فراسوی خبر چهارشنبه 20 آبان

 

خامنه ای شرم ایله، شرم ایله

 

زینت میرهاشمی

 

دو واقعه در دو روز گذشته در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اتفاق افتاد که در پیوند عمیق با هم هستند. نقطه مشترک این دو رویداد در تولید و بازتولید خشونت روزمره و قانونمند توسط نهادهای سرکوبگر رژیم و انفجار خشم مردم است.

 

حمله لباس شخصیها به کارتون خوابها

ساعت 10 صبح روز دوشنبه 18 آبان، خانه های مقوایی کارتون خوابها در پارک حقانی (دروازه غار) بر سرشان ویران و وسایل فقیرانه آنها به آتش کشیده شد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، مردان مهاجم همراه با فحشهای رکیک وسایل این انسانهای بی خانمان را با بنزین آتش زدند. اعتماد نوشت: مردها آنهایی را كه خواب بودند با لگد از خواب پراندند و آنهایی را كه بیدار بودند تاراندند. مردها پیتهای بنزین به دست داشتند و وسایل كارتن‌خوابها را كپه می‌كردند و بنزین می‌ریختند و كبریت می ‌زدند و كپسول گاز فندك داخل آتش می‌انداختند.

تعداد کارتون خوابها 300 الی 400 زن و مرد در این منطقه است. بدون شک مهاجمان بی نام و نشان مزدوران رژیم یعنی همان لباس شخصیها، همان اراذل و اوباش هستند که دستورات فرماندهان بسیج را به اجرا در می آورند. این تهاجم عملی غیر انسانی و محکوم است. افزایش بی خانمانی و کارتون خوابی دستاورد رژیم و لایت فقیه است که درآمدهای کشور را بی دریغ برای تغذیه نیروهای تروریستی هزینه می کند.

 

توهین به مردم آذربایجان

تبعیض ملی، قومی، دینی و جنسیتی نمودی از ماهیت این رژیم است. وجود فعالان مدنی و سیاسی از تمامی مذاهب و ملیتهای مختلف در سیاهچالهای رژیم، نشانی از سرکوب همه مردم است. توهین به زبان، آداب و رسوم مردم آذربایجان در برنامه تلویزیونی رژیم که مورد اعتراض هموطنان آذری در شهرهای مختلف گردید، نه اولین توهین هست و نه آخرین آن. سیاستهای رژیم حاکم در تقابل با همبستگی و صلح بین ادیان و ملیتهای ساکن ایران است.

اعتراض مردم آذربایجان در شهرهای تبریز، مراغه، ارومیه، اردبیل، خوی مشکین شهر، زنجان، مرند، شهریار، رباط کریم، سولدوز، نقده و ....خشمی بر حق علیه بی عدالتی و فرهنگ ارتجاعی رژیم حاکم است. روز سه شنبه 19 آبان، صدها دانشجوی دانشگاه ارومیه علیه اهانت تلویزیون رسمی حکومت در روز دوشنبه 18 آبان دست به اعتراض زدند. دانشجویان خشم و نفرت خود را با شعارهای؛ خامنه ای شرم ایله، شرم ایله (خامنه ای شرمت باد شرمت باد)، ما سرباز بابک خرمدین هستیم و برای مردن آماده ایم، اعلام کردند. اعتراض دانشجویان و جوانان در شرایطی صورت می گیرد که در شهر ارومیه حکومت نظامی اعلام نشده برقرار است.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست