بولتن خبري ايران نبرد(1076) جمعه 6 آذر 1388(27 نوامبر 2009)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

 

ارائه پيش نويس قطعنامه تازه عليه برنامه هسته اى ايران در آژانس

سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

رادیو فردا: ديپلمات ها روز سه شنبه اعلام كردند، قدرت هاى جهانى پيش نويس قطعنامه تازه اى را به آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه کرده اند كه بر اساس آن از ايران خواسته شده است تا هدف از ساخت تاسيسات مخفى هسته اى در نزديكى قم را روشن كرده و تاييد كند كه مراكز اتمى مخفى ديگرى ندارد.

اين پيش نويس كه از سوى كشورهاى آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و آلمان پشتيبانى مى شود قرار است در نشست آتى شوراى حكام آژانس بررسى شود. اين نشست از روز پنجشنبه کار خود را آغاز مى کند.

به گزارش خبرگزارى رويترز، حمايت روسيه و چين از اين پيش نويس مى تواند گامى مهم تلقى شود، چرا كه اين دو كشور از ماه ها پيش از اتخاذ موضعى سختگيرانه و يكپارچه عليه ايران در نشست هاى شوراى حكام و شوراى امنيت سازمان ملل خودداری كرده اند.

پكن و مسكو همچنين با تشديد تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران به دليل فعاليت هاى هسته ايش مخالفت كرده اند.

هنوز مشخص نيست كه آيا پيش نويس یاد شده از سوی كشورهاى عضو شوراى حكام تاييد خواهد شد يا نيمى از اعضاى آن كه از كشورهاى در حال توسعه هستند با چنين اقدامى مخالفت خواهند كرد.

در صورتى كه اين پيش نويس تاييد شود اين نخستين قطعنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى عليه ايران ظرف چهار سال گذشته خواهد بود.

اين گزارش مى افزايد كه در صورت به تصويب نرسيدن پيش نويس ياد شده، شش كشور طرف مذاكره با ايران به صدور يك بيانيه ساده عليه برنامه اتمى تهران اكتفاء كنند.

آژانس در گزارش هفته گذشته خود اعلام كرد كه آشكار شدن تاسيسات غنى سازى جديد ايران در فردو از اعتماد به اينكه ايران مراكز ديگر مخفى اتمى ندارد كاسته است.

به گفته ديپلمات هاى نزديك به آژانس كه نخواست نام شان فاش شود، پيش نويس قطعنامه ارائه شده توسط قدرت هاى بزرگ، از ايران مى خواهد تا در يك ظرف زمانى مشخص جزئيات مربوط به هدف اصلى از ساخت اين مركز اتمى و طراحى آن را فاش سازد.

يک ديپلمات ارشد به خبرگزارى رويترز گفته است: در نشست هفته گذشته گروه پنج به علاوه يك در بروكسل اتفاق نظر وجود داشت كه آشكار سازى (فردو) يك تحول جدى تازه است كه نيازمند توجه ويژه از سوى آژانس است.

آخرين قطعنامه تصويب شده از سوى شوراى حكام آژانس به فوريه سال ۲۰۰۶ باز مى گردد كه به دليل امتناع ايران از تعليق غنى سازى اورانيوم، عدم اجازه كامل به بازرسان براى دسترسى به تاسيسات اتمى اين كشور و انجام تحقيقات، پرونده هسته اى تهران به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاده شد.

تاسيسات فردو

ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى گفته است كه تاسيسات جديد غنى سازى اين كشور از سال ۲۰۱۱ و با ظرفيت سه هزار دستگاه سانتريفوژ آغاز به كار خواهد كرد و هدف آن توليد سوخت كم غنى شده براى مصارف صلح آميز است.

اين مركز در ۲۰ كيلومترى شمال شهر قم و در دل كوه قرار دارد و از سوى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اداره مى شود.

به گفته تهران، تاسيسات فردو به عنوان پشتيبان مركز اتمى بزرگ نطنز است كه در صورت بمباران احتمالى از سوى دشمنان ايران، كار غنى سازى اورانيوم را ادامه خواهد داد.

تحليلگران غربى گفته اند كه مركز اتمی فردو آن قدر كوچك است كه از آن تنها مى توان براى توليد اورانيوم به منظور ساخت سلاح هسته اى استفاده كرد.

تاسيسات غنى سازى براى مصارف مسالمت آميز نيازمند داشتن هزاران سانتريفوژ فعال هستند تا بتوان سوخت لازم براى نيروگاه هاى اتمى را تامين كرد.

جمهورى اسلامى ايران در ماه سپتامبر در نامه اى به آژانس بين المللى انرژى اتمى براى نخستين بار از وجود اين مركز اتمى خبر داد كه به گفته اين كشور، از دو سال پيش ساخت آن اغاز شده است.

اين در حالى است كه محمد البرادعى، مدير كل آژانس، در گزارش خود در باره تاسيسات فردو اعلام كرد، اين نهاد شواهدى در دست دارد كه نشان مى دهد ساخت مركز اتمى ياد شده در سال ۲۰۰۲ آغاز شده ولى در سال ۲۰۰۴ فعاليت ها در آن متوقف شده است.

آقاى برادعى افزوده است: با اين حال، ايران در سال ۲۰۰۶ بار ديگر ساخت و ساز در اين تاسيسات را از سر گرفته است.

 

البرادعي: بلوكه كردن طرح اتمي توسط ايران، دلسردكننده است

خبرگزاري رويتر: پنجشنبه 5 آذر 1388(26 نوامبر 2009)

رئيس آژانس ادعاي ايران كه اين توافق پيشنهادي تضمين ندارد را رد كرد/البرادعي گفته است طرح پيشنهادي بطور زيادي نگرانيها از بمب اتمي ايران را كاهش ميدهد - بهقلم مارك هاينريش - وين - رئيس ديدبان مللمتحد روز پنجشنبه بلوكه يك طرح توسط ايران، براي تغيير برنامه اتمي اين كشور از مواد بمب اتميِ احتمالي را دلسرد كننده خواند.

اما طرح پيشنهادي رئيس آژانس، وقتي كه ايران در عدم ارسال اورانيوم غنيشده خود، اصرار ورزيد با تزلزل مواجه شد. هدف از توافق پيشنهادي مللمتحد، رفع نگرانيها از برنامه سريِ ايران براي ساختن بمب از اورانيوم غنيشده سبك بوده است. ايران گفته است تا سوخت راكتور به خاك ايران نرسد از دادن اورانيوم غنيشده سبك به خارج خودداري ميكند.

چنين موضعي توسط ايران، هدف 6 قدرت براي رساندن ذخاير اورانيوم غنيشده سبك به كمتر از آنچه براي يك كلاهك جنگي اتمي نياز است، را خنثي ميسازد.

البرادعي اين ادعاهاي ايران كه چنين توافقي در نهايت، اورانيومي به آن برگردانده شود، تضمين ندارد را رد كرد. اين موضع ايران چيزي است كه قدرتهاي غربي آن را وقت كشي و يك اذعانِ تلويحي به اين تلقي ميكنند كه آنطور كه ادعايش را دارد؛ اورانيوم غنيشده سبك را براي توليد برق نميخواهد.

در ارتباط با تضمين داشتن توافق پيشنهادي البرادعي به هيأت حكام آژانس متشكل از 35 كشور عضو توضيح داد كه اين توافق، تضمينهاي گستردهيي دارد ازجمله اينكه؛ اورانيوم ال.ئي.يو(غنيشده سبك) ايران در نزد آژانس به وديعه ميماند تا سوخت مناسب تحويل ايران گردد. اين آخرين جلسهيي است كه البرادعي قبل از اينكه دوشنبه 12 نوامبر كنار برود در آن شركت ميكند.وي افزود من از اينكه ايران تاكنون با توافق اوليه يا آلترناتيوهاي مختلف كه همه آنها معتقدم متوازن و منصفانه بودند موافقت نكرده، دلسرد شدهام. وي گفت توافق پيشنهادي بطور زيادي نگرانيهاي مربوط به برنامه اتمي ايران را برطرف ميسازد.

البرادعي طي مصاحبهيي نادر روز چهارشنبه به رويتر گفت تلاش ايران براي رقيق كردن توافق اتمي غيرقابلقبول است زيرا كه اين ميتواند به اين مفهوم باشد كه تهران براي استفاده اورانيوم غني شده در سلاح اتمي مقدار كافي از آن را پيش خود نگه ميدارد .

وي افزود ايرانيها گفتهاند آماده هستند مواد اورانيوم را تحت كنترل آژانس اما در جزيره ايراني در خليج نگهدارند اما تمام بحث اين است و من به آنها هم توضيح دادم كه؛ اين بحران، با خروج اين مواد از ايران قابل خنثي شدن است.

وي گفت تاجايي كه به غرب مربوط است اين پيشنهاد ايران جواب ندارد. البرادعي از آمادگي پرزيدنت اوباما كه ميخواهد قبل از تعيين تحريمها تا پايان سالجاري منتظر ايران بماند استقبال كرد اما گفت تهران نبايد وقت را تلف كند. البرادعي افزود اوباما نميتواند ابتكار خود را براي ترك مخاصمه با ايران محقق كند مگر اينكه يك پاسخ پراتيك از طرف ايران مشاهده كند.

 

رويدادهاي عراق و نيروهاي موثر در عراق

 

مجلس عراق لايحه اصلاح قانون انتخابات را تصويب کرد

سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

نمایندگان مجلس عراق در جلسه روز دوشنبه خود فقط لایحه اصلاح قانون انتخاباتی این کشور را تصویب کردند و به موضوع وتوی طارق الهاشمی به اين قانون نپرداختند.

به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه،‌ با اصلاح قانون انتخابات عراق، عراقی‌های خارج از این کشور می‌توانند در انتخاب نمایندگان شهر یا استان‌هایی که پیش از ترک عراق در آن ساکن بودند، شرکت کنند.

این لایحه ، واجدان شرایط رای‌گیری در انتخابات عراق را تا 2.8 درصد افزایش خواهد داد.

اين قانون براي تائيد شوراي رياست‌جمهوري به اين شورا باز خواهد گشت. شماري از نمايندگان نزديک به الهاشمي گفتند امکان دارد وي بار ديگر قانون انتخابات را وتو کند.

اگر الهاشمي بار ديگر قانون انتخابات عراق را وتو کند، انتخابات به مدت يک ماه به تعويق خواهد افتد.

این مناقشه از روز چهارشنبه پس از اقدام طارق الهاشمی مبنی بر وتوی قانون جدید انتخابات آغاز شد.

معاون‌رئیس‌جمهوري عراق با استفاده از حق وتوی خود با قانون جدید انتخابات این کشور مخالفت و تاکید کرد باید حق اقلیت‌های عراق برای انتخاب نامزدهای مورد نظر خود بیشتر شود و در قانون انتخاباتی این کشور، 5 درصد از کرسی‌های پارلمان در اختیار مهاجران خارج از عراق قرار گیرد.

اين قانون که چند روز پيش در پارلمان عراق به تصويب رسيده بود برای تصویب نهایی به شورای ریاست جمهوری این کشور تقدیم و سپس با وتوی طارق الهاشمی بار دیگر به مجلس عراق ارجاع داده شد.

کمیسیون برگزاری انتخابات عراق بارها هشدار داده است، ادامه تاخیر در تصمیم‌گیری درباره قانون انتخابات در روند اجرای به موقع آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات در تاریخ مقرر (ژانویه) تاثیر منفی خواهد داشت.

قانون انتخابات عراق باید 90 روز قبل از رای‌گیری که قرار است اواسط ژانویه 2010 برگزار شود، اجرایی شود.

 

اعتراض شديداللحن طارق‌الهاشمي به تصويب اصلاح قانون انتخابات عراق

سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

معاون دوم رياست جمهوري عراق بار ديگر به قانون انتخابات جديد عراق بشدت اعتراض كرد و موارد اصلاح شده آن را كه خواسته‌هاي وي را بر آورده نكرد، غيرقانوني و ظالمانه خواند.

به گزارش فارس، پارلمان عراق روز گذشته (دوشنبه) پس از اعتراض "طارق الهاشمي " معاون دوم رياست جمهوري عراق به قانون انتخابات، با برگزاري نشستي، بار ديگر قانون انتخابات را بررسي و ايجاد اصلاحاتي را در اين قانون تصويب كرد.

خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه طارق الهاشمي امروز در بيانيه‌اي بار ديگر و با لحني شديدتر از هفته گذشته به اصلاحات وارد شده در قانون انتخابات اعتراض كرد.

الهاشمي هفته پيش قانون انتخابات تصويبي پارلمان را وتو كرد و خواستار افزايش تعداد كرسي‌هاي پارلماني اختصاص يافته به عراقي‌هاي خارج از كشور از پنج درصد به 15 درصد شده بود كه اين امر بحث و جدل‌هاي متعددي در محافل سياسي عراق برانگيخت ولي پارلمان با افزايش تعداد كرسي‌ عراقي‌هاي ساكن در خارج از كشور مخالفت كرد.

بر اساس اين گزارش، طارق الهاشمي بار ديگر با اعتراض به قانون اصلاح شده انتخابات آن را بدتر از حالت نخست آن برشمرد و آن را غيرقانوني اعلام كرد.

الهاشمي با بيان اينكه قانون اصلاح شده از اصلاح نشده آن ظالمانه‌تر است مدعي شد كه "تصميم [پارلمان] در اصلاح قانون انتخابات غيرقانوني، ظالمانه و با عرف سياسي در تناقض است. "

در بيانيه‌اي كه دفتر الهاشمي در اين خصوص صادر كرد، آمده است كه "آقاي طارق الهاشمي قانون پيشين را كه تلاش كرد در نامه اعتراض‌آميزي آن را اصلاح كند، منصفانه‌تر از قانوني جديدي است كه تصويب شده است ".

پيش از اين نيز، "بهاء الاعرجي " رئيس كميسيون حقوقي پارلمان عراق پس از تصويب اصلاحات قانون انتخابات تصريح كرد كه نمايندگان پارلمان بخوبي مي‌دانستند كه با وجود تصويب اصلاحات، الهاشمي بار ديگر آن را وتو خواهد كرد.

 

گفتگو با عزت شاهبندر حول رأي گيري برسر وتوي قانون انتخابات در مجلس

تلويزيون العربيه:دوشنبه 2 آذر 1388(23 نوامبر 2009)

سامر يوسف خبرنگار العربيه از مقرپارلمان عراق: در داخل  مجلس بين فراكسيونها اختلاف افتاده است و فراكسيونهاي گفتگوي ملي و العراقيه و جبهه توافق از مجلس خارج شدند زيرا كه با برخي از موادي كه كميسيون قانوني ارائه داده است مخالف هستند حول اين موضوع با عزت شاهبندر نماينده مستقل پارلمان گفتگو ميكنيم.

سوال: شما مستقل هستيد, درمجلس چه رخ داد؟   

عزت شاهبندر:  جلسه بهم ريخته است و اداره جلسه نيز درست نيست. گزارشي كه كمسيون قانوني ارائه داده است نيز گزارشي مبهم است, نه مي خواهد وتو را رد كند و نه نمي خواهد آنرا بپذيرد. دو پيشنهاد داده است و مي خواهد كه نمايندگان مجلس به يكي از اين دو پيشنهاد راي بدهند. برخي از اين پيشنهادات ماده دوم قانون انتخابات را نقض مي كند كه معاون رئيس جمهور آنرا وتو نكرده است. اين گزارش فضايي بهم ريخته ايجاد كرده است. به اين معني كه به هيچ نماينده اي آزادي راي را نمي دهد.

 

چند گفتگو حول تصويب وتوي قانون انتخابات در مجلس نمايندگان عراق

تلويزيون العربيه: دوشنبه 2 آذر 1388(23 نوامبر 2009)

 پارلمان عراق اصلاح جديدي بر روي قانون انتخابات اعمال كرد. اين تعديل بر اساس رشد جمعيت در عراق به ميزان 2.8 صورت گرفته است. اعضاي ليست هاي العراقيه و جبهه گفتگوي ملي و جبهه توافق جلسه مجلس را ترك كردند...

سامر يوسف خبرنگار:  تعدادي از فراكسيونها از جلسه مجلس خارج شدند بعد از آن وتو به راي گذاشته و پذيرفته شد سپس پيشنهاد اول به راي گذاشته شد بر اساس اين پيشنهاد ميزان 2.8 درصد رشد جمعيت از سال 2005 در نظر گرفته مي شود.

سوال: چه در پيش داريم؟

سليم الجبوري عضو كميسيون قانوني:  امروز عليرغم اينكه فراكسيونهاي مهمي از  جلسه مجلس خارج شدند كه طيف مهمي از جامعه عراق را نمايندگي مي كنند و شامل فراكسيون توافق, گفتگوي ملي و فراكسيونهاي ديگر هستند ولي عليرغم اين, مجلس به وتو راي داد و آنرا پذيرفت. ولي مشكل اينجا نيست. مشكل در جايگزين است كه بين ائـتلاف كردي و ائتلاف عراق متحد صورت گرفته است. مفاد اين توافق اين است كه كرسي هاي موصل و كركوك و صلاح الدين كاهش يابد و كرسي هاي اربيل و دهوك اضافه شود.

مجري: اين قانون چه وقت به شوراي رياست جمهوري احاله خواهد شد و چقدر فرصت خواهد داشت؟

الجبوري: امروز قانون با امضاي رئيس مجلس به شوراي رياست جمهوري ارسال خواهد شد و ده روز به آنها فرصت داده خواهد شد كه آنرا بپذيرند و اگر وتو دركار باشد مجدداً به مجلس برگردانده خواهد شد تا اينكه روي آن مواد راي گيري شود در آن صورت به 166راي نياز است تا اينكه مجلس موضع خودش را تثبيت كند.

سامريوسف خبرنگار: برخي مي گويند كه اكراد برنده اصلي تحولات امروز هستند. با نماينده كردي مهما خليل صحبت مي كنيم.آيا واقعا شما سود برده ايد؟

مهما خليل: مردم عراق برنده اصلي هستند و مجلس نمايندگان حق همه استانها را بجا آورد زيرا كه همه استانها رشد طبيعي داشته اند لذا نسبت 2.8درصد رشد را پذيرفتيم.....

سامر يوسف خبرنگار: اكراد از اين قانون راضي هستند ولي طرف هاي سني راضي نيستند.

 

در واكنش به اظهارات بارزاني ؛ الدباغ: قانون اساسي عراق اجازه تشكيل دو ارتش را نمي‌دهد

خبرگزاري فارس:دوشنبه 2 آذر 1388(23 نوامبر 2009)

دولت عراق در پاسخ به اظهارات اخير رئيس منطقه كردستان كه خواستار تشكيل ارتش يكپارچه در منطقه كردستان شده بود، تشكيل دو ارتش را مخالف با قانون اساسي اين كشور دانست.

الدباغ در ادامه گفت كه بارزاني بخشي از دولت است و مي‌داند كه قانون اساسي اجازه تشكيل ارتش دوم در عراق را نمي‌دهد و تصور نمي‌كنم كه بارزاني بخواهد واقعيتي را تحميل كند.

مسعود بارزاني ديروز در ديدار با يك هيئت نظامي آمريكا گفته بود كه منطقه كردستان تصميم گرفته ارتش يكپارچه تشكيل دهد و همه طرف‌هاي اين منطقه با اين رويكرد موافق هستند.

از سوي ديگر 'فؤاد حسين ' رئيس دفتر رياست منطقه كردستان و نزديك به بارزاني گفت كه منظور بارزاني نيروهاي پيشمرگ كردستان است كه در قانون اساسي نيز به عنوان نيروهاي گارد منطقه به رسميت شناخته شده‌اند.

 

ليست تجديد به رهبري طارق الهاشمي رسماً به ائتلاف متشكل از جنبش وفاق و جبهه گفتگوي ملي پيوست

تلويزيون العراقيه:چهارشنبه 4 آذر 1388(25 نوامبر 2009)

عمر عبدالستار الكربولي عضو ليست تجديد به رهبري طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور رسماً پيوستن اين ليست به ائتلاف متشكل از جنبش وفاق به رهبري اياد علاوي و جبهه گفتگوي ملي به رياست صالح المطلك و ساير ليستها را اعلام كرد. الكربولي درباره علت عدم اعلام رسمي اين ائتلاف گفت كه در انتظار تكميل ليست كانديداها در تمامي استانها هستند. وي خاطر نشان كرد كه اين ائتلاف متشكل از 14جريان سياسي است.

 

صالح المطلك:  رأي گيري مجلس بعد از وتوي طارق الهاشمي را توطئه‌اي با هدف تجزيه عراق است

تلويزيون الجزيره:سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

صالح المطلك دبيركل جنبش ملي عراق رأي گيري مجلس بر روي اصلاح قانون انتخابات بعد از وتوي طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور را توطئه‌اي توصيف كرد كه هدف آن تجزيه عراق و بازگشت به نقطه طائفه‌اي است.

صالح المطلك، دبيركل جنبش ملي عراق: توطئه عليه عراق وعراقيان است. مي‌خواهند عراق را به نقط اول، نقطه طوائف، نقطه احزاب تنگ نظر و نقطه تقسيم و تجزبه باز گردانند. مي‌خواهند كه به اين نقطه باز گردند. اما من مطمئن هستم كه تمامي علاقمندان مردم عراق و عراق، عراقيان آگاه تر از اين هستند كه به اين سمت حركت كنند. ديگر كسي ممكن نيست كه آنها را به سمت طائفه گرايي بكشاند.

 

صالح المطلك: ائتلاف كردستاني در توهم بسر مي‌برد

تلويزيون الجزيره:سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

صالح المطلك، دبيركل جنبش ملي عراق: ائتلاف كردستاني اگر گمان مي‌كند كه مي‌تواند با گسترش خود از حساب مناطق عربي از نظر استراژيك بهره ببرد، در توهم بسر مي‌برد. صالح مطلك بذل و بخشش كرسي مجلس نمايندگان به ائتلاف كردي از حساب كرسيهاي عربي توسط ائتلاف عراق متحد و ائتلاف دولت قانون را مورد انتقاد قرار داد.

 

طارق الهاشمي گفت با طرفهاي سياسي توافق شده است كه از هيچ استاني كرسي كم نشود

تلويزيون الرافدين: پنجشنبه 5 آذر 1388(26 نوامبر 2009)

طارق الهاشمي معاون رئيس جمهور فعلي گفت با طرفهاي سياسي توافق شده است كه از هيچ استاني كرسي كم نشود.از طرفي ديگر بهاء الاعرجي رئيس كميسيون قانوني درمجلس نمايندگان فاش ساخت كه طي توافق با معاون رئيس جمهور, وي بار ديگر قانون را وتو نخواهد كرد. جلال طالباني و عادل عبدالمهدي معاونش اصلاح قانون را تاييد كرده بودند.

دفتر هاشمي فاش ساخت كه سفير آمريكاي اشغالگر در عراق كريستوفر هيل و مسئولين سازمان ملل با هاشمي ملاقات كرده و پيشنهاداتي براي حل اين بحران ارائه داده اند. دفتر هاشمي گفت پيشنهاداتي كه سفير اشغالگر داده است خواسته هاي معاون رئيس جمهور را برآورده مي كند

 

طارق الهاشمي بر وتوي مجدد قانون انتخابات در صورتي كه تعديل نشود پايبند است

تلويزيون الشرقيه:پنجشنبه 5 آذر 1388(26 نوامبر 2009)

منابعي در دفتر طارق الهاشمي گفتند كه طارق الهاشمي بر وتوي مجدد قانون انتخابات در صورتي كه تعديل نشود پايبند مي باشد و اين در پايان گفتگوهاي طولاني با رؤساي فراكسيونهاي سياسي و سفير آمريكا در بغداد و هيأتي از سازمان ملل مطرح شده است. اين منابع گفتند كه طارق الهاشمي از تعديل راضي نيست و به هيأتهاي مختلفي كه با وي ديدار كرده و تلاش نموده اند تا وي را به وتو نكردن مجدد قانع كنند گفته است كه كرسي استانها خط سرخي است كه تا زماني كه اين حقوق به صاحبان آن بازگردانده نشود , كوتاه نخواهيم آمد.

 

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ شنبه ۳۰ آبان

بی بی سی:شنبه 30 آبان 1388(21 نوامبر 2009)

"‌هنوز زمان تشدید تحریم‌ها نرسیده است" تیتر اول آفتاب یزد است، ابتکار "مبادله همزمان سوخت هسته ای در ایران" را به نقل از مقامات ایرانی در صدر اخبار خود آورده، روزنامه جمهوری اسلامی در عنوان اصلی خود نوشته "گروه پنج به اضافه یک بار دیگر در تصمیم گیری علیه ایران ناکام ماند"، "اختلاف آمریکا و روسیه درباره افزایش تحریم ها علیه ایران" تیتر یک خراسان است و کیهان نوشته "چشم انداز تاریک اوباما از تحریم ایران."

ابرار از قول احمدی نژاد نوشته "انتخابات ایران دموكراسى غرب را زیر سؤال برد"، مردم سالاری به نقل از همین مقام نوشته "عده ای مردم را می ترسانند" و رسالت نقل کرده "انقلاب مدیون فداکاری مردم آذربایجان بود.

"وعده اعلام اسامی جدید مراجع تقلید" تیتر اول اعتماد است، برنامه شهرداری برای گسترش خصوصی سازی" عنوان اصلی تهران امروز و "خوش بینی به خیز اقتصادی 2020" در صدر اخبار دنیای اقتصاد آمده است.

روزنامه ایران خبر داده که "لایحه تحول بانکی در راه مجلس" است، خبر از قول نمایندگان مجلس نوشته "پذیرش خواست دولت یعنی تعطیل مجلس" و جام جم خبر از "تشخیص های متفاوت بیماری و سرگردانی بیماران" خبر داده است.

مردم سالاری در سرمقاله خود با اشاره به آمار جهانی مربوط به سقوط 27 پله ای ایران از نظر فساد اداری آن را موضوع قابل توجهی دانسته و نوشته نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای صنفی و سازمان های مردم نهاد باید روی آن تمرکز کرده و دلایل و راه حل های آن را بررسی و با آنها مقابله کنند.طالعات انجام شده را به روز کرده و کمیته هایی که در دولت اصلا حات به این منظور با حمایت نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته بود را احیا و تداوم بخشند.

به نوشته این روزنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات زیرنظر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، دوره های آموزش الزامی برای مدیران عالی، میانی و پایه با عنوان برنامه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد تعریف کرده بودند.

مردم سالاری در سرمقاله خود ادامه داده که در آن دوره ها در سال های 82 تا 84 بسیاری از مدیران عالی، میانی و پایه آن زمان، این پدیده و ریشه های آن و روش های مبارزه با آن را آموزش می دیدند. اما اینک که با تغییرات وسیع در مدیریت ها مواجه شده ایم، از اثر آن آموزش ها خبری نیست و احتمالا یکی از علل سقوط رتبه ایران در سلامت اداری همین است.

کیهان در سرمقاله خود درباره درگیری های یمن با تاکید بر این که سازمان كنفرانس اسلامی نباید تنها به صدور بیانیه یا برگزاری چند اجلاس و نشست بسنده می کرد از مجامع و نهادهای حقوق بشری خواسته هرچه زودتر در برابر دولت عربستان موضع بگیرند و هرچند نهادهای مسئول در سازمان ملل بعضاً به ابزار دست چند قدرت غربی بدل شده اند و رویكرد و اقدامات تبعیض آمیز آنها داستان بلندی است كه نیاز به تكرار آنها نیست .

سرمقاله کیهان شایسته دیده که یك كمیته حقیقت یاب تشكیل شود تا جنایات مثلث فتنه و شرارت در میان كشورهای اسلامی- عربستان، مصر و اردن- را نه تنها در جنگ صعده بلكه در جنگ 2006 لبنان و 2008 غزه بررسی نماید و از آنجائیكه چنین انتظاری به علت نفوذ برخی قدرت ها در اركان سازمان ملل فراتر از واقعیت های كنونی محیط بین المللی است به نظر می رسد تنها یك راه در صحنه عمل باقی می ماند؛ تشكیل یك دادگاه ویژه اسلامی كه در آن یك همچون قاضی گلدستون حداقل های انصاف و عدالت و قانون در برابر حجم انبوهی از جنایات و كشتار و خونریزی را در نظر بگیرد.

محمود صدری سرمقاله دنیای اقتصاد را با این جمله آغاز کرده از همان یك ماه پیش كه زمزمه پیدا شدن راه‌حلی تازه برای مساله هسته‌ای ایران سر زبان‌ها افتاد، معلوم بود كه اتفاقی نخواهد افتاد .

به نوشته سردبیر دنیای اقتصاد وقتی طرح مبادله اورانیوم مطرح شد برخلاف تعارف‌های دیپلماتیك، معلوم بود كه جمهوری اسلامی نمی‌تواند چنین طرحی را بپذیرد. حالا ایران رسما این طرح را رد كرده و متعاقب آن باراك اوباما رییس‌جمهور آمریكا از آغاز اقدامات تازه علیه ایران خبر داده است.

این روزنامه پیش بینی کرده وضع تازه، احتمالا آمریكا را به رفتار خصمانه‌تر در برابر ایران و ایران را به اتخاذ موضع سخت‌تر ترغیب خواهد كرد. مساله هسته‌ای ایران پاره‌ای از منظومه بزرگ‌تر سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به همین علت ساده انگاری است كه تصور شود، برای مساله هسته‌ای، راه‌حلی جداگانه یافت می‌شود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با تاکید بر این که گیرودار كشمكش های سیاسی كه ماههاست بر كشور مستولی شده همه ظرفیتهای نظام را به خود مشغول كرده نوشته باید اعتراف كرد كه در مدتی كه همه به نزاع سیاسی و یقه گیری مشغول بودند تهدیدات اجتماعی و امنیتی بسیار زیادی متوجه جامعه شد و توانست زنگهای خطر را در كشور به صدا در آورد .

این روزنامه پرسیده: چرا اخبار افزایش سرسام آور لانه های فساد و كاهش سطح عفت عمومی و گسترش مفاسد در سطوح مختلف جامعه فقط در بولتن های مهر و موم شده و غیرقابل انتشار می ماند و چاره اندیشی جامع و راهكار مناسبی برای آن اتخاذ نمی شود و نهایتا اگر اتخاذ تدبیری شود همه مسئولیتها و راهكارها در برخوردهای انتظامی فصلی و مقطعی خلاصه می گردد كافی است فقط یك روز به اخبار تكاندهنده صفحات حوادث مراجعه نمائیم تا متوجه شویم كه چه مسائل خطرناكی در زیر پوست جامعه در جریان است و چه خطرات هولناكی كه بسیار ناگوارتر از تحولات سیاسی است جامعه را تهدید می كند .

در پایان روزنامه جمهوری اسلامی آمده: متاسفانه انحرافات اجتماعی و مفاسد اخلاقی در سایه بی تفاوتی مسئولان و مدیران جامعه ریشه دوانده و روز به روز عمیق تر شده و به علت دیده نشدن و پنهان بودن در زیر لایه های جامعه از دیدها پنهان مانده است گرچه این روزها میوه های تلخ این زقوم نیز آشكار شده ولی باز هم عده ای خود را به غفلت زده و با نادیده گرفتن این شواهد آن را به معنای نبود چنین هشدارهایی می انگارند.

رسول رضایی در سرمقاله تهران امروز با اشاره به سخنان رییس دولت در تبریز که گفته بود عده ای مردم را از طرح تحول اقتصادی می ترسانند نوشته سخنان انتقادی احمدی‌نژاد در تبریز از منتقدان لایحه یارانه‌ها این سؤال اساسی را پیش آورده که واقعا ماهیت و تبعات اجرای این برنامه چیست و آیا مردم حق دارند از اجرای چنین لایحه‌ای در کشور نگران باشند یا خیر؟

به نظر این مقاله اما این برای اولین بار است که احمدی نژاد با لحن بی‌سابقه‌ای برخی از مخالفان اقتصادی‌اش را به همراهی با رسانه‌های بیگانه متهم می‌کند. اتهامی که نشان می‌دهد دولت از بار انتقادهایی که به لایحه یارانه‌ها وارد می‌شود، در فشار قرار گرفته است و همزمان از اقناع افکار عمومی برای بی‌خطر نشان دادن اجرای این لایحه ناکام مانده است.

آفتاب یزد در گزارشی نوشته ‌چه قبـــــول كنـــیم و چه قبول نكنیم، نان به عنوان یك معیار و پیمانه اقتصادی نقش بسزایی در اقتصاد خانواده و ‌جـامعـــه دارد وبــــه نوعی نماد ‌یك كالای حیاتی را برای مردم ایفا می‌كند. ‌مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم در اولین روزهای وزارت خود در پاسخ به سوالی مبنی بر "افزایش قیمت نان" به این عبارت اكتفا كرد كه " نان مردم را آجر نكنید. "

گزارش افتاب یزد از وزیر بازرگانی سابق یاد کرده که گفته بود یارانه نان آخرین یارانه‌ای خواهد بود كه حذف می‌شود. رتجربه حذف یارانه آرد نان ‌فانتزی در ماه اخیر نشان داد كه حذف این یارانه باید به صورت پلكانی باشد .

آفتاب یزد در سرمقاله خود با اشاره به سقوط رتبه ایران از نظر فساد اداری از سوی نهادی بین المللی به نوشته تازه احمدتوکلی اشاره کرده که ایجاد یک صدوق ده ها میلیاردی خارج از نظارت موثر مجلس را باعث ایجاد فساد گسترده می داند نوشته در مقابل رئیس دولت، به صراحت اعلام می‌كند كه اصرار او بر تشكیل صندوق یارانه‌ها، برای تامین رفاه مردم است.

سردبیر آفتاب یزد با این مقدمه به محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرده به جای پیگیری درخواست خود برای مناظره با اوباما به منظور دفاع از حقوق سایر ملت‌های تحت ستم، احمد توكلی ومنتقدان خود را در مجلس به مناظره‌ای فرا بخواند. همچنین پس از انجام این مناظره، به جای پیشنهاد انجام رفراندوم در اروپا و آمریكا، رفراندومی در خصوص طرح هدفمند كردن یارانه‌ها و تشكیل صندوق چند ده میلیارد دلاری دولتی، برگزار نماید.

اعتماد در صدر گزارش های خبری خود نوشته همزمان با وعده آیت الله مقتدایی به عنوان نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای معرفی مراجع تقلید، خبری روی خروجی برخی از رسانه ها قرار گرفت که براساس آن قرار است آقایان آیت الله مصباح یزدی، آیت الله یزدی و آیت الله احمد جنتی در تعیین مراجع تقلید جدید نقش ایفا کنند و به نظر می رسد حمایت یا انتقاد از دولت فعلی در این انتخاب دخیل باشد.

اعتماد به یادآورده که این رویداد در حالی رخ داد که در 6 آبان 86 آیت الله یزدی که به تازگی در کسوت رئیس جامعه مدرسین قرار گرفته بود در یک نشست خبری از عدم ضرورت برای معرفی مراجع تقلید جدید خبر داده بود اما بعد از گذشت این مدت زمان، جامعه مدرسین به این ضرورت پی برد و درصدد برآمد اسامی مراجع تقلید جدید را منتشر کند.

اعتماد در صدر گزارش های خود نوشته محمدرضا حکیمی پژوهشگر و نویسنده صاحب الحیاه با انتشار پیامی عدم حضور خود در جشنواره فارابی را اعلام کرد و در پیامی علت انصراف خود را برشمرد.

به نوشته این روزنامه در پیام مربوط به انصراف او از دریافت جایزه ضمن سپاسگزاری از داوران آمده است نوشته شده بار دیگر تاکید می کنم که تا هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرئی و نامرئی بیداد می کند، برگزاری چنین جشنواره هایی از نظر اینجانب در اولویت نیست. در این جشنواره از فاضلان و استادانی، به نام خدمت 50ساله به علوم انسانی تجلیل شده است. پرسش این است آیا این علوم برای ثبت در کتاب ها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری از کرامت انسان است.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه اول آذر

بی بی سی:یکشنبه 1 آذر 1388(22 نوامبر 2009)

"مطبوعات آمارها و نمودارها" تیتر اول اعتماد است، آفتاب یزد از "انتقاد از برخورد ضعیف مجلس با تخلفات دولت" خبر داده، ایران روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی از "تسهیلات ویزه دولت برای ازدواج جوانان" نوشته و جام جم در عنوان اصلی خود از "مسافرنماها در کمین زنان" گزارش داده است.

"آغاز رزمایش مشترک پدافند هوایی ارتش و سپاه به گستره 600هزار کیلومتر مربع" تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی است و رسالت "سازندگی جهاد علمی برای پیشرفت و خدمت" را از قول فرمانده بسیج در صدر خبرهای خود آورده است.

"برنامه آمریكایی‌ها برای دلار"تیتر اول دنیای اقتصاد است و "فشار غرب و ادامه بازى روس‌ها" عنوان اصلی حیات نو و"باران فسفری بر سر مردم صعده" گزارش اصلی کیهان است.

مردم سالاری از "انتقاد میرحسین موسوی از لایحه هدفمند سازی یارانه ها" خبر داده و تهران امروز در صدر گزارش های خود از قول شهردار تهران نوشته "مترو پول می خواهد."

تهران امروز درباره سفر امروز محمود احمدی نژاد و هیات سیصد نفره همراهانش به آمریکای لاتین نوشته اگر در این برنامه دیدار از برزیل قرار نداشت تحت شعاع چاوز بود اما اینک حضور در برازیلیا می‌تواند دور تازه و روح تازه‌ای به دیپلماسی دولت دهم ببخشد.‌برزیل در گروه كشورهای توسعه یافته، تعامل‌گرا و با دیسیپلین خاص و قابل پیش‌بینی دیپلماسی نمادی از كشور تعامل‌گرا در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.

به نظر نویسنده تهران امروز مساله دیگری كه ورود به برازیلیا را برای هیات ایرانی دلپذیرتر می‌كند حضور جدی برزیل در عرصه بین‌المللی، فعالیت‌های هسته‌ای این كشور و داشتن دیدگاه‌های نزدیك به ایران در این عرصه و برخورداری برزیل از قدرت رسانه‌ای قابل توجه و افكار عمومی مواج و اثرگذار است .

به نوشته مردم سالاریابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی در پاسخ به این سوال که دستگاه دیپلماسی ایران باید چگونه عمل نماید تا کشورهای مختلف از برگ ایران در تنظیم رابطه شان با آمریکا بهره برداری نکنند؟ گفت در سیاست خارجی احساس، عاطفه و "قهر، قهر تا روز قیامت" نداریم به همین خاطر اگر امروز ایران منافع ملی خود را در بهبود بخشیدن رابطه با آمریکا می داند، باید به آن سمت پیش برود.

وزیر خارجه اولین دولت جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه با بیان اینکه اگر رابطه ایران با آمریکا بهبود یابد، کشورهایی مانند ژاپن، هند و چین نیز با ایران کار می کنند، گفته اگرچه این کشورها هماهنگ با آمریکا عمل می کنند، اما در بخش هایی، تعارض منافع هم دارند که ایران می تواند از همان نقاط تعارض منافع خود را پیگیری کند، البته به شرط آنکه رابطه ایران با آمریکا بهبود یابد، بنابراین موضوع برقراری رابطه ایران با آمریکا، این نیست که ما به آمریکا نیاز داریم یا خیر، بلکه باید روابط را حسنه کنیم تا کشورهایی که نام برده شد دائما از ما فاصله نگیرند.

اعتماد در گفتگوئی با محمد صدر نظر وی را درباره گفتگوی هسته ای دولت فعلی منعکس کرده که گفته است اورانیوم سه و نیم درصد غنی شده یی را که نتیجه سال ها تلاش است تحویل بدهیم که برای رآکتور هسته یی اتمی تهران سوخت بگیریم این چیزی شبیه کار قذافی است. در صورتی که بحث رآکتور اتمی تهران اصلاً ربطی به موضوع غنی سازی اورانیوم ندارد.

قائم مقام وزارت خارجه در دولت اصلاحات به نوشته اعتماد گفته است ؛ آقای احمدی نژاد خودش مطرح کرد که ما اورانیوم 20 درصد غنی شده را که نیاز داریم یا خریداری می کنیم یا اورانیوم سه و نیم درصد خود را می دهیم. پیشنهاد آقای البرادعی هم در این چارچوب بود... نتیجه ببینید که چه شده است؛ آقای احمدی نژاد به آنها قول داده و قبول کرده است 1200 کیلو اورانیوم سه و نیم درصد بدهد به روسیه تا روسیه آن را به 20 درصد تبدیل کند و بعد فرانسوی ها آن را به میله های سوخت تبدیل کنند. این مساله یی بوده که آقای احمدی نژاد بر اساس آن توافق کرده ولی حالا آقای احمدی نژاد فهمیده اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

مشاور سابق رییس جمهور تاکید کرد این توافق اگر انجام شود منافع ملی و اتمی ایران خدشه دار می شود. اگر انجام نشود به قبل از مذاکرات بازنمی گردیم بلکه به شرایط بدتری بازمی گردیم. فشارهای بین المللی بسیار افزایش پیدا خواهد کرد چرا که غربی ها می گویند ببینید ایران اصلاً به تعهداتی که می دهد پایبند نیست.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشته آنچه به عنوان تغییر در سیاستهای آمریكا در سخنان آقای البرادعی از آن نام برده شده در حقیقت آشكارترین وجه و نمود بارز سیاه بازی و عوامفریبی سردمداران جدید كاخ سفید است كه قصد دارند چند سالی به این ترتیب ملتهای به پا خاسته و ظلم ستیز را با این واژه های فریبنده مفتون سازند ولی برای ملت ایران كه در طول 60 سال گذشته دولتهای متعدد آمریكا را تجربه كرده استفاده از این عبارتها جاذبه ای ندارد.

به نوشته این مقاله مدیر كل آژانس درحالی كه هنوز كارمند یك سازمان بین المللی است لباس كارمندی كاخ سفید بر تن كرده و رئیس جمهور آمریكا را با واژه هایی ویژه و استثنایی از قبیل "خلاق"، "عمل گرا"، "متعهد" و "محترم" توصیف می كند صفاتی كه آمریكائیهای رای دهنده به اوباما نیز آنها را در وی سراغ ندارند.

کیهان در سرمقاله خود ادعا کرده که تحولات یمن به سمت منطقه ای شدن پیش رفت و بعید نیست كه به زودی دارای ابعادی بین المللی شود. منطقه ای و بین المللی كردن تحولات مربوط به جهان اسلام شیوه شناخته شده ای است كه غرب و دنباله های منطقه ای آن دنبال می كنند و هدف آنان این است كه نقش مردم و نیروهای داخلی را در كشورها كاهش دهند و تحولات را آنطور كه می خواهند مدیریت و هدایت نمایند .

به نوشته این روزنامه در 10روز گذشته، عربستان سعودی به این بهانه كه مبارزان صعده به پایگاه جبل الدخان متعلق به عربستان حمله كرده اند با استفاده از انواع هواپیماها و بالگردها و نیز با اعزام حدود 13هزار نیروی زرهی و پیاده- كه عمدتا از تیپ ویژه4 ارتش این كشور بود- وارد درگیری عملی با مردم ساكن در استان صعده شد.

در حالی که نوشته سرمقاله کیهان ورود علنی و عملیاتی عربستان به درگیری با شیعیان صعده به تنهایی از عجز دولت ملی عبدالله صالح و قدرت فزاینده مبارزان حوثی حكایت می كند در عین حال ورود عربستان سعودی به این درگیری از خامی مقامات ریاض هم خبر می دهد چرا كه ورود ارتش كلاسیك به درگیری با چریك ها اگر كارساز بود، پیش از ارتش سعودی، ارتش یمن به آن نایل شده بود.

دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نسبت به این که قطر و ترکمنستان از منابع گازی مشترک با ایران به کمک شرکت های بزرگ جهانی استقاده می برند و ایران هر روز محروم تر می ماند ابراز تاسف کرده و نوشته علاوه بر قطر در شمال نیز اكنون كشور تركمنستان چنین اقدامی را در دست اجرا دارد و با فراخوان شركت‌های بزرگ نفت و گاز جهان، بخش تركمنی دریای خزر را بیش از پیش فعال كرده است و روز گذشته خبر انعقاد قرارداد 6میلیارد دلاری شركت‌های روسی با مسوولان تركمنستان برای توسعه میدان‌های نفت و گاز این كشور انتشار یافت.

به نوشته صادق جنان صفت در این مقاله این اقدام‌درجلوی چشمان مسوولان ایرانی رخ می‌دهد كه گویا راهی برای عبور از حالت ایستا و ساكن فعلی فعالیت در نفت و گاز خزر و شتاب دادن به فعالیت‌ها در پارس جنوبی پیدا نمی‌كنند .

سرمقاله دنیای اقتصاد در نهایت نوشته مسوولان ایرانی كه در مناسبات خارجی، روسیه را دوست می‌دانند، از این كشور می‌خواستند كه به جای سرمایه‌گذاری مستمر و پرحجم در گاز كشورهای رقیب ایران، بخشی از سرمایه‌های خود را نیز به ایران آورد. ایران نباید دست‌روی دست بگذارد و تماشا كند كه كشورهای كوچك و نوپایی مثل قطر در جنوب و تركمنستان در شمال باشتاب طرح‌های توسعه گاز را پیش ببرند.

اعتماد گزارشی دارد درباره وضعیت مطبوعات در دولت فعلی که در آن آمده امیرهادی انواری؛ وقتی مسوولان دولت نهم در سخنرانی های خود، آمار سه رقمی نشریاتی که در دوران تصدی آنها مجوز انتشار گرفته اند را به نشانه آزادی بیان به رخ می کشند، چیزی از کیفیت ماجرا نمی گویند. تعداد و آمارها درست است و شکی هم در آن نیست.

به نوشته امیرهادی انواری عرصه تنگ حاکم بر مطبوعات که همزمان با مشکلات معیشتی به فعالان رسانه در کشور فشار می آورد نهایتاً موجب مهاجرت آنها و باز شدن عرصه برای فعالیت نشریات فارسی زبان مستقر در خارج از کشور می شود.در بیان آمار همان عبارت بیش از 1300 نشریه در دوران... مجوز انتشار گرفتند مطرح می شود.

در گزارش اعتماد آمده تنها 151 عنوان از 1231 عنوان (از مهرماه سال 84 تا مهرماه سال 88) در زمینه سیاسی می توانند فعالیت کنند. 98 عنوان از این 151 عنوان در حال انتشار هستند. 44 عنوان سراسری و بین المللی هستند و گستره توزیع باقی یعنی 107 عنوان محلی و منطقه یی است. 22 عنوان از نشریاتی که می توانند در زمینه سیاسی فعالیت کنند در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند

مصطفی ایزدی در مقاله ای در حیات نو خطاب به تندروهاى مجلس نوشته اگر قرار است اظهارنظر کنید و در این اظهارنظرها، مخالفان خود را بکوبید، حداقل روز 13 آبان به خیابان‌ها مى‌آمدید و جمعیت معترض به سیاست‌هاى خود را مى‌دیدید. اگر فرصت مى‌کردید به کوچه پس‌کوچه‌هاى اطراف منطقه حفاظت شده سرى مى‌زدید و مردم را مشاهده مى‌کردید تا متوجه شوید که واقعا مخالفان زیادى دارید.

نویسنده این مقاله خطاب به اصولگرایان تندرو افزوده در این صورت شک نمى‌کردید که جمعیت گرد آمده در حد فاصل خیابان‌هاى ایرانشهر و شهید مفتح در خیابان طالقانی، خیلى بیشتر از ان است که شما فکر مى‌کنید. حال که نیامده‌اید و جمعیت میلیونی، اما پراکنده سبزهاى حسینى را ندیده‌اید، مى‌توانید فیلم‌هایى را که دوستان شما و ماموران همفکر شما گرفته‌اند، ملاحظه کنید .

به نوشته مقاله حیات نو این عبارت‌هاى سخیف یعنى اراذل و اوباش، منافق و نوکر آمریکا و غرب استعمارگر که براى ده‌ها میلیون انسان مسلمان و شریف و دوستدار سربلندى ایران و ایرانی، به کار مى‌برید، اگر لحظاتى دلتان را شاد کند، هرگز براى حل مشکل به کار نمى‌آید. بسیار طبیعى است که از نظر مردم هوشمند ایران، استفاده از عبارات سخیف فوق، روى دیگر سکه‌اى است که با ادعاى اصولگرایى سودا مى‌کنید.

تهران امروز گزارش داده هنوز تا اجرای كاهش سهمیه بنزین خودروها برای آذر ماه یك روز باقی مانده بود كه افزایش قیمت كرایه‌های تاكسی از سوی تاكسیداران ناراضی از كاهش سهمیه بنزین در یك ماه آینده اعمال شد و گاهی این افزایش به 400 تومان رسید.

به نوشته این روزنامه این افزایش قیمت برای چندمین بار در یك سال در حالی صورت می‌گیرد كه با هر تغییری در سهمیه‌های اعمال شده برای دریافت بنزین بار افزایش قیمت‌ها را باید مسافران به دوش بكشند و در جواب اعتراضات آنها نیز هیچ یك از زیر مجموعه‌های مرتبط پاسخگو نیستند .

 

بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران؛ دوم آذر

بی بی سی:دوشنبه 2 آذر 1388(23 نوامبر 2009)

"انتخابات به مرحله دوم می ‌رود" تیتر روزنامه آفتاب یزد از گفته های علیرضا زاکانی است که از آن به عنوان اطلاع رسانی جالب یک حامی احمدی نژاد از آن یاد شده، اعتماد همین گزارش را با تیتر "سخنان عضو کمیته مجلس درباره حوادث اخیر" منعکس کرده و جوان همین خبر را با عنوان "ناگفته های مهم از پشت پرده انتخابات و آشوب ها" آورده است.

"درگیری در نمایشگاه بین المللی" تیتر اول ابتکار است و جام جم در همین باره از قول سازمان تامین نیروهای مسلح نوشته "نمایشگاه دادیم پتروشیمی گرفتیم."

"همکاری کشورهای منطقه دشمنانی دارد، همواره باید بر خلاف خواست دشمنان تصمیم گرفت" به نقل از رهبر در دیدار با رییس دولت کویت در صدر اخبار روزنامه جمهوری اسلامی آمده، کیهان از همین مقام نقل کرده "کشورهای اسلامی باید در سیاست های جهانی اثرگذار باشند."

"تولید اورانیوم با غناى 20 درصد" عنوان اصلی حیات نو است، خراسان از قول وزیر دفاع در صدر گزارش های خود نوشته "سامانه دفاع موشکی با طراحی ملی می سازیم"، رسالت از قول ری شهری وزیر پیشین اطلاعات خطاب به اصلاح طلبان نوشته "چرا با دشمن همصدا می شوید"، ایران نوشته "مخالفان دولت سوار بر امواج ایجاد هراس" و دنیای اقتصاد از "برنامه‌كاهش صف تقاضای مسكن" خبر داده است.

محمود صدری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته سخنانی كه در یك هفته اخیر بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و كشورهای غربی از سویی و ایران از سوی دیگر ردوبدل شده است، نشان می‌دهد كه پیام‌های طرفین برای یكدیگر روشن و شفاف نیست. پیامی كه به سوی ایران آمده، این است كه اورانیوم با غنای پایین را تحویل دهید و اورانیوم با غنای بالا را تحویل بگیرید. پیامی كه از ایران رفته این است كه به بازگشت اورانیوم با غنای بالا تردید داریم.

به نظر نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد غربی‌ها می‌دانند كه حتی اگر همه اورانیوم با غنای پایین ایران را كه حدود یک و نیم تن است، از كشور خارج كنند و با دسیسه‌ای ساده از تحویل اورانیوم با غنای بالا امتناع كنند، برای ایران استحصال همین حجم اورانیوم غیرممكن نیست. ایران هم می‌داند كه ارسال مقادیری اورانیوم با غنای بالا به ایران، برای غرب نه دشوار است و نه خطری ایجاد می‌كند.

نتیجه گیری سردبیر دنیای اقتصاد این است که آن عاملی كه مانع توافق ایران و غرب می‌شود، بی‌اعتمادی مطلق و نگاه به یكدیگر از پشت دیوارهای آهنین فرضی است. این نگاه محصول دكترین سیاست خارجی غرب و ایران در تعامل با یكدیگر است.

ایران روزنامه دولت ادعا کرده دولتهای قبلی سیاست خارجی را در حالی تحویل احمدی‌نژاد دادند كه تمامی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تا حد قطعه‌سازی و كارخانجات غیرمربوط پلمب شده بود، بسته‌ای تشویقی تحویل ایران شده بود كه در آن راه‌های استفاده از اینترنت و كاریابی برای دانشمندان هسته‌ای ایران پیشنهاد شده بود

در ادامه گزارش روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی آمده که در دولت سابق ده‌ها قطعنامه شورای حكام آژانس علیه ایران صادر شده بود، میزان نفوذ ایران در بین افكار عمومی كشورهای همسایه به بدترین حالت بعد از انقلاب رسیده بود و نقش بخشی از وزارت خارجه به كار چاق كنی و لابی برای نومحافظه‌كاران امریكایی در افغانستان تنزل یافته بود.

به نوشته روزنامه ایران همكاری بخشی از وزارت خارجه دولت اصلاحات با غرب به جایی رسیده بود كه نه تنها هزاران صفحه سند سری به بیگانگان تحویل می‌شد، بلكه زمانی كه نظام تصمیم به انتخاب سفیری مقتدر برای كشور اشغال شده عراق می‌گرفت، رزومه محرمانه و سوابق او در دفاع از انقلاب در روزنامه فرانسوی لوموند به چاپ می‌رسید.

گزارش ایران در پاسخ مصاحبه روز گذشته سید محمد صدر با یکی از روزنامه ها نوشته شده و در آن به شدت از طرح هسته ای دولت احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته بود هر اتفاقی بیفتد حاصل این طرح برای کشور نگران کننده است. روزنامه ایران در پاسخ وی نوشته هیچ قراری گذاشته نشده و طرحی در کار نیست .

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود در نقد دولت احمدی نژاد نوشته تلاش ناموفقی كه برای مذاكره با آمریكا و حتی تحویل دادن اورانیوم به روسیه صورت گرفت با همه موازین و اصول مورد قبول در تضاد بود. سكوت سنگین اصولگراها در برابر این انحراف واقعا شگفت انگیز است . برای لحظه ای تصور كنید اگر در دولت اصلاح طلب ها چنین اقدامی صورت می گرفت اصولگراها در رسانه هایشان و در مجلس و هر جای دیگر كه حضور دارند حتی در حوزه های علمیه چه غوغائی به پا می كردند!

به نوشته این روزنامه فجایعی كه در هفته های اخیر در اطراف تهران در عرصه ناموسی رخ داد اگر در دوران اصلاحات رخ داده بود اصولگراها فریاد بر می آوردند كه این فجایع از نتایج حاكمیت اصلاح طلب هاست . چرا اكنون اصولگراها اكنون از خود نمی پرسند در چهار سال و نیم حاكمیت دولت اصولگرا چه عملكردی وجود داشته كه اكنون شاهد چنین فجایع كم نظیری هستیم.

در ادامه سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده تصور كنید اگر در دولت اصلاحات فردی با صدها میلیارد تومان ثروت برای وزیر شدن به مجلس معرفی میشد چه غوغائی توسط همین اصولگرایان به راه می افتاد و چه وا انقلابا و وا اماما كه سر داده نمی شد. زیان پوست انداختن جناح ها قبل از دیگران متوجه خودشان می شود. مردم وقتی عدم انطباق عمل ها با شعارها را ببینند از جناح ها برمی گردند و به آنها بی اعتقاد می شوند. این بی اعتقاد شدن یك خطر برای كشور و نظام است زیرا بی اعتقادی موجب بی اعتمادی می شود و فعالان سیاسی فقط هنگامی می توانند خدمت كنند كه مورد اعتماد مردم باشند.

کیهان در سرمقاله خود به انتقاد از منقدان طرح مذاکرات هسته ای دولت پرداخته و در سرمقاله خود نوشته اگر معامله چندان بزرگی بین روس ها و امریكایی ها انجام نشده و ارزیابی استراتژیك این دو كشور از تهدید ایران هم یكسان نیست، پس اظهارات اخیر روس ها و فضایی كه رسانه های غربی در مورد آمریكایی شدن موضع روسیه ساخته اند را چگونه باید تبیین كرد؟

به نظر نویسنده سرمقاله کیهان حقیقت این است كه همه تلاش امریكایی ها كه روس ها هم با آن مخالف نیستند این است كه در مقابل ایران از ارعاب نتیجه بگیرند نه اقدام چرا كه می دانند اقدام موثر، نه ممكن است و نه مطلوب. بنابر این كاملا منطقی است اگر فرض كنیم روس ها و امریكایی ها با هم توافق كرده اند كه برای شكستن اراده ایران بهترین راه این است كه در مقابل ایران مانور اتحاد بدهند تا ایران دریابد كه محاسبه روی اختلافات این كشورهای به صرفه نیست و به این ترتیب از ترس مجازات های بسیار خطرناك دستجمعی در آینده، كوتاه بیاید.

پایان سرمقاله کیهان این است فرض كنیم روس ها واقعا و صددر صد معامله كرده باشند. انتهای قصه چیست؟ آیا همه هنر روس ها و امریكایی و همه رفقای دیگرشان بیش از این است كه 5 قطعنامه قبلی علیه ایران را تبدیل به 6 قطعنامه بكنند؟! آن طرف تر خبری نیست. آقای اوباما و دوستانش بهتر است همین حوالی اقامتگاهی پیدا كنند.

حیات نو از قول نماینده‌ایران در آژانس بین‌لمللى انرژى اتمى در گزارش اصلی خود نوشته در ایران بیش از 200 بیمارستان فورا به اورانیوم غنى شده با غناى بالا نیازمند هستند.

على اصغر سلطانیه به نوشته حیات نو هشدار داد: اگر طرح ایران براى خرید سوخت از خارج با شکست مواجه شود این کشور گزینه‌دیگرى ندارد جز اینکه اورانیوم مورد نیاز با غناى 20 درصد را تولید ‌کند. طرح پیشنهادى که از سوى آژانس بین‌المللى انرژى اتمى آماده شده از ایران مى‌خواهد اورانیوم با غناى پایین تولیدى خودش را به خارج براى غناى بیشتر بفرستد

ناصرالدین قاضی زاده در مقاله ای در حیات نو نوشته با گذشت پنج ماه از تجمع میلیونى 25 خرداد تهران، هنوز بخش بزرگى از مطالبات فرو خورده اصلاح‌طلبان برآورده نشده است. به نظر مى‌رسد پاسخ دادن مسئولان به جمع مطالبات باقى مانده در چند ماهه اخیر با دو الگوى متفاوت اجماعی و انحصاری مدیریت مى‌شود. چالش اساسى رویکرد نقضى و انحصارطلب در این واقعیت نهفته است که این قرائت به دلیل فهم ناصواب از حکومت‌ورزی، قانون و مدیریت و... پاسخ‌هاى سراسر غلط به جامعه، شهر و زندگى شهروندان مى‌دهند.

به نوشته حیات نو پس از آنکه بخش گسترده‌اى از افکار عمومى نسبت به حوادث بعد از انتخابات، بازداشت چهره‌هاى سیاسى و توقیف مطبوعات و برخوردهاى خیابانى و... مطالبات قانونى خود را با رهبرى میرحسین موسوی، مهدى کروبى و سید محمد خاتمى و حتى برخى اصولگرایان منتقد ابراز کردند؛ تشکیل آگاهانه و خودجوش مردم در شبکه‌هاى اجتماعى که امروز به نام جنبش سبز نامیده مى‌‌شود، در مقاطع گوناگون کوشش کرد تا در چارچوب قانون اساسى در مناسبت‌هاى مذهبى و ملى مراسم برگزار کند، اما به هیچ یک از درخواست‌هاى قانونى اصلاح‌طلبان از سوى وزارت کشور پاسخ داده نشد!

نویسنده این مقاله نتیجه گرفته در نگاه غیرعقلانى مطالبات مردم یا اساسا وجود ندارد و اگر قرار شود به آن روى خوشى نشان داد، بیشتر جنبه نمایشى و تبلیغاتى دارد. از نظر تئوریسین‌هاى افراطى اردوگاه محافظه‌کاران که به نوعى فرمان و هدایت برخورد با اصلاح‌طلبان را در دست دارند، مردم اصالتا واجد حقى نیستند که در تجمعات مدنى مطالبه کنند.

مردم سالاری در سرمقاله خود نوشته در روزهای منتهی به انتخابات ودر شرایطی که رقیبان محمود احمدی نژاد، امکانات کمتری نسبت به او برای تبلیغات در اختیار داشتند، رئیس دولت نهم، از تمامی امکانات موجود برای تبلیغات انتخاباتی بهره می گرفت. یکی از مسایلی که می توانست نزد عامه مردم، مقبولیت بیشتری برای دولت نهم در آستانه انتخابات به ارمغان بیاورد، افتتاح پروژه های جدید عمرانی بود. به همین دلیل، دولت نهم تلاش خود را برای افتتاح این پروژه ها در روزهای پیش از انتخابات افزایش داد.

سرمقاله این روزنامه سپس از سه پروژه خبر داده که در همان روزها افتتاح شدند و وعده ساختشان داده شد اولین آن بزرگراه پردیس در شرق تهران بود که وزیر راه وعده داد تا چند ماه دیگر افتتاح شود منقدان انتقادهائی به این پروژه داشتند که شنیده نشد اما 25 ابان امسال افتتاح نشده مسدود شد.

حمید رضا شکوهی نویسنده سرمقاله مردم سالاری دومین پروژه را راه آهن شیراز به اصفهان معرفی کرده که بعد از افتتاح صوری متوقف ماند و سوم آن طرح تزریق گاز آغاجری که بزرگترین پروژه گاز خاورمیانه نام گرفت و هماکنون بعد از 170 روز که از افتتاحش می گذرد هنوز آغاز به کار نکرده است و در نتیجه می ماند پرسش مهم تر سرنوشت سایر طرح های دولت نهم چه شد؟

مجتبی واحدی در سرمقاله آفتاب یزد نوشته چند ماه قبل از بـرگـزاری انـتـخـابـات دهم ریـاسـت جمهوری، بسیاری از اصولگرایان نشانه‌هایی از خود بروز دادنـد كـه ثابت می‌كرد انتخاب اول آنها برای خرداد 88، محمود احمدی‌نژاد نیست. اما پس از آن، اتفاقاتی افتاد كه مشخص شد مجموعه اصـولـگـرایـان مـایـل نـیستند یا از اختیار كافی برخوردار نمی‌باشند تا كاندیدایی جدی در برابر احمدی نژاد، معرفی نمایند.

سردبیر آفتاب یزد با اشاره به گفته های روز گذشته علیرضا زاکانی که روزنامه های مختلف امروز صبح در صدر اخبار خود نقل کرده اند نوشته ‌دیـروز و 163 روز پس از برگزاری انتخابات، یكی از سرشناس‌ترین اصولگرایان به نـكـته‌ای اشاره كرد كه نشان می‌داد اظهارات تـعـدادی از ســـران جــبــهــه اصــولـگـرایـان كـه دو مــرحلـه‌ای شـدن انتخابات را پیش‌بینی كرده بودند، چندان با حقایق می خواند که قابل انکار نیست.

 

بررسی روزنامه های سه شنبه تهران: سوم آذر

بی بی سی:سه شنبه 3 آذر 1388(24 نوامبر 2009)

"رفسنجانی بخشی از تاریخ ایران است" تیتر اول آفتاب یزد است، " هاشمی رفسنجانی و شایعات" عنوان اصلی ابتکار و "انتقاد لاریجانی از تخریب شخصیت ها" در صدر گزارش های جام جم آمده است.

"تکمیل مترو پایتخت با مونوریل ارزان و سریع" عنوان اول روزنامه ایران است، "رقابت بر سر تصاحب بازار موبایل" تیتر یک تهران امروز، "تغییر جهت‌سیاست‌های پولی" در صدر گزارش های دنیای اقتصاد آمده و "مهر مردودی بر فوتبال ایران پس از صرف صدها میلیارد تومان پول مردم" عنوانی است که خراسان برگزیده است.

اعتماد در عنوان اصلی خود نوشته "سران شاخص منتقد دولت به همایش مجلس دعوت نشدند" فرهیختگان همین گزارش را با تیتر "نشست اتحاد بدون هاشمی، کروبی و ناطق" منعکس کرده، روزنامه جمهوری اسلامی تازه ترین اظهار نظر هاشمی رفسنجانی را با عنوان "نقد اجتماعی و سیاسی مبنای حیات نظام اسلامی است" آورده و حیات نو از قول همین مقام نوشته "نقد ‌، مبناى حیات نظام اسلامى ‌است".

"حمله گسترده عربستان به سمت اراضی یمن" تیتر رسالت است و کیهان "شکست ارتش هفتصد هزار نفری یمن در برابر شیعیان" را با اهمیت دیده است.

رسالت در سرمقاله خود از اهمیت سفر محمود احمدی نژاد و هیات سیصد نفره همراهش به آمریکای لاتین نوشته و تاکید کرده الگوی دیپلماسی مقاومت و سیاست خارجی تهاجمی یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت فعلی است که بهترین راه در تامین منافع ملی کشور قلمداد می شود.

به نوشته صالح اسکندری در این مقاله پایان یک جانبه گرایی و جهان تک قطبی بستگی و نسبت مستقیمی با عزم و اراده ملتهای آزاده دارد. گسترش روابط سیاسی و اقتصادی تهران و برازیلیا می تواند شاخص خوبی برای پیش بینی جهان چند قطبی در آینده باشد.

مرتضی کاظمیان در مقاله ای در اعتماد با اشاره به آمار و ارقام مربوط به کشورهائی که محمود احمدی نژاد راهی آن جا شده به این نتیجه رسیده شعار رییس دولت که خبر از تحول نظام جهانی داده با این کشورها که بیشترشان از فقیرترین و توسعه نیافته ترین کشورهای آفریقا و امریکای لاتین محسوب می شوند، عملی نیست

به نوشته این مقاله مهم ترین و توسعه یافته ترین کشور در سفر اخیر احمدی نژاد، برزیل است؛ کشوری با اقتصاد متنوع و پیشرفته و توسعه بالا که در زمره 10 کشور با اقتصاد برتر جهان قرار دارد که مهم ترین (یا یکی از مهم ترین) شرکای اقتصادی و تجاریش آمریکاست.

در انتهای مقاله اعتماد آمدهناظر منصف و بی طرف تایید خواهد کرد که او سرابهایی را می بیند و وصف می کند که غیرواقعی بودن و ناممکن بودن امکان تحقق شان به قدر لازم برای هر مطلع متوسطی آشکار است. این باورها و دیدگاه ها اگر وجهی فردی داشت، واجد مشکل خاصی نبود. نکته تامل برانگیز آنجا است که پروژه ها و نظرات او به خاطر در اختیار داشتن سکان اجرایی کشور، پیامدهای پرهزینه یی درپی دارد که بر گرده ایران و ایرانیان تحمیل خواهد شد .

آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشته مناظره‌های پرسر و صدای انتخاباتی را می‌توان بی‌سابقه‌ترین نشانه از وجود آزادی مطلق در تلویزیون دانست كه البته این آزادی، موهبتی بود كه تنها یك كاندیدا از آن برخوردار شد. او به راحتی، هم سیاست‌های خرد و كلان كشور در سال‌های قبل از 84 را زیر سوال برد و هم برای اولین بار، نوك تیز حملات تلویزیونی خود را متوجه دو نفر كرد كه در مسئولیت‌های بزرگ كشور حضور داشتند و نقطه اشتراك آنها، انتقاد از دولت فعلی بود.

سردبیر آفتاب یزد در این مقاله با اشاره به تریبون های پرشمار رییس دولت اما احتمالا او از یك رسانه كنترل نشده به وسعت جمعیت ایران غافل مانده است. این رسانه؛ گفتگوهای ‌روزمره مردم در تاكسی، اتوبوس، صف خرید نان گران شده و سایر محافل می‌باشد. در همین صفوف، این سخن به صورت دهان به دهان می‌چرخد كه هنوز یارانه‌ها حذف نشده، قیمت‌ها چنین سرنوشتی پیدا كرده است، وای به روزی كه قرار باشد همه یارانه‌ها حذف و به ازای آن به عده‌ای از مردم ماهیانه 10 تا 24 هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود

در ادامه این مقاله آمده تجربه تلخ تاخیر در اجرای نظام هماهنگ و پرداخت تاخیری مطالبات بعضی از كارمندان و معلمان، حتی دریافت به موقع همین یارانه‌ناكافی را با تردید و ابهام مواجه می‌سازد. لذا احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور، شمار تریبون‌های نگران نیز كـه بـه تـعـداد میلیون‌ها ایرانی می‌باشد همچون تعداد كارشناسان پردغدغه، بر شمار رسانه‌های حامی دولت غلبه خواهد كرد.

تهران امروز در مقاله ای نوشته شنیده‌ها و اشاره‌های تلویحی مدیرمسئول و همچنین ستون طنز روزنامه خبر این روزنامه نشان از آن داشت که گویا تعطیلی خودخواسته برای رهایی از دام مشكلات دیگر بوده است. بر این اساس انتشار نقشه‌هایی از ایران و خلیج‌فارس و برخی شکایت‌های مقامات دولتی، احتمال برخورد دولت با روزنامه خبر را قوت بخشیده بودند و مدیران روزنامه، در اقدامی پیش‌دستانه از این اتفاق پیشگیری کرده‌اند.

نویسنده مقاله تهران امروز با اشاره به این که حسین انتظامی صاحب امتیاز روزنامه خبر نماینده مدیران مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات است نوشته در سرمقاله آخر مدیرمسئول این بود که تلاش روزنامه خبر دوری از آوانگارد بازی بوده است. چنین تلاشی اما نزد هر فرد پذیرفته باشد، مقبول هواداران دولت نبوده و نیست. به عقیده حامیان دولت، این روزنامه در ایام انتشار بسیاری از مرزهای قرمز را در انتقاد از دولت درنوردیده است.

به نظر تهران امروز خبر توقف انتشار روزنامه متعلق به طیف رئیس مجلس آن هم در روزی که این روزنامه تیتر یکش را به درخواست مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد برای اختصاص کامل شبکه 2 به دولت دهم اختصاص داده بود، نشان داد که جنگ نرم لایه‌های مختلف اصولگرایان منتقد و حامی دولت در آینده با شدت بیشتری در جریان خواهد بود.

ابتکار در مقاله ای نوشته اگر مرگ مطبوعات ایران را گورستانی می بود با سنگ قبرهایی که تاریخ تولد و مرگ بر آن حک شده باشد،آن چه در نگاه اول به چشم می خورد سن کم متوفیان این گورستان است.همان که به "جوانمرگی" تعبیر می شود.اگر به آمارهای مرگ و میر کودکان در دنیای واقعی نگاهی انداخته شود عوامل متعددی را می توان نام برد که مسبب این اتفاق نامیمون است.از بیماری های مختلف گرفته تا کودک آزاری و فرزند کشی و خودکشی.

فضل الله یاری در این مقاله ادامه داده بیماری مختلف مطبوعات ایران را می توان درکمبودهای مالی و فشارهای روانی صاحبان روزنامه ها دید. کودک آزاری همان فشارهای پیدا و پنهان است که از راه های معمول و غیر معمول برتن نحیف روزنامه نگاری وارد می شود.از زخم های چاقو گرفته تا خال های سوخته از آتش سیگار و خطوط مورب به جا مانده از شلاق و کمربند بر تن این کودکان کاغذی دیده می شود.

مدیر روزنامه کیهان در مقاله ای با اشاره به این که گلایه ها نباید مانع کار نهادهای قانونی کشور شود از اعضای شورا هالی مانند انقلاب فرهنگی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته که در جلسات شرکت ننند چرا شخصیت حقوقی اعضای این مجامع و شوراها، متعلق به شخص خودشان نیست. امانت مردم است كه به آنان سپرده شده و صد البته، حفظ امانت ایجاب می كند كه در چارچوب تعریف شده آن به كار گرفته شود.

حسین شریعتمداری برای چند دهمین بار تکرار کرده که دشمنان بیرونی با به كارگیری سران فتنه اخیر، موجودیت نظام اسلامی را نشانه رفته بودند و انتخابات فقط بهانه بود. در این میان، اخلال در گردش كار طبیعی و قانونمند نظام، از جمله اهرم های مورد توجه آنان بوده است

با این مقدمه مدیر موسسه کیهان نوشته حالا دیگر جای آن نیست كه با برخی گلایه ها در گردش كار طبیعی و قانونمند امور كشور خللی هر چند اندك پدید آید. این اختلال احتمالی دلخواه دشمنان بیرونی و فتنه انگیزان وابسته به آنان است. و در یك كلمه، به همان اندازه كه طرد عوامل اصلی فتنه از كانون های رسمی نظام اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، وجود برخی گلایه ها در میان وفاداران به نظام و مردم - هر چند با سلیقه های سیاسی مختلف- آسیب رسان خواهد بود.

جواد حق شناس در مقاله ای در حیات نو به سیاست زدگی دولتمردان اشاره کرده و به یاد آن ها آورده که اوباما پس از آنکه از حزب دموکرات توفیق پیروزى در انتخابات پیدا مى‌کند به راحتى رقیب خود خانم کلینتون را براى همکارى دعوت و او را به عنوان وزیر خارجه خود برمى‌گزیند و حتى به آقاى رابرت گیتس وزیر دفاع دولت آقاى بوش به دلیل آنکه در مسائلى مانند افغانستان و عراق درگیر بوده به عنوان یک ظرفیت ملى نگاه مى‌کند و او را در حوزه کارى خود ابقا مى‌کند.

نویسنده مقاله حیات نو اظهار نظر کرده که راه‌هاى برون‌رفت از مشکل سیاست‌زدگى معطوف شدن تلاش‌هاى مسئولان و سیاستمداران به منافع ملى به جاى منافع فردى و تربیت سیاست‌ورزان با نگاه کلان‌تر به ویژه به حوزه‌هاى احزاب و گروه‌هاى سیاسى است.

صادق الحسینی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته بازار مسکن در رکود به‌سر می‌برد و نیز نشان گر آن است که در سال‌های آینده روند ایجاد ساختمان‌های تکمیل شده و آماده تحویل نیز کاهش خواهد داشت. که این کاهش با توجه به سهم کم خانه‌های خالی از کل خانه‌ها، می‌تواند موجب کاهش عرضه در این بازار شده و جهش قیمتی دیگری را در سال‌های آتی رقم زند.

به نوشته این اقتصاددان طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و سایر طرح‌های دولتی، عملا نقشی در بازار نداشته و نمودی در واقعیت بازار در امسال و سال‌های آینده نخواهند داشت. متاسفانه تصمیم‌سازان از فرصت 14 الی 18ماهه رکود جاری، به منظور کاهش اثرات منفی رکود در این بخش استفاده نکرده و اقدام به افزایش میزان اعتبارات این بخش ننمودند و اکنون نیز دیگر به نظر می‌رسد که زمان گذشته و به زمان پایان ركود نزدیک شده‌ایم.

خراسان که تیتر اول خود را به شکست ناگوار تیم ملی فوتبال ایران به اردن اختصاص داده در گزارش اصلی خود نوشته گرچه افشین قطبی دیروز سیبل منتقدان بود و از زمین و آسمان انتقاد شنید، اما مقصر دانستن او در ناكامی تیم ملی بی‌انصافی محض است.

به نوشته این روزنامه قطبی سرمربی تیم ملی است و باید جواب ناكامی تیمش را بدهد. اما چه كسی باید جواب ناكامی سرمربی های تیم ملی را در طول سال های اخیر بدهد؟ تیم ملی فوتبال در سال‌های گذشته نتوانسته نظر هواداران را جلب كند؛ نه بازی‌های زیبا و نه نتیجه‌گیری. این‌كه اردن تیمی از رده سوم و چهارم آسیا توانست برای اولین بار ایران را شکست دهد.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ چهارشنبه ۴ آذر

بی بی سی:چهارشنبه 4 آذر 1388(25 نوامبر 2009)

"بازگشت همشهری با حكم قضایی" تیتر اول آفتاب یزد است و "رسانه ها مراقب باشند" به نقل از معاون وزارت ارشاد عنوان اصلی تهران امروز است.

"ازدواج موقت راه حل یا راه فرار" تیتر ابتکار است، "برزیل شریک 25 میلیارد دلاری ایران" در صدر گزارش های روزنامه ایران آمده، "مرخصی زندانیان سابقه دار محدود شد" عنوان اول جام جم است، "واگذاری مدارس به حوزه علمیه" در حیات نو منعکس شده است.

"هشدار درباره انحصار شبه دولتی ها" گزارش اصلی اعتماد است، " چاره اندیشی برای شبه دولتی ها" عنوان اول دنیای اقتصاد ، "افزایش پنج در صدی نرخ بیکاری" تیتر مردم سالاری است و فرهیختگان در صدر گزارش های خبری خود از "بحران صنعت" خبر داده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در عنوان اصلی خود از "دیدار مقامات نظامی سعودی و اسرائیل و موافقت اولیه با برکناری رییس جمهوری یمن" خبر داده، رسالت از قول وزیر اطلاعات نوشته "عناصر فتنه با چهره جدیدی وارد صحنه شدند" و کیهان در تیتر اصلی خود به نقل از مجله تایم خبر داده که "سبزهای ایران از آمریکا تقاضای کمک کردند".

مردم سالاری در سرمقاله خود نوشته همشهری دو روز پیش و به دنبال یک سری اخبار ضد و نقیض بالا خره توقیف شد و با توقیف خود، موج گسترده ای از انتقادها نسبت به این حکم را به دنبال آورد البته عصر دیروز بازهم درپی یک سری خبرهای ضدونقیض، همشهری رفع توقیف شد. اما تاثیرات توقیف این روزنامه پر مخاطب، حتی برای یک روز، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

به نوشته پژمان موسوی در این مقاله چاپ یک تصویر در قالب یکی آگهی تبلیغاتی تا چه حد می توانست بر روی افکار عمومی تاثیر گذار باشد؟ آیا به غیر از این است که بیش از 99 درصد از مخاطبین با این مکان آشنایی نداشته و با این آگهی هم هوس سفر به آن را پیدا نکرده بودند؟ آیا فکر نمی کنیم آنگونه که مدیر مسوول روزنامه همشهری هم ذکر کرد هم اکنون بخشی از افکار عمومی ایران و حتی جهان نسبت به این مکان حساس شده و به دنبال کسب آگاهی از آن برآمده اند؟

آفتاب یزد با اشاره به گفته های مـعاون وزیر ارشاد که از روزنامه همشهری خواسته بود برای عذرخواهی از ملت شریف ایران، چند روز به صورت داوطلبانه از انتشار روزنامه، خودداری می‌كردند پرسیده مگرآیا كسی تاكنون به مدیران ارشد دولتی به ویژه مدیران مرتبط با حوزه راه و ترابری توصیه كرده است به احترام هزاران و بلكه میلیون‌ها ایرانی عزادار از مرگ صدها نفر در سوانح هوایی و جاده‌ای، از سمت خود استعفا دهید؟آیا حتی در مرتبه ای پایین‌تر، تاكنون یكی از مدیران دولتی، به خاطر این سوانح از مردم عذرخواهی كرده است.

سردبیر آفتاب یزد با اشاره به بخش دیگری از گفته های معاون وزیر ارشــاد مبنی بر این که ما هیـچ سوءظنی نسبت به مطبوعاتی‌ها نداریم نوشته آقای رامین می‌تواند با گام برداشتن در مسیری كه انتهای آن، رفع توقیف از دهها روزنامه و بازگشت صدها نفر به محل كار خود می‌باشد ثابت كند كه حداقل در زمینه نگرانی برای اشتغال و رفاه اقشار مختلف مردم، یك بام و یك هوا بیشتر در كشور وجود ندارد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشته در حالی كه دیروز قوه قضائیه حكم به آزادی روزنامه همشهری داد غلامحسین الهام حقوقدان شورای نگهبان با انتقاد از آگهی اخیر روزنامه همشهری مدعی شد : مردم از توقیف روزنامه همشهری راضی هستند. تخلف روزنامه همشهری از قانون برای اولین بار نبود و در گذشته نیز چندین بار تخلفاتی را مرتكب شده بود.

این روزنامه از قول مدیر مسوول روزنامه همشهری نوشته در یكی از آگهی های چاپ شده در روزنامه همشهری عكس ساختمانی منتشر شد كه طبق گفته هیات نظارت بر مطبوعات به معبد بهائیان مربوط است این عكس در گذشته چندین بار در روزنامه های دیگر همچون خورشید و ایران منتشر شده اما تذكری به آن ها داده نشد.

تهران امروز در مورد توقیف روزنامه همشهری نوشته عادلانه نیست كه یك نهاد مانند روزنامه‌به علت یك عكس، یك خبر، یك تحلیل كه متضمن خطا و تخلفی است به تعطیلی كشیده شود و صدها انسان بی‌گناه مجازات شوند. عدالت این است كه به جای مجازات نهادها و افراد بی‌گناهی كه جسارت فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای دارند و روزنامه‌نگار شده‌اند كسی مجازات شود كه مرتكب تخلف شده است.

به نوشته این روزنامه یا تندروی یك نویسنده مطبوعاتی در هتك ارزش‌های اسلامی و انقلاب كه در اواخر دهه 70 در مطبوعات جناح اصلاح‌طلب مرسوم بود نباید منجر به تعطیلی یك‌شبه ده‌ها نشریه‌ای شود كه لزوما دیگر نویسندگان و خبرنگاران آن بر موضوع نویسنده متخلف مهر تایید نمی‌زنند.

مدیر روزنامه کیهان برای چندمین بار در ماه های اخیر سران معترض به نتبجه انتخابات را سران فتنه و کسانی خوانده که برای پنهان كردن ماهیت واقعی مأموریتی كه با حمایت و دستورالعمل دشمنان بیرونی و به منظور مقابله با نظام اسلامی برعهده گرفته بودند، سعی داشتند حركت خود را حركتی علیه دولت معرفی كنند ولی مواضع و عملكرد آنان خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت نشان داد كه مخالفت با دولت احمدی نژاد فقط یك بهانه است.

حسین شریعتمداری در این مقاله مخالفان دولت را مخالف با نظام خوانده و نتیجه گرفته که دولت احمدی نژاد بی تردید یك موهبت الهی است و علی رغم برخی از كاستی های قابل انتقاد، درخور تقدیر و شایسته تحسین است، اما، بسیار ساده اندیشانه است اگر تصور شود كه در فتنه اخیر، تمامی قدرت های استكباری دنیا و همه دشمنان ریز و درشت داخلی و خارجی دست در دست یكدیگر داده و همه توان خود را برای مخالفت با دولت ایشان به كار گرفته بودند.

نجفقلی حبیبی در مقاله ای در حیات نو با عنوان این گردش نخبگان است" نوشته. با طرد کردن خدمتگذاران و انداختن آنان به گوشه زندان چیزى جز خدشه‌دار شدن آبروى انقلاب نصیب ما نمى‌شود و از سوى دیگر با انتشار اخبار و تحلیل‌هاى نادرست، نتیجه‌اى حاصل نخواهد شد. کسى که به خودش و به درستى رفتارش اطمینان دارد این اندازه واکنش نشان نمى‌دهد .

این استاد دانشگاه پرسیده چرا در تلویزیون چند ساعت وقت به معترض داده نمى‌شود. چرا اجازه داده نمى‌شود در تلویزیون منتقدین حرفشان را بزنند داستان خاتمى و کروبى و موسوى مانند همان داستان دایه و مادر است که مادر براى جلوگیرى از آسیب‌رسیدن به فرزندش از به دست آوردن آن گذشت مى‌کند. یکى از مقامات مسوول در روزهاى اخیر گفته است همه را شناسایى و دستگیر مى‌کنیم آیا این چرخش قدرت است؟

در ادامه مقاله حیات نو آمده افرادى را که عشق به جمهورى اسلامى و انقلاب دارند به اتهام انقلاب مخملى دستگیر مى‌کنیم. مهندس موسوى اگر عاشق قدرت و مکنت سیاسى بود زودتر در انتخابات شرکت مى‌کرد و به صرافت براى کسب قدرت مى‌افتد. هر بار عده‌اى از او درخواست براى حضور دوباره در سیاست مى‌کردند او مى‌گفت هرچقدر چندصدایى باشد به نفع کشور است. اما در این دوره به خاطر احساس خطر آمد و این آقا چه زمان طالب قدرت بوده که حالا شده باشند؟

هادی چاوشی در گزارش اصلی دنیای اقتصاد نوشته پس از هشدارهای چندین و چندباره رییس اتاق بازرگانی ایران، و کمتر از یک هفته بعد از ابراز نگرانی رسمی‌کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس نسبت به گسترش حضور بخش شبه دولتی در اقتصاد کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به این روند هشدار داد و برای ممانعت از شكل‌گیری یك بخش شبه دولتی بزرگ پیشنهاد كرد فکری اندیشیده شود برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی واقعی.

به نوشته دنیای اقتصاد این هشدار در شرایطی اعلام می‌شود که حدود یک ماه از معامله بزرگ سهام مخابرات در بورس ایران می‌گذرد و در این مدت انتقادات فراوانی از نحوه انجام این معامله و ترکیب خریداران عمده بلوک 50‌درصدی شرکت مخابرات ایران، از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مطرح شده است. شناخته شده ترین منتقد این روند در میان بخش خصوصی، محمدرضا نهاوندیان بود که در قامت رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چندین بار نسبت به این روند هشدار داد.

روزنامه جمهوری اسلامی هم سرمقاله خود به وضعیت نگران کننده اقتصادی کشور اختصاص داده و نوشته بررسی ها نشان می دهند كاهش ضریب فزاینده پولی در یك سال گذشته عمدتا ناشی از خروج چك پولهای بانكها و جایگزینی ایران چكهای بانك مركزی بوده است . سخنان اخیر رئیس كل بانك مركزی در مورد بی فایده بودن تزریق نقدینگی به حوزه تولید طی 6 ماه گذشته و افزایش نرخ رشد نقدینگی به 23 درصد تا پایان سال جاری نیز موید این نكته است .

