فراسوی خبر... 21 اردیبهشت

سلسله دروغگویی و رسوایی

لیلا جدیدی

با فاش شدن علت واقعی کاهش بدهیهای خارجی که دولت احمدی نژاد آنرا "دستاورد بی سابقه" خوانده بود، تلاشهای سه ساله محمود احمدی نژاد در اثبات بی مایگی و دروغ پراکنی خود بار دیگر به نتیجه رسید.

دلیل واقعی کاهش 24 درصدی بدهیهای خارجی که دولت او بر آن مهر "دستاورد" و شاهکار" زده بود، در بررسی کارشناسی بانک مرکزی ایران برملا شد. طبق این بررسی، کاهش مزبور به دلیل "کاهش نرخ برابری یورو در مقابل دلار، افزایش محدودیتهای تامین مالی بین المللی و بازخرید بخش دوم اوراق قرضه یورویی" بوده است.

لیست دروغگوییها و شاهکارهای کذب دست نشانده خامنه ای و ابواب جمعی دولت نهم طولانی است. نخست از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم آغاز شد که به سهمیه بندی بنزین، قطع گاز، جهش نرخ تورم، همه گیر شدن فقر، ارقام نجومی بهای مواد خوراکی و غیره منتهی گردید. "شاهکارهای" بعدی رییس جمهور ملاها شامل "خبر خوش هسته ای" بود و با ادعای قصد ربودن خود در عراق – که بعدها آن را "دروغ مصلحتی" خواند - تمام نشد. بعد از پدیدار شدن هاله نور دور سر او در نشست سازمان ملل و رسوایی دروغگویی در دانشگاه کلمبیا، رییس دولت در ژنو نیز "شاهکار" به عمل آورد و در بازگشت ادعا کرد که با رفراندوم در ایران موافق است. وی در یک مصاحبه با نیویورک تایمز نیز مدعی عدم اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران شد. نامه انداختن در چاه جمکران و وعده ظهور امام زمان بدون ترس از مورد تمسخر خاص و عام قرار گرفتن نیز مساله ای نبود. پیش از آخرین دروغ، گماشته خامنه ای خود را قدرت اول دنیا معرفی و ادعا کرده بود که دیگر کشورها از او نسخه پیشرفت می خواهند

چه کسانی جز آنان که فرصت غارت مردم ایران را غنیمت می شمارند، صدای گزافه و خارج این طبل میان تهی را تشویق و همراهی می کنند؟