فراسوی خبر ... یکشنبه ۶ مرداد

فرار به جلوی عضو هیات مرگ در قتل عام

زینت میرهاشمی

 

سخن پراکنی نفرت انگیز مصطفی پور محمدی در باره قتل عام تابستان سال ۱۳۶۷ و کشتار هزاران زندانی سیاسی به دستور خمینی، همزمان با اعترافهای آخوندهای نماز جمعه در روز آدینه ۴ مرداد، شرایط بحرانی رژیم را نشان می دهد.

با برجسته شدن خشم مردم به رژیم و  رویگردانی آشکار از همه باندهای حکومتی، فسیلهای نظام به خط شده اند تا با هر نیرنگی، همچون التماس و خواهش مانند محمد خاتمی و «کوچک شمردن» «یک جنایت بزرگ در جمهوری اسلامی» توسط عضو با سابقه هیات مرگ، از فروریزی نظام غرق در بحران جلوگیری کنند. جنایتکاران که می دانند روزی باید مقابل اعمالی که انجام داده اند پاسخگو باشند و قادر به اعتراف به جنایت نیستند، تا اخرین لحظه برای توجیه آن جنایت، خود را مظلوم جلوه می دهند.

حتا اگر حرفهای پورمحمدی را ملاک قرار دهیم، رژیم زندانیان سیاسی را که اسیران جنگی محسوب می کرده و در حال گذران محکومیت خود بوده اند و هیچ امکانی برای دفاع از خود نداشتند را ظالمانه کشته است. این جنایتکار با سابقه، در مصاحبه اخیر خود (منتشر شده در نشریه مثلث) به یک جنایت بزرگ یعنی کشتن اسیران جنگی اعتراف می کند.

شرایطی که این عضو هیات مرگ برای توجیه قتل عام سال ۶۷ که آقای منتظری آن را به عنوان «یک جنایت بزرگ در جمهوری اسلامی» اعلام کرده است، با شرایط امروز برای رژیم از جنبه هایی یکسان است.

شمار زندانیان سیاسی از همه اقشار و گروههای مردمی در زندان، و امنیتی کردن این زندانیان توسط رژیم، از جنگ گسترده بین مردم و رژیم حکایت می کند. حرفهای پور محمدی که تهدیدی آشکار علیه زندانیان سیاسی و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است، برای توجیه اعدامهای پیش رو و افزایش فشار بر زندانیان است.

خمینی وقتی فتوای قتل عام سال ۶۷ را اعلام کرد، دقیقا از موضع ضعف و برای حفظ نظام از سرنگونی انجام داد. اگر چه شرایط تعادل بین مردم با رژیم مثل آن روز نیست اما وضعیت بحرانی آن از آن زمان هم بدتر است.

پورمحمدی برای رئیسی جلاد که امکان گزینش او بعد از روحانی محتمل است آبرو می خرد و مدعی می شود الان زمان پاسخ دادن به این موضوع نیست و از تصفیه حساب حرف می زند. همان گونه که خاتمی برای انتخابات نمایشی مجلس ارتجاع، به التماس افتاده است.

اعتراف به کسادی نماز جمعه ها، یعنی تریبون ولی فقیه، چرایی حرفهای پورمحمدی و خاتمی در این شرایط را روشن می کند. هنگامی که کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت خود در مکان نماز جمعه جمع شدند و پشتشان را به تریبون و امام جمعه کردند و به درستی شعار دادند «رو به مردم و پشت به دشمن»، کسادی نگاهدارندگان تریبون ولی فقیه را رقم زدند.

احمد خاتمی نماینده ولی فقیه در نماز جمعه تهران، در روز آدینه ۴ مرداد در حالی که برگزاری نماز جمعه را «تریبون ولایت» اعلام کرد گفت: «رسانههای شنیداری و مکتوب و مجازی به نماز جمعه کمک کنند و خوشحال نباشند نماز جمعه خلوت شده است».

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول