فراسوی خبر 30 اردیبهشت

 

وعده تقسیم ثروت نفتی  از طریق اوراق مشارکتی

 

زینت میرهاشمی

 

روز دوشنبه 28 اردیبهشت احمدی نزاد، توزیع سود نفت میان ایرانیان جهان با انتشار اوراق مشارکت را وعده داد. این حرفهای پوچ در حالی زده می شود که یکی از اعتراضهای گسترده و متدوام کارگران و مزدبگیران، عدم دریافت به موقع حقوقشان و نیز اعتراض به سطح نازل دستمزد است.

در نمایش انتخاباتی قبلی، احمدی نژاد شعار تقسیم ثروت نفت و بردن درآمد نفت به سفره های مردم را داده بود. این بار سطح عوامفریبی اش را ارتقا داده و از تقسیم اوراق مشارکتی سخن می پراکند. در طی زمامداری دولت پاسدار احمدی نژاد، بهای نفت خام به بالاترین رقم رسید و در همین دوران زندگی کارگران و مزدبگیران سیر نزولی داشته و فقیر تر شدند. بخش زیادی از واحدهای تولیدی در همین دوران از بین رفتند و بیکاری افزایش یافت.

بهای کالای مصرفی و خوراکی افزایش چشمگیری داشته است. بنا به آمار روزنامه سرمایه 29 اردیبهشت، قیمت میوه هم اکنون در مقایسه با ایام آغاز به کار دولت نهم تا 180 درصد افزایش داشته است. وعده های احمدی نژاد فقط یک  شعار مسخره انتخاباتی است. شیخ مهدی کروبی هم در دوران نمایش انتخاباتی قبلی از دادن 50 هزار تومان صحبت کرده بود. این بار احمدی نژاد با دادن عیدی به بعضیها و سرانجام پخش پاکتهایی حاوی 50 هزار تومان به تعدادی از دانشجویان، آنها را به رای دادن به خود تشویق می کند. این شیوه گدا پروری و صدقه دادن کارگزاران ولی فقیه یک شیوه نفرت آور و توهین به مردم ایران است.

روز  یکشنبه 27 اردیبهشت دانشجویان در برابر پخش بنهای 50 هزار تومانی احمدی نژاد دست به اعتراض زدند و آن را توهین و مانور تبلیغاتی دولت دانستند.

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران که اعتراض دانشجویان را برنتابیده بی شرمانه ادعا کرد که دانشجویان به کمی مقدار بنها اعتراض داشتند و میزان بیشتری می خواستند. شگردهای احمدی نژاد مانند پخش کادو و یا دادن پول در سفرهایش عوامفریبی است. کارگران و مزدبگیران، فرهنگیان و معلمان که طی سالهای اخبر در وضعیت معیشتی فاجعه بار بوده اند و به طور مرتب برای خواستهای عادلانه خود دست به اعتراض می زنند، صدقه نمی خواهند. آنها حقوق خود و مزدی عادلانه را طلب می کنند.