فراسوی خبر... 22 اردیبهشت

رشد واردات، نابودی تولید داخلی و افزایش بیکاری

 

زینت میرهاشمی

 

تولید قند و شکر در اثر حمایت دولت پاسداران از مافیای وارد کنندگان قند و شکر به سطح بسیار نازلی رسیده و تولید داخلی توانایی رقابت با قند و شکر وارداتی را ندارد. بر اساس داده های آماری، سرنوشت تولید و کشت پنبه هم در اثر واردات پنبه به سرنوشتی غم انگیزتر از قند و شکر تبدیل شده است.

عضو ستاد اجرایی خانه کشاورز استان قم از به صفر رسیدن تعرفه های گمرکی روی واردات پنبه خبر داد. وی گقت که:هم اکنون 30 هزار تن پنبه در کارخانجات پنبه پاک کنی و انبار کشاورزان موجود است که با این حال تعرفه گمرکی پنبه به صفر رسیده است.(خبرگزاری حکومتی فارس 21 اردیبهشت

وی اعلام کرد کشت پنبه در سالهای اخیر از 8 هزار تن به 2 هزار تن رسیده است.

در رویدادی دیگر دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر گفت که به دنبال اجرایی نشدن مصوبه دولت برای خرید شکر داخلی، تولید قند و شکر در کارخانه های ایران متوقف شد. بنا به گزارش سایت حکومتی تابناک، بهمن دانایی گفت که با پایین آمدن تعرفه بر واردات شکر، از 150 درصد به 10 درصد، در سالهای اخیر 4 میلیون و 871 هزار تن قند و شکر وارد شده است. این حجم واردات در حالی است که نیاز سالانه بازار ایران 2 میلیون تن قند و شکر است.(تابناک 20 اردیبهشت(

سقوط تولید داخلی پنبه و شکر سبب بیکار شدن تعداد هرچه بیشتری از کارگران و در نتیجه منجر به سقوط زندگی کارگران و خانواده های آنان می شود.