فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۱ مرداد

پادشاه گورستانها

منصور امان

نزدیک به شش ماه پس از آنکه آقای خامنه ای واردات واکسن را ممنوع کرد و به ویروس کُرونا فُرصت داد تا از کُشته پُشته بسازد، اکنون می گوید تصمیم اش را عوض کرده و واکسن اجازه ورود به کشور را دارد. ولی فقیه ج.ا بدون آنکه به غلط و تباه بودن دستورش اعتراف کند یا دستکم از انبوه قُربانیان این تصمیم ضد انسانی و خانواده های داغدار آنها پوزش بطلبد، با وقاحت به توجیه آن پرداخت و طلبکارانه به ارایه رهنمود و دادن تذکُر برای مُبارزه با کُرونا دهان گشود.

دُرُست در همان زمانی که با اعلام تولید واکسن، مردُم خسته و بی دفاع به پیدا شدن راهی برای حفاظت از خود و نجات جان و سلامتی شان اُمیدوار شده بودند، آقای خامنه ای فارغ از هر عقلانیت یا همدردی در برابر آنان ایستاد و واردات واکسن را ممنوع کرد.

او به این وسیله فرمان مرگ ۶۰۰ نفری را صادر کرد که - بنا به آمار رسمی - اکنون روزانه جان خود را از دست می دهند، او ویروس را به جان - تا این لحظه - ۵۰ هزار نفری انداخت که بی دفاع و بی پناهگاه هر روز در گوشه ای از کشور به آن مُبتلا می شوند. شوربختانه این اعداد هولناک هنوز سقف فاجعه ای که در جریان است را نشان نمی دهد. فقط می شود حدس زد وقتی که آمار سانسور و آرایش شده چنین ابعادی به خود گرفته، آمار واقعی تا چه اندازه دهشت انگیز و نگران کننده می تواند باشد. بذر مرگی که او در دی ماه سال گذشته با جلوگیری از واردات واکسن کاشت، امروز به بار نشسته است.  

آقای خامنه ای یک فُرصت گرانبها برای جلوگیری از کُشتار کُنونی را آگاهانه سوزاند. یک نگاه گذار به وضعیت در کشورهایی که واکسینه شهروندان خود را به سرعت آغاز کردند، گواهی می دهد که مرگ تلخ ایرانیان در دسته های چند صد نفری و ابتلای روزانه و رنجبار ده ها هزار از آنها می توانست اتفاق نیفتد. در انگلستان آمار مرگ بین سالمندان ۶۷درصد کاهش یافته، در آمریکا میزان مرگ کسانی که به طور کامل واکسینه شده اند به ۷ دهم درصد رسیده، در ایتالیا که وخیم ترین شرایط را در اُروپا داشت، تنها پنج هفته پس از تزریق نخستین دوز واکسن، شُمار مُبتلایان به کووید-۱۹ در بزرگسالان - در همه سنین - تا ۸۰درصد و میزان مرگ تا ۹۵درصد کاهش پیدا کرده، در اسپانیا رقم مرگ از چند صد نفر به اعداد دو رقمی ریزش داشته است و ... .

ویروس کُرونا افسار گسیخته و یله شده به همان اندازه که میدان تاخت و تاز گُسترده تری پیدا کرده، تهاجُمی تر و کُشنده تر شده است. گونه "دلتا" که امروز مُسلسل وار جان ایرانیان را می گیرد، پرورش و موفقیت خود را مدیون همکاری بی دریغ نظام حاکم بر ایران است.  بر سر آقای خامنه ای ویروس-تاج نشسته و او اکنون پادشاه گورستانهاست و گورکن مردم ایران!

 

 

بازگشت به صفحه نخست