فراسوی خبر... دوشنبه ۲۵ دی

جمهوری اسلامی نمایشی بدون تماشاگر براه انداخته است

لیلا جدیدی

هیچکس حتی به پشیزی بلیط برای تماشای نمایش مسخره و ناشیانه ای که رژیم برای زیر آبی در رفتن از مصیبت دچار شده پس از خیزشهای مردمی کارگردانی می کند، نمی خرد. سالن نمایش را خودیها و کسانی که بلیط مجانی دارند، اشغال کرده اند.

پس از اینکه هزاران نفر را بازداشت می کنند، خون مردم را در کف خیابان و بازداشتگاه ها می ریزند، اینترنت قطع می شود، سایتها فیلتر گذاری می شود و راه خبر رسانی مسدود می گردد، حال دست به کار ماله کشی شده اند. نمایش رژیم برای جلوه دادن اینکه قیام مردمی فیصله یافته آنقدر مسخره و ناشیانه و تکراری است که هیچکس را اگر هم مدتی ساکت کند، مرعوب نخواهد کرد.

علی مطهری برای واکنش به قتل جوانان دلاور میهن، سارو قهرمانی ۲۴ ساله، سینا قنبری ۲۲ ساله، محمد حیدری۲۲ ساله، محسن عادلی۲۶ ساله و ...، هنوز "منتظر گزارش دقیق" است. محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم، می گوید: "یک معتاد خودکشی کرده است." غلامحسین محسنی اژه ای، سخن پرداز قوه قضاییه، قتلها را به گردن معترضان می اندازد و در آخر، حراف معروف به روباه بنفش به صحنه می آید.

حسن روحانی پس از اینکه مردم و جوانان " آشغال"، معتاد"، آشوبگر، " ضد انقلاب"، توطئه گر" ووو نامیده شدند، به قتل رسیدند، با اعمال وحشیانه روبرو شدند، بازداشت شدند و خانواده های درد کشیده آنان دست به اعتراضات گسترده زدند و جهان آگاه گردید که چه بر سر مردم ایران آورده اند، از سوراخ موش سرک می کشد و نقش پلیس خوب را بازی می کند "چرا توهین می کنید؟ چرا بی ادبانه با جامعه برخورد می کنید؟ ملت ایران ملت بزرگ است" و بعد از این مقدمه چینی، برای خالی کردن دل مردم موذیانه می گوید: "اعتراضی بود تمام شد."

هیچ چیز تمام نشده، جز فرصت رژیم برای سناریو نویسی و نقش بازی کردن برای تحمیق جامعه. نه تنها تمام نشده، بلکه اکنون جامعه و جنبش مردم ایران وارد مرحله جدیدی شده که رژیم قادر به پرده پوشی و عقب راندن آن نیست. آتش روی خاکستر است و جانباختگان قیامهای مردم ایران، هزاران برابر تکثیر می شوند. رژیم با یک پا در گور است و ضربه کاری در راه!

 

 

بازگشت به صفحه نخست