فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۰ مرداد

 

تحمیل هزینه بحران بر زنان و نیروهای آگاه جامعه

 

زینت میرهاشمی

 

موج دستگیریها و آزار و اذیت فعالان مدنی همچنان جریان دارد. دستگیری فعالان حقوق زنان، مخالفان حجاب اجباری، مدافعان حقوق حیوانات، مدافعان محیط زیست همزمان با فشار بر زندانیان سیاسی، به تمام معنا بحران عمیق رژیم را نشان می دهد. بحرانی که بر نوک پیکان آن، ولایت فقیه با تمامی ابعاد ارتجاعی اش زیر شلیک تنفر مردم قرار دارند.

 

شرایط در زندانها آنچنان وخیم است که زندانیان مجبور به اعتصاب غذا شده و از جان خودشان برای رساندن صدای شان استفاده می کنند. در زندان ارومیه ۶ نفر از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به سر می برند.

حکم ظالمانه و غیر انسانی ۱۰۰ ضربه شلاق بر بدن پیمان میرزا زاده، زندانی سیاسی در زندان ارومیه در روز یکشنبه ۶ مرداد اجرا شد. وی در اعتراض به حکم زندان و شلاق خود دست به اعتصاب غذا زد.

در بیدادگاه ارتجاع، وکیل مدافع حقوق بشر، امیر سالار داوودی، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.  سه نفر از فعالان حقوق زنان در زندان قرچک ورامین در زیر چشم ماموران زندان، توسط زندانیان جرایم عادی کتک خوردند.

 

تجربه ۴ دهه زمامداری دیکتاتوری ولایت فقیه نشان داده که هرگاه رژیم در بحران گرفتار می شود برای خرید زمان و تبدیل تهدید به فرصت درجه سرکوب را افزایش می دهد و در گام اول سرکوب، زنان را هدف قرار می دهد. زیرا قدرت نگاهدارنده پایه های ارتجاع بر نفی حقوق زنان بنا شده است. برای بسیج آتش به اختیاران برای حفظ نظام پوسیده باید یک سری «مقدسات» را ساخت و بقیه را با آن چوب خط زد. لمپنهای آتش به اختیار زیر فرمان خلیفه ارتجاع، هزینه بحران را بر زنان و نیروهای آگاه جامعه تحمیل می کند.

 

حکمهای ظالمانه ای که در طی همین روزها بر زنان فعال مخالف حجاب اجباری تعیین شده نشان از بیچارگی و زبونی رژیمی است که تمام راهبردهای ساخت «مدل زن» جمهوری اسلامی را تجربه کرده و شکست خورده است. حکم ۵۵ سال حبس برای سه فعال مخالف حجاب اجباری، یاسمین آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز در زندان قرچک ورامین نشان عجز و زبونی رژیم است. اتهامهای وارد شده از «توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و...» نشان می دهد که نظام چقدر ضعیف است که هر حرکتی امنیت آن را به چالش می گیرد. بیش از آن که پوشیدن مانتوهای جلو باز، شیشه ای و توری، امنیت رژیم را به لرزه بیاندازند، تغییر روانشناسی مردم و احساس قدرت برای به زیر انداختن رژیم در همه زمینه ها است که واکنش آن در رژیم، امنیتی کردن هر حرکت و صدایی و در نتیجه سرکوب مردم است. در این شرایط تنها سرکوب شدید است که از بر هم خوردن تعادل به نفع مردم برای زیر کشیدن رژیم مانع شده است.

در این مورد به توئیت خامنه ای جنایتکار در مورد حکم دادستان بحرین که در روز چهارشنبه ۹ مرداد نوشته شده است رجوع می دهم. خامنه ای توئیت کرده که: «ظلم و ستم پایدار نخواهد ماند و اراده ملتهای عدالتخواه سرانجام پیروز خواهد شد.»

آری چنین است که اراده مردم ایران هم کاخ ستم را ویران خواهد کرد.

 

  بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول