فراسوی خبر ... سه شنبه ۲۲ بهمن

نواختن طبل فریبکاری برای کشیدن مردم به خیابان

زینت میرهاشمی

 

پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن و سقوط رژیم سلطنتی، بزرگترین تجربه برای مردم و دیکتاتوری ولایت فقیه است. انقلاب بهمن و دهها انقلاب دیگر نشان می دهد که هیچ دیکتاتوری پا برجا نخواهد ماند. پایوران استبداد مذهبی برای گریز از تکرار این تجربه دست به خونین ترین سرکوبها می زنند و ننگ جنایتکارترین حکومت در تاریخ بشریت را به نام خود به ثبت رساندند. رژیم ولایت مطلقه فقیه که دستاورد دیکتاتوری سلطنتی است، با استفاده از ابزارها و تجربه های به جا مانده از ساواک شاه در مورد شکنجه و با برپایی چوبه های انبوه دار، مصادره انقلاب مردم را همه ساله جشن می گیرد.

استبداد دینی گرچه توانست با تصاحب قدرت، عاشقان آزادی و عدالت را «کنار تیرک راه بند» تازیانه بزند اما نتوانست «نور» و صدای آزادی را در پستوی خانه ها زندانی کند. نور  قیام خونین آبان ۹۸، چنان بر آسمان ایران زمین درخشید که سرنگونی رژیم ولایت فقیه را در باور همگان به امری دست یافتنی تبدیل کرد. 

در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی (۲۲ بهمن)، تمام سران جمهوری اسلامی که در واقع دزدان انقلاب هستند، برای کشانیدن «امت» به «صحنه»، نمایش قدرت پوشالی اجرا می کنند. مضحک ترین قدرت نمایی پوشالی، پرتاب ماهواره «ظفر» با هزینه کلان در روز یکشنبه ۲۰ بهمن بود. محکومیت پرتاب موشک ظفر توسط فرانسه و آمریکا، زیان رژیم از این نمایش را دوچندان کرد. همچنان که مُرده سواری حاج قاسم با شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، ضربه محکمی به حکومت وارد کرد.

یکی از دستاوردهای پر ارزش قیام آبان، تحریم گسترده و علنی شعبده بازی انتخابات مجلس رژیم است. شکل دعوت پایوران و جریده های حکومتی برای برگزاری تظاهرات ۲۲ بهمن، نشانه ای از وضعیت بحرانی رژیم رو به سقوط است. نمونه آن تیتر «یک ایران سلیمانی فردا به آرمانهای امام لبیک می گویند» در جریده کیهان شریعتمداری،  «۲۲ بهمن اقتدار سلیمانی ها» در جریده «جوان» متعلق به سپاه پاسداران و «بیعت با انقلاب در اربعین حاج قاسم» در جریده خراسان است. استفاده از مُرده یک تروریست منفور در جهان برای نمایش قدرت، واکنشی به قیام آبان ماه با بیش از ۱۵۰۰ شهید و عمل جنایتکارانه شلیک موشک به هواپیما با ۱۷۶ جانباخته است. اما همچنان که نمایش مرده گردانی سلیمانی با خیزش جوانان دود شد و به هوا رفت، این قدرت نمایی پوشالی فقط با آمار سازی و جعل خبر به تیتر رسانه های حکومتی تبدیل می شود و از جانب مردم بهانه ای برای به سخره گرفتن حکومت.

در رویدادی دیگر پاسدار جعفری، سرکرده پیشین سپاه پاسداران در توئیتی از نقش قاسم سلیمانی در سرکوبهای مردمی نوشته است: «در ماجرای فتنه ۷۸ و ۸۸ حاج قاسم در صحنه مقابله با ضدانقلاب در کف خیابان بود و اقدامات موثری را برای کنترل ناامنی و آشوبها انجام می‌ داد.». تکذیب نقش قاسم سلیمانی در سرکوبهای داخلی، توسط سخنگوی سپاه تروریستی پاسداران، خود بی ثمر بودن استفاده از حاج قاسم منفور برای نمایش در روز سه شنبه ۲۲ بهمن خواهد بود.

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول