فراسوی خبر ... یکشنبه ۵ خرداد

 

رفراندوم بهانه ای برای فرار از بن بست

زینت میرهاشمی

 

حسن روحانی روز شنبه ۴ خرداد، ضمن این که حسابی هندوانه زیر بغل خودش گذاشت، بار دیگر پیشنهاد رفراندوم برای برون رفت از بن بست را پیش کشید. وی که همین چند روز پیش با ناراحتی اعلام کرد که دولت او همه اختیارات را ندارد، با پیش کشیدن موضوع رفراندوم می خواهد با برجستگی شکاف درون هرم قدرت تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

اما خامنه ای زیرکانه در آخرین صحبتهای خود گفت که با این شکل توافق برجام موافق نبوده و نظر خودش را به روحانی و ظریف گفته است. خامنه ای در حالی این حرف را می زند که تیم دیپلماسی حسن روحانی به تکرار اعلام کرده که تمام مراحل توافق برجام زیر نظر خامنه ای صورت گرفته است. همانگونه که مذاکره های پنهانی که تا کنون با آمریکا صورت گرفته است زیر نظر مستقیم خامنه ای بوده است.

روحانی که مدال فرمانده جنگ اقتصادی را به گردن خودش انداخته نه تنها نتوانست کاری انجام بدهد بلکه تازه مدال بی اختیاری را هم به گردن خودش اضافه کرد. حالا یک رفراندومی را پیش می کشد که حتا به طور صریح هم حرات ندارد بگوید برای چه موضوعی.

رفراندوم مورد نظر حسن روحانی نه تنها دموکراتیک نیست بلکه از پیش شکست خورده است. زیرا این رژیم خود بن بست است. رفراندومی که در چارچوب این رژیم برای دادن اختیار بین کارگزارانی که اختیار، صلاحیت و مشروعیت ندارند، مساله ای را در نظامی که از پای بست ویرانه است حل نخواهد کرد. این رفراندوم هم مانند همه نمایشهای انتخاباتی که خود حسن روحانی یکی از مجریان آن بوده است، مشروعیتی نخواهد داشت و بن بست رژیم را حل نخواهد کرد، جز این که به ادامه حیات دیکتاتوری ولایت فقیه کمک کند. بن بست کنونی با سرنگونی این رژیم جواب خواهد داد.

اما حسن روحانی چرا هندوانه زیر بغل خودش گذاشت. وی مدعی شد که «مردم هرگز از دولت گلایه نکردند». به نظر می آید که وی حسابی خودش را به کری و کوری زده است. وی از رسانه های حکومتی خواست تا «اقدامات و دستاوردهای دولت برای امید رسانی» را برای مردم پخش کنند. او از بیخ همه چیز را نشنیده و ندیده گرفته است. دروغی حرف وی را جنبشهای اعتراضی روزانه مردم ثابت می کند.

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول