فراسوی خبر آدینه 13 آذر

 

افزایش مرگ در حین کار، بی ارزش بودن جان کارگران

زینت میرهاشمی

 

در جمهوری اسلامی آمار همهِ مواردی که به انسانیت، ارزشهای انسانی و حقوق بشر لطمه می زند سیر صعودی دارند. از اعدام زندانیان تا جان دادن نیروی کار برای به دست آوردن لقمه نان.

 

تازه ترین آمار منتشر شده در مورد مرگ و میر ناشی از کار در مازندران، وضعیت فاجعه بار زیست کارگران در جهنم آخوندی را نشان می دهد. روز پنجشنبه 12 آذر، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از افزایش 18 درصدی مرگ کارگران در حین کار در 7 ماهه نُخُست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 

داده های آماری در مورد حوادث کار و مرگهای ناشی از آن حکایت از افزایش ناامنی محیط کار و غیر استاندارد بودن وسایل و شیوه های کار است. وضعیت کار و ناامنی که آسیبهای اجتماعی برای نیروی کار را افزایش داده، با دست اندازی سپاه پاسداران بر شریانهای اقتصادی و شکل گیری اقتصادی نظامی به مراتب بدتر شده است. افزایش حوادث کار، شدت گیری استثمار و بهره کشی از کارگران با فقدان تشکلهای مستقل کارگری و نبود حق اعتصاب و اعتراض رابطه مستقیم دارد. در نبود یک نظام موثر نظارتی، جان کارگران و مزدبگیران بی ارزش تر و مرگ آنها افزایش خواهد یافت. جمهوری اسلامی در حالی که عضو سازمان جهانی کار است، استانداردهای کار را رعایت نمی کند و به همین منظور باید در لیست سیاه کشورهای نقض کننده حقوق کار قرار گیرد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست