فراسوی خبر .... پنجشنبه ۲۳ اسفند
سفر بدون دستاورد روحانی به عراق

زینت میرهاشمی

انتصاب رئیسی در راس قوه قضائیه، قدردانی خلیفه ارتجاع از پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی قدس و دادن نشان ذوالفقار به وی و قهر و آشتی ظریف، جنگ و جدال باندهای رژیم را برجسته کرد و بحران حکومتی با سفر روحانی به عراق داغ تر شد.
دیدار روحانی با مرجع شیعیان، آیت الله سیستانی و بزرگ نمایی آن از طرف باند روحانی، پیامدهایی داشت که در روز چهارشنبه ۲۲ اسفند خود را نشان داد.

ویدئو کلیپ پخش شده از طرف پایگاه اطلاع رسانی دولت، هدف باند روحانی از این سفر را در چند دقیقه رونمایی کرد. در عکسهای منتشر شده روحانی با سیستانی، ظریف خودنمایی می کرد و جای پاسدار قاسم سلیمانی که تمامی امور مربوط به دخالتهای رژیم در عراق در دست اوست، خالی بود.
سه مخاطب سفر روحانی و دیدار او با سیستانی، مقامات عراق ، ترامپ و قاسم سلیمانی، بودند که سومی باید بیشتر گوشهایش را باز کند. حذف این ویدئو کلیپ و عذر خواهی دولت به تیتر اول کیهان شریعمتداری تبدیل شد. تیتر کیهان که بیان کننده نظرات خامنه ای است چنین است: نفوذیها از پایگاه اطلاع رسانی دولت سر برآوردند! به نظر می آید که شیرینی قدرت نمایی روحانی در برابر جناح مقابل در روزهای آینده به کام او تلخ خواهد شد.
بیانیه سیستانی که بر عدم دخالت در امور داخلی عراق تاکید شده، به دخالتهای رژیم در عراق اشاره دارد و برای روحانی دستاوردی جز چند عکس نداشته است.

مجلس خبرگان ولی فقیه که همه گوش به فرمان خلیفه ارتجاع هستند با انتصاب ابراهیم رئیسی به نایب اول ریاست این مجلس، ضربه دیگری به باند روحانی زد. خامنه ای با انتصاب دو قبضه رئیسی جلاد، هم برای ریاست قوه قضائیه و هم برای نایب رئیسی مجلس خبرگان، در حقیقت به سمت بسته شدن شکاف بیشتر در حکومت و جلوگیری از ریزش نظام گام برداشت. در شرایط کنونی، جنبشهای مردمی از مهمترین پارامترهای موجود در تشدید این شکاف و بحران در قدرت است و لذا خامنه ای نخواهد توانست بحران را مهار کند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست