بولتن خبري ايران نبرد(1075) جمعه 29 آبان 1388(20 نوامبر 2009)

http://www.iran-nabard.com

اخبار، گزارشها و تحليلها - ايران  و تحولات عراق

اخبار كارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد    

 

متن کامل گزارش محمد البرادعی

 

متن كامل گزارش  محمد البرادعی مدیر کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي

سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

ايلنا: گزارش محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره ايران روز دوشنبه در اختيار اعضاي شوراي حكام قرار گرفت.

اين گزارش ۱۰ روز پيش از برگزاري آخرين نشست فصلي شوراي حكام در وين در اختيار ۳۵عضو اين نهاد قرار گرفت.

قرار است شوراي حكام آژانس 26 نوامبر جلسه‌اي را براي بحث و بررسي اين گزارش تشكيل دهد.

 

متن كامل اين گزارش به شرح زير است:

1. مديركل در تاريخ در 28 آگوست 2009 درباره اجراي توافقنامه پادمان‌هاي ان‌پي‌تي و مفاد مرتبط با قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007) ، 1803 (2008) و 1835 (2008) شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران به شوراي حكام گزارش داد (GOV/2009/35). گزارش پيش رو به پيشرفتهاي مرتبط از آن تاريخ تا كنون مي‌پردازد.

A. فعاليتهاي مرتبط غني‌سازي فعلي

A.1. نطنز: تاسيسات غني‌سازي سوخت و تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت

2. ايران در دوم نوامبر سال 2009 گاز يواف6 به 18 آبشار دستگاه آ24 (A24) و 6 آبشار دستگاه آ26 (A26) در تاسيسات غني‌سازي سوخت در نطنز تزريق مي‌كرد. (1) در آن روز، 12 آبشار ديگر دستگاه آ26 (A26) تحت خلا بودند. ايران به نصب آبشارها در دستگاه A28 ادامه داده است؛ تا دوم نوامبر 2009، 17 آبشار نصب شده بودند و نصب آبشار ديگر در حال ادامه بود. (2) تمام دستگاههاي نصب شده تا تاريخ مزبور سانتريفيوژهاي IR-1 با 165 دستگاه در هر آبشار هستند. كار نصب در دستگاههاي A25 و A27 همچنان ادامه دارد.

 

3. ايران تخمين زده است كه، بين 18 نوامبر 2008 و 30 اكتبر 2009، 10 هزار و 395 كليوگرم گاز يواف6 به آبشارها تزريق شده و در مجموع 924 كيلوگرم گاز يواف6 با درصد غناي پايين توليد شد(3)، كه به توليد در مجموع يك هزار و 763 كيلوگرم گاز يواف6 با درصد غناي پايين از زمان آغاز بكار تاسيسات غني‌سازي سوخت منتج مي‌شود. مواد هسته‌اي در تاسيسات غني‌سازي سوخت (شامل تزريق، محصول و دور‌ريز) بعلاوه تمام آبشارهاي نصب شده، تزريق و ايستگاههاي تخليه تحت نظارت و مهار آژانس باقي هستند.

4. راستي‌آزمايي فهرست اقلام فيزيكي (PIV) بعدي در تاسيسات غني‌سازي سوخت براي 22 تا 30 نوامبر 2009 برنامه‌ريزي شده است. همانگونه كه پيشتر به شوراي حكام گزارش شد، در آن زمان، آژانس اقلام مواد هسته‌اي در تاسيسات را راستي‌آزمايي و تعادل مواد هسته‌اي را ارزيابي خواهد كرد. (5)

5. بين 14 آگوست و 27 اكتبر 2009، مجموعا حدود 53 كيلوگرم گاز يواف6 به آبشار IR-2m ده دستگاه و سانتريفيوژهاي IR-1 تكي، IR-2m و IR-4 در تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت تزريق شد. مواد هسته‌اي در تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت بعلاوه ناحيه آبشاري، تزريق و ايستگاههاي تخليه تحت نظارت و مهار آژانس باقي هستند. (4) آژانس در حال حاضر نتايج راستي‌آزمايي فهرست اقلام فيزيكي را كه بين 14 و 16 سپتامبر 2009 در تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت انجام داد، ارزيابي مي‌كند.

6. نتايج نمونه‌هاي محيطي گرفته شده در تاسيسات غني‌سازي سوخت و تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت نشان مي‌دهد كه حداكثر سطح غني‌سازي اعلام شده

(كمتر از پنج درصد غني‌سازي اورانيوم-235 (U-235)) در هيچكدام از اين تاسيسات فراتر نرفته است.(6) از زمان گزارش قبلي، آژانس دو بازرسي سرزده از تاسيسات غني‌سازي سوخت انجام داده است، كه در مجموع شمار بازرسي‌هاي سرزده آژانس از تاسيسات غني‌سازي سوخت از مارس 2007 تا كنون به عدد 31 مي‌رسد.

A.2. قم: تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو

7. ايران در نامه‌اي به مديركل به تاريخ 21 سپتامبر 2009 به آژانس اطلاع داده است كه "بر اساس حق مسلم پادماني [آن] ... تاسيسات هسته‌اي حساس از طريق ابزارهاي مختلف نظير بكارگيري سيستم‌هاي پدافند غيرعامل ... [ايران] تصميم گرفته است كه يك تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت (تا غني‌سازي 5 درصد) بسازد ". ايران اعلام كرد كه زيرساختهاي مورد نياز براي اين تاسيسات آماده شده و اين مركز در حال ساخت است. آژانس در نامه‌اي به تاريخ 25 سپتامبر 2009 از ايران خواست تا اطلاعات بيشتري را در زمينه وضعيت فعلي ساخت آن مركز و برنامه‌هاي ايران براي معرفي مواد هسته‌اي اين تاسيسات ارائه كند. آژانس همچنين درخواست كرد كه ايران پرسشنامه اطلاعات طراحي (DIQ) مفصلي را ارائه كرده و به محض امكان دسترسي به اين تاسيسات را مهيا كند.

8. ايران در جريان نشستي با مديركل در تهران در تاريخ 4 اكتبر 2009 توافق كرد كه به آژانس اجازه دسترسي به تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو را بدهد. ايران همچنين ضمن نامه‌اي به آژانس به تاريخ 18 اكتبر 2009 يك پرسشنامه اطلاعات طراحي مقدماتي درباره تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو ارائه كرده است.

9. آژانس در 26 و 27 اكتبر 2009 راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي (DIV) در تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو را انجام داد، كه در حدود 20 كيلومتري شمال شهر قم واقع است. آژانس همچنين در 25 و 28 اكتبر 2009 دو نشست در تهران براي بازبيني پرسشنامه اطلاعات طراحي و بحث درباره زمانبندي طراحي و ساخت تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو بعلاوه وضعيت و ماهيت آن برگزار كرد. آژانس راستي‌آزمايي كرد كه تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو در حال ساخت تا 16 آبشار با مجموع حدودا 3 هزار سانتريفيوژ را در خود جاي دهد. ايران گزارش كرد كه در حال حاضر برنامه دارد تا فقط سانتريفيوژهاي IR-1 در تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو نصب كند، اما اينكه اگر ايران تصميم بگيرد چنين سانتريفيوژهايي را در آينده استفاده كند، اين تاسيسات مي‌تواند به منظور داشتن سانتريفيوژهايي از نوع پيشرفته‌تر، دوباره شكل بگيرد. ايران اعلام كرد كه برخي از تجهيزات واقع شده در تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو از سايت نطنز آورده شده‌اند، و اينكه سايت نطنز پشتيباني اصلي از تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو، نظير مونتاژ سانتريفيوژ و رفع آلودگي تجهيزات را تامين خواهد كرد. ايران همچنين اعلام كرد كه هيچ مواد هسته‌اي به تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو وارد نشده است.

10. راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي شامل بررسي تصويري دقيق همه نواحي تاسيسات، عكسبرداري لوله‌كشي آبشار و ساير تجهيزات فرآيند، نمونه‌برداري محيطي و ارزيابي دقيق طراحي، پيكربندي و ظرفيت اجزا و سيستم‌هاي مختلف تاسيسات بود. ايران دسترسي به تمام نواحي تاسيسات را مهيا كرد. آژانس تاييد كرد كه اين تاسيسات مطابق با اطلاعات طراحي ارائه شده توسط ايران بود و با وجود اينكه هيچ سانتريفيوژي به اين تاسيسات وارد نشده بود، اين تاسيسات در مرحله پيشرفته ساخت قرار داشت. پايه‌هاي نصب سانتريفيوژ، لوله‌هاي اصلي و فرعي، لوله‌كشي آب، كابل‌هاي برق در اطاقك نصب شده اما هنوز متصل نبودند؛ مخازن غيرفعال، تله‌هاي شيميايي، تله‌هاي سرد و جعبه‌هاي خنك‌كننده همچنين نصب شده بودند، اما متصل نبودند. علاوه بر آن، يك ساختمان تاسيسات شامل ترانسفورماتور برق و چيلرهاي آب همچنين نصب شده بودند.

11. آژانس در جريان نشست در تهران در 25 اكتبر 2009 توضيحاتي را درباره پرسشنامه اطلاعات طراحي مقدماتي ارائه شده توسط ايران ارائه كرد و درخواست كرد كه يك پرسشنامه اطلاعات طراحي مقدماتي بازبيني شده با اطلاعات بيشتر ارائه شود، كه ايران آن را در دور نشست بعدي در 28 اكتبر انجام داد. ايران به آژانس اطلاع داد كه با پيشرفت تاسيسات، اطلاعات بيشتر مورد نياز در پرسشنامه اطلاعات طراحي را تهيه خواهد كرد. آژانس به ايران اطلاع داد كه، مطابق با توافقنامه پادمان‌هاي آن، تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو از اين به بعد تحت راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي توسط آژانس قرار خواهد داشت. راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي بعدي قرار است پايان نوامبر 2009 انجام شود.

12. ايران اعلام كرد كه سايت فردو در نيمه دوم 2007 به سازمان انرژي اتمي ايران اختصاص يافته است و اينكه آن زمان، موقعي بود كه ساخت تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو آغاز شده بود. ايران متعاقبا طي نامه‌اي به تاريخ 28 اكتبر 2009 اين توضيحات را تاييد كرد. در آن نامه ايران اعلام كرد كه:

"در نتيجه افزايش تهديدات حملات نظامي عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت مراكز اضطراري براي سازمان‌هاو فعاليت‌هاي مختلف ايجاد كند.

"تاسيسات غني‌سازي نطنز در ميان اهدافي بود كه مورد تهديد نظامي قرار گرفته بود. بنابراين، سازمان انرژي اتمي خواستار سازمان پدافند غيرعامل شد تا يكي از مراكز مذكور را به منظور [يك] مركز غني‌سازي اضطراري اختصاص يابد، تا اينكه در صورت هر گونه حمله نظامي فعاليتهاي غني‌سازي تعليق نشوند. در همين رابطه، سايت فردو، كه يكي از آن مراكز ساخته و آماده شده است، در نيمه دوم سال 2007 براي سازمان انرژي اتمي اختصاص يافت. ساخت تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو همان زمان آغاز شد. ساخت آن هنوز ادامه دارد. بنابراين اين تاسيسات هنوز براي فعاليت آماده نيست و قرار است در سال 2011 عملياتي شود. "

13. آژانس در جريان اين نشست به ايران اطلاع داد كه تصاوير ماهواره‌اي سايت فردو قابل دسترس از طريق بازرگاني را به دست آورده بود كه نشان مي‌دهد بين سالهاي 2002 و 2004 در اين سايت فعاليت ساخت انجام شده بود و اينكه فعاليت‌هاي ساخت در سال 2006 از سرگرفته شده و تا به اين تاريخ ادامه يافته است. آژانس همچنين به اطلاعات وسيع ارائه شده به آژانس توسط شماري از كشورهاي عضو درباره جزئيات طراحي تاسيسات رجوع كرد، كه با طراحي همانگونه كه توسط آژانس در جريان راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي راستي‌آزمايي شده بود، سازگار بود. آژانس همچنين به ايران اطلاع داد كه اين كشورهاي عضو ادعا كردند كه كار طراحي تاسيسات در سال 2006 آغاز شده بود.

14. آژانس همچنين گزارش داد كه هنوز سئوالاتي را درباره هدف اين تاسيسات و چگونه اين سايت مناسب برنامه هسته‌اي ايران بود، دارد. آژانس همچنين گزارش داد كه اعلام تاسيسات جديد ايران سطح اعتماد در نبود ساير تاسيسات هسته‌اي تحت ساخت را كاهش مي‌دهد و سئوالاتي درباره اينكه آيا تاسيسات هسته‌اي ديگر در ايران وجود دارد كه هنوز به آژانس اعلام نشده است، مطرح مي‌كند.

15. نظر به موارد فوق، آژانس دسترسي به مدير پروژه تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو و افراد مسئول طراحي تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو به همراه دسترسي به اسناد اصلي طراحي نظير نقشه‌هاي مهندسي را به منظور تاييد توضيحات ايران درباره زمانبندي و هدف تاسيسات، درخواست كرد.

16. ايران اعلام كرد كه هيچ تاسيسات هسته‌اي ديگر كه در حال حاضر در دست ساخت يا فعاليت باشد و تا كنون به آژانس اعلام نشده باشد، ندارد. ايران همچنين اعلام كرد كه چنين تاسيسات آتي "مطابق الزامات ايران به آژانس، به آژانس گزارش خواهد شد ". آژانس طي نامه‌اي به تاريخ 6 نوامبر 2009 از ايران خواست تا تاييد كند كه براي ساخت يا تصويب ساخت هر گونه تاسيسات هسته‌اي ديگر كه به آژانس اعلام نشده است، تصميم نگرفته است.

17. بنا به دلايل ارائه شده در گزارش‌هاي قبلي به شوراي حكام، ايران به كد 1/3 بازبيني‌شده بخش عمومي ترتيبات اجرايي كه در سال 2003 با آن توافق كرده بود، پايبند باقي مانده است، (7) كه نيازمند اين است كه اطلاعات طراحي مقدماتي درباره يك تاسيسات هسته‌اي جديد به محض اينكه تصميم براي ساخت يا تصويب ساخت آن تاسيسات گرفته شود، در اختيار آژانس قرار داده شود. كد 1/3 بازبيني‌شده همچنين نيازمند اين است كه ايران اطلاعات طراحي بيشتري همزمان با اينكه طراحي در ابتداي تعريف پروژه، طراحي مقدماتي، ساخت و مراحل تصويب توسعه مي‌يابد، در اختيار آژانس قرار دهد. (8) حتي اگر، همانگونه كه توسط ايران اعلام شده، تصميم براي ساخت تاسيسات جديد در سايت فردو در نيمه دوم سال 2007 گرفته شده باشد، عدم اقدام ايران در اطلاع دادن به آژانس درباره تاسيسات جديد تا سپتامبر 2009 با الزامات آن تحت ترتيبات اجرايي توافقنامه پادمان آن در تناقض بود.

B. فعاليت‌هاي بازفرآوري

18- آژانس اتمي به بررسي استفاده و ساخت سلول‌هاي داغ در راكتور تحقيقاتي تهران (TRR) و تاسيسات توليد راديوايزوتوپ موليبدن، يد و زنون (MIX) ادامه داده است. آژانس راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي در راكتور تحقيقاتي تهران در تاريخ در 19 آگوست 2009 و 9 نوامبر 2009 در تاسيسات توليد راديوايزوتوپ موليبدن، يد و زنون انجام داد. هيچ نشانه‌هايي از فعاليت‌هاي مرتبط با بازفرآوري در دست اقدام در اين تاسيسات وجود نداشت. در حاليكه ايران اعلام كرده است هيچ فعاليت مرتبط با تحقيق و توسعه‌اي در ايران وجود نداشته است، آژانس قادر است اين امر را فقط با توجه به اين دو تاسيسات تاييد كند، اگرچه بندهاي پروتكل الحاقي در حال حاضر با توجه به آن براي ايران در دسترس نيست.

C. پروژه‌هاي مرتبط با راكتور آب سنگين

19- آژانس اتمي پرسشنامه‌ اطلاعات طراحي به روز شده براي تاسيسات توليد سوخت (FMP) در اصفهان را كه در تاريخ 21 آگوست 2009 (پاراگراف 9، GOV/2009/55) توسط ايران ارائه شده، بررسي كرده است. بر خلاف آنچه در نامه تاريخ 19 ژوئن 2009 آژانس اتمي درخواست شده بود، اين پرسشنامه‌ اطلاعات طراحي به روز شده شامل اطلاعات درباره مشخصات طراحي مونتاژ سوخت راكتور IR-40 نبود. آژانس اظهاراتي را درباره پرسشنامه‌ اطلاعات طراحي فوق براي ايران در تاريخ 5 نوامبر 2009 انجام داد و در آن تقاضاي خود مبني بر اينكه ايران اطلاعات مونتاژ سوخت را ارائه كند، تكرار كرد.

20- آژانس اتمي ارزيابي خود از نتايج راستي‌آزمايي فهرست اقلام فيزيكي را كه در آگوست 2009 در تاسيسات توليد سوخت (پاراگراف 10، GOV/2009/55) انجام داد را نهايي كرده است و نتيجه گيري كرده است كه فهرست مواد هسته‌اي در تاسيسات توليد سوخت همانگونه كه ايران اعلام كرده با آن نتايج مطابقت دارند، البته با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري كه معمولا همراه تاسيسات توليد مشابه با چنين ظرفيت‌هايي وجود دارند. در 24 اكتبر 2009 آژانس يك راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي در تاسيسات توليد سوخت انجام داد. آژانس اتمي تاييد مي‌كند كه وضعيت اين تاسيسات بدون تغيير باقيمانده است و اينكه دستگاه‌ها، ميله‌ها و پالت‌هاي بيشتري توليد نشده است.

21- در تاريخ 7 نوامبر 2009 آژانس اتمي يك راستي آزمايي اطلاعات طراحي در راكتور IR-40 اراك انجام داد. آژانس تاييد مي‌كند كه ساخت و ساز اين تاسيسات در حال انجام است. آژانس همچنان به استفاده از عكسبرداري ماهواره‌اي براي زير نظر داشتن وضعيت "تاسيسات توليد آب سنگين " كه به نظر نمي‌رسد از زمان آخرين گزارش راه اندازي شده باشد، ادامه داده است.

22- در تاريخ 25 اكتبر 2009 در حين انجام راستي آزمايي اطلاعات طراحي در "تاسيسات تبديل اورانيوم " (UCF) اصفهان، آژانس 600 بشكه 50 ليتري كه بر اساس اعلام ايران حاوي آب سنگين بود، مشاهده كرد. آژانس در نامه‌اي به تاريخ 10 نوامبر 2009 از ايران تقاضا كرد تا تعداد اين بشكه‌ها و محتويات آنها را تاييد كند و اطلاعاتي در باره منشاء اين آب سنگين ارائه دهد.

D. ديگر موضوعات اجرا

D.1. تبديل اورانيوم

23- آژانس در نامه‌اي به تاريخ 16 اكتبر 2009، از ايران درخواست كرد تا اطلاعاتي درباره طرح، تجهيزات و نصب كه براي يك آزمايشگاه تحليلي در نظر گرفته شده ارائه كنند، آزمايشگاهي كه در پرسشنامه اطلاعات طراحي به روز شده براي تاسيسات تبديل اورانيوم كه در آگوست 2009 تحويل آژانس شد ايران اشاره كرده بود كه قصد دارد در محلي زيرزميني در يكي از نواحي ذخيره تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان نصب خواهد شد.

24- آژانس در تاريخ 25 اكتبر 2009 يك راستي آزمايي اطلاعات طراحي در تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان انجام داد. در آن زمان، اين تاسيسات در حال تعميرات و نگهداري بود. هيچ گاز هگزا فلوريد اورانيومي (UF6) از تاريخ 10 آگوست 2009 توليد نشده است. بنا بر اين مقدار كلي اورانيوم به شكل گاز هگزا فلوريد اورانيوم توليد شده در تاسيسات تبديل اورانيوم از تاريخ مارس 2004 ، 366 تن باقي مانده است كه مقداري از آن به تاسيسات غني سازي سوخت و تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت انتقال داده شد و اينكه موردي براي نظارت و مهار آژانس باقي مانده است (پاراگراف 12، GOV/2009/55). بين 11 آگوست 2009 و 25 اكتبر 2009، 92 نمونه‌ از "ديورانات آمونيوم " (ADU) كه شامل حدود يك كيلوگرم اورانيوم بود از طريق تاسيسات توليد اورانيوم بندرعباس در تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان دريافت شد.

25- اطلاعات طراحي

ايران تا كنون اجراي متن اصلاح شده بخش عمومي ترتيبات اجرايي موسوم به كد 1/3 در خصوص تهيه اوليه اطلاعات طراحي را از سر نگرفته است و فقط وضعيت فعاليت‌هاي هسته‌اي كه توافق پادمان‌هاي جامعي در اجرا دارد باقي است اما در حال اجراي مفاد كد اصلاح شده 3.1 نيست. اشاره به اين مطلب مهم است كه نبود چنين اطلاعات اوليه‌اي زمان در دسترس آژانس براي طراحي ترتيبات پادمان‌هاي ضروري را بويژه براي تاسيسات جديد كاهش مي‌دهد و سطح اعتماد را در غياب ديگر تاسيسات هسته‌اي در دست ساخت همانطور كه در بالا اشاره شد، كاهش مي‌دهد.

26- آژانس در دسامبر 2007 اطلاعات طراحي مقدماتي نيروگاه برق هسته‌اي كه قرار است در دارخوين ساخته شود را تقاضا كرد (پاراگراف 11، GOV/2008/38). ايران در نامه‌اي به تاريخ 22 سپتامبر 2009 اطلاعات طراحي مقدماتي اين نيروگاه را ارائه داد كه همانطور كه در نامه 21 سپتامبر 2009 درباره تاسيسات غني سازي سوخت فردو اشاره كرده است، تمايل دارد به جاي الزام قانوني همكاري كند. در اين اطلاعات طراحي مقدماتي، نيروگاه دارخوين به عنوان يك راكتور 360 مگاواتي با آب تحت فشار توصيف شده كه ساخت و ساز آن قرار است در سال 2011 آغاز شود و قرار است در سال 2015 برق آن در شبكه وارد شود. آژانس اتمي اين اطلاعات طراحي را بررسي كرده است و از ايران شفاف‌سازي‌هاي اضافي،علاوه بر چيزهاي ديگر، در خصوص طراحي دستگاه‌هاي سوخت و طرح اين تاسيسات درخواست كرده است.

27- به دلايلي كه در گزارش‌‌هاي پيشين شوراي حكام آمده است، آژانس اتمي بر اين باور است كه كد اصلاح شده 3.1 براي ايران لازم الاجرا باقي مانده است. بنا بر اين همانطور كه در بالا در خصوص تحويل ديرهنگام اطلاعات طراحي تاسيسات غني سازي سوخت فردو اشاره شد، عدم موفقيت ايران در ارائه اطلاعات طراحي تاسيسات دارخوين تا سپتامبر سال جاري ميلادي در مغايرت با تعهدات آن تحت ترتيبات اجرايي توافقنامه پادمان‌هاي آن است.

D.3. ديگر موارد

28- انجام يك راستي‌آزمايي فهرست اقلام فيزيكي در نيروگاه اتمي بوشهر براي 17 نوامبر 2009 در نظر گرفته شده است.

29- آژانس در 23 سپتامبر 2009 يك راستي‌آزمايي اطلاعات طراحي را در آزمايشگاه شيمي اورانيوم در اصفهان انجام داد و قادر است وضعيت توقف اين تاسيسات را تاييد كند (پاراگراف 17، GOV/2009/55).

30- بر اساس تصاوير ماهواره‌اي و اسناد پشتيبان مرتبط با نمونه‌هاي ديورانات آمونيوم دريافت شده در تاسيسات تبديل اورانيوم اصفهان (پاراگراف 23 بالا را مشاهده كنيد) آژانس ارزيابي مي‌كند كه فعاليت‌هاي بازيابي اورانيوم در ناحيه تاسيسات توليد اورانيوم بندر عباس تداوم دارد.

E. ابعاد نظامي احتمالي

31- همانگونه كه در گزارش‌هاي پيشين مديركل آژانس به شوراي حكام توضيح داده شد (جديدترين مورد آن در پاراگراف 18، GOV/2009/55)، چند مورد موضوعات باقيمانده وجود دارد كه موجب نگراني‌هاي شده و بايد به منظور عدم وجود ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هسته‌اي ايران شفاف سازي صورت پذيرد. همانطور كه در آن گزارش‌ها اشاره شد، براي آنكه آژانس قادرباشد به اين نگراني‌ها بپردازد و در تلاش‌هاي خود براي ايجاد تضمين در خصوص عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران پيشرفت حاصل كند، ضروري است ايران علاوه بر چيزهاي ديگر پروتكل الحاقي را اجرا كند و اطلاعات و دسترسي ضروري براي حل موارد زير را فراهم كند تا سوالات مرتبط با مطالعات ادعايي حل شود، شرايط به دست آورد اسناد فلز اورانيوم شفاف سازي شود، فعاليت‌هاي اكتساب و تحقيق و توسعه موسسات و شركت‌هاي نظامي مرتبط كه مي‌تواند به موضوع هسته‌اي مرتبط باشد شفاف سازي گردد و توليد تجهيزات و اجزاي مرتبط هسته‌اي متعلق به شركت‌هاي متعلق به صنايع دفاع شفاف سازي گردد.

32- آژانس اتمي هنوز منتظر پاسخي از ايران به تقاضاي آن براي ملاقات با مقامات ايراني مرتبط با اين موضوعات است. آژانس همچنين هنوز منتظر پاسخ ايران به درخواست هاي مكرر آژانس براي دسترسي به افراد، اطلاعات و مكان‌هاي اعلام شده در اسناد مطالعات ادعايي است تا صحت اظهارات ايران مبني بر اينكه اين اسناد ساختگي و جعلي هستند را بيازمايد. تحليل‌هاي بيشتر اطلاعات در دسترس آژانس بر اهميت تعامل ايران با آژانس را به روشي اساسي و جامع تاكيد مي‌كند و همچنين خواستار دسترسي تقاضا شده است تا اينكه احتمالا مسايل باقيمانده حل شوند. در اين خصوص، كمك كننده است كه كشورهاي عضو آژانسي كه اسناد را به آژانس ارائه كرده‌اند موافق باشند تا بيشتر اين اسناد به نحو مقتضي با تهران تبادل شود.

خلاصه

33- آژانس به راستي‌آزمايي نبود انحراف در مواد هسته‌اي اعلام شده ايران ادامه مي‌دهد. در حالي كه ايران اخيرا اطلاعات طراحي مقدماتي راكتور دارخوين را ارائه كرد، آژانس به تاكيد بر اينكه ايران به كد بازبيني شده 3.1 بخش عمومي ترتيبات اجرايي كه در سال 2003 با آن توافق كرد‌، و اجراي آن را در مارس 2007 متوقف كرد، پايبند نبوده است، ادامه مي‌دهد.

34 - ايران آژانس را در مورد ساخت يك تاسيسات جديد غني‌سازي آزمايشي، تاسيسات غني‌سازي سوخت فردو در قم مطلع كرده است. عدم اطلاع به آژانس از سوي ايران، مطابق با مفاد كد بازبيني شده 1.3 در مورد تصميم ساخت يا تصويب ساخت يك تاسيسات جديد به محض آن كه چنين تصميمي گرفته شود، و ارائه اطلاعات، زماني كه طراحي توسعه مي‌يابد، با تعهدات آن تحت ترتيبات اجرايي توافقنامه پادمان آن در تناقض است. علاوه بر اين، تاخير ايران در ارائه چنين اطلاعاتي به آژانس، به اعتمادسازي كمكي نمي‌كند. در حالي كه آژانس تائيد كرده است كه اين تاسيسات مطابق با اطلاعات طراحي ارائه شده توسط ايران است،‌ توضيحات ايران در مورد هدف اين تاسيسات و زمانبندي طراحي و ساخت آن نيازمند شفاف‌سازي است.

35- ايران فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي يا كار در زمينه پروژه‌هاي مربوط به آب سنگين را كه درخواست‌ شوراي امنيت بوده، تعليق نكرده است.

36- بر خلاف درخواست شواري حكام و تقاضاهاي شوراي امينت، ايران نه پروتكل الحاقي را اجرا كرده و نه در رابطه با مسائل باقيمانده نگران‌كننده، كه بايد براي منع از ورود ابعاد نظامي به برنامه هسته‌اي ايران روشن گردند، با آژانس همكاري كرده است. اكنون بيش از يك سال از زماني كه آژانس قادر بود با ايران در بحث درباره اين مسائل باقيمانده تعامل كند، گذشته است. تا زماني كه ايران پروتكل الحاقي را اجرا نكرده و مسائل باقيمانده را از طريق مذاكرات اساسي روشن نسازد، آژانس در موقعيتي نخواهد بود كه بتواند تضميني معتبر در مورد نبود مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران ارائه نمايد.

37 - مديركل به گزارش در اين خصوص به نحو مقتضي ادامه خواهد داد.

 

رژیم ایران و دولتهای بزرگ(آمریکا، اروپا)، روسیه، چین و....... پروژه اتمي رژيم ايران-  آژانس بين المللي انرژي، شورای امنیت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران

 

روسيه آماده است كه از تحريمات عليه ايران حمايت كند

خبرگزاري فرانسه  : شنبه 23 آبان1388(14 نوامبر 2009)

 روزنامه كامرسانت روز شنبه از قول منابعي در دولت ديمتري مدوديف گفت، روسيه آماده است كه از تحريمات عليه برنامه جنجالي هسته‌يي ايران حمايت كند.

اين روزنامه نوشت، اخيراً منابع ما در دولت رئيس جمهور غالباً مي گويند كه، مسكو 100% درصد آماده حمايت از تحريمات عليه ايران است...بنا به گفته اين روزنامه آخرين حرف بر سر پذيرش تحريمات احتمالي بر عهده مدوديف و باراك اوباما روساي جمهوري روسيه و آمريكاست كه قرار است روز يكشنبه در حاشيه اجلاس آسيا- اقيانوسيه در سنگاپورملاقات كنند.اين روزنامه گفت، آنها فقط در مورد برنامه هسته‌يي ايران گفتگو نخواهند كرد بلكه مي توانند در مورد زمان تحريمات كه بايد اعمال شود، تصميم بگيرند.

 

سخنان اوباما در رابطه با موضوع هسته‌يي ايران در كنفرانس مطبوعاتي با نخست وزير ژاپن

تلويزيون سي ان ان  : جمعه 22 آبان 1388(13 نوامبر 2009)

 اوباما: در سپتامبر گذشته باتفاق يكديگر ما يك قطعنامه تاريخي را در شوراي امنيت گذرانديم، ما در حال ساختن يك اجماع بين المللي، براي امنيت مواد آزاد هسته‌يي وتحكيم نظام عدم تكثير توليدات هسته‌يي، مي باشيم ، و در اين رابطه، درمورد كره شمالي و وضعيتي كه در ايران است صحبت كرديم، و تصريح كرديم كه اين براي هردوكشور مهم است كه به تعهدات بين المللي خود عمل كنند، اگر عمل كنند، درب را بسوي آينده اي بهتر باز مي كنند، و اگرنه ، ما متحد باقي مانده ، و قطعنامه هاي صادر شده‌ي سازمان ملل را اجرا مي كنيم، و در يك فضاي بين المللي كار مي كنيم تا درجهت طرح عدم تكثير توليدات هسته‌يي حركت كنيم.

 

سخنراني اوباما در توكيو و اشاره به اتمي ايران

تلويزيون CNN  : شنبه 23 آبان1388(14 نوامبر 2009)

اوباما: ... تا وقتي كه اين تسليحات وجود دارند, آمريكا يك چتر حفاظتي اتمي موثر و قدرتمندي, كه دفاع از هم پيمانان ما را تضمين كند, از جمله براي كره جنوبي و ژاپن, حفظ خواهد كرد... همه كشورها حق برخورداري از انرژي صلح آميز اتمي را دارند. كشورهايي كه داراي تسليحات اتمي هستند, مسئوليت دارند كه به سمت خلع سلاح اتمي حركت كنند, و آنهايي كه اين تسليحات را ندارند , مسئوليت دارند كه از آن دوري كنند. در اين رابطه, ژاپن نمونه خوبي است... سال آينده در اجلاس سران, كه در مورد بحث امنيت اتمي خواهد بود, ما اهداف خود را در زمينه امن كردن تمامي مواد اتمي آسيب پذير در جهان , ظرف 4 سال, ارتقا خواهيم داد. همانطور كه قبلا هم گفتم, تقويت نظام منع تكثير اتمي در جهان, مربوط به تنها يك كشور خاص نيست. بلكه مربوط به تمامي كشورها است كه بايستي به مسئوليتهاي خود عمل كنند. اين امر, شامل حال جمهوري اسلامي ايران, و كره شمالي هم مي شود.

 

به باور کارشناسان ايران مي تواند تا يک سال ديگر اين مرکز غني سازي را راه اندازي کند

سايت صداي آمريكا 22/8/1388: جمعه 22 آبان 1388(13 نوامبر 2009)

 محمد البرادعي، مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي، در آخرين گزارش خود نتيجه ي بازرسي از مرکز فردو را منعکس مي کند. رسانه ها به نقل از يک ديپلمات اروپايي نوشتند ساخت مرکز قم به هفت سال قبل باز مي گردد.بنا به گزارش ها ساخت مرکز فردو حدود سال دو هزار و دو آغاز شد. بعد براي دو سال همزمان با تعليق غني سازي مراحل ساخت متوقف شد و سال دو هزار و شش زماني که غني سازي از سر گرفته شد ساخت آن ادامه پيدا کرد.

توقف نصب سنتريفيوژها در نظنز در سطح پنج هزار از موارد درز کرده به رسانه هاست که احتمالا در گزارش البرادعي منعکس خواهد شد. کارشناسان اين امر را ناشي از مشکلات فني مي دانند.

ابعاد مرکز فردو ظاهرا براي يک مرکز صنعتي غني سازي کوچک اما، براي فعاليت هاي نظامي کافي است. به باور کارشناسان ايران مي تواند تا يک سال ديگر اين مرکز غني سازي را راه اندازي کند...

 

فرمانده سپاه تهران بزرگ کیست؟

مرتضی نیک پندار

جرس:جمعه 22 آبان 1388(13 نوامبر 2009)

سرلشكر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران طی حکمی سرتیپ حسين همدانی را به فرماندهی "سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ" منصوب کرد. انتظار می رود که تغییر فرماندهی سپاه محمد رسول الله در راستای افزایش انسجام و هماهنگی بیشتر نیروهای بسیج و نیروی زمینی سپاه در کنترل پایتخت ایران باشد. این دو نیرو مدتی پیش و به دستور فرمانده کل سپاه پاسداران، پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی در یکدیگر ادغام شدند.  

 

لشگر محمد رسول الله تهران بزرگ - که پیش از این "لشگر ۲۷ محمد رسول الله" خوانده می شد - تا سال ۱۳۷۴ مسوولیت کنترل پایتخت در شرایط غیرعادی را برعهده داشت. پس از تشکیل "قرارگاه ثارالله" که وظیفه اصلی آن برقراري امنيت شهر تهران بود، این لشگر نیز زیرمجموعه قرارگاه شد. مقر فرماندهی قرارگاه ثارالله در حد فاصل ده ونک و اوين در شمال تهران قرار دارد.  در سال ۱۳۸۷  و به دنبال تغييرات ايجاد شده در ساختار سپاه پاسداران و تشكيل سپاه‌هاي استاني، لشكر ۲۷ محمد رسول‌الله و منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ در يكديگر ادغام شدند و به "سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ" تغيير نام يافت. پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خردادماه سال جاری، به دستور شورای عالی امنیت ملی وظیفه کنترل پایتخت تا دو ماه بر عهده قرارگاه ثارالله و بالطبع لشگر محمد رسوال الله در تعامل با نیروی مقاومت بسیج گذاشته شد. بازداشت، بازجویی و اعتراف گیری از بسیاری از چهره های مشهور سیاسی و فرهنگی از جمله سعید حجاریان، پس از انتخابات اخیر توسط این لشگر انجام شد.

سرتیپ حسین همدانی، فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله، پیش از این جانشینی حسین طائب، فرمانده سابق نيروی مقاومت بسيج را بر عهده داشت. از حسین طائب به عنوان یکی از چهره های اصلی سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود. نیروی های بسیجی روز ۲۳ خرداد ماه و به درخواست فرمانده نیروی انتظامی ایران، برای کنترل پایتخت ایران فرخوانده شدند و پس از آن در هماهنگی با لشگر محمد رسول الله به کار خود ادامه دادند. حسین همدانی در ۱۸ تیرماه سال جاری با تایید نقش بسیج در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و دستگیری های گسترده گفته بود: "آن‌قدر اطلاعات و اعتراف از اغـتـشاشگران به دست آمده كه اگر تا مدت‌ها همه رسانه‌ها بسيج شوند، نمي توان تمام اين اعترافات را به مردم انتقال داد". وی  میرحسین موسوی و کروبی را به "داشتن ستاد انقلاب مخملي و وارد كردن سيستم مخابراتي پيشرفته‌ از دوبي و شنود مسائل امنيتي" متهم کرده بود.

سرتیپ حسین همدانی از فرماندهان قدیمی سپاهی است. او از موسسین سپاه پاسداران در کردستان است و در نبردهای داخلی کردستان در آغاز انقلاب ایران حضور داشته است. همدانی  از ابتدا تا پایان جنگ ایران و عراق سمت های مختلفی را در جبهه غرب کشور تجربه کرده است. او نخستين فرمانده "لشكر ۳۲ انصارالحسين سپاه" و فرمانده "لشكر ۱۶ قدس گيلان" در دوران جنگ بوده است. اما مهمترین سمت همدانی فرماندهی لشگر ۲۷ محمد رسول الله بود. موسس اصلی این لشگر احمد متوسلیان بود که در سال ۱۳۶۰ با ادغام نیروهای سپاه مریوان، پاوه و همدان تيپ ۲۷ محمد رسول‌الله را تشكيل داد و فرماندهي تيپ مذكور را نيز خود به عهده گرفت. احمد متوسلیان در آن زمان با مخالفت های فراوانی از سوی برخی دیگر از فرماندهان سپاهی روبرو می شد و حتی به داشتن نفاق متهم شد. این فشارها بر روی او موجب شد تا در روز ۱۴ تیر ۱۳۶۱ یکباره تصمیم بگیرد با تعدادی نیرو به لبنان برود که در آن زمان درگیر تهاجم ارتش اسراییل و جنگ و آشوب داخلی بود. متوسلیان در لبنان به گروگان گرفته شد و تا کنون خبری از سرنوشت او منتشر نشده است. گفته می شود که حسین همدانی یکی از منتقدان احمد متوسلیان در زمان حضور در لشگر ۲۷ محمد رسول الله بوده است.

حسین همدانی از دوستان نزدیک محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه است. آشنایی و همکاری این دو به دوران جنگ ایران و عراق باز می گردد. در دهه ۷۰ که سردار جعفری فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران بود، همدانی مسئولیت لشگر ۲۷ محمد رسول الله را بر عهده گرفت. پس از آن که جعفری "مرکز راهبردی سپاه" را در سال ۱۳۸۴ تاسیس کرد، بلافاصله همدانی را به سمت معاونت خود در این مرکز منصوب نمود. در سال ۱۳۸۷ نیز سردار جعفری همدانی را به جانشینی فرمانده نیروی مقاومت بسیج منصوب کرد. چند ماه پس از این انتصاب بود که همدانی یک جنجال بین المللی را برای رژیم جمهوری اسلامی آفرید. او طي یک سخنرانی در آبان ۸۷ در شهر همدان اعلام کرد که "جمهوري اسلامي تامين کننده تسليحات ارتش هاي آزادي بخش منطقه" است. سردار همداني همچنین عمليات شهادت طلبانه را از روش هاي جنگي نيروهاي تحت امر خود ذکر کرده، و گفته بود "بسيجيان ما متراكم از انرژي هسته‌ اي هستند كه اگر منفجر شود مقاومت جانانه ‌اي را در مقابل متجاوزان ‏به منصه ظهور مي ‌رسانند." بازتاب گسترده اظهارات همدانی در رسانه هاي بين المللي تا حدي بود که او مجبور شد اظهارات خود را تکذیب کند.

 

آمريكا و روسيه به ايران هشدار مي‌دهند كه زمان در رابطه با بحران اتمي در حال تمام شدن است

خبرگزاري فرانسه : يكشنبه 24 آبان 1388(15 نوامبر 2009)

 رئيس جمهور امريكا باراك اوباما روز يكشنبه در حالي كه به تهران هشدار مي‌داد كه زمان در حال اتمام است قويترين حمايت روسيه تا كنون، در رابطه با بحران اتمي ايران را بدست آورد.

رئيس جمهور روسيه ولاديمير مدويدوف بعد از گفتگوهاي خو د با اوباما گفت نه او و نه رهبر آمريكا از سرعت پيشرفت (در موضوع اتمي ايران ) راضي نيستند و اين در حاليست كه تهران در پاسخگويي به توافق مورد حمايت سازمان ملل وقت كشي كرده است. اوباما پيشنهاد اتمي به ايران را منصفانه خواند، پيشنهادي كه از كشورها ديگر ازجمله روسيه مي‌خواهد تا به غني‌سازي اورانيوم جمهوري اسلامي كمك كنند.

اوباما گفت متأسفانه حداقل تاكنون ايران نتوانسته است جواب مثبت بدهد . او ادامه داد با در نظر گرفتن اين رفتار ، وقت براي ما در حال تمام شدن است.....

مدويدوف گفت مسكو بطور كامل از سرعت تلاشهايي كه در جهت كنار زدن بن‌بست با ايران بوده راضي نيست.

وي گفت هدف ما روشن و شفاف است . وي افزود ما آماده هستيم تا بيشتر كار كنيم تا مطمئن شويم برنامه اتمي ايران تنها براي اهداف صلح‌آميز است. او با اشاره به تحريمات جديد عليه تهران گفت در صورتيكه ما شكست بخوريم براي حركت دادن پروسه در جهت ديگري گزينه‌هاي ديگر كماكان روي ميز قرار دارند .

مدويدوف گفت بعنوان سياستمداراني منطقي ما درك مي‌كنيم كه هر پروسه‌اي يك نقطه پاياني دارد. پروسه گفتگوهائي كه وجود دارد براي لذت بردن از گفتگوها نيست بلكه براي رسيدن به اهداف مادي هست.

اوباما كه به كمك روسيه براي شكستن بحران جاه‌طلبي اتمي ايران نياز دارد ، در پايان گفتگوهايش با مدويدوف در حاشيه كنفرانس آسيا - اقيانوس آرام در سنگاپور، به گرمي دست او را فشرد.

اوباما گفت من مانند هميشه پرزيدنت مدوديف را بسيار سازنده و انديشمند يافتم . وي گفت بعد از ساليان بي‌اعتمادي متقابل دكمه راه‌اندازي مجدد ( روابط امريكاو روسيه) جواب داشته است.

 

كوشنر نسبت به معامله اورانيوم با ايران, بدبين است

خبرگزاري رويتر  : يكشنبه 24 آبان 1388(15 نوامبر 2009)

 كوشنر, وزير خارجه فرانسه, طي اظهاراتي كه روز يكشنبه منتشر شد گفت, به نظر مي رسد ايران به سمت رد كردن پيشنويس معامله با قدرتهاي جهان, كه توسط ملل متحد تهيه شده, و براي از دسترس خارج كردن الزامات توليد اورانيوم با درجه تسليحاتي طراحي گرديده, پيش مي رود...

او طي مصاحبه اي با يك روزنامه اسراييلي, در پاسخ به اين سئوال كه آيا تصميم گيري نهايي ايران, مشروط است, گفت, شما مي توانيد چنين تعبيري از آن داشته باشيد, اما در معنا, جواب تا حدودي, پيش از اين داده شده, و آن منفي است. اين يك شرمساري است, يك شرمساري است, يك شرمساري است.

او به روزنامه ايودت آهارونوت گفت, ما درخواست كرديم كه ميزان زيادي از اورانيم با غناي كم را تحويل بگيريم, زيرا نمي خواهيم كه آنها, در هنگامي كه ما براي آنها غني سازي را انجام مي دهيم, خودشان هم غني سازي اورانيوم را , كه مي تواند روزي براي اهداف نظامي مورد استفاده قرار بگيرد, ادامه دهند.

كوشنر گفت هيچيك از كنفرانسهاي مذاكره ميان ايران و 1+5 , بطور خاص موفقيت آميز نبوده. ما منتظريم. اين خوب نيست, و خيلي خطرناك است. ايران تكذيب مي كند كه در پي تسليحات اتمي باشد, اما مخفيكاري حول پروژه هايش و توهين هايش عليه اسراييل, ترس و بيم از جنگ را افزايش داده است...

كوشنر گفت, من نمي خواهم در مورد احتمال حمله اسراييل, اظهار نظر كنم. من نمي خواهم اين اتفاق بيفتد. اين يك خطر جدي است و در نتيجه, گفتگو و مصالحه, بايد با سرعت آغاز شود.

 

آژانس بين المللي انرژي اتمي: ايران بايد توضيحات بيشتري در مورد سايت دوم اتمي بدهد.

خبرگزاري فرانسه: دوشنبه 25 آبان 1388(16 نوامبر 2009)

 روز دوشنبه ديدهبان اتمي سازمان ملل گفت, توضيحات ايران درباره ماهيت و هدف يك سايت دوم اتمي كه سابقا اعلام نشده بود, مستلزم توضيح بيشتري است.

در يك گزارش جديد طبقه بندي شده, كه يك كپي آن بدست خبرگزاري رسيده, آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته كه اين تاسيسات, كه در نزديك شهر مقدس قم در حال ساخته شدن است, با اطلاعات طراحي تهيه شده توسط ايران مطابقت دارد.

اين گزارش اضافه ميكند, با اين وجود, توضيحات ايران درباره هدف اين تاسيسات و شرح وقايع در باره طرح و ساختن آن مستلزم توضيحات بيشتري است

 

گزارشات: روسيه گفت شروع كار مجتمع اتمي ايران، به تعويق افتاده است

خبرگزاري فرانسه: دوشنبه 25 آبان 1388(16 نوامبر 2009)

 يك مقام ارشد روسيه روز دوشنبه گفت يك مجتمع بحث‌انگيز اتمي كه روسيه در ايران آن را ساخته است و قرار بود تا پايان سال 2009 كارش به اتمام برسد راه‌اندازي نخواهد شد.

اينترفاكس و ريانُووُستي به‌نقل از سرگئي اشماتكو وزير انرژي روسيه خبر دادند كه ما تا پايان سال‌جاري در انتظار نتايج جدي هستيم اما خودِ راه‌اندازيِ اين مجتمع، شروع نخواهد شد. در ماه ژوييه رئيس كمپاني دولتي اتمي روساتم گفت بود اين مجتمع انرژي كه در شهر بوشهر در ايران واقع شده تا پايان سال 2009 راه‌اندازي مي‌شود.

روسيه به‌رغم نگرانيهاي غرب راجع به برنامه انرژي اتمي ايران، به ساختن اين مجتمع ادامه داده بود. آمريكا و متحدان آن نگرانند كه هدف ايران از برنامه اتمي، كسب يك بمب اتمي مي‌باشد...

اعلام موضع روسيه راجع به مجتمع بوشهر يك روز بعد از آن است كه ديميتري مدوديف رئيس جمهور روسيه گفته بود مسكو از سرعت پيشرفت تلاشها براي حل بحران اتمي ايران كاملاً ناخرسند است. درعينحال شماتكو در مورد اين تعويق گفت اشكالِ فني وجود دارد و كارِ اين پروژه ادامه مي‌يابد. وزير انرژي گفت روسيه مانند قبل، مطمئن است كه التزامات خود نسبت به ايران را برآورده مي‌كند..

 

اوباما بر سرعواقب جاه طلبي هسته‌ي به ايران هشدار داد.

خبرگزاري فرانسه: سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

روز سه شنبه باراك اوباما، پس از اينكه ديدبان هسته‌يي سازمان ملل خواستار جواب هاي بيشتري ازتهران شد، به ايران در مورد عواقب اينكه اگر از اطمينان دادن به جهان، در مورد جاه طلبي هاي هسته‌يي خود، كه صلح آميز است سرباز زند، اخطار كرد .

اما دركنار اوباما پس از ملاقات در پكن، هوجين تائو رئيس جمهور چين نيز گفت، براي حل بن بست طولاني مدت ايران با جامعه بين المللي بر سر برنامه هسته‌يي آن به ، گفتگو و مذاكرات نياز است.

اگر چه هر دو رهبر در بيانيه مشتركي گفتند كه، تحولات اخير در بحران هسته‌يي را بانگراني مورد توجه قرار داده اند.

اوباما پس از ملاقات با هو در اولين سفرش به چين گفت، ما توافق كرديم كه جمهوري اسلامي ايران بايد به جامعه بين المللي تضمين هايي بدهد كه برنامه اتمي آن صلح آميز و شفاف مي باشد .

اوباما گفت، در اين نقطه دو كشور ما و بقيه شركاي ما در كشورهاي 1+5 متحديم ، .... ايران فرصتي براي ارائه و نشان دادن مقاصد صلح آميز خود دارد، اما اگر از اين فرصت استفاده نكند عواقبي خواهد داشت ...

هوجين تائو گفت، ما هر دو اعلام كرديم كه حمايت از نظام بين المللي منع تكثير هسته‌يي ، و حل مناسب موضوع هسته‌يي ايران ، از طريق گفتگو و مذاكرات، براي ثبات درخاورميانه و منطقه خليج بسيار مهم است .

جفري بادر، يكي از مشاورين ارشد كاخ سفيد براي آسياي شرقي گفت، واشينگتن روز سه شنبه، نه جوابي از رهبران چين در مورد تحريمات احتمالي آينده برعليه ايران دريافت كرده است و نه انتظار آنرا دارد.

بادر گفت، من اطمينان دارم هر مسيري كه نياز داشته باشيم كه تا پايان سال برويم ، چيني ها نيز بخشي از آن در جبهه‌ي1+5 خواهند بود.

 

آمريكا: ايران از انجام کامل تعهدات هسته اي خود طفره مي رود

سايت راديو فردا: سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

ساعاتي پس از انتقاد آژانس بين المللي انرژي اتمي از ايران در خصوص تاسيسات غني سازي اورانيوم فردو ، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت: گزارش آژانس نشان مي دهد كه ايران به تعهدات هسته اي خود عمل نكرده است و واشينگتن به فشارهاي خود بر تهران در باره اين موضوع ادامه مي دهد.

ايان كلي روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: گزارش اخير آژانس در باره ايران تاكيدي بر آن است كه اين كشور همچنان از انجام كامل تعهدات بين المللي در قبال فعاليت هاي اتمي خود طفره مي رود.وي گفت: ايران بايد به جهان نشان دهد كه عضوي مسئوليت پذير در جامعه جهاني است.

آقاي كلي افزود: ما با استفاده از رهيافت دو گانه، به فشار خود بر ايران ادامه مي دهيم تا به تعهدات خود عمل كند.

 

رويدادهاي عراق و نيروهاي موثر در عراق

 

جنبش جديد, تيم 40 عضوي خود از سراسر عراق  را معرفي مي كند

پاليتيكس: شنبه 23 آبان1388(14 نوامبر 2009)

اياد جمال الدين, تنها عضوي از پارلمان عراق كه قويا خواستار يك عراق متحد و سكولار شده , و در برابر فساد, و دولتي كه ايران, بر آن مسلط است, ايستاده , 40 تن از اعضاي كليدي جنبش احرار را ... معرفي خواهد كرد.

روز شنبه هفته جاري, 14 نوامبر 2009, اياد جمال الدين, نماينده پارلمان, و 40 عضو اين جنبش - يعني جنبش احرار, در مورد طرحهاي احرار براي مبارزه با فساد, متحد كردن عراق, ايستادگي قاطع در برابر نفوذ و مداخله كشورهاي همسايه, و بالاخره, ايجاد شغل, تامين امنيت, برق, آب, و اميد براي تمامي عراقيان, صحبت خواهد كرد.

 اياد جمال الدين, كه تام فريدمن, ستون نويس  نيويورك تايمز كه شهرت جهاني دارد, او را مردي شجاع, كه واقعيت عراق را بيان مي كند, توصيف نموده, باني تغييرات واقعي در عراق خواهد بود. وي با يك دولت ناتوان و سياستمداران ناتوان كنوني مواجه خواهد شد, كه بيشتر بر روي منافع خودشان متمركز هستند تا منافع مردم عراق.

 احرار براي عراق واحد, بر روي همه كساني كه از يك عراق واحد, سكولار, دمكراتيك, و پاسخگو حمايت مي كنند, باز است.

 آقاي جمال الدين, يك منتقد صريح الهجه نفوذ ايران در سياستهاي عراق بوده است و تنها كسي است كه در برابر مالكي, و بعد هم ائتلاف علاوي , بدليل روابط نزديكش با ايران ايستاد.

 آنهايي كه در اين كنفرانس حضور خواهند يافت, نشان مي دهند كه عراقيان, خواستار در نورديدن احزاب و گروههاي كنوني هستند كه شانس خود را امتحان كرده اند, و اينكه يك آلترناتيو واقعي در برابر احزاب كنوني وجود دارد.

 

ظافر العاني  حمله بيدليل  كشورهاي عربي مخفي كننده نقش ايران در عراق

تلويزيون البغداديه:جمعه 22 آبان 1388(13 نوامبر 2009)

 ظافر العاني  رئيس فراكسيون توافق در مجلس نمايندگان, هر كسي كه بدون دليل به  كشورهاي عربي حمله مي كند را مخفي كننده نقش ايران در عراق توصيف كرد. وي گفت عليرغم اينكه دليل اين نقش وجود دارد ولي آنها جانب داري سياسي انجام مي دهد. العاني گفت  اين موضوع جديدي براي آنها نيست, آنها خودشان قانون اساسي را نوشته اند ولي عراق را بعنوان يك كشور عربي رد مي كنند. العاني تاكيد كرد چنانچه برگزيدگان سياسي فعلي عوض نشوند همان استراتژي خود براي ايزوله كردن عراق از محيط عربيش را دنبال خواهند كرد. وي خواستار تعويض اين برگزيدگان با كساني شد كه گشايش دارند و دنبال شراكت واقعي هستند و بقيه در آنها انسجام اجتماعي مي بينند.

 

معاون عرب سني رييس جمهور عراق تهديد به وتو كردن قانون انتخابات كرد

خبرگزاري آسوشيتدپرس: يكشنبه 24 آبان 1388(15 نوامبر 2009)

 روز يكشنبه, معاون عرب سني رييس جمهور عراق, تهديد كرد كه قانون انتخابات كشور را وتو خواهد كرد, مگر آنكه با ايجاد تغييراتي در آن, به عراقياني كه در خارج از كشور زندگي مي كنند, كرسي هاي تضمين دار بيشتري در پارلمان اختصاص داده شود. اين امر, زمانبندي برگزاري انتخابات در ماه ژانويه را, در ابهام فرو برد...هر گونه تاخيري در برگزاري انتخابات, مي تواند طرح آمريكا براي بيرون كشيدن نيروهاي رزمي اش از عراق را, از ريل خارج كند...طارق الهاشمي, تا ظهر روز سه شنبه به پارلمان فرصت داد تا قانون انتخابات را اصلاح كرده و اطمينان حاصل كند كه نمايندگان بيشتري براي راي دهندگان در خارج از كشور, كه بيشتر آنها اعراب سني, مانند الهاشمي هستند, وجود داشته باشد...او گفت, من اجازه نخواهم داد قانوني كه در تضاد با قانون اساسي و اصول عدالت باشد, به تصويب برسد, بهاي آن هر چه مي خواهد باشد...اغلب حدودا دو ميليون عراقي كه از خشونتهاي فرقه اي در كشور خود گريخته اند, اعراب سني هستند كه بيشترشان در اردن و سوريه زندگي مي كنند...

الحيدري, رييس كميسارياي انتخابات عراق گفت, ما اميدواريم كه اين مشكل بزودي در پارلمان حل شود. ما نمي خواهيم از پيش قضاوت كنيم كه چه خواهد شد. اگر اين قانون وتو شد, بعد ما نسبت به اينكه گام بعدي چه بايد باشد, تصميم خواهيم گرفت

 

العاني بعد از قتل 13فرمانده بيداري: لاريجاني گفته بود كه بيداريها تهديد جدي براي امنيت ملي ايران هستند

تلويزيون بغداد ( وابسته به حزب اسلامي عراق): سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

ظافر العاني رئيس فراكسيون جبهه توافق در مجلس نمايندگان در گفتگوي مستقيم با تلويزيون بغداد نسبت به وجود يك پديده غريب در صحنه سياسي عراق ابراز تعجب كرد. اين پديده ارتقاء درجه يك مقام امنيتي است كه زماني صورت مي گيرد كه در وضعيت امنيتي اخلالي كشف مي شود. وي گفت در رابطه با سرهنگ رحيم فرمانده تيپ المثني همين كار شده است. العاني اين كار را كينه ورزي نسبت به نيروهاي سياسي توصيف كرد...العاني گفت اغلب كساني كه در كشتار ابوغريب به قتل رسيده اند از فرماندهان بيداري بوده اند. وي گفت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران طي ديدار اخيرش از عراق در 25همين ماه گفته بود كه بيداريها خطر بزرگي براي امنيت ملي ايران محسوب مي شوند.

ظافر العاني: در ديدار اخير لاريجاني از بغداد در يك نشست رسمي كه اين حرفها ضبط شده و مستند است, او گفت بيداريها خطر بزرگي براي امنيت ملي ايران محسوب مي شوند و در اينجا مي خواهم به واقعيت هايي اشاره كنم كه اغلب كساني كه ديروز به شهادت رسانده شدند از فرماندهان بالاي بيداري بودند يعني كساني كه با تروريزم جنگيده بودند و با تروريزم مبارزه كرده بودند و كساني بودند كه نقش قهرمانانه اي در برقراري امنيت قبل از آمدن برادررحيم به اين منطقه و متشنج كردن آن داشتند.

 

بارزاني: در صورت عدم تجديدنظر در سهميه كرسيهاي استانها, مردم كردستان در انتخابات شركت نخواهند كرد

تلويزيون الشرقيه: سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

امروز فؤاد حسين رئيس ديوان منطقه كردستان به نقل از مسعود بارزاني گفت كه بارزاني به دقت تمام تمامي موضوعاتي كه در انتخابات مي گذرد را زير نظر دارد و دنبال مي كند و در صورتي كه در مسئله سهميه كرسي هاي استانها تجديد نظر نشود در آنصورت مردم كردستان ناچار هستند كه در انتخابات شركت نكنند. فؤاد حسين اضافه كرد كه بارزاني با تعيين سهميه كرسي استانها بر اساس ليستهاي كارت ارزاق وزرارت بازرگاني مخالف مي باشد و آن را مكانيسمي مغاير با منطق و واقعيت و ظلمي در حق مردم كردستان مي داند.

 

سازمان ملل قبل از انتخابات عراق اظهار نگراني مي كند.

خبرگزاري فرانسه  : سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

شوراي امنيت سازمان ملل روز جمعه از احزاب سياسي عراق خواستار شد كه وحدت ملي خود را دركشوري جنگ زده كه در بلاتكليفي به سمت انتخابات ژانويه مي رود ، نشان دهند.

بنا بر اطلاعيه‌ي سفيرتوماس ماير هارتينگ از اطريش، كه رياست 15 كشور را دراين ماه بعهده دارد ، ازتمامي جناح هاي سياسي و رهبران آنها در عراق خواسته شده است كه در خلال مبارزه انتخاباتي زمامداري واقعي را ازخود نشان دهند .

وي همچنين از عراقيان خواست كه در انتخابات با روح وحدت ملي درحالي كه كشمكش ها برسر قوانين اداره انتخابات در جريان است، شركت كنند.

جلال طالباني رئيس جمهور روز دوشنبه به خبرگزاري فرانسه گفت كه، قوانين انتخاباتي بايد كه موردبازبيني قرار گيرد تا كه تعداد كرسيها براي اقليتها، منجمله مسيحيان و عراقيان خارج از وطن را سه برابر كند.اين فراخوان ميتواند زمان راي گيري را به تعويق اندازد.

اد ملكرت نماينده سازمان ملل اخطار كرده است كه موفقيت ( در انتخابات) تضميني ندارد .

وي به شورا گفت، نيروهايي در داخل و خارج به تلاش هاي خود براي اعمال ِ طرح شقه و انهدام ادامه مي دهند.

 

مصاحبه با دكتر صالح المطلك درباره وتوي قانون انتخابات

تلويزيون الجزيره: چهارشنبه 27 آبان 1388(18 نوامبر 2009)

سؤال: نظرتان درباره تحولاتي كه جريان دارد و موضع طارق الهاشمي و وتويي كه ارائه كرده و توقف اقدامات اجرايي كميساريا براي انتخابات آينده چيست؟

دكتر صالح المطلك، رئيس فراكسيون جبهه گفتگوي ملي در مجلس نمايندگان عراق و دبير كل جنبش ملي عراق: آقاي الهاشمي جز وتوي قانون راه ديگري برايش باقي ‌نمانده بود، چون به مجلس نمايندگان پيام داد ولي مجلس نمايندگان متأسفانه جواب نداد و او امكان ديگري غير از وتوي قانون نداشت و امكان نداشت كه اين پيشنهادات را قبول كند و در نتيجه به استفاده از حق قانوني خود متوسل شد. در واقع به نظرم اين تصميم درست و بجا بود براي اين كه در اين قانون ظلم بزرگي به قشر عظيمي از عراقيان شده بود، حدود چهار ميليون عراقي به اجبار كوچ داده شده و از آموزش و بهداشت محروم هستند و امروز هم مي‌خواهند حق انتخاب و رأي دادن در انتخابات را از آنان بگيرند. به اين خاطر امروز مجلس نمايندگان بايد اين ماده را تغيير دهد و نبايد اين موضوع را بهانه‌اي براي طولاني كردن زمان انتخابات قرار داد. براي اين كه عراقيان مي‌خواهند كه انتخابات در اسرع وقت برگزار شود و خواستار تغيير در اسرع وقت هستند.

سؤال: آنچه را كه خبرگزاري رويتر نقل كرده، اين است كه كميسارياي عالي انتخابات اقدامات اجرايي انتخابات پارلماني را متوقف كرده است. آيا صد درصد اين حرف را تأييد مي‌كنيد؟ ثانياً به تعويق افتادن انتخابات به چه معني است؟

صالح المطلك: بله اين موضوع درست است و تحويلگيري اسامي به تعويق افتاد و انتخابات تا زمان ديگري به تعويق افتاد. براي اين كه فرمان رياست جمهوري بايد امروز صادر مي‌شد و چون صادر نشد انتخابات به تعويق مي‌افتد. به نظرم در واقع كميساريا در اصل آماده برگزاري انتخابات در اين زمان نبود. به نظرم اگر انتخابات دو هفته يا يك ماه يا دو ماه به تعويق بيفتد، تا زماني كه تضمين باشد كه انتخابات سالم و آزاد برگزار شود، ظلمي عليه هيچ طرف نخواهد بود.

 

طالباني: شوراي رياست جمهوري در نگراني ازشكاف قانوني, قانون انتخابات را تاييد كرده است

تلويزيون العربيه  : چهارشنبه 27 آبان 1388(18 نوامبر 2009)

جلال طالباني رئيس جمهور عراق به العربيه گفت شوراي رياست جمهوري در نگراني ازشكاف قانوني, قانون انتخابات را تاييد كرده است. طالباني گفت اين تاييد با حفظ وجود اعتراضاتي است كه حول برخي از مواد قانون داريم.

جلال طالباني: استاد طارق الهاشمي در وتوي قانون با اعتراضات درستي ازحق قانوني خودش استفاده كرده است. من و برادرم دكتر عادل عبدالمهدي از قانون راضي نبوديم ولي از يك چيز مي ترسيديم و آن هم تاخير در انتخابات بود. اگر انتخابات بدون تصميم گيري مجلس نمايندگان به تاخير بيفتد, شكاف قانوني در عراق پيش خواهد آمد, رياست جمهوري, نخست وزير و مجلس مشروعيت خودشان را از دست خواهند داد, و شكاف اين است كه چه كسي در عراق حاكم خواهد بود و به چه حقي, ما در نگراني از اين شكاف قانوني آن را تاييد كرديم البته با حفظ حق مان و نظرمان در ملاحظات مشخص تا اينكه پارلمان بعداً قانون را اصلاح كند.

گوينده: نخست وزير عراق نوري المالكي وتوي قانون انتخابات را محكوم كرد و آنرا يك تهديد خطرناك براي روند سياسي قلمداد نمود و از كميسارياي انتخابات خواست كه آماده سازيهاي خود را بدون تاخير ادامه بدهد. طارق الهاشمي معاون رئيس جمهوري يك ماده از قانون را وتو كرده بود كه باعث شد كميسارياي انتخابات آماده سازيهاي خود براي برگزاري انتخابات را به حالت تعليق در بياورد.

 

رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي

 

ايران يکي از فاسدترين کشورهاي جهان

سايت راديو آلمان: سه شنبه 26 آبان 1388(17 نوامبر 2009)

سازمان شفافيت بين‌المللي گزارش سالانه‌ي خود را منتشر ساخت. اين گزارش کشورهاي جهان را بر پايه‌ي فساد در بخش‌هاي دولتي رده‌بندي مي‌کند. ايران در ميان 180 کشور جهان، در رده‌ي 168 قرار دارد. آلمان در مقام چهاردهم است.

سازمان شفافيت بين‌المللي گزارش خود را برپايه‌ي ارزيابي از فساد دولتي تنظيم مي‌کند. سنجيدارهاي اين فساد، اختلاس، رشوه‌گيري، خريد و فروش پست‌هاي دولتي، رشوه‌پذيري دستگاه قضايي، فساد مالي در ميان سياستمداران و مقام‌هاي دولتي، عدم مقابله کافي يا ناکارايي در پيکار عليه مواد مخدر و غيره است.

در گزارش تازه‌ي سازمان شفافيت بين‌المللي، نام 180 کشور جهان به چشم مي‌خورد. رتبه‌ي نخست را در اين نمايه، کشور نيوزيلند به دست آورده است که در پيکار عليه فساد در دستگاه‌هاي دولتي، بيشترين امتياز را از آن خود کرده است.

پس از کشور نيوزيلند، به ترتيب دانمارک، سنگاپور، سوئد و سوئيس قرار دارند که در مبارزه با فساد از خود کارايي خوبي نشان داده‌اند. در رده‌ي ششم تا دهم اين نمايه، نام کشورهاي فنلاند، هلند، استراليا، کانادا و ايسلند به چشم مي‌خورد. آلمان در رده‌ي چهاردهم، بريتانيا در رده‌ي هفدهم و ايالات متحده‌ي آمريکا در رده‌ي نوزدهم قرار دارند.

ايران در رده‌هاي پايين جدول

طبق نمايه‌ي سازمان شفافيت بين‌المللي، سومالي فاسدترين کشور جهان است و در قعر جدول جاي دارد. افغانستان به دليل شکوفايي تجارت با مواد مخدر، در رده‌ي 179 يعني يکي مانده به آخر قرار دارد. در کنار اين دو کشور، کشورهاي برمه، سودان و عراق نيز جزو فاسدترين کشورهاي جهان هستند.جمهوري اسلامي ايران با کسب فقط 8/ 1 امتياز مکان 168 جدول را به خود اختصاص داده و با فاسدترين کشورهاي جهان فاصله‌ي اندکي دارد. تازه ايران همين جايگاه را نيز با کشورهايي چون بروندي، گينه، هائيتي و ترکمنستان شريک است. بر اين پايه مي‌توان گفت که تنها هفت کشور در جهان از ديدگاه فساد در دستگاه‌هاي دولتي، در وضع وخيم‌تري نسبت به جمهوري اسلامي ايران قرار دارند.

 

افشای لابیهای رژیم ایران در آمریکا

 

 

مقاله اختصاصي واشنگتن تايمز: آيا گروه حامي ايران قوانين را نقض كرده است......

جمعه 22 آبان 1388(13 نوامبر 2009).....نوشته الي ليك (Eli Lake)

 

مدت كوتاهي قبل از اين كه باراك اوباما رياست جمهوري را در دست بگيرد, رهبران يك گروه برجسته آمريكايي- ايراني در واشنگتن شروع به بي تابي كردند(ابراز نگراني كردند).

اگر رييس جمهور جديد تصميم ميگرفت دنيس راس سفير سابق خاورميانه را در مقام نظارت بر سياست ايران بگمارد, آنها ميترسيدند كه اقدامهاي طولاني مدتشان براي ترغيب مقامهاي آمريكايي جهت برداشتن تحريمها ممكن است به هوا برود(رشته هايشان پنبه شود).  پاتريك ديزني كفيلِ مدير سياستگذاري شوراي ملي آمريكايي ايراني (نياكNIAC) استراتژي را به اين شكلِ خلاصه بيان كرد: در رابطه با آقاي راس كه حمايتش از يك مشيِ سخت در قبال ايران  به خوبي شناخته شده است, يك بحث و جدل رسانه اي ايجاد كن.

آقاي ديزني در يك ايميل كه واشنگتن تايمز آن را به دست آورده نوشت: گروههايي كه به راحتي ميتوانند به شكل علني مخالفتهايشان با راس را بيشتر مهاجمانه مطرح كنند (احتمالا راي دهندگان براي صلح Voters for Peace, كميته دوستان قانونگذاري ملي Friends Committee on National Legislation, پزشكان براي مسئوليت اجتماعي و ديگر گروهها خواهند بود. و در عين حال گروههاي ديگر كه ممكن است كمتر آزادي عمل داشته باشند اعلام خواهند كرد كه ترجيح ميدهند يك سفير سازگارتر(ملايمتر) داشته باشند.

در هر حال آقاي راس منصوب شد و سر از شوراي امنيت ملي در آورد. اما اين داستان, ظهورِ نياك NIAC را به عنوان يك بازيگر عمده در واشنگتن و صداي مقدم براي تعامل با ايران و نهايتا برداشتن تحريمهاي ايالات متحده نشان ميدهد.

در حال حاضر طرح يك دعوي در دادگاه باعث شده بر روي تعداد بيشماري اسناد نور پاشيده شود(اسناد بيشماري برملا شود) و سوالهايي را ايجاد كرده است. اين كه آيا استفادة اين سازمان از آن نفوذ جهت لابي كردن سياستهاي دلخواهِ ايران, نقض قانون فدرال ميباشد يا خير. در صورت صحت چنين موضوعي, تعدادي از شخصيتهاي برجسته واشنگتن از روابط خود با اين گروه پشيمان خواهند شد. 

توماس پيكرينگ (Thomas Pickering) دستيار سابق وزير خارجه از جمله اعضاي هيأت مشورتي شوراي ملي ايرانيان آمريكايي ميباشد. و جان ليمبرت (John Limbert) گروگان سابق آمريكا در ايران تا انتصاب اخير وي به عنوان معاون دستيار وزير خارجه در امور ايران يك عضو هيأت مديره بود.

وقتي واشنگتن تايمز با آقاي پيكرينگ تماس گرفت, او تصديق كرد كه از اعضاي هيات مديره بوده است. ولي گفت كه هرگز در هيچ جلسهيي حضور نداشته است و با عمليات اين سازمان آشنايي ندارد. او بر اساس شركتاش در 2 پنل در كاپيتول هيل گفت, فكر نميكند كه نياك NIAC  يك گروه لابي است.

آقاي ليمبرت با اشاره به موضع جديدش از اظهار نظر خودداري كرد. اما او در گذشته در كنفرانسهاي نياك شركت داشته است و تحسيناش از اين سازمان و تريتا پارسي (Trita Parsi) رهبر كاريسماتيك آن را ابراز كرده است.

آقاي پارسي, دارنده كارت سبز, از بعد از انتخابات مناقشهبرانگيز 12 ژوئن رياست جمهوري, نسبت به دولت ايران بيشتر منتقد شده است. او از رئيس جمهور اوباما ميخواهد كه نقض حقوق بشر در ايران را محكوم كند و در تلاشها براي ترتيب دادن مذاكرات يك وقفة تاكتيكي اعمال نمايد. اما پيشينة آقاي پارسي نشاندهندة تداومِ التزام او به تغيير سياست آمريكا در قبال ايران است. و از زمان تغيير دولت[آمريكا], او به روشني در واشنگتن از نفوذ بيشتري برخوردار شده است.

آقاي پارسي به كاخ سفيد فرا خوانده شده است و در سيا CIA  سخنراني كرده است و با وزير خارجه هيلاري كلينتون ملاقات كرده است. او در ايميلهاي داخلي لاف زد كه درر ابطه با سخنراني اوباما خطاب به ايرانيان به مناسبت سال نو ايراني ماه مارس, از چند ساعت قبل از انتشار آن در روي اينترنت, او از آن مطلع شده بود.

بسياري از كارهاي غير علنيتر شوراي ملي ايرانيان آمريكايي از طريق ايميلها, اسناد, جلسات هيأت مديره و يادداشتهاي استراتژي كه به عنوان بخشي از روند اكتشاف در دعواي حقوقي جاري عليه يك منتقد اين گروه علني شده, فاش شده است.

كارشناسان اجراي قانون(به اجرا گزاردن قانون- ضابطين قانون) كه برخي از اين اسناد را كه توسط مدافع(مدعي عليه) اين دعواي حقوقي در اختيار واشنگتن تايمز گذاشته شده بررسي كرده اند, ميگويند, ايميلهاي بين آقاي پارسي و جواد ظريف سفير وقت ايران در سازمان ملل- و يك بررسي داخلي از قانون فاش سازي لابي  Lobbying Disclosure Act - اسنادي را ارائه ميدهند كه نشان ميدهد اين گروه به عنوان يك لابيِ اعلام نشده عمل كرده است و ممكن است به خاطر نقض قانون ماليات, قانون ثبتِ ماموران خارجي و قانونِ فاش سازيِ لابي مجرم شناخته شود.

نه آقاي پارسي و نه هيچ كس ديگري در نياك به عنوان لابيكننده ثبت نشدهاند و يا در وزارت دادگستري آمريكا, اوراق ماموران محلي دولت ايران يا كمپانيهاي ايراني را پر نكردهاند. اسنادي كه در اين مقاله از آنها نقل قول شده به آقاي پارسي نشان داده شد و او آنها را خوانده است.

آقاي پارسي در يكي از مصاحبههاي طولاني خود با واشنگتن تايمز گفت كه او نياك NIAC را در سال 2002 به منظور قادر ساختن آمريكايي ايرانيها به محكوم كردن حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 تاسيس كرده است و از آن پس او اين سازمان را به عنوان يك گروه اجتماعي با هدفِ تقويتِ بلند كردن صداي آنها اداره كرده است.

او گفت, ما متوجه هستيم كه اولين ويژگي ما كه جامعه آمريكايي- ايراني را از جامعه آمريكايي- يهودي, جامعه عرب- آمريكايي, جامعه آمريكاييانِ آمريكايي مجزا ميكند اين است كه جامعه ايرانيان آمريكايي از مشاركت در سياست خودداري كرده است.(ملاحظه زهرا: منظور از مشاركت در سياست, مشاركت در سياست آمريكا است)

به گفته آقاي پارسي, اين سازمان بين 2500 تا 3000 عضو دارد, ولي اسناد داخلي نشان ميدهند طي برآوردي كه در تابستان گذشته صورت گرفت, اين سازمان كمتر از 500 عضو داشت. با اين حال, نياك ادعا ميكند كه بزرگترين گروه از نوع خود است و اكثريتِ نزديك به يك ميليون آمريكايي ايراني را نمايندگي ميكند.

آقاي پارسي از تصميم خود براي تاسيس شوراي ملي ايرانيان آمريكايي به عنوان يك سازمان غيرانتفاعي 501(c)(3) دفاع كرد و از طريق برگههاي مالياتي توضيح داد كه گروه وي مشغول لابي نميباشد - - موقعيتي كه كمك مالي كنندگان را قادر ميسازد كه مبلغ اهدا شده را از مالياتهاي خود كسر كنند.

او گفت, شوراي ملي ايرانيان آمريكايي يك سازمان آموزشي 501(c)(3)  ميباشد كه مشغول حمايت كردن (advocacy) است و همچنين حق دارد اقدام به لابي كند. وي گفت, اما ما يك (c)(4) نيستيم, ما لابي نيستيم. آيا لابي بودن غلط است؟ از نظر ما اينطور نيست. ولي در اين مرحله ما هميني هستيم كه هستيم.

اما, آقاي ديزني در يادداشتي به تاريخ ژوئيه 2008 كه به دست واشنگتن تايمز رسيده است, از قانون فاش سازي لابي Lobbying Disclosure Act نام برد - - قانوني كه اظهار ميدارد كه حتي آماده سازي موادي كه هدف از آن تاثير روي قانونگذاري يا سياست است بايد براي عموم فاش شود - - و گفت كه او و يك همكار وي بايد به عنوان لابيگران ثبت شوند.

او با اشاره به اميلي بلوت (Emily Blout) مدير قانونگذاري شوراي ملي ايرانيان آمريكا در آن زمان نوشت, طبق اين نظرگاه جامع از لابيكردن, سخت ميتوان باور كرد كه اميلي و من كمتر از 20 درصد وقتمان را صرف فعاليتهاي لابيگري ميكنيم. به عقيده من اين تعريف از لابيگري lobbyist شامل حال ما ميشود.

قانون ماليات به موسسه غير انتفاعي اجازه ميدهد كه اگر فعاليتهايشان را در يك بخش ويژه در برگه مالياتي اعلام كنند, كمتر از 20 درصد فعاليتهاي خود را به لابي اختصاص بدهند. آخرين برگه مالياتي شوراي ملي ايرانيان آمريكايي نشان ميدهد كه اين گروه اعلام كرده است كه هيچ مقدار از زمان خود را صرف لابي نميكند.

وقتي از آقاي پارسي در مورد يادداشت مدير سياستگذاري وي سؤال شد, او گفت كه آقاي ديزني يك وكيل نيست و زماني كه او اين يادداشت را نوشت, تازه وارد اين سازمان شده بود.

روز پنجشنبه كه در مورد اين گزارش با آقاي ديزني ارتباط برقرار كرديم او گفت, شما از يك ايميل از دوران اوليه من در شوراي ملي ايرانيان آمريكايي استفاده ميكنيد تا نشان بدهيد كه اين سازمان از قوانين پيروي نميكند. وقتي من اين ايميلِ مورد بحث را نوشتم, تنها 22 سال داشتم و هيچ تحصيل حقوقي نداشتم. ولي از من خواسته شده بود كه تحقيق كنم و در مورد يك موضوع پيچيده حقوقي نظر بدهم.

وي اضافه كرد, نظري كه من در آن ايميل ارائه كردم اشتباه بود و اين موضوع از آن پس توسط متخصصان حقوقي كه به عقيده آنها شوراي ملي ايرانيان آمريكايي كاملاً از قانون پيروي ميكند روشن شده است. استفاده از بخشي از متن ايميل در خارج از محتواي كلي(مفاد كلي), ژورناليسم بدي است و اين يكي از دلايلي است كه آمريكاييها اعتمادشان به رسانهها را از دست ميدهند.

تلاشهاي مكرر براي تماس با خانم بلوت ناموفق بود.

يك آيپك AIPAC ايراني

پيدايش شوراي ملي ايرانيان آمريكايي به بيش از يك دهه پيش, زماني كه آقاي پارسي يك دانشجو در سوئد بود بر ميگردد. او در سال 1996 با يك تبعيدي ايراني ديگر به نام سيامك نمازي ملاقات كرد. آقاي نمازي ليسانس مهندسي شهرسازي داشت. او همان موقع تازه به شركتي در ايران پيوسته بود كه در صدد آوردن استانداردهاي بيزينس غربي به جمهوري اسلامي بود.

آقاي پارسي اولين سازمان خود را به نام ايرانيان براي همكاري بينالمللي Iranians for International Cooperation در سال 1997 راه اندازي كرد. در همان سالي كه ايران يك اصلاحطلب, محمد خاتمي را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كرد.

طبق وبسايت سابق اين گروه, اين سازمان كه تا تاسيس شوراي ملي ايرانيان آمريكايي فعال بود, با هدف حراست از منافع ايران و ايرانيها طراحي شده بود. اين وبسايت لغو تحريمهاي اقتصادي و سياسي آمريكا عليه ايران و آغاز يك گفتگو بين ايران و آمريكا را در صدر اولويت خود ليست كرده بود.

آقاي نمازي در مقالهيي براي سايت Iranian.com در 9 نوامبر 1998نوشت كه اين گروه ميتواند نقش مهمي در واشنگتن داشته باشد, ولي ما براي ملموس شدن وزنمان در سياستهاي آمريكا مسير طولاني در پيش داريم كه طي كنيم.

آقاي نمازي حاضر نشد در اين مورد اظهار نظر رسمي كند كه در اين گزارش استفاده شود.

يك سال بعد, آقاي نمازي و آقاي پارسي روي مقالهيي همكاري كردند كه آن را در كنفرانسي در قبرس ارائه كردند. آنها در اين مقاله ديدگاه خود  براي يك سازمان طراحي شده به سبكِ كميته روابط عمومي آمريكايي اسرائيلي AIPAC گروه لابي حامي اسرائيل  را شرح دادند. اين مقاله, از جمله سمينارهايي به منظور لابي براي ايرانيان آمريكايي, بر اساس سمينارهاي رهبري جوانان AIPAC را پيشنهاد كرد. يكي از اولين اقدامات شوراي ملي ايرانيان آمريكايي, اسپانسر كردن مراسمهاي مشابه بود.

آقاي پارسي بعدا, اين موضوع كه AIPAC مدلي براي نياك NIAC بوده است را تكذيب كرد.

او گفت, من فكر نميكنم آيپك مدلي براي تشكيلِ نياك بوده است.  من كاملاً به آن چه نوشتهام معتقد هستم.  ايرانيان آمريكايي منافع بسيار زيادي در تضمين اينكه روابط بين آمريكا و ايران وارد يك رويارويي نظامي نشود دارند.

ولي آقاي پارسي در دسامبر 2002 در اين رويا سير ميكرد كه سازمان غيرانتفاعي وي به يك لابي اجتماعي متبحرِ بالغ ملحق خواهد شد تا براي پايان دادن به تحريمها فشار وارد كند. او در يادداشتي خطاب به روي كافي (Roy Coffee) دستيار سابق فرماندارجرج دبليو بوش- فرماندار آن زمان تگزاس-  نوشت: گرچه ماموريت لابي پيشنهاد شده بايد در جهت تقويت روابط بين آمريكا و ايران باشد و فرصتها براي تجارت را باز كند. ولي اهداف اوليه بايد مسائلي كمتر بحث برانگيز همچون ويزا و تبعيض هاي نژادي باشد.

ولي چنين سازمان جداگانهيي هيچگاه تاسيس نشد.

دعوي افترا

يك خبرنگار ايراني آمريكايي از آريزونا به اسم حسن داعيالاسلام براي اولين بار در سال 2007 علناً ادعا كرد كه نياك براي ايران لابي ميكند. سپس آقاي پارسي به خاطر افترا از وي شكايت كرد. اين پرونده دادگاه كه همچنان گشوده است به برملا ساختن اسناد شوراي ملي ايرانيان آمريكايي منجر شد.

ادعاي آقاي داعيالاسلام يك موضوع جدي است. اگر نياك از جانب يك دولت خارجي يا كمپاني خارجي لابي كرده است, آقاي پارسي ميتواند تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد.

واشنگتن تايمز از 2 مقام سابق ضابطين قانون فدرال آمريكا  خواست كه اسنادي از پروندهيي كه نشان ميدهد آقاي پارسي به ترتيب دادن جلساتي بين اعضاي كنگره و آقاي ظريف كمك كرده است را بررسي كنند.

يكي از اين مقامات كه اوليور باك رول (Oliver "Buck" Revell)  مباشر معاون مدير سابق اف.بي.آي ميباشد گفت, از نظر من لازمه ترتيب دادن جلسات بين اعضاي كنگره و سفير ايران در آمريكا اين است كه آن فرد يا موسسه به عنوان مامور يك قدرت خارجي كه در اين پرونده ايران است ثبت نام كند.

مقام ديگر, كنت پيرنيك (Kenneth Piernick ) مامور سابق ويژه اف.بي.آي در ضداطلاعات و ضدتروريسم گفت, به نظر ميرسد كه اين احتمالاً لابي كردن از جانب منافع دولت ايران است. اكنون كه من مسئوليت اداره برنامه ضداطلاعات در اف.بي.آي را دارم, دليل بيشتري دارم كه به اين پرونده بيشتر بررسي كنم. 

ولي اين پرونده, قطعي نيست. 2 وكيل كه برخي از اين اسناد را مطالعه كردند, گفتند كه اين اسناد, شواهد كافي براي اين نتيجه گيري كه آقاي پارسي به عنوان يك مامور خارجي عمل ميكرد را ارائه نميدهند. هيچ يك از اين وكلا نخواستند از آنها به اسم نقل قول شود.

بنا به اين اسناد, به نظر ميايد كه آقاي پارسي بارها كار حمايتي advocacy خود را با آقاي نمازي كه تا سال 2007 مدير عامل شركتي به اسم عطيه بهار (Atieh Bahar ) بود, هماهنگ كرده است. عطيه بهار, بازوي مشاوره بينالمللي گروه عطيه, يك شركت سهامي مستقر در تهران براي اموراتي است كه قراردادهايي هم با وزارتخانه هاي ايران و هم بانكهاي ايراني و همينطور كمپانيهاي بين المللي كه در صدد انجام بيزينس در ايران دارند. اگر كنگره تحريمها را لغو ميكرد, عطيه بهار از آن بهره برداري ميكرد.

آقاي نمازي از آن زمان ايران را ترك كرده است و در امارات متحده عربي مستقر شده است. بيژن خواجهپور رئيس عطيه بهار ظاهراً به دليل اينكه دولت كنوني ايران به افرادي كه دائماً به آمريكا سفر كردهاند اعتماد ندارد, بعد از انتخابات 12 ژوئن دستگير شد و به مدت چند ماه زنداني شد.

آقاي پارسي كه داراي پاسپورت ايراني و سوئدي است و به عنوان يك خارجيِ رزيدنت resident alien  در آمريكا زندگي ميكند به واشنگتن تايمز گفت, نه او و نه همسرِ وي هيچ پولي از دولت ايران يا اتباع ايران دريافت نكردهاند.

وكلاي آقاي داعيالاسلام به عنوان بخشي از دعوي, خواهان سوابق بانكي پارسي شدهاند. آقاي دائيالاسلام گفت كه وكلاي وي به تازگي سوابق بانكي آقاي پارسي كه از ماه مه تا كنون درخواست كرده بودند را دريافت نمودند.

آقاي پارسي, در مصاحبه خود با واشنگتن تايمز گفت كه سازمان وي نيازي به ثبت به عنوان يك لابي يا مامور خارجي ندارد چرا كه شوراي ملي ايرانيان آمريكايي مجاز است به فعاليت جهت آگاه كردن عموم بپردازد.

او در مواقع ديگري گفته است كه قانون ماليات و قوانين ثبت لابيگري, لابي در سياست خارجي را مجاز ميشمرد, امري كه او آن را از حمايت از تصويب يك قانون مشخص در كنگره متمايز ميكند. 

ولي هوشنگ امير احمدي موسس و رئيس يك گروه رقيب به نام شوراي آمريكايي ايراني (American Iranian Council) گفت, نياك با كنگره ارتباط مستقيمي دارد. آنها از اعضاي خودشان يا سايرين ميخواهند كه مواضع و نظرات خود را ارسال كنند و براي اعضايشان نامه هاي فرم و ايميل تامين ميكنند.

آقاي اميراحمدي گفت, ما هيچ يك از اين كارها را در شوراي آمريكايي ايراني انجام نميدهيم چرا كه يك سازمان لابي نيستيم. اگر قرار بود شوراي آمريكايي ايراني آن چه را كه شوراي ملي ايرانيان آمريكايي انجام ميدهد, انجام بدهد, در اين صورت ما ناقض استاتوي 501(c)(3) خودمان ميبوديم. اين درك من از قانون است.

 ديپلماسي شخصي Personal Diplomacy

از سال 2002 تا 2005 شوراي ملي ايرانيان آمريكايي روي مبارزه با تبعيض عليه آمريكاييهاي- ايراني متمركز بود. آقاي پارسي گفت, در سال 2006 وقتي كه متقاعد شد آمريكا و ايران به سمت يك جنگ پيش ميروند تمركز او تغيير كرد و او درگير آنچه كه او ديپلماسي شخصي مينامد شد.

در آن سال ارتش آمريكا علائمي مشاهده ميكرد مبني بر اينكه گروههاي تحت حمايت ايران, بمبهاي دست سازي را كه باعث كشته شدن نيروهاي آمريكايي در عراق ميشد كار ميگذاشتند. ايران همچنين غنيسازي اورانيوم را با وجود اعتراضهاي شوراي امنيت سازمان ملل آغاز كرده بود. مجلس اسلامي اكثر اصلاحطلبها را از مجلس پاكسازي كرده بود و ايران يك رئيس جمهور جديد مهاجم داشت, محمود احمدينژاد.

ارتباط ايميلي بين آقاي پارسي و آقاي ظريف نشان ميدهد كه آقاي پارسي اظهار ميدارد كه ديپلمات ايراني با اعضاي كنگره ملاقات كرده است.

آقاي پارسي در ايميلي به تاريخ 25 اكتبر 2006 نوشت, خوشحال شد كه شنيدم شما قصد داريد با (نماينده كنگره وين) گيلچرست ([Rep. Wayne] Gilchrest) و احتمالاً (نماينده كنگره جيمز) ليچ ([Rep. James] Leach) ملاقات كنيد. بسياري ديگر شامل دمكراتهاي مورد احترام, علاقمند به ملاقات هستند.

 آقاي گيلچرست جمهوريخواه از مريلند كه منصب خود را در سال 2009 ترك كرد گفت كه او ملاقات با آقاي پارسي را به ياد ميآورد. ولي او را به عنوان يك بازيگر عمده در اقدامهايش براي ملاقات با مقامات ايراني تلقي نميكند.

آقاي گيلچرست گفت, تريتا فردي بود كه ما از وي به عنوان يك منبع اطلاعاتي استفاده ميكرديم. ولي من نميگويم كه تريتا از نظر ما يك لابيگر بود. او بخش كوچكي از محفل ما كه خواستار ملاقات با ايرانيان بوديم, بود

يك خانم سخنگوي زن براي آقاي ليچ يك نماينده كنگره جمهوريخواه از آيوا كه منصبش را در سال 2007 ترك كرد و اكنون در مقام رييس آزادي ملي براي بشريت خدمت ميكند گفت, در هر هفته صدها نفر تلاش ميكنند تا از اعضاي كنگره وقت ملاقات بگيرند. ليچ اصلا تريتا پارسي يا شوراي ملي آمريكايي ايراني را به ياد نمياورد. 

آقاي پارسي همچنين تلاش كرد يك پيشنهاد 2003 ايرانيها براي مذاكره موسوم به معامله بزرگ با ايالات متحده تبليغات كند. دولت بوش به اين پيشنهاد كه بعد از سرنگوني ديكتاتور عراق صدام حسين توسط آمريكا به واشنگتن ارسال شد پاسخ نداد.

شوراي ملي ايرانيان آمريكايي همچنين در مورد كمپين رسانه اي در مورد يك اجازه كار براي بنيادهاي خصوصي جهت  يك برنامه تحقيقي رسانهيي آمريكا-ايران لاف زد.

در اين درخواست كار گفته شده كه شوراي ملي ايرانيان آمريكايي در قرار دادن پيشنهاد 2003 ايران براي معامله بزرگ در سرتيترهاي كشور موفق بوده است و متذكر شد كه تلاشهاي آقاي پارسي به 37  مقاله تحليلي, يك برنامه در سي.ان.ان و 80 اشاره در روزنامهها منجر شده است.

اين درخواست به شوراي ملي ايرانيان آمريكايي به خاطر ناكام گزاردن از آن چه آقاي پارسي آن را هل دادن دولت بوش براي رويارويي نظامي با ايران ميخواند اعتبار ميدهد.

مدافعان پارسي

آقاي پارسي در چند هفته گذشته يك كارزار جديد براي رنگ كردن منتقدين خود به عنوان نئومحافظه كاران و حاميان مجاهدين خلق, يك گروه ماركسيست اسلامي كه در ليست سازمانهاي تروريستي خارجي آمريكا قرار دارد راهاندازي كرده است.

او همچنين روز پنجشنبه به دنبال اين بود كه از طريق نامهيي از جانب وكيل خود, افشين پيشور, به واشنگتن تايمز  از انتشار جزئيات اسناد داخلي شوراي ملي ايرانيان آمريكايي جلوگيري كند.

در اين نامه گفته شده است, دكتر پارسي و شوراي ملي ايرانيان آمريكايي به شكل خستگيناپذيري براي توسعه منافع آمريكايي- ايرانيها و منافع عمومي تلاش ميكنند. موكل من به اتهام دروغ نمايندگي يا لابي كردن از جانب جمهوري اسلامي ايران را به شدت اعتراض ميكند..  او افزود, من اضافه ميكنم كه نياك بر اساس گفته متخصصان حقوق و تحليلگران حرفهيي در مطابقت كامل با قانون عمل ميكند و استفاده از بخشي از ايميلها و نقل قول كردنها از آن در خارج از مفاد و محتوا به شدت خلاف قانون و كارِ شايسته ژورناليستي است.

در فضاي وب لاگها, مدافعان آقاي پارسي روي اظهارات متعدد وي عليه دولت كنوني ايران و رفتار آن با اپوزيسيون دموكراتيك تاكيد كردهاند.

آقاي پارسي به خبرنگاران گفت كه ديدگاه وي در مورد ايران به دليل رفتار آن از بعد از انتخابات 12 ژوئن تغيير كرده است و اينكه افرادي كه مخالف وي هستند برنامه سياسي خودشان را دارند. آقاي پارسي همچنين گفت كه تحريمها به تغيير رفتار ايران كمك نكرده اند و در واقع به سخت سران بلاگرداني(scapegoat راه فراري) داده اند كه شكستهايشان را به گردن تحريم بياندازند.

زماني كه جرج بوش رئيس جمهور بود, نياك همچنين عليه تامين مالي آمريكا براي ترويج دموكراسي در ايران استدلال ميكرد و ادعا ميكرد كه اين اقدام به اپوزيسيون آسيب ميرساند و اپوزيسيون را به عنوان آلت دست آمريكا لكه دار ميكند- - موضعي كه اصلاحطلبهاي برجسته ايراني از جمله برنده شيرين عبادي جايزه نوبل نيز اتخاذ كرده اند.

همزمان, نياك در سالهاي 2002 تا 2007 كمتر از 200هزار دلار از وقفِ(اعطاي) دموكراسي ملي (National Endowment for Democracy ) جهت ساختِ سازمانهاي غير دولتي ايراني دريافت كرد. شريك اين ابتكار  يك سازمان غير دولتي ايراني به نام بنياد همياران Hamyarand Foundation بود كه موسس آن پدر آقاي نمازي است.

محسن مخملباف, يك فيلم ساز مورد تحسين ايراني و سخنگوي غير رسمي جنبش سبز اپوزيسيون ايران به واشنگتن تايمز گفت, ؛به عقيده من تيترا پارسي به جنبش سبز تعلق ندارد. من احساس ميكنم كه لابي وي به طور مخفيانه بيشتر براي جمهوري اسلامي بوده است.

 

تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ یکشنبه ۲۴ آبان

بی بی سی:يكشنبه 24 آبان 1388(15 نوامبر 2009)

روزنامه جمهوری اسلامی در صدر اخبار خود نوشته "نظاميان آمريكايي در افغانستان خود را باخته اند" و کیهان از زبان محمد البرادعی از "فشار آمریکا به آژانس برای تهیه گزارش علیه ایران" نوشته است.

"دیوار قانون در برابر دولت" عنوان اصلی تهران امروز است و اعتماد نوشته "ورود شورای نگهبان به بحث مترو" و مردم سالاری خبر داده "دولت حجیم تر می شود".

آفتاب یزد انتقاد فرمانده نيروي انتظامي را از نحوه برخورد با مساله اعتياد در مدارس با این تیتر منعکس کرده "دانش‌آموزان معتاد را اخراج مي‌كنند و مي‌گويند معتاد نداريم"، ابتکار از قول صدا و سیما خبر داده "رجوع مردم به ماهواره دو برابر شد"، جام جم در عنوان اصلی خود پیش بینی کرده "تکمیل کابینه شاید امروز"، "بازخوانی ۳ سند ویژه تخلف در گمرک" عنوان اصلی خراسان است، رسالت در تیتر اول خود نوشته "شهرداری ها بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری دارند" و دنیای اقتصاد خبر داده "سكه حراج شد، حباب تركيد"..

"گرفتار خشونت نمی شویم" به نقل از میرحسین موسوی و مهدی کروبی عنوان اصلی حیات نو است.

مردم سالاری در مقاله ای نوشته چند روز قبل باراک اوباما که جديدا چوب خط رياست جمهوري او از يک سال عبور کرده طي اظهار نظري گفت که دليل پاسخ غيرشفاف ايران به توافقات ژنو و وين را تزايد "چالش هاي داخلي" کشورمان ارزيابي مي کند که از ديد او به کاهش "اعتماد به نفس" دولت ايران منجر شده و مدعي شد ايالات متحده حاضر است گشاده دستي نموده و فرصت زماني بيشتري در اختيار ايران قرار دهد.

به نوشته محسن دقت دوست در این مقاله این بيانات به دلايلي که روشن نیست بازتاب بسيار ناچيزي در کشور داشته در حالی که همين نوع سخن گفتن توسط ساير دول غربي به احضار سفير و موضع گيري هاي تند و غليظ دولتمردان مبني بر محکوميت دخالت در مسائل داخلي ايران می انجاميد و گزارش آن بارها از رسانه ملي به گوش مي رسيد.

نویسنده مردم سالاری به یادآورده که در جريان اجلاس اخير سازمان ملل هم احمدي نژاد آشکارا حساب اوباما را از ديگران جدا کرد و در مقابل اظهارات مشترک سران سه کشور آمريکا، انگليس و فرانسه عليه فعاليت هاي هسته اي ایران گفت: "از سارکوزي و گوردون براون انتظاري نبود. ولي تعجب مي کنم که اوباما چرا چنين گفته؟"

کیهان در سرمقاله خود نوشته امريكايي ها با مشاهده درگيري هاي داخلي بوجود آمده درايران پس از انتخابات احساس كردند كه پر فايده ترين كار براي آنها دميدن در اين آتش است و به همين دليل هم بود كه استراتژي گذاشتن گزينه هاي سخت در مقابل ايران را در پيش گرفتند.

به نظر سرمقاله کیهان از ديد غرب، در شرايطي كه ايران دچار به هم ريختگي داخلي است، مواجه كردن آن با پيشنهادي حاوي گزينه هاي دشوار، تنها مي تواند به دو وضعيت منجر شود: وضعيت اول اين است كه ايران يكي از گزينه ها را بپذيرد كه دراين صورت همان اتفاقي رخ داده كه غربي ها مي خواهند و وضعيت دوم هم اين است كه ايران تصميم بگيرد مقاومت كندو هيچ كدام از گزينه هاي پيشنهادي را نپذيرد كه دراين صورت از داخل دچار بحران خواهد شد

در انتهای این مقاله نتیجه گیری شده که زماني آن است که غربي ها همان جمله ای را که همواره خطاب به ايران مي گفتند ، يك بار هم از زبان ايران بشنوند که صبر ايران اندازه دارد. ممكن است طرف هاي غربي تا ابد نتوانند تصميم بگيرند. طبعا تامين سوخت راكتور تهران نمي تواند تا آن موقع معطل بماند

رسالت بر اساس خبری که دیروز تیتر اول کیهان بود در سرمقاله خود نوشته بوش رییس جمهوری آمریکا از اصلاح طلبان - ببخشيد جنبش موسوم به سبز - چه خواسته بود که اين گونه بي پروا و بي پرده بدون لاپوشاني اعلام کرده ما از آنها دفاع مي کنيم و خواهيم کرد.

به نظر نویسنده سرمقاله رسالت جورج بوش به اصلاح طلبان ایرانی گفته بود اگر انتخابات را برديد که هيچ، اگر باختيد بگوييد تقلب شده و روي آن محکم بايستيد و دنبال اثبات آن به روشهاي حقوقي نباشيد. بوش به آنها گفته بود توي خيابانها بريزيد و بگوييد مرگ بر ديکتاتور و راي ملت ميزان است را فراموش کنيد.

سردبیر رسالت سناریو خود را تا آن جا برده که نوشته: متاسفانه به توصيه هاي بوش آن قدر عمل کردند ، تا با سد بيداري ملت و هوشياري نظام و اقتدار انقلاب روبرو شدند و متاسفانه برخي از همين جماعت که زماني کارنامه قابل قبول در انقلاب و در ميان مردم ما اعتباري داشتند گفته هاي بوش را عمل کردند و اکنون در يک گردنه خطرناک گير کرده اند که نه مي توانند عقب بيايند نه مي توانند خيلي جلوتر از اين بروند.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان سیاستمدار سیاه باز نوشته تداوم اقدامات اوباما عليه جمهوري اسلامي قطعا باب هرگونه خوشبيني را نسبت به اين سياستمدار مسدود مي كند و اين واقعيت را به اثبات مي رساند كه تصور افرادي كه فكر مي كردند با فرستادن پيام تبريك به اوباما و تدارك زمينه هاي مذاكره و تفاهم مي توانند يخ هاي روابط ميان ايران و آمريكا را آب كنند، كاملا نادرست بوده است .

به نوشته این روزنامه گذشت زمان نشان داد اوباما نيز ادامه دهنده راه بوش است و در چنين وضعيتي ساده انديشي محض خواهد بود كه عده اي بدون در نظر گرفتن ماهيت آمريكا و چماق فربهي كه اوباما عليه ايران بلند كرده به هويج رنگ و روباخته دل ببازند و بخواهند نرد دوستي و مغازله با اوباما ببازند .

شهریار ایزدپناه در مقاله ای در حیات نو با اشاره به تازه‌ترين اظهارنظر احمدی نژاد که گفته دولت مديريت متروى تهران را در دست خواهد گرفت و قيمت بليت مترو براى 10 تا 15 سال آينده ثابت خواهد ماند نوشته چگونه يک مقام مسئول مى‌تواند براى دوران پس از مسئوليتش تصميم‌گيرى کرده يا وعده‌اى به مردم بدهد که موعد آن زمانى است که على‌القاعده وى جايگاه رياست را واگذار کرده است؟ آيا اين را بايد به حساب اشتباه سهوى ايشان گذاشت؟

به نظر نویسنده حیات نو توجه به وضعيت اقتصادى ایران و جهان نشان مى‌دهد که افزايش نرخ تورم گزينه‌اى ناخوشايند اما حاضر در اقتصاد کشور خواهد بود. به آن ماجراى حذف يارانه را نيز اضافه کنيد و تاثير مستقيم و غيرمستقيم آن را در نظر آوريد در اين صورت ثابت ماندن نرخ بليت متروحقيقتا چه اندازه ممکن و شدنى است؟

مردم سالاری در سرمقاله خود این سئوال را مطرح کرده که مردم چقدر به مسوولان اعتماد دارند؟ و توضیح داده عوامل مختلفي مي تواند به کاهش اعتماد مردم به مسوولان منجر شود گاه عمل نکردن به وعده ها توسط مسوولان و گاه تناقضات موجود در رفتار و گفتار مسوولان.

حمید رضا شکوهی به عنوان یک نمونه به ادعاهای دولت و شهرداری در مورد پرداخت های دولت به مترو اشاره کرده و نوشته تکرار هر روزه آن در رسانه ها تنها به سردرگمي مردم منجر شده. موضوع اين است که اين تناقضات گفتاري به کجا مي انجامد؟ چه کسي پاسخگوي کاهش اعتماد عمومي در جامعه و پيامدهاي منفي سلب اعتماد مردم است؟ آيا به آثار زيانبار کاهش عنصر اعتماد عمومي در جامعه واقف هستيد.

دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان یارانه به چینی ها نرخ تورم در سال گذشته‌ اندکی کمتر از 17‌درصد بوده یعنی قیمت ها در همین حدود بالا رفته اما نرخ برابری هر یوآن چین در یک سال سه در صد کاهش یافته.‌اين بدان معنی است که در یک سال تولید کنندگان‌ايرانی در مقایسه با رقبای چینی شان در حدود 20‌درصد عقب رفته‌اند و قیمت‌ فروش آن‌ها به همین اندازه بالا رفته است.

به نوشته فرخ قبادی در این مقاله برای مقابله با این وضعیت از سیاست‌های بازدارنده تعرفه‌اي کار چندانی ساخته نیست، زیرا اولا دشوار مي‌توان همه ساله تعرفه روی کالاهای چینی را به‌اندازه تفاضل تورم ما و آن کشور افزایش داد و اگر هم چنین کاری میسر باشد‌، نتیجه اصلی و اولیه آن جهش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی خواهد بود.

نویسنده سرمقاله دنیای اقتصاد پیشنهاد کرده حالا که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها داغ است بهترست دولت یارانه پرداختی به صادرکنندگان چینی را نیز مشمول‌ اين قانون کند تا تولیدکنندگان داخلی را در شرایطی متعادل‌تر و منصفانه تر روانه رقابت با آن‌ها سازد؟

تجاوز چهار مرد به زنی خانه دار در روز روشن در جنوب تهران موضوع مقاله فرزانه روستائی است در اعتماد که در آن آمده: آن ها که به راحتي قدم زدن در پارک يا خريدن يک پاکت سيگار از سر کوچه در حال ارتکاب جرم دستگير شده اند، همگي حول و حوش 30 ساله اند يعني همگي آنان پس از انقلاب متولد شده، تربيت شده نظام آموزشي ناکارا و بي فرهنگ رژيم سابق نبوده اند.

به نوشته اعتماد این شش تن علاوه بر گذراندن هزاران ساعت دروس اسلامي و ارشاد از سوي امور تربيتي مدارس ابتدايي و راهنمايي و شرکت در تعداد بي شماري مراسم دعاهاي يوميه که در مدارس برگزار مي شود، از هفت کانال تلويزيوني سراسري نيز به صورت شبانه روزي بي دريغ نصيحت و اندرز شنيده اند.

در انتهای این مقاله آمده: با فوران جرائمي که از سوي هزاران مجرم نگون بخت در مناطق اينچنيني صورت مي گيرد و نيز با قرباني شدن هزاران نفر ديگر همچون مادر خانه داري که ساعت هفت بعدازظهر از خريد به خانه باز مي گشته مي توان به ابطال و ناکارايي و بي ثمر بودن بخش اعظم همه برنامه ريزي هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و آموزشي 30 سال گذشته در بسياري از مناطق شهري پي برد.

علی مطهری نماینده مجلس در مقاله ای در اعتماد با اشاره به حادثه ای مشابه نوشته در چند روز گذشته دو حادثه تلخ اخلاقي علاوه بر آنکه يک انحطاط اخلاقي براي جامعه ما به شمار مي رود، آزموني است براي مديريت جديد قوه قضائيه که چگونه با اين دو حادثه برخورد مي کند، آيا مانند مديريت قبلي لبخندي مليح به جامعه تحويل مي دهد يا چنان برخورد مي کند که لرزه بر اندام شروراني بيفتد که به دنبال خلق وقايعي مشابه هستند؟

نماینده تهران در این مقاله پرسیده آيا اين حادثه تلخ همانند حوادث مشابه قبلي در پيچ و خم مراحل قضايي به فراموشي سپرده شده و حق آن زن و جامعه ناديده گرفته مي شود و حداکثر چند سال بعد مجازات اندکي براي مجرمان تعيين و در گوشه روزنامه يي درج مي شود به طوري که ديگر نه خاصيت تسلي بخشي براي مظلوم و بازگرداندن آرامش رواني به جامعه را دارد و نه خاصيت عبرت آموزي براي ساير شروران.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ دوشنبه 25 آبان

بی بی سی:دوشنبه 25 آبان 1388(16 نوامبر 2009)

"تهدید ایران توسط اوباما پس از دیدار با مدودف" تیتر اول افتاب یزد است، روزنامه جمهوری اسلامی در عنوان اصلی خود از "بیانیه 250 نماینده مجلس در محکومیت کشتار شیعیان یمن" نوشته، رسالت خبر داده که "آمریکا در سرکوبی شیعیان یمن همکار سعودی هاست" و کیهان در صدر گزارش های خبری خود نوشته "نسل کشی در یمن، ماموریت تازه آل سعود".

"انتقادهای بی اثر مخالفان" تیتر اصلی اعتماد است، خراسان خبر داده که "کابینه دهم پس از سه ماه تکمیل شد"، "تنش در پارلمان" عنوان فرهیختگان است، "جهت‌گیری برای انقلاب اجتماعی و اقتصادی" به نقل از محمود احمدی نژاد عنوان اول روزنامه ایران است و تهران امروز برای همین گزارش تیتر" حامیان خشمگین دولت در برابر رییس مجلس" را برگزیده است.

حیات نو از "انتقاد لاریجانی از دولتی شدن فرهنگستان ها" خبر داده، جام جم به نقل از رییس قوه قضاییه از "برخورد قاطع با متجاوزین به ناموس مردم" نوشته و مردم سالاری با عنوان "یک شرکت با دو رییس" از آشفتگی در انتخاب یک مدیر دولتی گزارش داده است.

" تحلیل دولت از بازار مسکن" گزارشی است که دنیای اقتصاد در صدر خبرهای خود آورده است.

کیهان در سرمقاله خود از گزارشی از تمایل فراوان دینی مردم یمن به ایران خبر داده و نوشته هر چند حكومت عربستان در سال های اخیر با اختصاص بودجه ویژه برای تأمین رفاه و مسكن اقشار كم درآمد، به منظور كاستن از فشار بر این اقشار اجتماعی تلاش كرده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد كه این اقدامات در جلب رضایت مردم موفقیت زیادی نداشته است.

مدیر کیهان در حالی که در ابتدای مقاله خود شیعیان یمن را بی دفاع و هدف بمباران های شیمیائی توصیف کرده اما در ادامه مقاله نوشته برخلاف ادعای رسانه های غربی و مطبوعات و شبكه های تلویزیونی آل سعود، در حمله هوایی و زمینی- و از دیروز محاصره دریایی- سعودی ها، مقاومت با صلابت ادامه دارد و تلفات سنگینی به نظامیان آل سعود وارد شده است.

حسین شریعتمداری در ضمن آن که مدعی شده حکومت سعودی به مخالفان دولت ایران هم کمک می رساند نوشته نشانه ناكامی در ارتش سعودی پیدا شده ، نتیجه حمله ارتش آن کشور به یمن سقوط خانواده سلطنتی سعودی خواهد بود.

روزنامه جمهوری اسلامی با استناد به خبری درباره ملاقات وزیر خارجه ایران با یکی از مقامات مصری و دعوت از آن مقام برای سفر به تهران نوشته جای تعجب است كه دولت جمهوری اسلامی از یكطرف حمایت از مقاومت اسلامی در منطقه را در سرلوحه سیاست خارجی خود دارد و از طرف دیگر با دراز كردن دست دوستی به سوی قاهره موجب تضعیف جبهه مقاومت اسلامی در منطقه می شود و دشمنان مقاومت فلسطین را گستاخ و جری می نماید.

به نوشته این روزنامه از یاد نبرده ایم كه رئیس جمهور در یك اظهارنظر شتابزده مراتب آمادگی فوری جمهوری اسلامی ایران برای برقراری رابطه با رژیم قاهره ظرف چند ساعت را اعلام نمود و در عوض با رفتار متكبرانه و گستاخی سران رژیم قاهره مواجه شد كه نه تنها به این پیشنهاد اعتنائی نكردند بلكه حتی با تعیین پیش شرط هائی غیرقابل قبول سعی داشتند چنین وانمود سازند كه گویا در صحنه تنظیم مناسبات فیمابین این قاهره است كه "ابتكارعمل" را دردست دارد.

رسول رضایی در سرمقاله تهران امروز نوشته افزایش رفت‌و‌آمد مقامات تركیه به ایران و متعاقب آن چراغ سبز مقامات آنكارا برای ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده ایرانی این سؤال اساسی را پیش آورده كه چه اتفاقی رخ داده كه تركیه به این سرعت و با اشتیاقی وصف ناپذیر در پی گسترش رابطه با كشورهایی چون ایران برآمده است، آن هم در شرایطی كه تا همین چندی پیش و قبل از ایجاد بحران جهانی اقتصاد، تركیه اساسا خود را بی‌نیاز از تعمیق روابط با ایران می‌دید و بیشتر به دنبال رسیدن به آرزوی دیرینه اما ناكامش یعنی پیوستن به اتحادیه اروپا بود.

تحلیگر این روزنامه احتمال داده که تغییر رفتار تركیه نه یك تغییر استراتژیك كه یك سیاست تاكتیكی برای جذب دلارهای نفتی است كه مقامات آنكارا احساس می‌كنند می‌توانند از ایران به دست آورند. در واقع مقامات ترك نه تنها به دلارهای نفتی ایران و احیانا برخی امتیازات گازی از ایران امیدوار شده‌اند كه حتی نیم‌خیزی هم به ذخائر اورانیوم غنی شده ایران برداشته‌اند.

در ادامه مقاله تهران امروز آمده که با این استدلال كه تركیه یك كشور بی‌طرف، مسلمان و مورد وثوق طرف‌های پرونده هسته‌ای ایران است، لذا بهترین مكان برای نگهداری اورانیوم غنی شده ایران هم به حساب می‌آید، انکارا قصد دارد در ذخایر هسته ای هم نقش بازی کند. یعنی همان ذخائری كه ایران برای تولید آن چند قطعنامه تحریم را به جان خریده و در چند سال گذشته هزینه و نیروی زیادی را برای حفظ آن صرف كرده است.

مردم سالاری با اشاره به تازه ترین واکنش مقامات روسی درباره پرونده هسته ای ایران نوشته روس ها خواهان آن هستند که ایران اورانیوم خود را برای غنی سازی به روسیه بفرستند. این نوع رفتار روسیه چیز تازه ای نیست. اگر به ساخت نیروگاه بوشهر نگاه کنیم، روسیه به بهانه های مختلف تحویل این راکتورها به ایران را تا به امروز به تعویق انداخته است. در مورد سیستم اس 300 و بحث تحریم ها هم ، چنین امری صادق است.

نویسنده این روزنامه تاکید کرده که روسیه به دنبال گرفتن امتیازات هرچه بیشتر از ایران و کشورهای مقابل ایران است و در نتیجه به تعهدات خود تن نخواهد داد. مگر اینکه واقعا به این نتیجه برسد که آن امتیازاتی که گرفته است از یک طرف کافی هستند و از طرف دیگر فروش این سیستم به ایران به نفع منافع ملی روسیه خواهد بود.

آفتاب یزد در سرمقاله خود با اشاره به اخباری که مقامات ترک درباره امتیازهای دریافتی از دولت ایران منتشر کرده اند و همین طور خبرهای تازه ای که از مسکو می رسد نتیجه گرفته مردم ایران شانس آورده اند که منابع اطلاع رسانی شان منحصر به خبرگزاری های دولتی و یا صدا و سیما نیست.

سردبیر این روزنامه در توضیح بیشتر نوشته تقصیری متوجه روس‌ها و سایر كسانی كه به منافع ایران، چشم طمع دوخته‌اند، نیست. بلكه اشكال از ‌خودی‌هاست كه چشم بر بعضی اظهارات و اقدامات گستاخانه و غیرقابل قبول روس‌ها، ترك‌ها، سران عرب و چینی‌ها بسته‌اند. 10 سال تاخیر روس ها در ساخت نیروگاه که بی عملی ما باعث شده به خود حق بدهند و در تحویل سیستم اس- 300 تاخیر كنند و باز هم منتظر چشم بستن مقامات ایرانی بر این خلف وعده باشد.

مجتبی واحدی در مقاله آفتاب یزد اضافه کرده بــه جای عصبانیت، اگر منافع بزرگ‌تری وجود دارد كه مردم و رسانه‌های ایران از آن بی خبرند، بهتر است به جای مخفی نگه‌داشتن اصل اخبار، پشت پرده‌ها و منافع درازمدت را با مردم در میان بگذارند.

دكتر امیر دبیری‌مهردر مقاله اصلی تهران امروز با اشاره به تمایل دولت برای در دست گرفتن مترو نوشته براساس برنامه‌های توسعه كشور و سیاست‌های كلی نظام، باید دولت هر سال كوچك‌تر شود و حوزه‌های غیرحاكمیتی به مردم واگذار شود تا دولت چابك، چالاك و كارآمد شود.

به نوشته این مقاله تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره انتصاب روسای واحدهای دانشگاه، تصمیم بر الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری كه با مخالفت رهبر مواجه شد، تغییر مكانیسم تعیین روسای فرهنگستان‌های علوم، هنر، پزشكی و ادبیات و در آخر تصمیم دولت برای در اختیار گرفتن مترو تهران شواهد و مصداق‌هایی برای رویكرد تمامیت‌خواه دولت است.

به نظر نویسنده سرمقاله تهران امروز این رویكرد با توجیه، تضعیف نشده و به كنار گذاشته نمی‌شود بلكه باید با ابزار راهگشای قانون با آن مواجه شد. هم مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم مجلس شورای اسلامی در این حوزه و در چارچوب قانون اساسی سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه كشور موظف هستند جلوی عطش پایان‌ناپذیر دولت در گسترش اختیارات وظایف خود را بگیرند.

فرید قدیری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته دو هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، خبر رسید گروه زیادی از مشاوران املاك سراسر كشور، در سالن همایش‌های وزارت كشور جمع شده‌اند تا از محمود احمدی‌نژاد حمایت كنند.آن روز احمدی‌نژاد هم، كلی از مشاوران املاك حمایت كرد و گفت: بعید می‌دانم در كل صنف مشاوران املاك یك نفر هم پیدا شود كه خواستار افزایش قیمت مسكن باشد، اما برخی با آدرس‌های غلط سعی می‌كنند این افراد را متهم به اثرگذاری در گرانی مسكن كنند.

نویسنده دنیای اقتصاد اضافه کرده در همان جلسه احمدی نژاد گفت: اگر همكاری صادقانه بنگاه‌های مسكن نبود، محال بود قیمت مسكن در ماه‌های اخیر 30 تا 40‌درصد كاهش یابد و برای اینكه به نوعی از زحمات مشاوران املاك تشكر كرده باشد گفت "اگر مسكن مهر را از همان روز اول به بنگاه‌های املاك داده بودند تا حالا 100 درجه بهتر از ما اجرا كرده بودند."

به نوشته این روزنامه امروز كه 5 ماه از انتخابات و آن مراسم می‌گذرد، گذر زمان واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد:اول اینكه، قیمت مسكن در یك‌سال اخیر هرگز كاهش 30 تا 40‌درصدی را به خود ندیده دوم اینكه، وعده احمدی‌نژاد به مشاوران املاك برای واگذاری مسكن مهر در همان حد وعده باقی مانده سوم اینكه، اكنون معلوم شده بنگاه‌ها در نوسان قیمت مسكن تاثیرگذار هستند و نمی‌توان بازار مسكن را بدون دیدن این افراد، چه خوب و چه بد تحلیل كرد.

حیات نو در گزارشی نوشته زمزمه ورشکستگى یکى از فعالان باسابقه کتاب به گوش مى‌رسد: حمایت نمى‌شویم، اتحادیه هم فقط حق عضویت مى‌گیرد وهیچ کارى نمى‌کند. تلویزیون هم که در روز صدها بار پفک و چیپس را تبلیغ مى‌کند و به تبلیغ کتاب اهمیت چندانى نمى‌دهد اگر هم بدهد خدمتى است براى دوستان!

بر اساس گزارش این روزنامه بازارکتاب به بیمار درحال مرگ مى‌ماند، کتاب فیلم نیست که پایش بنشینى و هر فکرى هم به سراغت بیاید. کتاب، فکر آزاد و خیال راحت مى‌خواهد که امروز کیمیاست. کارشناسان مى‌گویند، اکنون مردم از لحاظ اقتصادى در وضع خوبى نیستند، بنابراین روحشان هم بیمار است زیرا دائم در فکر مسایل اقتصادى و بحران‌هاى تورم، گرانى و بیکارى هستند.

در ادامه گزارش حیات نو آمده در خانه‌ها ویترین پر از چینى و کریستال را جلوى چشم مى‌گذارند، اما کتاب‌ها در اتاق خواب یا زیر تخت و انبارى پنهان مى‌شود. مردم براى کریستال و ظواهر بیش از کتاب و باطن اهمیت قایل هستند و دلیل اثبات این ادعا، ویترین‌هاى پر از کریستال اما خالى از کتاب خانه‌هاست و مسئولان هم دارند فرهنگسازى مى‌کنند.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران: چهارشنبه 27 آبان

بی بی سی:چهارشنبه 27 آبان 1388(18 نوامبر 2009)

آفتاب یزد از زبان محمد خاتمی نوشته "‌با براندازخواندن پرسشگر سوال از بین نمی‌رود"، اعتماد از "نگرانی مجلس از فجایع گوهردشت، قیامدشت و لواسان" خبر داده، جام جم همین گزارش را با عنوان "دستور ویژه آیت الله" آورده و ایران خبرگزاری روزنامه دولت در صدر اخبار خود نوشته "صدور احکام ۸۹ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات".

"ارجاع تخلفات دولت به قوه قضاییه" تیتر اول فرهیختگان است، خراسان "خط و نشان مجلس برای دولت" را مهم ترین خبر امروز دیده، "انحراف‌هاى گسترده دولت در واگذارى‌هاى اصل ۴۴" عنوان اصلی حیات نو است، "نمره مجلس به خصوصی‌سازی" تیتر اول دنیای اقتصاد و " چهل و هشت درصد انحراف از خصوصی سازی" در صدر اخبار تهران امروز آمده است.

"ایران به هیچ وجه غنی سازی را متوقف نمی کند" تیتر اول روزنامه جمهوری اسلامی است، "گزارش البرادعی تکراری و خسته کننده است" عنوان اصلی کیهان، رسالت از قول سناتور مک کین، رقیب انتخاباتی باراک اوباما، نوشته "اصلاح طلبان خواهان حمایت آمریکا هستند"

"فازهای ۲۷ و ۲۸ پارس جنوبی به شرکتهای هندی و چینی واگذار می شود" تیتر اول مردم سالاری است.

الهه کولائی در مقاله ای در حیات نو نوشته موضوع اتمام پروژه نیروگاه اتمى بوشهر از سوى دولت روسیه به نماد بهره‌گیرى این کشور از جمهورى اسلامى ایران در جهت حل و فصل مسائل بین‌المللى و منطقه‌اى خود در غرب آسیا بدل شده است.

به نوشته سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ایران به لحاظ جغرافیایى و تجربه‌هاى تاریخی، توان ایجاد روابط متعادل مبتنى بر تامین منافع خود را در یک رویکرد چندجانبه درعرصه روابط بین الملل دارد. اما متاسفانه این ظرفیت‌ها مورد بهره‌بردارى قرار نمى‌گیرد و این روسها هستند که حداکثر استفاده را از ظرفیت‌هاى بى نظیر ژئوپلیتیکى ایران مى‌برند.

این استاد دانشگاه در مقاله حیات نو تاکید کرده برآورده نشدن انتظارهاى ایران از روسیه، که عدم پایبندى روسیه به راه‌اندازى نیروگاه بوشهر تنهابخشى از آن است، به خوبى نشان مى‌دهد که برآوردهاى غیرواقع‌بینانه از سوى مسئولان، نمى‌تواند به تامین منافع کشور یارى برساند. در چنین شرایطى جز عبرت گرفتن از اقدام گذشته و کنونى دولت روسیه و اصلاح رفتارهاى خوش بینانه، براى بهره‌گیرى از فرصت‌هاى پیش‌روى ایران راه دیگرى نیست.

علی خرم دیپلومات سابق در حیات نو نوشته اگر منافع ملى روسیه ایجاب کند و عدد قابل توجهى را براى آن به همراه داشته باشد قطعا با ایران همراهى مى‌کند. ولى اگر در بهبود روابط خود با غرب بهره ببرد از آن مى‌گذرد تا به سود بیشترى برسد.

به نوشته این مقاله در ارتباط با نیروگاه بوشهر اگر آمریکا از روسیه درخواست کرده باشد فتیله این نیروگاه را پایین مى‌کشد. روابط روسیه و ایران فرصتى است که ممکن است زمانى نتوان از آن استفاده کرد. روابط روسیه و ایران جایگاه ویژه‌اى دارد و ایران نمى‌تواند روابط خود با را روسیه به هم بریزد. زیرا ایران و روسیه در همکارى‌هاى بین‌المللى شریک هم هستند و ایران در روابط خود همیشه مثبت نگاه مى‌کند پس احتمال عوض کردن راه از جانب روسیه بیشتر است زیرا از قدرت بیشترى برخوردار است.

حسین شریعتمداری در نقدی بر آخرین گزارش محمد البرادعی در سمت مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزنامه کیهان نوشته در این گزارش البرادعی خواستار دسترسی به مدیران پروژه های هسته ای، افراد مسئول، کارشناسان، نقشه ها، سازمان ها و مراکز نظامی کشورمان به منظور راستی آزمایی درباره اسناد مطالعات ادعایی شده است.

در این مقاله به نقد آمده دسترسی آژانس به مراکز، نقشه ها و اسناد و سازمان های نظامی یک خواسته غیرقانونی است و در این موارد، کشورهای عضو با استناد به ماده ۱۰ NPT می تواند از این معاهده خارج شوند و به جز آن براساس یک قاعده حقوقی، مدعی باید برای اثبات ادعای خود دلیل و سند بیاورد، نه کسی یا طرفی که مورد اتهام قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان نوشته این گزارش غیر قانونی و غیرفنی بااهداف کینه توزانه علیه جمهوری اسلامی تهیه شده و بایستی آن را واکنش خصمانه آمریکا و متحدانش نسبت به ایستادگی و مقاومت ایران در مقابل باج خواهی های هسته ای و غیرهسته ای آنها- مخصوصاً ترفند موذیانه اخیر آنان برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران- تلقی کرد که با هوشمندی رهبرمعظم انقلاب و پیروی مسئولان هسته ای کشورمان از رهنمودهای ایشان،ناکام مانده است.

واجب‌تر از نان شب عنوان سرمقاله دنیای اقتصاد است که محمدصادق جنان‌صفت در آن نوشته بی‌پناه به کسی گفته می‌شود که توانایی، دانایی و راه مناسب برای حفظ حق شهروندی و حقوق قانونی و عرفی خود را نمی‌شناسد و بدتر از آن، کسانی که باید حافظ حق و حقوق او باشند، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند که به زیان فرد بی‌پناه است.

سرمقاله دنیای اقتصاد اضافه کرده صدها هزار پس‌انداز کننده کوچک در سراسر ایران، به امید اینکه پس‌اندازشان از شر تورم در امان باشد، پول خود را به بانک‌هایی داده‌اند که روسای آنها براساس دستورات اداری، این پول‌ها را به ارزان‌ترین قیمت بازار در اختیار گروه دیگری از افراد قرار داده‌اند.

این کارشناس اقتصادی پرسیده دلیل اصلی وضعیت تاسف بار نظام بانکی ایران به ویژه در سال‌های اخیر، نگاهی است که بانک‌ها را بنگاه اقتصادی نمی‌داند و باور دارد که این نهادها تنها به این دلیل که مالک آنها دولت است، باید پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوری کرده و به دستور دولت به فعالیت‌ها و بنگاه‌های تعیین شده از طرف دولت بدهند.

مهدی عباسی در سرمقاله مردم سالاری نوشته فقدان یک نظر مشترک در بین مردم، حکایت از آن دارد که دولت احمدی نژاد نتوانسته ابهامات لایحه هدفمند کردن یارانه ها را برای مردم رفع کند و تصویر دقیقی از آنچه در عمل رخ می دهد به آنان نشان دهد. ترس از آن است که دولتمردان نیز تصویری از آنچه که در پس اجرای این لا یحه پدید می آید، نداشته باشند.

به نوشته این مقاله اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، که با زندگی مردم به صورت مستقیم گره خورده است، نمی تواند با سیاست آزمون و خطا اجرایی شود. بازگشت از لایحه در حین اجرا، ضربه سنگینی به مردم وارد خواهد کرد. این نکته از آن جهت مطرح شد که در کارنامه احمدی نژاد و همراهانش، گاه دیده شده که در خصوص یک موضوع چند تصمیم می گیرند و چه بسا تغییر ۱۸۰ درجه ای می دهند.

ایران روزنامه دولت در تازه ترین حمله خود به خانواده هاشمی رفسنجانی نوشته حضور فائزه هاشمی به همراه اکیپ زنان خانواده هاشمی رفسنجانی در تمام اغتشاشات نمونه‌ای از برنامه‌ریزی‌های مهدی هاشمی برای پرشورتر کردن تجمعات بود. اما آدم‌های مهدی هاشمی چه کسانی بودند؟ گفتیم که مهدی هاشمی از همنشینی با اصحاب رسانه لذت می‌برد اما این دلیل نمی‌شود تا برخی همراهان همیشگی مانند حمزه کرمی، ر.ز، د و- را فراموش کند.

گزارش روزنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی با حرف اول اسم و فامیل از کسانی یاد کرده، یکی از آنان را کسی نوشته از نزدیکان مهدی هاشمی است و به اتهام پشتیبانی مالی اغتشاشات اخیر بازداشت شد و شخص اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش زیادی برای آزادی وی داشت و چند بار حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، پیگیر آزادی او از مسئولان ارشد قوه قضائیه شد.

همزمان، به نوشته حیات نو محسن هاشمی مدیرعامل مترو تهران اجراى طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را براى امنیت کشور مخاطره‌آمیز خواند.

حیات نو گزارش داده که محسن‌هاشمی، برخلاف مافوقش -محمدباقر قالیباف- به برخى محافظه‌کارى‌ها پایان داد و سکوت چندروزه‌اش را شکست و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها بحث پیچیده و خطرناکى است که اجراى آن بدون ایجاد زیرساخت‌ها تنش بزرگى به جامعه وارد مى‌کند که حکومت نمى‌تواند پاسخگوى آن باشد و امنیت کشور به خطر مى‌افتد.

حیات نو این گزارش را با عنوان "پیش از مدیریت جهان، مترو تهران را دریابید" منعکس کرده است.

سردبیر آفتاب یزد در مقاله ای از بی قانونی ها و بی اعتنائی به قانون نوشته و از جمله به یادآورده که نادیده گرفتن تعریف جرم سیاسی و محروم ساختن متهمان سیاسی از تسهیلات اصل ۱۶۸ ‌قانون اساسی، به این مفهوم است که عده‌ای تاسیس این اصل را کاری بیهوده می‌پندارند و برای رای مردم به این اصل در رفراندوم پاییز ۵۸ نیز ارزشی قائل نیستند.

به نظر سرمقاله این روزنامه بیهوده پنداری و بی‌اعتنایی چنان گسترده است که اخیرا یک روحانی سرشناس گفته اعضای مجلس خبرگان، ولی فقیه را نصب نمی‌کنند بلکه ایشان را کشف می‌کنند.، در حالی که این سخن مفهومی ندارد جز آنکه اصول ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون اساسی، دو اصل بیهوده و تصویب آن ها عملی لغو بوده و رای‌گیری از مردم برای تایید نهایی قانون اساسی هم تنها یک اقدام تشریفاتی بوده است.

در ادامه سرمقاله آفتاب یزد آمده: توسعه "بیهوده‌پنداری" اصول قانون اساسی و اصرار بر بی‌توجهی به این اصول، ظاهرا در حال تبدیل به "اپیدمی" است. چنانکه بنیانگذار جمهوری اسلامی در آخرین اظهارنظر خود بدون آنکه از مکاشفـه و مسائلی از این قبیل سخن بگویـد بــه صراحت اعلام کرد: اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است.

بهروز بهزادی سردبیر اعتماد در مقاله ای در این روزنامه با پیشنهاد تاسیس شبکه های تلویزیونی برای همسایگان فارسی زبان نوشته شاید قابل پذیرش باشد که برای کشورهای اروپا و آمریکای لاتین برنامه داشته باشیم ولی فرهنگ ایرانی حکم می کند حوزه تمدن ایرانی را با نگاه فرهنگی بنگریم و آنان را درون مرز فرهنگی بیاوریم و برنامه های صدا و سیما را به این حوزه گسترش دهیم.

نویسنده این مقاله پرسیده مگر نمی شود برنامه های خبری برای منطقه داشته باشیم و در آن از لهجه شیرین ایرانی از تاجیکی گرفته تا افغانی بهره بگیریم و همین طور در مطبوعات، چرا نباید مطبوعات و به ویژه روزنامه های چاپ تهران در افغانستان و تاجیکستان و سایر کشورها که فارسی زبانان در آنها بسیارند، نیز توزیع یا چاپ همزمان شوند.

در ادامه مقاله اعتماد آمده روزنامه نگار ایرانی لذت خواهد برد که بداند کسانی که در کابل و هرات یا سمرقند و بخارا- همانی که حافظ شیرین سخن در پی بخشش آن به خال هندوی یار بوده است- نوشته های او را می خوانند و روزنامه ای که او می نویسد در حوزه فرهنگی تمدن ایرانی توزیع می شود.

 

بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۸ آبان

بی بی سی:پنجشنبه 28 آبان 1388(19 نوامبر 2009)

"پیگیری سرنوشت ارتش هخامنشی در مصر" عنوان اصلی روزنامه ایران است که از دستور محمود احمدی نژاد خطاب به رییس سازمان میراث فرهنگی خبر داده، " صد ایرانی قربانی انفولانزای خوکی" در صدر گزارش های جام جم آمده، "حرکت متفاوت طلا در ایران" تیتر اول دنیای اقتصاد است.

"بهترین جا برای برخی سوءاستفاد‌ه ها صندوق مورد نظر دولت است" عنوان اصلی افتاب یزد است که به نقل از احمد توکلی آمده است، خراسان از "توافق اولیه برای حل مشکل هدفمند کردن یارانه ها" خبر داده، "تاکید بر نظارت مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها" مهم ترین گزارش روزنامه جمهوری اسلامی است و تهران امروز از "تلاش برای تنبیه دیوان محاسبات" خبر داده است.

"از حبس تا اعدام" عنوان گزارش اصلی ابتکار است که درباره احکام دادگاه برای زندانیان سیاسی حوادث اخیر نوشته شده، حیات نو از همین گزارش نوشته "پنج نفر به اعدام و 81 نفر به حبس محکوم شدند."

"مبادله اورانیوم فقط در داخل خاک ایران قابل پذیرش است" به نقل از وزیر خارجه در صدر گزارش های رسالت آمده و "شلیک 150 موشک سعودی کودکان صعده را به خاک و خون کشید" عنوان اول کیهان است.

"بسیج حزب بزرگی است که اقشار آن می توانند از یک کاندیدا دفاع کنند" تیتر مردم سالاری است که از قول یک فرمانده سپاه پاسداران نقل شده است.

دکتر حسین سلیمى در مقاله ای در حیات نو نوشته پرونده هسته‌اى ایران، نمادى از کنش و واکنش ایران و نظام بین‌الملل است و صحبت از راه‌حل‌هاى فنى و حقوقى محض براى حل این پرونده بدون در نظر گرفتن راه‌حل سیاسی، اشتباه بوده و راه به جایى نمى‌برد .

به نوشته این استاد دانشگاه هر چند که آژانس بین‌المللى انرژى هسته‌اى سازمانى فنى است ولى فلسفه تاسیس این سازمان، بى‌گمان داراى انگیزه‌هاى سیاسى بوده . زمانى موضوع اتم براى صلح و جلوگیرى از دستیابى کشورها به سلاح‌هاى هسته‌اى مطرح بود و آژانس بین‌المللى انرژى هسته‌اى نیز براى پیشبرد این اهداف که اساسا ماهیتى سیاسى داشتند، تاسیس شد.

در ادامه مقاله حیات نو آمده با وجود چنین واقعیاتى و درک این مهم که بنیاد پرونده هسته‌اى ایران، سیاسى است، مسلم است که تاکید بر جنبه‌هاى صرف فنى نمى‌تواند راهگشاى وضعیت کنونى پرونده هسته‌اى ما باشد.

حشمت الله فلاحت پیشه در سرمقاله رسالت نوشته از "روسیه به عنوان شریک راهبردی" تا "مرگ بر روسیه" نوسان در رفتار سیاسی روسها، نقطه نظرات متفاوتی را میان سیاسیون ایرانی شکل داده است .در حالی که هیچ کدام از دو نگرش فوق نمی تواند تمام جوانب روابط پیچیده روسیه با ایران را در برگیرد. لذا بدون اینکه با مرگ بر روسیه موافق باشیم یا آرمانگرایانه آن را شریک راهبردی ایران بدانم، معتقدیم موضوع روسیه نیازمند یک نقد جدی است.

به نوشته این نماینده مجلس: اتفاق امروز این است که روسیه بلافاصله پس از دیدار مدودف و اوباما اعلام کرد به دلایل فنی نمی تواند نیروگاه هسته ای بوشهر را راه اندازی می کند. طبق آخرین قول قطعی روسها قرار بود با ورود آخرین محموله سوخت هسته ای به بوشهر، نیروگاه تا پایان سال میلادی جاری تکمیل و تحویل شود.

نویسنده سرمقاله رسالت افزوده ایراد فنی نیز بهانه قابل قبولی نیست . ایرانی ها که اکنون به همت جوانان دانشمند خویش در زمره کشورهای دارای فناوری و علم هسته ای قرار گرفته اند، به خوبی می دانند که راه اندازی نیروگاه دلایل فنی دارد یا سیاسی . و اصولا پس از تحویل سوخت یعنی حساس ترین قسمت قرار دارد ، بهانه ای برای راه اندازی وجود ندارد.

ابتکار در سرمقاله خود نوشته در کشوری مثل ایران تا اقتصاد رانتی حاکم باشد و درآمد نفتی دولت را هرروز سرمایه دارتر و بی نیاز تر نسبت به مردم کند و فرهنگ "خود عقل کل بینی" رایج باشد در این هنگام نخبگان نه محور توسعه که عده ای منتقد،نق زن و مفت خور لقب می گیرند و از چرخه توسعه حذف خواهند شد و دولت همچنان با تکیه بر طلای سیاه زیرزمینی خودرا بی نیاز از طلایی اندیشه ای روی زمین می پندارند.

به نوشته محمدعلی وکیلی در این مقاله شرط لازم هرنوع حرکت اصلاحی و توسعه محور عبارتست از اصلاح عادات، رفتار و بسیاری از هنجارها ی اجتماعی است مردم باید باور کنند که بخشی از عادات روزمره آنها مانع بهبودی زندگی اجتماعی است دولت ها هم باید بپذیرند که توسعه سه ضلع دارد که دو ضلع آن یعنی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی تابع تعامل دولتمردان با مردم و نخبگان است و تا این بنیان ها اصلاح نشود تمام حرکت ها روبنایی، سطحی، مقطعی خواهد بود.

روزنامه دولت با تیتر "به دستور رئیس جمهور سرنوشت 50 هزار سرباز هخامنشی در مصر پیگیری می‌شود" نوشته سازمان میراث فرهنگی به دنبال كشف بقایای ارتش گمشده هخامنشی در مصر، خواستار دستور رئیس‌جمهوری برای فراهم آمدن تسهیلات دیپلماتیك برای پیگیری سرنوشت این آثار ایرانی شد که این دستور صادر گردید.

به نوشته این روزنامه دانشمند باستان‌شناس ایتالیایی با نمایش فیلمی در جشنواره روورتو از كشف آثار متعلق به 50 هزار سرباز كمبوجیه در یك پناهگاه صحرایی پرده برداشتند و احمدی‌نژاد گفت استفاده از ظرفیت‌های كارشناسی ملی و بهره‌گیری از كارشناسان جهانی و ظرفیت‌های دیپلماسی و بین‌المللی مورد انتظار است.

روزنامه ایران خود بر این خبر افزوده سربازان هخامنشی در سال 525 پیش از میلاد مسیح در طوفان شن منطقه تاریخی شهر طلا در مصر مدفون شدند بقایای اجساد سربازان هخامنشی به همراه بازوبند، گوش‌آویز نقره‌ای، گردنبند، خنجر برنز و كمان در گودال‌های پناهگاه طبیعی منطقه به دست آمده است .

کیهان در سرمقاله آخر هفته خود نوشته جمهوری اسلامی به بركت اسلام و اقتدار برآمده از آن، نه از مدل چینی و روسی پیروی می كند و نه از مدل كثیف تر آمریكایی- انگلیسی برای خشكاندن ریشه مخالفت با اصل نظام سیاسی و عملكردهای آن. این نظام، اپوزیسیون مخالف خود را تحمل می كند و حقوقی را برای آن محترم می شمارد اما تا آنجا كه از این تحمل سوءاستفاده و از حد حق، تعدی نشود.

به تاکید این روزنامه نظام جمهوری اسلامی- هیچ ابایی از نشان دادن قدرت به گروهك هایی كه به جنگ قانون اساسی، امنیت ملی، و جمهوریت و دموكراسی و رأی مردم می آیند، ندارد. در نظام اسلامی و در هیچ نظام سیاسی دیگری، حقوق بشر، به معنای حق شرارت و نقض حقوق یك ملت یا اكثریت آن نیست .

اهمیت نوشته کیهان بدان است که در روزی منتشر می شود که بنا به تیتر اول بسیاری از روزنامه ها هشتاد و یک نفر از دستگیر شدگان حوادث بعد از انتخابات به حبس هائی بین شش ماه تا هشت سال و تا اعدام محکوم شده اند.

علی محمد حاضری در مقاله ای در حیات نو با غیرعلنی شدن دادگاه رسیدگی به اتهام های سیاسی مربوط به انتخابات اخیر مخالفت کرده و نوشته دادگاه این افراد، متضمن مسائلى که از جهت اخلاقى و عفت عمومی، جریحه‌دار کند، نمى‌باشد و چنین توجیهى براى غیرعلنى شدن آن موضوعیت ندارد. در مورد مسائل مرتبط با امنیت ملى نیز چون کیفرخواست و اتهامات این متهمان منحصر به این موارد نیست و موارد متعددى را در برمى‌گیرد قطعا رسیدگى به همه موارد اتهامی، جنبه امنیتى نمى‌تواند داشته باشد.

به نظر این حقوقدان بین اتهامات مطرح شده و مستندات حقوقى و ادله‌هاى محکمه‌پسند مرتبط با آن شکافى وجود دارد که تشکیل دادگاه علنى را با مشکل مواجه کرده است و فرآیند دفاعیه متهمان و وکلاى آنها مى‌تواند به روندى معکوس تبدیل شود و دادگاه علنى را به صحنه محاکمه عوامل دستگیرکننده و تهیه‌کنندگان کیفرخواست توسط متهمان تبدیل نماید. یا حداقل آنکه افکار عمومى با مشاهده روند دادگاه علنى این متهمان، ‌با احکام صادره از سوى دادگاه نتواند همسوئى و همراهى نشان دهد.

در ادامه مقاله حیات نو آمده چنین روندى مطلوب و مورد نظر دست‌اندرکاران نخواهد بود و تعارض آشکارى با تبلیغات و سر و صداها و کیفرخواست‌هاى اولیه دارد. به نظر مى رسد غیرعلنى شدن دادگاه‌ها براى گریز از این گونه گرفتارى‌هاست تا احکام صادره براى متهمان با افکار عمومى و ناظران دادگاه تعارض آشکار پیدا نکند.

تهران امروز در گزارشی با عنوان تلاش برای تنبه دیوان محاسبات نوشته كمتر از 12 ساعت پس از اینكه مسئولان دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس هشدار دادند كه دولت هنوز پول‌های حاصل از فروش نفت و گاز را به خزانه برنگردانده، 65 نماینده مجلس پیشنهاد محدود كردن دیوان محاسبات و ممنوعیت اطلاع‌رسانی این دیوان در مورد پرونده‌های مالی دولت را مطرح و تصویب كردند.

كیهان آذروش در گزارش خود اشاره کرده که در طرح نمایندگان حامی دولت نه تنها اجازه عزل رئیس دیوان محاسبات به نمایندگان مجلس داده می‌شود بلكه مسئولان دیوان از هر گونه مصاحبه در مورد تخلفات دولت ممنوع می‌شوند. همچنین حضور اعضای دیوان در جلسات سایر دستگاه‌ها باید با اجازه كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات باشد تا بدین‌ترتیب یكی از كلیدی‌ترین نهادهای نظارتی بر دولت با این سه ممنوعیت جدید مواجه شود.

به نوشته گزارش تهران امروز در پیشنهاد مجلسی‌ها حتی آمده كه اگر مدیر دولتی مورد تحقیق دیوان در هر مرحله از رسیدگی مبلغ مورد ادعایی را تأیید كرده یا ترتیب پرداخت آن را بدهد دیگر نباید به تخلف این مدیر رسیدگی شود.

ایران روزنامه دولت در سرمقاله خود به این موضوع مورد علاقه رییس جمهور یعنی واگذاری مترو تهران به دولت پرداخته و نوشته از زمان اعلام رئیس جمهور مبنی بر تصمیم دولت برای مدیریت مترو تهران تاكنون عده‌ای با تمسك به برخی قوانین و آئین‌نامه‌ها مدعی هستند زمینه قانونی برای این هدف مهیا نیست.

به نوشته این روزنامه نگاهی گذرا بر تاریخچه قانونگذاری در عرصه ساخت‌و‌ساز و مدیریت شركت‌های متولی راه‌آهن شهری كشور نشان می‌دهد دولت نه‌تنها تأمین‌كننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت مترو در كشور است، بلكه می‌تواند مدیریت شركت‌های قطار شهری را بر‌عهده بگیرد. آنچه در پی می‌آید، بخشی از قوانین مصوب است كه تأیید كننده اقدام قانونی دولت در به‌دست گرفتن مترو تهران می‌باشد .

اعتماد در گزارشی نوشته درست یک هفته پیش بود که محمود احمدی نژاد در برنامه تهران 20 حاضر شد و در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی که 120 دقیقه طول کشید بار دیگر همه را غافلگیر کرد و از عزم دولت برای بازگرداندن مدیریت مترو خبر داد. البته محمود احمدی نژاد این مژده را هم داد که به زودی مدیر مترو را هم انتخاب خواهد کرد. در این میان احمدی نژاد از مدیریت متمرکز دفاع کرد و خواستار راه اندازی قطار هوایی در کنار مترو شد.

به گزارش اعتماد بعد از طرح این خبر بود که اظهارنظرها و واکنش های متفاوتی در بین اقشار جامعه به وجود آمد به خصوص اینکه بسیاری از کارشناسان این اقدام را در تناقض با اصل 44 قانون اساسی دانستند اما دولت معتقدست واگذاری مترو به دولت خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه دولت می خواهد مترو بسازد و بهره برداری را به یک بخش خصوصی، شهرداری یا هر سازمان عمومی که بخواهد، بدهد.

ابتکار خبر داده که حسین صفارهرندی وزیر ارشاد برکنار شده دولت احمدی نژاد در تازه ترین سخنرانی خود برای اولین بار نقدهائی از عملکرد احمدی نژاد مطرح کرده و از جمله در خصوص جلسه معروف هیئت دولت و بحث مشایی گفته است: همه نگران بودند و ما توسط هاشمی ثمره پیام دادیم که اگر جلسه ادامه پیدا کند، ما نمی نشینیم. چون مشایی مشروعیت ندارد و بعد جلسه به هم خورد.

به تاکید سردبیر سابق روزنامه کیهان من در وزارت ارشاد بودم، معاونم نامه ای آورد که احمدی نژاد برایش حکم سرپرستی زده است، من می خواستم به جلسه هیات دولت بروم که شیخ الاسلام تماس گرفت که شما نیا. اگر بیایی مانعت می شود و خوب نیست، چند دقیقه بعد لاریجانی تماس گرفت که برو و اینها خبر ندارند که اگر شما نروید جلسه از نصاب می افتد. البته برای اژه ای هم همین طور بود، یعنی وقتی که رفتم دیدم که اژه ای را از پشت درب هیئت دولت برگردانده بودند.

به نوشته ابتکار بخش دیگری از افشاگری صفارهرندی درباره روابط احمدی نژاد و رحیم مشائی است که وی گفته بارها در جلساتی که هیئت دولت خدمت آقا بوده اند، ایشان تذکراتی در این مورد داده اند و حتی یک نقدی کرده اند که چرا شما به مشایی اینقدر شیفتگی دارید که احمدی نژاد گفته بود هیچ کس به اندازه مشایی به من کمک نکرده است و حتی آقا را استثنا نکرده است. من وردهایی از مشایی برای رئیس جمهور را سراغ دارم. مثلا مشایی به احمدی نژاد گفته که این ورد را بخوان و فلان کار را انجام بده.