فراسوی خبر ... یکشنبه ۱۳ بهمن

 

قیمت ورود به مجلس ارتجاع

زینت میرهاشمی

 

با نزدیک شدن نمایش موسوم به انتخابات برای چیدمان مجلس بی اختیار متشکل از حلقه به گوشان ولی فقیه، بار دیگر «بِگَم بِگَمها» شروع شده است. در این میان و به خاطر طوفانی که برای درو کردنشان جریان دارد، باندهای حکومتی به گونه ای پا روی دم یکدیگر می گذارند که اصل نظام حفظ شود.

تمامی نقش آفرینان سیرک حکومتی به درستی می دانند و اعتراف کرده اند که انقلابی در سراسر ایران بر پا شده و قصد جارو کردن کل حاکمیت را دارد.  هزینه قیام و شعار «نه رفراندوم، نه اصلاح، انقلاب» دستکم ۱۵۰۰ شهید، بیش از ده هزار زندانی، شکنجه و پیدا شدن هر روزه اجساد جوانان در گوشه و کنار ایران است. اتحاد دانه درشتها تا دانه ریزهای حکومت در همه رده ها، برای حفظ نظام عریان تر از هرهنگام دیده می شود. برخی از چهره های رژیم برای گرما بخشیدن به سیرک سردشان، لجنزار فساد موجود در رژیم ولایت فقیه را رونمایی می کنند. در چنین وضعیتی طبیعی است که خرید و فروش کرسی مجلس مساله اصلی شرکت کنندگان در این نمایش است و موضوع برنامه برای پیشرفت جامعه اساسا مطرح نیست. مجلس بی اراده ای که با اخم ولی فقیه وضعیت مزاجی اش به هم می ریزد چه دلیلی دارد که حرف از برنامه و آینده بزند.

از حرفهای مسخره روحانی و نگرانی اش در مورد شعبده بازی انتخابات که بگذریم، چند نمونه از افشاگری باندها قابل توجه است.

کند ذهنهای بیانیه نویس اصلاح طلب قلابی هم گویا تازه بعد از ۴۰ سال متوجه «زینت المجالس» بودن خودشان شده اند. آنها در بیانیه شان التماس دعاکنان از شورای نگهبان خواسته اند که آنها را بپذیرد و گرنه حاضر نیستند «زینت المجالس» شوند.

دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر که تاکید دارد از افراد اسم نبرد، گفت: «مافیای مواد مخدر با یک میلیارد تومان در بعضی از شهرهای کوچک می تواند فردی را وارد مجلس کند.... پولهای کثیف و عجیب و غریبی از ناحیه مواد مخدر در کشور پولشویی می شود و به تخریب کشور مشغول است.» (ایلنا، ۱۲ بهمن )

محمود صادقی مجلس نشین رد صلاحیت شده، در توییتر خود نوشته است: «در این دوره از انتخابات واسطه ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضاً تا چهار میلیارد تومان بالا برده اند؛ چه شود این مجلس یازدهم.»

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول