فراسوی خبر... شنبه 30 آبان

نگاهی به جدیدترین گزارش آژانس و بازی رولت روسی جمهوری اسلامی

لیلا جدیدی

پس از انتشار جدیدترین گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی هسته ای باز هم مزدبگیران آشپزخانه رژیم به تکاپو افتاده اند تا ظروف هنوز نشسته جام زهر هسته ای سرکشیده از جانب رهبر و البته همراه با "مخلفات کناری" آن را شستشو دهند.

رضا نجفی، نماینده دایم رژیم در آژانس شکایت می کند این گزارش شامل "جزییات غیر ضروری" می باشد اما همزمان می گوید گزارش مزبور نشان می ‌دهد که "تمام فعالیتهای هسته‌ ای در تاسیسات ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد و هیچ انحرافی از مقاصد صلح ‌آمیز نداشته". وی در حالی نظارت از پارچین را فقط یک بازدید عمومی و تشریفاتی توصیف می کند و قسم و آیه دارد که نظارتی صورت نگرفته که آقای آمانو در گزارش اش تکرار کرده که آنجا علایمی از یک "بازسازی جدید" دیده شده است.

نجفی همچنین در واکنش به گزارش آژانس از "جمع آوری سانتریفیوژها"، به خود و ایادی خامنه ای دلداری می دهد که این "سانتریفیوژها سالها غیرفعال" بوده اند که "البته قابل بازگشت هم هستند".

در گزارش آژانس آمده است از زمان روند اجرای تعهدات، بیش از 4500 سانتریفیوژ از دو سایت نطنز و فردو برچیده شده است. رژیم جمع آوری سانتریفیوژها در نطنز را تکذیب کرده و در فردو را تاکنون پنهان نگه داشته بود.

خامنه ای ادعا می کرد تا تعهد کتبی داده نشده و تحریمها لغو نشود هیچگونه اقدامی صورت نمی گیرد. این در حالیست که در این گزارش اشاره می شود رژیم به آُژانس متعهد شده از روز اجرای برجام، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 1/3 را اجرا خواهد کرد. کد اصلاحی 1/3 ناظر بر آن است که هر کشوری از زمانی که تصمیم به ساخت یک برنامه هسته ای می گیرد، موظف است آژانس را مطلع کند و به عبارتی تحت نظارت و بازرسی قرار می گیرد.

از دیگر خط قرمزهای بی اعتبار شده خامنه ای در گزارش آژانس، تعلیق تمام فعالیتهای بازآفرینی که شامل "تحقیق و توسعه" است می باشد که آژانس تاکید می کند هیچگونه فعالیتی از این نوع وجود ندارد.

با این حال آژانس به تاسیسات هسته ای و مکانهای خارج از تاسیسات هسته ای اعلام شده نیز اشاره کرده است که نشان می دهد بر این باور است که موارد اعلام نشده دیگری نیز وجود دارد و رژیم هنوز پنهان می کند.

بازی رولت روسی یا قمار روی مرگ یا زندگی در سه میدان دروغگویی به مردم، تسلیم به غرب و پنهانکاری، وضعیت کنونی جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست