فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۵ اردیبهشت

 

خواست وقیحانه روحانی از معلمان

زینت میرهاشمی

 

دستگیری فعالان کارگری و معلمان در روزهای ۱۱ اردیبهشت (روز کارگر) و ۱۲ اردیبهشت (روز معلم) حکایت از ترس رژیم از واقعی شدن آن جهنمی است که همواره کابوس آن را می بیند. جهنمی که بیدادستان تهران به درستی آن را توصیف کرده است. سقوط و سرنگونی!

رژیم هر گونه تشکلیابی، همبستگی و اتحاد مردم را دشمن درجه اول خود می داند. دیکتاتوری ولایت فقیه سازمانیابی مردمی در مورد رویدادهای زیست محیطی مانند سیل و زلزله، در مبارزه نیروهای کار برای رسیدن به خواسته های شان و در جنبشهای اجتماعی را علیه امنیت خود می داند. به خاطر این خطر است که رژیم با دستگیریهای فعالان سندیکایی نیروهای کار، جوهر خطر را نشان می دهد.

 

مردم نیز سیمای رژیم را در شبکه های اجتماعی در مقابل دید همگان قرار می دهند. هر فرد یک  خبرنگار و یک رسانه است که با عبور از همه فیلترها صدای بی صدایان را به جهانیان می رساند و از لجنزار حکومت پرده بر می دارد. این خبررسانان تا کنون بهای زیادی پرداخته اند. از ستار بهشتی که یک وبلاگ نویس بود و زیر شکنجه به قتل رسید، تا مبارزان دیگری که فقط به خاطر فعالیت در فضای مجازی یا شغل خبرنگاری در زندان به سر می برند. از طریق همین شبکه ها است که صحنه های ضرب و شتم معلمان و کارگران توسط چماقداران ولایت فقیه پخش می شود.

 

به دلیل همین پرده برداریها از لجنزار حکومت فاسد است که بیدادستان کل رژیم، محمد جعفر منتظری روز شنبه ۱۴ اردیبشت، در مراسم معارفه بیدادستان جدید تهران، شمشیر را برای سرکوب کاربران شبکه های اجتماعی از رو بست و تهدید کرد که خودش دست به سرکوب خواهد زد. وی که خودش از ارکان این حکومت فاسد است، شبکه های مردمی را فاسد خوانده و از جایگاه خود فضای مجازی را به جهنمی توصیف کرد که «ارزشهای نظام» را زیر سوال برده است.

 

البته حسن روحانی که خود از امکانات شبکه های اجتماعی استفاده می کند اما چشم و گوشش را در این جهنم مورد نظر بیدادستان رژیم حسابی بسته است. وی بی شرمانه در روز شنبه ۱۴ اردیبهشت در مورد معلمان صحبت کرد. حسن روحانی برای خواباندن شورشهای مردمی در اثر فقر و گرسنگی دست به دامان معلمان شده و از آنها می خواهد که دانش آموزان را با تحریمهای خارجی آگاه و آشنا کنند. در حالی که وی شرایط بد اقتصادی را به تحریمها وصل می کند و این که دانش آموزان می توانند این شرایط را برای خانواده های شان توصیف کنند. این به این معنا است که روحانی معلمان را برای پوشاندن فقر و توجیه فساد حکومتی به مدد می گیرد. او هیچ به روی بی مقدار خودش نیاورد که در روزهای گذشته معلمان و فرهنگیان علیه فقر و بی عدالتی به خیابان آمدند و توسط چماقداران حکومت دستگیر شدند.

بخش مضحک حرفهای حسن روحانی هم خواست او بر پایان دادن به پرونده سازیهای خودیهای حکومت است. در حالی که برادرش حسبن فریدون به دلیل اتهام فساد مالی در همین روز به زندان محکوم شده است، وی از سرنشینان کشتی ورشکسته حکومت می خواهد که علیه هم پرونده سازی نکنند.

 

 

 بازگشت به نبردخلق