فراسوی خبر چهارشنبه 11 آذر

 

پنهان کردن گسترش اعتیاد به جای ریشه کن کردن آن

زینت میرهاشمی

 

گسترش اعتیاد و رسیدن سن اعتیاد به 10 تا 13 سال، از جمله دستاوردهای درخشان حکومت فاسد ولایت فقیه است. دو شخصیتی بودن، دروغ گفتن، تظاهر کردن و داشتن دو نوع شیوه زندگی (در داخل و در خارج از خانه) از جمله پدیده های رایج در جامعه است که محصول مستقیم فرهنگ رژیم حاکم بر کشور است. بنیادگرایی اسلامی و استبداد مذهبی با ترویج ریاکاری، دروغ و فساد، فرهنگ توده های نا آگاه و البته محروم را شکل می دهد. طرح جدید دولت در رابطه با جمع آوری معتادان، ریشه در همین فرهنگ دو رویی و ارتجاعی است.

 

روز سه شنبه 10 آذر، ماموران سرکوبگر پلیس تهران، طرح دولت مبنی بر جمع کردن زنان معتاد متجاهر اجرا کردند. معتاد متحاجر به کسانی گفته می شود که اعتیادشان علنی است و آن را پنهان نمی کنند. این طرح زنان کارتون خواب را هم شامل می شود. بر اساس گفته فرماندار تهران، پیش بینی می شود که 600 زن کارتون خواب به همراه فرزندانشان در یک هفته جمع آوری شوند. عجب!. مشکل این است که این زنان نمی توانند سرپناه خود که همان کارتون است را لاپوشانی کنند.

این گونه طرحها فریبکارانه و با هدف پاکسازی چهره شهر از فقر، تنگدستی، بی خانمانی، دست فروشی، کودکان کار و ....است. این واقعیتها برچسب و پوستر نیستند که به دیوار خیابانها چسبیده شده باشند که بشود اینگونه آنها را جمع کرد. اینها واقعیتهای زشت و غم انگیز جامعه بیمار با حکومت مستبد و فاسد است.  دولت کلید دار با عملیاتی کردن این طرح، تلاش می کند واقعیتهای تلخ را بپوشاند چون توان درمان آن را ندارد. ناهنجاریهای موجود در جامعه ما، محصول نظام است و این نظام با هر کلیدی که بسازد نمی تواند بر این معضل غلبه کند.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست