فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۲ خرداد

گزارش آژانس؛ هُشداری که باید جدی گرفته شود

منصور امان 

تازه ترین گُزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای در یک شرایط نامطلوب برای رژیم مُلاها مُنتشر شده است. همزمان با آنکه آمریکا موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی بُنیادگرایان حاکم بر ایران را در دستور کار شورای امنیت سازمان قرار داده، هُشدار آژانس پیرامون فعالیتهای مخفی هسته ای و ادامه پایمالی خطرناک توافُق وین، می تواند فشار برای به جلو بردن دو هدف تحریم تسلیحاتی و پایان رسمی "برجام" را تقویت کند.

آژانس بین المللی انرژی هسته ای در گُزارشی که برای نشست امروز (۲۲ خرداد) شورای حُکام تهیه کرده، تاکید می کند که به دلیل کارشکنی رژیم مُلاها قادر به راستی آزمایی از برنامه هسته ای آنها نیست. این نهاد بین المللی به ادامه جلوگیری از دسترسی به سه مرکز مخفی اتُمی اشاره کرده که احتمال می دهد در این محلها فعالیتهایی برای تولید جنگ افزار هسته ای انجام می شده است.

خودداری سرسختانه حاکمان ج.ا از دادن اجازه بازدید به کارشناسان و بازرسان آژانس، اتهام یاد شده را پُر رنگ و حساس تر کرده است. این سومین باری است که آژانس در گُزارشهای دوره ای خود از ابهام در مورد سه مرکز هسته ای خبر می دهد و بدون نتیجه از رژیم مُلاها می خواهد که امکان دسترسی به آنها را فراهم کند.

به مُوازات این، آژانس از ادامه نقض تعهُدات هسته ای رژیم ج.ا خبر داده که به گونه مُشخص در دو محور میزان اورانیوم غنی شده و درصد غنی سازی صورت می گیرد. در محور نخُست مُلاهای هسته ای هشت برابر از مرز مُجاز و تعیین شده تجاوز کرده اند و در محور بعدی آنها غنی سازی را به سطح ۵/۴درصد رسانده اند که در واقع می بایست از ۶۷/۳درصد فراتر نرود.

فراخوانهای پُر شمار شُرکای اروپایی "برجام" خطاب به رهبران ج.ا برای پایبندی به تعهُدات وین و خودداری از بُحران سازی، تاکنون بی پاسُخ مانده است. فراتر از آن، حاکمان ایران از شتاب بخشیدن به غنی سازی خبر می دهند و طرفهای اروپایی را به "عواقب وخیم" و "شکست بُزُرگ تاریخی" تهدید می کنند.

پُرسش کلیدی پیرامون رویکرد هسته ای رژیم ج.ا، ارزیابی از ماهیت آن است. هرگاه تصور شود که پیمان شکنی و اخلال گری حاکمیت ماهیتی تاکتیکی دارد و برای مثال به منظور ایجاد فشار برای گرفتن باج اقتصادی از اُروپا یا تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا صورت می گیرد، در این حالت اُفق این رویکرد از نظر خطراتی که به همراه دارد، مُحاسبه پذیر است. اما اگر رویکرد کنونی مُلاها برخوردار از ماهیتی استراتژیک دانسته شود، آنگاه یک سناریوی به کُلی مُتفاوت در برابر پدیدار خواهد شد که فینال آن بُمب هسته ای است.

پرونده سنگین و لکه دار فعالیتهای هسته ای ج.ا، خوش بینی نسبت به نقشه ها و هدفهای آن را به یک ساده لوحی خطرناک شبیه کرده است. تنظیم رابطه با رژیمی شرور، ماجراجو و با جهتگیری آشکارا میلیتاریستی نمی تواند از خانه ابهام و نیات خوب چیده شود. به ویژه هنگامی که اقدامات هسته ای رژیم مُلاها گذشته از آنکه چه ماهیتی داشته باشد در یک جهت مُشخص گام می زند: تولید جنگ افزار هسته ای یا دستیابی دوفاکتو به آن! 

 

 

بازگشت به صفحه نخست