خامنه ای قاتل زندانی سیاسی هاله سحابی است.

صبح امروز، چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ مزدوران خامنه ای در یک اقدام جنایتکارانه خانم هاله سحابی را در مراسم خاکسپاری آقای عزت الله سحابی مورد ضَرب و شَتم وحشیانه قرار داده و او را به شهادت رساندند.
مزدوران جنایتکار خامنه ای بی شَرمانه به مراسم تَدفین آقای سحابی حمله کرده و با وارد کردن ضَربه به سینه و شکم زنده یاد هاله سحابی او را به قتل رساندند.
خانم هاله سحابی زندانی سیاسی بود که در روز ۱۴ مرداد ۱۳۸۸، در اعتراض به برگماری محمود احمدی نژاد در سمت گماشته ولی فقیه، در میدان بهارستان دستگیر شد و در بیدادگاه ولایت خامنه ای به دو سال محکوم شد.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با ابراز تنفر و انزجار از این اقدام وحشیانه، مسئول قتل خانم هاله سحابی را علی خامنه ای می داند. ما ضمن محکوم نمودن این جنایت ضد انسانی، شهادت خانم هاله سحابی را به خانواده او و به زندانیان سیاسی تسلیت می گوید.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران خواستار آن است که شورای امنیت ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر، رژیم ایران را به خاطر نقض روزمره اولیه ترین حقوق مردم ایران محکوم و سران این رژیم را در دادگاه جنایت علیه بشریت محاکمه کنند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۱خرداد ۱۳۹۰ برابر با 1 ژوئن 2011