فراسوی خبر آدینه 29 آبان

 

حجاب و محرومیت زنان، داروی بیماری روح و روان دلواپسان

زینت میرهاشمی

 

جایگاه ایران زیر سلطه رژیم بنیادگرا از نظر برابری جنسیتی در کنار کشورهای یمن، پاکستان، سوریه و چاد قرار دارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شمار کشورهایی است که بیشترین شکاف جنسیتی در آن وجود دارد.

 

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس روز یکشنبه 24 آبان با تهدید از انجام محرومیتهای ارتجاعی و ضد بشری در مورد زنانی که در خودروی شخصی خود حجاب را رعایت نکنند، خبر داد. حرفهای این پایور رژیم توهینی آشکار به مردان در جامعه است. وی برای سرکوب زنان به روح و روان افراد مرتجع و بیمار جامعه متوسل می شود. بر پایه این قوانین، خودروی زنانی که در ماشین خود کشف حجاب کنند به پارکینگ منتقل و ممنوع الخدمات شده و خرید و فروش آن ممنوع خواهد بود. در آماری که سخنگوی پلیس ارائه داده بی اثر بودن این تهدیدها را می توان دید. او گفت:در کل کشور طی یک هفته گذشته حدود 10 هزار خودرو در این خصوص تذکر گرفته اند و بیش از دو هزار خودرو کلاسه و پرونده شدند.

 

در رویدادی دیگر، روز چهارشنبه 27 آبان، امام جمعه اصفهان که نمایندگی ولی فقیه در شهر را به عهده دارد، در اعلام مواضع ارتجاعی و ضد زن خود تا جایی پیش رفت که زنان شاغل را بی حیا تصویر کرد. او با ترشحات افکار ارتجاعی اش، حیا و خجالت کشیدن را نعمت دانسته و گفت:باید فعالیت زنان در مغازه ها و ادارات و شرکتها ممنوع باشد...

 

با وجود قوانین بر پایه شریعت و اجرای تبعیض جنسیتی با ابزار قانون، شکاف یا تبعیض جنسیتی نهادینه شده و هر روز عمیق تر خواهد شد.

بر این منظر تا زمانی که قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان وجود دارد، این شکاف کم نخواهد شد. مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری با برداشتن حجاب اگر چه امری مثبت و برای حکومت آزاردهنده خواهد بود، اما تا زمانی که قوانین موجود به چالش گرفته نشود، این مبارزه در سطح خواهد ماند. آزادی زنان و برابری جنسیتی همیشه یک چالش جدی برای رژیم در ستیز با زنان بوده است. استبداد دینی نمی تواند خواست رفع تبغیض جنسیتی را به رسمیت شناسد و همچنین نمی تواند نافرمانی زنان را مهار کند. بدین خاطر تلاش و مبارزه برای برابری بین زنان و مردان از مسیر سرنگونی استبداد دینی عبور خواهد کرد.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست