فراسوی خبر ... پنجشنبه 31 اردیبهشت

لغو سفر فراتینی شکست مفتضحانه رژیم

جعفر پویه

فرانکو فراتینی، وزیر امورخارجه ایتالیا روز چهارشنبه سفر دو روزه خود به ایران را لغو کرد. لغو این سفر در پی آن صورت گرفت که مقامهای رژیم از فراتینی خواستند تا دیدار خود با محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برگزیده ولی فقیه را در شهر سمنان همزمان با سفر استانی تبلیغاتی او به انجام برساند. وزارت امور خارجه ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: "فرانکو فراتینی درخواست ایران را نپذیرفته است" و تاسف خود را نسبت به "از دست رفتن فرصتی در زمینه فراهم آوردن امکان دخالت ایران در ایجاد ثبات افغانستان و پاکستان" ابراز داشت.
دلیل سفر وزیر امورخارجه ایتالیا به ایران تمایل آمریکا به شرکت جمهوری اسلامی در کنفرانس افغانستان است که در روز هشتم ماه ژوئن در شهر تریست، ایتالیا برگزار می شود. به همین دلیل فراتینی برای آماده سازی مقدمات این کار و همچنین گفتگو درباره بحران پاکستان، مساله اتمی رژیم و صلح خاورمیانه تصمیم داشت با مقامهای ایرانی دیدار کند.
سفر فراتینی به تهران دیدار مهمترین مقام بلند پایه یک کشور اروپایی از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که به دلیل تلاش برای آلت دست قرار دادن وی و سوواستفاده از این موقعیت برای مهم نشان دادن پادوی رهبر و ولی فقیه رژیم، لغو گردید.
همزمان، اعلام پرتاب موفقیت آمیز موشک سجیل 2 توسط احمدی نژاد که از سوی جامعه جهانی گسترش مسابقه تسلیحاتی در منطقه برآورد می شود نیز مزید برعلت شد. همچنین احمدی نژاد در سمنان بار دیگر تاکید کرد که رژیم از مواضع خود در قبال برنامه اتمی کوتاه نخواند آمد.
با این حساب، زیاده خواهی و برخورد غیر دیپلماتیک اطرافیان احمدی نژاد باعث گردید تا فراتینی بسیار جدی با آنان برخورد کند و پوزه پادوهای حراف و سوواستفاده چی را به خاک بمالد.