فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۳ بهمن

رونمایی وزیر اطلاعات از سناریوی بُمب اتُمی

منصور امان 

وزیر اطلاعات ج.ا به صورت رسمی تاکید کرده است که ساخت جنگ افزار هسته ای یک سناریوی جدی حاکمان ایران برای رویارویی با غرب است. با این حال برخلاف آنچه که به گوش می رسد، گفته این پایور امنیتی ارشد تهدید نیست، بلکه زمینه سازی سیاسی برای جا انداختن فاکتی است که رژیم مُلاها از نزدیک به دو سال پیش در حال ایجاد آن است.

رژیم ولایت فقیه از اُردیبهشت ۱۳۹۸، زمانی که به بهانه کناره گیری آمریکا از "برجام" اعلام کرد که تعهُدات هسته ای خود را به صورت پلکانی زیر پا خواهد گذاشت، سنگ بنای آنچه را به زمین گذاشت که روز دوشنبه مقام امنیتی اش به گونه رسمی علنی کرد.

دستیابی به جنگ افزار هسته ای که آرزوی دیرینه حاکمان شرور ایران بوده، نقشی استراتژیک در دُکترین ثبات و بقای "نظام" بازی می کند. پنهانکاری دستگاه حاکم پیرامون فعالیتهای هسته ای خود تا سال ۱۳۸۱، به روشنی انگیزه های مُخرب و تبهکارانه ای که مُحرک آن بود را بازگو می کند. پس از افشا شدن این فعالیتها، حتی زمانی که آنها می کوشیدند پروژه بُمب را در پس دستاویز "حق مُسلم" پنهان کنند، همواره و به مُوازات آن از لُزوم برخورداری از "تضمین امنیتی" سخن می گفتند که در حقیقت اسم مُستعار تضمین بقا با بُمب اتُمی است.

آنگونه که پایوران گوناگون "نظام" و از جُمله آنان رییس سازمان انرژی اتُمی مُلاها، آقای علی اکبر صالحی، اعتراف کرده اند، توافُق هسته ای وین تغییری در تلاش حاکمیت برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای یا دستکم دستیابی به توانایی ساخت آن نداد، فقط آن را به نُقطه مبدا خود، یعنی زیرزمین برد.

فعالیتهای پنهانی در سال ۹۸ و همزمان با به شکست کشاندن "برجام" می توانست آشکار شود. در این هنگام حاکمیت به بهانه خُروج آمریکا از توافُق وین و رویارویی نکردن بروکسل با واشنگتُن، اعلام کرد که پروژه هسته ای خود را به تدریج و در گامهای چندگانه از سر می گیرد و شرط گذاشت که هر زمان خواسته هایش برآورده شد، حاضر است آن را مُتوقف کند.

سیاست گام به گام رژیم مُلاها در برابر طرفهای خارجی خود الهام گرفته از ترفند مشهور "پُختن قورباغه زنده" است که به وسیله آن موجود بینوا در ظرف آب سردی که به تدریج به جوش می آید، با درجات مُختلف حرارت خود را همساز می کند تا زمانیکه آب به نُقطه جوش می رسد و قورباغه مُتوجه خطر می شود، اما برای تغییر وضعیت دیگر دیر شده است.

حاکمان ایران نیز طی دو سال مرحله به مرحله به ساخت جنگ افزار هسته ای یا دستیابی به توانایی اجرایی و فنی ساخت آن نزدیک شده اند و هر بار که درجه حرارت را کمی بیشتر افزایش داده و به هدف نزدیک تر گردیده اند، به قورباغه غربی اطمینان داده اند که هر وقت برایشان سُفره بچیند، شُعله را خاموش خواهند کرد.

گفته آقای علوی فقط درجه بالای حرارت و نزدیک شدن نُقطه جوش را علامت داده است. رژیم تبهکار ج.ا به این وسیله گام آخر مُجهز شدن به جنگ افزار هسته ای را در چشم انداز قرار داده و قورباغه را برای پُخت نهایی آماده می کند. 

مقام حُکومتی همچنین زیر این واقعیت خط تاکید کشیده که داشتن یا نداشتن بُمب برای رژیم ولایت فقیه پُرسشی سیاسی است که در پهنه منافع پاسُخ می گیرد. او به زبان ساده و فهم پذیر برای هر ساده لوح سیاسی توضیح داده که سوگندهای مذهبی رهبر ج.ا و برگ انجیر فتوایی که در برابر خود گرفته، فریبکاری عُریان است و او و رژیم اش در اینجا نیز از دین و شرع به مثابه ابزاری برای گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن استفاده می کنند. 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست