فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۷ مهر

نقش مخرب خامنه ای در تشدید جنگ و تروریسم

زینت میرهاشمی

حمله سازمان تروریستی حماس و جهاد اسلامی در روز شنبه ۱۵ مهر به بخشی از شهرهای اسرائیل و کشتن غیر نظامیان و گروگان گرفتن آنها محکوم است. همچنین حمله دولت اسرائیل به نوار غزه و آواره و کشتن مردم غیر نظامی شدیدا محکوم است. بدون شک در این تبادل آتش، بیشترین صدمه به شهروندان غیر نظامی وارد و به آوارگی هر چه بیشتر فلسطینیان ساکن غزه منجر خواهد شد.

نام خامنه ای در قلب تفسیرها و تحلیلهای مطرح در باره رویدادهای دو روزه جنگ اخیر وجود دارد. بار دیگر دخالتگری مخرب سپاه تروریستی قدس (شاخه برون مرزی سپاه پاسداران) به سرکردگی قاآنی، و حمایتهای بیدریغ مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی و مزدوران تروریست در منطقه بر سر زبانهاست.

راه دوری برای تفسیر آن چه در اتاق فکر جنگ طلبان می گذرد وجود ندارد، زیرا  سران رژیم آدرس خود را به جستجوگران داده اند. زمانی کوتاه قبل از آغاز جنگ، صحبتهای خامنه ای برای بر هم زدن میز نزدیکی عربستان با اسرائیل و ترمیم مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل از یک سو و از سوی دیگر اجبار به کرنش در برابر عربستان، نشست قاآنی با سرکردگان حماس و حزب الله در لبنان و موضع گیریهای سران رژیم در دو روز گذشته، به طور کامل نشان می دهد که خامنه ای با تحمیل هزینه زیاد بر دوش مردم ایران به قیمت کشتار مردم بی دفاع فلسطین، می خواهد تئوری «اسب بازنده» خود را ثابت کند.

بدون شک منافع مردم ایران در رویدادهای دو روزه اخیر در نوار مرزی غزه و شهرهای اسرائیل، با منافع رژیم تروریستی ولایت فقیه یکسان نیست. از این منظر، مردم ایران بارها در شعارهای شان در کف خیابان و در مناسبتهای مختلف مخالفتشان را علیه جنگ طلبی و دخالتهای جاه طلبانه تروریستی حکومت اعلام کرده اند. در حالی که سران رژیم از پیروزی و شکست طرف مقابل حرف می زنند، قیمت دلار روز شنبه ۱۵ مهر به ۵۲ هزار تومان صعود کرد.

تماس تلفنی تشویقی رئیسی (قاتل ۶۷) با سران حماس و جهاد اسلامی و دادن اطمینان از طرف اسماعیل هنیه مبنی بر اینکه «عملیات نظامی از غزه به مناطق دیگر گسترش خواهد یافت»، راه اندازی تظاهرات در مجلس ارتجاع و دادن شعار و ادعای نابودی و محو اسرائیل از نقشه روی زمین، «نقطه عطف» اعلام کردن حمله حماس به اسرائیل از طرف کنعانی، اجازه تظاهرات به اوباشان طرفدار جنگ طلبی حکومت، حمایت پاسدار صفوی مشاور نظامی خامنه ای از عملیات حماس، نمایشی از قدرت پوشالی حکومتی است که پایوران آن و در راس آن خامنه ای به عدم تحقق بلندپروازیهای خود آگاهند.

تاثیرگذاری اقدامات استبداد مذهبی ولایت فقیه در طی این چهار دهه نشان از بیشترین خدمت به نیروهای راست و جنگ طلب اسرائیل دارد. جمهوری اسلامی با تقویت تسلیحاتی و مالی سازمانهای تروریستی مخالف اسرائیل، به سرکوب نیروهای مترقی و مستقل فلسطینی یاری رسانده و هیچ روزنه ای برای پیشبرد جنبش مردم محروم فلسطین بازنکرده است، بلکه بر عکس به تقویت مظلوم نمایی اسرائیل و حمایتهای نظامی و مالی دولت آمریکا و کشورهای دیگر از اقدامات اسرائیل کمک کرده است.

بدون شک نتیجه اقدامات حماس به سود مردم فلسطین نخواهد بود همانگونه که تا حال دیکتاتوری و خشونت را در مناطق تحت کنترل خود برقرار کرده است. همچنین سیاستهای نژادپرستانه دولت اسرائیل همراه با سرکوب و نظامیگری و عدم شناخت حق مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل، به رشد تروریسم و بقای حامیان سازمانهای تروریستی مثل جمهوری اسلامی یاری می رساند. خامنه ای و نتانیاهو دو طرفی هستند که دقیقا به هم یاری می رسانند.

ایجاد دو دولت و دو ملت با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین تنها گزینه پایان جنگ فرسایشی موجود است.

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول