بولتن خبري ايران نبرد(1077) يكشنبه 15 آذر 1388(6 دسامبر 2009)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

قطعنامه شوراي حكام آژانس در مورد ايران

اين  سند در اجلاس شوراي حكام  آژانس در 27 نوامبر 2009 غيرمحرمانه اعلام شد

تاريخ: 27 نوامبر 2009 برابر با 6 آذر 88

شوراي حكام

فقط براي استفاده رسمي

بند 4C از قطعنامه تصويب شده

كاربرد توافق ان.پي.تي و مقررات مربوط به قطعنامههاي 1737 (2006) ، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) در جمهوري اسلامي ايران

 

قطعنامه در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در 27 نوامبر 2009 به تصويب رسيد

شوراي حكام: 

a)         يادآوري قطعنامههاي تصويب شده توسط شوراي امنيت ملل متحد

b)         تقدير از رئيس شوراي حكام براي تلاشهاي حرفهيي و بي طرفانه جهت اجراي توافق ان.پي.تي با ايران جهت حل مسائل باقيمانده با ايران و تأييد بكارگيري آن توسط ايران در رابطه با تعليق،

c)         تأكيد بر نقش مهمي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در حل مسأله هستهيي ايران ايفا كرده، و همچنين تأكيد بر اراده شوراي حكام  در ادامه كار ديپلوماتيك جهت حل مناقشه هستهيي ايران،

d)         تأكيد بر حق غيرقابل انكار همه طرفها نسبت به توافق منع  تكثير به منظور پيشبرد تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي صلح آميز هستهيي با در نظر داشتن بند 4 توافق ان.پي.تي،

e)         تقدير از رئيس آژانس بخاطر ارائه پيشنهاد توافق بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و دولتهاي جمهوري فرانسه، جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه بخاطر كمك به تضمين امنيت سوخت اتمي براي امور تحقيقاتي در ايران كه در رأكتور تحقيقاتي تهران استفاده ميشود، همچنين تقدير از تلاشهاي رئيس آژانس براي رسيدن به يك توافق در رابطه با اين پيشنهاد،

f)          با يادآوري و ضمن ابراز نگراني جدي از اين كه ايران به مقابله جويي با التزامات و تعهدات خود كه در قطعنامههاي مربوطه شوراي حكام و شوراي امنيت ملل متحد منظور شده ادامه ميدهد،

g)         با يادآوري و ضمن ابراز نگراني جدي از اين كه ايران يك تأسيسات غني سازي جديد در قم در نقض تعهدات خود جهت تعليق كليه فعاليتهاي مربوط به غني سازي را احداث كرده و اين كه ايران آژانس را از احداث اين تأسيسات جديد تا سپتامبر 2009 باخبر نكرده بود و اين كه اين  با تعهدات آن بر اساس توافقات مفاد تابعه ان.پي.تي مغايرت دارد،

h)         با تصريح به اين كه عدم اطلاع به آژانس، در چارچوب مفادي كه بر طبق ماده 1/3 تصميم احداث يا صدور اجازه احداث يك تأسيسات جديد به مجرد اتخاذ تصميم به احداث الزامي است، و ارائه اطلاعات همزمان با تكميل طرح چنين پروژهيي، در راستاي اعتماد سازي نيست،

i)          با تصريح به اين كه اعلام وجود تأسيسات جديد ايران سطح اعتماد را نسبت به عدم وجود ساير تأسيسات كاهش ميدهد، و ابهاماتي را در ز مينه اين كه آيا تأسيسات ديگري در ايران در دست احداث است يا خير و اين كه ايران وجود آنها را به آژانس فاش نساخته است، شدت مي بخشد،

 

j)          يادآوري و ابراز نگراني جدي نسبت به اين كه برغم درخواست شوراي حكام و التزامات شوراي امنيت، ايران نه تنها پروتكل الحاقي را به اجرا نگذاشته، بلكه با آژانس در رابطه با حل بقيه نگرانيهاي موجود كه بايد براي مستثني كردن هرگونه احتمال وجود ابعاد نظامي برنامه هستهيي ايران انجام دهد، همكاري نكرده است،  

k)         با تأكيد بر اظهارات رئيس آژانس نسبت به اين كه، به جز با اجراي پروتكل الحاقي و از طريق يك ديالوگ واقعي درمورد مسائل باقيمانده رابراي رضايت خاطر آژانس، آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر به ارائه تضمينهاي معتبري در مورد عدم وجود مواد و فعاليتهاي هستهيي اعلام نشده ايران نخواهد و بود و

l)          و با يادآوري اين كه رئيس آژانس  مستمراً اعلام كرده است كه قادر به تأييد اين كه برنامه  هستهيي ايران منحصراً  براي مقاصد صلح آميز است، نمي باشد:

1.         از ايران مي خواهد تا بطور كامل و بدون فوت وقت به تعهدات خود بر طبق قطعنامههاي شوراي امنيت ذكر شده در بالا عمل نمايد و به التزامات خود در مقابل شوراي حكام شامل تعليق فوري احداث تأسيسات قم به پايبند باشد،

2.         از ايران مي خواهد تا با آژانس براي حل تمامي موضوعات مورد  نگراني در مورد برنامه  هستهيي ايران همكاري كند و بنابراين با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كامل را جهت دادن دسترسي و اطلاعاتي آژانس براي حل اين مناقشات خواستار آن است ارائه دهد،

3.         از ايران ميخواهد با همكاري كامل و بدون قيد و شرط به تعهدات توافقات ايمني ماده 1/3 اصلاح شده عمل نموده و پروتكل الحاقي را اجرا و تصويب كند،

4.         از ايران بطور خاص مي خواهد به آژانس مواردي را كه براي شفاف سازي درمورد هدف و كرنولوژي طرح و احداث تأسيسات قم نياز دارد، بدهد،

5.         از ايران مي خواهد همانطوري كه آژانس از ايران خواسته است، تأييد كند كه ايران تصميم به احداث يا اجازه احداث هر تأسيسات ديگر هستهيي كه به آژانس اعلام نشده است را ندارد

6.         از رئيس آژانس مي خواهد به تلاشهاي خود براي اجراي توافقات ايمني با ايران ادامه دهد تا مسائل باقيمانده كه باعث افزايش نگراني مي شود و بايد جهت مستثني كردن هرگونه احتمال وجود ابعاد نظامي برنامه هستهيي ايران لازم است را حل كند و قطعنامههاي مربوط شوراي امنيت ملل متحد را به اجرا بگذارد،

7.         علاوه بر اين از رئيس آژانس مي خواهد گزارش آنرا به شوراي امنيت ملل متحد بدهد و

8.         روي اين موضوع متمركز باقي بماند

 

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

 

سعيد جليلي:اگر تضمين هاي عيني براي ما فراهم نشود گزينه هايي داريم كه آن گزينه ها را اقدام خواهيم كرد.

تلويزيون شبكه يك:سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

دبيرشوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد جمهوري اسلامي ايران خواستار تضمينهاي عيني براي دريافت سوخت راكتور تهران است و در غير اين صورت گزينه هاي ديگر براي تامين سوخت انتخاب خواهد شد.

سعيد جليلي: ما براي تامين سوخت بايد تضمينهاي عيني داشته باشيم و اگر اين تضمين هاي عيني براي ما فراهم نشود گزينه هايي داريم كه آن گزينه ها را اقدام خواهيم كرد.

آقاي جليلي در عين حال تامين سوخت راكتور تهران را يك موضوع غير سياسي دانست...

سخنگوي وزارت‌خارجه: ايران با ارسال اورانيوم به خارج مخالف نيست

خبرگزاري فرانسه 3/9/1388: سخنگوي وزارت‌خارجه ايران روز سه‌شنبه گفت با ارسال اورانيوم غني‌شده سبك به خارج مخالف نيست مادامي كه يك تبادل همزمان سوخت اتمي در داخل اين كشور صورت گيرد. رامين مهمانپرست در يك كنفرانس خبري گفت ايران مخالف ارسال اورانيوم به خارج نيست اما بررسي مي‌كند كه آن را چطور انجام بدهد.

وي گفت تهران خواهان تضمين 100 درصد است كه سوخت لازم براي راكتور تحقيقاتي را دريافت كند و يك تضمين اين است كه بطور همزمان سوخت اتمي(اورانيوم 3.5 درصدي غني‌شده با اورانيوم 20درصد غني‌شده توسط قدرتهاي جهاني) در داخل كشور تبادل گردد.

ايران و قدرتهاي جهان چند هفته است كه با هم سرشاخ هستند و نتوانستند به يك توافق بر سر سوخت اتمي برسند كه نگرانيهاي غربي در ارتباط با برنامه اتمي تهران را برطرف كند.

 

غرب تحريمات جديد عليه ايران را در چشم انداز نزديكتري قرار ميدهد

خبرگزاري رويتر پنجشنبه 28 آبان 1388(19 نوامبر 2009)

لوئيس چاربونو - قدرتهاي غربي خود را براي گفتگوها در مورد دور چهارم تحريمهاي ملل متحد عليه تهران بر سر برنامه هستهيي آن آماده ميكنند، ولي قصد تحريم نفتي رژيم ايران را براي جلب حمايت روسيه و چين ندارند. تصميم براي بررسي احتمال اقدامات جديد تنبيهي عليه تهران نشاندهنده بي صبري فزاينده ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه و آلمان است. يك ديپلومات اروپايي به شرط ناشناس ماندنش گفت، ما به اندازه كافي براي (پاسخ) ايران صبر كرده ايم. ما و دوستانمان در گروه شش در اين كه زمان در نظر گرفتن قدم بعدي در (شوراي امنيت) ملل متحد فرارسيده، هم نظر هستيم.

رويتر گفت: ولي كوتاه آمدن از اقدامات جديد شوراي امنيت ملل متحد عليه مقابله جويي ايران در برابر توقف غني سازي اورانيوم توسط غرب نشان ميدهد اروپاييها و آمريكاييها به اين تن داده اند كه مسكو و پكن با روابط نزديك تجاري كه با تهران دارند، نخواهند گذاشت اقتصاد ايران فلج شود.

ديپلوماتها گفتند قدرتهاي غربي خواستار افزايش فشار روي جمهوري اسلامي ايران هستند، ولي نياز دارند كه مسكو و پكن را نيز بر سر ميز حفظ كنند، تا يك علامت روشني به تهران بدهند كه قدرتهاي عظيم جهان عليه آنها متحدند.

چند ماه پيش بود كه هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، نتانياهو نخست وزير اسراييل و ساير رهبران به ايران هشدار دادند كه اگر به سرپيچي از خواسته ملل متحد در مورد برنامه هستهيي خود ادامه دهد، ممكن است با تحريمهاي فلج كننده رو به رو شود. ولي اقدامات فلج كننده از مسير (شوراي امنيت) ملل متحد عبور نخواهد كرد. به گفته ديپلوماتهاي غربي، تحريمهايي كه روسيه و چين در قطعنامه جديد حاضر به پذيرش هستند, شامل اقدامات عمدتا سمبوليك، مانند اضافه كردن اسامي (نفرات رژيم ايران) به ليست سياه سازمان ملل براي انجماد سرمايه و ممنوعيت سفر خواهد بود.

يك ديپلومات ارشد غربي گفت قطعنامه تحريمهاي جديد (شوراي امنيت) ممكن است حداقل يك بانك ديگر، افراد بيشتر، كمپانيهاي بيشتر ــ شامل يك كمپاني حمل و نقل ــ ممنوعيت شديدتر تسليحاتي و احتمالا اقدامات سياسي را در برگيرد.

يك ديپلومات ديگر غربي به رويتر گفت كه شوراي امنيت هرگز نخواهد توانست عليه بخش نفت و گاز ايران تحريمهاي فلج كننده اعمال كند، زيرا روسيه و چين حق وتو دارند. چنين تحريمهايي بايد توسط اتحاديه اروپا يا خارج از (شوراي امنيت) باشد و ما اميدواريم كه چنين شود.

يك ديپلومات ديگر غربي گفت قدرتهاي غرب گزينههاي مستقل ديگري از شوراي امنيت دارند كه اين گزينه ها ديگر سمبوليك نخواهند بود. وي گفت اگر دولتهاي اروپايي حاضر به محروم كردن بانكهاي ايراني از هرگونه تبادل با ارز يورو شوند، ميتواند پيامدهاي بسيار جدي براي ايران داشته باشد. چنين اقدامي، در صورتي كه اراده سياسي در اروپا وجود داشته باشد، هم مؤثر و هم امكانپذير است. ديپلوماتهاي ديگر ميگويند غرب مي تواند مانع دست يافتن ايران به تكنولوژي پرمنعفتي كه براي توليد گاز مايع است، شود. تهران مدتهاست اشتياق زيادي براي كسب تكنولوژي توليد گاز مايع نشان داده است، ولي موفق به راضي كردن صنايع بزرگ براي انعقاد اين معامله نشده است.

ديپلوماتها گفتند مذاكرات مربوط به تحريمها احتمالاً تا قبل از پايان سال جاري ميلادي كه ضرب الاجل غير رسمي آمريكا و غرب به پايان ميرسد، آغاز خواهد شد. آنها گفتند شديدا غيرمحتمل است كه شوراي امنيت بتواند يك تحريم جديد عليه ايران را تا پايان سال جاري تصويب كند.

مذاكرات احتمالا هفتهها يا حتي ماهها طول خواهد كشيد، زيرا روسها و چينيها تلاش زيادي خواهند كرد تا تحريمات را سبكتر نمايند. ديپلوماتهاي غربي اضافه ميكنند كه نگراني آنها در مورد برنامه هستهيي ايران اين هفته با گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي كه نگران است تهران هنوز درگير فعاليتهاي سري هستهيي باشد، تأييد شده است

ديپلوماتهاي غربي ميگويند اميدهاي زيادي وجود داشت كه ايران دست بيش از حد دراز شده اوباما را بپذيرد، و به رفتار مخاصمانه خود با غرب پايان دهد، ولي آنها سرخورده شده اند.

يك ديپلومات غربي گفت: به نظر نميرسد كه ايران بخواهد اين مشكل را حل كند، هرچند تعجب انگيز نيست، ولي تأسف انگيز است.

 

انگلستان: آژانس بين المللي انرژي اتمي قويترين علامت ممكنه را به ايران ميفرستد

خبرگزاري فرانسه  جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

ديويد ميليبند وزير خارجه انگلستان روز جمعه گفت, قطعنامه ديدهبان اتمي سازمان ملل در محكوميت ايران قوي ترين علامت ممكنه را به تهران فرستاد كه بايد طرح هاي اتمي خو د را دوباره بررسي كند.

او طي بيانيهيي گفت: قطعنامهيي كه امروز توسط هيئت حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي تصويب شد, قويترين علامت ممكنه را به ايران مي فرستد كه اعمال و مقاصد آن موضوع نگراني عميق بين المللي باقي مانده است.

همانطوري كه اين قطعنامه روشن مي سازد, ضروري است ايران به تعهدات خود نسبت به هم آژانس بين المللي انرژي اتمي و هم شوراي امنيت سازمان ملل عمل نمايد.

تا هنگامي كه [ايران] اين كار را انجام دهد, براي جامعه بين المللي غيرممكن است كه هيچ اعتمادي به مقاصد ايران داشته باشد.ميليبند اضافه كرد كه انگلستان و ديگر اعضاي با صطلاح 3+3 يعني انگلستان, فرانسه, آلمان در كنار آمريكا, چين, روسيه بوضوح روشن ساخته اند كه دستان ما بسوي ايران دراز است او گفت: ما منتظر جواب معني دار ايران هستيم.

اما در صورتيكه روشن گردد كه ايران انتخاب كرده است كه اينچنين نكند, ما هيچ الترناتيوي نداريم مگر اينكه در راستاي مسير سياست دوگانه كه ما دنبال مي كنيم, فشار بيشتر روي ايران را در نظر بگيريم.

 

كاخ سفيد در رابطه با راي آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ايران

سايت كاخ سفيد جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

دفتر مطبوعاتي كاخ سفيد

آراي قاطع ِ امروز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي, تصميم و اتحاد جامعه بين المللي را در مورد برنامه اتمي ايران نشان ميدهد و روي اتفاق نظر گسترده در فراخوان به ايران جهت اجراي الترامات بين المللي خود و شفافيت در برنامه اتمياش, تاكيد ميكند. اين همچنين روي تعهد به تقويت قوانين سيستم بين المللي تاكيد مينمايد, و از توانايي آژانس بين المللي انژري اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل براي به اجرا در آمدن اين قانون در اين مسير و مورد حساب قرار دادن ايران نسبت به اين قوانين حمايت ميكند. در حقيقت, اين واقعيت كه 25 كشور از تمامي نقاط جهان راي مثبت دادند, به ايران فوريت ضرورت برطرف كردن عدم اعتماد فزاينده بين المللي به مقاصدش را نشان مي دهد.

آمريكا قويا از پيشنهاد مثبت مدير كل براي تهيه سوخت براي ايران جهت راكتور تحقيقاتي تهران حمايت مي كند, پيشنهادي كه هدفش كمك به نيازهاي پزشكي و انساني مردم ايران است, در حاليكه موجب اعتماد سازي نسبت به اهداف ايران ميگردد. ايالات متحده حق انرژي اتمي صلح آميز براي ايران را برسميت شناخته است و مايل به ادامه گفتگو با ايران جهت فعاليت روي يك راه حل ديپلماتيك در رابطه با نگرانيها نسبت به برنامه اتمي آن ميباشد, اگر و فقط در صورتيكه ايران چنين مسيري را برگزيند. تا به امروز, ايران از متابعت از جلسه اول اكتبر با كشورهاي 5+1 كه برنامه اتمي آن در دستور آن بود امتناع ورزيده. صبر ما و جامعه بين المللي محدود است, و زمان در حال اتمام مي باشد. درصورتيكه ايران از متابعت التزمات خود امتناع ورزد, آنوقت مسئول انزواي فزانيده خود و عواقب آن خواهد بود.

 

کنش‌ها و واکنش‌ها در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران

چهارشنبه 11 آذر 1388(2 دسامبر 2009)

رادیو آلمان: برنامه‌ی هسته‌ای ایران بحث داغ روز جهان است: چه در دیدار صدراعظم آلمان ورئیس جمهور برزیل، چه در سخنرانی‌های نخست‌وزیر روسیه یا مقامات ایرانی و آمریکایی. مهلتی که آمریکا به ایران داده، بیست و هفت روز دیگر به پایان می‌رسد.

امروز (پنجشنبه، ۱۲ آذر / ۳ دسامبر) یکی از موضوعات محوری گفت‌وگوهای آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و لولا دسیلوا، رئیس جمهور برزیل، برنامه‌ی هسته‌ای ایران بود. مرکل پس از دیدار با دسیلوا گفت، آلمان و برزیل در رابطه با برنامه‌‌ی هسته‌ای ایران نظر مشابهی دارند و هر دو خواستار شفاف سازی در این زمنیه هستند. مرکل از اینکه دسیلوا با رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرده است، ابراز خرسندی نمود و گفت، باید هر چه بیشتر با ایران گفت‌وگو کرد.

صدراعظم آلمان در عین حال تاکید نمود که ایران در روزهای اخیر در حال آزمایش "میزان تحمل" جهانیان است.

رئیس جمهور برزیل گفت که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالف است و خواستار آن شد که جامعه‌ی جهانی در برابر ایران "صبر بیشتری" به‌خرج بدهد. او اظهار داشت: ما به شیوه‌ی مکالمه‌ی تازه‌ای نیازمندیم تا بتوانیم بی‌اعتمادی دوجانبه را از بین ببریم.

احمدی نژاد در اواخر نوامبر در برزیل با استقبال گرم دسیلوا روبرو شد. وی پس از بازگشت از سفر آمریکای لاتین خود، مدعی شده بود که این کشور نیروگاه اتمی دارد ولی سوخت لازم را ندارد و قرار است از امکانات ایران استفاده کند.

واکنش شدید آلمان در برابر ایران

در کنار صدراعظم، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، گیدو وستروله هم در مدت کوتاه وزارتش، در برابر جمهوری اسلامی نرمش به‌خرج نداده است. روز دوشنبه (۳۰ نوامبر، ۹ آذر) پس از اعلام این خبر که جمهوری اسلامی قصد دارد، ۱۰ نیروگاه اتمی جدید دایر کند، وستروله، ایران را به تشدید تحریم‌ها تهدید کرد. وی مقامات این کشور را به همکاری بی‌قید و شرط با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و عمل‌کردن به تعهدات بین‌المللی فراخواند و گفت: یک نکته روشن است و آن اینکه اگر جمهوری اسلامی دستی را که ما به سوی ایران دراز کرده‌ایم پس بزند، با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی ایران، امروز ضمن انتقاد به همتای آلمانی‌اش، توصیه کرد که وستروله مستقل‌تر، مسئولانه‌تر و با توجه به منافع درازمدت کشورش عمل کند.

سیاست دوگانه‌ی روسیه

روسیه که یکی از اعضای گروه "پنج بعلاوه یک" است، در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران موضع کاملا مشخصی ندارد. امروز ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد که روسیه هیچ‌گونه اطلاعاتی که نشان دهند، ایران قصد دارد از برنامه‌های هسته‌ای خود بهره‌ی نظامی ببرد، کسب نکرده است. پوتین به این پرسش که آیا کشورش موافق تشدید تحریم‌ها علیه ایران است، پاسخی نداد.

هفته‌ی پیش روسیه به قطعنامه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران رای مثبت داد.

مهلتی که آمریکا تعیین کرد

امروز رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که مهلت ایران برای پاسخ یه پیشنهاد گروه "پنج بعلاوه یک" با پایان سال جاری مسیحی، یعنی تا ۳ هفته‌ی دیگر، سر خواهد رفت. گیبس بار دیگر تاکید نمود که اگر ایران به این پیشنهاد پاسخ قانع‌کننده‌ای ندهد، تحریم‌ها علیه این کشور افزایش خواهند یافت. در آخرین مذاکرات ایران و گروه "پنج بعلاوه یک" در اوائل اکتبر سال جاری، پیشنهاد شده بود که ایران اورانیوم غنی سازی شده‌ی خود با غلظت پایین را برای بالابردن غلظت آن تا ۲۰درصد به روسیه و فرانسه بفرستد.

بررسی روابط با روسیه و چین

به موازات تلاش‌کشورهای غربی برای واداشتن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، مقامات ایرانی تهدید کرده‌اند که در برابر اقدامات مخالفان برنامه‌ی هسته‌ای این کشور واکنش نشان خواهند داد.

امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی قعطعنامه‌ی اخیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای علیه ایران را غیرمنطقی خواند و گفت: ایران در موضوع انرژی هسته ای با شورای حکام همکاری مناسبی داشته است، اما رای اخیر موجب شد، تا کمیسیون امنیت مجلس به دقت به بررسی این رای بپردازد. وی همچنین اظهار داشت که مجلش شورای اسلامی روابط ایران با کشورهایی را که به این قطعنامه رای موافق داده‌اند، بررسی می‌کند. روسیه، چین و ۲۳ کشور دیگر عضو شواری حکام آژانس به قطعنامه‌ی اخیر آژانس درباره‌ی ایران رای مثبت دادند.

 

کلینتون: جهان باید ایران را تحت فشار قرار دهد

بی بی سی:يكشنبه 15 آذر 1388(6 دسامبر 2009)

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است که ایالات متحد طی چند هفته آینده برای تشدید فشارهای بین المللی علیه ایران تلاش خواهد کرد.

او در مصاحبه ای با شبکه رادیویی "ان پی آر" آمریکا گفت، "جهان حالا باید کار افزایش فشار بر ایران را آغاز کند" و تاکید کرد که آمریکا برای ترغیب کشورها به این امر طی چند هفته آینده تلاش خواهد کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود که تا پایان سال میلادی جاری روشن خواهد شد که آیا مذاکرات اتمی با دولت ایران نتیجه خواهد داشت یا خیر.

دولت ایران طرح مبادله سوخت محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی را رد کرده و اعلام کرده است که برای ساخت ده مرکز غنی سازی اورانیوم دیگر اقدام خواهد کرد.

ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه (4 دسامبر) تایید کرد که خط مشی آمریکا در قبال ایران به "مسیر فشار" علیه این کشور تغییر می کند.

ایران می گوید تحریم های آمریکا و بین المللی بر خط مشی اتمی یا سیاست خارجی اش تاثیری نمی گذارد.

در همین رابطه، ویلیام برنز، معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا به زودی برای مذاکره با چین عازم پکن خواهد شد.

به گفته مقام های آمریکایی، اتحادیه اروپا نیز قرار است که به زودی بیانیه ای کتبی علیه ایران صادر کند.

انتظار می رود که در جریان اجلاس شورای اروپا که 10 تا 11 دسامبر در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار خواهد شد، موضوع برنامه اتمی ایران بررسی شود.

از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است آمریکا در ماه ژانویه سال 2010 میلادی در پی اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران است.

این خبرگزاری به نقل از یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود نوشت مقام های ارشد آمریکایی طی هفته های آینده با مقام های کشورهای دیگر درباره اعمال دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران مذاکره خواهند کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس در حال حاضر اختلافاتی در زمینه وسعت این تحریم ها و تاثیر احتمالی آن ها بر بازار نفت وجود دارد.

قرار است که معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا برای "مشورت های استراتژیک" به اندونزی نیز سفر کند.

اندونزی بعنوان یک کشور بزرگ اسلامی از اهمیت زیادی برای آمریکا برخوردار است.

 

آّمريكا, ماه ژانويه را براي تحريم ايران در نظر دارد

خبرگزاري آسوشيتدپرس:جمعه 13 آذر 1388(4 دسامبر 2009)

روز جمعه, مقامات آمريكايي گفتند كه دولت اوباما, در نظر دارد , اوايل ماه ژانويه, براي دور جديدي از تحريمات ملل متحد عليه ايران, فشار وارد كند, چرا كه تهران, همچنان از توضيح در مورد جاه طلبي هاي اتمي خود, امتناع مي ورزد.

اين مقامات گفتند, در حالي كه مهلت نهايي اوباما به ايران, براي اينكه ثابت كند فعاليتهايش صلح آميز است, رو به اتمام مي باشد, واشنگتن در پي كسب حمايت اروپاييان, روسيه, و چين, براي مجازاتهاي جديد در شوراي امنيت ملل متحد, بعد از اول ژانويه, كه اعضاي شورا تغيير مي كنند, است.

در همين هفته, پيش از اجلاس سران اروپايي, ديپلماتهاي ارشد آمريكا, از جمله وزير خارجه و معاون ارشد او, جيمز اشتاينبرگ, فوريت اين موضوع را , در ملاقاتهاي سطح بالايي در آتن و بروكسل, با وزراي خارجه در ميان گذاشتند.

يك مقام گفت, كه بسته تحريمات هنوز متعادل نيست, اما ممكن است شامل مجازاتهايي توسط ملل متحد, عليه عناصري از سپاه پاسداران ايران شود, تحريماتي كه آمريكا پيش از اين, عليه اين نيرو اعمال كرده است. همچنين اين تحريمات ممكن است صنايع نفت ايران را نيز هدف قرار دهد, چيزي كه دولت اوباما در حال بررسي آن است.

مقام مزبور گفت, هنوز اختلافاتي بر سر اينكه اين تحريمات را تا كجا بايد پيش برد, وجود دارد, و خاطر نشان كرد كه برخي از اين اقدامات, مي تواند بر روي بازار نفت جهان تاثير بگذارد. اين مقام گفت, ما در پي يافتن چيزي هستيم كه همه بتوانند با آن موافقت كنند, به نحوي كه بيشترين اثر را داشته باشد, و كمترين تاثير را بر روي مردم ايران بگذارد.

اين مقام و سايرين, براي توضيح نظرات داخلي دولت اوباما در مورد پيشنهادات مختلف براي تحريمات, به شرط ناشناس ماندن سخن مي گفت.

روز جمعه, وزارت خارجه گفت كه دولت اميدوار است, بيانيه سختي در مورد ايران در جلساتي مانند جلسه شوراي اروپا, كه قرار است در 11-10 دسامبر در بروكسل برگزار شود, صادر گردد.

ايان كلي به خبرنگاران گفت, در آن جلسه, قرار است بحث گسترده اي در مورد گامهاي بعدي, صورت بگيرد. انتظار مي رود كه اتحاديه اروپا, يك بيانيه مكتوب در مورد ايران ارائه دهد. تمركز ما اين است كه بيشتر به سمت مسير اعمال فشار, تغيير جهت بدهيم.  ديپلماتهاي ارشد, طي هفته جاري تلاش كردند تا حمايت روسيه و چين را, كه عموما با تحريمات مخالف بوده اند و از اعمال مجازاتهاي جديد خودداري مي كرده اند, بدست آورند.

كلينتون نيز خودش, در حاشيه اجلاس ناتو در بروكسل, موضوع ايران را با همتاي روسي خود, سرگئي لاورف, مورد بحث قرار داد. او قرار است هفته آينده, ويليام برنز, نفر شمار 3 وزارت خارجه را به پكن بفرستد...

مقامات گفتند كه برنز تلاش خواهد كرد كه چين را متقاعد كند كه قبل از كريسمس, در يك ملاقات احتمالي ديگر با كشورهاي گروه شش, براي بحث حول تحريمات, شركت كند.

اين ملاقات مي تواند زمينه را براي ارجاع تحريمات به شوراي امنيت ملل متحد در ماه ژانويه, فراهم كند. با اين وجود, چين تا كنون در برابر برنامه ريزي براي اين ملاقات, مقاومت كرده است.  در شرايطي كه ايران به مقاومت خود ادامه داده, يك كارخانه سري غني سازي را در ماه سپتامبر فاش نموده, و تهديد اخيرش به ساختن 10 سايت غني سازي ديگر, مقامات آمريكا بر اين باور هستند كه مي توانند حمايت چين و روسيه را بدست آورند.

 

چين و روسيه به تصويب تحريمها عليه ايران نزديك ميشوند.

خبرگزاري فرانسه: جمعه 13 آذر 1388(4 دسامبر 2009)

روز جمعه تحليلگران گفتند استمرار مقابله جويي و لجاجت ايران در مورد برنامه هستهيياش صبر مسكو و پكن را به آزمايش گذاشت و شانس حمايت آنها را از اعمال تحريمها بر عليه ايران افزايش داد.

بعد از عمل تحريك آميز اخير محمود اجمدي نژاد ـ مبني بر اتخاذ تصميم براي ساختن بيش از 10 كارخانه غني سازي اورانيوم ـ ديپلماتها در پايتخت كشورهاي غربي به خود جرئـت ميدهند كه از شوراي امنيت سازمان ملل بخواهند حول يك طرح عملي عليه ايران به وحدت برسند.

اما كارشناسان در مسكو و پكن هشدار دادند كه كشورهاي متبوع آنان همچنان تمايلي به اعمال هر نوع تحريم شديد مالي ندارند و محدوديتهاي تجاري مورد نظر واشنگتن, پاريس, لندن و برلين را مورد حمله قرار دادند.

يك تحليلگر كه نخواست هويتش فاش شود با اشاره به بريتانيا, چين, فرانسه, آلمان, روسيه و ايالات متحده گفت در سال 2009 ايرانيها نتوانستند مواضعي اتخاذ كنند كه منجر به شكاف در گروه 6 بشود.

طبق گفته مقامات رسمي در پاريس, گردهمايي قدرتهاي جهاني قرار را بر مذاكره با ايران گذاشت, با اين پيش فرض مورد توافق كه ايران نبايد به سلاح هستهيي دست پيدا كند.

رژيم ايران, كه در حال حاضرتحت فشار داخلي از طرف يك جنبش اپوزيسيون است, پيشنهادي را كه با واسطهگري سازمان ملل مبني بر ارسال اندوخته اورانيومش به روسيه و فرانسه براي تصفيه و استفاده در رآكتورهاي پزشكي به وي داده شده بود را رد كرد.رد اين پيشنهاد از طرف ايران, باعث افزايش اين شك از طرف جامعه بينالمللي شد كه هدف ايران ساختن سوخت خالص براي سلاحهاي هستهيي است و هفته گذشته منجر به اين شد كه ديدبانان اتمي سازمان ملل در آژانس بينالمللي اتمي به محكوميت وي رأي دهند. روسيه, هم پيمان ايران, با اين حركت انتقاد آميز همراهي كرد, و چين كه سنتاً يك مدافع اصل خودفرماني ملي كشورها در مقابل بازرسيهاي بينالمللي است نيز به حمايت از اين قطعنامه رأي داد.

فِيودور لوكيانف, سر دبير مجله سياست خارجي روسيه در امور جهاني گفت روسيه از اعمال تحريمها عليه ايران حمايت ميكند.او با لحني هشدار آميز گفت سؤال اصلي اين است كه چه نوع تحريمهايي اعمال ميشود؟ اينجاست كه عدم توافقهاي عميق بروز ميكند و روسيه از تحريمهاي خيلي شديدي كه آمريكا در نظر دارد موافق نيست.

با اينحال غرب به رأي روسيه بعنوان نقطه عطفي كه بازكننده مسير تحريمهاي شديدتر توسط سازمان ملل عليه ايران در سال جديد است مينگرد.

يك ديپلمات غربي با اشاره به تنشهاي اخير ميان مسكو و تهران گفت نقطه تغيير روسيه آنجا بود كه در سپتامبر گذشته واشنگتن, پاريس و لندن ساختن يك كارخانه جديد غنيسازي توسط ايران را افشا كردند.

از آن زمان روسيه تصميم گرفت سرعت خدمات رساني براي ساختن تأسيسات به تأخير افتاده رآكتور هستهيي بوشهر را پايين بياورد و همچنين تحويل موشكهاي ضد هوايي جديد S-300 را به ارتش ايران به تعويق بيندازد.

شي هيان هُنگ پروفسور روابط بينالمللي در دانشگاه خلق در پكن گفت چين نيز به فشار گذاشتن روي تهران روي خوش نشان داده. اين در نگاه غربيها يك پيشرفت است, اما اين تحريم نيست. وي اضافه كرد تمايل چين در مورد تحريم عليه ايران تحريمهاي رقيق است. من هيچ نشانهاي از اينكه چين تمايل به اعمال تحريمهاي شديد عليه تهران باشد نديدهام. چين در حال حاضر همكاريهاي وسيعي در زمينه انرژي با ايران دارد. بنا براين تغييراتي وجود داشته است, اما اگر انتظار تغييرات بنياديني داريد بايد صبر كنيم و ببينيم. ولي من ترديد دارم كه چنين تغييراتي رخ دهد.

در عمل, روسيه و چين هر پنچ اقدام اخير شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران را مورد تأييد قرار دادهاند, از جمله سه اقدام اخير را كه شامل تحريمها ميشوند.

اما در هر مورد ديپلماتهاي آنان زمينه را براي رأي دادن در جهت كاستن از شدت اقدامات عليه ايران مهيا ساخته اند.

 

رويدادهاي عراق و نيروهاي موثر در عراق

 

قانون انتخابات  عراق

تلويزيون العراقيه پنجشنبه 28 آبان 1388(19 نوامبر 2009)

بهاء الاعرجي رئيس كميسيون قانوني مجلس نمايندگان: روز شنبه آينده جلسه مجلس نمايندگان درباره وتوي طارق الهاشمي تشكيل مي‌شود... بهاءالاعرجي در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با هادي العامري: دادگاه فدرال اعلام كرد وتوي قانون انتخابات توسط طارق الهاشمي را برخلاف قانون اساسي است

صالح مطلك: حكم دادگاه فدرال نگفته است كه اين وتو برخلاف قانون اساسي است. و اين تفسير بهاء الاعرجي است. حكم دادگاه فدرال چرا به دست هيأت رئيسه مجلس نرسيده و به دست بهاءالاعرجي رسيده است

محمد تميم، نماينده مجلس: دادگاه فدرال نگفته است كه وتو برخلاف قانون اساسي است و گفته است كه نبايد بين عراقيان مقيم خارج و داخل تفاوت قائل شد. حكم دادگاه فدرال رأي است و نه حكم.

ظافر العاني: چرا حكم دادگاه فدرال به اين صورت مطرح مي‌شود. اين استقلال دستگاه قضايي را زير سؤال مي‌برد. اين حكم به دست رئيس مجلس نرسيده است. فقط دست بهاء الاعرجي است. آيا اين نشان نمي‌دهد كه بخشهايي از دستگاه قضايي تحت اختيار احزاب مشخصي است. اين كودتا عليه روند سياسي است. ما در حال گفتگو هستيم و روي متن توافقي تمركز داريم. اعلام هر چيزي بايد به صورت توافقي باشد و اگر اوضاع بخواهد به اين شكل پيش برود كل روند سياسي در خطر است و مسئوليت آن برعهده طرفهاي مربوطه است. اين روش روش خطرناكي است.

 

بيانيه دفتر طارق الهاشمي: بهرغم گفتگوهاي فشرده, صحبت از توافق با قانون انتخابات تعديل شده زود است

تلويزيون الحره جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

بيانيه دفتر طارق الهاشمي تاكيد مي كند كه عليرغم گفتگوهاي فشرده براي يافتن يك راه برون از بحران ولي همچنان صحبت از توافق با قانون انتخابات تعديل شده زود است.

اگر رئيس پارلمان اجازه گفتگو بر سر ماده اي كه اصلا وتو نشده بود را نمي داد، تعداد كرسي سهميه استانها  كم نميشد.

رؤساي عشاير در ديدار با الهاشمي او  را از دام وعدهها و تعهدات سياسي دروغين بر حذر داشتند

تلويزيون الشرقيه 6/9/88: رؤساي عشاير عراقي كه حقوق آنها در تعديل غير قانوني قانون انتخابات پايمال شده در جلسه اي با طارق الهاشمي هشدار دادند كه ساختار توافقي احتمالي براي بازگرداندن كرسي هاي كم شده اين استانها به آنها بايد  از وجه قانوني برخوردار باشد كه غير قابل تحريف و غير قابل تفسير و تحليل بر اساس منافع سياسي و حزبي باشد. منابع مطلع در بغداد گفتند كه رؤساي عشاير با طارق الهاشمي ديدار كردند و وي را نسبت به افتادن مجدد در دام وعده  هاي دروغين  و تعهدات سياسي كه سالهاي گذشته به دليل عملي نشدن حتي يكي از آنها كذب آنها را اثبات كرد, برحذر داشتند كه از جمله آنها قانون عفو عمومي و قانون حسابرسي و عدالت بود كه به چيزي بدتر از قانون ريشه كني بعث تبديل شد. اين منابع همچنين اضافه كردند كه رؤساي عشاير طارق الهاشمي را نصيحت كردند كه همان سياستمداراني كه به تعديل قانون اساسي و تدوين قانون عفو عمومي و  به وعده هاي دروغين ديگر قول دادند الان نيز  بر سر قانون انتخابات به تعهدات وعده مي دهند و وي را نسبت به افتادن در دام اينگونه تعهدات برحذر داشتند. اين منابع گفتند كه رؤساي عشاير از الهاشمي خواستند كه به سهميه كرسي استانها و نسبت نمايندگي عراقيان مقيم خارج  و اقليت ها خدشه اي وارد نگردد و از وي خواستند تا در موضع خودش در دفاع از حقوق تمامي استانهاي مظلوم و مهاجرين و اقليت ها پا برجا باقي بماند.

 

ائتلاف متشكل از علاوي, المطلك, الهاشمي , نجيفي و العيساوي در كميساريا ثبت شد

تلويزيون الحره جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

شاكر وثاب سخنگوي ليست تجديد: اجرائات ضروري براي ائتلاف خودمان با ليست اياد علاوي, صالح المطلك, اسامه النجيفي و رافع العيساوي را تكميل كرده ايم و آن را بعد از عيد اعلام مي كنيم.

رضوان كليدار سخنگوي ليست العراقيه: ائتلاف متشكل از علاوي, المطلك, طارق الهاشمي , النجيفي و العيساوي نزد كميساريا به عنوان يك ائتلاف ثبت شده است.

 

عراقيان به يك توافقنامه مقدماتي بر سر قانون انتخابات دست يافتند

واشنگتن پست  پنجشنبه 5 آذر 1388(26 نوامبر 2009)

روز پنجشنبه, احزاب سياسي عراق به يك توافقنامه مقدماتي بر سر يك قانون جنجالي براي سازماندهي انتخابات پارلماني سال آينده, دست يافتند, امري كه بطور بالقوه , بحران در كشور را فرو نشانده و مانع يك وتوي ديگر, كه مي توانست انتخابات را براي ماهها به تعويق اندازد, مي گردد.

تا پنجشنبه شب, سياستمداران هنوز داشتند نسبت به اين توافقنامه, توجيه مي شدند, و هيچ بيانيه رسمي هنوز صادر نشده...

عبدالله كاظم, سخنگوي طارق الهاشمي , يك بازيگر كليدي در بحران كنوني, گفت , ما به يك توافقنامه دست يافته ايم.

مقامات مسئول در امر انتخابات گفتند كه حتي با اين توافقنامه, كه بايد به تصويب كميسارياي انتخابات هم برسد, باز هم تا حد زيادي غير ممكن است كه انتخابات, طبق برنامه اوليه, در ماه ژانويه برگزار شود. بين اواسط تا اواخر فوريه, احتمال آن بيشتر است, زيرا تعطيلات بزرگ مسلمانان شيعي, تا 10 فوريه تمام نمي شود...

قانونگذاران و دستياران سياسي گفتند كه به موجب اين توافقنامه مقدماتي, كه تا حدي با ميانجيگري هاد العامري, يك قانونگذار شيعي, صورت گرفت, تا جايي كه ممكن است, اين قانون, باز و سخاوتمندانه تعبير خواهد شد, به نحوي كه تعداد اصلي كرسي ها بتوانند به استان نينوا برگردانده شوند... آنها گفتند كه تعداد كرسي ها در ساير استانها, دست نخورده باقي خواهند ماند.

عمر مشهداني, سخنگوي اياد السامرايي, رييس پارلمان, گفت, مشكل در نينوا بود. كرسي هاي آنها, به آنها برگردانده خواهد شد.

دستياران هاشمي, اين معامله را جشن گرفتند, آنهم با وجوديكه هيچ تضميني وجود ندارد كه معامله مزبور, پابرجا بماند. اما سايرين , اين مصالحه را بعنوان راهي براي حفظ چهره معاون رييس جمهور مي دانند. اگر هاشمي اين قانون را وتو مي كرد, ممكن بود عراق را در زمينه سياسي, در هرج و مرج فرو برد و اين اوضاع, هفته ها و شايد ماهها به طول انجامد. اگر وتوي او بطور موثري, موجب از دست دادن كرسي هاي سني ها در پارلمان مي شد, بخاطر كاهش قدرت سياسي جامعه سني خودش, مورد سرزنش قرار مي گرفت.

كاظم, سخنگوي هاشمي گفت, امروز روز بزرگي براي مردم ما است.

اما مشكلات ممكن است هنوز باقي باشند. اعضاي كميسيون انتخابات عراق, كه بايد حرف نهايي را بر سر اين توافقنامه بزنند, از تصويب معامله اي كه به نظر مي رسد, جمله بندي اين قانون اصلاح شده را متزلزل مي كند, بيزار هستند. اگر آنها اين كار را بكنند, نتايج انتخابات, تقريبا بطور يقين , توسط احزاب بازنده, كه انتخابات را نامشروع قلمداد خواهند كرد, مورد مشاجره و اعتراض قرار مي گيرد.

يك مقام مسئول در امر انتخابات , بطور محتاطانه اي از اين معامله استقبال كرد. او كه نخواست نامش فاش شود گفت, به نظر مي رسد, اميدبخش باشد.

اما يك قانونگذار ديگر گفت كه گفتگوهاي بيشتري در پيش رو خواهد بود. وائل عبدالطيف, يك قانونگذار مستقل, گفت, اين موضوع اينك به كميسيون انتخابات مي رود تا روي آن تصميم گيري شود.

 

درسهايي از عراق براي افغانستان

هيومن ايونتز جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

به قلم ريموند تنتر -پرحرارتترين سوالي كه اين رقابت را محاط كرده اين است كه چه وقت, چه مقدار و با چه هدفي پرزيدنت اوباما نيروهاي بيشتري به در خواست استانلي مككريستال فرماندة ارشد خود در افغانستان به آنجا گسيل خواهد كرد. اين شايان يادآوري است كه هر چه تصميم پرزيدنت دربارة ميزان سطح نيروهاي نظامي باشد, تقويت اين نيروها با يك موج فزايندة سياسي كه جنگجويان را از شورشيان طالبان دور كند, به نظر مي رسد كه قطعة اصلي استراتژي آمريكا و ناتو مي باشد.

به تاريخ ملاحظه كنيد: كيس مطالعة 1972 توسط تجربة ضدشورشگري (كوين) ماليان  بين سالهاي 1948 تا 1960 نشان داد حفاظت از مردم از طريق برنامه جايزه در برابر تسليم و بكارگيري متصور از شورشيان تسليم شده در موفقيت كمك كننده بود, ليكن 12 سال طول كشيد.

بعد از بررسي برنامة موفقيتآميز در ماليا و در فيليپين در ارتباط با افغانستان, مطالعهيي 2008 مؤسسة بروكينگز نتيجه گيري كرد ممكن است به سادگي تمام سال 2010 را به خود اختصاص دهد تا نشان دهد كه آيا اين نوع `استراتژي امنيت توسط مردم` بهطور واقعي در افغانستانن كارايي خواهد داشت, به ويژه كه منابع مالي در كمترين ميزاني است كه براي چنين مأموريتي براي احقاق پيروزي در اختيار يك استراتژي مانند كوين گذاشته شده باشد.

اين تحقيقات در خصوص افغانستان پي برد كه واشنگتن در`استراتژي امنيت توسط مردم` بين سالهاي 2001 تا 2005, به رهبران عشاير و فرهاندهان ارتش, در بعضي موارد وفادار به طالبان, مبالغ هنگفتي را در تبادل با فراهم كردن امنيت منطقه و كارشناسان محلي براي شكار القاعده پرداخته بوده است.

سالهاي بعد از 2005 تا 2009, به هر حال براي پيشبرد `استراتژي امنيت توسط مردم` در افغانستان با كمبود منابع مالي روبرو شد.

حرف آخر اين است كه براي `استراتژي امنيت توسط مردم` يك دهه طول خواهد كشيد.

علاوه بر زماني كه براي پيروزي نياز است, داشتن ابزاري بتوانداحزاب طرف جنگ را به سر ميز مذاكره مسالمت سياسي آورد حائز اهميت است.

در حقيقت افزايش مؤثر 30000 نيروي نظامي آمريكا بين سالهاي 2007 تا 2008 در زمان رياست جمهوري بوش, مصادف بود با فزوني موج سياسي از طرف دهها هزار جنگجوي سني با كندن از القاعده به نفع نيروهاي آمريكايي .

در يك سفر پژوهشي به عراق طي سال 2008, من متوجه شدم كه عنصر كليدي در كنده شدن عشاير سني از شورشيان ضدآمريكايي به خاطر بكارگيري واسطههايي بود كه از دو طرف مورد اطمينان بودند: در استان ديالي, مجاهدين خلق ايران, گروه اصلي اپوزيسيون ايران يك چنين واسطهيي بود كه آن را در كتابم, `پرزيدنت اوباما و عراق به سوي خروج مسئولانة نيروها``گزارش كرده بودم:.

درسي كه از عراق براي افغانستان گرفته مي شود تركيب افزايش عنصر نظامي و سياسي است. براي ايجاد يك موج سياسي نياز است كه عشاير پشتون افغاني مانند نورزاي از هستهيي مركزي طالبان و القاعده بيرون كشيده شوند.

همانطور كه ميزاني از رهبران عشاير سني حامي القاعده در عراق كه از شورشيان كنده شدند, به همان ترتيب امكان پذير است كه عشاير پشتون از هستهيي طالبان و شركاي القاعده كنده شوند. اين در صورتي محقق مي شود كه واسطههايي مانند مجاهدين خلق در افغانستان وجود داشته باشند: بدون داشتن يك واسطه جهت جلب اعتماد دو طرف و ايجاد يك موج سياسي توسط افغانها, احتمال شكست تشكيل يك ارتش وجود دارد.

 

جرمي گرينستوك: حمله به عراق فاقد مشروعيت بود

تلويزيون بي.بي.سي خبر  شنبه 7 آذر 1388(28 نوامبر 2009)

مجري:  كمي قبل از شروع حمله سال 2003 به عراق, او سفير بريتانيا در ملل متحد بود, و اكنون عميقا نسبت به آمريكا, موضعي انتقادي دارد. او در جريان تحقيقاتي كه در مورد نقش بريتانيا در جنگ عراق ,در جريان بود گفت كه آمريكا , بجاي اينكه اجازه دهد ديپلماسي, مسير كامل خود را طي كند, جدول زماني نظامي خودش را رسم كرد. جرمي گرينستوك گفت, فكر نمي كرده كه به بازرسان ملل متحد زمان كافي براي جستجوي تسليحات كشتار جمعي داده شده بود...

خبرنگار: او ديپلمات ارشد بريتانيا در ملل متحد بود. سر جرمي گرينستوك, سفير بريتانيا در ملل متحد در دوران بحران عراق. او امروز به اينجا آمده است تا در تحقيقات حول جنگ عراق, نظر خود را,  در اين رابطه كه آيا اقدام نظامي, مشروعيت داشته يا نه, بدهد.

جرمي گرينستوك:   حمله ما به عراق و مشاركت ما در اقدام نظامي عليه عراق در مارس 2003 را بعنوان يك اقدام قانوني مورد ملاحظه قرار مي دادم, اما اقدامي كه مشروعيت آن, از اين نظر كه حمايت روشن و  قابل رويت اكثريت اعضاي دولت و حتي شايد, اكثريت مردم بريتانيا را نداشت, زير سئوال بود.

 خبرنگار: در نتيجه جرمي به لندن هشدار داد كه ممكن است مجبور شود استعفا بدهد... او در مورد مشكلاتي كه با آن مواجه بود, صحبت كرد و سعي كرد حمايت ملل متحد را جلب كند. دولت بوش زياد از خود علاقه اي نشان نداد, و مواقعي بود كه لندن,  او را در ابهام باقي مي گذاشت. او بياد مي آورد كه در يكي از گفتگوهاي خصوصي ميان توني بلر و بوش ... آقاي بلر ناگهان, صحبت از تغيير رژيم كرد

گرينستوك: تا سال 2002 من نمي دانستم كه بريتانيا به مباحث كاملا متفاوتي كشيده شده. اما اين مباحث بطور كامل در اختيار من در ملل متحد, قرار نگرفته بود (نسبت به آن, مرا چندان مطلع نكرده بودند-م) البته من از نظر سياسي, فرد ساده لوحي نبودم, اما در جريان هم قرار نگرفته بودم.

خبرنگار: جرمي گفت, در مارس 2003 , آمريكا حمله را شروع كرد. او آرزو داشت كه آنها 6 ماه ديگر صبر مي كردند , اما اينطور نشد. در نتيجه, بعد از 4 روز استماع, چه چيزي دستگيرمان شده است؟ ما متوجه شديم كه در اواخر سال 2001, وزارت خارجه بريتانيا معتقد بود كه تغيير رژيم, هيچ مبناي قانوني نداشت, با اين حال, چند ماه بعد, بعد از ملاقاتهاي خصوصي توني بلر با بوش, توني بلر شروع به صحبت كردن در مورد آن كرد. ما شنيده ايم كه در آن هنگام, اطلاعات موجود, چقدر پراكنده و محدود بودند, و بهكرات شنيده ايم كه چقدر بوش و كاخ سفيد , بدون توجه به افكار جهانيان, مصمم بودند كه اين حمله را انجام دهند.

 

صدها نفر سالروز مرگ صدام را برگزار كردند

خبرگزاري فرانسه جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

عراق - روز جمعه صدها نفر عراقي در مراسم سالگرد اعدام صدام حسين ديكتاتور سابق عراق در سال 2006 در مقبره او گردهم آمدند. طي روز, آنها بسوي اين آرامگاه در شهر عوجه زادگاه صدام, جايي كه رئيس جمهور سابق و دو پسر وي, عدي و قصي دفن هستند سرازير شدند.

 

اياد جمال الدين نماينده مجلس گفت نفوذ ايران در عراق گسترده است

تلويزيون الرافدين يكشنبه 8 آذر 1388(29 نوامبر 2009)

يك نماينده مجلس فعلي گفت درحال حاضر ايران بدون تانك و يا هواپيما و يا هر نيروي نظامي بلكه از طريق مزدوراني كه در عراق دارد اين كشور اشغال كرده است. اياد جمال الدين نماينده مجلس گفت نفوذ ايران در عراق گسترده است بطوريكه تركيب منطقه را شكل خواهد داد و نمي توان آنرا مهار كرد مگر اينكه يك انتخابات آزاد و بي طرفانه در عراق اجرا شود. جمال الدين خاطر نشان كرد كه ايران عميقا در امور احزاب سياسي عراق دست دارد. وي از همه احزاب خواست كه منابع تامين مالي شان را اعلام كنند.

 

نمايندگي سازمان ملل اعلام كرد برگزاري انتخابات پارلماني عراق قبل از اواخر فوريه 2010 امري غيرممكن است

تلويزيون الشرقيه  چهارشنبه 11 آذر 1388(2 دسامبر 2009)

روز چهارشنبه و بر اساس يك بيانيه رسمي, نمايندگي سازمان ملل در عراق اعلام كرد كه برگزاري انتخابات پارلماني عراق قبل از اواخر فوريه 2010 امري غير ممكن مي باشد و در صورتي كه قانون انتخابات بار ديگر وتو شود اين احتمال وجود دارد كه تا ماه مارس نيز به تعويق افتد. ساندرلا ميچل مسئول تيم سازمان ملل در جريان ديدار خود با اياد السامرايي رئيس پارلمان در حضور اد ملكرت رئيس نمايندگي سازمان ملل در عراق گفت كه بيشتر پيشنهادات ارائه شده براي حل بحران قانون انتخابات داراي بار سياسي هستند و فني نمي باشند و اين چيزي است كه در صورتي كه از سوي پارلمان تعيين تكليف نشوند , دست كميساريا را براي تنظيم با اين پيشنهادات بطور جد مي بندد.

 

در 24 ساعت آينده چشمها متوجه الهاشمي خواهد بود كه قانون تعديل شده انتخابات را تاييد  يا وتو مي كند

تلويزيون الشرقيه چهارشنبه 11 آذر 1388(2 دسامبر 2009)

ساعت آينده چشم ها متوجه طارق الهاشمي خواهد بود كه قانون تعديل شده انتخابات را تاييد و يا وتو مي كند. به گفته برخي حقوق دانان و اعضاي پارلمان فردا پنجشنبه آخرين موعد براي وتوي مجدد و يا موافقت با قانون و يا سكوت در مقابل آن مي باشد. به گفته اين منابع در صورتي كه طارق الهاشمي تا فردا هيچ جوابي ندهد به منزله تاييد قانون تعديل شده مي باشد و بعد از آن قانون انتخابات بطور نهايي تصويب شده محسوب مي شود.

 

سخنگوي ليست تجديد : ما تحت نام عراقيه در انتخابات پارلمان شركت خواهيم كرد

خبرگزاري اصوات العراق چهارشنبه 11 آذر 1388(2 دسامبر 2009)

شاكر كتاب, سخنگوي رسمي ليست تجديد روز چهارشنبه ورود اين ليست را در يك ائتلاف استراتژيك بلند مدت با برخي از جريانات براي تشكيل جبهه اي با نام عراقيه جهت شركت در انتخابات پارلماني آينده اعلام كرد، وي گفت اين جبهه طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد و در برگيرنده نيروهايي به رياست اياد علاوي، صالح المطلك ، اسامه النجيفي، رافع العيساوي و ديگران است.

 

طالباني تعهد كتبي به هاشمي داده است كه نمايندگان كردي به برگشت كرسيهاي استانها راي بدهند

تلويزيون البغداديه  جمعه 13 آذر 1388(4 دسامبر 2009)

يك منبع بصورت ويژه به البغداديه گفت: طالباني تعهد كتبي به هاشمي داده است كه نمايندگان كردي به برگشت كرسيهاي استانها راي بدهند

طارق الهاشمي آمادگي خود براي عقب‌نشيني از وتو و قبول راه حل توافقي عادلانه را اعلام كرد

تلويزيون العراقيه 14/9/1388: طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور آمادگي خود براي عقب‌نشيني از وتو و قبول راه حل توافقي عادلانه براي بازنگري در توزيع كرسي استانها و تأمين فرصت براي كوچ داده‌شدگان داخل و خارج براي مشاركت در انتخابات را اعلام كرد. الهاشمي در بيانيه‌اي كه از دفترش صادر شده تأكيد كرد كه هر عضو شوراي رياست جمهوري حق وتوي قوانين يا موافقت با آن را دارد. وي بر منعطف بودن تصميمات آينده تأكيد كرد و خاطر نشان نمود كه سياستمداران براي انجام توافق بر سند مناسبي كه متكي بر اصول عدالت باشد فرصت دارند.

 

رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 

اوباما دستور افزايش شديد نظاميان در افغانستان را صادر کرد

سايت راديو بي بي سي 11/9/1388:

آقاي اوباما پس از حدود سه ماه بحث و بررسي به اين تصميم مي رسد

رئيس جمهوري آمريکا طي نطقي در يک دانشکده نظامي، استراتژي تازه خود در مورد افغانستان را تشريح کرده و دستور افزايش نيرو به تعداد 30 هزار سرباز در آن کشور را داده است. باراک اوباما همچنين چگونگي رويکرد آمريکا به خروج نهايي از افغانستان را توضيح داد و همزمان از متحدان آمريکا خواست سربازان بيشتري به افغانستان اعزام کنند.

با استقرار سربازان تازه ظرف شش ماه آينده، شمار نظاميان آمريکايي در افغانستان به بيش از 100 هزار نفر خواهد رسيد.

آقاي اوباما معتقد است که اين افزايش زمينه را براي سپردن زمام امور امنيتي به نيروهاي افغان فراهم خواهد کرد.

آقاي اوباما اين سخنراني را که از تلويزيون هاي سراسري پخش شد در آکادمي نظامي 'وست پوينت' در نيويورک ايراد کرد.

او سخنانش را با تاکيد بر اين مساله آغاز کرد که آمريکا به دليل حملات 11 سپتامبر 2001 به آمريکا توسط پيکارجويان القاعده در افغانستان حضور دارد. او گفت: 'پايگاه عملياتي القاعده در افغانستان بود، جايي که تحت محافظت طالبان - يک جنبش راديکال، بي رحم و سرکوبگر - قرار داشت.' آقاي اوباما گفت که طالبان پس از 'رانده شدن از قدرت'، با حمايت القاعده از پايگاه تازه خود در پاکستان، به افغانستان بازگشته است.  او گفت: 'طالبان به تدريج شروع به کنترل قسمت هايي از افغانستان کرد، درحالي که دست به اعمال تروريستي بيش از پيش مخرب و گستاخانه عليه مردم پاکستان مي زد.'

اما او افزود: 'افغانستان از دست نرفته است اما براي چندين سال عقب رفته است.' او گفت که نيروهاي آمريکايي 'براي آموزش و همکاري موثر با نيروهاي امنيتي افغان و ايمن سازي بهتر جمعيت از حمايت لازم برخوردار نيستند.

 

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه ۸ آذر

بی بی سی:يكشنبه 8 آذر 1388(29 نوامبر 2009)

"ترکیب عجیب آرا در قطعنامه ضد ایرانی" عنوان اصلی افتاب یزد است، ایران روزنامه دولت "واکنش قاطع به قطعنامه سیاسی آژانس اتمی" را در صدر اخبار خود آورده، جام جم " همکاری با آژانس کاهش می یابد" را با اهمیت دیده، جوان در بالای صفحه اول خود نوشته "دستور کار جدید روی میز هسته ای ایران"، حیات نو "کاهش سطح همکاری ایران با آژانس" را تیتر مهم امروز دیده، خراسان از قول نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته ای نوشته "تمام همکاری های داوطلبانه با آژانس را قطع می کنیم" و تهران امروز از "هشدار ایران به آژانس اتمی" خبر داده است.

ابرار و فرهیختگان "کناره گیری آیت الله جوادی آملی از نماز جمعه قم" را در پیشانی صفحه اول خود آورده اند و اعتماد "خداحافظ آیت الله میانه رو" را تیتر اول خود قرار داده است.

"هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا و صهیونیسم بریزید و برائت را در قول و عمل نشان بدهید" عنوان روزنامه جمهوری اسلامی است که به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده است، رسالت همین گزارش را با تیتر "بزرگ ترین وظیفه مقاومت در برابر دیو چند چهره استعمار" آورده و کیهان "دیو چند چهره استعمار علیه اسلام به میدان آمده است" از قول آیت الله خامنه ای در صدر اخبار خود آورده است.

" آسمان خراش های دبی در حال سقوط" عنوان اصلی ابتکار است و "شوک دبی به بازارهای آسیائی" تیتر اول دنیای اقتصاد.

آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشته تعویق تحویل نیروگاه بوشهر یا عدم تحویل سیستم موشكی اس- 300، نه یك اتفاق بلكه نوعی نرد عشق است كه البته با عشوه‌های نه چندان دیدنی روسیه برای اربابان آمریكایی و انگلیسی همراه شده است. چین هم برای آنكه خستگی سفر رئیس جمهور آمریكا بر تن او نماند علی‌رغم همه پُز های استقلال، رای خود را در كنار رای مخالفان غربی برنامه هسته‌ای ایران گذاشت.

به نوشته سردبیر این روزنامه در كشیده شدن موضوع هسته‌ای ایران به مرحله فعلی، گرچه بعضی رفتارها و گفتارها توسط سران دولت‌های نهم و دهم، بی‌تاثیر نبوده است اما آرای خصمانه روسیه، چین، هند و سوئیس و همچنین رفتار غیردوستانه تركیه، برزیل و افغانستان و چند كشور دیگر در مرحله فعلی، گناه یا تقصیری را متوجه دولت ایران نمی‌نماید.

مجتبی واحدی در مقاله آفتاب یزد ضمن انتقاد از مجلس که چرا به وظایف خود در نظارت بر اعمال دولت عمل نمی کند نوشته از این پس احتمالا ملت ایران هر روز شاهـد بزرگتر شدن یك سیكل خبری خواهد بود كه از ابراز خوشحالی به خاطر پذیرایی گرم بعضی كشورها از رئیس دولت ایران یا همكاران او آغاز و با انعقاد قراردادهایی كه اطلاع نمایندگان مجلس از آن نیز در حد سایر آحاد مردم است تكمیل و با انتشار خبر همراهی همان كشورها با مخالفان دولت جمهوری اسلامی، به پایان می‌رسد.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به مناسبت تصویب قطعنامه تازه ای در آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران به محمد البرادعی تاخته و نوشته وی چند روز مانده به خداحافظی با این مصوبه دبیرخانه را به مخاطره افكنده و پرونده ایران را در وضعیتی كاملا سیاسی و پیچیده و به جانشین خود بسپارد .

این روزنامه تاکید کرده که ایران از احداث تاسیسات غنی سازی فردو قم که در قطعنامه اخیر به آن انتقاد شده، صرفا ایجاد جایگزین برای تاسیسات نطنز را دنبال می كند كه در معرض تهدیدات مداوم نظامی قرار دارد و ایران 18 ماه زودتر از وارد نمودن مواد هسته ای به این تاسیسات را به اطلاع آژانس رسانده و علاوه بر آن چند مورد بازرسی و دسترسی نامحدود بازرسان آژانس به این تاسیسات هم صورت گرفته است.

جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلس در اعتماد نوشته روس ها در طول تاریخ در روابط خود با سایر کشورها، همین طور در مسائل داخلی و مسائلی که در کل به آنها مربوط می شده است، مردمان صادقی نبوده اند. از سوی آن ها به ایران خیانت های زیادی شده که در یاد و خاطره ملت ایران ثبت شده است. چنان که قرارداد ترکمانچای از یاد برده نمی شود.

به نوشته این مقاله از این قبیل مثال ها در طول تاریخ و در روابط بین این دو کشور زیاد است که اگر هر چه بیشتر دقیق شویم، به متعهد نبودن روسیه بیشتر پی خواهیم برد چرا که در 90 درصد موارد، کشوری که به تعهدش عمل نکرده یا خلف وعده کرده است روسیه بوده نه ایران.

در ادامه مقاله اعتماد آمده در چند سال اخیر با توجه به روابط ایران و امریکا، دولت روسیه بهره های زیادی برد و عدم رابطه ایران و امریکا برای روسیه نفع زیادی در پی داشت. یکی دیگر از اقدامات اخیر روسیه نوع رویکردش به مساله دریای خزر است. به روشنی مشخص است که این کشور نمی خواهد ایران از منابع دریای خزر به میزان زیادی منتفع شود.

کیهان در سرمقاله خود به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر حمله کرده که چرا درباره تجاوزها و ناامنی ها در زندان ها و در شهر می گویند و تاکید کرده که این نوع افشاگری ها دروغ و با هدف اعتبارزدایی از چهره اخلاقی نظام و پنجه كشیدن به ارزش های اخلاقی تدارك دیده شده.

به نوشته کیهان خبرهائی که درباره تجاوز در زندان ها منتشر شده همگی دروغ بوده و حتی خبر مربوط به تجاوز شش مرد به یک زن خانه دار در قیامدشت هم درست نیست چرا که برخی از روزنامه ها و سایت ها عجولانه با تشریح این حادثه دلخراش و مانور بر روی این نكته كه این اتفاق در 13 آبان روی داده است پرداختند اما علی رغم ژست حقوق بشری آن ها یكی از مقامات ارشد ناجا اعلام داشت اصلا این حادثه در 10 آبان- و نه 13 آبان- اتفاق افتاده است.

محمدجواد حق شناس در مقاله ای در حیات نو تذکر داده که بروز و اثر گذارى شایعات زمانى رخ مى‌دهد که نهادهاى رسمى و شناخته شده اطلاع رسانى در جامعه محدود شده باشند و اعتماد مخاطبان به کانال‌هاى انتشار خبر خدشه دار شده باشد. در چنین شرایطى شایعه بر امواج ساختگى قرار مى‌گیرد و مخاطب خود را مى‌یابد .

به نظر مدیر روزنامه توقیف شده اعتمادملی: طبیعت عرصه سیاسی، دست به دست شدن قدرت است و اگر قرار باشد هر گروه، گروه رقیب را برانداز، منافق و توطئه گر بنامد، جامعه به وضعیتى بحرانى کشیده مى‌شود. رقیب را دشمن فرض نکنیم و بدانیم که هر دولتى با حضور یک رقیب قدرتمند، برنامه محور و سازمان یافته پیشرفت مى‌کند.

اصغر شاهمردادی دنیای اقتصاد نوشته آیا گرفتاری عمده اقتصاد کشور پایین بودن بهره‌وری و رشد واقعی اقتصاد نیست؟ آیا تمایل دولت به هرچه بزرگ‌تر شدن یا تامین مالی کسری بودجه ایجادی با سیاست‌های منفعل پولی و بانکی، گرفتاری عمده این اقتصاد نیست؟ چگونه است که این موضوعات مهم کاملا به کناری گذاشته شده و تنها دغدغه فکری دولت و کارشناسان به نحوه جمع‌آوری و سپس بازتوزیع یارانه ها یعنی مبالغی است که قاعدتا در اقتصاد حضور داشته است؟

سرمقاله دنیای اقتصاد اضافه کرده کارشناسان دولت باید به فردای اجرای طرح نیز نظری داشته باشند. در آن روز واقعیات نه‌چندان خوشایند اقتصاد ایران همچنان باقی خواهد بود. البته بعید است کسی باور داشته باشد که تنها با اصلاح چند قیمت و بازتوزیع یارانه‌ها بتوان نرخ بیکاری را کاهش داد یا تورم را کنترل كرده یا رکود تورمی حاضر از پیش پا برداشته شود.

عرفانیان گزارشگر خراسان با تاکید بر این که بخش مسکن این روزها با ۲ نوع اظهارنظر و دیدگاه روبه روست نوشته از یک سو وزیر مسکن خبر از پیشرفت ۷۰ درصدی طرح های مسکن مهر در کشور می دهد و معتقد است تا پایان سال جاری با بهره برداری از طرح های مسکن مهر در کشور، بسیاری از دغدغه های خانواده های فاقد مسکن از بین می رود. اما از سوی دیگر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تاکید کرده با سونامی قیمت مسکن روبه رو می شویم.

به نوشته خراسان رییس انجمن انبوه سازان گفته هدفمند کردن یارانه ها با پایان دوران رکود مقارن شده است و در نتیجه بازار مسکن بی نصیب نمی ماند، در همین حال علی نیک زاد، وزیر مسکن به گفته وی با اجرای طرح جدید ساخت واحدهای مسکونی دو طبقه در مدت زمان حداکثر ۴۵ روز به انجام خواهد رسید که در صورت محقق شدن آن تحول بزرگی در عرصه ساخت مسکن در کشور اتفاق خواهد افتاد.

مصطفى ایزدی در حیات نو نوشته بر کسى پوشیده نیست که فضاى سیاسى کشور در شش، هفت ماهه گذشته سرشار از بى‌اعتمادى و نسبت‌هاى ناروا به این و آن بوده و هست.این فضاى تلخ و ناامیدکننده علاوه بر اینکه منتقدان به چگونگى برگزارى انتخابات دهم ریاست جمهورى را در شرایط سختى قرار داد، زبان و قلم هواداران دولت را نیز رها کرد تا هر آنچه که مى‌خواهند علیه اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود بگویند و بنویسند.

به نظر نویسنده مقاله حیات نو مى‌رسد سهم محافظه‌کاران تندرو و بداخلاقانى که ادعاى اصولگرایى دارند در تیره و تلخ ساختن فضاى مورد اشاره چنان زیاد و گسترده است که اگر این شرایط سخت و نامناسب را محصول رفتار و گفتار راست‌هاى افراطى بنامیم، سخنى به گزاف نگفته‌ایم.

ابتکار در سرمقاله خود با اشاره به فیلم تازه مسعود کیمیائی با عنوان محاکمه خیابانی به تشریح وضعیت تهران پرداخته و نوشته خیابان های شلوغ و پررفت و آمد و صدای بوق ممتد و فریاد راننده هایی که همه عجله دارند زودتر به مقصد برسند و راننده هایی که حوصله ندارند در میان خطوط حرکت کنند. چراغ راهنما را فقط سبز می خواهند (یا فقط سبز می بینند). همان اتفاقی که در خیابان های شلوغ سیاست ما در حال رخ دادن است.

به نوشته این روزنامه فیلم محاکمه خیابانی شبیه ترین ساخته کیمیایی به دوران حال حاضر ماست. کارگردان اگر چه نوستالژی خاص خود را دنبال می کند و از درون تهران فعلی آدم های دهه های گذشته خود را به تصویر می کشد تا مردم وقتی این فیلم را می بینند سربجنباند که محاکمه در خیابان حکایت امروز ماست.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران: سه شنبه دهم آذر 88

بی بی سی:سه شنبه 10 آذر 1388(اول دسامبر 2009)

"قطعنامه جديد ضعف ديپلماسي ايران يا منفعت‌طلبي چين و روسيه!؟" سئوالی است که در صدر گزارش های آفتاب یزد آمده، ابتکار همین گزارش را با تیتر "واکنش در برابر واکنش" آورده، کیهان در عنوان اصلی خود از قول شبکه سی ان ان نوشته "ایران تهدید غرب را با سیلی پاسخ داد" و خراسان "واکنش غرب به تصمیم ایران برای احداث ده سایت هسته ای" را با اهمیت دیده است.

اعتماد از قول علی لاریجانی رییس مجلس در صدر گزارش های خود نوشته "افراطي گري هيچ وقت جواب نداده است"، فرهیختگان از قول همین مقام نوشته "تند کردن فضا به نفع ملت نیست" و مردم سالاری همین خبر را با تیتر "افرادی که در انتخابات بودند کارنامه خدمت داشتند" منعکس کرده است.

"ایده های نظام را با شیوه هنری ترویج کنید" تیتر اصلی روزنامه ایران است، "تجلیل رهبر انقلاب از سریال یوسف" عنوان اصلی جام جم و روزنامه جمهوری اسلامی "ایده های جذاب نظام اسلامی باید به شیوه هنرمندانه مطرح شوند" را در صدر گزارش های خود آورده است.

"گزارش ویژه مجلس انگلیس از حوادث ایران" خبر مهم امروز جوان است و "آغاز بحران گاز با شروع فصل سرد" مهم ترین گزارش حیات نو، "مخالفت با واگذاری مترو به دولت" عنوان اصلی تهران امروز است و دنیای اقتصاد "شیخ نشین دوبی غرق در بحران" را در صدر گزارش های خود قرار داده است.

ایران روزنامه دولت در مقاله ای به عنوان فرصت از دست رفته نوشته همواره برخي از كشورهاي غربي اصرار مي‌ورزند كه موضوع هسته‌اي ايران را به عنوان عامل تهديد امنيت بين‌المللی وانمود كنند، اما تهران در بسته پيشنهادي خود، به‌خوبي بر عوامل تهديد‌كننده صلح و امنيت بين‌الملل اشاره نمود و آمادگي خود را براي مذاكره، تعامل طرفيني سازنده و حصول نتايج ملموس و مبتني بر برد ـ برد اعلام كرد.

به نوشته تحلیلگر این روزنامه بسته جامع پيشنهادي ايران به 1+5 كه محتواي ديدگاه راهبردي و جدي جمهوري اسلامي ايران است، فرصت جديدي را فراروي امريكا و مجموعه 1+5 قرار داد تا در فضاي جديد جهاني و بحران‌هاي تهديدزا، با بهره‌گيري از منطق و حكمت به روند رشد و توسعه و امنيت منطقه و جهان با نگاهي جديد بينديشند.

منوچهر متکی وزیر خارجه در سرمقاله ایران روزنامه دولت با تکرار تفسیرهای این چند روزه دیگر رسانه های دولتی نوشته: غرب می خواست برای این قطعنامه اجماع پدید آورد که ممکن نشد و این قطعنامه کاملاً سیاسی، با اجماع به تصویب نرسید.

رییس دیپلماسی ایران بدون اشاره به پیش بینی های قبلی مبتنی بر شکست توافق های آژانس و موفقیت ایران در مقابله با کشورهای غربی نوشته بانیان غربی قطعنامه با توجه به موفقیت‌های چشمگیر دانشمندان هسته‌ای ایران در تکمیل و گسترش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با عنایت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و رویکرد تعاملی کشورمان با آژانس درصدد هستند افکار عمومی را از واقعیات موجود بویژه معضلات غرب در عرصه بین‌المللی منحرف کنند.

مجتبي واحدي در گزارش اصلی آفتاب یزد نوشته: تنها يك روز پس از آن كه هـاشمي رفسنجاني، خواستار ديپلماسي مدبرانه در عرصه بين‌الملل براي دفاع از حقوق هسته‌اي ايران شد، تعدادي از نمايندگان مجلس به اظهارنظر در همين رابطه پـرداخـتـنـد.

به نوشته سردبیر این روزنامه هاشمي رفسنجاني دو روز قبل با رد تلويحي اظهارات كساني كه قـطـعـنـامـه‌هـاي صـادره در آژانس يا شوراي امنيت را بـي‌حاصل مي‌دانند، قطعنامه اخير آژانس را ظالمانه دانست و در عين حال بر اين نكته تاكيد كرد كه اين قطعنامه كل دستاوردهاي هسته‌اي ايران را هدف گرفته اســت و مـقابله با تلاش‌هايي كه بر ضد دستاوردهاي هسته‌اي ايران انجام مي‌شود را ضروري دانست.

ابتکار در مقاله اصلی خود نوشته ديپلماسي اين روزهاي ايران و کشورهاي غربي به ديپلماسي واکنشي تبديل شده است، چنانکه تصميم ها و موضع گيري هاي هر يک از طرفين موضوع هسته اي واکنشي است به تصميم طرف مقابل.

نویسنده این مقاله تاکید کرده که گويا دولت ايران نمي خواهد در برابر خواست غربي ها نرمشي نشان دهد چنان که در واکنش به قطعنامه شوراي حکام تصميمي مبني بر احداث 10 سايت غني سازي صنعتي اورانيوم همانند سايت نطنز در نقاط مختلف کشور اتخاذ کرده، موضوعي که واکنش کشورهاي مختلف دنيا را به دنبال داشت.

ده هزارمین روز

در ده هزارمین روز ناپدید شدن چهار ایرانی در عراق روزنامه جوان در گزارش اصلی خود به تنها خبرنگار این گروه اشاره کرده و نوشته كاظم اخوان خبرنگارنبود‌، محمدحسين نواب هم كه دربوسني شهيدشد خبرنگار نبود، مهدي فلاحت‌پور هم كه درلبنان براثر بمباران هواپيماهاي‌اسرائيلي تكه‌تكه شد، خبرنگارنبود!!

حمید داود آبادی به طعنه نوشته خبرنگاري كه بايد از او تجليل‌شود‌، آن‌كسي‌است كه به‌انواع جرم‌ها به ‌زندان افتاده‌باشد. خبرنگار قابل‌تقدير، آن‌است كه هرلحظه رنگ عوض‌مي‌كند. خبرنگارآن‌است كه از روي‌دست خارجي‌ها ديكته‌مي‌نويسد. خبرنگار آن‌است كه از بيگانگان دست‌خوش دريافت‌مي‌دارد. خبرنگار آن‌است كه دربرابر استعمارگران، تا زانوخم مي‌شود. خبرنگار آن‌است كه...

البته عجيب‌نيست در مراسمهايي!که به اسم خبرنگار از سوي هر دو جناح برگزار مي شود اسمي ازكاظم اخوان‌‌، فلاحت‌پور ونواب برده‌نشود.

بااين‌حساب، خبرنگارمعصوم است. هركار كه‌كرد، حرمت خبرنگاري‌اش محفوظ ‌است. جاسوس هم كه‌باشد، چون خبرنگاراست، براي حضرات قابل‌احترام وستايش است. خائن به‌كشور كه جاي‌خود رادارد. حال‌مي‌خواهد دربرلين، ارزش‌هاي‌انقلاب و بيست‌ودوسال رشادت وحماسه را به‌تمسخربگيرد، يا اين‌كه درمطبوعات‌مرموز داخلي، به‌زدن تيشه به‌ريشه‌هاي اسلام وانقلاب‌بپردازد و دنبال براندازي نرم باشد

همزمان با هشدار شدید مقامات اطلاعاتی و انتظامی به جوانان برای پرهیز از تظاهرات در روز دانشجو روزنامه جوان در مقاله اصلی خود از دانشجویان خواسته در روز دانشجو فقط علیه آمریکا و اسکتبار جهانی شعار بدهند.

به نوشته فرزانه ولی نژاد در مقاله دانشجو یک فرهیخته سیاسی: از نام بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی آن زمان نیز پیداست، اسلا‌می بودنِ خط مشی حرکت و محور مبارزه بوده است ؛ تا جایی که برای این دسته از دانشجویان که اتفاقاً طیف قابل توجهی از دانشگاه‌های کشور را تشکیل ‌می‌دادند، ‌هیأت‌ها و دستجات مذهبی به عنوان بهترین مکان هندسی جذب، ‌ پرورش و گسترش نیرو به حساب ‌می‌آمد و همین بود که تنها با گذشت چند سال از تشکیل این انجمن،‌ دانشگاه‌ها آبستن شخصیت‌های بزرگی همچون شهید چمران،‌ دکتر شریعتی و شهدای 16 آذر شدند.

روزنامه جوان در پایان این مقاله نوشته اما طی سال‌های اخیر مرضی به جان دانشگاه‌های کشور افتاده است.

مرتضی کاظمیان در مقاله ای در اعتماد به گفته های نماینده گناباد در مجلس پرداخته که از حکم دادگاه برای تبعید احمد زیادآبادی به گناباد انتقاد کرده و گفته بود با توجه به حضور ده هزار دانشجو در منطقه از این حکم نگران است و احساس خطر می کند.

نویسنده مقاله اعتماد تاکید کرده شايد تا هنگامي که زيدآبادي و خانواده اش در گناباد مستقر شوند، وضع صادرات زعفران تغيير کرده باشد؛ چنان که شايد وضع پسته کاران گناباد بهبود يابد و طرح بيمه رايگان مزارع و باغ ها که مسکوت مانده، محقق شود شايد وضع کشاورزان پنبه کار گناباد تغيير کند و آنان به جمع آوري محصول شان رغبت پيدا کرده باشند.

نویسنده مقاله اطمینان داده که گناباد با هر جای دیگر کشور برای زیدآبادی که اگر کامپیوتری داشته باشد سرش مدام در کار است و می تواند به کار مانوس خود مشغول باشد تفاوتی ندارد گرچه نماینده گناباد گفته است در قدیم روحانیون را به گناباد تبعید می کردند ولی این قضیه کاملا فرق دارد.

حیات نو در گزارش اصلی خود خبر داده که با سرد شدن هوا قطع گاز شروع شد و نوشته کاهش دما دوباره زنگ خطر براى مصرف گاز را به صدا درآورده است. هر سال با آغاز فصل سرما، مشکل قطع گاز و هشدارهاى کاهش مصرف تکرار مى‌شود.

به نوشته گزارشگر حیات نو هر چند که در فصل‌هاى گرم مسئولان به کرات از نبود مشکل در زمستان سخن مى‌گويند و نسبت به تامين گاز مصرفى کارخانجات و بخش خانگى براى فصل سرما اطمينان خاطر مى‌دهند. آمارهاى رسمى‌شرکت ملى گاز ايران نيز از رشد 20 درصدى مصرف گاز بخش خانگى در هفته نخست آذر خبر داده، به روال سال‌هاى گذشته؛ هشدارهاى مسئولان نسبت به کنترل مصرف گاز آغاز شده و جرائم مصرف بالاتر از الگو نيز در راه است.

کیهان سرمقاله خود را به حوادث یمن اختصاص داده و شیعیان را پیروزمند خوانده و نوشته نزديك به ده سال است كه آن ها به مقاومت خود ادامه مي دهند و روز به روز تقويت شده اند، اينك آنان بر مرزهاي شمالي يمن با عربستان تسلط دارند و به در اختيار گرفتن مرزهاي يمن در درياي سرخ نزديك شده اند عدد جنگجويانشان از حدود دویست نفر در سال دو هزار ميلادي اينك به بيش از يكصد هزار نفر رسيده مي تواند به زودي از چند ميليون نفر فراتر برود.

مقاله کیهان با این خبر به پایان می رسد که اروپا و آمريكا براي مديريت بحران يمن تلاش می کنند و ممکن است به جايگزيني نيروهاي نظامي بين المللي در منطقه صعده و بين المللي كردن بحران برسند

احتمال دیگر نویسنده این مقاله این است سازمان ملل تحت عنوان دفاع از جان انسان ها، قطعنامه اي صادر كند و به بهانه آن ناتو پا در منطقه بسيار استراتژيك و استثنايي خليج عدن و سواحل يمن در درياي سرخ بگذارد. از اين رو جهان اسلام بايد پيش از آنكه دير شود نقش تاريخي خود را در بحران يمن ايفا كند به گونه اي كه هم حقوق انساني و مذهبي مردم مبارز يمن تامين شود و هم فتنه از اين كشور برخيزد.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران: چهارشنبه یازده آذر 88

بی بی سی:چهارشنبه 11 آذر 1388(2 دسامبر 2009)

"لاریجانی: خداوند امور را اصلاح کند" عنوان اصلی آفتاب یزد است در صدر گزارشی درباره جلسه اتحاد در مجلس، ابتکار همین موضوع را با تیتر "غایبان عکس دسته جمعی" منعکس کرده و اسرار با "احمدی نژاد و هاشمی نیامدند، خداوند امور را اصلاح کند" همین خبر را با اهمیت دیده است.

جمهوری اسلامی در تیتر اول خود از قول یک وزیر سابق دولت اسرائیل نوشته "ما مردم پستی هستیم دستمان به خون فلسطینی ها آلوده است"، کیهان از قول سید حسن نصراله در عنوان اصلی خود نوشته "مخالفت هر کشور عربی با ایران، خدمت به اسرائیل است" و خراسان از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته "از اقدام چین و روسیه در شورای حکام گلایه جدی داریم".

"موج سواری مشکوک پنج انگلیسی در آب های جنوبی ایران" تیتر اول جوان است و ایران با عنوان "ورود انگلیسی ها مشکوک است" خبر دستگیری پنج بریتانیائی را در آب های خلیج فارس منعکس کرده است.

"براي حفظ استقلال رسانه ملی هر هزينه‌اي را می‌پردازيم" به نقل از عزت الله ضرغامی تیتر اصلی جام جم است، حیات نو "بازجويى از 80 عامل حادثه کوی" را در صدر اخبار خود آورده، رسالت به نقل از مدیر این روزنامه در یک مناظره دانشگاهی نوشته "مرکز فتنه در انتخابات از تمام ابرازهای یک انقلاب رنگی استفاده کرد" و مردم سالاری از زبان مدیر این روزنامه "تشکيل لويی جرگه ايرانی" را برای حل اختلافات داخلی پیشنهاد کرده است.

"بازار بی‌مشتری املاک دولتی" به نقل از رییس بانک مرکزی تیتر اصلی دنیای اقتصاد است، "جزئیات آزمون استخدام دولتی" عنوان یک وطن امروز و فرهیختگان در صدر اخبار خود از قول سخنگوی وزارت خارجه نوشته "معامله سوخت منتفی نیست".

کیهان در یادداشتی نوشته مطابق عهدنامه حقوق درياها، كشور ساحلی می تواند در درياي سرزميني خود كليه تدابير لازم را به منظور جلوگيري از هرگونه عبوري كه بي ضرر نيست، معمول دارد و گردآوري اطلاعاتي كه به زيان اموردفاعي و امنيتي كشور ساحلي باشد جاسوسي و از مصاديق عبور مضر شناخته شده است. كشور ساحلي همچنين حق دارد كشتي هاي خارجي را كه از درياي سرزميني شان عبور مي كنند توقيف و از سرنشينان آن با استناد به مقررات حقوق داخلي خود، بازجويي كند.

بر این اساس کیهان نتیجه گرفته ماهيت و نوع تحرك قايقرانان انگليسي در آب هاي سرزميني ايران به قدري مشكوك است كه نمي توان با داستان سرايي و هاي و هوي سياسي و تبليغاتي قضيه را فيصله داد. حق قانوني ايران است كه با بازجويي از اتباع مشكوك انگليسي به اهداف واقعي آنان پي ببرد.

در پایان این یادداشت خطاب به وزیر خارجه بریتانیا آمده پنج تبعه انگليسي ممكن است جاسوس باشند، ممكن است گردشگر باشند. در هر صورت، تشخيص آن، به هيچ روي در صلاحيت وزير خارجه انگليس نيست و كاملا بسته به تصميم قضايي جمهوري اسلامي ايران است.

رسالت در مقاله ای انگلیسی ها را گرفتار مخصمه ای دیده که خودشان آن را ساخته اند و خواستار برخورد قاطع و قانوني دولت و دستگاه قضائي کشور نسبت به کسانی شده که آنان را "متجاوزان" خوانده است.

صالح اسکندری در این مقاله با تاکید بر این که دولت انگليس هنوز پاسخ قانع کننده اي درباره دخالت آشکار اين کشور در حوادث پس از انتخابات ايران، غائله قتل ندا آقا سلطان و پنهان کردن قاتل او، پرونده مشکوک آرش حجازي و مانند آن نداده خطاب به قوه قضائی نوشته تنبيه قاطع متجاوزين بدون هر گونه تسامحي مي تواند انگليسي ها را وادار سازد تا مواضع خود را تا حدودي شفاف و تعديل کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به آخرین قطعنامه آژانس بین الملی انرژی اتمی علیه فعالیت های هسته ای ایران پرداخته و نوشته كاخ سفيد قصد دارد با وارد آوردن فشار بر ايران در موضوع هسته اي مسئولان ايراني را به پاي ميز مذاكره با آمريكا بكشاند و جمهوري اسلامي ايران را از مواضع اصولي 30 ساله و حق طلبانه اش منصرف كرده و مشكل واشنگتن ـ تهران را به نفع خويش حل و فصل كند.

به نوشته این روزنامه فشارها و مقابله تند و صريح ماه هاي اخير مقامات كاخ سفيد عليه جمهوري اسلامي ايران بخوبي آشكار مي سازد كه مخالفت واشنگتن و متحدانش با برنامه هاي هسته اي ايران صرفا به خاطر حساسيت و نگراني آنها نسبت به كم و كيف فعاليتهاي اتمي ایران نيست زيرا آنها از طريق گزارش بازرسان آژانس بخوبي از عملكرد و اهداف صلح آميز ما مطلع هستند.

روزنامه جمهوری اسلامی اظهار نظر کرده که غرب فقط به دنبال حل مشكل سي ساله شان در عدم ذلت پذيري ملت ايران و قطع روابط سلطه با ايران هستند و اين البته خواب آشفته ايست كه هرگز به تعبير آن دست نخواهند يافت . طبعا آقاي اوباما نيز همانگونه كه روند اوضاع در عراق و افغانستان به او ثابت كرده بايد به اين واقعيت تن در دهد كه همه چيز به سوي افول ستاره بخت آمريكا حركت مي کند.

آفتاب یزد در سرمقاله خود توصيه‌هاي اخير عالي‌ترين مقام نظام خطاب به سياسيون و مقامات كشور براي وحدت اشاره کرده و نوشته اگر در فاصله كمتر از يك هفته از اين توصيه‌ها، رئيس دولت به بهانه يك مصاحبه يا با توجيه نه چندان موجهي مانند "گرفتاري‌هاي كاري" رفتار غيروحدت‌ آميز از خود بروز دهد، آنگاه اميد بستن به رفتار وحدت آميز رده‌هاي پايين‌تر سياسي و حكومتي، چندان منطقي نخواهد بود

به نوشته سردبیر این روزنامه مسئولان دولتي اگر اين شائبه‌ها را قبول ندارند بايد دلايل محكم‌تري براي عدم حضور رئيس خود در مجامع رسمي مرتبط با ساير قواي حكومتي بيابند. زيرا براي رئيس دولتي كه حتي اجلاس فائو در ايتاليا را از نظر دور نمي‌دارد و در جمع 2 يا 3 رئيس‌جمهور شركت كننده در آن اجلاس، حاضر مي‌شود تا پيام خود را ابلاغ نمايد، عدم حضور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ميهماني كاري مجلس - كه اين بار نام شكرانه وحدت بر آن نهاده بودند - نمي‌تواند تنها ناشي از كمبود وقت باشد.

مردم سالاری در سرمقاله خود با اشاره به سفرهای استانی هیات دولت سئوال کرده اهداف سفرهاي استاني چيست؟اگر قرار است دولتي ها، مشکلا ت کشور را از نزديک مشاهده کنند، تصور مي شود، يک بار کافي باشد تا به عمق کمبودهاي مردم واقف شد و چگونه است که این دولت با يک مکانيزم تکراري و ساده مي خواهد مشکلا ت خيل گسترده جامعه را حل کند؟

نویسنده این مقاله پرسیده تصويب مصوبات جديد و تاکيد بر مصوبات قبلي، آيا در ساختمان رياست جمهوري امکان پذير نيست؟ و اضافه کرده حرکت ماشين حامل احمدي نژاد از فرودگاه تا استاديوم و سخنراني درجمع مردم، از جمله قسمت هايي از سفرهاي استاني است که احمدي نژاد هيچگاه آنها را از برنامه هايش حذف نمي کند. اگر قرار است، احمدي نژاد با مردم سخن بگويد که صداوسيما همواره در خدمت رئيس دولت است و راه ارتباط يبهتری است.

سرمقاله مردم سالاری نتیجه گرفته ادامه سفرهاي استاني با مکانيزمي که در حال حاضر اعمال مي شود، نتايج قابل توجهي به همراه ندارد و کشاندن طرفداران در هواي سرد و گرم به استاديوم و تصويب مصوباتي که بعضا در اجرا با مشکلا ت فراوان روبرو مي شوند، نمي تواند پاسخ مناسبي براي هزينه هاي سياسي اين سفرها باشد.

مدیر روزنامه کیهان در سرمقاله در پاسخ نامه مهدی کروبی که از وی خواسته بود خود را میزان اسلام و عدل نگیرد و قانون اساسی و گفته های بینان گذار انقلاب را اصل بگیرد وی را متهم به عدول از خط امام کرده و با نقل گفته های وی در اول انقلاب و امروز به این نتیجه رسیده که رییس سابق مجلس نباید خود را دیگر خط امامی بداند.

حسین شریعتمداری از مهدی کروبی پرسیده مگر آقاي منتظري از سوي حضرت امام طرد نشده و با توجه به خيانت هاي وي، او را از سوختن در قعر جهنم بيم نداده بود؟ و مگر جنابعالي در همان ايام طي نامه اي به خيانت منتظري اشاره نكرده بوديد؟ پس چه شد كه امروزه با دشمن طرد شده حضرت امام عليه انقلاب و خط امام و به نفع دشمنان اسلام، ائتلاف كرده و قربان صدقه او مي رويد؟ آيا هنوز هم ادعاي خط امامي بودن داريد؟!

صادق جنان صفت در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته طولاني شدن مجادله دولت و مجلس در حالي است كه آثار رواني ناشي از اين لايحه دست كم در قيمت برخي كالاها و خدمات ظاهر شده و شهروندان با قيمت‌هاي بالاتر ناگزير به خريد كالاهاي گوناگون شده‌اند؛ در حالي كه ميليون‌ها خانوار ايراني مي‌پرسند پس از اجراي لايحه، چقدر به آنها قرار است پول پرداخت شود، قيمت بنزين، گازوئيل، آب، برق و... چقدر خواهد شد

به نوشته این کارشناس اقتصادی پرسش اين است كه آيا دولت تمايل دارد كه مصوبه مجلس را اجرا كند يا نه؟ دو ديدگاه در اين باره خودنمايي مي‌كند

سرمقاله دنیای اقتصاد تاکید کرده که يك ديدگاه باور دارد كه دولت پس از سبك و سنگين كردن هزينه فايده‌هاي اقتصادي و به‌ويژه سياسي طرح به اين نتيجه رسيده است كه بهترست در شرايط فعلي اجراي آن به تاخير بيافتد و يك ديدگاه ديگر معتقد است اجراي اين لايحه براي دولت يك مساله بسيار پراهميت تلقي مي‌شود و نمي‌تواند از اجراي آن شانه خالي كند و در نهايت و حتي اگر به همه خواست‌هاي خود درباره اختيارات كامل نرسد نيز آن را اجرا خواهد كرد.

حیات نو در مقاله ای پرسیده اگر قرار اين نبود که حمله به خودى‌ها حلال شمرده شود! و انديشه، نقد و پرسش در دانشگاه، حوزه و روزنامه‌ها اقدام عليه امنيت ملى قلمداد شود. به راستى اگر هر صدا و سخنى که در کام ايرانى زمزمه مى‌شود، در پژواک نارسا و ناصواب به انگليس نسبت داده شود و هر ديدگاه و نظرى را به دليل زاويه داشتن با قرائت رسمى از دين و سياست کفر و زندقه بخوانید، ديگر چه دليلى بر فعاليت مستقل نهادهاى اجتماعى مى‌ماند؟

آقای قاضی زاده نویسنده این مقاله از حدادعادل پرسیده با کدام استدلال و قسم دادن، ميرحسين و کروبى را به آشتى و تفاهم فرامى‌خواند در حالى که آخرين ترکش تيرهاى اختلاف‌انگيز در مراسم 13 آبان ديده شده بود. اگرچه مردم و بخش عمده افکار عمومى به حوادث مرتبط با انتخابات معترضند، اما مگر مطالبات مردم ايران تنها به انتخابات محدود مى‌شود که انحرافات پيش آمده را ماله مى‌کشيد.

حمید قزوینی در مقاله ای در حیات نو خاطره هائی از سال های اول انقلاب نقل کرده که نشان می دهد از نظر بنیان گذار جمهوری اسلامی توهين به روحانيت پذيرفتنى نبود و عدم برخورد با آن به عادى شدن و نهايتا رواج آن مى‌انجاميد.

خاطره دیگر نویسنده مقاله حیات نو نشان می دهد در اوايل دهه 60 که مهندس بازرگان و نهضت آزادى انتقاداتى را نسبت به شيوه اداره کشور و مباحث مرتبط با جنگ داشتند، عده‌اى تندرو در برخى مجامع شعارهايى را عليه آن مرحوم سردادند آیت الله خمینی از اين رفتار نيز به شدت ناراحت شده و خواستار اجتناب از چنين کارهايى شدند. در حالی که با مواضع اعضاى نهضت آزادى در آن سال‌ها به شدت مخالف بود.

در آخر این مقاله این سئوال مطرح شده: کسانى که بى‌محابا در سال‌ها و ماه‌هاى اخير به برخى روحانيون سرشناس حمله کرده‌اند پيرو کدام امامند؟!

 

بررسی روزنامه های صبح تهران: پنجشنبه 12 آذر

بی بی سی:پنجشنبه 12 آذر 1388(3 دسامبر 2009)

آفتاب یزد با تاکید بر این که عليرغم مخالفت دولت، لایحه هدفمند كردن يارانه‌ها به شوراي نگهبان رفت در تیتر اول خود از "يک تصميم، يک اعتراض و يک پاسخ" خبر داده است، ابتکار از زبان رییس دولت نوشته "لايحه را پس می گيريم"، ایران از قول دولتی ها نوشته "توافق يارانه‌ای دولت و مجلس زيرپا گذاشته شد".

"احتمال‌ اجرا نشدن لايحه هدفمندى يارانه‌ها" تیتر اصلی حیات نو است و "يارانه نقدی منتفی می‌شود؟" سئوالی که در صدراخبار دنیای اقتصاد نشسته، مردم سالاری از قول احمدی نژاد نوشته "لایحه را پس می گیریم" و تهران امروز "برزخ یارانه ها" را عنوان گزارش اصلی خود دیده است.

"سران آل سعود را محاکمه کنید" تیتر اول کیهان است، "اگر پدرتان هم در بیاید با شما گفتگو نمی کنیم" از قول احمدی نژاد عنوان اصلی ابرار است.

"احمدی نژاد: سوخت 20 در صد را تولید می کنیم" عنوان رسالت است، "تولید سوخت هسته ای با غنای 20 در صد" تیتر اول اسرار و "کاهش 67 در صدی انگیزه سرمایه گذاری" گزارش اصلی جهان صنعت.

مردم سالاری در سرمقاله خود با اشاره به آزادی قایق رانان انگلیسی نوشته با مروری بر رخدادهاي مشابه به ويژه قضيه بازداشت جنجال برانگيز 15 ملوان انگليسي دو سال پیش در آب هاي خليج فارس و آزادي تامل برانگيز آنها که با بدرقه احمدي نژاد هم همراه شد، اين سوال به ذهن مي رسد که با توجه به حساسيت هاي موجود، اگر ورود اين 5 ملوان به واقع مشکوک بود، پس چرا به اين سرعت آزاد شدند و اگر هم نبود، پس چگونه روزنامه رسمي دولت بدون بررسي همه جانبه و کارشناسانه از مقامات مسوول، اين چنين بي پرده و شفاف، با جنجال آفريني ورود اين 5 ملوان انگليسي به ايران را مشکوک خوانده است؟

مردم سالاری پرسیده مگر غير از اين است که روزنامه ایران رسانه رسمي دولت مي بايست به مراتب بيش از ساير رسانه ها در عدم بزرگ نمايي و جنجال آفريني، در اخباري اين چنين وسواس به خرج داده و با احتياط بيشتري به موضع گيري رسمي در مواردي چون موضوع بازداشت اين 5 ملوان بپردازد؟ آيا انتشار اين موضع گيري نشان از هيجان مقطعي برخي دولتگرايان ندارد؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته در هفته جاري دستگيري 5 تبعه انگليسي در آبهاي ساحلي ايران كه به ادعاي لندن قايقراناني بودند كه از بحرين به امارات مي رفتند خبرساز شد. اين انگليسي ها دومين گروه از ملوانان انگليسي هستند كه در سالهاي اخير پس از ورود به آبهاي ايران و بعد از علني شدن خبر بازداشت شان مثل 15 ملوان قبلي آزاد شدند .

به نوشته این روزنامه تكرار اين نحوه برخورد با مسائل كه براي افكار عمومي حائز اهميت است و سئوالات بي پاسخ متعددي كه فرصت پاسخگويي نمي يابد همچنان در اذهان موج مي زند و گويا اين بار هم مسئولان قصد دارند با سكوت از كنار آن گذر كنند.

آفتاب یزد در سرمقاله خود به اظهارات شب گذشته رییس دولت در تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته هفته گذشته در جلسه شوراي حكام، شش كشور برزيل، تركيه، مصر، افغانستان، پـاكستـان و آفريقاي جنوبي، ترجيح دادند به قطعنامه ضد ايراني آمريكا و هم پيمانان آن كشور - از جمله چين و روسيه - راي ممتنع بدهند البته برزيل حق دارد كه منافع خود را بر حقوق ايران ترجيح دهد اما چه دليلي وجود دارد كه رئيس دولت ايران به جاي گلايه از اين عدم همراهي، به كمك دولت برزيل بشتابد؟ احمدي‌نژاد در همين راستا اظهار داشته است: برزيل در قطعنامه اخير، راي ممتنع داد كه به معناي راي منفي است!

آفتاب یزد تاکید کرده که برخلاف آنچه احمدي‌نژاد گفته، راي برزيل به قطعنامه از آن جهت كه فاقد عنصر حمايت از حق ايران بود به راي مثبت نزديك‌تر است تا راي منفي! چنان که گفته های وی در مورد وزیر خارجه فرانسه هم قابل قبول نیست که گفته خود فرانسوي‌ها هم به ما مي‌گويند كوشنر يك ذره تعادل در حرف زدن ندارد و نمي‌داند چه بگويد. پيغام‌هايي كه به ما مي‌دهند اين گونه است كه رئيس‌جمهور فرانسه گرفتار وزير خارجه خود است.

مجتبی واحدی تاکید کرده ‌اين اظهار نظر نيز اگر ناشي از مهرورزي افراطي نسبت به رئيس جمهور نامتعادل فرانسه نباشد مي‌تواند القا كننده كم اطلاعي تيم مشاوران رئيس دولت ايران باشد. احمدي نژاد به گونه‌اي از اسارت ساركوزي در دستان كوشنر سخن گفته است كه گويي رئيس جمهور فرانسه عطوفت ويژه‌اي به ايران دارد اما حريف وزير خارجه خويش نيست. اين در حالي است كه ساركوزي در سه سال گذشته، به نوعي در برابر ايران موضع‌گيري كرده كه شايد بتوان سخنان او را شديدترين اظهارات بر عليه دولت ايران دانست.

جهان صنعت در سرمقاله خود نوشته تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی به پایان رسید که فرصت دولت برای اجرای سه قانون به شمارش معکوس رسیده است. بودجه با کسری 11 هزار میلیارد تومان امسال از یکسو، بودجه‌ای بدون منابع هدفمند کردن یارانه از سوی دیگر و بودجه بدون قانون برای سال آینده، همگی حکایت از آشفتگی در اداره اقتصاد دارد.

به نوشته این روزنامه اگر زمان بیشتری به ساماندهی اقتصاد اختصاص می‌یافت؛ امروز 130 هزار میلیارد تومان بدهی بلاتکلیف در حوزه پولی نداشتیم. رکود گریبان تولید کشور را نگرفته بود و مهم‌تر از همه شاید بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به بازسازی صنایع نساجی اختصاص می‌یافت تا تاریخ دوباره تکرار نمی‌شد و آنان را به آخرین راه‌حل یعنی تجمع در مقابل وزارت صنایع نمی‌کشاند.

سرمقاله جهان صنعت چنین پایان می گیرد: این همه آشفتگی در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز بخش اعظمی از مردم درگیر تصمیم‌های مستقیم دولت برای اقتصاد قرار نگرفته‌اند.

رسول رضايي در سرمقاله تهران امروز نوشته: سخنان دوباره محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور درباره احتمال بازپس‌گيري لايحه يارانه‌ها بار ديگر نگاه‌ها را به سرنوشت مهم‌ترين طرح اقتصادي كشور معطوف كرده است به نحوي كه اين روزها از مردم عادي كوچه و بازار گرفته تا صنوف مختلف تجاري و توليدي منتظر تعيين تكليف اين لايحه هستند.

به نوشته این روزنامه اهميت موضوع به اين دليل است كه در شرايطي كه دولت و مجلس وارد يك بحث فرسايشي درباره محتواي اين لايحه شده‌اند، اما در سوي ديگر بازار منتظر تصميم نهايي دولت و مجلس نمانده و پيشاپيش تاثير پذيري خود از اين لايحه را در ابعاد و حوزه‌هاي مختلف به نمايش گذاشته است.

تهران امروز اضافه کرده نمايشي خلسه‌آور كه از يك سو باعث افزايش قيمت برخي اقلام و كالاها شده است و از سوي ديگر برخي صنوف اقتصادي را در ركود نسبي فرو برده و صاحبان اين صنوف بلاتكليف مانده‌اند كه بالاخره تكليف اين لايحه چه خواهد شد. اوضاع وقتي پيچيده تر مي‌شود كه هر روز اخبار متناقضي درباره اين لايحه منتشر مي‌شود.

ابتکار در مقاله اصلی خود پیرامون جلسه ستایش وحدت نوشته بزرگداشت روز مجلس در حالي در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد که غيبت دو مسئول ارشد نظام جمهوري اسلامي ايران به طرز زننده اي در آن خودنمايي مي کرد.گرچه افکار عمومي کم کم ديگر عدم حضور محمود احمدي نژاد در جلسات مجمع تشخيص و از سويي ديگر عدم حضور هاشمي رفسنجاني در برخي ديگر از مراسم عادي شده است; اما نکته تلخ ماجرا آنجاست که اين دو نفر چگونه عواقب تلخ و ناگوار رفتار فردگرايانه خود را بر ذائقه ملت ايران درک نمي کنند

ابتکار اضافه کرده رئيس جمهوري که در مدتي کوتاه، چند کشور در قاره هاي مختلف را درمي نوردد و رسانه هاي حامي اش مدام از پرکاري وي روايت مي کنند; آيا واقعا نمي توانست تنها چند دقيقه در اين جلسه حضور بهم رساند؟غور و تفکر در دلايل عدم حضور اينان، هرچقدر هم از قبل اعلام کرده باشند، بي فايده است و بايد پذيرفت که عدم حضور آنان غيرقابل قبول است.

به نوشته این روزنامه احمدي نژاد از "دلايل خاص" براي عدم حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد; اما اين چه "دلايل خاص"ي است که حضور در نهاد بالادستي سياست گذاري نظام و تعيين شده از سوي رهبر انقلاب را توجيه مي کند؟محمود احمدي نژاد بايد بداند که "رئيس جمهور اسلامي ايران" است و اکبر هاشمي رفسنجاني نيز مي داند که "رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام" و "رئيس مجلس خبرگان رهبري" است، اما آيا اين دو مي دانند که اين داستان عدم حضورها و توجيهات براي مردم و دلسوزان نظام ديگر واقعا خسته کننده شده است؟

حبیب الله عسگراولادی مسلمان در سرمقاله روزنامه رسالت نوشته پنج ماه است از انتخابات مي گذرد، دشمنان نظام مي خواهند از يک انتخابات مردمي و اصيل و با مشارکت85 درصدي مردم، يک جنبش سبز مصادره کنند و در آن آرمانها و شعارهاي امام و انقلاب را تخطئه کنند.

به نوشته دبیرکل سابق حزب موتلفه اسلامی از اين شرارت بالاتر آن است که در روز روشن در دانشگاهي همايش بگذارند و رسما از ظهور دين سبز سخن بگويند در عين حال اعلام کنند: - جنبش سبز جنبشي ديني نيست، اگر جنبش سبز بخواهد بين ديندار و غيرديندار تفاوت قائل شود موفق نمي شود.

مصطفی ایزدی با اشاره به سخنان تازه صفارهرندی وزیر سابق ارشاد نوشته فرض کنيم که آقاى صفار هرندى که در بين دانشجويان اردبيلي، زندانيان سياسى را زندانيان امنيتى معرفى کرده به دليل فعاليت‌هاى سياسي، نظامى و روزنامه‌نگارى گذشته‌اش، چندان هم با الفاظ سياسى بيگانه نباشد و چهار سال خدمت بسيار مؤثر و تعيين کننده و سرنوشت ساز به سينما و تئاتر و موسيقى و نقاشى و مجسمه‌سازى و مطبوعات و کتاب و کاغذ و دفتر و ... در قاموس وى تغييرى حاصل نکرده باشد.

نویسنده مقاله حیات نو سپس پرسیده آيا معنى کلمه سياسي به کلمه امنيتي تمايل پيدا کرده يا کلمه امنيتي به سياسي؟ آيا در تمام دنيا زندانيانى را که در رابطه با مسائل سياسى نگه مى‌دارند، زندانيان امنيتى مى‌خوانند و يا فقط در کشور ما چنين است؟ آيا روزنامه‌نگارانى که فقط انتقاد کرده‌اند و به قول شما از خط قرمزها عبور کرده‌اند، نيز زندانى سياسى‌اند يا زندانى امنيتي؟

سئوال چهارم مقاله حیات نو چنین است آيا همه کلمات سياسي، امنيتى شده‌اند يا جايى در ادبيات امروز ما براى کلمه سياسى باقى مانده است؟ آيا مى‌توان کلمات امنيتى را در قاموس شما، سياسى ديد؟ مثلا به جاى شوراى عالى امنيت ملي، بگوئيم شوراى عالى سياست ملي؟ يا مثلا به جاى احزاب سياسى از عبارت احزاب امنيتى استفاده کنيم؟