فراسوی خبر ... دوشنبه ۵ دی

اعتراف به ناکارآمدی تبلیغات حکومتی

زینت میرهاشمی

به موازات تداوم خیزش انقلابی، نهاد حکومتی «تبیین روایت سازی» یا به قول خامنه ای «جهاد تبیین» با وجود هزینه های کلان برای تولید سناریوهای دروغ، جعل و تحریف پیرامون مبارزه مردم علیه استبداد دینی با چالش جدی روبرو شده و ناچار به شکست پروپاگاندای خود اعتراف می کند.

روز یکشنبه ۴ دی، سیدرضا تقوی، مشاور رئیسی جلاد گفت: «باید جهاد تبیین را در بخشهای مختلف سازماندهی کنیم... اینها تمام شدنی نیست تا ما بر مواضع خود هستیم، دشمن ما، در کمین ما قرار دارد.»  (روزنامه حکومتی اعتماد)

قاسم جعفری، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس به کاربرد واژه انقلاب از طرف مردم در کف خیابان اعتراض دارد و می گوید: «استفاده از واژه انقلاب یک سرقت رسانه ای است.» وی در ناکامی دستگاه پروپاگاندای حکومتی به عنوان نمونه می گوید: «نسل جدید نمی دانند منافقین [مجاهدین] چه کسانی هستند. جوانان فکر می کنند منافقین یک گروه مبارزی بودند که فقط با جمهوری اسلامی مخالف بودند و... » (سایت حکومتی انتخاب، ۲ دی ۱۴۰۱).

تشویق نهاد قضاییه رژیم برای اعمال خشونت بیشتر و اجرای احکام اعدام واکنشی در برابر تشدید خشم و تنفر مردم و اراده قیام کنندگان برای تداوم انقلاب است.

مجمع عمومی جامعه مدرسین قم از حوزه جهل و جنایت این شهر، در بیانیه ای خواستار «تداوم جدی تر حکم اعدام» همراه با «قطع انگشتان یک دست و پا» برای دستگیر شدگان جنبش شد. صدور چنین فرمان چندش آوری از طرف مرتجعان برای ۱۱ تن جوان زیر حکم اعدام و ۴۷ نفر دیگر یا اتهامهای منجر به اعدام نشانه قدرت نیست بلکه بیان وحشت از سوختن بنای فاسد نهادهای جهل و جنایت در آتش خشم مردم است.

آخوند اسماعیل شاکر، نماز جمعه خوان اردکان مدعی شد: «این بلبشویی که در این چند ماه در کشور اتفاق افتاده تقریبا جمع شد به برکت چند حکم [اعدام]» (سایت حکومتی هیات آنلاین، ۲ دی ۱۴۰۱). محمدتقی نقدعلی مجلس نشین از خمینی شهر گفت: «از اعدام جوانی که فریب خورده ولی جرم مرتکب شده و حکم شرعی و قانونی او اعدام است گریزی نداریم

در برابر نهادهای پوشالی تبلیغات حکومتی، مردم از سیستان و بلوچستان، اردکان و شهرهای دیگر تا تهران با شعارهای «مرگ بر دیکتاتورترین دیکتاتور تاریخ»، «مرگ بر خامنه ای»، «خامنه ای ضحاک، می کِشیمت زیر خاک»، «ایران غرق انقلاب است، به پیش به پیش، به پیش»، «قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان»، «مفسد فی الارض تویی، نور و سماوات منم» و... بساط دستگاه تبلیغات امپراطوری دروغ خامنه ای را بیش از هر هنگام مفتضح کرده اند.

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول