فراسوی خبر... شنبه ۳ اسفند

رژیم ولایت فقیه مُکمل کُرونا

منصور امان

اگرچه دستگاه ها و رسانه های رسمی ج.ا از روز پنجشنبه به طور ناگهانی از وقوع اپیدمی کُرونا خبر می دهند، اما هیچ چیز در سرایت این ویروس مرگبار در کشور ناگهانی نیست.

اعلام مرگ دو تن از مُبتلایان به کُرونا که در انتهای دوره چند هفته ای بیماری صورت پذیرفته و نیز بُروز در نُقاط جُغرافیای مختلف که بیانگر فُرصت ویروس برای پراکندگی در سطح کشور است، نشان از پیشینه دار بودن ظُهور کُرونا در ایران و بی اطلاع گذاشته شدن تبهکارانه مردُم از خطر بی واسطه ای است که آنها را تهدید می کرده است.

از ماه گذشته به گونه پراکنده خبرهای در باره بُروز کُرونا در گردش بود و در واکُنش بدان، پایوران ج.ا با تکذیب این اخبار به مردُم اطمینان می دادند که ویروس به کشور وارد نشده و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. همزمان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی عملیات گسترده ای را برای پیگرد مُنتشرکنندگان خبرها و نیز جلوگیری از انتشار اخبار ویروس در کشور به راه انداخته بودند.

از زیر پرده بیرون آمدن کُرونا به شکل غول آسا و در حالی که در فاز پیشرفت و گُسترش است، بی پایگی این ادعا و دُروغ زنی بی شرمانه پایوران و مسوولان حُکومتی را فاش ساخته است. اکنون آشکار می شود که حاکمیت به گونه همه جانبه و آگاهانه در پی پنهان نگه داشتن موضوع از جامعه بوده است. این در حالی ست که در مقطع کنونی که هنوز داروی موثری برای درمان ویروس کُرونا و واکسنی برای جلوگیری از ابتلا بدان وجود ندارد، موثرترین شیوه برای محدود نگه داشتن دامنه آسیبها، آگاهی دادن به مردُم پیرامون مُراقبت - احتیاط، تدبیرهای بهداشتی، ریسکها، رفتار با مُبتلایان و رفتار افراد مشکوک به ابتلا است.

چین هم اکنون و به گونه تاسف باری در حال نمایش این واقعیت است که چگونه از دل سیاست پنهانکاری یک فاجعه انسانی بیرون خزیده، زندگی میلیونها تن را به خطر افکنده و یا مُختل ساخته است. نمونه برعکس آن در جهان غرب است که با وجود بیشترین سطح تماس تجاری، اقتصادی و توریستی با چین، توانسته است از یکسو به وسیله آگاه سازی و آموزش شهروندان خود و از سوی دیگر، شفافیت در برخورد و تدبیر کُرونا، تا حدود زیادی آن را پایش و از پیامدهایش برکنار بماند.

تردیدی نیست که سیاست نگه داشتن جامعه در بی خبری و گُمراه سازی آن همانگونه که تازه ترین نمونه آن، شلیک موشک به هواپیمای مُسافربری، نشان داد - تصمیمی است که در بالاترین رده های دستگاه قُدرت حاکم ساخته و پرداخته شده است و می تواند اتخاذ آن دلیلهای چندگانه ای داشته باشد. فاکت اما این است که رژیم ولایت فقیه نه از نظر سخت افزاری و زیرساختی و نه از حیث دانش و کیاست قادر به رویارویی با کلان حوادث طبیعی یا بیولوژیکی است و از این رو مُهمترین فعالیت آن هنگام بُروز چنین رویدادهایی آرایش آثار ویرانگر آنها با جعبه زیبایی تبلیغات، اطلاعات غلط، صحنه سازی و انکار است.

یک علت پرده پوشی حاکمان ج.ا را هم اکنون در بیمارستانهای به ظاهر قرنطینه ای که فاقد تجهیزات لازم و بخشهای به طور کامل ایزوله شده هستند، در نقل و انتقال سهل انگارانه مُبتلایان یا افراد مشکوک به ابتلا و در ناتوانی از رسیدگی به مُراجعه کنندگان به بیمارستانها و مراکز درمانی می توان مُشاهده کرد. حتی در نُقاطی که حاکمیت می تواند بدون ابزار ویژه یا تخصُص لازم وارد عمل شود، مانند پایش مرزهای هوایی، زمین و دریایی، مُراقبت از رفت و آمدهای بین شهری، محدودیت تجمُع در مکانهای عُمومی مانند زیارتگاه ها، مساجد، مراکز آموزشی، کارخانه ها، مترو، اتوبوس و جُز آن، نشانی از تدبیر برای حفاظت از شهروندان دیده نمی شود.

رژیم ولایت فقیه در مدیریت هیچیک از فجایع کلان نامُنتظری که تاکنون بر سر مردمُ ایران نازل شده، موفق نبوده و فاجعه ویروس کُرونا نیز از این قاعده مُستثنی نیست. تجربه نشان داده که رهبران و مسوولان ج.ا به "حفظ نظام" متعهدند و نه به جان و سلامتی مردم. بیشتر حادثه های طبیعی یا بیولوژیک برای تبدیل به یک فاجعه تمام عیار و دستیابی به حداکثر ظرفیت ویرانگری و کُشتار، به یک مُکمل انسانی نیازی دارند و کُرونا در آقای خامنه ای و شُرکا آن را یافته است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست