در سوگ درگذشت مجاهد خلق مهدی ناصر افتخاری (فرمانده فتح الله)

با تاسف و تاثر بسیار مجاهد قهرمان و پایدار، مهدی ناصر افتخاری پس از چهل سال مبارزه برای آزادی و عدالت به علت بیماری سرطان در بیمارستان بغداد درگذشت.

زنده یاد مهدی ناصر افتخاری از مجاهدان پرسابقه و فعالی بود که در رژیم شاه به حبس ابد محکوم شده بود. وی پس از 6 سال در 30 دی 1357 از زندان آزاد و به پیکار خود برای آزادی ادامه داد.

مهدی ناصر افتخاری، عضو شورای ملی مقاومت ایران و از مردان دلیر و مقاوم شهر اشرف بود که طی چهل سال با صداقت و استواری برای آزادی و عدالت مبارزه کرد.

با اندوه بسیار از طرف خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، درگذشت این مجاهد سرفراز را به خانواده وی، به سازمان مجاهدین خلق ایران، به زنان و مردان پایدار شهر اشرف و به همه ی آزادیخواهان ایران زمین تسلیت می گویم.

مهدی سامع

جمعه 27 خرداد 1390- 17 ژوئن 2011