فراسوی خبر چهارشنبه 18 آذر

 

بر هم زدن کاریکاتور روز دانشجو

زینت میرهاشمی

 

 

روز دانشجو با یورش ماموران سرکوبگر رژیم شاه به دانشگاه در 16 آذر سال 1332 به ثبت رسید. در این تهاجم سه دانشجوی دانشگاه فنی، مصطفی بزرگ نیا، شریعت رضوی و احمد قندچی به شهادت رسیدند و 16 آذر با نام سه آذرخش شب تیره و تار دیکتاتوری شاه ماندگار شد.

جنبش دانشجویی در ایران همانند کشورهای دیگر، همواره خصلتی ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه داشته و نقش مهمی در بردن آگاهی به میان مردم و در مواردی سازماندهی جنبشهای اجتماعی داشته است. جنبش دانشجویی همچنین حلقه اتصال بین جنبشهای اجتماعی اقشار تحت ستم بوده و بنا بر نقش آگاهگرانه و متعهد خود، هزینه های زیادی در مبارزه با استبداد، از زندان، شکنجه، اعدام و محرومیت از تحصیل پرداخته و خواهد پرداخت. مبارزه دانشجویان در استبداد دینی و حکومت بنیادگرای اسلامی همراه با هزینه بسیار است. برای حاکمانی که حتا آموزش علوم انسانی در مدارس و دانشگاهها را بر نمی تابند و مکتب خانه های قرون وسطا را بر علم و دانش قرن بیست و یکم ترجیح می دهند، مغز و تفکر دانشجو که هیچ ، جان او هم هیچ ارزشی ندارد.

 

برگزاری روز دانشجو در دوشنبه 16 آذر، توسط نهادهای وابسته به حکومت و سخن پراکنیهای پایوران حکومت به بهانه روز دانشجو را بر روال اجرای یک کمدی می توان دید. دولتی کردن روز دانشجو، تهی کردن هویت جنبش دانشجویی و از بین بردن خصلت مبارزه جویی دانشجویان است. خصلت جنبش دانشجویی و روز 16 آذر عدالت طلبی، آزادی خواهی و به چالش کشیدن استبداد و دیکتاتوری است. حسن روحانی مانند دیگر پایوران رژیم با حضور در دانشگاه صنعتی و ارایه حرفهای فریبکارانه، به وارونه کردن ارزشها و پرنسیبهای ماندگار روز 16 آذر اقدام کرد.

برگزاری روز دانشجو با سخن پراکنی حسن روحانی و حضور دانشجویان گزینشی کاریکاتوری از یادمان روز دانشجو بود و البته همین برنامه حساب شده به تشنج کشیده شد. کشمکش باندهای حکومتی در شعارهای برخی از دانشجویان در درون سالن خود را به نمایش گذاشت. اما شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد توسط دانشجویان در بیرون از سالن بساط کاریکاتور روز دانشجو را به چالش کشید.

 

در رویدادی دیگر روز دوشنبه 16 آذر، بیش از 1400 تن از فرهنگیان، طی نامه ای خواهان رسیدگی به وضعیت معلمان زندانی و به ویژه محمود بهشتی شدند. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که در اعتصاب غذا به سر می برد، جلوه ای از دشمنی حکومت استبدادی با معلم و دانشجو است. محمود بهشتی لنگرودی در اعتراض به حکم ناعادلانه 9 سال زندان، از 5 آذر دست به اعتصاب غذا زده است. رژیم تا کنون در برابر اعتصاب این معلم زندانی سکوت کرده است. مسئول جان محمود بهشتی لنگرودی در زندان، حکومت و در راس آن خامنه ای است.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست