اطلاعیه: افتضاح ایمیل جعلی - مهدی سامع

اخیراً یک خدمتگزار و بازیچه وزارت اطلاعات ایمیلی از طرف من و گفتگوهای اینترنتی از جانب شماری از اعضای مقاومت جعل و براساس آن ادعاهای سخیفی را مطرح کرده است. من آدرس ایمیلی به نام مهدی سامع چریک ندارم و به گواهی صدها مقاله که از طرف اینجانب منتشر شده، ادبیات و سبک نگارش آن نمی تواند کار من باشد.

جعل و پرونده سازی کار مداوم دستگاههای امنیتی رژیم است و بنابرین انتشار چنین اسناد تقلبی نیاز چندانی به تکذیب ندارد. اما نکته مهم و آموزنده ای که ضرورت نوشتن این یادداشت کوتاه را ایجاب کرد، این است که افتضاح این جعل ناشیانه آنچنان فراگیر شد که سازندگان آن مجبور شدند به تقلبی بودن آن اعتراف کنند.

در شرایط کنونی هدف وزارت اطلاعات از انتشار اسناد تقلبی علیه فعالان جنبش مقاومت و سازمان ما، حاشیه سازی برای منحرف کردن اذهان از جنبش رو به گسترش دادخواهی است که خوشبختانه در این مورد مشخص ناکام ماندند.

این رسوایی یکبار دیگر به گردانندگان آن دسته از سایت - رسانه هایی که مورد سوء استفاده مفتریان و پرونده سازان برای نشر و پخش جعلیات خود قرار می گیرند، ضرورت دقت مسئولانه و برخورد حرفه ای را یادآور می شود.

ایمیل جعلی ضمیمه است.

مهدی سامع
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶
  

 

 

بازگشت به صفحه نخست