فراسوی خبر... پنجشنبه ۷ تیر

 

فرمان خامنه ای برای تبدیل تهدیدها به فرصتها

 زینت میرهاشمی

صحبتهای دستوری خامنه ای همراه با گرم کردن تنور آتش به اختیارانش، نامه تهدید آمیز ۱۸۷ مجلس نشین ارتجاع به حسن روحانی برای تغییر فوری تیم اقتصادی  دولت و پاسخ روحانی به این نامه همراه با سخن پراکنیهای ولایت مداران و دلواپسان، نمایی از بحران سرنگونی رژیم ولایت فقیه را در برابر دید همگان می گذارد.

این وضعیت بی سابقه در تاریخ چهل ساله دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران همراه با انفجار و شورشهای اجتماعی همه را به رویکردی فعال کشانده است. سرنگون خواهان همیشه باورمند به مبارزه برای براندازی رژیم بوده اند. اما وجه اشتراک بقیه واکنشها اعتراف به تغییر شرایط است. این که شرایط تغییر کرده را از دو دید می توان وارسی کرد. ساکنان کشتی ورشکسته حکومت می خواهند سوار بر این شرایط شوند و خود را از سقوط نجات دهند. اما مردم که نیروی اصلی این تغییر شرایط هستند، به توان و اراده خود برای تغییر بیشتر از هر زمان باورمند شده اند. بر همین منظر این دو باور به تغییر شرایط (مردم و حکومت) به اندازه ای از هم دور شده اند که هیچ موردی برای اتصال و اشتراک منافع ندارند.

دفاع تمام قد خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه ۶ تیر از اعدام زنده یاد محمد ثلاث، تاکیدی بر تنفر مردم ایران از دم و دستگاه قضائیه رژیم است. خامنه ای گفت قوه قضائیه ... ظالم و متجاوز معرفی می شود. او در راس حکومت دستور آتش به مختل کنندگان امنیت اقتصاد داد. نکته مهم در حرفهای خامنه ای تاکید بر تهدیدها از سوی مردم است. وی از قوه قضائیه خواست هنرمندانه تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.

بر همین منظر، بیدادستان عمومی تهران، عباس جعفری دولت آبادی، از دستگیری افراد زیادی از تظاهرکنندگان در روزهای اخیر خبر داد. وی آنها را عوامل اخلالگر و غیر بازاری توصیف نمود.

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رژیم، ضمن تهدید مردم بپاخاسته، وعده ۲۰ سال حبس تا اعدام و ضبط اموال افساد فی الارض را داد. پاسدار رحیمی رئیس پلیس تهران از برقراری امنیت بازار با تمام توان خبر داد.

 

حسن روحانی که شمار رای دهندگان به خود و کلید اش را به رُخ دیگران می کشید، خود را محتاج حمایت ۸۱ میلیون ایرانی دانسته و عاجزانه  طلب وحدت کرده است. وی گفت که استعفایی در کار نیست و او خواهد ایستاد. او حفظ نظام را وظیفه همه حکومتیها دانست و گفت: اگر می خواهیم نظام را حفظ کنیم این وظیفه ما است.

تهدیدهای مورد نظر خامنه ای همان جنبشهای مردمی است که به تغییر شرایط باور دارند و هیچکدام از باندهای حکومتی قادر به تبدیل این تهدیدها به فرصت نخواهند بود.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست