فراسوی خبر ... دوشنبه  ۲۱  اسفند

آوار کردن هزینه شکست شُعبَده انتخابات بر سر زنان مقاوم

زینت میرهاشمی

حمله به زنان برای جبران بحران شکست، شیوه کهنه و همیشگی رژیم درمانده ولایت فقیه است. این بار هم رژیم می خواهد خفت شکست در شعبده بازی انتخابات ۱۱ اسفند را با سرکوب زنان مقاوم جبران کند.

هنوز عکسهای نمایشی زنان با حجابهای غیر حکومتی در ۱۱ اسفند از صفحه رسانه ها حذف نشده که عربده کشی پایوران رژیم در اجرایی کردن طرح کذایی «عفاف و حجاب» بلند شده است. مقاومت زنان مدافع پوشش اختیاری باوجود تمامی سرکوبها، از جریمه های مالی سنگین، کتک زدن در خیابان تا حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی، در هماوردی با رژیم از گونه حرکتهای اعتراضی است که بر بستر جامعه سرنگونی طلب عقبگرد ندارد.

گزینه های مقابله با پوشش اختیاری زنان با راهکارهایی از جمله برداشت مستقیم ۳ میلیون تومان از حساب بانکی شان با تشخیص پلیس، جرم انگاری برای مقاومت در برابر مجریان «امر به معروف»، عدم لزوم مجوز برای لمپنهای حجاب بان و آتش به اختیاران و... در برابر تداوم تمرد زنان از حکومت، به ریزش هر چه بیشتر امتی که خامنه ای روی آنها حساب می کند منجر شده است.

ورود خامنه ای به دعوای باندهای حکومتی میان مجلس نشینان، نشان دهنده بگومگوهایی است که پشت پرده مهندسی شعبده بازی انتخابات جریان دارد. نشستن بر صندلیهای مجلس، مزایای بسیار پر چرب و شیرینی از سهم گیری در چپاول ثروت مردمی تا رانتخواری و ریزه خواری و... دارد. خامنه ای در جلسه با اعضای خبرگان «سخنان اختلاف انگیز و ستیزه گریها... برخوردها ...» را «دشمن پسند» و خواستار «اجتناب» از «دسته بندیهای سیاسی از محرمات شرعی» شد.

خروجی نمایش ۱۱ اسفند با جبهه گسترده و سراسری تحریم، بدون شک یکی از چالشهای انتخابات مهندسی شده توسط خامنه ای و  سپاه پاسداران خواهد بود. زنده نگاه داشتن خط سرکوب زنان یکی از راههای ساده سازی این چالش است.

خامنه ای که شرکت ۴۵ درصدی مردم در رای گیری در کشورهای دیگر را یک ننگ اعلام کرده بود، بیچارگی اش به جایی رسیده که آمار دروغ شرکت ۴۰ درصدی را یک «جهاد» گفته است. یعنی اکثریت به «دعوت به جهاد» خامنه ای «نه» گفتند. گفته خامنه ای که نمایش انتخابات را «حضور جهاد ملت» دانسته بیش از هر هنگام مورد تمسخر قرار گرفت.

خامنه ای و دنبالچه هایش تاثیرات و معنای «نه» بزرگ مردم ایران در ۱۱ اسفند را بیش از هر کسی فهمیده اند. «نه» مردم به خامنه ای تاکیدی بر تداوم جنبش انقلابی است و امر سرنگونی و سقوط رژیم ولی فقیه را بشارت می دهد.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۴، سه شنبه یک اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۴

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول