حمله تروریستی به پایگاه احزاب کردستان ایران محکوم است

در شرایطی که قیام پرشکوه مردم سراسر ایران همچنان ادامه دارد و رژیم تبهکار با انجام تمامی شیوه های سرکوب نتوانسته خیزشهای انقلابی را مهار کند،

در شرایطی که صدای قیام زنان و مردان کشور با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «آزادی، آزادی، آزادی» در سراسر جهان شنیده شده است،

تبهکاران حاکم بر ایران برای چندمین بار طی دوماه گذشته، در یک اقدام تروریستی پایگاههای احزاب کردستان ایران و چندین نقطه دیگر نیز در اطراف این پایگاهها را مورد تهاجم با موشک و پهباد قرار داده اند. در تهاجم تروریستی در روز دوشنبه ۲۳ آبان، دو تن از پیشمرگان حرب دمکرات کردستان ایران به شهادت رسیده اند..

در واکنش به این جنایت، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران طی فراخوانی خواستار اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه ۲۶ آبان از اول صبح تا ظهر شده است.

ضمن محکوم کردن این جنایت ددمنشانه، شهادت دو تن از پیشمرگان را به خانواده آنان، به حزب دمکرات کردستان ایران و به مردم سراسر ایران به ویژه مردم کردستان تسلیت می ‌گوییم و برای مجروحان این عمل تبهکارانه آرزوی بهبودی سریع می کنیم.

سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

مهدی سامع

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ 

 

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول