بی چون و چرا از اوست.

در همین زمان روزنامه جوان متن نامه گروهی را تحت عنوان دانشجویان عدالتخواه به چاپ رسانده که در آن نوشته شده همان جریانی که سالیان متمادی پس از رحلت امام خمینی تلاش فراوان خود را در راه قرائت کردن و کانالیزه نمودن و ترویج یک نوع امام همه کس پسند و پاستوریزه مصروف داشته است طبیعی است که با پخش چهره ای واقعی از امام راحل در رسانه ملی انگ "پخش گزینشی سخنرانی های امام به رسانه ملی بچسباند."

در بخشی از این نامه به نوشته روزنامه جوان آمده جناب آقای ضرغامی! سوال جدی این جاست که چرا رسانه ملی پس از گذشت دو دهه از درگذشت امام راحل به پخش این سخنان اقدام می کند؟! ای کاش جنابعالی، کمی زودتر قفل آرشیو خاک خورده صدا و سیما را به روی سخنان انقلابی حضرت امام می شکستید و اجازه نمی دادید عده ای این سخنان و آن آرمانهای بزرگ باخبر شوند.

محسن دقت دوست در سرمقاله مردم سالاری نوشته احمدي نژاد در آخرين گفت وگوي تلويزيوني خود اظهار داشته که مبادله بخش اعظمي از دستاورد هسته اي کشور ايرادي ندارد، زيرا نظر افرادي که "سوپر انقلابي" شده اند و گفته اند ممکن است غرب همچون گذشته به وعده خود وفا نکند فاقد وجاهت است.

به نوشته این مقاله از ديد احمدی نژاد منطق لطمه نديدن کشور از واگذاري مدنظر اين است که از سويي اگر هم زمان بازگشت سوخت اتمي دچار نوسان شود، توليد مجدد و جبران آن براي کشور ميسر است و از سوي ديگر در چنين شرايطي حقانيت موضع و "حرف" ما اثبات مي گردد و مناسبات به نفع ايران عوض مي شود.

مردم سالاری بر این مقدمه افزوده نزديک به هفت سال قبل در زمان دولت اصلاحات، تيم مديريتي پرونده هسته اي کشورمان طي فرايندي طولاني به اين نتيجه رسيد که براي "اعتمادسازي" و ارتقاي سطح تعامل و همکاري با طرف هاي درگير در اين پرونده، طي موافقت نامه اي که تعيين مدت اعتبار آن در اختيار طرف ايراني بود، به تعليق فعاليت هاي غني سازي خود بپردازدهمان نکته اي است که اکنون آقاي احمدي نژاد به آن اشاره دارد و اساس سخن خود قرار داده.

کیهان بدون اشاره ای به گفته های وزیر خارجه درباره تبادل هسته ای در گزارشی نوشته اظهارات مقامات غربي در حاشيه كنفرانس امنيتي مونيخ درباره ايران بار ديگر اختلافات ميان قدرت هاي بزرگ پيرامون نحوه برخورد يا تعامل با موضوع هسته اي ايران را آشكار كرد.

برهمين اساس وزیران دفاع و امور خارجه آلمان و همچنين مشاور رئيس جمهور آمريكا در واكنش به سخنان وزير امور خارجه كشورمان در كنفرانس امنيتي مونيخ مبني بر تمايل جدي تهران به انجام مبادله سوخت و مطرح بودن به مؤلفه زمان، مكان و ميزان مبادله موضع گيري كردند.

آرمان در سرمقاله خود نوشته برخی از کارشناسان بر این باورند که تمایل چین به مقاومت در برابر تحریمها تنها برای ایجاد زمینه چانی زنی‌های بیشتر با آمریکا است تا به این وسیله بتواند در مورد مسائل مورد علاقه اش، و نه الزاما پرونده هسته ای ایران، امتیازاتی از آمریکا بگیرد.

به نوشته این مقاله چند سال اخیر تا اندازه زیادی دیده شده و نقش قطعه چینی در پازل هسته ای ایران نیز هماهنگ با چنین پدیده ای قابل ارزیابی است.چین به نحو طبیعی در این پازل به دنبال تعریف نقشی متناسب با رشد قدرت خود است تا آن که صرفا از اقدامات آمریکا و متحدین غربی اش حمایت کند. در واقع، پرونده هسته ای ایران در این تعریف آن خط مقدمی است که چین می‌تواند هم آوردی خود را با قدرتهای غربی نشان دهد و به این وسیله ظهور قدرت خود را در مناسبات بین المللی تثبیت کند.

نتیجه گیری آرمان این است که مقاومت اخیر چین در برابر تحریمهای مورد نظر آمریکا بیشتر از آن که به چانه زنی‌ها در اموری از قبیل تایوان یا حمایت آمریکا از دالایی لاما و قضیه تبت مرتبط باشد، به تعریفی بازمی گردد که چین در پازل هسته ای ایران در نظر گرفته و بنابر آن قصد دارد تا در این پازل نقش تعیین کننده تری نسبت به گذشته ایفا کند.

شبنم كهن‌چي در گزارشی در تهران امروز نوشته تا سال گذشته فرا رسيدن ايام خاصي از سال كه اغلب روزهاي تعطيل رسمي بودند- بهانه‌اي بود براي پاسخگويي در مقابل ترافيك و اختلال در ارسال پيام كوتاه؛ اعياد مذهبي، روزهاي سوگواري، مناسبت‌هاي ملي. اما تشديد اختلالات در روزهاي اخير آن رسم قديم را به هم زده است. وزير ارتباطات دليل اختلالات به‌وجود آمده در شبكه‌هاي ارتباطي به خصوص شبكه پيام كوتاه را چيزي غير از مناسبت‌ها دانست.

به نوشته این گزارش هنگامي كه اينترنت به صورت گسترده‌اي در سطح كشور مختل شد، اولين پاسخي كه از روابط عمومي شركت زيرساخت به عنوان متولي اينترنت در كشور – البته تنها ارائه سرويس و نه نظارت بر آن- توسط خبرنگار ما دريافت شد، اين بود كه عمليات توسعه ديتا منجر به بروز اختلالات شده است. پس از آن برخي مشكلات انساني علت اين امر عنوان شد و كمتر از چهار ساعت بعد، اين شركت خبر داد كه عامل اختلال، قطعي فيبر نوري جاسك - فجيره بوده است كه هنوز هم همين دليل به‌عنوان عامل اختلال پا برجاست.

جام جم در گزارش اصلی خود نوشته با وجود اقدامات گسترده كه سال گذشته براي جمع‌آوري اطلاعات خانوار براي روشن شدن ميزان درآمد آنها و قرار گرفتن در يك خوشه صورت گرفت، ديروز اعلام شد كه مبناي خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه نقدي منتفي شده است.

به گزارش خبرنگار جام جم شهروندان و روستاييان بخوبي روزهاي گرم سال 87 را به خاطر مي‌آورند؛ آن زمان كه مركز آمار ايران به مردم اعلام كرد كه تا مدت زمان مشخصي بايد فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كنند و بگويند مقدار درآمد و هزينه‌ زندگي‌شان چقدر است و براي اثبات آن، مداركي به همراه بياورند. صف‌هاي طويلي در پايگاه‌هايي كه مركز آمار ايران بيشتر در مدارس ترتيب داده بود، تشكيل شد.

گزارشگر جام جم نوشته در آن روزها ايرانيان شناسنامه و كارت ملي به دست، پرسان‌پرسان به تكاپوي هرچه سريع‌تر پر كردن فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار افتادند تا مبادا از گردونه دريافت يارانه نقدي عقب بمانند؛ اما پر‌كردن اين فرم‌ها، تحويل و سپس كنترل آن توسط ماموران به همين راحتي امكان‌پذير نبود.

ابتکار سرمقاله خود را به طرحی داده برای به دست آورده میلیاردها دلار درآمد از راه ترانزیت که به نوشت هنویسنده این مقاله از محل رد و بدل شدن کالا بین همسایگان ایران بدست می آید چرا که حجم صادرات و واردات روسيه و هند چند هزار ميليارد دلار است. برزيل و شيلي صادر کننده بزرگ مس و محصولات صنعتي به شمال آسيا هستند. کشورهاي شرق آفريقا صادر کننده و وارد کننده بزرگ به شمال آسيا هستند بين شرق و غرب آسيا مبالات تجاري گسترده اي وجود دارد که ايران از بعد جغرافيايي و زير بنايي بهترين مسير براي ترانزيت بين اين کشورهاست به شرط اينکه مشکلات موجود را برطرف نمايند.

نویسنده ابتکار با طرح این سئوال که مسير ايران چه مشکلي دارد؟ نوشته اول مشکلات گمرک و سخت گيري هاي خسته کنند و پر هزينه در گمرک هاي ايران است،امکانات ضعيف ريلي در کشور است يعني خطوط ريلي منتهي به بنادر يک خطه است بندر مهم چابهار نيز به خط آهن متصل نشده است و بعد امکانات نامناسب تخليه و بارگيري است.

نویسنده بدون اشاره به مشکلات سیاست خارجی و از جمله تحریم اقتصادی کشور اظهار نظر کرده که اگر این چند مشکل بر طرف شود سالانه بيش از 100 ميليون تن کالا که از طريق مسير بهينه و کوتاه ايران جابجا مي شوند. کاهش 3000 کيلومتر از مسير جابجايي اين ميزان کالا منجر به کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگي در جهان خواهد شد.

پول از قول رحیم مشائی رییس دفتر رییس جمهور نوشته اصلی‌ترین كار این است كه ما موضوع دریافت غرامت از كشورهای اشغالگر در دو جنگ جهانی را به یك طرح ملی در كشور تبدیل كنیم.

به گزارش این روزنامه اسفندیار رحیم‌مشایی با بیان اینكه پیگیری این موضوع در محافل بین‌المللی یكی از موضوعات مهم این طرح به شمار می‌رود، گفت: طرح دریافت غرامت از سویی باعث خواهد شد تا ما خسارت‌هایی را از اشغالگرانی در آن دوران در ایران حضور داشته‌اند دریافت كنیم و از سوی دیگر باعث خواهد شد تا ما بتوانیم از این موضوع در محافل بین‌المللی برای پیشبرد اهدافمان استفاده كنیم.

                                                   

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ سه شنبه ۲۰ بهمن

بی بی سی سه شنبه 20 بهمن 1388(9 فوريه 2010)

"با وحدت كلمه و اتحاد در 22 بهمن ايرانيان مستكبران را مبهوت ‌مي‌كنند" به نقل از رهبر جمهوری اسلامی تیتر اول ایران، ابرار و خراسان است، آفتاب یزد از همین مقام "‌حفظ وحدت آحاد مردم خاري در چشم دشمنان است" را نقل کرده، کیهان، جمهوری اسلامی و جام جم "ملت ایران در 22 بهمن جهان را مبهوت خواهد کرد " انتخاب کرده و "ملت ایران احساس خطر کند بدون فراخوان به خیابان می آید" عنوان اول رسالت است.

اعتماد از زبان محمد خاتمي نوشته "جلو فحاشي و تخريب بايد گرفته شود"، آرمان و ابتکار از زبان آیت الله جوادی آملی نوشته اند "اخلال در 22 بهمن حرام است"

"اختلاف يارانه‌اي بين دو قوه" تیتر اول دنیای اقتصاد است، "انتقاد داغ نمایندگان در ضیافت بودجه" عنوان اصلی پول است و جهان صنعت "قیمت آب و برق دو و بنزین 2/5 برابر می شود" را برای گزارش اصلی خود برگزیده و بهار از قول رییس دولت نوشته "دست به لایحه بودجه نزنید"

رسالت در سرمقاله خود اظهار نظر کرده که حماسه ميليوني مردم در نهم دي به عنوان يک حرکت خودجوش در دفاع از انقلاب بود. دشمن از فهم اين واقعيت در31 سال گذشته عاجز مانده است. در شرايط کنوني نيز تسلط گفتمان انقلاب حداقل ميدان بازي را از ايادي و عناصر دشمن در داخل ربوده است و کالبدهاي بي رمق را به مهره هايي سوخته و بي ارزش تبديل کرده است.

به نوشته رسالت تصور دشمن اين بود با بزرگنمايي و غلو رسانه اي در مورد عده محدودي از عناصر ضد انقلاب،ورشکستگان سياسي، زخم خوردگان و کساني که از اساس با اجراي احکام اسلامي در اين کشور مخالف هستند و هيچ وقت( نه در شکل گيري نهضت، نه پيروزي انقلاب، نه دفاع از کشور در8 سال جنگ تحميلي و ...) در اين انقلاب نقشي نداشته اند، مي تواند بين مردم شکاف ايجاد نمايد.

کیهان در سرمقاله خود از آغاز غنی سازی بیست درصدی که دستور آن را رییس دولت صادر کرد ابراز شادمانی کرده و بدون اشاره ای به انتقاد چند روز قبل خود از پیشنهاد تبادل سوخت با غرب نوشته ايران اكنون تا حدود زيادي مطمئن شده كه غربي ها قصد تامين سوخت 20 درصد براي مصرف در راكتور تهران را ندارند.

نویسنده این مقاله اظهار نظر کرده دو عامل اين نگراني را كاملا جدي كرد. عامل نخست تاكيدهاي پي در پي و غلاظ و شداد طرف هاي غربي بر اين كه با گرفتن يكباره 1200 كيلو اورانيوم كم غني شده از ايران در اولين دور مبادله ، به قول خودشان يك تاخير زماني حدودا يك ساله در دستيابي ايران به سلاح هسته اي ايجاد كنند و عامل دوم وقتي خود را نشان داد كه غرب پيشنهاد هاي اصلاحي ايران را به منزله رد پيشنهاد وين تلقي و اعلام كرد ايران بايد پيشنهاد وين را «دقيقا به همان شكل كه غرب ارائه كرده» بپذيرد.

پیش بینی سرمقاله کیهان این است که وقتي ايران غني سازي 20 درصد را آغاز كرد كاملا روشن است كه ديگر هرگز به مرحله ماقبل آن كه غني سازي در حد 5-5/3 درصد است بازنخواهد گشت. طرف هاي غربي دير يا زود ناچارند دوباره پاي ميز مذاكره با ايران برگردند.

جوان برای چهارمین روز پی در پی خبر کشف اسلحه در انبار مسجد الهادی را دنبال کرده و از قول منبع آگاه به رد گفته های هادی غفاری پرداخته و نوشته زمانی كه مفقود شدن حتی یك قبضه اسلحه حساسیت های زیادی را در یك سازمان ایجاد می كند چگونه ممكن است بعد از تعطیلی یك پایگاه بسیج ، نزدیك به 150 اسلحه و تعداد زیادی فشنگ از قلم بیفتد و در انبار جا بماند و تا 17 سال بعد هیچ كس از این موضوع اطلاع پیدا نكند؟

این منبع آگاه به روزنامه جوان گفته حتی اگر دریك پایگاه بسیج (نه پادگان!) 150 اسلحه وجود می داشت ، وجود اسلحه در اختیار بسیج با توجه به ماموریت های مختلف آن ، عرفا" و قانونا" معارضی نداشت و موجب تعجب و حیرت كسی نمی شد اما این آقای غفاری باید برای ادعاهای خود استدلال های محكمه پسند ارائه كند.

در حالی که کیهان، ایران و جوان روزنامه ها متعلق به دولت و حامی آن از برگزاری نشست همدلی و همراهی مجلس و دولت خبر داده اند و نوشته اند که رییس دولت گفت تشکیل چنین جلساتی گامی مفید برای یافتن راه های مناسبت برای اداره کشورست، اما گزارش سایر روزنامه ها نشان می داد که این جلسه با تشنج و سردی روبرو شده و هیچ تفاهمی در آن به دست نیامده است.

خراسان نوشته ديدار نمايندگان مجلس و اعضاي هيئت دولت با انتقادها و تذکرات نمايندگان شاخص مجلس نظير علي لاريجاني، احمد توکلي و ابوترابي درباره افزايش ۱۰۰ درصدي درآمد پيشنهادي هدفمند کردن يارانه ها در بودجه ۸۹ و برداشت از صندوق توسعه ملي و واردات غيرقانوني بنزين و گازوئيل همراه بود و پس از آن دولت با تکرار حرف هاي قبلي و اصرار بر درآمد ۴۰ هزار ميليارد توماني از ناحيه هدفمندکردن يارانه ها به دفاع از نظرات خود پرداخت.

روزنامه پول گفته های علی لاریجانی را در جلسه دولت و مجلس مهم دیده که از عملکرد دولت در مورد خرید بنزین اضافه بر مجوز مجلس انتقاد کرده و گفته با این عمل دولت بنزین به عنوان اهرم بازیگر در صحنه سیاسی وارد شده . سنای آمریکا نیز نسبت به آن موضع‌گیری می‌کند. ما نباید شرایطمان را به‌گونه‌ای کنیم که آنها از این ابزارها استفاده کنند.

رییس مجلس به نوشته خراسان گفته وقتی ببینند ما تولید خودمان را مصرف می‌کنیم و هر قدر توانستیم با قیمت آزاد وارد می‌کنیم، قدرت بازیگری آنها کاسته می‌شود. اما اینکه مداوم وارد کنیم و پول نفت را بدهیم و بنزین وارد کنیم و سهمیه‌ها را زیاد نگاه داریم، سیگنالی را برگزیده‌ایم که دشمن از این ابزار بتواند استفاده کند.

روزنامه اعتماد هم از زبان رییس مجلس نوشته هیچ دستگاه و نهادی نباید بگوید من احساس کردم قانون نقص دارد خودم آن را درست کردم. این با هیچ ضابطه قانونگرایی نمی‌خواند. قانون پایه یک دولت و جامعه پیشرفته است، قانون را بر‌داریم یا زمینه‌ساز هرج و مرج است یا دیکتاتوری. همه باید ملتزم به قانون باشیم. اگر روزی مسئولان یک بخش تخلفی از قانون کنند باید بدانند با دست خودشان یا کشور را به سمت هرج و مرج می‌برند یا به سمت دیکتاتوری.

بهار در سرمقاله خود نوشته به دنبال تصویب نهائی قانون تحول اقتصادی بحث خوشه بندی از سوی مقالامت دولتی شروع شد اما در نهایت با اظهار نظر رییس مرکز آمار و موضع گیری نمایندگان مجلس و لطیفه ها و پیامک های طنزآمیز مردم رسما اعلام شد که خوشه بندی منتفی شد و هر چه تا به حال گفته شده از فرم های پرشده خانوار و هزینه های چاپ و توزیع و تمکیل و ورود به کامپیوتر و زمان بندی و اصلاح اطلاعات همه باطل است و یارانه ها به همه داده می شود و مکانیزم آن هم بعدا معلوم می شود.

به نوشته محمد رضا واعظ مهدوی در سرمقاله بهار سئوال این جاست که علت این همه تناقض چیست.

جهان صنعت نوشته باید باور کنیم قصه هدفمند کردن یارانه‌ها دیگر تمامی ندارد یکی از مصادیق این مدعا قیمت حامل‌های سوخت کشور است با وجود آنکه نمایندگان مجلس 20 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را برای سال اول در نظر گرفته‌اند، قیمت انرژی مصرفی مردم حداقل باید دو برابرشود

به نظر نویسنده سرمقاله جهان صنعت باید از دولت پرسید که با این همه اصرار برای اجرای سه ساله اگر در اثنای اجرا متوجه شد مردم در گرانی‌ها کم آورده‌اند چه می‌کند؟ آیا گرانی برخی اقلام چون آب و برق و بنزین و... را متوقف می‌کند؟ آن وقت با کسری بودجه‌اش چه خواهد کرد؟

در دنباله این مقاله آمده بهتر نیست دولت کمی واقع‌گراتر باشد و تنها کشور موفق در چنین قانونی را (آرژانتین) در نظر گیرد و به دنبال کاهش زمان اجرای طرح نباشد چراکه این طرح را آنها 10 ساله اجرا کردند و ما می‌خواهیم آن را سه ساله اجرا کنیم.

عليرضا كديور در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته در شرايطي كه نمايندگان مجلس در كميسيون‌هاي مختلف تخصصي درگير بررسي سرفصل‌هاي بودجه 89 كل كشور هستند، اظهارنظرهاي نمايندگان در بخش‌هاي مختلف حكايت از غيرواقعي بودن ارقام لحاظ شده در بودجه در زمينه درآمدها و هزينه‌هاي دولت براي سال آينده دارد.

به نوشته این کارشناس اقتصادی انحراف هر يك از درآمدها و هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه، مي‌تواند دولت و مجلس را درسال آينده مجبور به تغيير سرفصل‌ها (جابه‌جايي بودجه عمراني و جاري)، حذف بخش‌هايي از بودجه (كاهش بودجه‌هاي عمراني) و ارائه متمم براي پوشش هزينه‌ها كند.يكي از نمونه ها پيش‌بيني تحقق 7 هزار و 500 ميليارد تومان از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي است که عملی نیست.

به پيش‌بيني سرمقاله دنیای اقتصاد درآمد حاصل از واگذاري‌ها در بودجه 88، معادل 5 هزار ميليارد تومان لحاظ شده است در حالي كه پس از گذشت 5/10 ماه از سال جاري، تنها 2700 ميليارد تومان به حساب خزانه واريز شده است (كه از اين محل نيز يك هزار ميليارد تومان بابت رد ديون به تامين اجتماعي داده شده اسب.