به نوشته این روزنامه دولت و بانك مركزی باید هوشیارانه به پیامدهای سیاستهای خود در مورد برطرف كردن ركود بخش تولید و صنعت اشراف داشته باشند تا مبادا در اثر تزریق بدون مهار نقدینگی آن هم با استفاده از روشهایی مانند استقراض ازبانك مركزی كه به تزریق شدید پول پرقدرت به جامعه منجر می شود مجددا شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی و پیامدهای تورمی آن باشیم.

روزنامه جمهوری اسلامی نتیجه گرفته در این صورت اقتصاد كشور پس از تحمل یك دوره سخت ركود كه برای مهار رشد نامعقول نقدینگی در سالهای 84 و 85 لازم بود به جای اینكه حلاوت فعالیت در فضای متعادل را بچشد دوباره گرفتار افراط در تزریق نقدینگی و تورم خواهد شد.

حیات نو در مقاله ای نوشته مدت‌هاست که کارشناسان و صاحبان صنایع صحبت از بحران عمیق در صنعت کشور مى‌کنند و مدام به مسئولان گوشزد مى‌کنند که براى این بحران باید فکر جدى شود. این در حالى است که این روزها محدودیت‌هاى بین‌المللى در کنار واردات بى‌رویه کالاهاى مصرفى و خدماتى به این موضوع دامن زده و وجود این بحران را بیشتر به رخ مردم مى‌کشد.

نویسنده حیات نو با اشاره به ادعای وزیر صنایع دولت احمدی نژاد که گفته انصافا با غیرت، رشد صنعت را محقق کردیم نوشته بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران در گزارشى به آمار و ارقام وضعیت صنعتى کشور پرداخته است. آمارى که وضعیت صنعت کشور را بحرانی نشان مى‌دهد .

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۵ آذر

بی بی سی:پنجشنبه 5 آذر 1388(26 نوامبر 2009)

آفتاب یزد از فول یک نماینده اصولگرای مجلس در صدر گزارش های خود نوشته "مخالفت رهبر نظام؛ عامل توقف روند مبادله اورانیوم"، " وصیت های کردان درباره برخی چهره های سیاسی" تیتر ابتکار است و "صعود هماهنگ سكه با قیمت جهانی" عنوان اصلی دنیای اقتصاد است.

"هر فردی را به دلیل یک خطا نمی توان منافق نامید" به نقل از رهبر جمهوری اسلامی تیتر اول اعتماد و تهران امروز است، روزنامه ایران از همین گزارش "ایجاد اختلاف و بدنینی هدف جنگ نرم است" را در صدر گزارش های خود آورده، "همه از اختلاف و تهمت پرهیز کنند" عنوان اصلی جام جم است و روزنامه جمهوری اسلامی همین خبر را با تیتر "افراد را به دلیل اختلاف نظر نباید ضد ولایت فقیه دانست"، حیات نو "نمى‌شود هر فردى را به دلیل یک خطا منافق نامید."

"اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است" به نقل از آیت الله خامنه ای تیتر رسالت است،"کسانی که به مقابله با نظام برخاسته اند سر به سنگ می کوبند" تیتر کیهان، "اختلاف نظر ضدیت با ولایت فقیه نیست" عنوان اصلی فرهیختگان است و مردم سالاری "نمی توان هر فردی را به دلیل اختلا ف نظر ضد ولا یت فقیه خواند" را در پیشانی صفحه اول خود آورده است.

علی مطهری نماینده تهران به دنبال انعکاس گفته های اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مقاله ای در حیات نو نوشته تز حذف آقاى‌هاشمى از انقلاب که توسط برخى حامیان متعصب دولت دنبال مى‌شود یک تز اشتباه است و باید کنار گذاشته شود، البته قدرت این کار را هم ندارند، زیرا آقاى‌هاشمى پایگاه مردمى خوبى دارد.

در دنباله مقاله علی مطهری آمده تندروى افرادى که درصدد حذف شخصیت‌هاى خوش سابقه انقلاب هستند نوعى فرصت طلبى است که مى‌خواهند مانند انقلاب مشروطه، فرزندان انقلاب را به حاشیه برانند . باید ثابت کنیم که برخلاف نقل مشهور، انقلاب فرزندخور نیست.

مردم سالاری در مقاله ای نوشته در فضای سیاسی مسمومی که درکشور وجود دارد باید احساس خطرکرد ودر این زمینه تمام کسانی که نسبت به آینده نظام وانقلاب دلسوزهستند خواهان تغییر درشرایط موجود هستند .

به نوشته این روزنامه سخنان اخیر رییس مجلس که در آن نسبت به شرایط گسترش تخریب شخصیت های برجسته نظام وانقلاب، فضای سیاسی کشور انتقاد شده بود شفاف، صادقانه بود ولی بدون شک کسانی که وضعیت فعلی رامطلوب می دانند؛ آنرا برنمی تابند .

آفتاب یزد در سرمقاله خود به تبلیغات روزنامه های تندرو هوادار دولت علیه اصلاح طلبان اشاره کرده که بر اساس نوشته یک روزنامه آمریکائی مدعی می شوند اصلاح طلبان از آمریکا کمک گرفته اند و یا پیرو سیاست های آنان هستند.

سردبیر آفتاب یزد با ذکر چند مثال از نوشته های اخیر روزنامه های آمریکائی پرسیده آیا این نوشته ها هم مقبول است از جمله نوشته نیویورک تایمز درباره کمک 300 هزار دلاری ایران به دانشگاه کلمبیا همزمان با سفر احمدی نژاد به سازمان ملل که باعث شد وی در آن دانشگاه سحنرانی کند. دیگر پرداخته دویست هزار دلار به جزیره سلیمان برای خریدن رای آن کشور در مجامع عمومی.

مجتبی واحدی در این مقاله مثال دیگر خود را به نوشته رسانه های مخالف اختصاص داده که یك ماه و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و همزمان با ملاقات احمدی‌نژاد با رئیس جمهور سوئیس نوشتند که وی به مقامات آمریکائی پیام داده که اگر می خواهند روابط ایجاد کنند قبل از انتخابات به این کار دست بزنند که بعدا مشکل خواهد شد.

در پایان سرمقاله آفتاب یزد آمده اگر اصلاح طلبان نیز به حدی از درماندگی برسند كه بخواهند پای خود را جای پای رسانه‌های مدعی اصولگرایی بگذارند باید با استناد به خبر رسانه‌های غربی، بگویند احمدی‌نژاد به دنبال كسب امتیاز حل مشكلات ایران و آمریكا، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.

کیهان با طرح كمیسیون ملی انتخابات که محسن رضائی آن را بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری تهیه کرد مخالفت کرده و نوشته این طرح ضمن مغایرت آشكار با اصول قانون اساسی به دنبال دور زدن شورای نگهبان و نهادهای نظارتی قانونی است . چرا که نظارت بر فرآیند اجرایی انتخابات برعهده كمیسیون ملی انتخابات قرار می گیرد در حالی كه قانون اساسی این وظیفه را به عهده شورای نگهبان گذاشته است .

کیهان ادعا کرده که طرح علاوه بر آن كه با نص صریح قانون اساسی در تضاد است، به لحاظ حقوقی نیز بسیار ناشیانه و با نگاهی دم دستی تنظیم شده است. تا آنجا كه به نظر می رسد اگر ارائه كننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، كارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را وزارت نفت! معرفی می كرد !

نوشته کیهان چنین پایان می گیرد بسیار بعید به نظر می رسد كه ارائه كننده این به اصطلاح طرح! از تضاد پیشنهاد خود با قانون اساسی و غیر عملی بودن آن بی خبر باشد، بنابراین، به نظر می رسد كه باید انگیزه اصلی ایشان از ارائه این پیشنهاد دم دستی را در جای دیگری جستجو كرد. كجا؟

آفتاب یزد در گزارش اصلی خود نوشته دیروز برای نخستین بار و در حالی كــــــــه برخی از نمایندگان مجلس - اعم از اصلا‌ح طلب و اصولگرا - بر بی‌خبری مجلس از‌‌‌‌‌‌روند توافقنامه مربوط به تبادل اورانیوم تاكید می‌كردند، یكی از حامیان دولت فرصت تجمع دانشجویان بسیجی را غنیمت شمرد و ادعا كرد كه روند تبادل اورانیوم، با مخالفت رهبری نظام مواجه و متوقف شده است.

به‌‌گزارش این روزنامه علیرضا زاکانی نماینده مجلس گفته شورای عالی امنیت ملی ‌درباره‌انرژی هسته‌ای در مرحله‌اول دستاورد بسیار خوبی داشت. اما ‌چالش‌های جدیدی هم بر اثر انتقال اورانیوم 3 درصد و غنی‌سازی آن در كشور دیگری به وجود ‌آمد كـــــــــه هم عقلا و هم رهبر در این باره مخالفت كردند.

گزارش آفتاب یزد نشان می دهد در همین حال سخنگــــــوی وزارت خارجه ایران، دو روز پیش اعلام كرده هیچ گاه كسی در ایران نگفته است كه ما مخالف خروج اورانیوم سه و نیم درصدی هستیم. و یـــك عضـــــو كمیسیــــــون امنیت‌‌‌‌‌ملــــــــی و سیــــاست‌خارجی گفته مبادلـــــه همـــــزمـــــــان سوخت در ایران امتیاز زیادی ‌نیست. بهتر است یك راهكـــــــــار مشترك ارائـــــــــه دهیم. از جملـــــــه آنكــــه بخشی از سوخت را مبادله و بخش دیگر را ‌خریداری كنیم كــــــه این راهكار بــــــه نوعی اغماض ایران را نشان می‌دهد.

محمود اسلامیان در مقاله ای در دنیای اقتصاد نوشته رییس‌جمهور آمریكا به‌رغم ژست‌تغییر، رویه اسلاف خود را با تمدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ادامه داد . علاوه بر آن، با توقیف اموال نشان داد كه به روایت تاریخ، دموكرات‌ها در عمل افراطی‌تر از رقبای جمهوری خواه خود عمل می‌كنند. از ایشان انتظاری نیست، مهم این است كه مسوولان و همه ایرانیان بدانند اهداف این تحریم‌ها چیست و وظایف و رسالت‌های ملی ما كدام است؟

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این مقاله با تاکید بر این که هدف تحریم به صورت مشخص، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی كشور است نوشته . تاكتیك در این مسیر، ناكارآمدی بنگاه‌ها، توسعه بیكاری و افزایش تورم در جامعه است تا از این رهگذر غرب به هدف اصلی؛ یعنی نارضایتی جامعه برسد. این عملیات یك زنجیره به هم پیوسته است كه این هدف‌غایی در آن دنبال می‌شود.

حیات نو در گزارشی نوشته سه سال قبل دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد به گفته برخى کارشناسان بدترین قدمی که مى‌شد براى سیاسى شدن اقتصاد برداشته شد، آن ها گفته اند ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استاندارى‌ها یک اشتباه بزرگ بود. این قدم باعث شد اقتصاد به سمت سیاسى شدن و سیاست زدگى یک گام بزرگ بردارد.

به نوشته حیات نو برخى کارشناسان و مشاوران دولت نیز سعى کردند با این جمله که مدیران سازمان مدیریت استان‌ها، معاون استاندار بوده‌اند و تنها با این حکم تغییر عنوان پیدا کرده اند این مسئله را کوچک و ناچیز جلوه دهند. در حالى که با این کار نخستین بخشى که آسیب دید پروژه‌هاى عمرانى بود. متاسفانه به برخى از این پروژه‌ها با توجه به اهمیت و موقعیت آنها اعتبار کافى تخصیص نیافت و در این امر ملاحظات سیاسى و نفوذ رجال سیاسى بیشتر لحاظ شد.

مردم سالاری در سرمقاله امروز نوشته در دو ماه اخیر روزنامه های آرمان، صدای عدالت، سرمایه، خبر و همشهری، به محاق تعطیلی رفتند. یکی رکورد بیشترین تیترهای انتقادی را به خود اختصاص داده بود، دیگری وابسته بود به جناح اصولگرایان میانه رو بودکه شهردارش مخالف استعفای یک مدیر لایق بوده است . یکی وابسته بود به اصلاح طلبانی که به دلیل تفکرشان دردایره خودی ها نیستند.

به نوشته سرمقاله مردم سالاری این همان موضعی است که کمونیستهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از آن به علم و اندیشه نقادی داشتند. آنان تئوریهای انیشتین را زاییده افکار بورژوازی می دانستند که درنهایت دردشمنی با خلقها قرار دارد. نتیجه این مواضع چه شد؟ این دست از برخوردها خلاف موضع علمی در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به طور کلی "نقد" است.