فراسوی خبر .... پنجشنبه ۳۰ آذر

 

قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد دستاورد مدافعان حقوق بشر

زینت میرهاشمی

 

قطعنامه پیشنهادی کانادا پیرامون نقض حقوق بشر در ایران روز سه شنبه ۲۸ آذر با اکثریت آرا در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید. این قطعنامه برآمد هماوردی زندانیان سیاسی مقاوم و شجاع در سیاهچالهای رژیم ولایت فقیه و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان علیه رژیم قرون وسطایی حاکم بر ایران است.

 

قطعنامه، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر، آزار و اذیت مخالفان و فقدان آزادی بیان محکوم می کند. در این قطعنامه علاوه بر اشاره به نقض حقوق بشر و سرکوب کارگران، زنان، هنرمندان، روزنامه نگاران، فیلمسازان و مخالفان رژیم، خواستار توقف سرکوب ایرانیان از طرف رژیم شده است. اهمیت این قطعنامه در فراخوان برای ایجاد روند حسابرسی جامع موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته اند است.  

 

حسابرسی به جنایات رژیم ولایت فقیه طی نزدیک به چهار دهه، رسیدگی به خواسته های جنبش دادخواهیِ مادران، همسران و فرزندان و بستگان اعدام شدگان و محاکمه آمران و عاملان قتلهای انجام شده، خواستی عادلانه و بر حق است و برای توقف نقض حقوق بشر و توقف خشونت حکومتی در ایران باید این حسابرسی انجام شود. صدور این گونه قطعنامه ها به چالش کشیدن رژیم در پهنه بین المللی و ایزوله کردن هر چه بیشتر آن است. طبیعی است که این گونه قطعنامه ها هنگامی تاثیرگذار خواهد بود که با راهبردهای عملی و اجرایی همراه شود. مشروط کردن هر گونه روابط اقتصادی جامعه جهانی به رعایت حقوق بشر، لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی گامهای عملی در این مسیر است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست