فراسوی خبر... دوشنبه ۴ دی

همبستگی برای عدالت و پشتیبانی از رضا شهابی

لیلا جدیدی

جرم آقای رضا شهابی، این کارگر مبارز و فداکار، مطالبه حقوق عادلانه کارگران و زحمتکشان کشور است. وی به دلیل طرح این خواست طبیعی و به حق، در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد. پس از یک مرخصی برای درمان و جراحی، بار دیگر و پس از به پایان رسیدن دوران زندان، به یکسال دیگر اسارت محکوم گردید. رضا شهابی سمبل حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان ایران و نمونه پایداری و شرافت انسانی است.

آقای شهابی طی دو هفته، دو بار سکته مغزی کرده است. در آخرین ملاقات با همسرش، پلک چشم چپ وی بی اراده بسته شده و ریزش اشک داشته، سمت چپ لبهایش کج شده، هنگام راه رفتن پای چپ را به روی زمین می کشیده و نیمه چپ صورتش ورم کرده و بی حس بوده است. پزشکان دستور درمان فوری وی را داده اند، اما وی به زندان بازگردانده شده است.

به گفته زندانیان رجایی شهر و سازمان عفو بین الملل، وضعیت زندانیان در این زندان آنقدر وخیم است که زندانیان برای ساده ترین حقوق انسانی ناچار دست به اعتصاب غذا می زنند. رضا شهابی نیز مدتی در اعتصاب غذا بسر برد.

محمد علی جوادی فروغی، وکیل دادگستری، می گوید: "براساس قوانین ویژه زندانیان باید به وی سریعا مرخصی استعلاجی داده شود و یا در بیمارستان خارج از زندان بستری شود."

رفتار جمهوری اسلامی با فعالان مدنی، حقوق بشری و فعالان صنفی آنقدر وقیحانه و غیرانسانی است که بسیاری از مراجع و تشکلهای ایرانی و بین المللی بارها به آن اعتراض و در این باره اعلام خطر کرده اند.

نمونه ای از این نهادها، شماری از تشکلهای کارگری در ایران، پنج سندیکای بزرگ کارگری در فرانسه، اتحاد کارگران بخش خدمات در آلمان با بیش از ۲.۲ میلیون عضو، برخی از سازمانهای حقوق بشری، نظیر عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر و ... می باشند. بسیاری از این تشکلها و نهادها و همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، فدراسیون جهانی کارگران جمل و نقل، فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و اتحادیه جهانی کارگران صنعتی از رضا شهابی حمایت کرده و خواستار آزادی او شده اند.

کارگران، فعالان کارگری، مردم انساندوست و عدالتخواه، تشکلها و نهادهای کارگری، دانشجویی و معلمان، زنان و مردان آزادیخواه!

روز سه شنبه ۵ دی ماه، ساعت ۱۰ صبح، در مقابل ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی تهران دوش به دوش ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، و همبسته با نهادهای کارگری ایران و جهان احقاق حق کنیم. بخواهیم که بیماری رضا شهابی به فوریت پیگیری و درمان شود، به محکومیت غیر قابل قبول او رسیدگی شده و خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط او شویم.     

 

 

بازگشت به صفحه نخست