فراسوی خبر ... یکشنبه ۷ بهمن

 

بن بست رژیم در لحظه های پایانی خط مماشات

زینت میرهاشمی

 

رژیم که منتظر باران رحمت اروپائیها تحت عنوان ساز و کار ویژه مالی بود، با تحریمهای تازه ای روبرو خواهد شد. این تحریمها پیش لرزه هایی برای رژیم خواهد بود که برای حفظ خود یا باید در کرنشی دیگر، رقص نرمش قهرمانانه را با تَنگ تر شدن حلقه فشار برگزیند و یا سیاست بندبازی و قمار روی انتخابات سال ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا و بازگشت سیاست مماشات.

 

خبر اعمال تحریمهای پیش روی از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طرف وزیر امور خارجه فرانسه، تحریمهای تازه وزارت خزانه داری ایالات متحده علیه چهار سازمان وابسته به سپاه تروریستی قدس، منع فعالیت هوایی شرکت ماهان از طرف دولت آلمان و... اقداماتی هستند که بعد از نزدیک به چهل دهه مماشات تحت عنوان گفتگوهای انتقادی، بر دفتر لاس زدن با دیکتاتوری ولایت فقیه خط باطل می کشد. موردی که وزیر امور خارجه فرانسه خط قرمز دانسته و بر آن تاکید کرده است، دست برداشتن رژیم از تولید موشک، با توجه به انتقال آن به گروههای مسلح در خاورمیانه است. بیرون کشیدن از سوریه و دست برداشتن از حمایت از حوثیهای یمن و ... مواردی هستند که به اینها اضافه خواهند شد. مواردی که تاکنون خط قرمزهای رژیم بوده است.

همزمان رشد جنبشهای اجتماعی و حرکتهای اعتراضی، بیش از هر هنگام و به جرات می توان گفت بی سابقه، آگاهمند و خواسته هایی مشخص جریان دارد. جنبشهای کارگری با خواسته هایی طبقاتی، جنبش آگاهمند معلمان و فرهنگیان و... در شرایطی هستند که امکان مانور به هیچ جناحی از حکومت برای سوار شدن و مهار آن داده نمی شود. مهمتر از همه روانشناسی تغییر، نه به آن چه که حکومت بر مردم تحمیل می کند، پارامترهایی هستند که امکان تبدیل پیش لرزه ها به زلزله واقعی برای برافکندن نظام جمهوری اسلامی را بیشتر می کند. بر همین منظر، تضادها و شکاف در درون رژیم در رویارویی با دوره پسابرجام، نه تنها به سمت وحدت در مقابله با شرایط موجود پیش نرفته بلکه بیشتر تشدید شده است.

 

نامه نگاری تعدادی از وزیران دولت حسن روحانی به خامنه ای برای دخالت او در به تصویب رساندن کنوانسیون پالرمو (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی) و اعتراض تعدادی از ذوب شدگان به این کار و در نهایت ادامه بی تکلیفی پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت در روز شنبه ۶ بهمن، صحبتهای پایوران رژیم و به ویژه طرح این موضوع در شوی نماز جمعه ها، حمله های لفظی و قلمی توسط نمایندگان ولی فقیه از رسانه هایش تا تریبونهای نماز جمعه و سکوت خامنه ای  و .... جدالی است که کنترل آن از عهده ولی فقیه بر نمی آید.

بر اساس خبر رسانه های حکومتی سران سه قوه نظام با تصویب دو لایحه پالرمو و سی اف تی موافق هستند اما زورشان برای تصویب در مجمع تشخیص مصلحت کارساز نیست. در میانه دعوا بر سر حفظ نظام، انتقاد فرمانده ارشد سپاه ، پاسدار امیر علی حاجی زاده، از حسن روحانی، چینش کرسیهای قدرت در جمهوری اسلامی را بیان می کند. وی می گوید: مطمئن باشید کسی که با چلوکباب رای می آورد به کمترین قیمت ملت و کشور را خواهد فروخت. البته باید گفت این وضع حال همه پایوران در هرم قدرت است. 

با توجه به این شرایط، رژیم هر اقدامی برای خروج از بن بست پیش گیرد، قادر به ادامه حیات به شکل گذشته نخواهد بود. مردم ایران تصمیم خود را گرفته و طبیعی است پایان مماشات، که تاکنون به حفظ نظام پوسیده ولایت فقیه یاری رسانده، به سود مردم ایران خواهد بود.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست