فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت

 

وحشت همیشگی نظام از همبستگی کارگران

زینت میرهاشمی

خشونت، ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در تجمع نیروهای کار در روز جهانی کار، بی ظرفیتی دیکتاتوری ولایت فقیه در مقابل همبستگی کارگران و مزدبگیران را نشان می دهد. حکومت در همایش روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی کارگران که در برابر مجلس ارتجاع با فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برگزار شد، به حربه همیشگی خود متوسل شد.

تلاش رژیم با دستگیری و اخطار به تعدادی از فعالان کارگری در هفته های گذشته مانع برگزاری این روز نشد.

رژیم از خواسته های کارگران که بارها در حرکتهای اعتراضی آنها مطرح شده خبر دارد، اما تحمل حق خواهی را ندارد. برخورد با همایش پر شکوه و متحد کارگران که مستقل از حکومت برگزار شد، نشان داد که حاکمیت از اتحاد و مبارزه توده های مردم وحشت دارد. هنگامی که کارورزان آگاه با گامهای استوارشان خیابان را به تسخیر در می آورند، وحشت رژیم ضد کارگری را صد چندان می کند. زیرا خواست های حق طلبانه وقتی در خیابان به فریاد تبدیل شوند، زنگهای خطر بر بامهای استثمارگران و حکومت فاسد و دزد بیش از هر هنگام به صدا در می آید.

بنا بر گزارشهای پخش شده، قبل از گردهمایی کارگران در برابر مجلس ارتجاع، پلیس ضد شورش و لباس شخصیهای مزدور محل را اشغال کرده بودند. کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و مردم آزادیخواه علیرغم جو رعب و وحشت، گرد آمدند و شعارهای خود را فریاد زدند. بر اساس همین گزارشها، خشونت پلیس بی سابقه و بسیار وحشیانه بوده است.

روز جهانی کارگران، روزی متعلق به نیروهای کار است تا بتوانند آزادانه خواسته های شان را مطرح کنند. حق اولیه کارگران ایران است که این روز را آن طور که خود می خواهند برگزار کنند. برگزاری مستقل این روز در مقابل حکومتی کردن آن، همواره چالش بین کارگران با رژیم ضد کارگری ولایت فقیه است. هر ساله در ابعاد متفاوت این روز از طرف فعالان کارگران به طور مستقل برگرار شده که منجر به دستگیری و پرونده سازی علیه فعالان کارگری شده است.

دستگیری و خشونت علیه کارگران محکوم است و بازداشت شدگان باید بدون قید و شرط آزاد شوند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست