فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۹ بهمن

 

تحریم بی سابقه نمایش انتخابات و حرفهای مسخره روحانی

 زینت میرهاشمی

انتخابات در ساختار رژیم ولایت فقیه هیچ معنایی ندارد و در عمل انتصابات برای نهادی بی اراده و فرمانبر ولی فقیه است. جمهوری اسلامی کلمه انتخابات را مانند بسیاری از کلمه های دیگر آلوده کرده است. تمامی انتخاباتی که در حیات رژیم شکل گرفته ضد دموکراتیک، غیر رقابتی و بدون نظارت موثر بوده است. در حقیقت راه اندازی نمایش انتخاباتی تاکنون برای تقسیم ثروت و قدرت بین خودیها است.

از التزام عملی به ولایت فقیه تا عبور از آبکش شورای نگهبان و سرانجام تایید ولی فقیه، ماهیت نهادی را نشان می دهد که تنها چیزی که در آن نیست رای و اراده ملت است. سیاستی که برای چینش این نهاد حکومتی یعنی مجلس ولایت فقیه عملی می شود، بستگی به قدرت و نقش باندهای درون حکومت است.

در مورد دوره یازدهم مجلس رژیم، راهکار ولی فقیه برای مهار بحران سرنگونی به حداقل رساندن رقابت بین باندهای حکومتی است. ابزار تعیین میزان این رقابت و تعیین بازی کنان در این نمایش، شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه است.

باید یادآور شد که مجلس در عمل تحت کنترل ولی فقیه بوده و اگر هم طرحی را تصویب کند این شورای نگهبان است که آن را تعیین تکلیف می کند. و اگر بین طرح مجلس و نظر شورای نگهبان تضادی باشد مانند کنوانسیون مقابله با پولشویی، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد.

آشفته احوالی حسن روحانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۲۸ بهمن، عقب نشینی او در گفتار درمانی و التماس به مردم برای شرکت در نمایش انتخابات و صحبتهای دیگر پایوران رژیم برای بازار گرمی این نمایش را باید ناشی از تاثیر تحریم علنی و گسترده ارزیابی کرد. حسن روحانی در دنده عقب رفتن از گفتار درمانی، با ستایش از سپاه پاسداران در مسئولیت پذیری در شلیک موشک، به تحریم انتخابات و حضور حداقلی مردم اعتراف کرد. تمامی حرفهای بی سر و ته و متناقض او حکایت از کسادی نمایش انتخاباتی دارد. وی مردم را به بازی باطل شده انتخاب «بین بد و بدتر» دعوت کرد و درخواست کرد به «اصلح تر» رای دهند.

روحانی در حالی دست و پا می زند که مردم در کف خیابان با صدای بلند خط باطل بر تمامی باندهای حکومتی کشیده اند. قیام خونین آبان با هزینه جان بیش از ۱۵۰۰ نفر و هزاران زندانی، بر تمامی نمایشهای حکومتی خط باطل کشیده است. دستاورد این قیام، جاانداختن این باور درست است که هرکس وارد بازی نمایش انتخاباتی رژیم شود، تایید کشتار بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم ایران زمین و ۱۷۶ نفر از قربانیان موشک بازی رژیم است.

خروجی صندوق سیرک انتخابات که در روز جمعه ۲ اسفند به صحنه می آید را ارقام تولید شده در اتاق «تجمیع آرا» تعیین خواهد کرد و هیچ مشروعیتی نخواهد داشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، طبق یک نظر سنجی، ۷۶ درصد مردم کلان شهر تهران این نمایش را تحریم کرده اند. رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران روز شنبه ۲۶ بهمن از نتیجه یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن ماه انجام شده خبر داد. بر اساس نظرسنجی مورد نظر، ۲۴.۲ درصد مردم تهران تا این لحظه در انتخابات شرکت می کنند. 

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول