فراسوی خبر ... شنبه ۲۰ بهمن

 

سنگربندی پشت موشک و تحمیل فقر به مردم

زینت میرهاشمی

 

امید رژیم برای تنفس در فضای مماشات با اروپائیها به نقطه های پایانی نزدیک شده و پایوران رژیم و در راس آن ولی فقیه با شیوه های گوناگون شانس خود را برای تبدیل تهدید به فرصت آزمایش می کنند.

واکنشها به بیانیه سه کشور اروپایی، به ظاهر تندتر شده است. رونمایی از موشک بالستیک هوشمند زمین به زمین دزفول از طرف سپاه پاسداران و حرفهای خامنه ای در روز آدینه ۱۹ بهمن، از جمله واکنشهای ماجراجویانه و جنگ طلبانه است که برای نجات رژیم و به زیان مردم ایران انجام می شود. این که سرکرده سپاه پاسداران از داشتن کارخانه و یا شهر زیر زمینی برای تولید موشک صحبت می کند و یا تاکید می کند که امروز تمامی موشکهای ساخت نیروی هوافضای سپاه، نقطه زن می باشند ساز و کار رژیم برای کاهش تهدید از طریق نشان دادن قدرت است. حرفهای خامنه ای در روز آدینه ۱۹ بهمن نیز قدرتنمایی همراه با ترویج خشونت به همین منظور است.

خامنه ای که میزان تنفر مردم از خودش را به خوبی می داند برای بسیج کردن ساندیس خورها بار دیگر موعظه کرد. همزمان با خشونت علیه مردم و گسترش نابرابری، شکاف در هرم قدرت افزایش یافته است، خامنه ای از همه خواست که اختلاف سلیقه رو کنار بگذارند و به میدان بیایند. این که عده ای معلوم الحال و یا به اجبار در صف راهپیمایی دزدان انقلاب جمع می شوند، از شکوه و قدرت مردمی که در کف خیابان با صدای بلند ولایت خامنه ای را باطل اعلام کردند، نمی کاهد. ولی فقیه حرکتهای اعتراضی حق طلبانه مردم که هر روزه در گوشه و کنار ایران زمین جریان دارد را به سطح گلایه کاهش داد. تاکید او بر دادن شعار مرگ بر آمریکا و ادعای داشتن نظامی مقتدر و توانا نه از جایگاه قدرت بلکه از ناتوانی برای رهایی از بن بستی است که در آن گرفتار شده دارد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست